آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فراهان

محمدتقی خوشدونی فراهانی

کد متوفی: 882 یازدید: 135
-

فاطمه خوشدونی فراهانی

کد متوفی: 883 یازدید: 101
-

رضا سردارپور

کد متوفی: 885 یازدید: 116
-

غلامحسین مشهدالکوبه فراهانی

کد متوفی: 6552 یازدید: 118
-

حاج شکرالله داوودی

کد متوفی: 12188 یازدید: 103
-

کربلایی علی غنجی میرزعلی

کد متوفی: 15733 یازدید: 80
-

کربلایی علی غنجی میرزعلی

کد متوفی: 15743 یازدید: 87
-

حاج بخشعلی صلواتچی

کد متوفی: 15753 یازدید: 106
-

حاج اسماعیل سالاری

کد متوفی: 15844 یازدید: 91
-

عزت خام عزیزدخت

کد متوفی: 15871 یازدید: 96
-

نبی اله طبری فشکی

کد متوفی: 16283 یازدید: 127
-

مسیح اله فشکی

کد متوفی: 16300 یازدید: 111
-

فاطمه فارسی جانی

کد متوفی: 24689 یازدید: 102
-

حاج نصرت اله میرزائی

کد متوفی: 25516 یازدید: 108
-

علی نیکچه فراهانی

کد متوفی: 28758 یازدید: 79
-

حاج غلامرضا زرنوشه فراهانی

کد متوفی: 40091 یازدید: 128
-

حاجیه خانم خدیجه فراهانی

کد متوفی: 40583 یازدید: 84
-

قنبر شهرابی فراهانی

کد متوفی: 47182 یازدید: 79
-

محسن حاتم آبادی

کد متوفی: 47203 یازدید: 76
-

قاسم فراهانی

کد متوفی: 47247 یازدید: 74
-

نبی الله دولت ابادی

کد متوفی: 47262 یازدید: 78
-

مشهدی بتول و مرضیه اکبری زاده

کد متوفی: 47362 یازدید: 127
-

حاج شمس اله جعفری ساروقی

کد متوفی: 55412 یازدید: 92
-

آقامحمود دستجانی فراهانی

کد متوفی: 60411 یازدید: 85
-

فاطمه علی آبادی

کد متوفی: 65213 یازدید: 77
-

حاج قاسم آقا کودزری فراهانی

کد متوفی: 69114 یازدید: 73
-

صفیه بورقانی فراهانی

کد متوفی: 70177 یازدید: 70
-

حاج ابراهیم غیاث ابادی

کد متوفی: 71878 یازدید: 89
-

صفیه بورقانی فراهانی

کد متوفی: 75763 یازدید: 98
-

حاج صحبت الله ونکی فراهانی

کد متوفی: 79224 یازدید: 74
-

حاج سلیمان ونکی فراهانی

کد متوفی: 79800 یازدید: 70
-

حاج ایران ونکی فراهانی

کد متوفی: 800309 یازدید: 72
-

خسرو هفته خانکی

کد متوفی: 800322 یازدید: 213
-

سیده عشرت حلت ابادی

کد متوفی: 6002223 یازدید: 77
-

ام لیلا فرمهینی

کد متوفی: 6009496 یازدید: 83
-

ام لیلا فرمهینی فراهانی

کد متوفی: 6009585 یازدید: 88
-

ام لیلا فرمهینی فراهانی

کد متوفی: 6009621 یازدید: 93
-

علی ظهیری

کد متوفی: 6009635 یازدید: 83
-

علی آقا ظهیری

کد متوفی: 6009652 یازدید: 79
-

محمودآقا فرمهینی فراهانی

کد متوفی: 6009678 یازدید: 120
-

سکینه خاتون ظهیری

کد متوفی: 6009735 یازدید: 101
-

مشهدی علی اکبر ظهیری

کد متوفی: 6010013 یازدید: 87
-

حسین بشیری

کد متوفی: 6013485 یازدید: 82
-

حسین فهیم نژاد

کد متوفی: 6016033 یازدید: 79
-

حاج محمد حسن عسکری حاتم آبادی

کد متوفی: 6019725 یازدید: 114
-

حاج محمدحسن عسکری حاتم آبادی

کد متوفی: 6019772 یازدید: 100
-

مرحوم جاج آقامحمد بشیری

کد متوفی: 6028983 یازدید: 87
-

مرحمت آسنجرانی

کد متوفی: 6034656 یازدید: 81
-

مرحوم کربلایی‌حسین فهیمی نژاد

کد متوفی: 6035620 یازدید: 87
-

مرحوم علی اکبر(حسین) محمدی

کد متوفی: 6035907 یازدید: 85
-

ام لیلا فرمهینی فراهانی

کد متوفی: 6036426 یازدید: 85
-

علی اکبر محمدی

کد متوفی: 6040306 یازدید: 80
-

اسماعیل کاوسی

کد متوفی: 6043673 یازدید: 91
-

حدیقه کودزری فراهانی

کد متوفی: 6046686 یازدید: 74
-

حاجیه خانم سیده محترم سلیم آبادی

کد متوفی: 6048964 یازدید: 82
-

رمضانعلی امیدی

کد متوفی: 6048986 یازدید: 82
-

رمضانعلی امیدی

کد متوفی: 6048998 یازدید: 99
-

رمضانعلی امیدی

کد متوفی: 6049004 یازدید: 101
-

رمضانعلی امیدی

کد متوفی: 6049012 یازدید: 72
-

حاج اسماعیل خدا بنده

کد متوفی: 6053300 یازدید: 93
-

سلیمان امینی مهر

کد متوفی: 6053330 یازدید: 77
-

شمش الله فراهانی

کد متوفی: 6053676 یازدید: 130
-

حاج شمس الله فراهانی

کد متوفی: 6053726 یازدید: 89
-

شادروان مرحوم نعمت الله رحیمی

کد متوفی: 6053898 یازدید: 76
-

اکبر ونکی فراهانی

کد متوفی: 6054035 یازدید: 94
-

نصرالله سلیمی

کد متوفی: 6058943 یازدید: 70
- 1399/11/04

مرحوم آقاسیداحمد هاشمی

کد متوفی: 6059024 یازدید: 62
-

علی واشقانی فراهانی

کد متوفی: 6059103 یازدید: 70
-

اکبر ونکی فراهانی

کد متوفی: 6063544 یازدید: 178
1339/06/01 - 1399/07/06

بانو عزت علی آبادی

کد متوفی: 6069186 یازدید: 67
1330/01/01 - 1399/11/22

اعظم السادات هاشمی

کد متوفی: 6069973 یازدید: 57
-

ولی الله شیرین آبادی فراهانی

کد متوفی: 6076527 یازدید: 94
1315/07/06 - 1399/12/05

حاج احد مشهدی فراهانی

کد متوفی: 6077881 یازدید: 75
1317/10/25 - 1391/12/09

مهدی موالی

کد متوفی: 6080609 یازدید: 140
1372/11/8 - 1399/3/9

کوکب سمیعی

کد متوفی: 6081236 یازدید: 57
-

کوکب سمیعی

کد متوفی: 6081613 یازدید: 241
-

آناهیتا فراهاتی

کد متوفی: 6082954 یازدید: 94
10 5 1385 - 23 12 13

حاج محمد نقی زنجیرانی فراهانی

کد متوفی: 6090340 یازدید: 67
1313/4/7 - 1379/3/31

حسین فرمهینی فراهانی

کد متوفی: 6093569 یازدید: 379
1353/04/12 - 1388/01/15

حسین فرمهینی فراهانی

کد متوفی: 6093587 یازدید: 138
1353/04/12 - 1388/01/15

حاجیه رقیه وروانی

کد متوفی: 6096727 یازدید: 66
1360 - 1400/01/18

حاجیه رقیه وروانی

کد متوفی: 6096733 یازدید: 153
1360 - 1400/01/18

محمد حسن کریمیان

کد متوفی: 6099717 یازدید: 66
- 1397/11/9

عین الله شهبازی

کد متوفی: 6100909 یازدید: 68
2/1/1337 - 1/22/1400

محسن فراهانی

کد متوفی: 6105774 یازدید: 75
1347/02/20 - 1400/02/04

ابوالفضل تاج‌آبادی فراهانی

کد متوفی: 6107422 یازدید: 362
1352/04/01 - 1400/02/06

زهرا کریمی پور

کد متوفی: 6116333 یازدید: 56
۱۳/۱۲۷۲ - ۶/۹/۹۹

علیرضا عسگری

کد متوفی: 6117388 یازدید: 43
-

تیمور فراهانی

کد متوفی: 6123357 یازدید: 47
-

شوکت سرداری

کد متوفی: 6124316 یازدید: 29
1322/01/01 - 1394/06/18

مرحوم فتحعلی اسدی جونوشی

کد متوفی: 6135803 یازدید: 79
1342/09/30 - 1385/10/02

عباس بورقانی فراهانی

کد متوفی: 6135838 یازدید: 32
1369/05/06 - 1398/06/30

غلامرضا مشهدی فراهانی

کد متوفی: 6140913 یازدید: 346
1365/06/12 - 1400/05/21

حاج مصطفی کریمی

کد متوفی: 6141877 یازدید: 150
-

حاج میرزا ذبیح‌الله واشقانی فراهانی

کد متوفی: 6145918 یازدید: 88
1318/02/01 - 1399/06/15

ماهجبین چالمیانی

کد متوفی: 6151991 یازدید: 263
- 1400/06/22

کربلایی فاطمه کودزری فراهانی

کد متوفی: 6156972 یازدید: 40
1330/01/01 - 1400/07/19

محمد ابراهیم رجبی سنج

کد متوفی: 6164176 یازدید: 176
1351/05/26 - 1400/09/04

حاجیه خانم گوهر سلطان فارسیجانی

کد متوفی: 6164330 یازدید: 1
- 1399/09/03

🖤 محمد ابراهیم رجبی سنج 🖤

کد متوفی: 6164752 یازدید: 18
- 1400/09/04
Loading...

لطفا شکیبا باشید