آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کبودرآهنگ

سیده معصومه طباطبائی

کد متوفی: 157 یازدید: 83
-

حس کیهانی احمدی

کد متوفی: 15169 یازدید: 106
-

ناهید یاری

کد متوفی: 16110 یازدید: 91
-

سیده جهان تاج حسینی

کد متوفی: 19572 یازدید: 97
-

ثریا پیشیار

کد متوفی: 20973 یازدید: 112
-

خدیجه احمدی

کد متوفی: 25978 یازدید: 112
-

خدیجه احمدی

کد متوفی: 25991 یازدید: 201
-

خدیجه احمدی

کد متوفی: 26010 یازدید: 225
-

یعقوب علی بگ جانی

کد متوفی: 32461 یازدید: 87
-

حاج محمدحنیفه مرادی

کد متوفی: 36264 یازدید: 80
-

گلابعلی امیرآبادی

کد متوفی: 43089 یازدید: 72
-

گلابعلی امیرآبادی

کد متوفی: 43129 یازدید: 113
-

نرگس سبزی

کد متوفی: 48780 یازدید: 102
-

محرمعلی امامی

کد متوفی: 53759 یازدید: 90
-

محرمعلی امامی

کد متوفی: 53769 یازدید: 87
-

عبدالله بیاتی

کد متوفی: 53800 یازدید: 101
-

حسین رضایی

کد متوفی: 69193 یازدید: 119
-

فرح سلطانی

کد متوفی: 69229 یازدید: 80
-

جهانگیر نصیری

کد متوفی: 69345 یازدید: 94
-

فرحناز سلطانی

کد متوفی: 69370 یازدید: 77
-

فرحناز سلطانی

کد متوفی: 69376 یازدید: 107
-

یاور اصلانی

کد متوفی: 71655 یازدید: 101
-

محمود چابکی

کد متوفی: 72172 یازدید: 89
-

محمود چابکی

کد متوفی: 72175 یازدید: 109
-

محمود چابکی

کد متوفی: 72179 یازدید: 86
-

مرحوم شادروان قربانعلی محمودی

کد متوفی: 74426 یازدید: 112
-

تقی رجبی

کد متوفی: 74808 یازدید: 157
-

سیدمحمد نظری

کد متوفی: 75232 یازدید: 86
-

رجبی رجبی

کد متوفی: 75314 یازدید: 88
-

حاج سید شکرالله مرتضوی

کد متوفی: 76533 یازدید: 109
-

مرحوم ایرج رضایی

کد متوفی: 76645 یازدید: 77
-

محمود سلطانی

کد متوفی: 76678 یازدید: 96
-

عیسی ثابتی

کد متوفی: 79546 یازدید: 127
-

آمنه خلیلی

کد متوفی: 800502 یازدید: 104
-

سیدجهان تاج عطاحسینی

کد متوفی: 800727 یازدید: 95
-

سیدجهان تاج عطاحسینی

کد متوفی: 800734 یازدید: 75
-

میرزآقا ابراهیم خانی

کد متوفی: 800838 یازدید: 73
-

معصوم علی خدابنده لو

کد متوفی: 6000973 یازدید: 128
-

ملائکه سپهرنوش مهری

کد متوفی: 6011262 یازدید: 236
-

بانو شمس الملوک مینایی

کد متوفی: 6016690 یازدید: 91
-

بانو شمس الملوک مینایی

کد متوفی: 6016692 یازدید: 96
-

بانو شمس الملوک مینایی

کد متوفی: 6016694 یازدید: 87
-

سید حسن مرتضوی

کد متوفی: 6020390 یازدید: 83
-

عباس غفاری

کد متوفی: 6021869 یازدید: 76
-

محترم آژده

کد متوفی: 6022553 یازدید: 82
-

حاج رسول شبستانی

کد متوفی: 6022700 یازدید: 100
-

اورج علی رستمی

کد متوفی: 6024776 یازدید: 97
-

کربلایی عباس همتی

کد متوفی: 6026677 یازدید: 74
-

کربلایی عباس همتی

کد متوفی: 6026684 یازدید: 78
-

کبری زارعی

کد متوفی: 6031214 یازدید: 70
-

جواد رستمی

کد متوفی: 6032289 یازدید: 99
-

افسر بداغی

کد متوفی: 6032510 یازدید: 128
-

حاج نباتعلی شادمهر

کد متوفی: 6033087 یازدید: 88
-

آقای همدانیان

کد متوفی: 6035207 یازدید: 87
-

ملا ئکه سپهر نوش مهری

کد متوفی: 6035883 یازدید: 90
-

نادر افشاری

کد متوفی: 6036105 یازدید: 84
-

صبیه مهرابلو

کد متوفی: 6036502 یازدید: 76
-

عباس زارعی

کد متوفی: 6037577 یازدید: 63
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038302 یازدید: 89
-

برجعلی زارعی ملک

کد متوفی: 6040163 یازدید: 74
-

برجعلی زارعی ملک

کد متوفی: 6040182 یازدید: 106
-

حسین زارعی

کد متوفی: 6041358 یازدید: 102
-

سید جهان تاج عطاحسینی

کد متوفی: 6045693 یازدید: 69
-

گوهر ابراهیم خانی

کد متوفی: 6045724 یازدید: 73
-

فریبا خلیلی

کد متوفی: 6045743 یازدید: 63
-

میرآقا ابراهیم خانی

کد متوفی: 6045771 یازدید: 68
-

ملکعلی سلطانی

کد متوفی: 6045918 یازدید: 89
-

خانم بصیری

کد متوفی: 6049062 یازدید: 77
-

خانم بصیری

کد متوفی: 6049064 یازدید: 86
-

عباس محمودی

کد متوفی: 6052876 یازدید: 73
-

حاج محمدحسین یاری

کد متوفی: 6056004 یازدید: 84
- 1399/10/28

تقی عیوضی

کد متوفی: 6065463 یازدید: 73
۱۳۱۶/۶/۵ - ۱۳۹۹/۱/۲

سلمان سحاب شعبانی

کد متوفی: 6066584 یازدید: 75
1298/01/07 - 1382/12/24

علی انصاریان

کد متوفی: 6066613 یازدید: 68
1356 - 1399

حاج عزت الله بهمنی

کد متوفی: 6069179 یازدید: 76
1314/04/17 - 1399/11/21

اشرف زمانی

کد متوفی: 6069202 یازدید: 84
- 1399/11/21

سید محترم حسینی

کد متوفی: 6069212 یازدید: 75
- 1386/12/03

سید محترم حسینی

کد متوفی: 6069218 یازدید: 95
- 1386/12/03

پدر و مادر پدر و مادر

کد متوفی: 6070651 یازدید: 68
1320 - 1390

حاج محمد حسین یاری

کد متوفی: 6071758 یازدید: 85
- 1399/10/28

سید بهاالدین جعفری

کد متوفی: 6073304 یازدید: 76
- 1365/10/24

حسین علیمرادی

کد متوفی: 6079108 یازدید: 306
- 1399/12/11

حاج محمد حسین یاری

کد متوفی: 6079518 یازدید: 74
1316,11,12 - 1399,10,28

ابراهیم احمدی

کد متوفی: 6080167 یازدید: 76
1315 - 1399

رضا مسلم خانی

کد متوفی: 6082346 یازدید: 257
۱۳۲۰ -

مرحوم شادروان علیرضا رستمی

کد متوفی: 6090190 یازدید: 67
1379/11/19 - 1399/9/29

کد متوفی: 6092985 یازدید: 82
-

ابراهیم احمدی

کد متوفی: 6092986 یازدید: 71
۱۳۱۵ - ۱۳۹۹

مسعود سلیمانی

کد متوفی: 6096817 یازدید: 358
- ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

معصومه سلیمی

کد متوفی: 6098438 یازدید: 201
- 1400/1/23

حاج سردارعلی مصطفایی

کد متوفی: 6101396 یازدید: 197
۱۳۲۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

حدیقه خلجی

کد متوفی: 6101519 یازدید: 227
- 29/1/1400

وحید لطفی

کد متوفی: 6102752 یازدید: 76
- 1400/1/27

اسماعیل گره کانی

کد متوفی: 6102767 یازدید: 89
- 1400/01/31

حسن سلمانی

کد متوفی: 6107983 یازدید: 116
1315/9/1 - 1400/1/24

روح الله سرمستی

کد متوفی: 6116515 یازدید: 101
1331/1/7 - 1400/2/23

روح الله سرمستی

کد متوفی: 6116594 یازدید: 290
1331 - 1400/2/23

گل اندام زارعی

کد متوفی: 6116725 یازدید: 45
۱۵/۰۹/۱۹۳۰ - ۱۹/۱۱/۲۰۰۰

مجید یاری

کد متوفی: 6119246 یازدید: 94
-

محمد ایمانی

کد متوفی: 6119984 یازدید: 49
1352/05/05 - 1395/03/05

علی نوری

کد متوفی: 6122316 یازدید: 43
1326/06/02 - 1400/02/22

زهرا مرادی

کد متوفی: 6124872 یازدید: 194
1329/06/30 - 1394/04/20

حاجیه محبوبه مطلبی

کد متوفی: 6135543 یازدید: 43
-

حمید بهرامی

کد متوفی: 6135564 یازدید: 106
-

شمس الله محمدی

کد متوفی: 6135589 یازدید: 187
1324/07/12 - 1400/05/05

حاجیه خانم محبوبه مطلبی

کد متوفی: 6136215 یازدید: 79
1314/02/01 - 1399/05/15

جمیله طاقتی احسن

کد متوفی: 6136391 یازدید: 172
- 1400/05/12

قهرمان عباسلو

کد متوفی: 6147784 یازدید: 514
- 1400/06/12

جعفرعلی رضایی

کد متوفی: 6147950 یازدید: 37
1301/07/01 - 1398/12/19

مرحوم علیرضا هیربد جوان

کد متوفی: 6149151 یازدید: 34
-

بهزاد اژده

کد متوفی: 6154041 یازدید: 39
1367/07/07 - 1399/02/02

بلقیس گروسی

کد متوفی: 6156455 یازدید: 25
1335/01/01 - 1396/06/26

کربلایی سیدعیسی مجیدزاده

کد متوفی: 6158170 یازدید: 114
1341/03/01 - 1391/07/31

پدر و مادر عزیزم

کد متوفی: 6162247 یازدید: 58
-

مادرم.. عشرت رستمی

کد متوفی: 6162253 یازدید: 59
1311/02/09 - 1376/08/29

قنبرعلی ذوقی

کد متوفی: 6163706 یازدید: 0
1330/07/10 - 1398/03/23

محمدابراهیم غلامی

کد متوفی: 6164457 یازدید: 0
- 1400/09/01

حاجیه خانم بشرا شریفی

کد متوفی: 6165082 یازدید: 269
- 1400/09/10

محمدابراهیم غلامی

کد متوفی: 6165088 یازدید: 52
1318/01/01 - 1400/09/01

شهربانو(زهرا) نوروزی

کد متوفی: 6165319 یازدید: 24
1327/01/01 - 1400/07/22

حاج قدرت حدادی

کد متوفی: 6165445 یازدید: 10
-

حاج قدرت حدادی

کد متوفی: 6165483 یازدید: 2
1320/06/01 - 1400/07/20
Loading...

لطفا شکیبا باشید