آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رزن

محمدحسین ابراهیمی

کد متوفی: 4253 یازدید: 82
-

آسیه بهرامی

کد متوفی: 4360 یازدید: 113
-

فهیمه رحمانی

کد متوفی: 4364 یازدید: 89
-

علیرضا قاسمی

کد متوفی: 4671 یازدید: 107
-

فاطمه آقامیرزائی

کد متوفی: 4682 یازدید: 97
-

مجید شریفی

کد متوفی: 11472 یازدید: 104
-

حبیب الله طاهری

کد متوفی: 13967 یازدید: 114
-

..... .....

کد متوفی: 17215 یازدید: 96
-

مهدی شهبازی

کد متوفی: 18984 یازدید: 102
-

عبدالعلی محمدیاری

کد متوفی: 24375 یازدید: 109
-

حاج غلامرضا کوچک خانی

کد متوفی: 30345 یازدید: 99
-

حاجیه خانم هاجر سلطان امیری وحید

کد متوفی: 30351 یازدید: 111
-

کربلایی ابراهیمعلی رضایی

کد متوفی: 30482 یازدید: 87
-

عینعلی عبدالهی مسعود

کد متوفی: 31065 یازدید: 84
-

محبت زمانی ملائکه شیخی

کد متوفی: 36600 یازدید: 115
-

علی آقا خلوصی شریف

کد متوفی: 37890 یازدید: 87
-

گلزار طاهری

کد متوفی: 39625 یازدید: 80
-

عزت الله رستمی پایدار

کد متوفی: 40715 یازدید: 96
-

سبزعلی نظری بنیاد

کد متوفی: 50187 یازدید: 106
1330 - 1399/03/04

صفیه حمیدی

کد متوفی: 52229 یازدید: 132
-

حاج آقا سیدحسین موسوی همدانی

کد متوفی: 63205 یازدید: 104
-

طاهره یمینی نیا

کد متوفی: 6001018 یازدید: 80
-

حاج فرامرز طیبی

کد متوفی: 6004125 یازدید: 105
-

امین سلطانی خدایاری

کد متوفی: 6007641 یازدید: 105
-

فاطمه محمدی کنعان

کد متوفی: 6011955 یازدید: 84
-

صدیقه آرمون

کد متوفی: 6012882 یازدید: 109
-

محمد روشنی

کد متوفی: 6015310 یازدید: 86
-

محمد روشنی

کد متوفی: 6015897 یازدید: 73
-

منصور صمدی توانا

کد متوفی: 6016737 یازدید: 79
-

بیرامعلی صمدی توانا

کد متوفی: 6016747 یازدید: 98
-

ام کلثوم جعفری

کد متوفی: 6023346 یازدید: 101
-

محمد روشنی

کد متوفی: 6023852 یازدید: 70
-

حاج یوسفعلی پی سپاری

کد متوفی: 6027460 یازدید: 93
-

سهلعلی ناکینی

کد متوفی: 6028088 یازدید: 83
-

سلطنت محمدی

کد متوفی: 6034567 یازدید: 103
-

فرهاد طاهری خلوص

کد متوفی: 6035276 یازدید: 106
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037493 یازدید: 90
-

احمد کرملو

کد متوفی: 6037962 یازدید: 87
-

محمد طریقی طاهر

کد متوفی: 6039157 یازدید: 89
-

محمد طریقی طاهر

کد متوفی: 6039205 یازدید: 111
-

حاج فتاح بهمنی نژاد

کد متوفی: 6039715 یازدید: 76
-

وجیه الله دلشادی

کد متوفی: 6040027 یازدید: 78
-

وجیه الله دلشادی

کد متوفی: 6040038 یازدید: 77
-

وجیه الله دلشادی

کد متوفی: 6040045 یازدید: 77
-

هاجر مرادی

کد متوفی: 6040128 یازدید: 81
-

شعبانعلی مرشدی

کد متوفی: 6042051 یازدید: 84
-

محمد طریقی طاهر

کد متوفی: 6043615 یازدید: 352
1371/02/13 - 1399/02/01

پری رمضانی

کد متوفی: 6053628 یازدید: 69
-

عزیز حشمتی

کد متوفی: 6053971 یازدید: 107
-

سهراب سليماني

کد متوفی: 6056300 یازدید: 77
-

مرضیه رضاییان

کد متوفی: 6060649 یازدید: 73
-

مرضیه رضاییان

کد متوفی: 6060650 یازدید: 82
-

کبری صادقی

کد متوفی: 6060653 یازدید: 76
-

مرضیه رضاییان

کد متوفی: 6060660 یازدید: 70
-

راضیه رضاییان

کد متوفی: 6060677 یازدید: 108
-

راضیه رضائیان

کد متوفی: 6060680 یازدید: 102
1379 - 1399/5/10

راضیه رضائیان

کد متوفی: 6060683 یازدید: 100
1380 - 1399

حاج علی خاوری

کد متوفی: 6066825 یازدید: 81
۱۳۶۹ - ۱۳۹۹۱۱۱۶

حسین محمدی

کد متوفی: 6067897 یازدید: 79
-

علی خاوری

کد متوفی: 6068147 یازدید: 143
- 1399/11/16

علی خاوری

کد متوفی: 6069599 یازدید: 85
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

مارال افتخاری

کد متوفی: 6071424 یازدید: 99
-

رشید خان معتضدی

کد متوفی: 6076583 یازدید: 81
-

شهناز انصاری شفیع

کد متوفی: 6079029 یازدید: 431
1346/10/01 - 1399/11/17

غلامرضا تیموری

کد متوفی: 6082682 یازدید: 72
- ۱۷ ۱۲ ۱۳۹

غلامرضا تیموری

کد متوفی: 6082683 یازدید: 99
- ۱۷ ۱۲. ۱۳

ام لیلا نامدار

کد متوفی: 6083323 یازدید: 172
- ۱۳۹۹

منصوره جعفری

کد متوفی: 6090075 یازدید: 98
1331/01/10 - 1399/07/21

علیرضا صفری

کد متوفی: 6090078 یازدید: 104
-

محمد طریقتی طاهر

کد متوفی: 6093784 یازدید: 78
۱۳۷۱/۲/۱۳ - ۱۳۹۹/۲/۲

عزیزالله و زهرا پناهی و حق وردی

کد متوفی: 6095624 یازدید: 227
-

جانباز سرافراز محمدرضا ابراهیمی هاتف

کد متوفی: 6095902 یازدید: 355
- 1399/12/29

حاج علی محمدی شجاعی

کد متوفی: 6096068 یازدید: 106
- ۱۱/۳/۱۳۹۹

کبری سلیمانی

کد متوفی: 6102693 یازدید: 452
-

مرحومه كربلايي فردوس رضايي

کد متوفی: 6105503 یازدید: 165
-

حاج سید تقی حسینی

کد متوفی: 6106311 یازدید: 123
- 1400/2/6

سید تقی حسینی

کد متوفی: 6106313 یازدید: 111
-

صغری زرین خلوص

کد متوفی: 6106637 یازدید: 395
1340/7/30 - 1399/2/13

حاج حسنعلی سلطانی

کد متوفی: 6107233 یازدید: 172
-

حاجیه خانم صغری زرین خلوص

کد متوفی: 6107990 یازدید: 128
۱۳۴۲ - ۱۳۹۹

علی رمضانی سپیده

کد متوفی: 6112980 یازدید: 120
1293 - 1357/02/17

حاجیه خانم فاطمه قاسمی

کد متوفی: 6113402 یازدید: 67
13160620 - 14000205

حاجیه خانم فاطمه قاسمی

کد متوفی: 6113407 یازدید: 341
13160620 - 14000205

رضا جعفری

کد متوفی: 6113654 یازدید: 163
- 1400/2/11

بلقیس صفایی

کد متوفی: 6116468 یازدید: 63
-

کمندعلی ناکینی

کد متوفی: 6116675 یازدید: 292
1304/07/01 - 1400/02/24

شهناز (فاطمه ) هوشمند

کد متوفی: 6117066 یازدید: 384
-

نازنین نجفی

کد متوفی: 6119276 یازدید: 63
- 1400/02/18

حسن اکبری

کد متوفی: 6120071 یازدید: 229
1343/01/13 - 1400/01/15

حاجیه خانم معصومی

کد متوفی: 6121662 یازدید: 229
-

حاجیه خانم معصومی معصومی

کد متوفی: 6121753 یازدید: 60
-

حاجیه خانم معصومی معصومی

کد متوفی: 6121754 یازدید: 68
-

حاجیه خانم معصومی

کد متوفی: 6121755 یازدید: 216
-

پویا معصومی قرائی

کد متوفی: 6125461 یازدید: 107
1369/07/19 - 1392/03/29

سکینه (آبا) سلطانی

کد متوفی: 6125468 یازدید: 104
- 1394/03/29

مرادعلی کاظمی

کد متوفی: 6126326 یازدید: 44
-

حاج محمد مهدی غلامی نژاد

کد متوفی: 6130263 یازدید: 210
1338/01/15 - 1399/04/21

موسی چراغی امیدوار

کد متوفی: 6136499 یازدید: 76
1315/07/07 - 1398/01/02

مرجان توکلی

کد متوفی: 6137415 یازدید: 35
- 1400/05/16

سوریا شاه بلاغی

کد متوفی: 6137993 یازدید: 69
-

فرشته فرجی

کد متوفی: 6140258 یازدید: 29
1368 - 1400/05/24

منصور اسدی کمال

کد متوفی: 6141201 یازدید: 185
- 1400/05/26

کربلایی منصور اسدی کمال

کد متوفی: 6141304 یازدید: 42
- 1400/05/26

کربلایی منصور اسدی کمال

کد متوفی: 6141305 یازدید: 251
- 1400/05/26

حاج ابراهیم خیشه

کد متوفی: 6143156 یازدید: 40
- 1400/05/30

قدرت اله حیدری طلب

کد متوفی: 6143928 یازدید: 176
1321/03/07 - 1399/06/03

خانم اعظم نوروزی

کد متوفی: 6148174 یازدید: 55
1364/04/16 - 1400/06/14

حاج نجاتعلی جعفری

کد متوفی: 6152872 یازدید: 29
1316/06/01 - 1400/06/30

حاج عباس بخشی اسدی

کد متوفی: 6156389 یازدید: 43
- 1400/07/15

حاج سید اسدالله حسینی

کد متوفی: 6159167 یازدید: 214
1323/01/25 -

محمدباقر مولایی

کد متوفی: 6164742 یازدید: 1
-

محمد باقر مولایی

کد متوفی: 6164745 یازدید: 0
1325/03/10 - 1400/09/09

محمد باقر مولائی

کد متوفی: 6164748 یازدید: 0
1325/03/10 - 1400/09/09

محمد باقر مولایی

کد متوفی: 6164749 یازدید: 101
1325/03/09 - 1400/09/09
Loading...

لطفا شکیبا باشید