آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بستان آباد

یوسف نصرتی

کد متوفی: 10975 یازدید: 295
-

حسینقلی پیامی گلهین

کد متوفی: 13414 یازدید: 254
-

کربلایی عبدالله حسین پور

کد متوفی: 16798 یازدید: 243
-

صدف امیران (نظری)

کد متوفی: 20152 یازدید: 406
-

کربلایی اژدر تقی زاده حافظ

کد متوفی: 38884 یازدید: 261
-

محمد حبیبی

کد متوفی: 6020801 یازدید: 218
-

صمد انوار

کد متوفی: 6020867 یازدید: 200
-

نایبعلی انوار

کد متوفی: 6020915 یازدید: 218
-

حاج محمد دادخواه مهربانی

کد متوفی: 6023038 یازدید: 219
-

حاج محمد دادخواه مهربانی

کد متوفی: 6023043 یازدید: 212
-

حمید برومند

کد متوفی: 6024816 یازدید: 173
-

حمید برومند

کد متوفی: 6024818 یازدید: 223
-

جمیله جاوید

کد متوفی: 6028689 یازدید: 183
-

سجام عرفان ناروی

کد متوفی: 6041869 یازدید: 166
-

محرم حاجیلو خواجه غیاثی

کد متوفی: 6057920 یازدید: 212
1317/6/22 - 1399/6/6

خدیجه غلام زاده

کد متوفی: 6060755 یازدید: 328
- 1399/11/06

سیده زهرا موسوی

کد متوفی: 6063715 یازدید: 177
1326,09,06 - 1399,08,14

فتح الله مروتی

کد متوفی: 6064795 یازدید: 179
-

سیده زهرا موسوی

کد متوفی: 6065138 یازدید: 200
۱۳۲۶.۰۹،۰۶ - ۱۳۹۹،۰۸،۱۴

گلناز ستارزاده

کد متوفی: 6073354 یازدید: 196
- 1399/11/5

حاج علی النقی قدرتی

کد متوفی: 6076668 یازدید: 187
-

شاهرخ نیری

کد متوفی: 6078204 یازدید: 169
1385 - 1399

بانو ناصری

کد متوفی: 6103000 یازدید: 1129
-

تیمور اسعدی

کد متوفی: 6105120 یازدید: 446
- ۱۴۰۰.۰۲۰۳

شعبانعلی بیابانی

کد متوفی: 6107499 یازدید: 159
-

حسین امینی کردکندی

کد متوفی: 6108570 یازدید: 201
- 1400/02/04

حسین امینی کردکندی

کد متوفی: 6108584 یازدید: 183
- 1400/02/04

عوض نجف زاده

کد متوفی: 6110228 یازدید: 183
1319/02/14 - 1398/02/16

عوض نجف زاده آتباتان

کد متوفی: 6110236 یازدید: 190
1319/02/14 - 1398/02/16

عوض نجف زاده آتباتان

کد متوفی: 6111089 یازدید: 209
1319/02/14 - 1398/02/16

کد متوفی: 6111571 یازدید: 166
-

عوض نجف زاده آتباتان

کد متوفی: 6111572 یازدید: 714
1319/02/14 - 1398/02/16

کد متوفی: 6111575 یازدید: 170
-

رباب مولوی

کد متوفی: 6134294 یازدید: 729
1353/05/17 - 1400/05/02

رباب مولوی

کد متوفی: 6134314 یازدید: 137
1353/05/17 - 1400/05/02

مجتبی نصیری

کد متوفی: 6138991 یازدید: 219
1353/09/11 - 1393/06/03

الحاجیه خانم علیزاده

کد متوفی: 6149223 یازدید: 510
- 1400/06/10

فغعفغعفع فغعفغعفغع

کد متوفی: 6161461 یازدید: 87
1398/03/04 - 1398/03/02

رسول بیرامی

کد متوفی: 6172277 یازدید: 35
- 1400/09/29

ابراهیم میرزایئ

کد متوفی: 6189315 یازدید: 24
1350/05/17 - 1394/05/20

ظریفه نامور

کد متوفی: 6189772 یازدید: 90
- 1401/01/11

سیاوش سیاوش روستایی

کد متوفی: 6202855 یازدید: 15
1374 - 1399

عباسعلی بانظم

کد متوفی: 6216186 یازدید: 6
-

حاجیه خانم پاشایی آمالی

کد متوفی: 6216620 یازدید: 21
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید