آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بهار

پروانه نادربیگی

کد متوفی: 2307 یازدید: 194
-

عباس موفق آزاد

کد متوفی: 4070 یازدید: 189
-

حاج محمدوبهروز فرهپور

کد متوفی: 4978 یازدید: 170
-

حاج محمد و بهروز فرهپور

کد متوفی: 4993 یازدید: 172
-

حاج محمد وبهروز فرهپور

کد متوفی: 4995 یازدید: 175
-

۰۰۰ قربانی

کد متوفی: 12444 یازدید: 140
-

فتح اله وجدانی اسخا

کد متوفی: 16626 یازدید: 153
-

محترم بنکداریان

کد متوفی: 17874 یازدید: 299
-

مرجان اکبری

کد متوفی: 36251 یازدید: 194
-

مرجان اکبری

کد متوفی: 37178 یازدید: 184
-

کربلایی نورالله قاضی

کد متوفی: 46768 یازدید: 150
-

کربلایی نورالله قاضی

کد متوفی: 48890 یازدید: 136
-

نورالله قاضی

کد متوفی: 48914 یازدید: 142
-

نورالله قاضی

کد متوفی: 48916 یازدید: 131
-

حاج صفر‌علی شعبانی بهار

کد متوفی: 50541 یازدید: 146
-

میثم عباسی

کد متوفی: 58138 یازدید: 136
-

میثم عباسی

کد متوفی: 58192 یازدید: 225
-

میثم عباسی

کد متوفی: 58234 یازدید: 133
-

نبی اله عباسی

کد متوفی: 59845 یازدید: 184
-

نبی اله عباسی

کد متوفی: 63574 یازدید: 120
-

رضا کردی

کد متوفی: 67074 یازدید: 156
-

محمد علی هوشمندی

کد متوفی: 72915 یازدید: 139
-

حمیدرضا عباسی

کد متوفی: 74810 یازدید: 250
-

محمد صمدی

کد متوفی: 800282 یازدید: 128
-

محمد صمدی

کد متوفی: 800331 یازدید: 129
-

محمد صمدی

کد متوفی: 6000219 یازدید: 125
-

کربلایی علی عباسی آذر

کد متوفی: 6003885 یازدید: 118
-

محمد رضا قربانی

کد متوفی: 6008363 یازدید: 119
-

جبار عابدیان ( الحسینی )

کد متوفی: 6008399 یازدید: 151
-

کربلایی صفرعلی قره خانی

کد متوفی: 6008489 یازدید: 127
-

حاج حمید رنجبر صولتی

کد متوفی: 6009982 یازدید: 152
-

حاج سید محمود پیغمبری

کد متوفی: 6011881 یازدید: 138
-

خانمتاج لطیفی

کد متوفی: 6013585 یازدید: 305
-

محمد احدی

کد متوفی: 6014107 یازدید: 135
-

علی محمد دوستی نهاد

کد متوفی: 6014735 یازدید: 147
-

پدرشهید حاج عبدالله طاووسی تابش

کد متوفی: 6017197 یازدید: 125
-

پدرشهید حاج عبدالله طاووسی تابش

کد متوفی: 6017210 یازدید: 117
-

زهرا پاکتی

کد متوفی: 6018629 یازدید: 168
-

حاج ولی میرزایی

کد متوفی: 6021040 یازدید: 149
-

صفرعلی مهوارعسگری

کد متوفی: 6021058 یازدید: 157
-

حاج ولی میرزا میرزایی

کد متوفی: 6021111 یازدید: 146
-

مرتضی طهماسبی

کد متوفی: 6022401 یازدید: 135
-

گیلان(آبی) صادقی

کد متوفی: 6026021 یازدید: 160
-

علامعلی مهرابی

کد متوفی: 6039744 یازدید: 134
-

غلامعلی مهرابی

کد متوفی: 6039748 یازدید: 151
-

بخشعلی عنبری شایسته پور

کد متوفی: 6039756 یازدید: 137
-

ایرج عنبری شایسته پور

کد متوفی: 6039762 یازدید: 142
-

نورعلی زنگیوند

کد متوفی: 6039800 یازدید: 121
-

لطفعلی زنگیوند

کد متوفی: 6039808 یازدید: 116
-

نایبعلی زنگیوند

کد متوفی: 6039810 یازدید: 114
-

حسن زنگیوند

کد متوفی: 6039819 یازدید: 152
-

مجتبی زنگیوند

کد متوفی: 6039820 یازدید: 121
-

قدرت الله اخگری

کد متوفی: 6039866 یازدید: 129
-

رضا جباری

کد متوفی: 6043181 یازدید: 822
-

شیخ احمد جعفری

کد متوفی: 6043640 یازدید: 140
-

سيد محمود اصغري

کد متوفی: 6053353 یازدید: 119
-

یعقوب رضا مرشدلو

کد متوفی: 6055528 یازدید: 116
۱۳۳۶/۲/۲۰ - ۱۳۶۸/۰۹/۱۳

حاج رحمان شمسی

کد متوفی: 6055757 یازدید: 145
1310/01/01 - 1399/10/18

حاج محمد کاظم مرادی آزاد

کد متوفی: 6059076 یازدید: 130
1329/11/10 - 1399/11/2

حاج محمد کاظم مرادی آزاد

کد متوفی: 6059089 یازدید: 156
1329/11/10 - 1399/11/2

سیده خدیجه موسوی

کد متوفی: 6065057 یازدید: 321
- 12/11/1399

ولی الله مکاری مکاری

کد متوفی: 6069089 یازدید: 103
۱۳۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

ابراهیم طراوتی انور

کد متوفی: 6073609 یازدید: 138
- 1399/11/28

احسان حسینی

کد متوفی: 6077704 یازدید: 1667
1382/4/20 - 1398/12/26

محمود شالبافیان

کد متوفی: 6082650 یازدید: 121
- 1360/5/18

حاجیه خانم خاتون مرادی شهباز

کد متوفی: 6082652 یازدید: 156
- 1399/8/5

حبیب الله شالبافیان

کد متوفی: 6082653 یازدید: 128
1381/9/21 -

رجبعلی شالبافیان

کد متوفی: 6082655 یازدید: 127
- 1386/10/5

علیرضا شالبافیان

کد متوفی: 6082656 یازدید: 125
1336/7/6 - 1359/10/15

مرتضی شالبافیان

کد متوفی: 6082735 یازدید: 97
- 1391/2/28

حاجیه خانم عاطفه خلوصی

کد متوفی: 6083455 یازدید: 153
-

علی ابراهیمی

کد متوفی: 6093444 یازدید: 129
۰۱۰۱۱۳۱۹ - ۱۷۷۱۳۸۹

حاجیه خانم اکرم غفاری

کد متوفی: 6094184 یازدید: 197
1316/01/07 - 1396/11/26

گیلانصادقی گیلان صادقی

کد متوفی: 6095560 یازدید: 90
-

ایرج سهیلی

کد متوفی: 6096878 یازدید: 1839
1349/01/01 - 1400/01/17

کبری خلجی

کد متوفی: 6107457 یازدید: 103
۱۳۰۹/۰۳/۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

رجبعلی رجبی صدر

کد متوفی: 6109638 یازدید: 332
-

بانو صفیه مهرابی

کد متوفی: 6112899 یازدید: 123
۱۳۲۳ - ۱۳۷۴/۰۲/۱۸

بانو صفیه مهرابی

کد متوفی: 6112906 یازدید: 124
۱۳۲۳ - ۱۳۷۴/۰۲/۱۸

بانو صفیه مهرابی

کد متوفی: 6112914 یازدید: 364
۱۳۲۳ - ۱۳۷۴/۰۲/۱۸

عبدالحسین ذوالفقاری عبیر

کد متوفی: 6113213 یازدید: 311
1317 - 1379

حاج محمد علی حاجی پور

کد متوفی: 6113256 یازدید: 290
-

میرزا حسین ذوالفقاری عبیر

کد متوفی: 6113274 یازدید: 156
-

پرویز شادی

کد متوفی: 6113297 یازدید: 240
-

حسن رضا ذوالفقاری

کد متوفی: 6120840 یازدید: 211
1310/03/12 - 1398/03/24

شهربانو غفاری

کد متوفی: 6133459 یازدید: 101
-

علی شیر فرهادی

کد متوفی: 6147066 یازدید: 95
1336/04/04 - 1395/09/03

حاجیه خانم مرجان اکبری

کد متوفی: 6152788 یازدید: 259
-

عباس موفق آزاد

کد متوفی: 6154651 یازدید: 65
1318/12/04 - 1399/05/21

سیده خدیجه موسوی

کد متوفی: 6157933 یازدید: 65
1221/05/03 - 1399/12/14

علی احمدی شجاع

کد متوفی: 6168459 یازدید: 35
- 1389/09/27

علی اکبر قاسملو

کد متوفی: 6169074 یازدید: 35
-

حجت سلطانی

کد متوفی: 6170801 یازدید: 16
-

پرویز محمدی مجد

کد متوفی: 6170855 یازدید: 15
1400/10/08 - 1399/10/12

پرویز محمدی مجد

کد متوفی: 6170885 یازدید: 163
1334/07/01 - 1399/10/12

حاج محمد علی طاعتی همت

کد متوفی: 6172183 یازدید: 1747
1330/02/10 - 1400/10/08

آیت الله شیخ جعفر زاهدمهاجرانی

کد متوفی: 6174839 یازدید: 286
1313/11/13 - 1399/08/02

شهربانو عدالتی

کد متوفی: 6177769 یازدید: 13
1335/03/08 - 1399/09/28

شهربانو عدالتی

کد متوفی: 6177771 یازدید: 20
1335/03/08 - 1399/09/28

شهربانو عدالتی

کد متوفی: 6177773 یازدید: 68
1347/09/07 - 1399/09/19

نقره احمدپور

کد متوفی: 6177783 یازدید: 19
-

شهربانو عدالتی

کد متوفی: 6177785 یازدید: 10
1335/03/08 - 1399/09/28

. .

کد متوفی: 6180216 یازدید: 57
1316/06/12 - 1400/07/01

حاجیه خانم اقدس علیزاده

کد متوفی: 6189638 یازدید: 92
-

حاج محمد زارعی

کد متوفی: 6189641 یازدید: 81
- 1397/06/05

کربلایی غلام احمدپور

کد متوفی: 6196725 یازدید: 87
1310/10/05 - 1400/02/12

حاج عربعلی رحیمی ثابت

کد متوفی: 6196768 یازدید: 114
-

اسداله ریحانی

کد متوفی: 6197728 یازدید: 29
1334/09/09 - 1380/08/15

شهید قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6200559 یازدید: 132
-

ملکعلی اصغری

کد متوفی: 6203582 یازدید: 141
- 1401/03/27

کربلایی یعقوب واحدی آرام

کد متوفی: 6204533 یازدید: 70
1361 - 1401/04/03

کربلایی یعقوب واحدی آرام

کد متوفی: 6204614 یازدید: 300
1361 - 1401/04/03

کربلایی یعقوب واحدی ارام

کد متوفی: 6204636 یازدید: 10
1360/01/28 - 1401/04/02

یعقوب واحدی ارام

کد متوفی: 6204665 یازدید: 14
1360/01/28 - 1401/04/02

کربلایی یعقوب واحدی ارام

کد متوفی: 6204667 یازدید: 13
-

کربلایی یعقوب واحدی آرام

کد متوفی: 6204669 یازدید: 10
-

کربلایی یعقوب واحدی آرام

کد متوفی: 6204670 یازدید: 17
-

کربلایی یعقوب واحدی آرام

کد متوفی: 6204671 یازدید: 17
1360 - 1401/04/02

کربلایی یعقوب واحدی آرام

کد متوفی: 6204672 یازدید: 17
1360 - 1401/04/02

غضنفر شاهویسی افشار

کد متوفی: 6210476 یازدید: 10
1326/07/14 - 1400/12/15

فرامرز میرزایی خرم

کد متوفی: 6212614 یازدید: 84
- 1401/05/13

حاج محمد زارعی

کد متوفی: 6213410 یازدید: 37
- 1397/06/05

علی اسماعیلی

کد متوفی: 6217223 یازدید: 31
- 1400/06/25

سید علی اصغری

کد متوفی: 6218477 یازدید: 83
1356/06/20 - 1401/08/05
Loading...

لطفا شکیبا باشید