آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اردکان

حاج حسین هاتفی اردکانی

کد متوفی: 753 یازدید: 1034
-

علی گلزاری

کد متوفی: 6526 یازدید: 232
-

حسین حسینی

کد متوفی: 12848 یازدید: 228
-

مروارید کارگر شریف آباد

کد متوفی: 13273 یازدید: 211
-

حاج میرزا احمد صداقت

کد متوفی: 13343 یازدید: 277
-

ماشاالله صفار

کد متوفی: 13845 یازدید: 339
-

حاجیه فاطمه وطنخواه

کد متوفی: 17658 یازدید: 444
-

محمد و ریحانه ابراهیمی

کد متوفی: 24312 یازدید: 197
-

مریم متالهی اردکانی

کد متوفی: 25832 یازدید: 273
-

عبدالرحمن بابایی

کد متوفی: 30788 یازدید: 219
-

حاج آقاعلی مرادی

کد متوفی: 30841 یازدید: 249
-

فرشته مرادی

کد متوفی: 30855 یازدید: 212
-

زهرا رضایی و غلامرضا حومینیان .

کد متوفی: 32432 یازدید: 285
-

محمد شاکر اردکانی

کد متوفی: 33606 یازدید: 224
-

خدیجه فتوحی

کد متوفی: 33608 یازدید: 177
-

وهاب توکل اردکانی

کد متوفی: 33940 یازدید: 181
-

دکتر محمد عباسیان اردکانی

کد متوفی: 33958 یازدید: 182
-

زهرا شاکر اردکانی

کد متوفی: 33983 یازدید: 222
-

میرزا علی اکبر عباسیان اردکانی

کد متوفی: 33986 یازدید: 209
-

فاطمه بخشی

کد متوفی: 35350 یازدید: 217
-

خواجه حسین مجیدی

کد متوفی: 37742 یازدید: 217
-

راهپیمایی 13 آبان

کد متوفی: 39700 یازدید: 357
-

مهدی خوشرو

کد متوفی: 40699 یازدید: 194
-

حسن سرافراز

کد متوفی: 41049 یازدید: 146
-

حاج حسن شاکری

کد متوفی: 42791 یازدید: 489
-

حاج حسن شاکری

کد متوفی: 42792 یازدید: 500
-

حاجی رباب بیگم شاکر

کد متوفی: 45006 یازدید: 189
-

علیرضا خدائی

کد متوفی: 45276 یازدید: 191
-

میرزا مرتضی ثقفی

کد متوفی: 47125 یازدید: 166
-

سکینه شاکر

کد متوفی: 47419 یازدید: 161
-

کربلایی حسن ابراهیم زاده اردکانی

کد متوفی: 50452 یازدید: 172
-

کربلایی حسن ابراهیم زاده .

کد متوفی: 50594 یازدید: 191
-

بی بی زهرا زارع

کد متوفی: 52277 یازدید: 195
-

حاج حسین رعیت زاده

کد متوفی: 52487 یازدید: 207
-

عبدالوهاب عدلی

کد متوفی: 53261 یازدید: 604
-

حاج حسین کلانتری

کد متوفی: 53687 یازدید: 231
-

حاج حسن ادبی

کد متوفی: 55915 یازدید: 190
-

عباس ره انجام

کد متوفی: 57012 یازدید: 189
-

حاجیه بی‌بی کریمی عقدا

کد متوفی: 59106 یازدید: 165
-

حاج ابوالقاسم قانعی اردکانی

کد متوفی: 62505 یازدید: 179
-

محمدعلی پایدار

کد متوفی: 62586 یازدید: 144
-

خدیجه شاکر

کد متوفی: 63938 یازدید: 178
-

مرحوم سيد علي بقايي

کد متوفی: 65406 یازدید: 166
-

حسین بیغرض و سکینه هاتفی

کد متوفی: 66091 یازدید: 223
-

حاجیه سکینه رضایی

کد متوفی: 66115 یازدید: 158
-

عباس رضایی

کد متوفی: 66442 یازدید: 144
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 66794 یازدید: 157
-

.. ..

کد متوفی: 66821 یازدید: 157
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 66822 یازدید: 142
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 66824 یازدید: 143
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67907 یازدید: 140
-

کربلایی مجید قطب الدینی

کد متوفی: 67986 یازدید: 137
-

سیدمصطفی هوتی نژاد

کد متوفی: 69185 یازدید: 153
-

سید عباس هوتی نژاد

کد متوفی: 69491 یازدید: 206
-

زهرا افخمی

کد متوفی: 69504 یازدید: 152
-

حاج حبیب‌الله کشاورز پور

کد متوفی: 71969 یازدید: 170
-

حاج حبیب الله کشاورز پور

کد متوفی: 71986 یازدید: 223
-

مریم اردکانی

کد متوفی: 72333 یازدید: 168
-

عباس(روح‌الله) شاکر

کد متوفی: 72733 یازدید: 178
-

قمر جناب زاده

کد متوفی: 72745 یازدید: 156
-

حسین فلاح اردکانی

کد متوفی: 73045 یازدید: 208
-

ذبیح الله حمزه

کد متوفی: 73490 یازدید: 364
-

عباس آقا اعرابی اردکانی

کد متوفی: 73516 یازدید: 201
1325/09/19 - 1399/05/05

حاج جلال تقوی زاده

کد متوفی: 73575 یازدید: 298
-

فرزانه محمودی

کد متوفی: 73976 یازدید: 148
-

سید داوود موسوی یگانه

کد متوفی: 73979 یازدید: 131
-

حاج حسین ملاحسینی

کد متوفی: 74517 یازدید: 185
-

حمیدرضا بی غرض اردکانی

کد متوفی: 76082 یازدید: 149
-

حاج رضا کمالی اردکانی

کد متوفی: 77330 یازدید: 321
-

حسین شاکر - ربابه کمالی اردکانی

کد متوفی: 77335 یازدید: 181
-

غلامرضا شاکر اردکانی

کد متوفی: 77376 یازدید: 231
-

حاج محمد بهجتی

کد متوفی: 77514 یازدید: 198
-

حاج محمد بهجتی

کد متوفی: 77535 یازدید: 177
-

حاجی فاطمه چهارمیرزایی

کد متوفی: 77870 یازدید: 182
-

زهرا نعمتی

کد متوفی: 78630 یازدید: 395
-

حسن صحرایی

کد متوفی: 79328 یازدید: 230
-

محمدحسین قطب الدینی

کد متوفی: 79952 یازدید: 213
-

مجید قطب الدینی

کد متوفی: 80013 یازدید: 169
-

حاج حسین ابوطالبی

کد متوفی: 800152 یازدید: 204
-

محمود نصیری

کد متوفی: 800274 یازدید: 166
-

محمدحسن قطب الدینی

کد متوفی: 800326 یازدید: 178
-

علی فتوحی اردکانی

کد متوفی: 6000922 یازدید: 361
-

حاج حسن کمالی اردکانی

کد متوفی: 6000966 یازدید: 299
-

محمد دشتی اردکانی

کد متوفی: 6000975 یازدید: 121
-

محمد دشتی اردکانی

کد متوفی: 6000980 یازدید: 136
-

مریم مجیدی

کد متوفی: 6003768 یازدید: 144
-

عبدالنبی سیفی

کد متوفی: 6004503 یازدید: 154
-

ابراهیم افخمی اردکانی

کد متوفی: 6005199 یازدید: 265
-

حاجیه فاطمه خانم امیری عقدایی

کد متوفی: 6005474 یازدید: 201
-

جواد افخمی

کد متوفی: 6006335 یازدید: 195
-

حاج محمد علی جلیل پور

کد متوفی: 6006385 یازدید: 158
-

فاطمه وراثی اردکانی

کد متوفی: 6006655 یازدید: 148
-

فاطمه وراثی اردکانی

کد متوفی: 6006693 یازدید: 163
-

صفر علی شاکر

کد متوفی: 6009006 یازدید: 169
-

جواد ثقفی

کد متوفی: 6010944 یازدید: 432
-

اشرف سادات و ملکه سادات طبایی عقدا

کد متوفی: 6012390 یازدید: 183
-

حاجی معصومه رضایی

کد متوفی: 6013941 یازدید: 169
-

علی ملک نیا

کد متوفی: 6015135 یازدید: 152
-

حسین پورشاکر

کد متوفی: 6015170 یازدید: 154
-

فاطمه مستوفی اردکانی

کد متوفی: 6017322 یازدید: 162
-

ثریا شهبازی

کد متوفی: 6017729 یازدید: 201
-

حسین شرف اللدینی

کد متوفی: 6017857 یازدید: 189
-

محمد دشتی

کد متوفی: 6018942 یازدید: 168
-

معصومه کریمی

کد متوفی: 6019597 یازدید: 169
-

عبدالرضاوحاج منیژه خدایی

کد متوفی: 6021037 یازدید: 254
-

حسین شاکر

کد متوفی: 6022044 یازدید: 222
-

حاج‌علی اکبر گل سرخی

کد متوفی: 6024180 یازدید: 182
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6024521 یازدید: 209
-

سید داود امامی

کد متوفی: 6025554 یازدید: 176
-

سیدعلی میرشمسی

کد متوفی: 6028269 یازدید: 151
-

حاج سلمان طالبان

کد متوفی: 6030177 یازدید: 232
-

حاج قاسم سیمانی

کد متوفی: 6032536 یازدید: 185
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032608 یازدید: 178
-

حاج جواد صداقت اردکانی

کد متوفی: 6032923 یازدید: 195
-

سید مهدی جمالیان اردکانی

کد متوفی: 6032936 یازدید: 152
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032937 یازدید: 183
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033505 یازدید: 200
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033580 یازدید: 213
-

بهرام علی محسنی

کد متوفی: 6034881 یازدید: 205
-

ربابه طالعی

کد متوفی: 6036627 یازدید: 178
-

رقیه سادات آقاجانی

کد متوفی: 6038529 یازدید: 171
-

حاجي احمد صالح

کد متوفی: 6040254 یازدید: 187
-

حاج احمد صالح

کد متوفی: 6040267 یازدید: 210
-

حاج جلال تقوي زاده اردكاني

کد متوفی: 6040571 یازدید: 239
-

حاج ابراهیم تقوی زاده اردکانی

کد متوفی: 6040581 یازدید: 204
-

حاجیه تاج خانم توکلی اردکانی

کد متوفی: 6040584 یازدید: 182
-

حاجی لطف الله افخمی اردکانی

کد متوفی: 6040685 یازدید: 196
-

حاجیه خانم مونس فکور

کد متوفی: 6040690 یازدید: 175
-

صغری توکلی اردکانی

کد متوفی: 6040703 یازدید: 168
-

محمد علی توکلی اردکانی

کد متوفی: 6040711 یازدید: 180
-

محمود تقوی زاده اردکانی

کد متوفی: 6040719 یازدید: 180
-

حاجیه خانم فاطمه حسین زاده

کد متوفی: 6040722 یازدید: 222
-

نازنین تقوی زاده اردکانی

کد متوفی: 6040724 یازدید: 184
-

رضا تقوی اردکانی

کد متوفی: 6040727 یازدید: 185
-

حسین توکلی

کد متوفی: 6040730 یازدید: 215
-

خاور توکلی

کد متوفی: 6040732 یازدید: 192
-

فاطمه اشرفی

کد متوفی: 6040740 یازدید: 168
-

زهرا تقوی زاده

کد متوفی: 6040745 یازدید: 177
-

فاطمه تقوی زاده اردکانی

کد متوفی: 6040750 یازدید: 161
-

سکینه مردانی

کد متوفی: 6040824 یازدید: 166
-

حاج محمد سازگاری

کد متوفی: 6040828 یازدید: 180
-

صدیقه سازگاری

کد متوفی: 6040861 یازدید: 199
-

عباس دهستانی

کد متوفی: 6044975 یازدید: 177
-

محمدعلی متقی

کد متوفی: 6046033 یازدید: 187
-

حسینعلی سرافراز(ریش)

کد متوفی: 6046637 یازدید: 190
-

سکینه شجاع الدینی

کد متوفی: 6049025 یازدید: 202
-

محمد حسن افخمی

کد متوفی: 6051509 یازدید: 156
-

حاجیه سلطان عمونبی

کد متوفی: 6054260 یازدید: 145
-

علي كمالي اردكاني

کد متوفی: 6056451 یازدید: 156
-

محمد رحمانی

کد متوفی: 6059223 یازدید: 157
-

فتحعلی وزوجه اش مهربانو افخمی

کد متوفی: 6062107 یازدید: 165
-

زهرا حداد

کد متوفی: 6063966 یازدید: 151
-

مصطفی احمدیه اردکانی

کد متوفی: 6064398 یازدید: 198
-

محمدعلی میثاقی

کد متوفی: 6067129 یازدید: 162
-

محمدحسین برخورداری شریف آباد

کد متوفی: 6068904 یازدید: 258
1345 - 1361

ام لیلا شمالی

کد متوفی: 6071527 یازدید: 208
-

اقای رضا متولی زاده

کد متوفی: 6073935 یازدید: 196
-

فاطمه نوری

کد متوفی: 6075174 یازدید: 153
-

حاجی عبدالله و حسین و فاطمه نوری

کد متوفی: 6075806 یازدید: 172
-

جلال احسانی اردکانی

کد متوفی: 6076202 یازدید: 199
1317 - 1398

عباس فاضلی

کد متوفی: 6076473 یازدید: 122
-

علی اقبال

کد متوفی: 6077353 یازدید: 196
1314/06/09 - 1399/12/10

محمد محسن پور

کد متوفی: 6078163 یازدید: 169
1326/06/26 - 1398/12/25

حسین طالعی

کد متوفی: 6082557 یازدید: 160
21,12,1372 - 13,5 1399

سکینه هاتفی

کد متوفی: 6091565 یازدید: 262
-

عذرا پورقاسمی

کد متوفی: 6093100 یازدید: 237
-

عبد الحمید مختاری اردکان

کد متوفی: 6094839 یازدید: 2204
1358/06/20 - 1399/01/29

حاج حسین فیض اردکانی

کد متوفی: 6097535 یازدید: 389
1334/7/1 - 1397/3/7

عزت اعرابی اردکانی

کد متوفی: 6098133 یازدید: 149
1345/3/1 - 1399/4/27

ربابه علیمحمدی

کد متوفی: 6098527 یازدید: 259
-

علی پور احمدی اردکانی

کد متوفی: 6104738 یازدید: 262
1342 - 1391

فاطمه شجاع الدینی

کد متوفی: 6104769 یازدید: 132
1319 - 1399

حاجیه خانم صدیقه صلواتی

کد متوفی: 6105530 یازدید: 585
1314/5/25 - 1400/2/2

آنیتا پاپی

کد متوفی: 6105868 یازدید: 267
1376/03/01 - 1400/01/13

سید حسین میرحکیمی

کد متوفی: 6105962 یازدید: 139
-

محمد ملایی

کد متوفی: 6107713 یازدید: 138
- ۱۴۰۰/۲/۶

کد متوفی: 6107720 یازدید: 133
-

محمد ملایی

کد متوفی: 6107729 یازدید: 335
- 621400

خدیجه خانه زر

کد متوفی: 6110630 یازدید: 161
-

خدیجه خانه زر

کد متوفی: 6110661 یازدید: 227
-

حسین کمالی اردکانی

کد متوفی: 6111024 یازدید: 266
1324/09/27 - 1395/02/06

محمد پورمحمدیان

کد متوفی: 6111113 یازدید: 289
1328/02/10 - 1399/03/24

فاطمه عبداللهی

کد متوفی: 6111120 یازدید: 161
1342 - 1400/2/13

فاطمه عبداللهی

کد متوفی: 6111126 یازدید: 1726
**** - 1400/2/13

خدیجه فتاحی اردکانی

کد متوفی: 6111505 یازدید: 513
- 1400/2/13

کد متوفی: 6111507 یازدید: 180
-

فرهنگی شهرستان اردکان

کد متوفی: 6111938 یازدید: 377
-

معصومه رحمتی

کد متوفی: 6113902 یازدید: 204
- 1400/2/18

معصومه رحمتی

کد متوفی: 6113971 یازدید: 194
-

محمود فتاحی

کد متوفی: 6114938 یازدید: 449
۱۳۲۷/۸/۹ - ۱۳۹۴/۲/۲۲

حاجیه خانم مروارید تقوی زاده

کد متوفی: 6115355 یازدید: 238
-

ربابه علیمحمدی

کد متوفی: 6115381 یازدید: 285
1315 - 1400

فاطمه سادات میرحسینی

کد متوفی: 6116227 یازدید: 127
135888 - 139858

نوجوان مجتبی ندافت

کد متوفی: 6117047 یازدید: 356
_____ - ۱۳۹۰/۲/۲۶

هدایت کلانتری

کد متوفی: 6118057 یازدید: 320
- 1400/02/25

حسن سنائی راد

کد متوفی: 6119730 یازدید: 394
1327/08/30 - 1399/12/08

فتحعلی رضایی فخرآباد

کد متوفی: 6124279 یازدید: 100
-

فاطمه کلانتری

کد متوفی: 6130360 یازدید: 183
-

حاج محمد کردی اردکانی

کد متوفی: 6132567 یازدید: 577
-

حاج آقا مصطفی حائری اردکانی

کد متوفی: 6132861 یازدید: 494
-

محمد بهجتي

کد متوفی: 6133067 یازدید: 416
-

مسعود حبیبی

کد متوفی: 6133108 یازدید: 109
1314 - 1399

سید احمد پورجندقی

کد متوفی: 6133737 یازدید: 152
-

محمدحسین فرج نژاد

کد متوفی: 6133873 یازدید: 130
-

حاجیه ربابه کمالی

کد متوفی: 6135394 یازدید: 360
-

شکوفه سیدصادقی

کد متوفی: 6136117 یازدید: 167
1306/07/01 - 1398/05/13

مرحومه دهقان(همسر حسین سفیدکوهی)

کد متوفی: 6138210 یازدید: 160
-

هادی مسعودی

کد متوفی: 6141135 یازدید: 276
-

استاد محمدرضا حکیمی

کد متوفی: 6143880 یازدید: 129
-

حسین حیدریان اردکانی

کد متوفی: 6144551 یازدید: 179
-

حاج حسین صحرایی

کد متوفی: 6145885 یازدید: 194
1317/05/10 - 1400/06/05

امیر حسین افخمی نیا

کد متوفی: 6153084 یازدید: 227
1380/06/27 - 1396/08/23

زینب رحمتی

کد متوفی: 6155433 یازدید: 146
-

حاج شیخ میرزا علی‌محمد ثقفی

کد متوفی: 6159508 یازدید: 171
- 1388/08/08

میرزا علی محمد خان ثقفی

کد متوفی: 6159653 یازدید: 250
-

محترمه شیری

کد متوفی: 6159793 یازدید: 159
-

حاج عباس ابومحمدی

کد متوفی: 6163110 یازدید: 94
-

حاج عباس ابومحمدی

کد متوفی: 6163115 یازدید: 92
-

شیخ میرزا محمد جماعتی اردکانی

کد متوفی: 6163700 یازدید: 109
1315/04/08 - 1400/07/16

مرتضی ذاکری

کد متوفی: 6164519 یازدید: 88
1338/01/02 - 1400/07/01

حاج قاسم پهلوانی پور

کد متوفی: 6164657 یازدید: 170
- 1399/08/18

حاج رسول خانی

کد متوفی: 6168015 یازدید: 98
1313/02/04 - 1399/11/19

صاحب جان کنیزی

کد متوفی: 6168200 یازدید: 59
-

صاحب جان کثیری

کد متوفی: 6168213 یازدید: 112
-

حامد بهجتی

کد متوفی: 6169544 یازدید: 65
-

مینا فتاحی

کد متوفی: 6169985 یازدید: 247
-

یاسر دهقانی

کد متوفی: 6170292 یازدید: 63
1356/07/01 - 1398/10/10

یاسر دهقانی

کد متوفی: 6170294 یازدید: 280
1356/07/01 - 1398/10/10

صغری کمالی

کد متوفی: 6171112 یازدید: 139
1327/12/09 - 1399/08/03

حامد بهجتی

کد متوفی: 6171213 یازدید: 71
-

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171796 یازدید: 71
1335/12/20 - 1398/10/13

حاجیه زهرا طالعه

کد متوفی: 6175354 یازدید: 122
1310/07/02 - 1400/07/17

حسن افخمی

کد متوفی: 6176084 یازدید: 176
1320/02/01 - 1388/11/02

فاطمه طلایی

کد متوفی: 6176246 یازدید: 162
1311/12/02 - 1399/01/08

سعید محیطی اردکان

کد متوفی: 6176277 یازدید: 1009
1369/11/18 - 1400/09/14

علی اکبر آرامزاده

کد متوفی: 6176728 یازدید: 92
1310 - 1398

حسین افخمی

کد متوفی: 6176777 یازدید: 152
1308/04/05 - 1392/07/11

محمد هاتفی

کد متوفی: 6176851 یازدید: 76
1341/04/25 - 1389/05/25

حاج عباس عریان زاده

کد متوفی: 6179629 یازدید: 82
-

حاج علی کمالی( حاج علی قلی)

کد متوفی: 6181940 یازدید: 162
-

رجبعلی بهجتی

کد متوفی: 6182232 یازدید: 142
- 1400/11/26

سید جلال هاشمی نسب

کد متوفی: 6184445 یازدید: 114
- 1400/12/06

جمیله افخمی

کد متوفی: 6185739 یازدید: 582
1338/04/18 - 1400/12/13

فاطمه نوری

کد متوفی: 6186455 یازدید: 56
1311 - 1398/01/01

محترمه شیری

کد متوفی: 6187450 یازدید: 50
-

صفاء داعی انارکی

کد متوفی: 6188694 یازدید: 53
-

حاج حسین قاسمی (دهباشی)

کد متوفی: 6188696 یازدید: 57
- 1401/01/02

سکینه هاتفی

کد متوفی: 6188984 یازدید: 59
1313/08/13 - 1397/01/04

محمود عبداللهی سروی

کد متوفی: 6189549 یازدید: 530
- 1401/01/10

محمد رنجغانی

کد متوفی: 6189821 یازدید: 273
1330/07/07 - 1394/08/30

قنبرعلی حاجی زاده

کد متوفی: 6189833 یازدید: 80
-

غلامرضا کوه پیمای اردکان

کد متوفی: 6189987 یازدید: 110
- 1399/01/15

اکبر ضیاء فتوح زاده

کد متوفی: 6190034 یازدید: 61
-

مصطفی حاجی زاده

کد متوفی: 6190054 یازدید: 69
-

حاج سید حسین شاکر اردکانی

کد متوفی: 6191290 یازدید: 201
- 1401/01/16

سید مصطفی فضائل اردکانی

کد متوفی: 6192159 یازدید: 303
1364/04/27 - 1400/12/11

عبد الحمید مختاری

کد متوفی: 6192981 یازدید: 579
1358/06/20 - 1399/01/29

حاج رجبعلی فتوحی

کد متوفی: 6198644 یازدید: 75
- 1378/08/17

زینت عباسی توتی

کد متوفی: 6200583 یازدید: 85
-

خانمی خیرام

کد متوفی: 6200788 یازدید: 63
- 1391/03/09

علیرضا سرافراز

کد متوفی: 6200834 یازدید: 91
-

خادم الرضا طلبه عزیز علیرضا سرافراز اردکانی

کد متوفی: 6200903 یازدید: 3026
1379/02/02 - 1401/03/08

ابراهیم شاکر اردکانی

کد متوفی: 6200979 یازدید: 146
1320/02/12 - 1400/05/13

مریم برخورداری

کد متوفی: 6200983 یازدید: 277
- 1401/03/10

مریم برخورداری

کد متوفی: 6200987 یازدید: 39
- 1401/03/10

مہدی قانعی اردکانی

کد متوفی: 6200991 یازدید: 118
-

علیرضا سرفراز

کد متوفی: 6200996 یازدید: 41
-

علیرضا سرفراز

کد متوفی: 6201008 یازدید: 96
- 1401/03/09

ابوالفضل صادقیان

کد متوفی: 6201009 یازدید: 73
1382/07/15 - 1397/04/05

فاطمه فتاحی اردکانی

کد متوفی: 6201027 یازدید: 111
-

فاطمه فتاحی اردکانی

کد متوفی: 6201028 یازدید: 127
1387/01/01 - 1399/04/09

صغری بیگم شاکر

کد متوفی: 6201088 یازدید: 50
1319/06/11 - 1401/02/08

حاجیه ربابه فتاحی(همسر حاجی محمد قانعی)

کد متوفی: 6201105 یازدید: 517
- 1401/03/06

سید محمد فضایل

کد متوفی: 6201413 یازدید: 68
1344/01/01 - 1364/08/01

سید علی بهجتی اردکانی

کد متوفی: 6201481 یازدید: 80
-

زهرا حوضچه

کد متوفی: 6201484 یازدید: 35
- 1400/01/01

حاجی رباب فتاحی اردکانی(همسر حاجی حسین شاکر)

کد متوفی: 6201485 یازدید: 48
1324/05/01 - 1401/01/19

زهرا حوضچه

کد متوفی: 6201488 یازدید: 28
- 1400/01/01

زهرا حوضچه

کد متوفی: 6201489 یازدید: 30
- 1400/01/01

زهرا حوضچه

کد متوفی: 6201490 یازدید: 55
- 1400/01/01

حاج محمود حیدری

کد متوفی: 6201547 یازدید: 42
-

خدیجه فتاحی اردکانی

کد متوفی: 6201613 یازدید: 141
1308/07/13 - 1401/03/01

زهرا شاکراردکانی

کد متوفی: 6201650 یازدید: 71
-

عباس پایدار

کد متوفی: 6201682 یازدید: 80
-

حاجی رباب فتاحی(همسر حاج حسین شاکر)

کد متوفی: 6201738 یازدید: 47
- 1401/01/18

حاج غلامرضا اقبال

کد متوفی: 6201968 یازدید: 129
-

جاوید نصرتی اردکانی

کد متوفی: 6208317 یازدید: 718
-

حاج محمود شاکر

کد متوفی: 6208402 یازدید: 51
1311/11/01 - 1399/01/02

سنا حافظی

کد متوفی: 6215138 یازدید: 141
1348/02/25 - 1395/06/13

ابوالفضل ذکریا

کد متوفی: 6216908 یازدید: 116
1367/10/25 - 1398/07/02

زهرا کلانتری

کد متوفی: 6217952 یازدید: 51
-

روح الله (عباس) شاکر

کد متوفی: 6220490 یازدید: 32
-

محمد فرزند احمد

کد متوفی: 6221362 یازدید: 27
-

الهه کمالی

کد متوفی: 6221368 یازدید: 73
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221560 یازدید: 31
-

مرحومه معصومه بیابانی

کد متوفی: 6222321 یازدید: 387
-

معصومه بیابانی مادر شهید رضا شاکر

کد متوفی: 6222322 یازدید: 312
-

رحلت حضرت زینب (س)

کد متوفی: 6223948 یازدید: 37
-

به مناسب رحلت حضرت زینب (س)🖤

کد متوفی: 6223952 یازدید: 139
-

حاج اکبرآقا طلابی

کد متوفی: 6224269 یازدید: 46
1312/08/05 - 1397/02/02

مریم افخمی

کد متوفی: 6225265 یازدید: 46
1302/09/01 - 1389/12/12

جمیله افخمی

کد متوفی: 6225266 یازدید: 50
- 1400/12/13

آقا مهراد ثقفی

کد متوفی: 6226209 یازدید: 487
-

صغری عابدینی

کد متوفی: 6230723 یازدید: 30
1318/09/16 - 1401/08/01

خادم الرضا طلبه عزیز علیرضا سرافراز اردکانی

کد متوفی: 6231173 یازدید: 53
1379/02/02 - 1401/03/08

محمد علي حسن پور

کد متوفی: 6231998 یازدید: 25
-

جواد اقا پوراحمدی اردکان

کد متوفی: 6232417 یازدید: 446
-

محمدرضا افخمی

کد متوفی: 6232541 یازدید: 250
- 1402/03/24

علی سلمانی

کد متوفی: 6233578 یازدید: 41
1301/03/27 - 1391/12/29

سینا امراللهی

کد متوفی: 6236041 یازدید: 101
1371/09/18 - 1402/04/13

حاجیه خانم سکینه مروتی

کد متوفی: 6239772 یازدید: 25
- 1390/01/28

جلیل شاکر اردکانی

کد متوفی: 6241942 یازدید: 56
1359 - 1402/09/03

سعید محیطی

کد متوفی: 6242026 یازدید: 119
-

میرزا عباس کمالی

کد متوفی: 6242222 یازدید: 82
-

عباسعلی ابوئی مهریزی

کد متوفی: 6243506 یازدید: 302
1340/05/01 - 1401/10/17

محمد امین ثقفی

کد متوفی: 6243858 یازدید: 7
-

محمد امین ثقفی

کد متوفی: 6243859 یازدید: 6
-

محمد امین ثقفی

کد متوفی: 6243860 یازدید: 8
-

محمد امین ثقفی

کد متوفی: 6243861 یازدید: 6
-

محمد امین ثقفی

کد متوفی: 6243862 یازدید: 7
-

محمد امین ثقفی

کد متوفی: 6243863 یازدید: 6
-

محمد امین ثقفی

کد متوفی: 6243864 یازدید: 6
-

محمد امین ثقفی

کد متوفی: 6243865 یازدید: 6
-

محمد امین ثقفی

کد متوفی: 6243866 یازدید: 1325
1387/10/15 - 1402/10/16

محمدامین ثقفی

کد متوفی: 6243881 یازدید: 7
-

اسماعیل شاکر

کد متوفی: 6243889 یازدید: 6
-

محمد چاه افضلی

کد متوفی: 6243926 یازدید: 9
- 1401/10/27

محمد چاه افضلی

کد متوفی: 6243927 یازدید: 17
- 1401/10/27

مجید قانعی

کد متوفی: 6243940 یازدید: 10
1383/06/05 - 1402/09/16

ربابه امیری

کد متوفی: 6243969 یازدید: 122
- 1402/10/19

مجید قانعی

کد متوفی: 6244014 یازدید: 164
1383/06/05 - 1402/09/16

حسین شاکر

کد متوفی: 6244044 یازدید: 500
- 1402/10/15

حسین و فاطمه نوین و معصومه

کد متوفی: 6244154 یازدید: 11
1310/08/10 - 1379/12/13

عزت اعرابی اردکانی

کد متوفی: 6244175 یازدید: 14
1345/03/01 - 1399/04/27

حسین نوین وفاطمه معصونی

کد متوفی: 6244215 یازدید: 78
1315/06/15 - 1379/12/13

محمد دهستانی

کد متوفی: 6244278 یازدید: 38
-

حاج محمد شاکرفر

کد متوفی: 6244470 یازدید: 579
-

سلطان بخشی اردکانی

کد متوفی: 6244474 یازدید: 32
1314/08/10 - 1402/08/24

صدیقه معصومی

کد متوفی: 6244479 یازدید: 78
-

حاج محمد هاتفی

کد متوفی: 6244488 یازدید: 76
-

حاجیه خدیجه هاتفی

کد متوفی: 6248782 یازدید: 40
-

احمد حیدریان

کد متوفی: 6248841 یازدید: 438
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید