آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رودان

علی کارگر

کد متوفی: 10589 یازدید: 837
1375/09/04 - 1399/04/16

حاج غلام سیف الدینی

کد متوفی: 10816 یازدید: 282
-

عبدالله ارقش

کد متوفی: 10881 یازدید: 261
-

محمدعلی جاودان

کد متوفی: 11259 یازدید: 244
-

اکبر جعفری

کد متوفی: 12508 یازدید: 270
-

حیدری دهبارزی

کد متوفی: 16204 یازدید: 261
-

مسلم روشن

کد متوفی: 27035 یازدید: 467
-

پریسا آرمان

کد متوفی: 48481 یازدید: 701
-

امید میرشکاری

کد متوفی: 49701 یازدید: 293
-

محمد عباسی

کد متوفی: 50263 یازدید: 267
-

دكتر مرتضي حقيري زاده

کد متوفی: 64322 یازدید: 362
-

محمد احمدی سکل فرزند آجی

کد متوفی: 71097 یازدید: 715
-

محمد احمدی‌سکل

کد متوفی: 71344 یازدید: 243
-

عیسی افشار

کد متوفی: 71634 یازدید: 341
-

محمد احمدی سکل

کد متوفی: 71942 یازدید: 255
-

محسن حسین نسب

کد متوفی: 72023 یازدید: 295
-

ابراهیم و محسن حسین نسب

کد متوفی: 73669 یازدید: 241
-

محسن حسین نسب

کد متوفی: 74074 یازدید: 273
-

جاودان جاودان

کد متوفی: 75503 یازدید: 218
-

عابد سلاری

کد متوفی: 77629 یازدید: 252
-

کنیز درویشی

کد متوفی: 78106 یازدید: 215
-

کنیز درویشی

کد متوفی: 78128 یازدید: 230
-

کنبیر درویشی

کد متوفی: 800151 یازدید: 188
-

تیمور معلمی خیرآباد

کد متوفی: 6005151 یازدید: 1878
-

عابد سالاری

کد متوفی: 6009668 یازدید: 298
-

حسن جاودان

کد متوفی: 6013054 یازدید: 196
-

سکینه جاودان

کد متوفی: 6019330 یازدید: 211
-

مرحومه سکینه جاودان

کد متوفی: 6019345 یازدید: 186
-

مرحومه سکینه جاودان

کد متوفی: 6019369 یازدید: 221
-

.. ..

کد متوفی: 6019441 یازدید: 243
-

خسرو رهبری

کد متوفی: 6035792 یازدید: 246
-

یوسف کمالی

کد متوفی: 6043280 یازدید: 181
-

یوسف کمالی

کد متوفی: 6043284 یازدید: 181
-

حاجی شاکری نیا

کد متوفی: 6044254 یازدید: 223
-

غلام سالاری

کد متوفی: 6050383 یازدید: 206
-

احمد کمالی

کد متوفی: 6052277 یازدید: 210
-

حمیده داوری

کد متوفی: 6052860 یازدید: 210
-

علی رحیمی

کد متوفی: 6057933 یازدید: 250
1374/05/30 - 1395/08/22

عیسی سالار نسب

کد متوفی: 6066459 یازدید: 166
-

عابد سالاری

کد متوفی: 6069071 یازدید: 233
1/6/1366 - 27/8//1399

عیسی داوری

کد متوفی: 6069240 یازدید: 421
-

چراغ احمدی

کد متوفی: 6070895 یازدید: 201
- 1399/11/26

جاریه شعبانی

کد متوفی: 6071418 یازدید: 216
- 1398/11/28

محمد عباسی نیا

کد متوفی: 6072471 یازدید: 267
1338/01/01 - 1399/08/28

علی سالاری

کد متوفی: 6072513 یازدید: 245
-

ابراهیم شمس الدینی

کد متوفی: 6109002 یازدید: 192
- 1400/02/11

ابراهیم شمس الدینی

کد متوفی: 6109004 یازدید: 201
- 1400/02/11

ابراهیم شمس الدینی

کد متوفی: 6109005 یازدید: 181
- 1400/02/11

ابراهیم شمس الدینی

کد متوفی: 6109098 یازدید: 326
- 1400/02/11

رضا شاکری

کد متوفی: 6113910 یازدید: 364
-

آمنه نجفی

کد متوفی: 6114291 یازدید: 252
1329/07/08 - 1374/08/07

احمد اسماعیلی

کد متوفی: 6115197 یازدید: 214
1333/06/03 - 1400/02/20

خدیجه افرنگ

کد متوفی: 6116549 یازدید: 1391
- ۱۳۸۹/۰۵/۰۵

ابراهیم اماده

کد متوفی: 6118701 یازدید: 196
1399/01/01 - 1399/01/01

خدیجه فرزند حسن

کد متوفی: 6119679 یازدید: 496
-

حاج جعفر شکرپور

کد متوفی: 6123682 یازدید: 1377
1327/01/01 - 1400/03/17

محمد عباسی نیا نورگل صالحی

کد متوفی: 6123843 یازدید: 211
-

رضا دهقان آزاد

کد متوفی: 6125431 یازدید: 374
1345/06/04 - 1388/10/24

مبارک زمانی

کد متوفی: 6125455 یازدید: 128
-

سردارحاج حبیب حقیری زاده

کد متوفی: 6126250 یازدید: 224
-

سردار حاج حبيب حقيري زاده

کد متوفی: 6126252 یازدید: 365
-

حاج حسین جاودان

کد متوفی: 6131727 یازدید: 541
1338 - 1400/04/26

پاسدار حاج حسین حاودان

کد متوفی: 6131831 یازدید: 135
1340/09/30 - 1400/04/26

فریبرز باربد

کد متوفی: 6135661 یازدید: 201
1370/12/12 - 1400/05/08

حاجيه شريفه روشن

کد متوفی: 6135698 یازدید: 304
1318/04/01 - 1400/05/08

حاجی عباس جاودان

کد متوفی: 6135995 یازدید: 641
-

امیرمحمد عباس زاده

کد متوفی: 6137275 یازدید: 184
- 1400/05/14

امید فرهادی نیا

کد متوفی: 6138197 یازدید: 169
-

امید فرهادی نیا

کد متوفی: 6138203 یازدید: 223
-

مصطفی باقری

کد متوفی: 6139310 یازدید: 139
-

مصطفی باقری دهبارزی

کد متوفی: 6139399 یازدید: 410
- 1400/05/21

شهیدمحمد تاجیک

کد متوفی: 6145648 یازدید: 521
1358/01/01 - 1399/04/24

حاج جعفر شکرپور

کد متوفی: 6145781 یازدید: 311
1327/01/01 - 1400/03/16

فاطمه صابری مقدم

کد متوفی: 6147975 یازدید: 629
1362/01/01 - 1400/06/13

علی خادمی علی خادمی

کد متوفی: 6151058 یازدید: 128
- 1399/06/25

علی محمودی پناه

کد متوفی: 6156553 یازدید: 194
-

عبدالغفور نصرتی

کد متوفی: 6161977 یازدید: 826
-

شوکت حیدری

کد متوفی: 6163263 یازدید: 72
- 1400/06/28

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165842 یازدید: 84
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165844 یازدید: 78
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165845 یازدید: 93
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165846 یازدید: 72
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165847 یازدید: 90
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165848 یازدید: 102
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165849 یازدید: 123
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165850 یازدید: 162
1332 - 1398/09/16

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165851 یازدید: 76
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165852 یازدید: 105
1332 - 1398/09/16

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165856 یازدید: 107
-

حاج ادریس روشی

کد متوفی: 6165858 یازدید: 81
1332 - 1398/09/16

مادر مادر

کد متوفی: 6168311 یازدید: 50
-

محمد نگاری

کد متوفی: 6169359 یازدید: 109
1334/02/08 - 1400/09/23

عیسی قاسم زاده

کد متوفی: 6175049 یازدید: 66
-

مصطفی عسکری نژاد

کد متوفی: 6182630 یازدید: 61
1337/07/01 - 1400/07/28

مصطفی عسکری نژاد

کد متوفی: 6182639 یازدید: 258
1337/07/01 - 1400/07/28

علی درویشی

کد متوفی: 6182828 یازدید: 245
-

حمید رزوییان

کد متوفی: 6187222 یازدید: 58
1363/07/01 - 1400/03/05

حمید رزوییان

کد متوفی: 6187223 یازدید: 46
-

حمید رزوییان

کد متوفی: 6187227 یازدید: 53
-

هادی ملایی

کد متوفی: 6194355 یازدید: 79
- 1401/01/05

ماهی آسمانه حیدری

کد متوفی: 6195578 یازدید: 88
1339/06/26 - 1400/02/12

حسین گرگین پور

کد متوفی: 6197411 یازدید: 163
-

عبدالهادی ملائی

کد متوفی: 6198675 یازدید: 222
1368/08/20 - 1401/01/06

حاج یحیی بلالی

کد متوفی: 6199592 یازدید: 156
1333/01/03 - 1398/03/18

جلال شهریاری

کد متوفی: 6200443 یازدید: 212
1377/03/04 - 1401/03/28

علی اصغر رحیمی

کد متوفی: 6202328 یازدید: 59
1392/10/10 - 1401/03/02

عصمت و سجاد رکنی

کد متوفی: 6202862 یازدید: 94
-

کلثوم و کنیز رکنی

کد متوفی: 6203029 یازدید: 90
-

غلام کمالی

کد متوفی: 6204482 یازدید: 50
-

زینت مهدی زاده

کد متوفی: 6208917 یازدید: 81
1352/04/02 - 1400/04/02

شیما کمالی

کد متوفی: 6215441 یازدید: 71
-

مرضیه بهزادی

کد متوفی: 6216903 یازدید: 60
-

کربلایی غلام زمانی

کد متوفی: 6222024 یازدید: 52
1337/07/04 - 1401/09/09

حبیب حقیری زاده رودان

کد متوفی: 6224239 یازدید: 39
-

کلثوم افتاده پور

کد متوفی: 6233162 یازدید: 61
-

فرحناز رحیمی

کد متوفی: 6234158 یازدید: 1331
1373/02/19 - 1402/04/18

علی زیرکی

کد متوفی: 6237871 یازدید: 32
- 1392/05/19

محمود رشیدی نژاد

کد متوفی: 6239861 یازدید: 521
-

ابراهیم نظری

کد متوفی: 6240838 یازدید: 279
1338/07/06 - 1401/12/12

غلام افشار

کد متوفی: 6242658 یازدید: 13
-

مهرداد دادی پور

کد متوفی: 6245545 یازدید: 12
-

مهرداد دادی پور

کد متوفی: 6245561 یازدید: 335
1369/07/27 - 1402/11/25

مهرداد دادی پور

کد متوفی: 6245922 یازدید: 15
-

مهرداد دادی پور

کد متوفی: 6245923 یازدید: 14
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید