آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رودان

علی کارگر

کد متوفی: 10589 یازدید: 482
1375/09/04 - 1399/04/16

حاج غلام سیف الدینی

کد متوفی: 10816 یازدید: 121
-

عبدالله ارقش

کد متوفی: 10881 یازدید: 104
-

محمدعلی جاودان

کد متوفی: 11259 یازدید: 100
-

اکبر جعفری

کد متوفی: 12508 یازدید: 121
-

حیدری دهبارزی

کد متوفی: 16204 یازدید: 113
-

مسلم روشن

کد متوفی: 27035 یازدید: 146
-

پریسا آرمان

کد متوفی: 48481 یازدید: 465
-

امید میرشکاری

کد متوفی: 49701 یازدید: 103
-

محمد عباسی

کد متوفی: 50263 یازدید: 117
-

دكتر مرتضي حقيري زاده

کد متوفی: 64322 یازدید: 218
-

محمد احمدی سکل فرزند آجی

کد متوفی: 71097 یازدید: 298
-

محمد احمدی‌سکل

کد متوفی: 71344 یازدید: 98
-

عیسی افشار

کد متوفی: 71634 یازدید: 110
-

محمد احمدی سکل

کد متوفی: 71942 یازدید: 103
-

محسن حسین نسب

کد متوفی: 72023 یازدید: 93
-

ابراهیم و محسن حسین نسب

کد متوفی: 73669 یازدید: 93
-

محسن حسین نسب

کد متوفی: 74074 یازدید: 85
-

جاودان جاودان

کد متوفی: 75503 یازدید: 80
-

عابد سلاری

کد متوفی: 77629 یازدید: 113
-

کنیز درویشی

کد متوفی: 78106 یازدید: 93
-

کنیز درویشی

کد متوفی: 78128 یازدید: 123
-

کنبیر درویشی

کد متوفی: 800151 یازدید: 88
-

تیمور معلمی خیرآباد

کد متوفی: 6005151 یازدید: 1241
-

عابد سالاری

کد متوفی: 6009668 یازدید: 149
-

حسن جاودان

کد متوفی: 6013054 یازدید: 82
-

سکینه جاودان

کد متوفی: 6019330 یازدید: 86
-

مرحومه سکینه جاودان

کد متوفی: 6019345 یازدید: 84
-

مرحومه سکینه جاودان

کد متوفی: 6019369 یازدید: 88
-

.. ..

کد متوفی: 6019441 یازدید: 97
-

خسرو رهبری

کد متوفی: 6035792 یازدید: 97
-

یوسف کمالی

کد متوفی: 6043280 یازدید: 70
-

یوسف کمالی

کد متوفی: 6043284 یازدید: 78
-

حاجی شاکری نیا

کد متوفی: 6044254 یازدید: 90
-

غلام سالاری

کد متوفی: 6050383 یازدید: 78
-

احمد کمالی

کد متوفی: 6052277 یازدید: 80
-

حمیده داوری

کد متوفی: 6052860 یازدید: 70
-

علی رحیمی

کد متوفی: 6057933 یازدید: 86
1374/05/30 - 1395/08/22

عیسی سالار نسب

کد متوفی: 6066459 یازدید: 80
-

عابد سالاری

کد متوفی: 6069071 یازدید: 106
1/6/1366 - 27/8//1399

عیسی داوری

کد متوفی: 6069240 یازدید: 298
-

چراغ احمدی

کد متوفی: 6070895 یازدید: 78
- 1399/11/26

جاریه شعبانی

کد متوفی: 6071418 یازدید: 72
- 1398/11/28

محمد عباسی نیا

کد متوفی: 6072471 یازدید: 91
1338/01/01 - 1399/08/28

علی سالاری

کد متوفی: 6072513 یازدید: 75
-

ابراهیم شمس الدینی

کد متوفی: 6109002 یازدید: 85
- 1400/02/11

ابراهیم شمس الدینی

کد متوفی: 6109004 یازدید: 79
- 1400/02/11

ابراهیم شمس الدینی

کد متوفی: 6109005 یازدید: 65
- 1400/02/11

ابراهیم شمس الدینی

کد متوفی: 6109098 یازدید: 215
- 1400/02/11

رضا شاکری

کد متوفی: 6113910 یازدید: 250
-

آمنه نجفی

کد متوفی: 6114291 یازدید: 122
1329/07/08 - 1374/08/07

احمد اسماعیلی

کد متوفی: 6115197 یازدید: 77
1333/06/03 - 1400/02/20

خدیجه افرنگ

کد متوفی: 6116549 یازدید: 1260
- ۱۳۸۹/۰۵/۰۵

ابراهیم اماده

کد متوفی: 6118701 یازدید: 77
1399/01/01 - 1399/01/01

خدیجه فرزند حسن

کد متوفی: 6119679 یازدید: 384
-

حاج جعفر شکرپور

کد متوفی: 6123682 یازدید: 1219
1327/01/01 - 1400/03/17

محمد عباسی نیا نورگل صالحی

کد متوفی: 6123843 یازدید: 80
-

رضا دهقان آزاد

کد متوفی: 6125431 یازدید: 223
1345/06/04 - 1388/10/24

مبارک زمانی

کد متوفی: 6125455 یازدید: 51
-

سردارحاج حبیب حقیری زاده

کد متوفی: 6126250 یازدید: 89
-

سردار حاج حبيب حقيري زاده

کد متوفی: 6126252 یازدید: 114
-

حسین عسکری نژاد

کد متوفی: 6128374 یازدید: 100
1362/12/29 -

حاج حسین جاودان

کد متوفی: 6131727 یازدید: 411
1338 - 1400/04/26

پاسدار حاج حسین حاودان

کد متوفی: 6131831 یازدید: 53
1340/09/30 - 1400/04/26

فریبرز باربد

کد متوفی: 6135661 یازدید: 94
1370/12/12 - 1400/05/08

حاجيه شريفه روشن

کد متوفی: 6135698 یازدید: 197
1318/04/01 - 1400/05/08

حاجی عباس جاودان

کد متوفی: 6135995 یازدید: 537
-

امیرمحمد عباس زاده

کد متوفی: 6137275 یازدید: 56
- 1400/05/14

امید فرهادی نیا

کد متوفی: 6138197 یازدید: 60
-

امید فرهادی نیا

کد متوفی: 6138203 یازدید: 88
-

مصطفی باقری

کد متوفی: 6139310 یازدید: 48
-

مصطفی باقری دهبارزی

کد متوفی: 6139399 یازدید: 293
- 1400/05/21

شهیدمحمد تاجیک

کد متوفی: 6145648 یازدید: 170
1358/01/01 - 1399/04/24

حاج جعفر شکرپور

کد متوفی: 6145781 یازدید: 83
1327/01/01 - 1400/03/16

فاطمه صابری مقدم

کد متوفی: 6147975 یازدید: 539
1362/01/01 - 1400/06/13

علی خادمی علی خادمی

کد متوفی: 6151058 یازدید: 36
- 1399/06/25

علی محمودی پناه

کد متوفی: 6156553 یازدید: 75
-

عبدالغفور نصرتی

کد متوفی: 6161977 یازدید: 670
-

شوکت حیدری

کد متوفی: 6163263 یازدید: 8
- 1400/06/28

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165842 یازدید: 5
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165844 یازدید: 5
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165845 یازدید: 6
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165846 یازدید: 6
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165847 یازدید: 6
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165848 یازدید: 6
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165849 یازدید: 5
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165850 یازدید: 5
1332 - 1398/09/16

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165851 یازدید: 4
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165852 یازدید: 8
1332 - 1398/09/16

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165856 یازدید: 5
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165858 یازدید: 8
1332 - 1398/09/16

مادر مادر

کد متوفی: 6168311 یازدید: 0
-

محمد نگاری

کد متوفی: 6169359 یازدید: 8
1334/02/08 - 1400/09/23

عیسی قاسم زاده

کد متوفی: 6175049 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید