آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بافق

پامناری یزدی

کد متوفی: 2818 یازدید: 201
-

صادق برزگر

کد متوفی: 6883 یازدید: 158
-

غلام حسین متوسلیان

کد متوفی: 11737 یازدید: 315
-

سیدعباس پورحسینی

کد متوفی: 15445 یازدید: 120
-

وحید تفکری

کد متوفی: 17280 یازدید: 164
-

سید حسن پوراحمدی

کد متوفی: 21291 یازدید: 148
-

میرزاباقر دهقانزاده

کد متوفی: 35234 یازدید: 111
-

حاجیه ربابه جعفری قریه علی

کد متوفی: 35417 یازدید: 297
-

حاجی رقیه تفکری

کد متوفی: 38392 یازدید: 162
-

محمدحسین ناظمی

کد متوفی: 40176 یازدید: 120
-

محمدرضا توکلی

کد متوفی: 40272 یازدید: 140
-

محمد رضا توکلی

کد متوفی: 40357 یازدید: 126
-

حاج محمد ابراهیمی پور

کد متوفی: 40598 یازدید: 139
-

حاج حسین عسکری بشکانی

کد متوفی: 40943 یازدید: 169
-

معصومه عاجزعلی

کد متوفی: 41154 یازدید: 112
-

فاطمه السادات فخری بافقی

کد متوفی: 42169 یازدید: 141
-

حاج رجب (معروف به نظر) برزگری

کد متوفی: 42207 یازدید: 201
-

حاج یوسفعلی فتوحی بافقی

کد متوفی: 42467 یازدید: 119
-

فاطمه صغری (خانمی) برزگری

کد متوفی: 42498 یازدید: 110
-

فاطمه صغری(خانمی) برزگری

کد متوفی: 42501 یازدید: 116
-

احمد عباسیان بافقی

کد متوفی: 42578 یازدید: 119
-

محمد حسین رضاییان

کد متوفی: 42690 یازدید: 100
-

عباس جعفری

کد متوفی: 42748 یازدید: 114
-

حاجیه صدیقه رنجبر بافقی

کد متوفی: 43466 یازدید: 124
-

عباس نظری

کد متوفی: 44192 یازدید: 159
-

محمدرضا شریعتمداری بافقی

کد متوفی: 44378 یازدید: 120
-

فریده خانم رستگار

کد متوفی: 44579 یازدید: 117
-

هادی حاجی حسنی

کد متوفی: 44684 یازدید: 129
1368/11/10 - 1398/08/23

بی بی بتول شریعتمداری

کد متوفی: 44687 یازدید: 137
-

محمد رضا شریعتمداری بافقی

کد متوفی: 44832 یازدید: 192
-

حاج محمد تشکری بافقی

کد متوفی: 45087 یازدید: 106
-

انسیه تیموری

کد متوفی: 45095 یازدید: 135
-

سید محمود ناظری بافقی

کد متوفی: 45652 یازدید: 132
-

عباس نظری

کد متوفی: 46341 یازدید: 109
-

بتول دهستانی بافقی

کد متوفی: 46354 یازدید: 147
-

حاجی میرزا دهستانی

کد متوفی: 46397 یازدید: 113
-

فاطمه عسکری

کد متوفی: 46401 یازدید: 101
-

حسن هادی ...

کد متوفی: 46574 یازدید: 108
-

حاج رضا کارگران

کد متوفی: 47371 یازدید: 143
1314/03/10 - 1394/10/03

حسن هادی

کد متوفی: 47761 یازدید: 113
-

حسن طالبی مومن ابادی

کد متوفی: 48030 یازدید: 109
-

صغری محمودی

کد متوفی: 48040 یازدید: 173
-

حاج حسن کلانتری شادکامی

کد متوفی: 48962 یازدید: 124
-

جواد قانعی بافقی

کد متوفی: 50671 یازدید: 326
-

سید روح الله میرغنی زاده بافقی

کد متوفی: 50676 یازدید: 164
-

عبدالحسین ناظمی

کد متوفی: 50681 یازدید: 169
-

سید ضیاالدین شهیدی شادکام

کد متوفی: 51205 یازدید: 115
-

سید محمد رضا شهیدی شادکام

کد متوفی: 51264 یازدید: 122
-

علی اکبر زعیمی

کد متوفی: 51405 یازدید: 104
-

محمدرضا فتوحی بافقی

کد متوفی: 51569 یازدید: 121
-

محمدرضا فتوحی بافقی

کد متوفی: 51591 یازدید: 120
-

حاجیه سکینه ابراهیمی

کد متوفی: 51745 یازدید: 114
-

معصومه زریگانی

کد متوفی: 52027 یازدید: 126
-

حاجیه عصمت خوانین زاده

کد متوفی: 52028 یازدید: 103
-

احمد قائمی

کد متوفی: 52054 یازدید: 151
-

احمد قائمی

کد متوفی: 52140 یازدید: 122
-

احمد قائمی

کد متوفی: 52146 یازدید: 153
-

احمد قائمی

کد متوفی: 52175 یازدید: 135
-

غلامحسین عسکری

کد متوفی: 52189 یازدید: 108
-

غلامحسین عسکری

کد متوفی: 52364 یازدید: 113
-

غلامحسین عسکری

کد متوفی: 52574 یازدید: 115
-

علی اصغر حسن زاده بافقی

کد متوفی: 52628 یازدید: 116
-

حاج غلامحسين ايراني

کد متوفی: 52641 یازدید: 156
-

حسن بابایی

کد متوفی: 52654 یازدید: 113
-

حاج علی درندی

کد متوفی: 52684 یازدید: 158
-

سیکنه ایرانی

کد متوفی: 52717 یازدید: 116
-

مهدی دبستان پناه

کد متوفی: 52754 یازدید: 99
-

حاج نوروز کارگران

کد متوفی: 52758 یازدید: 98
-

محمدعلی حسن زاده بافقی

کد متوفی: 52979 یازدید: 96
-

سیدیحیی رضوی ببرویی

کد متوفی: 52986 یازدید: 115
-

حاجیه زهرا فلاح فضل آبادی

کد متوفی: 52997 یازدید: 106
-

کربلایی فاطمه رنجبر بافقی

کد متوفی: 53033 یازدید: 111
-

سیدعباس مدرس

کد متوفی: 53081 یازدید: 130
-

کربلایی عباسعلی دهقان زاده

کد متوفی: 53096 یازدید: 113
-

عصمت طالعی

کد متوفی: 53098 یازدید: 138
-

کربلایی محمدکردجزی .

کد متوفی: 53162 یازدید: 102
-

محمد حمامی زاده

کد متوفی: 53256 یازدید: 111
-

شهربانو کرمی

کد متوفی: 53259 یازدید: 159
-

محمد علی حسن زاده بافقی

کد متوفی: 53304 یازدید: 105
-

محمد علی حسن زاده بافقی

کد متوفی: 53356 یازدید: 109
-

زهرا(ننه زهرا) عسکری

کد متوفی: 53483 یازدید: 99
-

زهرا (ننه زهرا) عسکری

کد متوفی: 53493 یازدید: 104
-

اصغر رمضانپور

کد متوفی: 53524 یازدید: 140
-

سکینه خالقدادی

کد متوفی: 53557 یازدید: 141
-

فاطمه خالقدادی

کد متوفی: 53586 یازدید: 291
-

حاجیه فاطمه خانم غالب بافقی

کد متوفی: 53598 یازدید: 102
-

سکینه عسکری

کد متوفی: 53930 یازدید: 115
-

کربلایی هاجر برزگری

کد متوفی: 53972 یازدید: 114
-

حاجی حبیب برزگری

کد متوفی: 53989 یازدید: 127
-

نرگس یوسفی

کد متوفی: 54165 یازدید: 123
-

حاجی نظر غفاری

کد متوفی: 54221 یازدید: 117
-

کربلایی حاج محمد ابراهیمی پور

کد متوفی: 54274 یازدید: 108
-

کربلایی حاجی میرزا محمد محمدیان

کد متوفی: 55289 یازدید: 108
-

حسین الفت

کد متوفی: 57537 یازدید: 118
-

حاج علی درندی

کد متوفی: 62467 یازدید: 114
-

کربلایی غلامرضا تقیپوربافقی

کد متوفی: 62500 یازدید: 86
-

محمداسماعیلی اسماعیلی

کد متوفی: 62834 یازدید: 91
-

محمد حسین رضائیان

کد متوفی: 63232 یازدید: 97
-

درگذشتگان خانواده پورامینی

کد متوفی: 63605 یازدید: 101
-

علی ابراهیمی

کد متوفی: 67091 یازدید: 81
-

حاج علی اکبر خوجه مبارکه

کد متوفی: 67397 یازدید: 114
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 67447 یازدید: 73
-

حاج رضا بابایی

کد متوفی: 67836 یازدید: 108
-

حاجیه بی بی حسینی نسب

کد متوفی: 67850 یازدید: 95
-

حاج غلامرضا بابایی

کد متوفی: 68016 یازدید: 104
-

سید علی رضوی خوسفی (سید احمد)

کد متوفی: 68350 یازدید: 113
-

حاج یوسفعلی فتوحی بافقی

کد متوفی: 68627 یازدید: 144
-

سیدعلی رضوی خوسفی

کد متوفی: 69624 یازدید: 82
-

سیدعلی رضوی خوسفی

کد متوفی: 69649 یازدید: 117
-

مریم عظیمی زاده

کد متوفی: 69769 یازدید: 118
-

استاد یدالله تشکری بافقی

کد متوفی: 69903 یازدید: 134
-

حلیمه رنجبر بافقی

کد متوفی: 69994 یازدید: 103
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70576 یازدید: 83
-

اکبر کریمی ز ریگانی

کد متوفی: 70919 یازدید: 126
-

حسین رنجبر بافقی

کد متوفی: 70978 یازدید: 81
-

زهرا مهدیزاده

کد متوفی: 70991 یازدید: 86
-

ربابه زحمتکش بافقی

کد متوفی: 70999 یازدید: 118
-

گلی محمدی

کد متوفی: 71383 یازدید: 83
-

ابوالقاسم فتاحی بافقی

کد متوفی: 71440 یازدید: 142
-

حاجی محمد فتاحی

کد متوفی: 71480 یازدید: 85
-

علی اکبر قنبری زاده

کد متوفی: 71511 یازدید: 89
-

حاج اکبر خواجه مبارکه(خواجه نقی)

کد متوفی: 71867 یازدید: 138
-

فاطمه محمدی زاده

کد متوفی: 71926 یازدید: 126
-

عباس رضایی بوی آبادی

کد متوفی: 72058 یازدید: 120
-

شهید علی اکبر قنبری زاده

کد متوفی: 72613 یازدید: 100
-

کربلایی سید محمد صداقت بافقی

کد متوفی: 72984 یازدید: 123
1337/03/03 - 1400/07/13

عباس ایزدی

کد متوفی: 74962 یازدید: 79
-

حاج غلامحسین خلیلی (محمد صادقی)

کد متوفی: 74967 یازدید: 131
-

شهید علی اکبر قنبری زاده

کد متوفی: 77665 یازدید: 88
-

حاجی محمد فتاحی بافقی

کد متوفی: 77678 یازدید: 93
-

سلطان برزگری بافقی

کد متوفی: 77697 یازدید: 90
-

سکینه عسکری بشکانی

کد متوفی: 78286 یازدید: 97
-

محمد علی تفکری

کد متوفی: 78627 یازدید: 88
-

حسن .رضا ومحمد تفکری

کد متوفی: 78709 یازدید: 93
-

حاج اصغر میرابی

کد متوفی: 78998 یازدید: 124
-

سکینه عسکری بشکانی

کد متوفی: 79392 یازدید: 100
-

زهرا عسکری بشکانی

کد متوفی: 79492 یازدید: 100
-

کربلایی حسن امیری

کد متوفی: 79497 یازدید: 98
-

کربلایی علی دهقانزاده(طلا)

کد متوفی: 79589 یازدید: 89
-

کربلایی علی دهقانزاده

کد متوفی: 79621 یازدید: 81
-

حاجیه سکینه ابراهیمی

کد متوفی: 79847 یازدید: 85
-

حاجیه سرور عسکری بشکانی

کد متوفی: 800169 یازدید: 95
-

حاج اکبر فلاح فضل آبادی

کد متوفی: 800463 یازدید: 125
-

حاجیه بی بی نرگس حسن زاده

کد متوفی: 6000573 یازدید: 101
-

کربلایی عباس فتاحی

کد متوفی: 6001020 یازدید: 102
-

زهرا عباسی

کد متوفی: 6001100 یازدید: 99
-

حاج سیداشرف ترابی

کد متوفی: 6001118 یازدید: 127
-

زهرا عباسی

کد متوفی: 6001130 یازدید: 95
-

زمزم عبداللهی

کد متوفی: 6001224 یازدید: 97
-

زمزم عبداللهی

کد متوفی: 6001237 یازدید: 90
-

محمدعلی کریمی زریگانی

کد متوفی: 6002168 یازدید: 81
-

کربلایی شهربانو عسکری

کد متوفی: 6002368 یازدید: 125
-

محمد ابراهیم زاده

کد متوفی: 6002776 یازدید: 89
-

سمانه غلامزاده

کد متوفی: 6002985 یازدید: 139
-

عباسعلی فتاحی بافقی

کد متوفی: 6003690 یازدید: 104
-

حاجی حسنی نژاد سکینه دهستانی

کد متوفی: 6004642 یازدید: 100
-

کربلایی آسید حسین شریعتی

کد متوفی: 6005445 یازدید: 117
-

علی اصغر (سعید) شریعتمداری

کد متوفی: 6005687 یازدید: 102
-

کربلایی علی اصغر شریعتمداری

کد متوفی: 6005697 یازدید: 117
-

شهید رجب صادقیان

کد متوفی: 6006719 یازدید: 117
-

شادروان جابر غلامزاده

کد متوفی: 6006727 یازدید: 103
-

علي فرزاد

کد متوفی: 6006996 یازدید: 94
-

مریم برزگری

کد متوفی: 6008484 یازدید: 132
-

زهرا محمودی

کد متوفی: 6008902 یازدید: 111
-

ام الیلا اکبریان

کد متوفی: 6009792 یازدید: 142
-

یوسف عسکری

کد متوفی: 6010447 یازدید: 100
-

بی بی صدیقه خواجه بافقی

کد متوفی: 6010668 یازدید: 123
-

عبدلله فلاح

کد متوفی: 6013266 یازدید: 236
-

محمد امراللهی

کد متوفی: 6018107 یازدید: 103
-

معصومه شمس الدینی

کد متوفی: 6018180 یازدید: 107
-

حسین رضاپور

کد متوفی: 6019681 یازدید: 112
-

محمد رضاپور

کد متوفی: 6020625 یازدید: 101
-

بمانجان رحیمی

کد متوفی: 6020763 یازدید: 131
-

حاج محمد پوراسمعیلی

کد متوفی: 6020771 یازدید: 106
-

قمر عباسی زاده

کد متوفی: 6023262 یازدید: 100
-

حاجیه فاطمه شریعتمداری

کد متوفی: 6023322 یازدید: 118
-

حاج محمد رضا رنجبر

کد متوفی: 6023362 یازدید: 115
-

سید محمد رضوی زاده

کد متوفی: 6023436 یازدید: 102
-

سید محمد رضوی زاده

کد متوفی: 6023458 یازدید: 117
-

سید محمد رضوی زاده

کد متوفی: 6023460 یازدید: 96
-

بمانعلی خبیری

کد متوفی: 6023774 یازدید: 157
-

سید محمد رضوی زاده

کد متوفی: 6024031 یازدید: 156
-

حاج اکبر کارگر

کد متوفی: 6027114 یازدید: 147
-

استاد حبیب بنازاده بافقی

کد متوفی: 6030074 یازدید: 122
-

استادحبیب بنازاده بافقی

کد متوفی: 6030079 یازدید: 811
-

بی بی بتول شریعتمداری

کد متوفی: 6030126 یازدید: 146
-

علی ابراهیمی پور

کد متوفی: 6034219 یازدید: 113
-

حاجیه عزت قائمی بافقی

کد متوفی: 6034469 یازدید: 108
-

علی اصغر قنبری زاده بافقی

کد متوفی: 6035194 یازدید: 116
-

لیلی عسکری

کد متوفی: 6036376 یازدید: 102
-

حاج مهدی مهدیزاده بافقی

کد متوفی: 6036885 یازدید: 258
-

محمدحسین رضائیان

کد متوفی: 6036887 یازدید: 103
-

حاج مهدی مهدیزاده

کد متوفی: 6038352 یازدید: 126
-

علی اصغر (سعید) شریعتمداری بافقی

کد متوفی: 6039730 یازدید: 168
-

کربلایی حاج محمد مهدی مهدیزاده

کد متوفی: 6040317 یازدید: 132
-

حاج علی حیدری

کد متوفی: 6042471 یازدید: 127
-

حسن بابائی کوشکی

کد متوفی: 6043723 یازدید: 270
-

فاطمه حسینی ابراهیمی

کد متوفی: 6043960 یازدید: 112
-

ابوالفضل برزگری

کد متوفی: 6045054 یازدید: 146
-

کربلایی قمر دهقان

کد متوفی: 6047118 یازدید: 110
-

علی ملا زینلی

کد متوفی: 6047172 یازدید: 98
-

نرگس شفیعیان

کد متوفی: 6049122 یازدید: 200
-

اقا داوود خواجه ای

کد متوفی: 6051202 یازدید: 130
-

محمدرضا فتوحی بافقی

کد متوفی: 6051366 یازدید: 92
-

حاج سید جلیل رضوی زاده

کد متوفی: 6056490 یازدید: 124
- 1399/10/30

معصومه حیدری

کد متوفی: 6056579 یازدید: 105
- 1399/11/1

محمد علی زریگانی

کد متوفی: 6056591 یازدید: 75
-

حاج محمد رضا پهلوانی

کد متوفی: 6056931 یازدید: 159
-

سید حسن حسینی

کد متوفی: 6057295 یازدید: 94
1303/01/01 - 1386/09/20

هاجر خرماچین

کد متوفی: 6060223 یازدید: 145
-

علی اصغر حاجی عبداللهی

کد متوفی: 6060457 یازدید: 112
- ۱۳۹۹/۱۱/۶

علی اصغر حاجی عبد اللهی

کد متوفی: 6060461 یازدید: 93
-

علی اصغر حاجی عبد اللهی

کد متوفی: 6060480 یازدید: 112
- ۱۳۹۹/۱۱/۶

اصغر حاجی عبدللهی

کد متوفی: 6060814 یازدید: 133
-

حاج میرزا محمد تفکری

کد متوفی: 6064206 یازدید: 100
31/2/10 - 1399/05/25

اکبر غلامزاده

کد متوفی: 6066837 یازدید: 121
-

حاج اصغر حاجی عبداللهی

کد متوفی: 6069157 یازدید: 115
-

غ ک

کد متوفی: 6072647 یازدید: 98
20747473 - Iririridud

غلامرضا کارگران

کد متوفی: 6072684 یازدید: 352
- 97/5/9

حسین فخربافقی

کد متوفی: 6072979 یازدید: 107
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

محمد رضا جمالی

کد متوفی: 6079238 یازدید: 101
1358 - 1399

حاج عباس برزگری

کد متوفی: 6079553 یازدید: 423
1319/09/01 - 1399/11/18

عباس جادری

کد متوفی: 6080561 یازدید: 172
-

محمدرضا جمالی

کد متوفی: 6091691 یازدید: 133
۰۰۰۰۰۰ - 1399/12/16

کد متوفی: 6093843 یازدید: 115
-

سکینه شریعتی جزستانی

کد متوفی: 6113856 یازدید: 80
-

سکینه شریعتی جزستانی

کد متوفی: 6113859 یازدید: 190
-

قاسم صلاحی صدر

کد متوفی: 6114603 یازدید: 225
-

کربلایی سکینه شریعتی

کد متوفی: 6114767 یازدید: 393
-

دختران بی گناه افغان

کد متوفی: 6115570 یازدید: 95
-

حاج باباعلی بابائی

کد متوفی: 6116185 یازدید: 423
-

باباعلی بابایی

کد متوفی: 6116348 یازدید: 360
- ۱۴۰۰.۰۲.۲۳

حاج حسین تشکری بافقی

کد متوفی: 6120262 یازدید: 392
1338/03/10 - 1396/03/05

محمود احمدی نژاد

کد متوفی: 6120291 یازدید: 58
1335/08/06 - 1400/03/05

مهدی تشکری

کد متوفی: 6124033 یازدید: 86
1360/04/25 - 1400/03/08

علی حیدری

کد متوفی: 6128693 یازدید: 51
- 1400/04/14

محمد غنی پور

کد متوفی: 6131223 یازدید: 56
- 1400/04/24

حسین غالبی

کد متوفی: 6132949 یازدید: 84
- 1338/04/15

معصومه دهقان شادکامی

کد متوفی: 6142357 یازدید: 75
1320/01/01 - 1390/02/04

حاجیه معصومه پورفتاحی

کد متوفی: 6150321 یازدید: 230
- 1400/06/21

حاجیه شهربانو حیدری

کد متوفی: 6159751 یازدید: 143
1307/01/01 -

حاج حسین امیریان

کد متوفی: 6159983 یازدید: 919
1337/01/09 - 1400/07/07

حاج یوسف فتوحی

کد متوفی: 6160916 یازدید: 211
-

حاجی علی حیدری بافقی

کد متوفی: 6161331 یازدید: 106
- 1400/08/15

شوکت شفیعی مبارکه

کد متوفی: 6163427 یازدید: 35
1321/04/10 - 1397/09/01

حسن عبدالهی

کد متوفی: 6164193 یازدید: 37
1309/01/01 - 1365/02/02

شفیقه زلفی

کد متوفی: 6167123 یازدید: 3050
1352/02/02 - 1400/09/19

محمدهادی خانی پرکی

کد متوفی: 6167137 یازدید: 275
1366/01/04 - 1400/08/30

کربلایی رضا شفیعی

کد متوفی: 6167148 یازدید: 592
1381/11/17 - 1400/07/23

حاجیه معصومه ملکیان بهابادی

کد متوفی: 6167149 یازدید: 474
1330/03/03 - 1400/08/22

فریده احمدی

کد متوفی: 6167153 یازدید: 1434
1339/10/14 - 1400/09/19

پیمان رجبی

کد متوفی: 6167169 یازدید: 490
1351/04/28 - 1400/09/19

محمد حسینی زاده

کد متوفی: 6167189 یازدید: 104
1339/09/05 - 1399/08/25

حسین قاسمی جوزی

کد متوفی: 6167194 یازدید: 592
1352/11/26 - 1399/07/16

حاج محمد محبی

کد متوفی: 6167201 یازدید: 151
1316/08/29 - 1400/07/16

ربابه شفیعی مبارکه

کد متوفی: 6167212 یازدید: 38
1309/07/14 - 1396/09/09

حسین عموحسینی مبارکه

کد متوفی: 6167213 یازدید: 54
-

محمد شفیعی مبارکه

کد متوفی: 6167216 یازدید: 41
- 1381/09/16

کربلایی بمانجان شفیعی مبارکه

کد متوفی: 6167234 یازدید: 56
-

پیمان رجبی

کد متوفی: 6167272 یازدید: 72
- 1400/09/19

حاج حسین دهقان قطرمی (جانعلی)

کد متوفی: 6167626 یازدید: 64
1310/08/20 - 1397/05/17

محمد حسین تشکری

کد متوفی: 6167823 یازدید: 29
1347/04/20 - 1400/08/17

علی اکبر حسینی

کد متوفی: 6167969 یازدید: 55
1329/09/12 - 1383/01/13

علی اکبری

کد متوفی: 6167989 یازدید: 17
-

خدابخش اسبکی

کد متوفی: 6168193 یازدید: 125
- 1376/09/23

عصمت برزگری

کد متوفی: 6168494 یازدید: 178
1349/01/25 - 1400/08/13

عصمت برزگری زارکوئی

کد متوفی: 6168502 یازدید: 25
-

حاج حسین اسکندری

کد متوفی: 6168665 یازدید: 443
1321/02/07 - 1400/09/09

بی بی ربابه حسینی

کد متوفی: 6168690 یازدید: 90
1324/08/15 - 1396/08/05

سید محمد صاحبی مقدم

کد متوفی: 6169338 یازدید: 66
1340/05/10 - 1399/11/15

وحید مرشد زاده

کد متوفی: 6170154 یازدید: 30
- 1400/10/03

وحید مرشد زاده

کد متوفی: 6170156 یازدید: 2487
- 1400/10/03

فتح الله طالعی بافقی

کد متوفی: 6170258 یازدید: 469
1323/12/10 - 1399/08/23

حاجی محمد عسکری

کد متوفی: 6170356 یازدید: 36
1330/02/02 - 1400/08/25

حاجی محمد عسکری باقرابادی

کد متوفی: 6170363 یازدید: 127
-

غلامعباس زمانی

کد متوفی: 6170931 یازدید: 21
1341/02/08 - 1397/02/09

غلامعباس زمانی

کد متوفی: 6170933 یازدید: 23
1341/02/08 - 1397/02/09

سید علی فلاح ندنی

کد متوفی: 6171446 یازدید: 53
1319/03/04 - 1398/09/08

امیرحسین محمدی جرجافکی

کد متوفی: 6174182 یازدید: 36
1397/04/14 -

محمد رنجبر بافقی

کد متوفی: 6174694 یازدید: 46
-

مرتضی فلاح

کد متوفی: 6174750 یازدید: 82
1364/08/11 - 1382/02/20

حاج خلیل کارگران بافقی

کد متوفی: 6176781 یازدید: 54
-

مرحوم موسی ونجمه وحامد آقاجانی

کد متوفی: 6177825 یازدید: 14
-

حاج مراد فتاحی

کد متوفی: 6178152 یازدید: 66
-

حاج محمد جلالی علی آبادی

کد متوفی: 6178167 یازدید: 583
- 1400/11/11

ابوالقاسم باقریان

کد متوفی: 6180853 یازدید: 265
1346/01/01 - 1364/11/21

کاظم رنجبر

کد متوفی: 6180870 یازدید: 104
1335/07/01 - 1399/02/16

بتول تقوی بافقی

کد متوفی: 6181485 یازدید: 349
1340/07/05 - 1400/11/02

اسماعیل مرشدزاده

کد متوفی: 6181569 یازدید: 91
1367/06/31 - 1385/03/10

ربابه دهقانزاده

کد متوفی: 6181590 یازدید: 8
1319/09/29 - 1400/09/18

علی اکبر طالعی

کد متوفی: 6181689 یازدید: 147
- 1400/11/24

اصغر اسبکی

کد متوفی: 6183439 یازدید: 131
1343/12/01 - 1393/10/14

شایان زارع زاده شادکامی

کد متوفی: 6183780 یازدید: 322
1382/12/10 - 1395/12/04

علی حسن زاده

کد متوفی: 6185340 یازدید: 12
-

حاج حسن برزگری زارکوئی

کد متوفی: 6190414 یازدید: 80
1330/09/24 - 1388/09/16

بتول تقوی

کد متوفی: 6191035 یازدید: 98
1340/07/05 - 1400/11/02

جواد حیدری

کد متوفی: 6191124 یازدید: 73
- 1393/12/05

غلامرضا / کاظم / محمدرضا رنجبر

کد متوفی: 6191143 یازدید: 15
-

معصومه رنجبر(جیحانی)

کد متوفی: 6192532 یازدید: 59
-

حاجیه معصومه خاتون فروتن

کد متوفی: 6198838 یازدید: 77
- 1401/02/27

مرحومه فاطمه رنجبر

کد متوفی: 6198891 یازدید: 134
-

علی گنجی

کد متوفی: 6198928 یازدید: 11
-

رضا حسینی

کد متوفی: 6199568 یازدید: 23
-

شهید رضا حسینی

کد متوفی: 6199573 یازدید: 9
-

شهید رضا حسینی

کد متوفی: 6199581 یازدید: 9
-

جعفر حیدری

کد متوفی: 6203833 یازدید: 323
-

ربابه فتاحی

کد متوفی: 6204802 یازدید: 11
1312/07/23 - 1401/01/23

حسن فتوحی

کد متوفی: 6204804 یازدید: 50
1303/06/02 - 1370/08/18

ربابه فتاحی

کد متوفی: 6204805 یازدید: 33
1312/07/23 - 1401/01/23

کربلایی محمود رضا فتوحی

کد متوفی: 6204812 یازدید: 62
1325/06/25 - 1400/09/04

حاج علی حیدری

کد متوفی: 6205861 یازدید: 9
-

جدیجه حاجی حسنی

کد متوفی: 6206723 یازدید: 9
- 1401/04/19

مهدی قائمی

کد متوفی: 6208530 یازدید: 10
-

نازنین زهرا صادقی

کد متوفی: 6213822 یازدید: 190
1391/12/14 - 1396/10/27

عباس پورمنش

کد متوفی: 6213862 یازدید: 43
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید