آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بهار

پروانه نادربیگی

کد متوفی: 2307 یازدید: 150
-

عباس موفق آزاد

کد متوفی: 4070 یازدید: 137
-

حاج محمدوبهروز فرهپور

کد متوفی: 4978 یازدید: 120
-

حاج محمد و بهروز فرهپور

کد متوفی: 4993 یازدید: 126
-

حاج محمد وبهروز فرهپور

کد متوفی: 4995 یازدید: 131
-

۰۰۰ قربانی

کد متوفی: 12444 یازدید: 105
-

فتح اله وجدانی اسخا

کد متوفی: 16626 یازدید: 119
-

محترم بنکداریان

کد متوفی: 17874 یازدید: 261
-

مرجان اکبری

کد متوفی: 36251 یازدید: 151
-

مرجان اکبری

کد متوفی: 37178 یازدید: 126
-

کربلایی نورالله قاضی

کد متوفی: 46768 یازدید: 119
-

کربلایی نورالله قاضی

کد متوفی: 48890 یازدید: 104
-

نورالله قاضی

کد متوفی: 48914 یازدید: 118
-

نورالله قاضی

کد متوفی: 48916 یازدید: 100
-

حاج صفر‌علی شعبانی بهار

کد متوفی: 50541 یازدید: 111
-

میثم عباسی

کد متوفی: 58138 یازدید: 108
-

میثم عباسی

کد متوفی: 58192 یازدید: 193
-

میثم عباسی

کد متوفی: 58234 یازدید: 108
-

نبی اله عباسی

کد متوفی: 59845 یازدید: 156
-

نبی اله عباسی

کد متوفی: 63574 یازدید: 98
-

رضا کردی

کد متوفی: 67074 یازدید: 113
-

محمد علی هوشمندی

کد متوفی: 72915 یازدید: 103
-

حمیدرضا عباسی

کد متوفی: 74810 یازدید: 208
-

محمد صمدی

کد متوفی: 800282 یازدید: 103
-

محمد صمدی

کد متوفی: 800331 یازدید: 106
-

محمد صمدی

کد متوفی: 6000219 یازدید: 102
-

کربلایی علی عباسی آذر

کد متوفی: 6003885 یازدید: 97
-

محمد رضا قربانی

کد متوفی: 6008363 یازدید: 103
-

جبار عابدیان ( الحسینی )

کد متوفی: 6008399 یازدید: 105
-

کربلایی صفرعلی قره خانی

کد متوفی: 6008489 یازدید: 105
-

حاج حمید رنجبر صولتی

کد متوفی: 6009982 یازدید: 119
-

حاج سید محمود پیغمبری

کد متوفی: 6011881 یازدید: 109
-

خانمتاج لطیفی

کد متوفی: 6013585 یازدید: 248
-

محمد احدی

کد متوفی: 6014107 یازدید: 110
-

علی محمد دوستی نهاد

کد متوفی: 6014735 یازدید: 107
-

پدرشهید حاج عبدالله طاووسی تابش

کد متوفی: 6017197 یازدید: 104
-

پدرشهید حاج عبدالله طاووسی تابش

کد متوفی: 6017210 یازدید: 94
-

زهرا پاکتی

کد متوفی: 6018629 یازدید: 129
-

حاج ولی میرزایی

کد متوفی: 6021040 یازدید: 119
-

صفرعلی مهوارعسگری

کد متوفی: 6021058 یازدید: 119
-

حاج ولی میرزا میرزایی

کد متوفی: 6021111 یازدید: 108
-

مرتضی طهماسبی

کد متوفی: 6022401 یازدید: 116
-

گیلان(آبی) صادقی

کد متوفی: 6026021 یازدید: 139
-

علامعلی مهرابی

کد متوفی: 6039744 یازدید: 99
-

غلامعلی مهرابی

کد متوفی: 6039748 یازدید: 122
-

بخشعلی عنبری شایسته پور

کد متوفی: 6039756 یازدید: 101
-

ایرج عنبری شایسته پور

کد متوفی: 6039762 یازدید: 107
-

نورعلی زنگیوند

کد متوفی: 6039800 یازدید: 99
-

لطفعلی زنگیوند

کد متوفی: 6039808 یازدید: 96
-

نایبعلی زنگیوند

کد متوفی: 6039810 یازدید: 93
-

حسن زنگیوند

کد متوفی: 6039819 یازدید: 109
-

مجتبی زنگیوند

کد متوفی: 6039820 یازدید: 99
-

قدرت الله اخگری

کد متوفی: 6039866 یازدید: 113
-

رضا جباری

کد متوفی: 6043181 یازدید: 774
-

شیخ احمد جعفری

کد متوفی: 6043640 یازدید: 103
-

سيد محمود اصغري

کد متوفی: 6053353 یازدید: 94
-

یعقوب رضا مرشدلو

کد متوفی: 6055528 یازدید: 93
۱۳۳۶/۲/۲۰ - ۱۳۶۸/۰۹/۱۳

حاج رحمان شمسی

کد متوفی: 6055757 یازدید: 114
1310/01/01 - 1399/10/18

حاج محمد کاظم مرادی آزاد

کد متوفی: 6059076 یازدید: 101
1329/11/10 - 1399/11/2

حاج محمد کاظم مرادی آزاد

کد متوفی: 6059089 یازدید: 114
1329/11/10 - 1399/11/2

سیده خدیجه موسوی

کد متوفی: 6065057 یازدید: 280
- 12/11/1399

ولی الله مکاری مکاری

کد متوفی: 6069089 یازدید: 87
۱۳۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

ابراهیم طراوتی انور

کد متوفی: 6073609 یازدید: 94
- 1399/11/28

احسان حسینی

کد متوفی: 6077704 یازدید: 1460
1382/4/20 - 1398/12/26

محمود شالبافیان

کد متوفی: 6082650 یازدید: 109
- 1360/5/18

حاجیه خانم خاتون مرادی شهباز

کد متوفی: 6082652 یازدید: 115
- 1399/8/5

حبیب الله شالبافیان

کد متوفی: 6082653 یازدید: 95
1381/9/21 -

رجبعلی شالبافیان

کد متوفی: 6082655 یازدید: 89
- 1386/10/5

علیرضا شالبافیان

کد متوفی: 6082656 یازدید: 95
1336/7/6 - 1359/10/15

مرتضی شالبافیان

کد متوفی: 6082735 یازدید: 80
- 1391/2/28

حاجیه خانم عاطفه خلوصی

کد متوفی: 6083455 یازدید: 120
-

علی ابراهیمی

کد متوفی: 6093444 یازدید: 96
۰۱۰۱۱۳۱۹ - ۱۷۷۱۳۸۹

حاجیه خانم اکرم غفاری

کد متوفی: 6094184 یازدید: 147
1316/01/07 - 1396/11/26

گیلانصادقی گیلان صادقی

کد متوفی: 6095560 یازدید: 77
-

ایرج سهیلی

کد متوفی: 6096878 یازدید: 1699
1349/01/01 - 1400/01/17

کبری خلجی

کد متوفی: 6107457 یازدید: 78
۱۳۰۹/۰۳/۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

رجبعلی رجبی صدر

کد متوفی: 6109638 یازدید: 297
-

بانو صفیه مهرابی

کد متوفی: 6112899 یازدید: 90
۱۳۲۳ - ۱۳۷۴/۰۲/۱۸

بانو صفیه مهرابی

کد متوفی: 6112906 یازدید: 85
۱۳۲۳ - ۱۳۷۴/۰۲/۱۸

بانو صفیه مهرابی

کد متوفی: 6112914 یازدید: 319
۱۳۲۳ - ۱۳۷۴/۰۲/۱۸

عبدالحسین ذوالفقاری عبیر

کد متوفی: 6113213 یازدید: 258
1317 - 1379

حاج محمد علی حاجی پور

کد متوفی: 6113256 یازدید: 236
-

میرزا حسین ذوالفقاری عبیر

کد متوفی: 6113274 یازدید: 137
-

پرویز شادی

کد متوفی: 6113297 یازدید: 218
-

حسن رضا ذوالفقاری

کد متوفی: 6120840 یازدید: 175
1310/03/12 - 1398/03/24

شهربانو غفاری

کد متوفی: 6133459 یازدید: 63
-

علی شیر فرهادی

کد متوفی: 6147066 یازدید: 53
1336/04/04 - 1395/09/03

حاجیه خانم مرجان اکبری

کد متوفی: 6152788 یازدید: 164
-

عباس موفق آزاد

کد متوفی: 6154651 یازدید: 39
1318/12/04 - 1399/05/21

سیده خدیجه موسوی

کد متوفی: 6157933 یازدید: 27
1221/05/03 - 1399/12/14

علی احمدی شجاع

کد متوفی: 6168459 یازدید: 27
- 1389/09/27

علی اکبر قاسملو

کد متوفی: 6169074 یازدید: 19
-

حجت سلطانی

کد متوفی: 6170801 یازدید: 6
-

پرویز محمدی مجد

کد متوفی: 6170855 یازدید: 7
1400/10/08 - 1399/10/12

پرویز محمدی مجد

کد متوفی: 6170885 یازدید: 141
1334/07/01 - 1399/10/12

حاج محمد علی طاعتی همت

کد متوفی: 6172183 یازدید: 1528
1330/02/10 - 1400/10/08

آیت الله شیخ جعفر زاهدمهاجرانی

کد متوفی: 6174839 یازدید: 250
1313/11/13 - 1399/08/02

شهربانو عدالتی

کد متوفی: 6177769 یازدید: 4
1335/03/08 - 1399/09/28

شهربانو عدالتی

کد متوفی: 6177771 یازدید: 6
1335/03/08 - 1399/09/28

شهربانو عدالتی

کد متوفی: 6177773 یازدید: 59
1347/09/07 - 1399/09/19

نقره احمدپور

کد متوفی: 6177783 یازدید: 7
-

شهربانو عدالتی

کد متوفی: 6177785 یازدید: 4
1335/03/08 - 1399/09/28

. .

کد متوفی: 6180216 یازدید: 48
1316/06/12 - 1400/07/01

حاجیه خانم اقدس علیزاده

کد متوفی: 6189638 یازدید: 83
-

حاج محمد زارعی

کد متوفی: 6189641 یازدید: 22
-

کربلایی غلام احمدپور

کد متوفی: 6196725 یازدید: 72
1310/10/05 - 1400/02/12

حاج عربعلی رحیمی ثابت

کد متوفی: 6196768 یازدید: 105
-

اسداله ریحانی

کد متوفی: 6197728 یازدید: 17
1334/09/09 - 1380/08/15

شهید قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6200559 یازدید: 112
-

ملکعلی اصغری

کد متوفی: 6203582 یازدید: 107
- 1401/03/27

کربلایی یعقوب واحدی آرام

کد متوفی: 6204533 یازدید: 59
1361 - 1401/04/03

کربلایی یعقوب واحدی آرام

کد متوفی: 6204614 یازدید: 176
1361 - 1401/04/03

کربلایی یعقوب واحدی ارام

کد متوفی: 6204636 یازدید: 1
1360/01/28 - 1401/04/02

یعقوب واحدی ارام

کد متوفی: 6204665 یازدید: 1
1360/01/28 - 1401/04/02

کربلایی یعقوب واحدی ارام

کد متوفی: 6204667 یازدید: 4
-

کربلایی یعقوب واحدی آرام

کد متوفی: 6204669 یازدید: 1
-

کربلایی یعقوب واحدی آرام

کد متوفی: 6204670 یازدید: 1
-

کربلایی یعقوب واحدی آرام

کد متوفی: 6204671 یازدید: 2
1360 - 1401/04/02

کربلایی یعقوب واحدی آرام

کد متوفی: 6204672 یازدید: 2
1360 - 1401/04/02
Loading...

لطفا شکیبا باشید