آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اشکذر

سیـــدعباس حسینــی پـورعـــزآبادی

کد متوفی: 22624 یازدید: 467
1315 - 1399/01/07

محمدرضا ملانوری شمسی

کد متوفی: 30185 یازدید: 318
-

سید حسین میردهقان

کد متوفی: 32115 یازدید: 185
-

سلام سلام

کد متوفی: 32167 یازدید: 209
-

علی اکبـــر دهقـــانی(داداشی)

کد متوفی: 32794 یازدید: 320
-

فضل اله دهقانی

کد متوفی: 33155 یازدید: 209
-

حاجی آخودی

کد متوفی: 33156 یازدید: 184
-

نصرت حکیمی مجومرد

کد متوفی: 33251 یازدید: 191
-

فضل الله دهقانی

کد متوفی: 33334 یازدید: 159
-

غلامحسین عسکری اشکذری

کد متوفی: 33447 یازدید: 191
-

غلامحسین عسکری اشکذری

کد متوفی: 33637 یازدید: 247
-

حیدرعلی راستی

کد متوفی: 38050 یازدید: 213
-

محمدرضا مختاری

کد متوفی: 38639 یازدید: 233
-

علي اكبر حكيم آباديان

کد متوفی: 49851 یازدید: 174
-

کنیزرضا رعیت

کد متوفی: 52883 یازدید: 181
-

حاج میرزا مرتضی دهقانی اشکذری

کد متوفی: 54371 یازدید: 241
-

غلامعباس دهقانی اشکذری

کد متوفی: 54675 یازدید: 182
-

محمدباقر رحمانی

کد متوفی: 55210 یازدید: 165
-

حاجی ملیحه حقیر

کد متوفی: 56155 یازدید: 184
-

علی آقا منصوری

کد متوفی: 57588 یازدید: 175
-

غلامحسین شعلایی

کد متوفی: 62126 یازدید: 148
-

غلامحسین شعلایی

کد متوفی: 62157 یازدید: 151
-

طاهره نصرتی

کد متوفی: 62226 یازدید: 164
-

حضرت فاطمه لقب:معصومه

کد متوفی: 62479 یازدید: 188
-

حاجیه سلطان توکلیان

کد متوفی: 72490 یازدید: 178
-

حاجبه خانم سلطان توکلیان

کد متوفی: 72500 یازدید: 155
-

حاجیه خانم سلطان توکلیان

کد متوفی: 72512 یازدید: 181
-

سید رضا میرباقری

کد متوفی: 76440 یازدید: 186
-

غلامحسین پوررضایی

کد متوفی: 76482 یازدید: 151
-

حاج حسن رفیعی(حمامی)

کد متوفی: 77433 یازدید: 160
-

رمضانعلی شاکری شمسی

کد متوفی: 77631 یازدید: 257
-

محمد حسین شاکری شمسی

کد متوفی: 77668 یازدید: 277
- 1364/01/04

آقا مرتضی اکبرپور اشکذری

کد متوفی: 6000206 یازدید: 301
1316/01/01 - 1392/09/21

حاجی بی بی سکینه علوی نسب اشکذری

کد متوفی: 6000376 یازدید: 303
1305/02/01 - 1394/09/27

حاجی سید علی بمان ذبحی اشکذری

کد متوفی: 6001765 یازدید: 181
-

حاجی خانم سکینه طالبیان اشکذری

کد متوفی: 6001775 یازدید: 300
1312/08/07 - 1383/09/29

دکتر عباس دهقانی(مومنی)

کد متوفی: 6001787 یازدید: 191
-

حاجیه خانم زهرا فرقانی اله آبادی

کد متوفی: 6002171 یازدید: 241
-

حاج محمدرضا عطار

کد متوفی: 6002225 یازدید: 233
-

حاج محمدحسین غدیری اشکذری

کد متوفی: 6002243 یازدید: 202
-

حاجی رجبعلی دهقانی(مومنی)

کد متوفی: 6002275 یازدید: 256
-

حاجیه خانم فاطمه برخورداری

کد متوفی: 6002291 یازدید: 273
-

خانم ربابه دهقانی اشکذری

کد متوفی: 6002309 یازدید: 192
-

محمد علی دهقانی

کد متوفی: 6002447 یازدید: 140
-

حاجیه خانم معصومه رحمانی اشکذری

کد متوفی: 6003535 یازدید: 187
-

جناب آقای غلامحسین دهقانی اشکذری

کد متوفی: 6003551 یازدید: 185
-

معلم بمانعلی دهقانی اشکذری

کد متوفی: 6003568 یازدید: 123
-

معلم فاطمه بمانی اشکذری

کد متوفی: 6003616 یازدید: 212
-

محمد عیدمحمدی

کد متوفی: 6007110 یازدید: 165
-

علی اکبر زینلیان اشکذری

کد متوفی: 6014756 یازدید: 158
-

خانم صغری دهقان اشکذری

کد متوفی: 6014764 یازدید: 272
-

خانم خدیجه اکبرپور اشکذری

کد متوفی: 6015938 یازدید: 173
-

محمدعلی اکبرپور اشکذری

کد متوفی: 6015953 یازدید: 164
-

میرزا محمد بابایی

کد متوفی: 6022261 یازدید: 165
-

معصومه دهقانی

کد متوفی: 6022315 یازدید: 157
-

صفا رنجبر جمال آبادی

کد متوفی: 6024966 یازدید: 161
-

فضل الله دهقانی اشکذری

کد متوفی: 6025119 یازدید: 168
-

عباس اله دادی

کد متوفی: 6026615 یازدید: 157
-

ابوطالب رحیمی

کد متوفی: 6026969 یازدید: 195
-

مهدی اسدی

کد متوفی: 6027009 یازدید: 139
-

صغری جعفری ندوشن

کد متوفی: 6028044 یازدید: 269
-

حاج نصرالله بیگمی

کد متوفی: 6028909 یازدید: 184
-

حاج حسن رفیعی (حمامی)

کد متوفی: 6032852 یازدید: 166
-

سيد على خاتمى اشكذرى

کد متوفی: 6034494 یازدید: 243
-

ابراهیم محمدی

کد متوفی: 6034797 یازدید: 199
-

مجید بابایی

کد متوفی: 6035863 یازدید: 214
-

بمان جان رضایی صدرآبادی

کد متوفی: 6036408 یازدید: 169
-

بی بی سکینه حسینی

کد متوفی: 6038694 یازدید: 206
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039826 یازدید: 227
-

حاج سید رضا میردهقان اشکذری

کد متوفی: 6043361 یازدید: 211
-

حسن حقیر

کد متوفی: 6045956 یازدید: 169
-

حسن حقیر

کد متوفی: 6046022 یازدید: 190
-

حسن حقیر

کد متوفی: 6046079 یازدید: 187
-

عبدالرضا حقیر

کد متوفی: 6046091 یازدید: 128
-

حاج غلام رخش

کد متوفی: 6046487 یازدید: 168
-

حاج سیدعلی منتظری

کد متوفی: 6049516 یازدید: 184
-

سید علی زاده میر

کد متوفی: 6051814 یازدید: 124
-

محمدحسن وفضل ا.. دهقانی

کد متوفی: 6054533 یازدید: 138
-

محبوبه پورامراللهی

کد متوفی: 6056346 یازدید: 134
- ۱۳۹۹/۶/۱۹

محبوبه پورامراللهی

کد متوفی: 6056349 یازدید: 120
- ۱۳۹۹/۶/۱۹

غلام حسین و غلامعباس حاتمی

کد متوفی: 6059337 یازدید: 133
-

غلام عباس و غلامحسین حاتمی

کد متوفی: 6059344 یازدید: 135
-

علیرضا حکیم آبادیان

کد متوفی: 6060094 یازدید: 128
۱۳۴۴/۰۴/۰۱ - ۱۳۶۳/۱۲/۲۳

عبدالعظیم حکیم آبادیان اشکذری

کد متوفی: 6060518 یازدید: 172
-

شهدای روستای شمسی

کد متوفی: 6060745 یازدید: 127
-

روستای ابراهیم آباد رستاق

کد متوفی: 6060951 یازدید: 164
-

محمد حسین وکیلی

کد متوفی: 6061944 یازدید: 115
نمیدونم - نمیدونم

محمد برزنونی

کد متوفی: 6061962 یازدید: 126
/9/10/83 - /5/11/99

محمد هادی فرقانی

کد متوفی: 6062260 یازدید: 178
-

محمد کاظم ملانوری شمسی

کد متوفی: 6062760 یازدید: 150
- 99/11/9

سید محمدحسن میرکی

کد متوفی: 6063096 یازدید: 141
۱۳۵۹ - ۱۳۹۰

فاطمه مختاری

کد متوفی: 6065605 یازدید: 130
-

صغری سالم

کد متوفی: 6068540 یازدید: 122
- 1376/11/21

حاج سید محمود میرباقری فیروزآباد

کد متوفی: 6069120 یازدید: 172
1315 - 1399/11/17

عباس جعفری نسب

کد متوفی: 6069486 یازدید: 120
-

اموات و درگذشتگان

کد متوفی: 6072122 یازدید: 871
-

حاج میرزا ابوالقاسم توکلی حسن آباد

کد متوفی: 6078422 یازدید: 172
1/1/1311 - 5/7/1388

محمدحسن دهقانی اشکذری

کد متوفی: 6080982 یازدید: 130
-

محمدحسین دهقانی

کد متوفی: 6097739 یازدید: 162
-

محمدحسین دهقانی

کد متوفی: 6097743 یازدید: 683
-

امراله دهقانی اشکذری

کد متوفی: 6102107 یازدید: 139
-

امراله دهقانی اشکذری

کد متوفی: 6102115 یازدید: 248
-

غلامعباس دهقانی اشکذری

کد متوفی: 6114043 یازدید: 592
-

حاجیه زهرا نوریزاده

کد متوفی: 6121787 یازدید: 136
- 1400/03/10

صفا دین پژوه

کد متوفی: 6126780 یازدید: 88
-

عباسعلی رضایی

کد متوفی: 6133347 یازدید: 97
-

كربلايي فاطمه شباني

کد متوفی: 6147912 یازدید: 199
- 1400/06/13

حاج حسین دهقانی اشکذری

کد متوفی: 6158038 یازدید: 686
- 1400/07/27

محمد حسن حکیم آبادیان

کد متوفی: 6160101 یازدید: 99
1340/07/30 -

گوهر سلطان اسمعیلیان صدرآبادی

کد متوفی: 6167586 یازدید: 381
-

احمدرضا شرفی صدرآبادی

کد متوفی: 6168718 یازدید: 291
- 1400/09/27

سیدحسن حسینی ابراهیم آبادی

کد متوفی: 6168739 یازدید: 261
- 1400/09/27

شهید محمد مزیدی شرف آبادی

کد متوفی: 6169154 یازدید: 114
- 1364/06/30

امین موسوی

کد متوفی: 6169371 یازدید: 56
1371/12/09 - 1397/04/11

امین موسوی

کد متوفی: 6169379 یازدید: 63
1371/12/09 - 1397/04/11

حاج موسی امیری

کد متوفی: 6169609 یازدید: 97
- 1391/06/03

عبد الساده امیری

کد متوفی: 6169611 یازدید: 164
- 1400/08/05

عبدالرّضا شرفی صدرآبادی

کد متوفی: 6170025 یازدید: 226
-

سکینه ابراهیمی صدرآبادی

کد متوفی: 6170300 یازدید: 215
-

شهیدقاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171761 یازدید: 140
-

محمدحسین روستایی فیروزآبادی

کد متوفی: 6174890 یازدید: 99
1345/02/01 - 1399/01/04

مهدی رضایی

کد متوفی: 6175027 یازدید: 142
-

حسین فتوحی فیروزآباد

کد متوفی: 6178040 یازدید: 54
1305 - 1376/01/16

حاجیه سکینه ابراهیمی صدرآبادی

کد متوفی: 6180663 یازدید: 158
-

سیداسدالله میرباقری

کد متوفی: 6182574 یازدید: 312
-

حاج سید محمد تقی رکن الدینی

کد متوفی: 6186266 یازدید: 535
1317/05/10 - 1400/12/17

بی بی رضایی

کد متوفی: 6187029 یازدید: 53
-

بی بی رضایی

کد متوفی: 6187033 یازدید: 33
-

بی بی رضایی

کد متوفی: 6187035 یازدید: 171
-

حاجی جواد رضایی صدرآبادی

کد متوفی: 6188742 یازدید: 68
-

شادروان سید کاظم سید کاظم علوی نسب

کد متوفی: 6194753 یازدید: 28
1353/01/01 - 1401/01/23

محمدعلی دهقانی اشکذری

کد متوفی: 6195627 یازدید: 90
1331/01/06 - 1395/06/14

حسین رضایی صدرآبادی

کد متوفی: 6203060 یازدید: 160
- 1385/03/25

جوانان ناکام سید محمد حسن میرکی

کد متوفی: 6213625 یازدید: 33
1360/09/03 - 1391/09/23

حاج مسیح الله خان مظفری

کد متوفی: 6221187 یازدید: 68
- 1401/10/07

حاجیه خدیجه دیرند

کد متوفی: 6227767 یازدید: 44
-

سید علیرضا خاتمی

کد متوفی: 6233174 یازدید: 343
1323/04/07 - 1402/03/26

عارفه میرزاکریمی

کد متوفی: 6233178 یازدید: 93
-

سید علی رضا خاتمی اشکذری

کد متوفی: 6233213 یازدید: 16
1323/04/23 - 1402/03/26

حسن رضایی

کد متوفی: 6236139 یازدید: 7
-

محمدحسین ملانوری

کد متوفی: 6236556 یازدید: 307
- 1402/06/01

حسن رضایی صدرآبادی

کد متوفی: 6236593 یازدید: 28
-

زهرا مظفری

کد متوفی: 6236756 یازدید: 106
- 1402/06/04

صفا درخشی

کد متوفی: 6237264 یازدید: 82
- 1402/06/16

حاجی فاطمه بیگم داوودی

کد متوفی: 6239872 یازدید: 83
-

محمد علی انتظاری

کد متوفی: 6240096 یازدید: 118
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید