آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان حاجی اباد

عين الله ماندگاري

کد متوفی: 10651 یازدید: 519
-

قدرت برخورداری

کد متوفی: 15290 یازدید: 296
-

مصیب صادقی گوغری

کد متوفی: 18453 یازدید: 316
-

دهشت سالاری

کد متوفی: 22350 یازدید: 287
-

نوروز دهقانی

کد متوفی: 23005 یازدید: 650
-

جلیل و کرامت امانی

کد متوفی: 24762 یازدید: 288
-

ملکی خسروی

کد متوفی: 25197 یازدید: 373
-

امان اله سالاری

کد متوفی: 25613 یازدید: 367
-

حاج سعيد حسن و حمید رضا سالاري سالاري

کد متوفی: 26149 یازدید: 387
1359/03/08 - 1399/06/06

آرمان سالاری

کد متوفی: 27226 یازدید: 520
-

محمد حسن زاده (بخشعلی)

کد متوفی: 37981 یازدید: 262
-

شيرين دهقاني

کد متوفی: 40410 یازدید: 271
-

صفیه الله احمدپوربخوانی

کد متوفی: 40662 یازدید: 345
-

علی بارانی

کد متوفی: 45498 یازدید: 354
-

علی بارانی

کد متوفی: 45511 یازدید: 399
-

علی بارانی

کد متوفی: 45530 یازدید: 305
-

علی بارانی

کد متوفی: 45548 یازدید: 270
-

علی بارانی

کد متوفی: 45559 یازدید: 276
-

علی بارانی

کد متوفی: 45561 یازدید: 293
-

علی بارانی

کد متوفی: 45574 یازدید: 247
-

کد متوفی: 45582 یازدید: 480
-

علی بارانی

کد متوفی: 45707 یازدید: 312
-

زینب طهماسب پور افشار

کد متوفی: 51854 یازدید: 280
-

زینب طهماسب پور افشار

کد متوفی: 51867 یازدید: 264
-

زینب طهماسب پور

کد متوفی: 51874 یازدید: 233
-

محمد‌علی برومند

کد متوفی: 52274 یازدید: 229
-

ولی دهقانی

کد متوفی: 75796 یازدید: 188
-

محمد امین ملایی

کد متوفی: 6023931 یازدید: 215
-

ایمان کامران

کد متوفی: 6025320 یازدید: 219
-

نجمه كاوه

کد متوفی: 6026340 یازدید: 623
-

مهدی جعفری

کد متوفی: 6030633 یازدید: 237
-

عذرا چترزرین

کد متوفی: 6030891 یازدید: 208
-

عذرا چترزرین

کد متوفی: 6030903 یازدید: 233
-

عذرا چترزرین

کد متوفی: 6030911 یازدید: 236
-

حاجیه گلشن جمشیدی شاهرودی

کد متوفی: 6033355 یازدید: 216
-

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039521 یازدید: 206
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 6040812 یازدید: 242
-

علامه مصباح یزدی و سردار سلیمانی ...

کد متوفی: 6047921 یازدید: 278
-

گرگعلی قاسمی نژاد رائینی

کد متوفی: 6051970 یازدید: 211
-

. .

کد متوفی: 6053734 یازدید: 245
-

.. .

کد متوفی: 6053741 یازدید: 237
-

کرامت پوران

کد متوفی: 6057549 یازدید: 273
- ۱۳۸۹/۰۷/۱۱

شمسی محمدی

کد متوفی: 6059095 یازدید: 230
1345 - 1395

زهرا امیرزاده

کد متوفی: 6062016 یازدید: 216
-

محمد سالاری علی کوچک

کد متوفی: 6065662 یازدید: 190
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

حامد سمیعی نیا

کد متوفی: 6066252 یازدید: 1154
-

سیروس رشیدی

کد متوفی: 6071075 یازدید: 251
-

سیروس رشیدی

کد متوفی: 6071077 یازدید: 234
-

سیروس رشیدی

کد متوفی: 6071079 یازدید: 350
-

حسین حاجی زاده

کد متوفی: 6072333 یازدید: 292
-

ابراهیم شهدادی

کد متوفی: 6073811 یازدید: 214
-

ابراهیم شهدادی

کد متوفی: 6073813 یازدید: 233
-

آمنه سالاری بنت غنجعلی

کد متوفی: 6077559 یازدید: 236
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

اکبر علیمحمدی

کد متوفی: 6078272 یازدید: 322
1341/1/1 - 1399/12/5

برهان ناصری

کد متوفی: 6092171 یازدید: 270
1313/09/11 - 1399/06/06

احمد صبحی

کد متوفی: 6108048 یازدید: 305
1349/2/12 - 1367/3/4

فاطمه صمدی

کد متوفی: 6116054 یازدید: 193
1365/05/20 - 1400/02/22

فاطمه صمدی

کد متوفی: 6116139 یازدید: 1207
-

وحید کمالی

کد متوفی: 6116356 یازدید: 558
-

قیصر جعفری فرند چهارشنبه

کد متوفی: 6123890 یازدید: 150
-

حاج کاظم سالاری

کد متوفی: 6125043 یازدید: 1295
1327/03/07 - 1400/02/27

نوش آفرین حسین زاده فارغانی

کد متوفی: 6129343 یازدید: 457
-

کرمعلی وگوهر پوران وهاشمی

کد متوفی: 6131863 یازدید: 312
- 1400/04/14

شهربانو زامیران

کد متوفی: 6141359 یازدید: 446
1321/04/01 - 1400/02/07

قلندر شیخ زاده

کد متوفی: 6167839 یازدید: 138
1335/01/01 - 1398/02/25

قلندر شیخ زاده

کد متوفی: 6167873 یازدید: 61
1335/01/01 - 1398/02/25

مهراب رودباری

کد متوفی: 6180161 یازدید: 95
1334/01/01 - 1392/11/04

سیف الله کیانپوری

کد متوفی: 6182001 یازدید: 146
-

احمدعلیعلی اکبر بهرامی

کد متوفی: 6182069 یازدید: 113
-

محمد علی جعفری

کد متوفی: 6182125 یازدید: 1057
1383/04/21 - 1400/10/19

امیر محمد احمدی نیا

کد متوفی: 6182316 یازدید: 284
-

زهرا دیوارگر

کد متوفی: 6182361 یازدید: 54
-

زهرا دیوارگر

کد متوفی: 6182363 یازدید: 307
-

زهرا دیوارگر

کد متوفی: 6182473 یازدید: 65
- 1398/11/26

حاج بالاجان آبکار

کد متوفی: 6183374 یازدید: 182
1309/10/25 - 1400/01/04

جهانگیر اکبری

کد متوفی: 6184198 یازدید: 60
-

کیومرث طیاری پور احمدی

کد متوفی: 6186212 یازدید: 454
1335/01/01 - 1400/11/14

حاج محمد طیاری پوراحمدی

کد متوفی: 6187414 یازدید: 85
1344/12/08 - 1391/06/12

هاشم آقا شهرضایی

کد متوفی: 6187934 یازدید: 77
-

غلامعلی حاجی زاده

کد متوفی: 6188435 یازدید: 401
1323/08/25 - 1400/12/29

شهربانو زامیران

کد متوفی: 6189515 یازدید: 189
1321/04/01 - 1400/02/07

پژمان اسدپور

کد متوفی: 6190305 یازدید: 51
1364/03/08 - 1400/10/15

سید محمود امیری مقدم

کد متوفی: 6199101 یازدید: 76
- 1401

مجتبی جعفری

کد متوفی: 6199289 یازدید: 91
-

شرف علیزاده

کد متوفی: 6199956 یازدید: 566
1334/01/01 - 1401/03/03

منصور سالاری

کد متوفی: 6205941 یازدید: 77
1356/04/15 - 1400/04/09

محمد اميري توسلي

کد متوفی: 6215629 یازدید: 174
- 1401/06/15

رضا عباسپور

کد متوفی: 6215715 یازدید: 292
1370/03/03 - 1401/06/12

پژمان اسدپور

کد متوفی: 6220845 یازدید: 62
1364/03/08 - 1400/10/15

شیخ علی کریمی تذرجی

کد متوفی: 6223461 یازدید: 59
1303/05/08 - 1390/10/08

حسین شهسواری پور

کد متوفی: 6229347 یازدید: 123
-

حسین منصوری نژاد

کد متوفی: 6231017 یازدید: 212
- 1402/03/04

بهرام و حسین حیدری

کد متوفی: 6231219 یازدید: 49
-

محمد قائم حیدری

کد متوفی: 6231220 یازدید: 75
-

اعظم متقی

کد متوفی: 6232602 یازدید: 171
1347/06/25 - 1401/09/25

عشرت دشتبان

کد متوفی: 6234277 یازدید: 41
1327/03/15 - 1402/04/22

مهراب ملائی سیروئی

کد متوفی: 6243871 یازدید: 82
1349/01/01 - 1402/10/18

مهراب ملایی

کد متوفی: 6243874 یازدید: 42
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید