آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کمیجان

حاج علی اکبر نوروزی

کد متوفی: 12542 یازدید: 127
-

مهین اناری

کد متوفی: 19176 یازدید: 78
-

فاطمه سلیمانی

کد متوفی: 27558 یازدید: 93
-

فاطمه سلیمانی

کد متوفی: 27569 یازدید: 99
-

حاج ابولفضل بیات

کد متوفی: 30088 یازدید: 103
-

حاج حسین یوسفی

کد متوفی: 32546 یازدید: 93
-

وحیده سلگی

کد متوفی: 36508 یازدید: 368
-

ابوالحسن جهانشاهلو

کد متوفی: 39613 یازدید: 108
-

حاج بیات قلی موسوری

کد متوفی: 44591 یازدید: 95
-

محمد محمدی

کد متوفی: 47564 یازدید: 86
-

جمع خانوادگی

کد متوفی: 51972 یازدید: 77
-

حاج احمد اناری

کد متوفی: 54328 یازدید: 79
-

حاج حسین رضا کمیجانی

کد متوفی: 54377 یازدید: 90
-

درگذشتگان جمع دورهمی

کد متوفی: 54738 یازدید: 79
-

حاج عبدالله کمیجانی

کد متوفی: 57223 یازدید: 77
-

مریم راستگردانی

کد متوفی: 68103 یازدید: 42
1354/02/02 - 1399/08/02

مرحومه کربلایی مریم راستگردانی

کد متوفی: 68340 یازدید: 449
1354/02/01 - 1399/08/01

دانش آموز شهرستان کمیجان

کد متوفی: 69391 یازدید: 71
-

نبی اله اناری

کد متوفی: 6004615 یازدید: 92
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6005534 یازدید: 79
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009344 یازدید: 83
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009421 یازدید: 97
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009464 یازدید: 123
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009497 یازدید: 96
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009504 یازدید: 113
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009625 یازدید: 158
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009680 یازدید: 112
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009687 یازدید: 166
-

هادی جانی سنجانی

کد متوفی: 6009848 یازدید: 77
-

مرحوم آقای هادی جانی سنجانی

کد متوفی: 6009873 یازدید: 80
-

محمد رضا ونادعلی سلطانی سلطانی

کد متوفی: 6014174 یازدید: 91
-

مرتضی بابالو

کد متوفی: 6018621 یازدید: 94
-

مهری کوره ای

کد متوفی: 6019185 یازدید: 74
-

حبیب الله اسدی

کد متوفی: 6029340 یازدید: 133
-

شاد روان فاطمه شاهمرادی

کد متوفی: 6032557 یازدید: 92
-

حسین احمدی

کد متوفی: 6032568 یازدید: 87
-

ربابه احمدی

کد متوفی: 6035378 یازدید: 78
-

حاج طهماس رسولی

کد متوفی: 6035856 یازدید: 526
1321/05/17 - 1397/07/20

مرضیه اسفندانی

کد متوفی: 6038905 یازدید: 125
-

مارال رسولی بزچلویی

کد متوفی: 6050197 یازدید: 88
-

مارال رسولی

کد متوفی: 6053043 یازدید: 463
1320/08/10 - 1399/10/20

سید اکبر حسینی

کد متوفی: 6056350 یازدید: 217
۱۳۳۲/۱/۹ - ۱۳۷۸/۱۲/۹

مشهدی اکبر انارای

کد متوفی: 6057330 یازدید: 78
-

مشهدی اکبر اناری

کد متوفی: 6057341 یازدید: 77
-

مشهدی اکبر اناری

کد متوفی: 6057346 یازدید: 68
-

مشهدی اکبر اناری

کد متوفی: 6057362 یازدید: 67
-

مرتضی بابالو

کد متوفی: 6057492 یازدید: 68
1351/04/09 - 1383/11/09

فاطمه خسروبیگی

کد متوفی: 6057584 یازدید: 96
1334/05/19 - 1396/07/17

حاج مراد حسین رسولی

کد متوفی: 6059260 یازدید: 113
-

مشهدی ایپکعلی اناری

کد متوفی: 6066098 یازدید: 65
-

اسماعیل(فتحعلی) فامرینی

کد متوفی: 6066583 یازدید: 86
-

محمد رسولی

کد متوفی: 6076331 یازدید: 108
1309/01/11 - 1396/12/14

کربلایی علی فتح آبادی

کد متوفی: 6081487 یازدید: 544
1330/06/26 - 1399/12/18

کربلایی علی فتح آبادی

کد متوفی: 6081521 یازدید: 114
1334/01/01 - 17/12/1399

علی رستگار فر

کد متوفی: 6099051 یازدید: 161
- 1398/01/22

محمدحسن اناری

کد متوفی: 6100826 یازدید: 204
- 1400/01/28

فاطمه کمیجانی

کد متوفی: 6105207 یازدید: 64
1319 - 1399

حدیقه سلطان محمدی

کد متوفی: 6110968 یازدید: 85
1333/2/14 - 1399/2/14

حاج حسین کمیجانی

کد متوفی: 6111394 یازدید: 98
1319/04/02 - 1400/02/10

حاج حسین کمیجانی

کد متوفی: 6111395 یازدید: 85
1319/04/02 - 1400/02/10

حاج حسین کمیجانی

کد متوفی: 6111417 یازدید: 1152
1319/04/02 - 1400/02/10

رضا نوروزی راد

کد متوفی: 6111763 یازدید: 62
15/07/1384 - 22/10/1398

محمدرضا ضیغمی

کد متوفی: 6112003 یازدید: 69
-

لطیف یوسفی آمره

کد متوفی: 6121574 یازدید: 91
1303/07/03 - 1400/01/25

محمدرضا شفیعی

کد متوفی: 6121669 یازدید: 65
- 1400/03/09

رقیه بیرامی

کد متوفی: 6148385 یازدید: 364
-

مشهدی مسلم اسفندانی

کد متوفی: 6148437 یازدید: 26
1316/02/02 - 1399/03/01

مجتبی سلیمانی

کد متوفی: 6152344 یازدید: 107
- 1400/06/25

محترم کمیجانی

کد متوفی: 6156839 یازدید: 468
1320/06/16 - 1400/07/14

ابوالفضل فخرالاسلام

کد متوفی: 6163255 یازدید: 106
1400 - 1342
Loading...

لطفا شکیبا باشید