آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رزن

محمدحسین ابراهیمی

کد متوفی: 4253 یازدید: 174
-

آسیه بهرامی

کد متوفی: 4360 یازدید: 229
-

فهیمه رحمانی

کد متوفی: 4364 یازدید: 176
-

علیرضا قاسمی

کد متوفی: 4671 یازدید: 241
-

فاطمه آقامیرزائی

کد متوفی: 4682 یازدید: 209
-

مجید شریفی

کد متوفی: 11472 یازدید: 205
-

حبیب الله طاهری

کد متوفی: 13967 یازدید: 235
-

..... .....

کد متوفی: 17215 یازدید: 197
-

مهدی شهبازی

کد متوفی: 18984 یازدید: 201
-

عبدالعلی محمدیاری

کد متوفی: 24375 یازدید: 211
-

حاج غلامرضا کوچک خانی

کد متوفی: 30345 یازدید: 212
-

حاجیه خانم هاجر سلطان امیری وحید

کد متوفی: 30351 یازدید: 256
-

کربلایی ابراهیمعلی رضایی

کد متوفی: 30482 یازدید: 184
-

عینعلی عبدالهی مسعود

کد متوفی: 31065 یازدید: 200
-

محبت زمانی ملائکه شیخی

کد متوفی: 36600 یازدید: 266
-

علی آقا خلوصی شریف

کد متوفی: 37890 یازدید: 194
-

گلزار طاهری

کد متوفی: 39625 یازدید: 193
-

عزت الله رستمی پایدار

کد متوفی: 40715 یازدید: 200
-

سبزعلی نظری بنیاد

کد متوفی: 50187 یازدید: 273
1330 - 1399/03/04

صفیه حمیدی

کد متوفی: 52229 یازدید: 229
-

حاج آقا سیدحسین موسوی همدانی

کد متوفی: 63205 یازدید: 190
-

طاهره یمینی نیا

کد متوفی: 6001018 یازدید: 172
-

حاج فرامرز طیبی

کد متوفی: 6004125 یازدید: 200
-

امین سلطانی خدایاری

کد متوفی: 6007641 یازدید: 184
-

فاطمه محمدی کنعان

کد متوفی: 6011955 یازدید: 192
-

صدیقه آرمون

کد متوفی: 6012882 یازدید: 194
-

محمد روشنی

کد متوفی: 6015310 یازدید: 148
-

محمد روشنی

کد متوفی: 6015897 یازدید: 135
-

ام کلثوم جعفری

کد متوفی: 6023346 یازدید: 184
-

محمد روشنی

کد متوفی: 6023852 یازدید: 141
-

حاج یوسفعلی پی سپاری

کد متوفی: 6027460 یازدید: 191
-

سهلعلی ناکینی

کد متوفی: 6028088 یازدید: 169
-

سلطنت محمدی

کد متوفی: 6034567 یازدید: 187
-

فرهاد طاهری خلوص

کد متوفی: 6035276 یازدید: 204
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037493 یازدید: 156
-

احمد کرملو

کد متوفی: 6037962 یازدید: 162
-

محمد طریقی طاهر

کد متوفی: 6039157 یازدید: 217
-

محمد طریقی طاهر

کد متوفی: 6039205 یازدید: 232
-

حاج فتاح بهمنی نژاد

کد متوفی: 6039715 یازدید: 159
-

وجیه الله دلشادی

کد متوفی: 6040027 یازدید: 155
-

وجیه الله دلشادی

کد متوفی: 6040038 یازدید: 172
-

وجیه الله دلشادی

کد متوفی: 6040045 یازدید: 143
-

هاجر مرادی

کد متوفی: 6040128 یازدید: 157
-

شعبانعلی مرشدی

کد متوفی: 6042051 یازدید: 160
-

محمد طریقی طاهر

کد متوفی: 6043615 یازدید: 518
1371/02/13 - 1399/02/01

پری رمضانی

کد متوفی: 6053628 یازدید: 136
-

عزیز حشمتی

کد متوفی: 6053971 یازدید: 173
-

سهراب سليماني

کد متوفی: 6056300 یازدید: 151
-

مرضیه رضاییان

کد متوفی: 6060649 یازدید: 141
-

مرضیه رضاییان

کد متوفی: 6060650 یازدید: 157
-

کبری صادقی

کد متوفی: 6060653 یازدید: 153
-

مرضیه رضاییان

کد متوفی: 6060660 یازدید: 136
-

راضیه رضاییان

کد متوفی: 6060677 یازدید: 212
-

راضیه رضائیان

کد متوفی: 6060680 یازدید: 185
1379 - 1399/5/10

راضیه رضائیان

کد متوفی: 6060683 یازدید: 184
1380 - 1399

حاج علی خاوری

کد متوفی: 6066825 یازدید: 171
۱۳۶۹ - ۱۳۹۹۱۱۱۶

حسین محمدی

کد متوفی: 6067897 یازدید: 156
-

علی خاوری

کد متوفی: 6068147 یازدید: 234
- 1399/11/16

علی خاوری

کد متوفی: 6069599 یازدید: 304
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

مارال افتخاری

کد متوفی: 6071424 یازدید: 184
-

رشید خان معتضدی

کد متوفی: 6076583 یازدید: 148
-

شهناز انصاری شفیع

کد متوفی: 6079029 یازدید: 598
1346/10/01 - 1399/11/17

غلامرضا تیموری

کد متوفی: 6082682 یازدید: 119
- ۱۷ ۱۲ ۱۳۹

غلامرضا تیموری

کد متوفی: 6082683 یازدید: 149
- ۱۷ ۱۲. ۱۳

ام لیلا نامدار

کد متوفی: 6083323 یازدید: 232
- ۱۳۹۹

منصوره جعفری

کد متوفی: 6090075 یازدید: 156
1331/01/10 - 1399/07/21

علیرضا صفری

کد متوفی: 6090078 یازدید: 289
-

محمد طریقتی طاهر

کد متوفی: 6093784 یازدید: 158
۱۳۷۱/۲/۱۳ - ۱۳۹۹/۲/۲

عزیزالله و زهرا پناهی و حق وردی

کد متوفی: 6095624 یازدید: 297
-

جانباز سرافراز محمدرضا ابراهیمی هاتف

کد متوفی: 6095902 یازدید: 443
- 1399/12/29

حاج علی محمدی شجاعی

کد متوفی: 6096068 یازدید: 181
- ۱۱/۳/۱۳۹۹

کبری سلیمانی

کد متوفی: 6102693 یازدید: 506
-

مرحومه كربلايي فردوس رضايي

کد متوفی: 6105503 یازدید: 208
-

حاج سید تقی حسینی

کد متوفی: 6106311 یازدید: 202
- 1400/2/6

سید تقی حسینی

کد متوفی: 6106313 یازدید: 196
-

صغری زرین خلوص

کد متوفی: 6106637 یازدید: 449
1340/7/30 - 1399/2/13

حاج حسنعلی سلطانی

کد متوفی: 6107233 یازدید: 232
-

حاجیه خانم صغری زرین خلوص

کد متوفی: 6107990 یازدید: 205
۱۳۴۲ - ۱۳۹۹

علی رمضانی سپیده

کد متوفی: 6112980 یازدید: 170
1293 - 1357/02/17

حاجیه خانم فاطمه قاسمی

کد متوفی: 6113402 یازدید: 142
13160620 - 14000205

حاجیه خانم فاطمه قاسمی

کد متوفی: 6113407 یازدید: 419
13160620 - 14000205

رضا جعفری

کد متوفی: 6113654 یازدید: 338
- 1400/2/11

بلقیس صفایی

کد متوفی: 6116468 یازدید: 131
-

کمندعلی ناکینی

کد متوفی: 6116675 یازدید: 517
1304/07/01 - 1400/02/24

شهناز (فاطمه ) هوشمند

کد متوفی: 6117066 یازدید: 442
-

نازنین نجفی

کد متوفی: 6119276 یازدید: 102
- 1400/02/18

حسن اکبری

کد متوفی: 6120071 یازدید: 339
1343/01/13 - 1400/01/15

حاجیه خانم معصومی

کد متوفی: 6121662 یازدید: 291
-

حاجیه خانم معصومی معصومی

کد متوفی: 6121753 یازدید: 120
-

حاجیه خانم معصومی معصومی

کد متوفی: 6121754 یازدید: 129
-

حاجیه خانم معصومی

کد متوفی: 6121755 یازدید: 278
-

پویا معصومی قرائی

کد متوفی: 6125461 یازدید: 162
1369/07/19 - 1392/03/29

سکینه (آبا) سلطانی

کد متوفی: 6125468 یازدید: 160
- 1394/03/29

مرادعلی کاظمی

کد متوفی: 6126326 یازدید: 92
-

حاج محمد مهدی غلامی نژاد

کد متوفی: 6130263 یازدید: 326
1338/01/15 - 1399/04/21

موسی چراغی امیدوار

کد متوفی: 6136499 یازدید: 129
1315/07/07 - 1398/01/02

مرجان توکلی

کد متوفی: 6137415 یازدید: 93
- 1400/05/16

سوریا شاه بلاغی

کد متوفی: 6137993 یازدید: 152
-

فرشته فرجی

کد متوفی: 6140258 یازدید: 83
1368 - 1400/05/24

منصور اسدی کمال

کد متوفی: 6141201 یازدید: 247
- 1400/05/26

کربلایی منصور اسدی کمال

کد متوفی: 6141304 یازدید: 91
- 1400/05/26

کربلایی منصور اسدی کمال

کد متوفی: 6141305 یازدید: 296
- 1400/05/26

حاج ابراهیم خیشه

کد متوفی: 6143156 یازدید: 114
- 1400/05/30

قدرت اله حیدری طلب

کد متوفی: 6143928 یازدید: 228
1321/03/07 - 1399/06/03

خانم اعظم نوروزی

کد متوفی: 6148174 یازدید: 135
1364/04/16 - 1400/06/14

حاج نجاتعلی جعفری

کد متوفی: 6152872 یازدید: 105
1316/06/01 - 1400/06/30

حاج عباس بخشی اسدی

کد متوفی: 6156389 یازدید: 105
- 1400/07/15

حاج سید اسدالله حسینی

کد متوفی: 6159167 یازدید: 299
1323/01/25 -

محمدباقر مولایی

کد متوفی: 6164742 یازدید: 47
-

محمد باقر مولایی

کد متوفی: 6164745 یازدید: 52
1325/03/10 - 1400/09/09

محمد باقر مولائی

کد متوفی: 6164748 یازدید: 42
1325/03/10 - 1400/09/09

محمد باقر مولایی

کد متوفی: 6164749 یازدید: 162
1325/03/09 - 1400/09/09

محمدرضا حیدری اطهر

کد متوفی: 6167978 یازدید: 52
1329/09/08 - 1400/02/27

معصومه عبادی توفیق

کد متوفی: 6171910 یازدید: 39
1353/08/20 - 1395/07/28

سکینه احمدی مونس

کد متوفی: 6174674 یازدید: 50
1328/01/06 - 1399/06/01

کربلایی تقی دهقانی رستگار

کد متوفی: 6177574 یازدید: 342
1322/06/05 - 1400/10/16

نایبعلی صفری

کد متوفی: 6178307 یازدید: 28
-

بهرامعلی خواجه وندی

کد متوفی: 6179690 یازدید: 72
1316/01/01 -

نبی الله قاسمی

کد متوفی: 6183750 یازدید: 203
- 1400/12/01

پنجعلی رضائی

کد متوفی: 6185815 یازدید: 27
-

علیرضا رسولی

کد متوفی: 6187200 یازدید: 536
-

حاج علی خاوری

کد متوفی: 6188018 یازدید: 45
1368/05/23 - 1399/11/16

نرگس سلطانی ندا

کد متوفی: 6188544 یازدید: 167
- 1399/01/02

تاجمه رسولی

کد متوفی: 6189486 یازدید: 33
-

سکینه و ایران تاج قاسمی

کد متوفی: 6191465 یازدید: 104
1360/08/15 - 1398/11/25

علیرضا رسولی

کد متوفی: 6191866 یازدید: 76
-

علیرضا رسولی

کد متوفی: 6192846 یازدید: 86
-

اکرم نجفی رئوف

کد متوفی: 6197655 یازدید: 547
1339/04/05 - 1401/02/14

محمدرضا نعمتی

کد متوفی: 6198615 یازدید: 50
- 1401/02/22

براتعلی نجفی رئوف

کد متوفی: 6198737 یازدید: 87
1342/01/09 - 1401/01/06

پرویز طاهری

کد متوفی: 6199694 یازدید: 103
1341/08/05 - 1400/03/03

حاج علی خاوری

کد متوفی: 6201269 یازدید: 127
1369/05/23 - 1399/11/16

داوود میرزایی

کد متوفی: 6201561 یازدید: 311
1362/11/22 - 1401/03/11

محمدرضا وحدت دلیر

کد متوفی: 6207358 یازدید: 540
1375/10/10 - 1401/03/22

عباس رضایی

کد متوفی: 6207737 یازدید: 48
1330/05/06 - 1381/08/21

احمد ابوطالبی

کد متوفی: 6212358 یازدید: 30
-

فرهاد جعفری

کد متوفی: 6213288 یازدید: 25
1378/04/15 - 1400/06/01

حسن فتاحی

کد متوفی: 6213312 یازدید: 40
-

مرحوم علیرضا رسولی

کد متوفی: 6214603 یازدید: 343
-

حسن محمدی کوشا

کد متوفی: 6216183 یازدید: 95
1325/08/10 - 1370/06/28

زهرا شمسایی

کد متوفی: 6216270 یازدید: 78
1338/04/14 - 1370/02/06

حسین محمدی کوشا

کد متوفی: 6216273 یازدید: 64
1368/12/08 - 1370/06/01

امین فارسی

کد متوفی: 6216396 یازدید: 412
1371/06/27 - 1401/06/09

امیروسهیلا احمدی وحاجیان

کد متوفی: 6216771 یازدید: 28
1368/02/23 - 1401/05/25

حاج سید احمد میرهاشمی

کد متوفی: 6217968 یازدید: 61
1342/01/03 - 1393/07/26

جعفر طلعتی دلیر

کد متوفی: 6222719 یازدید: 45
1346/11/15 - 1378/07/03

کاظم ابراهیمی

کد متوفی: 6222941 یازدید: 95
1338/01/02 - 1401/08/05

حاج قاسمعلی سلطانی پور

کد متوفی: 6222975 یازدید: 59
1314/01/04 - 1393/07/05

میرزا سیف الله سلطانی

کد متوفی: 6222995 یازدید: 15
- 1367/07/03

کربلایی فیروز علی ناکینی

کد متوفی: 6223094 یازدید: 20
- 1390/11/20

سید محمد حسینی

کد متوفی: 6227492 یازدید: 141
1383/10/26 - 1402/01/09

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6227867 یازدید: 162
1346/02/01 - 1402/01/13

افضل علیجانی

کد متوفی: 6228827 یازدید: 22
-

کاظم ابراهیمی کاظم ابراهیمی

کد متوفی: 6230218 یازدید: 11
1400/07/01 -

شهید مهدی یداللهی

کد متوفی: 6231753 یازدید: 2
- 1371/02/29
Loading...

لطفا شکیبا باشید