آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کمیجان

حاج علی اکبر نوروزی

کد متوفی: 12542 یازدید: 412
-

مهین اناری

کد متوفی: 19176 یازدید: 219
-

فاطمه سلیمانی

کد متوفی: 27558 یازدید: 257
-

فاطمه سلیمانی

کد متوفی: 27569 یازدید: 293
-

حاج ابولفضل بیات

کد متوفی: 30088 یازدید: 250
-

حاج حسین یوسفی

کد متوفی: 32546 یازدید: 300
-

وحیده سلگی

کد متوفی: 36508 یازدید: 933
-

ابوالحسن جهانشاهلو

کد متوفی: 39613 یازدید: 272
-

حاج بیات قلی موسوری

کد متوفی: 44591 یازدید: 255
-

محمد محمدی

کد متوفی: 47564 یازدید: 237
-

جمع خانوادگی

کد متوفی: 51972 یازدید: 254
-

حاج احمد اناری

کد متوفی: 54328 یازدید: 339
-

حاج حسین رضا کمیجانی

کد متوفی: 54377 یازدید: 261
-

درگذشتگان جمع دورهمی

کد متوفی: 54738 یازدید: 235
-

حاج عبدالله کمیجانی

کد متوفی: 57223 یازدید: 208
-

کربلایی مریم راستگردانی

کد متوفی: 68340 یازدید: 956
1354/02/01 - 1399/08/01

دانش آموز شهرستان کمیجان

کد متوفی: 69391 یازدید: 230
-

نبی اله اناری

کد متوفی: 6004615 یازدید: 271
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6005534 یازدید: 204
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009344 یازدید: 226
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009421 یازدید: 237
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009464 یازدید: 279
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009497 یازدید: 245
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009504 یازدید: 331
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009625 یازدید: 288
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009680 یازدید: 265
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009687 یازدید: 319
-

هادی جانی سنجانی

کد متوفی: 6009848 یازدید: 198
-

مرحوم آقای هادی جانی سنجانی

کد متوفی: 6009873 یازدید: 211
-

محمد رضا ونادعلی سلطانی سلطانی

کد متوفی: 6014174 یازدید: 230
-

مرتضی بابالو

کد متوفی: 6018621 یازدید: 236
-

مهری کوره ای

کد متوفی: 6019185 یازدید: 214
-

حبیب الله اسدی

کد متوفی: 6029340 یازدید: 286
-

شاد روان فاطمه شاهمرادی

کد متوفی: 6032557 یازدید: 216
-

حسین احمدی

کد متوفی: 6032568 یازدید: 198
-

ربابه احمدی

کد متوفی: 6035378 یازدید: 214
-

حاج طهماس رسولی

کد متوفی: 6035856 یازدید: 1539
1321/05/17 - 1397/07/20

مرضیه اسفندانی

کد متوفی: 6038905 یازدید: 296
-

مارال رسولی بزچلویی

کد متوفی: 6050197 یازدید: 238
-

مارال رسولی

کد متوفی: 6053043 یازدید: 1103
1320/08/10 - 1399/10/20

سید اکبر حسینی

کد متوفی: 6056350 یازدید: 699
۱۳۳۲/۱/۹ - ۱۳۷۸/۱۲/۹

مشهدی اکبر انارای

کد متوفی: 6057330 یازدید: 187
-

مشهدی اکبر اناری

کد متوفی: 6057341 یازدید: 172
-

مشهدی اکبر اناری

کد متوفی: 6057346 یازدید: 165
-

مشهدی اکبر اناری

کد متوفی: 6057362 یازدید: 163
-

مرتضی بابالو

کد متوفی: 6057492 یازدید: 184
1351/04/09 - 1383/11/09

فاطمه خسروبیگی

کد متوفی: 6057584 یازدید: 235
1334/05/19 - 1396/07/17

حاج مراد حسین رسولی

کد متوفی: 6059260 یازدید: 269
-

مشهدی ایپکعلی اناری

کد متوفی: 6066098 یازدید: 163
-

اسماعیل(فتحعلی) فامرینی

کد متوفی: 6066583 یازدید: 210
-

محمد رسولی

کد متوفی: 6076331 یازدید: 235
1309/01/11 - 1396/12/14

کربلایی علی فتح آبادی

کد متوفی: 6081487 یازدید: 785
1335/01/01 - 1399/12/17

کربلایی علی فتح آبادی

کد متوفی: 6081521 یازدید: 218
1334/01/01 - 17/12/1399

علی رستگار فر

کد متوفی: 6099051 یازدید: 330
- 1398/01/22

محمدحسن اناری

کد متوفی: 6100826 یازدید: 330
- 1400/01/28

فاطمه کمیجانی

کد متوفی: 6105207 یازدید: 208
1319 - 1399

حدیقه سلطان محمدی

کد متوفی: 6110968 یازدید: 188
1333/2/14 - 1399/2/14

حاج حسین کمیجانی

کد متوفی: 6111394 یازدید: 353
1319/04/02 - 1400/02/10

حاج حسین کمیجانی

کد متوفی: 6111395 یازدید: 306
1319/04/02 - 1400/02/10

حاج حسین کمیجانی

کد متوفی: 6111417 یازدید: 1325
1319/04/02 - 1400/02/10

رضا نوروزی راد

کد متوفی: 6111763 یازدید: 193
15/07/1384 - 22/10/1398

محمدرضا ضیغمی

کد متوفی: 6112003 یازدید: 152
-

لطیف یوسفی آمره

کد متوفی: 6121574 یازدید: 330
1303/07/03 - 1400/01/25

محمدرضا شفیعی

کد متوفی: 6121669 یازدید: 177
- 1400/03/09

رقیه بیرامی

کد متوفی: 6148385 یازدید: 506
-

مشهدی مسلم اسفندانی

کد متوفی: 6148437 یازدید: 134
1316/02/02 - 1399/03/01

مجتبی سلیمانی

کد متوفی: 6152344 یازدید: 253
- 1400/06/25

محترم کمیجانی

کد متوفی: 6156839 یازدید: 704
1320/06/16 - 1400/07/14

ابوالفضل فخرالاسلام

کد متوفی: 6163255 یازدید: 189
1400 - 1342

محبوبه خسروبیگی

کد متوفی: 6168773 یازدید: 218
- 1400/09/27

غلامرضا اتابکی

کد متوفی: 6178369 یازدید: 110
1341/04/30 - 1399/11/13

احمد معصومی

کد متوفی: 6180730 یازدید: 497
1338/04/08 - 1400/10/28

ابولحسن کمیجانی

کد متوفی: 6181354 یازدید: 43
1323/09/08 - 1386/08/21

سکينه فتح آبادی جاویدراد

کد متوفی: 6182224 یازدید: 93
1313/10/09 - 1398/11/26

تیمور ذادق آبادی

کد متوفی: 6186468 یازدید: 80
1321/04/10 - 1400/09/30

کبری یوسفی

کد متوفی: 6189844 یازدید: 127
1321/05/02 -

صفرعلی اناری

کد متوفی: 6190130 یازدید: 131
1321/02/05 - 1401/01/11

زهرا کمیجانی

کد متوفی: 6208829 یازدید: 69
1332 - 1401/05/05

محمود اناری

کد متوفی: 6216938 یازدید: 60
1317/01/04 - 1399/08/02

مصطفی شاهمیرزالو

کد متوفی: 6218995 یازدید: 33
-

محمد کمیجانی

کد متوفی: 6219088 یازدید: 33
1338/05/01 - 1401/08/23

هاجر آرزومند

کد متوفی: 6219647 یازدید: 33
1335/03/10 - 1401/09/06

کربلایی هاجر آرزومند

کد متوفی: 6219676 یازدید: 39
1335/03/10 - 1401/09/06

مراد فریس ابادی

کد متوفی: 6222172 یازدید: 66
-

عزیزاله امینی

کد متوفی: 6222181 یازدید: 32
-

صفیه وعای اکبر اناری

کد متوفی: 6230990 یازدید: 60
- 1380/01/26

صفیه اناری

کد متوفی: 6230995 یازدید: 38
- 1381/01/26

زهرا چلبی

کد متوفی: 6231668 یازدید: 61
-

حمیدرضا مهدوی

کد متوفی: 6245465 یازدید: 32
- 1402/11/15

حاجیه خانم فرنگیس رسولی

کد متوفی: 6246250 یازدید: 15
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید