آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خلخال

کریم اله حسین نیا

کد متوفی: 3891 یازدید: 161
-

سیف الله خالقی و افسر سیفی اصلی *

کد متوفی: 13784 یازدید: 212
-

حاجیه خانم هاجر رضازاده

کد متوفی: 29711 یازدید: 274
-

الحاج بیت الله ‌شفائی

کد متوفی: 46482 یازدید: 149
-

بهرام رستگار

کد متوفی: 52497 یازدید: 139
-

مرحوم الحاج سید نصرت الله خلخالی

کد متوفی: 74869 یازدید: 144
-

نجیبه ربیعی

کد متوفی: 77578 یازدید: 122
-

کربلایی محمدرضا یوسفی سوران

کد متوفی: 6001401 یازدید: 137
-

حفظ اله مرادی و شهید احداد مرادی

کد متوفی: 6001733 یازدید: 156
-

نازی رسولی خانقاه

کد متوفی: 6002795 یازدید: 117
-

محبوبه گلزاری

کد متوفی: 6003130 یازدید: 141
-

کربلائی نصرت اله رهبری

کد متوفی: 6011549 یازدید: 149
-

کربلائی میثم رهبری

کد متوفی: 6011733 یازدید: 161
-

شادروان ربی بخشی کفرودی

کد متوفی: 6015882 یازدید: 124
-

میخک صالحی خانقاه

کد متوفی: 6025134 یازدید: 130
-

میثم بیرامی

کد متوفی: 6025723 یازدید: 148
-

میخک صالحی میخک صالحی

کد متوفی: 6026058 یازدید: 136
-

گرجی وجلال کاظمی و حکیم زاده

کد متوفی: 6030919 یازدید: 134
-

صبحت الله مددی

کد متوفی: 6033743 یازدید: 129
-

حسن نبی پور

کد متوفی: 6039377 یازدید: 129
-

حسن نبی پور

کد متوفی: 6039392 یازدید: 126
-

محمد جان فرح

کد متوفی: 6047675 یازدید: 115
-

آقا توحید فرح

کد متوفی: 6048442 یازدید: 138
-

میرزا جان طهمورسی

کد متوفی: 6053540 یازدید: 118
-

حاج هوشنگ فتح اللهی

کد متوفی: 6056804 یازدید: 112
۱۳۲۰/۱۰/۲۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

ناصر بیگ زاده

کد متوفی: 6058452 یازدید: 321
-

الحاج ولی ولیی

کد متوفی: 6072504 یازدید: 132
-

دهقانعلی گلزاری

کد متوفی: 6072951 یازدید: 115
1354/3/5 - 1398/11/2

دهقانعلی گلزاری

کد متوفی: 6072957 یازدید: 103
- 1398/11/2

الحاج علی رسولی خانقاه

کد متوفی: 6077678 یازدید: 280
-

نور محمد نوری خانقاه

کد متوفی: 6078138 یازدید: 119
-

قربانعلی خدایاری

کد متوفی: 6079207 یازدید: 425
-

حاج تقی برجعلیزاده

کد متوفی: 6082507 یازدید: 107
-

ثروت صفیاری کلور

کد متوفی: 6090760 یازدید: 166
- ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

سید نقی نصیری گهراز

کد متوفی: 6094157 یازدید: 165
1359 - 1400/01/12

روانبخش بهزادی

کد متوفی: 6099783 یازدید: 1269
۱۳۳۹/۱۰/۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

رحمت الله سلیمی

کد متوفی: 6108107 یازدید: 113
-

کربلایی حیدرعلی نوری

کد متوفی: 6108936 یازدید: 425
- ۱۴۰۰.۰۲.۱۰

وجاهت اکبری

کد متوفی: 6112541 یازدید: 119
1310 - 1399

البرز جعفری

کد متوفی: 6113351 یازدید: 774
1336/1/3 - 1395/4/19

حاج محمود نادری

کد متوفی: 6115386 یازدید: 139
1313/6/26 - 1396/2/31

حاج محمود نادری

کد متوفی: 6115390 یازدید: 230
- 1396/02/31

فیروز نصیری

کد متوفی: 6121634 یازدید: 74
1317/06/12 - 1400/02/06

کربلایی عیوضعلی علیپور خانقاه

کد متوفی: 6129127 یازدید: 184
- 1400/07/16

خانم گل بابایی

کد متوفی: 6134063 یازدید: 171
-

آذر نصيري پروج

کد متوفی: 6140577 یازدید: 175
1335/05/05 - 1399/11/01

ماه طلاه حداد

کد متوفی: 6144758 یازدید: 346
-

مسروری .. مسروری

کد متوفی: 6146915 یازدید: 76
1397 - 1396/08/09

یاسمن مجاوری کلور

کد متوفی: 6150618 یازدید: 211
1338/03/04 - 1400/06/16

پدران و مادران دوستان و آشنایان

کد متوفی: 6158350 یازدید: 60
-

سیده وحیده شفیعی

کد متوفی: 6158578 یازدید: 40
-

احمد مهربخش

کد متوفی: 6163625 یازدید: 26
-

احمد مهربخش

کد متوفی: 6163628 یازدید: 60
-

مهتاج سلیمی

کد متوفی: 6165987 یازدید: 47
- 1400/09/15

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171636 یازدید: 17
-

مهدی جلیلی

کد متوفی: 6173867 یازدید: 1232
-

محمد رضا بدری

کد متوفی: 6181724 یازدید: 194
1332/01/01 - 1400/11/19

الحاج یوسفعلی فتحی هشجین

کد متوفی: 6182006 یازدید: 37
1312/10/12 - 1390/12/23

ابراهیم آقایاری

کد متوفی: 6184190 یازدید: 46
- 1395/12/07

گل آراء صحرایی

کد متوفی: 6190827 یازدید: 22
-

محمد علی جعفری

کد متوفی: 6192844 یازدید: 10
1339/05/05 - 1400/12/03
Loading...

لطفا شکیبا باشید