آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان میناب

علی رضا شبانی نسب

کد متوفی: 15861 یازدید: 249
-

کلثوم بازیاری نسب

کد متوفی: 15880 یازدید: 232
-

علی کرم لرستانی نژاد

کد متوفی: 15901 یازدید: 269
-

مسلم ابراهیمیان

کد متوفی: 16346 یازدید: 240
-

سید عبدالرضا وحدانی

کد متوفی: 19649 یازدید: 277
-

فروزان قاسمی گوربندی

کد متوفی: 19725 یازدید: 330
-

علی جلالی

کد متوفی: 27186 یازدید: 299
-

چراغ سالاری

کد متوفی: 27188 یازدید: 224
-

مختار آزادی

کد متوفی: 29778 یازدید: 284
-

مختار آزادی

کد متوفی: 29815 یازدید: 274
-

حسن فخاری

کد متوفی: 31407 یازدید: 295
-

حسن فخاری

کد متوفی: 31409 یازدید: 395
-

عیسی دادی نژاد

کد متوفی: 34252 یازدید: 200
-

اسحق کمالی

کد متوفی: 41608 یازدید: 226
-

زهرا زارعی

کد متوفی: 41811 یازدید: 283
-

علی صادقی

کد متوفی: 45441 یازدید: 226
-

مهدی شجاعی

کد متوفی: 50049 یازدید: 194
-

محمد صادقی بهمنی

کد متوفی: 53157 یازدید: 247
-

محمد صادقی

کد متوفی: 53168 یازدید: 212
-

حسین سرخاب

کد متوفی: 53174 یازدید: 228
-

محمد رستمی

کد متوفی: 53521 یازدید: 202
-

محمد صادقی بهمنی

کد متوفی: 54561 یازدید: 240
-

ماهین صابری

کد متوفی: 62719 یازدید: 224
-

محمد امین توتنگی‌نیا‌فولادی

کد متوفی: 65468 یازدید: 224
-

اسحق میردادی

کد متوفی: 65648 یازدید: 254
-

حسن شریفی نژاد مینابی

کد متوفی: 67938 یازدید: 241
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 67991 یازدید: 372
-

امید گنجی زاده

کد متوفی: 69600 یازدید: 483
-

حاج یوسف مکی زاده

کد متوفی: 72424 یازدید: 224
-

زهرا راستی

کد متوفی: 75749 یازدید: 191
-

غلام رییسی ماکیانی

کد متوفی: 76699 یازدید: 216
-

غلام رئیسی ماکیانی

کد متوفی: 76707 یازدید: 218
-

احمد اسلامی جوزانی

کد متوفی: 77422 یازدید: 219
-

احمد اسلامی جوزانی

کد متوفی: 77651 یازدید: 202
-

ذاکر فلک نازی

کد متوفی: 78340 یازدید: 215
-

عبدالکریم رحیم زاده

کد متوفی: 6002085 یازدید: 220
-

جهانگیر میرزاپور

کد متوفی: 6009660 یازدید: 282
-

محمود رحيمي شهواري

کد متوفی: 6010084 یازدید: 229
-

غلامعباس توکلی

کد متوفی: 6012257 یازدید: 217
-

احسان توکلی

کد متوفی: 6012271 یازدید: 244
-

غلامعباس توکلی

کد متوفی: 6012284 یازدید: 181
-

حاج صبور کریمی

کد متوفی: 6013463 یازدید: 242
-

احمد شمس الدینی

کد متوفی: 6013573 یازدید: 232
-

مهدی زارعی

کد متوفی: 6013603 یازدید: 222
-

حاجی کریمی

کد متوفی: 6016414 یازدید: 215
-

مادربزگ گرامیمان

کد متوفی: 6019788 یازدید: 207
-

غلام حمودی

کد متوفی: 6023484 یازدید: 206
-

داوود قاسمی پور

کد متوفی: 6025106 یازدید: 222
-

زلیخا محمودی

کد متوفی: 6030838 یازدید: 288
-

نرگس و محمد رخ فیروز

کد متوفی: 6031673 یازدید: 466
-

غلام حمودی

کد متوفی: 6031760 یازدید: 190
-

شهریار محسنی

کد متوفی: 6033279 یازدید: 184
-

سکینه رنجبر

کد متوفی: 6037500 یازدید: 223
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039523 یازدید: 204
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6040019 یازدید: 216
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6040234 یازدید: 218
-

عیسی دادی نژاد

کد متوفی: 6042020 یازدید: 158
-

خیری شبانی

کد متوفی: 6042736 یازدید: 207
-

محمد ظهری نیام

کد متوفی: 6046389 یازدید: 201
-

حاج درویش چملی نژاد

کد متوفی: 6048107 یازدید: 257
-

کربلایی غلام زارعی بنگ

کد متوفی: 6051479 یازدید: 210
-

حاج خلیل درویشی

کد متوفی: 6055018 یازدید: 216
- 18/09/1399

آجی زائری

کد متوفی: 6058721 یازدید: 246
01/08/2000 - 10/06/2100

آجی زائری

کد متوفی: 6058736 یازدید: 225
-

حسن بندکی

کد متوفی: 6058780 یازدید: 228
-

محمدرضا جمشیدی

کد متوفی: 6060789 یازدید: 191
01/01/1344 - 07/11/98

سجاد صادقی بهمنی

کد متوفی: 6061151 یازدید: 244
1374/4/2 - 1399/2/21

عبدالله جمعه زاده مینابی

کد متوفی: 6061156 یازدید: 208
1355/1/1 - 1399/6/17

مهدی فلکنازی

کد متوفی: 6064524 یازدید: 142
-

آمنه ( مریم ) پورعسکری

کد متوفی: 6066695 یازدید: 215
1304/12/4 - 1387/11/18

یحیی حقیقی

کد متوفی: 6067681 یازدید: 180
-

حسن شریعتی

کد متوفی: 6071682 یازدید: 252
-

رامین قاسمی

کد متوفی: 6073732 یازدید: 217
۱۳۷۳۱۲۲۱ - ۱۳۹۹۱۲۱

رامین قاسمی

کد متوفی: 6074950 یازدید: 259
۱۳۷۳۱۲۲۱ - ۱۳۹۹۱۲۱

رامین قاسمی

کد متوفی: 6074958 یازدید: 248
۱۳۷۳۱۲۲۱ - ۱۳۹۹۱۲۱

رامین قاسمی

کد متوفی: 6074962 یازدید: 318
۱۳۷۳/۱۲/۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱

یحیی حقیقی

کد متوفی: 6075673 یازدید: 257
51/1/22 - 99/11/19

قاسم حیدری

کد متوفی: 6076243 یازدید: 188
۱۳۶۰ - ۱۳۹۲

امیر بهرامی نژاد

کد متوفی: 6076412 یازدید: 327
54/6/10 - 99/4/16

محمد بشيرزاده

کد متوفی: 6078047 یازدید: 179
- ١٣٩٨/١٢/١٦

علیرضا سلمانی

کد متوفی: 6078385 یازدید: 205
- 12/11

حسن امینی

کد متوفی: 6097102 یازدید: 755
-

سعید کریمی

کد متوفی: 6097117 یازدید: 213
-

سعید کریمی

کد متوفی: 6097139 یازدید: 237
-

حمید پاکروان

کد متوفی: 6097177 یازدید: 365
-

حسین توکلی

کد متوفی: 6097357 یازدید: 200
1332/10/14 - 1399/05/16

حاج عباس ذاکری

کد متوفی: 6097557 یازدید: 453
1354/10/02 - 1399/3/27

عباس نیک خو

کد متوفی: 6113762 یازدید: 297
۱۳۳۹/۰۱/۱۲ - ۱۳۸۸/۰۸/۰۸

بهادر بهادری

کد متوفی: 6114683 یازدید: 918
-

حسن محمدی زاده

کد متوفی: 6115949 یازدید: 173
10/1/1330 - 1400/02/17

محمدحسن سوارپور

کد متوفی: 6116240 یازدید: 146
1372/8/15 - 1399/12/1

فاطمه رنجبر

کد متوفی: 6116248 یازدید: 234
-

محمد صالحی

کد متوفی: 6116407 یازدید: 163
۱۳۶۶/۱۱/۱ - 25/1/1400

معصومه رئیسی

کد متوفی: 6118696 یازدید: 515
-

محمد دادی زاده

کد متوفی: 6118742 یازدید: 248
-

هاشم ابوذری

کد متوفی: 6118760 یازدید: 158
-

فاطمه پشتکوهی

کد متوفی: 6125277 یازدید: 548
1304/07/04 - 1398/03/26

زهرا اکبری

کد متوفی: 6127346 یازدید: 187
-

محمد «باقر» رنجبر

کد متوفی: 6128792 یازدید: 271
1314/11/03 - 1400/04/12

ابراهیم رکنی دلان

کد متوفی: 6141590 یازدید: 193
- 1400/05/27

حاجیه فاطمه رئیسی ماکیانی

کد متوفی: 6141617 یازدید: 296
-

شادی روحش صلوات .

کد متوفی: 6143753 یازدید: 243
-

علی بناوند

کد متوفی: 6144800 یازدید: 373
-

چمل احمد زاده

کد متوفی: 6148429 یازدید: 222
-

سهیلا یزدان پرست

کد متوفی: 6148453 یازدید: 239
1345/07/02 - 1400/06/13

حاج خلیل امیری

کد متوفی: 6156818 یازدید: 435
1343/10/01 - 1400/07/12

عبدالله پري تقي نژاد

کد متوفی: 6162110 یازدید: 1573
1318/05/10 - 1400/08/19

عبدالرسول صمیمی

کد متوفی: 6162564 یازدید: 90
1334/04/03 - 1400

فاطمه ذاکری

کد متوفی: 6163194 یازدید: 122
- 1400/09/01

فاطمه رنجبر

کد متوفی: 6166005 یازدید: 306
1322/08/04 - 1400/09/14

علی قاسمی

کد متوفی: 6167042 یازدید: 884
1361/01/13 - 1400/09/20

عیسی زندانی

کد متوفی: 6167044 یازدید: 59
1358/10/01 - 1396/03/18

ناصر (نادر) احمدی فرد

کد متوفی: 6170335 یازدید: 370
1339/07/01 - 1400/08/24

مرحوم کربلایی مراد ذاکری وزان

کد متوفی: 6174183 یازدید: 123
-

معین محمدی

کد متوفی: 6174353 یازدید: 61
-

افشین محمدی

کد متوفی: 6174355 یازدید: 70
-

معین محمدی

کد متوفی: 6174365 یازدید: 341
-

حسن اخگریان

کد متوفی: 6174828 یازدید: 95
1332/04/08 - 1400/03/11

یحیی مرادی

کد متوفی: 6176093 یازدید: 140
1365/11/01 - 1391

کربلایی علی قاسمی

کد متوفی: 6181801 یازدید: 46
1333/05/04 - 1400/08/21

مرتضی سلیمانی

کد متوفی: 6187190 یازدید: 113
-

محمدرضا جلالی

کد متوفی: 6188469 یازدید: 220
-

علیرضا بهادری

کد متوفی: 6188471 یازدید: 96
-

نرگس یاراحمدی

کد متوفی: 6191871 یازدید: 78
- 1400/09/19

یحیی مرادی بنذرکی

کد متوفی: 6195334 یازدید: 52
-

یحیی مرادی بنذرکی

کد متوفی: 6195335 یازدید: 46
-

فاطمه شبتاری

کد متوفی: 6197624 یازدید: 44
1311/08/10 - 1400/12/07

ابراهیم بهرامی

کد متوفی: 6199640 یازدید: 219
-

حاج اصغر سهرابی

کد متوفی: 6199653 یازدید: 65
-

فریده دریائی پیما طلبی

کد متوفی: 6200695 یازدید: 82
-

یوسف ذاکری

کد متوفی: 6203190 یازدید: 61
- 1373

مجتبی زارعی

کد متوفی: 6204678 یازدید: 895
1369 - 1401/04/04

ایرج رحیمی

کد متوفی: 6205070 یازدید: 93
-

بانی حیدری نژاد

کد متوفی: 6207531 یازدید: 37
- 1400/05/29

سیده الناز بنادری

کد متوفی: 6209231 یازدید: 845
1379/03/16 - 1401/05/03

محمدامین سلمانی

کد متوفی: 6209514 یازدید: 567
1382/08/23 - 1401/05/05

رضا طاهری موقر

کد متوفی: 6209544 یازدید: 91
-

رضا طاهری موقر

کد متوفی: 6209545 یازدید: 45
-

علی دال خال

کد متوفی: 6210072 یازدید: 61
1325 - 1399

علی و مهدیه فردی زاده

کد متوفی: 6210090 یازدید: 72
1376/11/05 - 1399/07/21

(حاجیه مریم ‌سالاری)

کد متوفی: 6210322 یازدید: 817
-

آمنه رئیسی

کد متوفی: 6211191 یازدید: 64
-

مراد شهرخی

کد متوفی: 6211959 یازدید: 236
- 1399/05/24

احمد شاعری

کد متوفی: 6212012 یازدید: 121
-

هناء آزادپور

کد متوفی: 6212801 یازدید: 103
1354/03/05 - 1391/06/19

سجاد رفیعی

کد متوفی: 6213390 یازدید: 116
1369 - 1400

عبدالله مرادی

کد متوفی: 6213639 یازدید: 47
-

مجید رنجبر

کد متوفی: 6213719 یازدید: 181
1356 - 1401/04/01

کلثوم ترکمانی

کد متوفی: 6213953 یازدید: 217
- 1401/06/01

فاطمه جلالی

کد متوفی: 6214893 یازدید: 70
1361 - 1394/11/11

محمد میدانی پرور

کد متوفی: 6214946 یازدید: 178
1360/04/20 - 1400/10/29

علی اسکانی

کد متوفی: 6215428 یازدید: 82
-

علی قاسمی

کد متوفی: 6217740 یازدید: 69
1323/01/01 - 1401/07/16

عباس چیلکی مقدم

کد متوفی: 6218696 یازدید: 100
1324/10/19 - 1401/07/15

مهتاب فرهادی

کد متوفی: 6219042 یازدید: 144
-

خالد ذاکری

کد متوفی: 6221327 یازدید: 46
1366/10/05 - 1401/10/05

خالد ذاکری هاشم

کد متوفی: 6221328 یازدید: 278
1366/10/05 - 1401/10/05

سنا امینی نژادنیا

کد متوفی: 6221359 یازدید: 57
-

سمیه گرامی

کد متوفی: 6223125 یازدید: 90
1362/06/01 - 1401/10/27

شمسی زارعی

کد متوفی: 6224215 یازدید: 179
-

وحید محمدی

کد متوفی: 6224241 یازدید: 196
-

مهدی اسماعیل نیا

کد متوفی: 6225138 یازدید: 49
-

مهدی اسماعیل نیا

کد متوفی: 6225139 یازدید: 226
-

امیرمهدی جنگنده

کد متوفی: 6229975 یازدید: 537
-

زهرا رنجبری خیرآبادی

کد متوفی: 6229995 یازدید: 62
1335/05/07 - 1400/07/05

عبدالله سرتک زاده

کد متوفی: 6230273 یازدید: 213
1368/02/01 - 1402/02/24

آمنه عباسیانپور

کد متوفی: 6234185 یازدید: 180
1365/05/12 - 1402/03/08

میثم آل علوات

کد متوفی: 6235135 یازدید: 25
-

کربلایی احمد ذاکری

کد متوفی: 6237015 یازدید: 177
- 1402/06/12

کوثر زائری

کد متوفی: 6239229 یازدید: 113
-

محمدامین بختیاری

کد متوفی: 6239975 یازدید: 29
-

تمامی شهدای جنگ با استکبار جمیع شهدای اسلام

کد متوفی: 6240035 یازدید: 31
1370/01/01 - 1402/08/01

امیرمهدی جنگنده

کد متوفی: 6240481 یازدید: 21
-

سعید پور نظری

کد متوفی: 6240495 یازدید: 108
- 1402/08/19

ملوکان محمدی

کد متوفی: 6243779 یازدید: 40
1356/05/05 - 1402/10/15

ملوکان محمدی

کد متوفی: 6243780 یازدید: 537
1356/05/05 - 1402/10/15

احمد حسین صالحی

کد متوفی: 6244883 یازدید: 12
-

حامد بهرامی

کد متوفی: 6249754 یازدید: 309
- 1403/02/05

یوسف چاکری

کد متوفی: 6252451 یازدید: 1
-

یوسف چاکری

کد متوفی: 6252453 یازدید: 1
1334/01/04 - 1403/04/03
Loading...

لطفا شکیبا باشید