آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کمیجان

حاج علی اکبر نوروزی

کد متوفی: 12542 یازدید: 182
-

مهین اناری

کد متوفی: 19176 یازدید: 108
-

فاطمه سلیمانی

کد متوفی: 27558 یازدید: 132
-

فاطمه سلیمانی

کد متوفی: 27569 یازدید: 136
-

حاج ابولفضل بیات

کد متوفی: 30088 یازدید: 133
-

حاج حسین یوسفی

کد متوفی: 32546 یازدید: 139
-

وحیده سلگی

کد متوفی: 36508 یازدید: 591
-

ابوالحسن جهانشاهلو

کد متوفی: 39613 یازدید: 144
-

حاج بیات قلی موسوری

کد متوفی: 44591 یازدید: 135
-

محمد محمدی

کد متوفی: 47564 یازدید: 118
-

جمع خانوادگی

کد متوفی: 51972 یازدید: 117
-

حاج احمد اناری

کد متوفی: 54328 یازدید: 124
-

حاج حسین رضا کمیجانی

کد متوفی: 54377 یازدید: 126
-

درگذشتگان جمع دورهمی

کد متوفی: 54738 یازدید: 110
-

حاج عبدالله کمیجانی

کد متوفی: 57223 یازدید: 105
-

کربلایی مریم راستگردانی

کد متوفی: 68340 یازدید: 726
1354/02/01 - 1399/08/01

دانش آموز شهرستان کمیجان

کد متوفی: 69391 یازدید: 97
-

نبی اله اناری

کد متوفی: 6004615 یازدید: 152
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6005534 یازدید: 106
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009344 یازدید: 115
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009421 یازدید: 127
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009464 یازدید: 153
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009497 یازدید: 126
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009504 یازدید: 193
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009625 یازدید: 186
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009680 یازدید: 161
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 6009687 یازدید: 214
-

هادی جانی سنجانی

کد متوفی: 6009848 یازدید: 107
-

مرحوم آقای هادی جانی سنجانی

کد متوفی: 6009873 یازدید: 109
-

محمد رضا ونادعلی سلطانی سلطانی

کد متوفی: 6014174 یازدید: 124
-

مرتضی بابالو

کد متوفی: 6018621 یازدید: 128
-

مهری کوره ای

کد متوفی: 6019185 یازدید: 112
-

حبیب الله اسدی

کد متوفی: 6029340 یازدید: 166
-

شاد روان فاطمه شاهمرادی

کد متوفی: 6032557 یازدید: 115
-

حسین احمدی

کد متوفی: 6032568 یازدید: 111
-

ربابه احمدی

کد متوفی: 6035378 یازدید: 110
-

حاج طهماس رسولی

کد متوفی: 6035856 یازدید: 930
1321/05/17 - 1397/07/20

مرضیه اسفندانی

کد متوفی: 6038905 یازدید: 170
-

مارال رسولی بزچلویی

کد متوفی: 6050197 یازدید: 118
-

مارال رسولی

کد متوفی: 6053043 یازدید: 591
1320/08/10 - 1399/10/20

سید اکبر حسینی

کد متوفی: 6056350 یازدید: 547
۱۳۳۲/۱/۹ - ۱۳۷۸/۱۲/۹

مشهدی اکبر انارای

کد متوفی: 6057330 یازدید: 106
-

مشهدی اکبر اناری

کد متوفی: 6057341 یازدید: 110
-

مشهدی اکبر اناری

کد متوفی: 6057346 یازدید: 94
-

مشهدی اکبر اناری

کد متوفی: 6057362 یازدید: 93
-

مرتضی بابالو

کد متوفی: 6057492 یازدید: 98
1351/04/09 - 1383/11/09

فاطمه خسروبیگی

کد متوفی: 6057584 یازدید: 141
1334/05/19 - 1396/07/17

حاج مراد حسین رسولی

کد متوفی: 6059260 یازدید: 155
-

مشهدی ایپکعلی اناری

کد متوفی: 6066098 یازدید: 97
-

اسماعیل(فتحعلی) فامرینی

کد متوفی: 6066583 یازدید: 114
-

محمد رسولی

کد متوفی: 6076331 یازدید: 140
1309/01/11 - 1396/12/14

کربلایی علی فتح آبادی

کد متوفی: 6081487 یازدید: 629
1335/01/01 - 1399/12/17

کربلایی علی فتح آبادی

کد متوفی: 6081521 یازدید: 141
1334/01/01 - 17/12/1399

علی رستگار فر

کد متوفی: 6099051 یازدید: 220
- 1398/01/22

محمدحسن اناری

کد متوفی: 6100826 یازدید: 237
- 1400/01/28

فاطمه کمیجانی

کد متوفی: 6105207 یازدید: 89
1319 - 1399

حدیقه سلطان محمدی

کد متوفی: 6110968 یازدید: 111
1333/2/14 - 1399/2/14

حاج حسین کمیجانی

کد متوفی: 6111394 یازدید: 151
1319/04/02 - 1400/02/10

حاج حسین کمیجانی

کد متوفی: 6111395 یازدید: 123
1319/04/02 - 1400/02/10

حاج حسین کمیجانی

کد متوفی: 6111417 یازدید: 1221
1319/04/02 - 1400/02/10

رضا نوروزی راد

کد متوفی: 6111763 یازدید: 90
15/07/1384 - 22/10/1398

محمدرضا ضیغمی

کد متوفی: 6112003 یازدید: 90
-

لطیف یوسفی آمره

کد متوفی: 6121574 یازدید: 151
1303/07/03 - 1400/01/25

محمدرضا شفیعی

کد متوفی: 6121669 یازدید: 90
- 1400/03/09

رقیه بیرامی

کد متوفی: 6148385 یازدید: 403
-

مشهدی مسلم اسفندانی

کد متوفی: 6148437 یازدید: 61
1316/02/02 - 1399/03/01

مجتبی سلیمانی

کد متوفی: 6152344 یازدید: 139
- 1400/06/25

محترم کمیجانی

کد متوفی: 6156839 یازدید: 578
1320/06/16 - 1400/07/14

ابوالفضل فخرالاسلام

کد متوفی: 6163255 یازدید: 126
1400 - 1342

محبوبه خسروبیگی

کد متوفی: 6168773 یازدید: 178
- 1400/09/27

غلامرضا اتابکی

کد متوفی: 6178369 یازدید: 23
1341/04/30 - 1399/11/13

احمد معصومی

کد متوفی: 6180730 یازدید: 428
1338/04/08 - 1400/10/28

ابولحسن کمیجانی

کد متوفی: 6181354 یازدید: 7
1323/09/08 - 1386/08/21

سکينه فتح آبادی جاویدراد

کد متوفی: 6182224 یازدید: 33
1313/10/09 - 1398/11/26

تیمور ذادق آبادی

کد متوفی: 6186468 یازدید: 5
1321/04/10 - 1400/09/30

کبری یوسفی

کد متوفی: 6189844 یازدید: 80
1321/05/02 -

صفرعلی اناری

کد متوفی: 6190130 یازدید: 61
1321/02/05 - 1401/01/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید