آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ملایر

لیلا فرحپور

کد متوفی: 706 یازدید: 63
-

بتول احمدوند

کد متوفی: 714 یازدید: 72
-

حسن رجبی

کد متوفی: 781 یازدید: 108
-

امام بخش شیخعلی

کد متوفی: 1881 یازدید: 108
-

محسن شادابي

کد متوفی: 2938 یازدید: 78
-

محمد قاسم شادابي

کد متوفی: 2941 یازدید: 72
-

سلطنت كرم كريمي

کد متوفی: 2952 یازدید: 141
-

حاج رجبعلی برزگر

کد متوفی: 4074 یازدید: 66
-

رويا سادات شيخ الاسلامي

کد متوفی: 4161 یازدید: 78
-

محمود غلامی

کد متوفی: 4805 یازدید: 77
-

احمد گوجکی

کد متوفی: 5883 یازدید: 85
-

طلعت بهارعلی

کد متوفی: 5988 یازدید: 66
-

حاج حسن روشن

کد متوفی: 6127 یازدید: 74
-

صدیقه فراهانی طجر

کد متوفی: 6267 یازدید: 131
-

حاصل مراد جعفری

کد متوفی: 6398 یازدید: 77
-

حاج غلام رضا قلعه باباخانی

کد متوفی: 6403 یازدید: 71
-

علی رضا علی قلعه باباخانی

کد متوفی: 6444 یازدید: 90
-

حاج ولی اصلاحي

کد متوفی: 6461 یازدید: 87
-

غلامحسن ساریخانی

کد متوفی: 6563 یازدید: 72
-

قدرت اله کیانی

کد متوفی: 6610 یازدید: 71
-

اصغر بیات

کد متوفی: 6617 یازدید: 86
-

سید محمود موسوی

کد متوفی: 6621 یازدید: 62
-

طیب کیانی

کد متوفی: 6625 یازدید: 53
-

حاج ملک علی علی قلعه باباخانی

کد متوفی: 6628 یازدید: 92
-

علیرضا علی قلعه باباخانی

کد متوفی: 6778 یازدید: 69
-

اقای میرزا جوادی

کد متوفی: 6939 یازدید: 68
-

مرحوم میرزا جوادی

کد متوفی: 6959 یازدید: 84
-

علی جمشیدی

کد متوفی: 7174 یازدید: 71
-

خانم رویا رضایی

کد متوفی: 7566 یازدید: 82
-

پرویز میرزایی

کد متوفی: 7600 یازدید: 103
-

سمیه علی قلعه باباخانی

کد متوفی: 7628 یازدید: 192
-

حاج حاتم میرزایی

کد متوفی: 8117 یازدید: 55
-

حاج عباس روشن

کد متوفی: 8219 یازدید: 83
-

مسعود کولیوند سالوکی

کد متوفی: 8920 یازدید: 147
-

جواهر عظیمی

کد متوفی: 8938 یازدید: 71
-

کوکب اسدی

کد متوفی: 9379 یازدید: 59
-

طاهره خانی

کد متوفی: 9515 یازدید: 87
-

میرزاعلی موسی زاده

کد متوفی: 9645 یازدید: 81
-

عباداله ترکمن

کد متوفی: 10062 یازدید: 56
-

لطافت ترکمن

کد متوفی: 10066 یازدید: 82
-

علی حیدر چاردولی

کد متوفی: 10068 یازدید: 66
-

منور زندی

کد متوفی: 10070 یازدید: 67
-

منصور یزدانی

کد متوفی: 10161 یازدید: 239
-

محمدباقر زعفرانی

کد متوفی: 10273 یازدید: 66
-

محمدباقر زعفرانی

کد متوفی: 10276 یازدید: 68
-

عشرت رضائی

کد متوفی: 10360 یازدید: 52
-

عشرت رضائی

کد متوفی: 10375 یازدید: 66
-

حسین میرزایی

کد متوفی: 12125 یازدید: 68
-

زهرا یاوری

کد متوفی: 12129 یازدید: 68
-

اسماعیل مرادی

کد متوفی: 12478 یازدید: 78
-

حاج حسین ترکاشوند

کد متوفی: 12880 یازدید: 91
-

فریبا بیات

کد متوفی: 12985 یازدید: 88
-

حاج کریم محمودی

کد متوفی: 13455 یازدید: 65
-

زهرا شاملو جانی بیگ

کد متوفی: 14638 یازدید: 64
-

زهرا شاملو جانی بیگ

کد متوفی: 14640 یازدید: 67
-

سیده زهرا رضوی

کد متوفی: 14641 یازدید: 78
-

شبنم لواسانی

کد متوفی: 15951 یازدید: 60
-

سیامک زندی

کد متوفی: 15990 یازدید: 67
-

سیامک زندی

کد متوفی: 16003 یازدید: 66
-

محمد نوروزی نوروزی

کد متوفی: 17119 یازدید: 64
-

حاج کریم‌ اله سرمستی

کد متوفی: 18827 یازدید: 97
-

پدر بزرگ مادر بزرگ و عموها

کد متوفی: 19083 یازدید: 67
-

پدربزرگ و مادر بزرگ عموها

کد متوفی: 19090 یازدید: 81
-

عموها پدر بزرگ و مادر بزرگ

کد متوفی: 19092 یازدید: 107
-

کربلایی رحمانعلی بوجاری

کد متوفی: 19576 یازدید: 308
۱۳۳۳/۵/۳۰ - ۱۳۸۴/۷/۶

جعفر ابراهیمی

کد متوفی: 19646 یازدید: 68
-

عزیزمراد اصلاحی

کد متوفی: 19782 یازدید: 74
-

علی اشرف(اسمعلی) اصلاحی

کد متوفی: 19785 یازدید: 72
-

ماشاالله اصلاحی

کد متوفی: 19790 یازدید: 73
-

علی اصلاحی

کد متوفی: 19791 یازدید: 76
-

ناصر اصلاحی

کد متوفی: 19793 یازدید: 72
-

محمد مالمیر

کد متوفی: 19795 یازدید: 69
-

ربابه یارمحمدی

کد متوفی: 19798 یازدید: 67
-

مجید محمدی

کد متوفی: 19985 یازدید: 78
-

علی‌محمد عباسی

کد متوفی: 20098 یازدید: 86
-

محسن خردمندی

کد متوفی: 20262 یازدید: 79
-

حسن رضا امیری فرد

کد متوفی: 20401 یازدید: 72
-

فرزانه(فاطمه) امیری فرد

کد متوفی: 20404 یازدید: 71
-

طاهره آقایی

کد متوفی: 20525 یازدید: 54
-

جهانبخش زنگنه

کد متوفی: 20990 یازدید: 84
-

اسدالله زنگنه

کد متوفی: 20994 یازدید: 83
-

کربلایی محترم چهارده چلیکی

کد متوفی: 21113 یازدید: 304
1336/01/10 - 1399/01/14

محمود شایگان

کد متوفی: 22598 یازدید: 60
-

ایاز ونایی

کد متوفی: 25277 یازدید: 59
-

خیرالله احمدبیگی

کد متوفی: 26728 یازدید: 53
-

صغری ترکاشوند

کد متوفی: 28021 یازدید: 57
-

صغری ترکاشوند

کد متوفی: 28032 یازدید: 62
-

حاج محمد گرجی

کد متوفی: 28226 یازدید: 68
-

اقدس زنگنه

کد متوفی: 29939 یازدید: 82
-

هماسادات رضوی

کد متوفی: 31261 یازدید: 65
-

هماسادات رضوی

کد متوفی: 31270 یازدید: 64
-

حاج عباس عباسی

کد متوفی: 31495 یازدید: 78
-

محمدصفر قاسمی

کد متوفی: 33396 یازدید: 66
-

رحمت الله محمدی

کد متوفی: 36692 یازدید: 77
-

کربلایی مهندس حسن مرادی

کد متوفی: 36893 یازدید: 1929
1346/06/20 - 1399/07/27

فاطمه رضایی

کد متوفی: 37306 یازدید: 64
-

سمیه زارعیان

کد متوفی: 37941 یازدید: 73
-

اکبر افشاری

کد متوفی: 38263 یازدید: 63
-

حاج علی حسین قربانی

کد متوفی: 38841 یازدید: 71
-

خجسته رحمانی

کد متوفی: 39612 یازدید: 346
-

کربلایی حاجی مراد ایراندوست

کد متوفی: 40044 یازدید: 64
-

داودوسعیدمختاری .

کد متوفی: 40718 یازدید: 634
-

علی مرادی

کد متوفی: 41509 یازدید: 169
-

باقر قیاسوند

کد متوفی: 41538 یازدید: 64
-

محمدتقی میرزایی

کد متوفی: 41660 یازدید: 70
-

حاج رجب صفری

کد متوفی: 41679 یازدید: 78
-

حاج شیخ محمد صادق خراسانی

کد متوفی: 41782 یازدید: 218
-

محمود رضائی

کد متوفی: 41858 یازدید: 59
-

هادی نوروزی

کد متوفی: 42039 یازدید: 64
-

علی اصغر جعفری

کد متوفی: 42474 یازدید: 74
-

علی مرادی

کد متوفی: 42801 یازدید: 29
1372/05/20 - 1399/04/04

دل‌آراء کاظمی

کد متوفی: 43975 یازدید: 113
-

اسدالله زنگنه

کد متوفی: 45278 یازدید: 78
-

سید امیر موسوی

کد متوفی: 45905 یازدید: 78
-

فخرالزمان(اعظم) فخاری

کد متوفی: 48224 یازدید: 84
-

وجیهه السادات محمودکاشانی

کد متوفی: 48296 یازدید: 60
-

دکتر ولی محمد وحیدپور

کد متوفی: 48422 یازدید: 74
-

على مرتضى مطلبى

کد متوفی: 48911 یازدید: 71
-

حاج على مرتضى مطلبى

کد متوفی: 48919 یازدید: 237
-

سید وهاب موسوی

کد متوفی: 50536 یازدید: 88
-

اشرف سرمستی

کد متوفی: 50635 یازدید: 134
-

محمود ونایی

کد متوفی: 51201 یازدید: 108
-

احمد رضایی

کد متوفی: 51228 یازدید: 75
-

احمد رضایی

کد متوفی: 51262 یازدید: 95
-

مصطفی معماری

کد متوفی: 51382 یازدید: 62
-

کربلایی آقا حسین اسدی

کد متوفی: 52630 یازدید: 71
-

آقاحسین اسدی

کد متوفی: 52644 یازدید: 85
-

حاج باقر شفیعی

کد متوفی: 52820 یازدید: 65
-

عزیز ا... اسدی

کد متوفی: 52929 یازدید: 69
-

حاج فتاح ابراهيمي

کد متوفی: 53745 یازدید: 82
-

ابراهیم کاکاوند

کد متوفی: 54893 یازدید: 76
-

مروارید مطلبی

کد متوفی: 55766 یازدید: 76
-

مروارید مطلبی

کد متوفی: 55781 یازدید: 170
-

محمد صفر عبدلی

کد متوفی: 55826 یازدید: 68
-

علی حیدر پیرحیاتی

کد متوفی: 55896 یازدید: 65
-

محمدرضا رسولی

کد متوفی: 57127 یازدید: 58
-

گیتی زند میرالوند

کد متوفی: 58005 یازدید: 52
-

مجید پیرحیاتی

کد متوفی: 60229 یازدید: 60
-

حاج اصغر ملمی

کد متوفی: 60594 یازدید: 48
-

علی محمد شریعتی

کد متوفی: 63212 یازدید: 51
-

ملوک معماری

کد متوفی: 63217 یازدید: 49
-

حاج کریم عسگری

کد متوفی: 63672 یازدید: 76
-

مهناز احمدوند

کد متوفی: 66868 یازدید: 62
-

امامعلی ملکی

کد متوفی: 67246 یازدید: 65
-

حبیب ستوده

کد متوفی: 67592 یازدید: 73
-

کیومرث زندیه

کد متوفی: 68076 یازدید: 64
-

حاجی حسن کولیوند

کد متوفی: 68442 یازدید: 59
-

علی کوثر صدیقی

کد متوفی: 68539 یازدید: 65
-

حاج نقی فیوضی

کد متوفی: 70464 یازدید: 56
-

حاج محمد فیوضی

کد متوفی: 70477 یازدید: 40
-

محمد شاهسوندی

کد متوفی: 70531 یازدید: 48
-

سعید شاهسوندی

کد متوفی: 70540 یازدید: 43
-

حاج محمد تقی حیدررضایی

کد متوفی: 70764 یازدید: 66
-

تورج عروجی

کد متوفی: 72040 یازدید: 73
-

حاج محمدعلی طاهری

کد متوفی: 72403 یازدید: 59
-

قشنگ گودرزی

کد متوفی: 72499 یازدید: 46
-

حاجیه قشنگ گودرزی

کد متوفی: 72536 یازدید: 57
-

ولی جمیاری

کد متوفی: 72559 یازدید: 83
-

حاجیه قشنگ گودرزی

کد متوفی: 72567 یازدید: 72
-

رضا زندیه و همسر گرامی

کد متوفی: 73598 یازدید: 51
-

محمد زندیه

کد متوفی: 73628 یازدید: 102
-

عالم تاج جراحی

کد متوفی: 73676 یازدید: 54
-

عالم تاج جراحی

کد متوفی: 73702 یازدید: 51
-

عالم تاج جراحی

کد متوفی: 73714 یازدید: 60
-

علی محمد شریعتی

کد متوفی: 75933 یازدید: 51
-

نوش آفرین روستایی

کد متوفی: 76163 یازدید: 49
-

ايرج هاشمى

کد متوفی: 76705 یازدید: 81
-

حاج ذبیح الله نادری زاده

کد متوفی: 77208 یازدید: 50
-

عشرت زارعی

کد متوفی: 77270 یازدید: 50
-

محمد صبوری

کد متوفی: 78323 یازدید: 43
-

زهرا سفید رو

کد متوفی: 78825 یازدید: 106
-

ابوالفضل بخشی

کد متوفی: 79042 یازدید: 69
-

عبدالرضا حمزه لو

کد متوفی: 79086 یازدید: 51
-

غلامرضا دشتی

کد متوفی: 800213 یازدید: 63
-

نرجس بابايي

کد متوفی: 6000592 یازدید: 60
-

نرجس خاتون بابایی

کد متوفی: 6000715 یازدید: 59
-

فاطمه شاهرضایی

کد متوفی: 6000843 یازدید: 248
-

حاج ابراهیم دارالمومنین

کد متوفی: 6001457 یازدید: 56
-

فرخ فتحی

کد متوفی: 6001691 یازدید: 69
-

اکرم افخمی

کد متوفی: 6001702 یازدید: 57
-

اشرف امیدی

کد متوفی: 6001723 یازدید: 74
-

راضیه شافعی

کد متوفی: 6001846 یازدید: 54
-

نبی شافعی

کد متوفی: 6001855 یازدید: 47
-

وحید جوکار

کد متوفی: 6001911 یازدید: 73
-

فاطمه اقایی

کد متوفی: 6001920 یازدید: 57
-

فاطمه اقایی

کد متوفی: 6001948 یازدید: 51
-

امید صفری

کد متوفی: 6001969 یازدید: 76
-

حجت الله شعبانی

کد متوفی: 6002018 یازدید: 83
-

فاطمه آقایی

کد متوفی: 6002061 یازدید: 57
-

علی بابا درویشی

کد متوفی: 6002062 یازدید: 63
-

فاطمه آقایی

کد متوفی: 6002106 یازدید: 50
-

حاج خیرالله خماری

کد متوفی: 6002471 یازدید: 70
1316 - 1394

ابوالقاسم عباسی کسبی

کد متوفی: 6003123 یازدید: 84
-

مرادحاصل احمدوند

کد متوفی: 6004110 یازدید: 67
-

حسين آذرافرا

کد متوفی: 6004264 یازدید: 54
-

مليحه آقا محمدي

کد متوفی: 6004277 یازدید: 44
-

مليحه آقامحمدي

کد متوفی: 6004301 یازدید: 53
-

محمد صارمی

کد متوفی: 6004713 یازدید: 61
-

حاج محمد عبدالملکی

کد متوفی: 6005666 یازدید: 57
-

حاج محمد عبدالملکی

کد متوفی: 6005820 یازدید: 50
-

حاج قربان احمدی

کد متوفی: 6006063 یازدید: 118
-

میراقا مدهنی

کد متوفی: 6006419 یازدید: 46
-

شهربانو جعفری

کد متوفی: 6007791 یازدید: 54
-

استادحسین احمدوند

کد متوفی: 6009645 یازدید: 74
-

نادعلی ونایی

کد متوفی: 6010243 یازدید: 54
-

خجسته تیموری

کد متوفی: 6010473 یازدید: 49
-

احمد روستایی

کد متوفی: 6010926 یازدید: 68
-

حسین احمدوند

کد متوفی: 6011708 یازدید: 57
-

حاج علی بختیاری فرزند مهرعلی

کد متوفی: 6011916 یازدید: 54
-

احمد روستایی

کد متوفی: 6012942 یازدید: 64
-

اعظم اصغری

کد متوفی: 6013105 یازدید: 70
-

داود کمالی

کد متوفی: 6013135 یازدید: 73
-

حاج رضا مطلبی

کد متوفی: 6013188 یازدید: 60
-

علی پاشا جواهری افشار

کد متوفی: 6014468 یازدید: 56
-

علی محمد شریعتی

کد متوفی: 6014798 یازدید: 63
-

حاج شرفعلی آبشناس

کد متوفی: 6015309 یازدید: 52
-

كبري فخاري

کد متوفی: 6016162 یازدید: 62
-

حاج احمد ابراهیمی

کد متوفی: 6016226 یازدید: 63
-

داود کولیوند

کد متوفی: 6016471 یازدید: 59
-

شاه صنم حمزه لوی

کد متوفی: 6016511 یازدید: 42
-

حاج علیرضا اسماعیلی

کد متوفی: 6016765 یازدید: 57
-

حاج هادی و حاج علیرضا حمزه لویی

کد متوفی: 6018329 یازدید: 59
-

اشرف کاشانی

کد متوفی: 6018860 یازدید: 56
-

حاج حسین صفایی

کد متوفی: 6021404 یازدید: 55
-

صغری صفایی

کد متوفی: 6021429 یازدید: 60
-

و همسر گرامیشا ن کبری عابدی .

کد متوفی: 6025980 یازدید: 65
-

علی سلیمانی

کد متوفی: 6026557 یازدید: 70
-

کربلایی محمود وفایی زاده

کد متوفی: 6026700 یازدید: 44
-

میرزاحسین مرادی تبار

کد متوفی: 6027209 یازدید: 57
-

اکرم کربلایی عباسی

کد متوفی: 6027576 یازدید: 40
-

علی محمد اکبری

کد متوفی: 6028760 یازدید: 53
-

علی صفر الماسی

کد متوفی: 6028777 یازدید: 46
-

محرم قدیمی

کد متوفی: 6028820 یازدید: 65
-

محرم قدیمی

کد متوفی: 6028831 یازدید: 58
-

محرم قدیمی

کد متوفی: 6028835 یازدید: 61
-

اکبر امیدی

کد متوفی: 6029218 یازدید: 49
-

اکبر امیدی

کد متوفی: 6029221 یازدید: 67
-

داریوش جوکار

کد متوفی: 6029238 یازدید: 48
-

حمید احمدی

کد متوفی: 6029345 یازدید: 72
-

سمیه غفاری

کد متوفی: 6029510 یازدید: 47
-

قاسم کولیوند

کد متوفی: 6029765 یازدید: 63
-

سید میرزا موسوی مرویلی

کد متوفی: 6029927 یازدید: 44
-

آیت الله خلیلی

کد متوفی: 6030676 یازدید: 79
-

هاجر سلامی

کد متوفی: 6030721 یازدید: 56
-

هاجر سلامی

کد متوفی: 6030738 یازدید: 54
-

رضا کولیوند

کد متوفی: 6030977 یازدید: 77
-

مهدی جلالی

کد متوفی: 6031295 یازدید: 44
-

مهدی جلالی

کد متوفی: 6031304 یازدید: 49
-

مهدی جلالی

کد متوفی: 6031315 یازدید: 55
-

مهدی جلالی

کد متوفی: 6031346 یازدید: 58
-

مهدی جلالی

کد متوفی: 6031348 یازدید: 47
-

محمدقربان شاملو

کد متوفی: 6031883 یازدید: 46
-

کیمیا احمدوند

کد متوفی: 6032700 یازدید: 82
-

علی کرم حسین پور

کد متوفی: 6033003 یازدید: 58
-

حسن مراد سوری

کد متوفی: 6033707 یازدید: 50
-

قدم خیر ندری

کد متوفی: 6034312 یازدید: 63
-

اکرم ترابی

کد متوفی: 6035001 یازدید: 60
-

سکینه ترکمن

کد متوفی: 6035867 یازدید: 67
-

عباس فخار

کد متوفی: 6036405 یازدید: 168
-

فاطمه قیصری

کد متوفی: 6037789 یازدید: 150
-

محمود الماسی

کد متوفی: 6038264 یازدید: 52
-

مریم کزازی

کد متوفی: 6038389 یازدید: 46
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038963 یازدید: 43
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039440 یازدید: 52
-

خهههه تتتاه

کد متوفی: 6039621 یازدید: 49
-

علی شریفی

کد متوفی: 6039795 یازدید: 249
-

زهرا گودرزی

کد متوفی: 6040018 یازدید: 50
-

امیر روزبه

کد متوفی: 6041788 یازدید: 46
-

امیر روزبه

کد متوفی: 6041794 یازدید: 58
-

امیر روزبه

کد متوفی: 6041811 یازدید: 61
-

کربلایی حاج محمد خان مومنی

کد متوفی: 6042064 یازدید: 39
-

کربلایی حاج محمد مومنی

کد متوفی: 6042075 یازدید: 42
-

کربلایی حاج محمد مومنی

کد متوفی: 6042080 یازدید: 57
-

رضا سلیمانی

کد متوفی: 6042613 یازدید: 37
-

رضا سلیمانی

کد متوفی: 6042622 یازدید: 53
-

دکتر محمود اسدالهی

کد متوفی: 6043194 یازدید: 56
-

مشهدي محمد آقا روستایی حسین آبادي

کد متوفی: 6045591 یازدید: 39
-

مشهدي محمد آقا روستایی

کد متوفی: 6045776 یازدید: 50
-

حسین سعادت

کد متوفی: 6045843 یازدید: 101
-

خانم باجی عبدلی

کد متوفی: 6045867 یازدید: 33
-

عباس خلیلی

کد متوفی: 6046846 یازدید: 68
-

حسن نوروزی

کد متوفی: 6047444 یازدید: 46
-

مهدی ورمرزیار

کد متوفی: 6049041 یازدید: 40
-

حسین روستایی

کد متوفی: 6049638 یازدید: 38
-

حسین روستایی

کد متوفی: 6049654 یازدید: 110
-

علی اشرف ترابی

کد متوفی: 6049705 یازدید: 52
-

حاج محمد پورحامدی

کد متوفی: 6049745 یازدید: 44
-

حاج رضا سلیمانی

کد متوفی: 6049830 یازدید: 62
-

حاج مهدی ونائی

کد متوفی: 6050343 یازدید: 49
-

مرتضی خردمندی

کد متوفی: 6050678 یازدید: 48
-

عصمت اله سامی

کد متوفی: 6050990 یازدید: 34
-

ماشالله چهاردولی

کد متوفی: 6051140 یازدید: 34
-

حجت الله عبدلی

کد متوفی: 6051593 یازدید: 63
۱۳۱۳ - ۱۳۷۹

سعید روستایی

کد متوفی: 6051607 یازدید: 43
-

طیبه حمزه لویی

کد متوفی: 6051695 یازدید: 44
-

طیبه حمزه لویی

کد متوفی: 6051710 یازدید: 34
0/0/1327 - ۱۳۸۸

مژگان عبدلی

کد متوفی: 6051715 یازدید: 98
۱۳۵۸ - ۱۳۸۸

فاطمه مهرابی

کد متوفی: 6051728 یازدید: 52
-

مهدی(رضا ) روستایی

کد متوفی: 6051749 یازدید: 70
-

فرخنده جعفری

کد متوفی: 6051878 یازدید: 49
-

عباس یارمحمدی

کد متوفی: 6052720 یازدید: 48
-

حاج ماشاءالله دشتی

کد متوفی: 6052797 یازدید: 66
-

عبادالله کولیوند

کد متوفی: 6052822 یازدید: 104
1346/02/01 - 1399/09/09

قدرت الله احمدی

کد متوفی: 6053154 یازدید: 51
-

حاج میرزا محمد دشتی

کد متوفی: 6053172 یازدید: 50
-

مرحومه حاجيه سكينه رستمي

کد متوفی: 6053287 یازدید: 62
-

كربلايي غلامحسين حيدري

کد متوفی: 6053301 یازدید: 87
-

حاج يداللّه احمدي

کد متوفی: 6053305 یازدید: 57
-

مرحوم رضا حيدري

کد متوفی: 6053313 یازدید: 56
-

مرحومه سيما چهاردولي

کد متوفی: 6053415 یازدید: 61
-

مرحوم غلامرضا حيدري

کد متوفی: 6053418 یازدید: 65
-

حاج نبی کریمی

کد متوفی: 6053460 یازدید: 40
-

حاج صفر ستاری

کد متوفی: 6053462 یازدید: 55
-

و مشهدی خانم تاج خالقی

کد متوفی: 6053470 یازدید: 55
-

ژاله کلهری

کد متوفی: 6053922 یازدید: 43
-

ژاله کلهری

کد متوفی: 6053923 یازدید: 51
-

محمد کلهری

کد متوفی: 6053927 یازدید: 66
-

حاج كرمعلي روزبهاني

کد متوفی: 6054626 یازدید: 55
-

حاج كرمعلي روزبهاني

کد متوفی: 6054640 یازدید: 66
-

ننه زهرا حمزه لوي

کد متوفی: 6054674 یازدید: 65
-

حاجيه خانم بي بي كرمي

کد متوفی: 6054683 یازدید: 108
-

حاج عين الله فرجي

کد متوفی: 6054881 یازدید: 81
-

علی حسین محمد زکی

کد متوفی: 6055388 یازدید: 48
_ - 30/10/1396

علی حسین محمد زکی محمد زکی

کد متوفی: 6055392 یازدید: 46
۵/۱/۱۳۳۲ - ۲۹/۱۰/۱۳۹۶

زهرا ترکاشوند

کد متوفی: 6056275 یازدید: 46
- 1399/10/29

حمیدرضا ساریان

کد متوفی: 6057502 یازدید: 106
-

علیرضا می آبادی

کد متوفی: 6057573 یازدید: 49
1342/01/06 - 1395/03/09

فاطمه مختارزاده

کد متوفی: 6057659 یازدید: 62
-

سیداسمعیل کاشانی

کد متوفی: 6057662 یازدید: 54
-

محمد علی روزبهانی

کد متوفی: 6057696 یازدید: 41
-

احمدرضا احدی

کد متوفی: 6058769 یازدید: 73
۱۳۴۵/۸/۲۵ - ۱۳۶۵/۱۲/۱۲

احمد جوکار

کد متوفی: 6058823 یازدید: 57
1340/1/25 - 1362/1/23

رسول حیدری

کد متوفی: 6059236 یازدید: 52
111339 - 1931372

حاجیه خانم عذرا صادقی

کد متوفی: 6059405 یازدید: 44
۰۱/۰۲/۱۳۱۰ - ۱۴/۱۱/۱۳۹۸

حاجیه خانم عذرا صادقی

کد متوفی: 6059407 یازدید: 43
۰۱/۰۲/۱۳۱۰ - ۱۴/۱۱/۱۳۹۸

صفر (رضا ) سامانیان

کد متوفی: 6059615 یازدید: 48
-

کبری محمدی

کد متوفی: 6059890 یازدید: 52
-

احمد خالقی

کد متوفی: 6059904 یازدید: 60
1341/01/03 - 1364/04/24

علیجان آقائی

کد متوفی: 6059906 یازدید: 47
-

علیجان آقائی

کد متوفی: 6059911 یازدید: 45
-

حاجی اقا خالقی

کد متوفی: 6059914 یازدید: 48
-

حاجیه خانم خمارتاج شیرزادی

کد متوفی: 6059917 یازدید: 61
-

ثریا هدایتی

کد متوفی: 6060552 یازدید: 53
۱۳۴۸ - ۱۳۹۹

ثریا هدایتی

کد متوفی: 6060553 یازدید: 59
۱۳۴۸ - ۱۳۹۹

سامان ترک زبان

کد متوفی: 6062292 یازدید: 58
1368 - 1388

سامان ترک زبان

کد متوفی: 6062315 یازدید: 53
68/6/31 - 88/2/2

غلامحسین اسحاقی

کد متوفی: 6063443 یازدید: 138
- 1399/11/07

اقبال حاتمی

کد متوفی: 6064004 یازدید: 68
1317/12/15 - 1398/11/17

مصطفی شیراوند

کد متوفی: 6064202 یازدید: 63
1363/6/4 - 1399/11/11

اعظم بیات

کد متوفی: 6064989 یازدید: 257
28/3/1954 - 27/1/2021

احمد ساریخانی

کد متوفی: 6066218 یازدید: 65
۱۳۲۳ - ۷۷/۱۱/۱۷

کتایون دارابی

کد متوفی: 6067355 یازدید: 81
1355/1/19 - 1399/10/17

حاج علی اصغر بیات

کد متوفی: 6067981 یازدید: 80
1331/11/11 - 1397/11/24

حاج علی اصغر بیات

کد متوفی: 6067996 یازدید: 48
1331/11/11 - 1397/11/24

علی منایی

کد متوفی: 6068411 یازدید: 486
02 /01/ 43 - 19/ 11 /99

ابوالفضل بخشی

کد متوفی: 6068551 یازدید: 94
-

شیخ جعفر رضیعی

کد متوفی: 6068651 یازدید: 72
- 09/09/ 99

حاج علی غفوری

کد متوفی: 6068840 یازدید: 122
۱۳۶۳/۰۶/۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

حاج حسن محمدبیگی

کد متوفی: 6068874 یازدید: 87
-

مهدی ونایی

کد متوفی: 6069144 یازدید: 57
-

کتابعلی ونایی

کد متوفی: 6069153 یازدید: 70
-

گل اندام کولیوند

کد متوفی: 6069197 یازدید: 52
-

محمد صادق رستگار

کد متوفی: 6069258 یازدید: 154
۱۳۳۱ - ۱۳۹۴

کوکب کشاورزیان

کد متوفی: 6069544 یازدید: 49
-

محمد کولیوند

کد متوفی: 6069570 یازدید: 52
01/01/1353 - 07/10/1399

حاج ابوالقاسم رضایی

کد متوفی: 6069817 یازدید: 56
۱۳۲۷/۰۵/۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

رضا ساریان

کد متوفی: 6070141 یازدید: 46
1372/8/30 - 1394/11/27

رضا ساریان

کد متوفی: 6070207 یازدید: 90
1372/8/30 - 1394/11/27

گلتاج بشیرطجری

کد متوفی: 6070405 یازدید: 75
۱۳۲۰ - ۱۳۹۵

صحبت اله امینی

کد متوفی: 6070723 یازدید: 58
1316 - 1399

صحبت اله امینی

کد متوفی: 6070724 یازدید: 51
1314/08/09 - 1399/07/24

ثریا ولیزاده

کد متوفی: 6073608 یازدید: 68
-

مشهدی منوچهر حسنی

کد متوفی: 6073724 یازدید: 60
-

حاج عباس فرنیان

کد متوفی: 6074611 یازدید: 62
1/12/1315 - 6/12/1394

کربلایی سید جواد موسوی

کد متوفی: 6075537 یازدید: 108
-

رسول میرزایی

کد متوفی: 6077348 یازدید: 108
-

علیرضا علی دادی

کد متوفی: 6077470 یازدید: 177
- 1399/12/06

مجتبی برزگر

کد متوفی: 6077932 یازدید: 60
-

مهدی سلیمانی

کد متوفی: 6080346 یازدید: 108
1372/3/14 - 1395/12/20

رقیه (بی بی) رحیمی

کد متوفی: 6080459 یازدید: 67
-

محمد حسن رضائی

کد متوفی: 6083463 یازدید: 45
-

محمدولی سعادت

کد متوفی: 6090408 یازدید: 52
-

محمد ولی سعادت

کد متوفی: 6090417 یازدید: 50
-

فرهاد قدیمی

کد متوفی: 6093054 یازدید: 67
-

سکینه (اختر) رحیمی

کد متوفی: 6093594 یازدید: 69
-

سکینه (اختر) رحیمی مجد

کد متوفی: 6093597 یازدید: 103
-

سکینه رحیمی

کد متوفی: 6093606 یازدید: 67
1944 - 2020

محمد صالح حق شناس

کد متوفی: 6094329 یازدید: 45
- 1400/01/13

رسول میرزایی

کد متوفی: 6095101 یازدید: 35
-

رسول میرزایی

کد متوفی: 6095103 یازدید: 32
-

رضا پیریایی

کد متوفی: 6095253 یازدید: 232
- 1400/01/17

مهدی نظری

کد متوفی: 6095460 یازدید: 64
- ۱۳۹۵/۱/۱۸

چنگیز پیرحیاتی

کد متوفی: 6095700 یازدید: 589
-

کد متوفی: 6095714 یازدید: 54
-

کد متوفی: 6095737 یازدید: 54
-

حاج محمد کریم فاریابی

کد متوفی: 6095897 یازدید: 54
1321/5/3 - 1399/8/4

محترم چهارده چليكي

کد متوفی: 6096302 یازدید: 244
١٠/٠١/١٣٢٦ - ١٤/٠١/١٣٩٩

فاطمه روزبهانی

کد متوفی: 6096345 یازدید: 62
1320 - 1396مادر

کربلایی صحبت اله رحیمی مجد

کد متوفی: 6096839 یازدید: 112
- ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

فاطمه روزبهانی

کد متوفی: 6096940 یازدید: 73
1320 - 1396

مهندس حسینعلی گهری

کد متوفی: 6097070 یازدید: 287
20/01/1310 - 20/01/1397

محمد پژوهش

کد متوفی: 6097467 یازدید: 181
1365 - 1379

سید محمد موسوی مرویلی

کد متوفی: 6097833 یازدید: 51
-

قربانعلی ترکمن

کد متوفی: 6098408 یازدید: 60
1337 - 1395

احمد نظری

کد متوفی: 6098418 یازدید: 51
-

فاطمه مرادی

کد متوفی: 6098773 یازدید: 195
1338/3/15 - 1392/6/4

قربانعلی ترکمن

کد متوفی: 6098869 یازدید: 134
1339 - 17/2/1395

محمد رجب ترکستانی

کد متوفی: 6099096 یازدید: 49
1336/01/20 - 1400/01/14

محمد رجب ترکستانی

کد متوفی: 6099100 یازدید: 526
1336/01/20 - 1400/01/14

محمد رجب ترکستانی

کد متوفی: 6099110 یازدید: 42
1336/1/20 - 1400/1/14

کد متوفی: 6101537 یازدید: 69
-

حسن پاک طینت

کد متوفی: 6101547 یازدید: 96
1316/7/1 - 1399/8/1

کد متوفی: 6101637 یازدید: 70
-

بدری ذهبی

کد متوفی: 6101642 یازدید: 45
1320/1/1 - 1400/1/1

رضا گنبدی

کد متوفی: 6101930 یازدید: 51
161323 - 1061395

اصغر حایری داویجانی

کد متوفی: 6102035 یازدید: 234
-

Layali Aliabadi

کد متوفی: 6102321 یازدید: 47
-

امیدعلی اصفهانی

کد متوفی: 6102331 یازدید: 143
- 28/1/1400

احمدرضا فراهانی

کد متوفی: 6102822 یازدید: 69
-

سید ابوالحسن شاه طاهری

کد متوفی: 6102977 یازدید: 59
-

سید ابوالحسن شاه طاهری

کد متوفی: 6102986 یازدید: 88
-

سید ابوالحسن شاه طاهری

کد متوفی: 6102991 یازدید: 568
-

حاج اسماعیل کولیوند

کد متوفی: 6103676 یازدید: 61
-

محمد جان احمدوند

کد متوفی: 6103713 یازدید: 121
-

زهرا احمدوند

کد متوفی: 6103809 یازدید: 452
- 99/9/4

سلیمان کولیوند

کد متوفی: 6104034 یازدید: 46
-

سلیمان کولیوند

کد متوفی: 6104038 یازدید: 356
-

حاج اسماعیل کولیوند

کد متوفی: 6104140 یازدید: 60
- 92/1/5

محمد مراد و تاج بانو روز بهانی و کائیدی

کد متوفی: 6104788 یازدید: 683
1300/01/01 - 1400/03/16

حاج محمد علی پور

کد متوفی: 6105416 یازدید: 46
-

حاج محمد علی پور

کد متوفی: 6105417 یازدید: 57
-

علی اشرف ترابی

کد متوفی: 6106321 یازدید: 56
-

مرحومه خانم روزبهانی مادر آقایان توکلی نژاد

کد متوفی: 6106598 یازدید: 240
1317/04/01 - 1357/11/27

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6107090 یازدید: 389
1322/3/5 - 1400/1/29

حاج احمد تركاشوند

کد متوفی: 6107132 یازدید: 501
- 1400/02/08

مسعود اسحاق پور

کد متوفی: 6107510 یازدید: 716
- ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

علی نوروزی گلدره

کد متوفی: 6107670 یازدید: 138
- ۱۴۰۰/۲/۸

بانوعروس بلغندر

کد متوفی: 6107818 یازدید: 49
- 1400/2/7

مرتضی ملکی

کد متوفی: 6109078 یازدید: 73
1358/09/01 - 1400/01/14

مرتضی ملکی

کد متوفی: 6109118 یازدید: 40
1358 - 1400/01/14

کد متوفی: 6109726 یازدید: 99
-

محمدمراد فرنیان

کد متوفی: 6109738 یازدید: 201
1333/04/10 - 1399/09/01

کد متوفی: 6109743 یازدید: 52
-

حاج محمد جعفری

کد متوفی: 6110949 یازدید: 269
02/04/1315 - 10/02/1400

اکرم فلاحی

کد متوفی: 6111248 یازدید: 95
-

مشهدی علی محمد ساریخانی

کد متوفی: 6111378 یازدید: 346
-

احمد خماری

کد متوفی: 6111636 یازدید: 538
01/06/1366 - 06/02/1400

گلتاج نوروزی

کد متوفی: 6111640 یازدید: 765
-

میرزا خماری

کد متوفی: 6111818 یازدید: 95
1347 - 271299

میرزا خماری

کد متوفی: 6111825 یازدید: 38
1347 - 271299

سید حسین کاشانی

کد متوفی: 6112525 یازدید: 63
۱۸/۱/۱ - ۸۳/۲/۱۷

ناهیده نیرومند

کد متوفی: 6112752 یازدید: 122
۱۳۲۶/۰۶/۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

نقی اکبری

کد متوفی: 6113541 یازدید: 47
-

هادی نظری

کد متوفی: 6113977 یازدید: 306
1364/11/11 - 1392/7/26

زهرا نظری

کد متوفی: 6113981 یازدید: 221
1368/6/23 - 1396/7/11

استاد حاج حمیدرضا روستایی

کد متوفی: 6114810 یازدید: 211
-

غلامعباس مطلبی

کد متوفی: 6115517 یازدید: 405
- ۱۴۰۰/۲/۱۸

علی رضا آقایی

کد متوفی: 6115787 یازدید: 48
1377 - 1400

علیرضا آقائی

کد متوفی: 6115856 یازدید: 1430
-

علی سلیمی

کد متوفی: 6116170 یازدید: 27
1328 - 23/1/1400

اقبال بانو علی محمدی

کد متوفی: 6117187 یازدید: 40
7/6/1334 - 10/7/1399

علی امیری

کد متوفی: 6117971 یازدید: 229
1324/04/03 - 1399/03/10

محمدحسین احمدوند

کد متوفی: 6119739 یازدید: 24
- 1400/03/02

ناصر امیری

کد متوفی: 6120771 یازدید: 409
1347/04/01 - 1399/08/19

محمد علی عابدی

کد متوفی: 6121345 یازدید: 74
- 1400/03/07

خانم تاج عبدلی

کد متوفی: 6121355 یازدید: 726
- 1400/03/03

حسن عاشوری

کد متوفی: 6121713 یازدید: 51
1310/01/25 - 1399/03/12

حاج حسن عاشوری

کد متوفی: 6121715 یازدید: 254
1310/01/21 - 1399/03/10

رضا سایه وند

کد متوفی: 6121809 یازدید: 208
- 1400/03/08

اسماعیل دشتی

کد متوفی: 6121934 یازدید: 39
-

مصطفی عبدلی

کد متوفی: 6122477 یازدید: 22
1313 - 1398/10/23

خوبچهره وپری جمشیدی

کد متوفی: 6122612 یازدید: 79
1350/03/05 - 1400/02/17

محسن ورمزیار

کد متوفی: 6122709 یازدید: 34
-

حاج سید حسین حسینی

کد متوفی: 6123638 یازدید: 29
- 1400/03/18

حاج حسین همایی منش

کد متوفی: 6124750 یازدید: 121
1322 - 1400/01/23

کربلایی حاجی رضا جعفری جوکار

کد متوفی: 6124751 یازدید: 68
1337 - 1400/03/21

قاسم عسگری

کد متوفی: 6126408 یازدید: 55
1337/01/02 - 1396/02/22

رضا ممتاز

کد متوفی: 6126682 یازدید: 160
- 1399/04/06

کربلایی حاجی خانم گل قند حیدری

کد متوفی: 6127071 یازدید: 152
- 1400/03/02

نیره قدسی

کد متوفی: 6127799 یازدید: 220
- 1399/04/13

سیده مریم حائری

کد متوفی: 6128235 یازدید: 28
- 1400/04/11

حاجیه خانم زری فرهادی

کد متوفی: 6128472 یازدید: 124
- 1400/04/12

حاج مراد سعیدی

کد متوفی: 6130218 یازدید: 125
- 1400/04/14

حاج حجت الله بیات

کد متوفی: 6130520 یازدید: 151
- 1400/04/21

صدیقه کربلایی مهرابی

کد متوفی: 6131070 یازدید: 42
-

حاج اسدالله زندوکیلی

کد متوفی: 6131512 یازدید: 149
- 1400/04/25

* *

کد متوفی: 6131874 یازدید: 285
1315/01/01 - 1400/04/16

شاهدین ملکی

کد متوفی: 6132392 یازدید: 73
1311/07/07 - 1396/04/23