آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کبودرآهنگ

سیده معصومه طباطبائی

کد متوفی: 157 یازدید: 179
-

حس کیهانی احمدی

کد متوفی: 15169 یازدید: 218
-

ناهید یاری

کد متوفی: 16110 یازدید: 200
-

سیده جهان تاج حسینی

کد متوفی: 19572 یازدید: 201
-

ثریا پیشیار

کد متوفی: 20973 یازدید: 214
-

خدیجه احمدی

کد متوفی: 25978 یازدید: 233
-

خدیجه احمدی

کد متوفی: 25991 یازدید: 341
-

خدیجه احمدی

کد متوفی: 26010 یازدید: 371
-

یعقوب علی بگ جانی

کد متوفی: 32461 یازدید: 218
-

حاج محمدحنیفه مرادی

کد متوفی: 36264 یازدید: 183
-

گلابعلی امیرآبادی

کد متوفی: 43089 یازدید: 150
-

گلابعلی امیرآبادی

کد متوفی: 43129 یازدید: 194
-

نرگس سبزی

کد متوفی: 48780 یازدید: 188
-

محرمعلی امامی

کد متوفی: 53759 یازدید: 168
-

محرمعلی امامی

کد متوفی: 53769 یازدید: 172
-

عبدالله بیاتی

کد متوفی: 53800 یازدید: 179
-

حسین رضایی

کد متوفی: 69193 یازدید: 211
-

فرح سلطانی

کد متوفی: 69229 یازدید: 164
-

جهانگیر نصیری

کد متوفی: 69345 یازدید: 193
-

فرحناز سلطانی

کد متوفی: 69370 یازدید: 160
-

فرحناز سلطانی

کد متوفی: 69376 یازدید: 193
-

یاور اصلانی

کد متوفی: 71655 یازدید: 181
-

محمود چابکی

کد متوفی: 72172 یازدید: 180
-

محمود چابکی

کد متوفی: 72175 یازدید: 199
-

محمود چابکی

کد متوفی: 72179 یازدید: 175
-

مرحوم شادروان قربانعلی محمودی

کد متوفی: 74426 یازدید: 190
-

تقی رجبی

کد متوفی: 74808 یازدید: 296
-

سیدمحمد نظری

کد متوفی: 75232 یازدید: 145
-

رجبی رجبی

کد متوفی: 75314 یازدید: 167
-

حاج سید شکرالله مرتضوی

کد متوفی: 76533 یازدید: 313
-

مرحوم ایرج رضایی

کد متوفی: 76645 یازدید: 159
-

محمود سلطانی

کد متوفی: 76678 یازدید: 175
-

عیسی ثابتی

کد متوفی: 79546 یازدید: 208
-

آمنه خلیلی

کد متوفی: 800502 یازدید: 223
-

سیدجهان تاج عطاحسینی

کد متوفی: 800727 یازدید: 186
-

سیدجهان تاج عطاحسینی

کد متوفی: 800734 یازدید: 153
-

میرزآقا ابراهیم خانی

کد متوفی: 800838 یازدید: 143
-

معصوم علی خدابنده لو

کد متوفی: 6000973 یازدید: 212
-

ملائکه سپهرنوش مهری

کد متوفی: 6011262 یازدید: 430
-

بانو شمس الملوک مینایی

کد متوفی: 6016690 یازدید: 203
-

بانو شمس الملوک مینایی

کد متوفی: 6016692 یازدید: 178
-

بانو شمس الملوک مینایی

کد متوفی: 6016694 یازدید: 183
-

سید حسن مرتضوی

کد متوفی: 6020390 یازدید: 161
-

عباس غفاری

کد متوفی: 6021869 یازدید: 220
-

محترم آژده

کد متوفی: 6022553 یازدید: 162
-

حاج رسول شبستانی

کد متوفی: 6022700 یازدید: 184
-

اورج علی رستمی

کد متوفی: 6024776 یازدید: 180
-

کربلایی عباس همتی

کد متوفی: 6026677 یازدید: 145
-

کربلایی عباس همتی

کد متوفی: 6026684 یازدید: 138
-

کبری زارعی

کد متوفی: 6031214 یازدید: 161
-

جواد رستمی

کد متوفی: 6032289 یازدید: 192
-

افسر بداغی

کد متوفی: 6032510 یازدید: 251
-

حاج نباتعلی شادمهر

کد متوفی: 6033087 یازدید: 174
-

آقای همدانیان

کد متوفی: 6035207 یازدید: 195
-

ملا ئکه سپهر نوش مهری

کد متوفی: 6035883 یازدید: 150
-

نادر افشاری

کد متوفی: 6036105 یازدید: 144
-

صبیه مهرابلو

کد متوفی: 6036502 یازدید: 142
-

عباس زارعی

کد متوفی: 6037577 یازدید: 120
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038302 یازدید: 167
-

برجعلی زارعی ملک

کد متوفی: 6040163 یازدید: 150
-

برجعلی زارعی ملک

کد متوفی: 6040182 یازدید: 180
-

حسین زارعی

کد متوفی: 6041358 یازدید: 574
- 1359/10/16

گوهر ابراهیم خانی

کد متوفی: 6045724 یازدید: 131
-

فریبا خلیلی

کد متوفی: 6045743 یازدید: 128
-

میرآقا ابراهیم خانی

کد متوفی: 6045771 یازدید: 137
-

ملکعلی سلطانی

کد متوفی: 6045918 یازدید: 149
-

حاج حسین _تمام زرمظفری_محمود حسینی

کد متوفی: 6047470 یازدید: 164
-

خانم بصیری

کد متوفی: 6049062 یازدید: 162
-

خانم بصیری

کد متوفی: 6049064 یازدید: 206
-

عباس محمودی

کد متوفی: 6052876 یازدید: 137
-

حاج محمدحسین یاری

کد متوفی: 6056004 یازدید: 162
- 1399/10/28

تقی عیوضی

کد متوفی: 6065463 یازدید: 148
۱۳۱۶/۶/۵ - ۱۳۹۹/۱/۲

سلمان سحاب شعبانی

کد متوفی: 6066584 یازدید: 134
1298/01/07 - 1382/12/24

علی انصاریان

کد متوفی: 6066613 یازدید: 124
1356 - 1399

حاج عزت الله بهمنی

کد متوفی: 6069179 یازدید: 198
1314/04/17 - 1399/11/21

اشرف زمانی

کد متوفی: 6069202 یازدید: 191
1338/05/01 - 1399/11/21

سیده محترم حسینی

کد متوفی: 6069218 یازدید: 193
1317 - 1386/12/03

پدر و مادر پدر و مادر

کد متوفی: 6070651 یازدید: 113
1320 - 1390

حاج محمد حسین یاری

کد متوفی: 6071758 یازدید: 185
- 1399/10/28

سید بهاالدین جعفری

کد متوفی: 6073304 یازدید: 139
- 1365/10/24

حسین علیمرادی

کد متوفی: 6079108 یازدید: 426
- 1399/12/11

حاج محمد حسین یاری

کد متوفی: 6079518 یازدید: 182
1316,11,12 - 1399,10,28

ابراهیم احمدی

کد متوفی: 6080167 یازدید: 144
1315 - 1399

رضا مسلم خانی

کد متوفی: 6082346 یازدید: 393
۱۳۲۰ -

مرحوم شادروان علیرضا رستمی

کد متوفی: 6090190 یازدید: 135
1379/11/19 - 1399/9/29

کد متوفی: 6092985 یازدید: 158
-

ابراهیم احمدی

کد متوفی: 6092986 یازدید: 173
۱۳۱۵ - ۱۳۹۹

مسعود سلیمانی

کد متوفی: 6096817 یازدید: 449
- ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

معصومه سلیمی

کد متوفی: 6098438 یازدید: 254
- 1400/1/23

حاج سردارعلی مصطفایی

کد متوفی: 6101396 یازدید: 277
۱۳۲۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

حدیقه خلجی

کد متوفی: 6101519 یازدید: 308
- 29/1/1400

وحید لطفی

کد متوفی: 6102752 یازدید: 126
- 1400/1/27

اسماعیل گره کانی

کد متوفی: 6102767 یازدید: 167
- 1400/01/31

حسن سلمانی

کد متوفی: 6107983 یازدید: 221
1315/9/1 - 1400/1/24

روح الله سرمستی

کد متوفی: 6116515 یازدید: 148
1331/1/7 - 1400/2/23

روح الله سرمستی

کد متوفی: 6116594 یازدید: 328
1331 - 1400/2/23

گل اندام زارعی

کد متوفی: 6116725 یازدید: 92
۱۵/۰۹/۱۹۳۰ - ۱۹/۱۱/۲۰۰۰

مجید یاری

کد متوفی: 6119246 یازدید: 209
-

محمد ایمانی

کد متوفی: 6119984 یازدید: 99
1352/05/05 - 1395/03/05

علی نوری

کد متوفی: 6122316 یازدید: 94
1326/06/02 - 1400/02/22

زهرا مرادی

کد متوفی: 6124872 یازدید: 284
1329/06/30 - 1394/04/20

حاجیه محبوبه مطلبی

کد متوفی: 6135543 یازدید: 104
-

حمید بهرامی

کد متوفی: 6135564 یازدید: 181
-

شمس الله محمدی

کد متوفی: 6135589 یازدید: 244
1324/07/12 - 1400/05/05

حاجیه خانم محبوبه مطلبی

کد متوفی: 6136215 یازدید: 166
1314/02/01 - 1399/05/15

جمیله طاقتی احسن

کد متوفی: 6136391 یازدید: 271
- 1400/05/12

قهرمان عباسلو

کد متوفی: 6147784 یازدید: 672
- 1400/06/12

جعفرعلی رضایی

کد متوفی: 6147950 یازدید: 92
1301/07/01 - 1398/12/19

مرحوم علیرضا هیربد جوان

کد متوفی: 6149151 یازدید: 98
-

بهزاد اژده

کد متوفی: 6154041 یازدید: 118
1367/07/07 - 1399/02/02

بلقیس گروسی

کد متوفی: 6156455 یازدید: 99
1335/01/01 - 1396/06/26

کربلایی سیدعیسی مجیدزاده

کد متوفی: 6158170 یازدید: 163
1341/03/01 - 1391/07/31

پدر و مادر عزیزم

کد متوفی: 6162247 یازدید: 146
-

مادرم.. عشرت رستمی

کد متوفی: 6162253 یازدید: 116
1311/02/09 - 1376/08/29

قنبرعلی ذوقی

کد متوفی: 6163706 یازدید: 43
1330/07/10 - 1398/03/23

محمدابراهیم غلامی

کد متوفی: 6164457 یازدید: 59
- 1400/09/01

حاجیه خانم بشرا شریفی

کد متوفی: 6165082 یازدید: 339
- 1400/09/10

محمدابراهیم غلامی

کد متوفی: 6165088 یازدید: 108
1318/01/01 - 1400/09/01

شهربانو(زهرا) نوروزی

کد متوفی: 6165319 یازدید: 77
1327/01/01 - 1400/07/22

حاج قدرت حدادی

کد متوفی: 6165445 یازدید: 66
-

حاج قدرت حدادی

کد متوفی: 6165483 یازدید: 67
1320/06/01 - 1400/07/20

خدیجه رضایی

کد متوفی: 6167698 یازدید: 44
1399/01/03 - 1399/02/02

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171055 یازدید: 28
-

بانو ملوک رشیدی

کد متوفی: 6173441 یازدید: 257
1320 - 1400/07/27

حبیب الله شیخی

کد متوفی: 6173650 یازدید: 45
1320/01/01 - 1400/10/15

دکتر علی هاشمی

کد متوفی: 6175872 یازدید: 1296
-

محمدرضا ساعدی

کد متوفی: 6175882 یازدید: 83
-

علی هاشمی

کد متوفی: 6176340 یازدید: 64
- 1400/10/28

خدیجه شاهرضایی

کد متوفی: 6178077 یازدید: 59
- 1400/02/20

احمد فرخی

کد متوفی: 6178299 یازدید: 449
-

فاطمه صفری

کد متوفی: 6181983 یازدید: 29
1347/01/01 - 1400/11/22

فاطمه صفری

کد متوفی: 6181985 یازدید: 32
1347/01/01 - 1400/11/22

کبری مینایی

کد متوفی: 6181987 یازدید: 226
1318/12/01 - 1400/11/26

روح اله شمس

کد متوفی: 6183805 یازدید: 122
1361/05/06 - 1400/05/31

حاج نادعلی ابراهیمی

کد متوفی: 6187577 یازدید: 134
-

اروجعلی جدی حکمت

کد متوفی: 6187848 یازدید: 17
-

خانم ذوقی

کد متوفی: 6188034 یازدید: 62
-

یعقوب پری پرور

کد متوفی: 6189927 یازدید: 19
1313/03/10 - 1400/03/13

حاج قربانعلی شیخ بابائی

کد متوفی: 6194783 یازدید: 120
-

حاجیه خانم قجر بابائی

کد متوفی: 6194981 یازدید: 161
-

کربلایی نجفعلی بهروزی مقدم

کد متوفی: 6195041 یازدید: 158
1333/06/05 - 1383/09/30

علی محمد محمدی

کد متوفی: 6195716 یازدید: 69
1317/01/01 - 1401/01/14

مرتضی وعباس هاشمی وامیری

کد متوفی: 6195829 یازدید: 15
-

محمد زکی ئی زکی ئی

کد متوفی: 6195840 یازدید: 174
- 1400/04/11

مرتضی هاشمی عباس امیری

کد متوفی: 6195846 یازدید: 15
-

مرتضی هاشمی عباس امیری

کد متوفی: 6195848 یازدید: 12
-

حمید هادی کریمی

کد متوفی: 6195877 یازدید: 89
-

حلیمه غفاری

کد متوفی: 6196434 یازدید: 18
-

طوبی بیاتی

کد متوفی: 6197216 یازدید: 27
-

علی همتی

کد متوفی: 6200689 یازدید: 103
-

ثریا کامرانی

کد متوفی: 6200692 یازدید: 71
-

محمود کرمی یزدانی

کد متوفی: 6202252 یازدید: 64
- 1390/11/11

ام لیلا باقری

کد متوفی: 6206106 یازدید: 17
-

کربلایی نجفعلی یوسفی دهبان

کد متوفی: 6207826 یازدید: 359
1322/01/01 - 1401/04/26

کربلایی نجفعلی یوسفی دهبان

کد متوفی: 6207837 یازدید: 14
-

حاج مظامعلی تقوی

کد متوفی: 6210737 یازدید: 19
- 1401/05/06

حاج نجفعلی تقوی

کد متوفی: 6210775 یازدید: 97
- 1401/05/06

حاج زین العابدین ترابی

کد متوفی: 6212968 یازدید: 10
-

حاج زین العابدین ترابی

کد متوفی: 6212973 یازدید: 15
- 1401/05/20

زینلعابدین ترابی

کد متوفی: 6212977 یازدید: 15
- 1401/05/20

لطف الله پیربادامی

کد متوفی: 6213724 یازدید: 12
1314/03/04 - 1391/02/14

علی قنبر خدابنده لو یی

کد متوفی: 6217792 یازدید: 14
1303 - 1381/09/14

دکتر مائده علیویردی نژاد

کد متوفی: 6219881 یازدید: 17
1375/01/29 - 1401/08/29

صغری عزتی سیف

کد متوفی: 6219884 یازدید: 18
1306/07/05 - 1390/11/20

فاطمه یادگاری

کد متوفی: 6220782 یازدید: 314
1315/11/09 - 1401/09/29

کربلایی محمدرضا شاکری

کد متوفی: 6220804 یازدید: 16
1378/02/07 - 1400/01/03

قاسم قاسم اسماعیلی

کد متوفی: 6220830 یازدید: 15
-

سردار دلها قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221617 یازدید: 10
- 1398/10/13

زلیخا کریمی

کد متوفی: 6221937 یازدید: 11
-

مریم میرزایی

کد متوفی: 6228736 یازدید: 2
-

خیرالنسا امامعلی زاده

کد متوفی: 6229857 یازدید: 7
1310/06/12 - 1398/02/21

محمدطاها زارعی

کد متوفی: 6230312 یازدید: 60
1390/10/09 - 1401/12/28
Loading...

لطفا شکیبا باشید