آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان قشم

آمنه تورنگ

کد متوفی: 3750 یازدید: 349
-

کنیز جعفری

کد متوفی: 49700 یازدید: 245
-

كرم خوشبخت

کد متوفی: 50662 یازدید: 3209
-

محمد جعفری محمد حیدر بازماندگان

کد متوفی: 52009 یازدید: 260
-

امید مارنگ

کد متوفی: 52035 یازدید: 332
-

علی صادقی بهمنی

کد متوفی: 53099 یازدید: 250
-

علیرضا ذاکری نژاد

کد متوفی: 64884 یازدید: 305
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67697 یازدید: 283
-

وحید جمال پور

کد متوفی: 78365 یازدید: 287
-

حسین جاویدان پاکوهی

کد متوفی: 6003613 یازدید: 251
-

علیرضا ذاکری نژاد

کد متوفی: 6049955 یازدید: 273
-

این قووق

کد متوفی: 6050029 یازدید: 229
-

حاجیه فاطمه جعفری

کد متوفی: 6069353 یازدید: 217
-

حاج عیسی افغانی

کد متوفی: 6072993 یازدید: 273
-

جواد کریمی

کد متوفی: 6078183 یازدید: 265
-

احسان مقیم نوبندگانی

کد متوفی: 6080945 یازدید: 349
-

کربلایی غلام مظاهری

کد متوفی: 6102105 یازدید: 348
-

طیبه امیر شکاری

کد متوفی: 6134920 یازدید: 3113
- 1400/05/06

لیلا امینی زاده

کد متوفی: 6138107 یازدید: 461
1356 - 1400/05/16

عبدالمحمود جهانگیری

کد متوفی: 6145505 یازدید: 195
-

سعید ملکی ابرده

کد متوفی: 6147009 یازدید: 851
-

کبری نوابی

کد متوفی: 6147115 یازدید: 169
- 1400/06/11

علیرضا ذاکری نژاد

کد متوفی: 6169298 یازدید: 408
1379/08/13 - 1395/10/26

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172156 یازدید: 152
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172385 یازدید: 173
-

حاج امیر عباس امیری

کد متوفی: 6173947 یازدید: 208
-

مهندس حسام الدین گوری

کد متوفی: 6174951 یازدید: 704
- 1400/10/23

زهرا زاهدی دهویی

کد متوفی: 6175225 یازدید: 65
1328/03/03 - 1400/10/18

عذاری رحيمی بحرینی اصل الدواسری

کد متوفی: 6176693 یازدید: 101
1375/10/09 - 1400/11/21

محمد سرخاني ايسيني .

کد متوفی: 6216219 یازدید: 70
1359/01/01 - 1401

نوید آفتابی

کد متوفی: 6218980 یازدید: 291
-

مرحومه حاجیه زهرا بازماندگان قشمی

کد متوفی: 6234641 یازدید: 248
1342/07/01 - 1400/05/22

موسی رئیسی

کد متوفی: 6235684 یازدید: 24
1334/05/07 - 1401/06/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید