آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فراهان

محمدتقی خوشدونی فراهانی

کد متوفی: 882 یازدید: 373
-

فاطمه خوشدونی فراهانی

کد متوفی: 883 یازدید: 195
-

رضا سردارپور

کد متوفی: 885 یازدید: 232
-

غلامحسین مشهدالکوبه فراهانی

کد متوفی: 6552 یازدید: 244
-

حاج شکرالله داوودی

کد متوفی: 12188 یازدید: 234
-

کربلایی علی غنجی میرزعلی

کد متوفی: 15733 یازدید: 189
-

کربلایی علی غنجی میرزعلی

کد متوفی: 15743 یازدید: 199
-

حاج بخشعلی صلواتچی

کد متوفی: 15753 یازدید: 224
-

حاج اسماعیل سالاری

کد متوفی: 15844 یازدید: 222
-

عزت خام عزیزدخت

کد متوفی: 15871 یازدید: 182
-

نبی اله طبری فشکی

کد متوفی: 16283 یازدید: 236
-

مسیح اله فشکی

کد متوفی: 16300 یازدید: 239
-

فاطمه فارسی جانی

کد متوفی: 24689 یازدید: 281
-

حاج نصرت اله میرزائی

کد متوفی: 25516 یازدید: 235
-

علی نیکچه فراهانی

کد متوفی: 28758 یازدید: 175
-

حاجیه خانم خدیجه فراهانی

کد متوفی: 40583 یازدید: 189
-

قنبر شهرابی فراهانی

کد متوفی: 47182 یازدید: 156
-

محسن حاتم آبادی

کد متوفی: 47203 یازدید: 144
-

قاسم فراهانی

کد متوفی: 47247 یازدید: 148
-

نبی الله دولت ابادی

کد متوفی: 47262 یازدید: 143
-

مشهدی بتول و مرضیه اکبری زاده

کد متوفی: 47362 یازدید: 224
-

حاج شمس اله جعفری ساروقی

کد متوفی: 55412 یازدید: 177
-

آقامحمود دستجانی فراهانی

کد متوفی: 60411 یازدید: 212
-

فاطمه علی آبادی

کد متوفی: 65213 یازدید: 146
-

حاج قاسم آقا کودزری فراهانی

کد متوفی: 69114 یازدید: 161
-

صفیه بورقانی فراهانی

کد متوفی: 70177 یازدید: 132
-

حاج ابراهیم غیاث ابادی

کد متوفی: 71878 یازدید: 177
-

صفیه بورقانی فراهانی

کد متوفی: 75763 یازدید: 173
-

حاج صحبت الله ونکی فراهانی

کد متوفی: 79224 یازدید: 163
-

حاج سلیمان ونکی فراهانی

کد متوفی: 79800 یازدید: 149
-

حاج ایران ونکی فراهانی

کد متوفی: 800309 یازدید: 159
-

خسرو هفته خانکی

کد متوفی: 800322 یازدید: 454
-

سیده عشرت حلت ابادی

کد متوفی: 6002223 یازدید: 151
-

ام لیلا فرمهینی

کد متوفی: 6009496 یازدید: 174
-

ام لیلا فرمهینی فراهانی

کد متوفی: 6009585 یازدید: 170
-

ام لیلا فرمهینی فراهانی

کد متوفی: 6009621 یازدید: 184
-

علی ظهیری

کد متوفی: 6009635 یازدید: 167
-

علی آقا ظهیری

کد متوفی: 6009652 یازدید: 141
-

محمودآقا فرمهینی فراهانی

کد متوفی: 6009678 یازدید: 193
-

سکینه خاتون ظهیری

کد متوفی: 6009735 یازدید: 163
-

مشهدی علی اکبر ظهیری

کد متوفی: 6010013 یازدید: 161
-

حسین بشیری

کد متوفی: 6013485 یازدید: 160
-

حسین فهیم نژاد

کد متوفی: 6016033 یازدید: 179
-

حاج محمد حسن عسکری حاتم آبادی

کد متوفی: 6019725 یازدید: 247
-

حاج محمدحسن عسکری حاتم آبادی

کد متوفی: 6019772 یازدید: 195
-

مرحوم جاج آقامحمد بشیری

کد متوفی: 6028983 یازدید: 170
-

مرحمت آسنجرانی

کد متوفی: 6034656 یازدید: 136
-

مرحوم کربلایی‌حسین فهیمی نژاد

کد متوفی: 6035620 یازدید: 142
-

مرحوم علی اکبر(حسین) محمدی

کد متوفی: 6035907 یازدید: 149
-

ام لیلا فرمهینی فراهانی

کد متوفی: 6036426 یازدید: 184
-

علی اکبر محمدی

کد متوفی: 6040306 یازدید: 145
-

اسماعیل کاوسی

کد متوفی: 6043673 یازدید: 182
-

حدیقه کودزری فراهانی

کد متوفی: 6046686 یازدید: 154
-

حاجیه خانم سیده محترم سلیم آبادی

کد متوفی: 6048964 یازدید: 182
-

رمضانعلی امیدی

کد متوفی: 6048986 یازدید: 164
-

رمضانعلی امیدی

کد متوفی: 6048998 یازدید: 198
-

رمضانعلی امیدی

کد متوفی: 6049004 یازدید: 210
-

رمضانعلی امیدی

کد متوفی: 6049012 یازدید: 152
-

حاج اسماعیل خدا بنده

کد متوفی: 6053300 یازدید: 169
-

سلیمان امینی مهر

کد متوفی: 6053330 یازدید: 151
-

شمش الله فراهانی

کد متوفی: 6053676 یازدید: 190
-

حاج شمس الله فراهانی

کد متوفی: 6053726 یازدید: 175
-

شادروان مرحوم نعمت الله رحیمی

کد متوفی: 6053898 یازدید: 130
-

اکبر ونکی فراهانی

کد متوفی: 6054035 یازدید: 193
-

نصرالله سلیمی

کد متوفی: 6058943 یازدید: 136
- 1399/11/04

مرحوم آقاسیداحمد هاشمی

کد متوفی: 6059024 یازدید: 120
-

علی واشقانی فراهانی

کد متوفی: 6059103 یازدید: 121
-

اکبر ونکی فراهانی

کد متوفی: 6063544 یازدید: 348
1339/06/01 - 1399/07/06

بانو عزت علی آبادی

کد متوفی: 6069186 یازدید: 140
1330/01/01 - 1399/11/22

اعظم السادات هاشمی

کد متوفی: 6069973 یازدید: 125
-

ولی الله شیرین آبادی فراهانی

کد متوفی: 6076527 یازدید: 142
1315/07/06 - 1399/12/05

حاج احد مشهدی فراهانی

کد متوفی: 6077881 یازدید: 156
1317/10/25 - 1391/12/09

مهدی موالی

کد متوفی: 6080609 یازدید: 197
1372/11/8 - 1399/3/9

کوکب سمیعی

کد متوفی: 6081236 یازدید: 118
-

کوکب سمیعی

کد متوفی: 6081613 یازدید: 297
-

آناهیتا فراهاتی

کد متوفی: 6082954 یازدید: 178
10 5 1385 - 23 12 13

حاج محمد نقی زنجیرانی فراهانی

کد متوفی: 6090340 یازدید: 161
1313/4/7 - 1379/3/31

حسین فرمهینی فراهانی

کد متوفی: 6093569 یازدید: 487
1353/04/12 - 1388/01/15

حسین فرمهینی فراهانی

کد متوفی: 6093587 یازدید: 245
1353/04/12 - 1388/01/15

حاجیه رقیه وروانی

کد متوفی: 6096727 یازدید: 145
1360 - 1400/01/18

حاجیه رقیه وروانی

کد متوفی: 6096733 یازدید: 231
1360 - 1400/01/18

محمد حسن کریمیان

کد متوفی: 6099717 یازدید: 128
- 1397/11/9

عین الله شهبازی

کد متوفی: 6100909 یازدید: 136
2/1/1337 - 1/22/1400

محسن فراهانی

کد متوفی: 6105774 یازدید: 134
1347/02/20 - 1400/02/04

ابوالفضل تاج‌آبادی فراهانی

کد متوفی: 6107422 یازدید: 464
1352/04/01 - 1400/02/06

زهرا کریمی پور

کد متوفی: 6116333 یازدید: 113
۱۳/۱۲۷۲ - ۶/۹/۹۹

علیرضا عسگری

کد متوفی: 6117388 یازدید: 80
-

تیمور فراهانی

کد متوفی: 6123357 یازدید: 178
-

شوکت سرداری

کد متوفی: 6124316 یازدید: 84
1322/01/01 - 1394/06/18

مرحوم فتحعلی اسدی جونوشی

کد متوفی: 6135803 یازدید: 213
1342/09/30 - 1385/10/02

عباس بورقانی فراهانی

کد متوفی: 6135838 یازدید: 100
1369/05/06 - 1398/06/30

غلامرضا مشهدی فراهانی

کد متوفی: 6140913 یازدید: 396
1365/06/12 - 1400/05/21

حاج مصطفی کریمی

کد متوفی: 6141877 یازدید: 267
-

حاج میرزا ذبیح‌الله واشقانی فراهانی

کد متوفی: 6145918 یازدید: 161
1318/02/01 - 1399/06/15

ماهجبین چالمیانی

کد متوفی: 6151991 یازدید: 329
- 1400/06/22

کربلایی فاطمه کودزری فراهانی

کد متوفی: 6156972 یازدید: 95
1330/01/01 - 1400/07/19

محمد ابراهیم رجبی سنج

کد متوفی: 6164176 یازدید: 341
1351/05/26 - 1400/09/04

حاجیه خانم گوهر سلطان فارسیجانی

کد متوفی: 6164330 یازدید: 45
- 1399/09/03

🖤 محمد ابراهیم رجبی سنج 🖤

کد متوفی: 6164752 یازدید: 100
- 1400/09/04

رمضانعلی امیدی

کد متوفی: 6169804 یازدید: 34
-

کربلایی رمضانعلی امیدی

کد متوفی: 6169808 یازدید: 29
-

کربلایی رمضانعلی امیدی

کد متوفی: 6169811 یازدید: 27
-

رمضانعلی امیدی

کد متوفی: 6169912 یازدید: 131
-

فرهنگ هوشیدری

کد متوفی: 6170695 یازدید: 225
1314/11/01 - 1391/09/22

شهید علی آقازیارتی و اعظم گودرزی

کد متوفی: 6173562 یازدید: 217
-

کربلایی حسین غیاث آبادی فراهانی

کد متوفی: 6174454 یازدید: 320
- 1398/10/29

حوا واشقانی فراهانی

کد متوفی: 6174745 یازدید: 101
1325/01/10 - 1387/08/15

زهرا شیرین آبادی

کد متوفی: 6176130 یازدید: 64
- 1400/10/29

هما آسنجرانی

کد متوفی: 6176475 یازدید: 53
- 1400

مرضیه کودزری فراهانی

کد متوفی: 6176996 یازدید: 25
- 1389/04/05

عزت علی ابادی

کد متوفی: 6177637 یازدید: 69
-

علی طبری

کد متوفی: 6181454 یازدید: 74
1346/05/15 - 1399/06/01

سیده خانم عزیز آبادی فراهانی

کد متوفی: 6182390 یازدید: 93
1302/07/01 - 1396/11/27

مرحومه سیده خانم عزیز آبادی فراهانی

کد متوفی: 6182392 یازدید: 37
1302/07/01 - 1396/11/27

فاطمه و ریحانه فراهانی

کد متوفی: 6188957 یازدید: 56
- 1401/01/05

ستاره طبری فشکی

کد متوفی: 6195391 یازدید: 43
1321/01/01 - 1401/01/28

ستاره طبری فشکی

کد متوفی: 6195394 یازدید: 142
1321/01/01 - 1401/01/28

حمیده مشهدی

کد متوفی: 6197652 یازدید: 25
-

غلامرضا ( جهانگیر ) گونه فراهانی

کد متوفی: 6198855 یازدید: 24
-

علی اکبر کوچکی

کد متوفی: 6198856 یازدید: 155
- 1401/02/23

غلامرضا ( جهانگیر ) گونه فراهانی

کد متوفی: 6198857 یازدید: 82
-

محمود فراهانی

کد متوفی: 6199242 یازدید: 21
-

رمضان جیریایی

کد متوفی: 6205196 یازدید: 12
-

حاجیه خانم مدینه جام آبادی

کد متوفی: 6213702 یازدید: 16
- 1396/09/26

شیخ محمد حسین وصالی محمود

کد متوفی: 6218306 یازدید: 112
- 1401/07/29

نوروزعلی داودی

کد متوفی: 6221939 یازدید: 9
-

مریم امیر آبادی

کد متوفی: 6226888 یازدید: 140
1348/03/11 - 1398/12/22

فاطمه حسین آبادی

کد متوفی: 6226893 یازدید: 163
1331/01/01 - 1401/10/11

فاطمه حسین آبادی

کد متوفی: 6227038 یازدید: 18
1331/01/01 - 1401/10/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید