آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان پارسیان

احمد دسترس

کد متوفی: 23066 یازدید: 312
-

دکتر حاج منصور رادمنش

کد متوفی: 24656 یازدید: 1125
- 1401/07/08

شهيد قاسم دست گشاده

کد متوفی: 24665 یازدید: 416
-

شهيد قاسم سليماني

کد متوفی: 30161 یازدید: 286
-

قاسم دستگشاده

کد متوفی: 30277 یازدید: 295
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67473 یازدید: 254
-

حمزه مظفری

کد متوفی: 6021372 یازدید: 270
-

مصطفی برزگر

کد متوفی: 6022077 یازدید: 630
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039481 یازدید: 267
-

جهانگیر اعزازی

کد متوفی: 6093368 یازدید: 218
۱۳۳۷/۷/۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

فاطمه الماسی پور

کد متوفی: 6142254 یازدید: 184
- 1400/05/26

احمد ريمار

کد متوفی: 6151261 یازدید: 315
1369/06/30 - 1397/06/25

فاطمه ترکمانی

کد متوفی: 6178817 یازدید: 64
-

فاطمه ترکمانی

کد متوفی: 6178822 یازدید: 100
-

نساء ترکمانی

کد متوفی: 6178867 یازدید: 96
-

نسا ٕ ترکمانی

کد متوفی: 6178891 یازدید: 116
-

مدینه تبرا

کد متوفی: 6182389 یازدید: 378
-

رضاپاسلار پاسلار

کد متوفی: 6191221 یازدید: 106
-

عبدالله معراجیان

کد متوفی: 6202515 یازدید: 52
- 1401/03/18

سمیه گلستانی

کد متوفی: 6227925 یازدید: 262
1362/01/15 - 1402/01/18

پدری مهربان و دلسوز کربلائی عباس کاکا

کد متوفی: 6236303 یازدید: 42
1346/11/17 - 1402/03/07

علی زارع

کد متوفی: 6239720 یازدید: 34
1342/04/10 - 1402/08/03
Loading...

لطفا شکیبا باشید