آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کمیجان

حاج علی اکبر نوروزی

کد متوفی: 12542 یازدید: 391
-

مهین اناری

کد متوفی: 19176 یازدید: 202
-

فاطمه سلیمانی

کد متوفی: 27558 یازدید: 241
-

فاطمه سلیمانی

کد متوفی: 27569 یازدید: 274
-

حاج ابولفضل بیات

کد متوفی: 30088 یازدید: 240
-

حاج حسین یوسفی

کد متوفی: 32546 یازدید: 285
-

وحیده سلگی

کد متوفی: 36508 یازدید: 893
-

ابوالحسن جهانشاهلو

کد متوفی: 39613 یازدید: 261
-

حاج بیات قلی موسوری

کد متوفی: 44591 یازدید: 240
-

محمد محمدی

کد متوفی: 47564 یازدید: 225
-

جمع خانوادگی

کد متوفی: 51972 یازدید: 241
-

حاج احمد اناری

کد متوفی: 54328 یازدید: 315
-

حاج حسین رضا کمیجانی

کد متوفی: 54377 یازدید: 249
-

درگذشتگان جمع دورهمی

کد متوفی: 54738 یازدید: 223
-

حاج عبدالله کمیجانی

کد متوفی: 57223 یازدید: 197
-

کربلایی مریم راستگردانی

کد متوفی: 68340 یازدید: 944
1354/02/01 - 1399/08/01

دانش آموز شهرستان کمیجان

کد متوفی: 69391 یازدید: 219
-

نبی اله اناری

کد متوفی: 6004615 یازدید: 258
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6005534 یازدید: 192
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009344 یازدید: 216
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009421 یازدید: 225
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009464 یازدید: 265
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009497 یازدید: 233
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009504 یازدید: 313
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009625 یازدید: 275
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009680 یازدید: 253
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009687 یازدید: 307
-

هادی جانی سنجانی

کد متوفی: 6009848 یازدید: 186
-

مرحوم آقای هادی جانی سنجانی

کد متوفی: 6009873 یازدید: 197
-

محمد رضا ونادعلی سلطانی سلطانی

کد متوفی: 6014174 یازدید: 219
-

مرتضی بابالو

کد متوفی: 6018621 یازدید: 223
-

مهری کوره ای

کد متوفی: 6019185 یازدید: 201
-

حبیب الله اسدی

کد متوفی: 6029340 یازدید: 270
-

شاد روان فاطمه شاهمرادی

کد متوفی: 6032557 یازدید: 205
-

حسین احمدی

کد متوفی: 6032568 یازدید: 187
-

ربابه احمدی

کد متوفی: 6035378 یازدید: 199
-

حاج طهماس رسولی

کد متوفی: 6035856 یازدید: 1478
1321/05/17 - 1397/07/20

مرضیه اسفندانی

کد متوفی: 6038905 یازدید: 276
-

مارال رسولی بزچلویی

کد متوفی: 6050197 یازدید: 228
-

مارال رسولی

کد متوفی: 6053043 یازدید: 1042
1320/08/10 - 1399/10/20

سید اکبر حسینی

کد متوفی: 6056350 یازدید: 688
۱۳۳۲/۱/۹ - ۱۳۷۸/۱۲/۹

مشهدی اکبر انارای

کد متوفی: 6057330 یازدید: 175
-

مشهدی اکبر اناری

کد متوفی: 6057341 یازدید: 163
-

مشهدی اکبر اناری

کد متوفی: 6057346 یازدید: 155
-

مشهدی اکبر اناری

کد متوفی: 6057362 یازدید: 154
-

مرتضی بابالو

کد متوفی: 6057492 یازدید: 167
1351/04/09 - 1383/11/09

فاطمه خسروبیگی

کد متوفی: 6057584 یازدید: 225
1334/05/19 - 1396/07/17

حاج مراد حسین رسولی

کد متوفی: 6059260 یازدید: 256
-

مشهدی ایپکعلی اناری

کد متوفی: 6066098 یازدید: 154
-

اسماعیل(فتحعلی) فامرینی

کد متوفی: 6066583 یازدید: 204
-

محمد رسولی

کد متوفی: 6076331 یازدید: 225
1309/01/11 - 1396/12/14

کربلایی علی فتح آبادی

کد متوفی: 6081487 یازدید: 774
1335/01/01 - 1399/12/17

کربلایی علی فتح آبادی

کد متوفی: 6081521 یازدید: 200
1334/01/01 - 17/12/1399

علی رستگار فر

کد متوفی: 6099051 یازدید: 312
- 1398/01/22

محمدحسن اناری

کد متوفی: 6100826 یازدید: 313
- 1400/01/28

فاطمه کمیجانی

کد متوفی: 6105207 یازدید: 197
1319 - 1399

حدیقه سلطان محمدی

کد متوفی: 6110968 یازدید: 183
1333/2/14 - 1399/2/14

حاج حسین کمیجانی

کد متوفی: 6111394 یازدید: 335
1319/04/02 - 1400/02/10

حاج حسین کمیجانی

کد متوفی: 6111395 یازدید: 295
1319/04/02 - 1400/02/10

حاج حسین کمیجانی

کد متوفی: 6111417 یازدید: 1316
1319/04/02 - 1400/02/10

رضا نوروزی راد

کد متوفی: 6111763 یازدید: 182
15/07/1384 - 22/10/1398

محمدرضا ضیغمی

کد متوفی: 6112003 یازدید: 143
-

لطیف یوسفی آمره

کد متوفی: 6121574 یازدید: 309
1303/07/03 - 1400/01/25

محمدرضا شفیعی

کد متوفی: 6121669 یازدید: 163
- 1400/03/09

رقیه بیرامی

کد متوفی: 6148385 یازدید: 499
-

مشهدی مسلم اسفندانی

کد متوفی: 6148437 یازدید: 124
1316/02/02 - 1399/03/01

مجتبی سلیمانی

کد متوفی: 6152344 یازدید: 239
- 1400/06/25

محترم کمیجانی

کد متوفی: 6156839 یازدید: 690
1320/06/16 - 1400/07/14

ابوالفضل فخرالاسلام

کد متوفی: 6163255 یازدید: 181
1400 - 1342

محبوبه خسروبیگی

کد متوفی: 6168773 یازدید: 209
- 1400/09/27

غلامرضا اتابکی

کد متوفی: 6178369 یازدید: 93
1341/04/30 - 1399/11/13

احمد معصومی

کد متوفی: 6180730 یازدید: 489
1338/04/08 - 1400/10/28

ابولحسن کمیجانی

کد متوفی: 6181354 یازدید: 34
1323/09/08 - 1386/08/21

سکينه فتح آبادی جاویدراد

کد متوفی: 6182224 یازدید: 85
1313/10/09 - 1398/11/26

تیمور ذادق آبادی

کد متوفی: 6186468 یازدید: 63
1321/04/10 - 1400/09/30

کبری یوسفی

کد متوفی: 6189844 یازدید: 120
1321/05/02 -

صفرعلی اناری

کد متوفی: 6190130 یازدید: 124
1321/02/05 - 1401/01/11

زهرا کمیجانی

کد متوفی: 6208829 یازدید: 57
1332 - 1401/05/05

محمود اناری

کد متوفی: 6216938 یازدید: 49
1317/01/04 - 1399/08/02

مصطفی شاهمیرزالو

کد متوفی: 6218995 یازدید: 27
-

محمد کمیجانی

کد متوفی: 6219088 یازدید: 27
1338/05/01 - 1401/08/23

هاجر آرزومند

کد متوفی: 6219647 یازدید: 24
1335/03/10 - 1401/09/06

کربلایی هاجر آرزومند

کد متوفی: 6219676 یازدید: 31
1335/03/10 - 1401/09/06

مراد فریس ابادی

کد متوفی: 6222172 یازدید: 45
-

عزیزاله امینی

کد متوفی: 6222181 یازدید: 27
-

صفیه وعای اکبر اناری

کد متوفی: 6230990 یازدید: 52
- 1380/01/26

صفیه اناری

کد متوفی: 6230995 یازدید: 29
- 1381/01/26

زهرا چلبی

کد متوفی: 6231668 یازدید: 51
-

حمیدرضا مهدوی

کد متوفی: 6245465 یازدید: 27
- 1402/11/15

حاجیه خانم فرنگیس رسولی

کد متوفی: 6246250 یازدید: 6
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید