آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان میبد

حاج مهدی کلانتر مهرجردی

کد متوفی: 7983 یازدید: 102
-

میرزا حسین اشتری رکن آبادی

کد متوفی: 8132 یازدید: 90
-

بی بی صفا انصاری رکن آبادی

کد متوفی: 8176 یازدید: 114
-

حاج سید جواد امامی

کد متوفی: 8695 یازدید: 135
-

حاج سید جواد امامی

کد متوفی: 8698 یازدید: 103
-

کبری شیرغلامی

کد متوفی: 10384 یازدید: 104
-

میرزا حسن شیرغلامی

کد متوفی: 10926 یازدید: 99
-

لیلی زارعشاهی

کد متوفی: 11613 یازدید: 96
-

زین العابدین موتاب

کد متوفی: 11940 یازدید: 98
-

سید روح الله طباطبایی ندوشن

کد متوفی: 20604 یازدید: 299
-

حاجیه معصوم جان انتظاری

کد متوفی: 20792 یازدید: 114
-

حاج ماشاءالله حاجی رشیدی

کد متوفی: 20796 یازدید: 125
-

حاج علی اکبر حیدری میبدی

کد متوفی: 20801 یازدید: 105
-

حاجیه ربابه رشیدی میبدی

کد متوفی: 20804 یازدید: 88
-

زبیده زرافشان

کد متوفی: 21596 یازدید: 120
-

محمد ..

کد متوفی: 23515 یازدید: 122
-

صاحب جان میرعلایی

کد متوفی: 23784 یازدید: 98
-

محمد حوله باف

کد متوفی: 24057 یازدید: 98
-

محمد ♡

کد متوفی: 24078 یازدید: 309
-

هدایت شیخ زاده مهرجردی

کد متوفی: 26065 یازدید: 115
-

محمد مهدی عسکری

کد متوفی: 26066 یازدید: 116
-

حسين كارگربفرويي

کد متوفی: 26535 یازدید: 104
-

حاج سید سعید آبیاری

کد متوفی: 27928 یازدید: 149
-

حاج غلامحسین کارگر بیده(کوثر)

کد متوفی: 27977 یازدید: 125
-

داوود دهقان

کد متوفی: 28353 یازدید: 944
-

عشرت عطار عشرت عطار

کد متوفی: 33113 یازدید: 102
-

حاج شیخ حسین موحدی فر

کد متوفی: 33346 یازدید: 86
-

یاران دیرین

کد متوفی: 35173 یازدید: 98
-

حاج علی محمد پوررضایی

کد متوفی: 35974 یازدید: 93
-

حجت الله ایرانپور مبارکه

کد متوفی: 36009 یازدید: 113
-

دکترمحمد آقائی میبدی

کد متوفی: 37114 یازدید: 113
-

حاج محمد آقا احمدی بفرویی

کد متوفی: 39019 یازدید: 114
-

حاج محمدرضا رضوانی

کد متوفی: 39082 یازدید: 90
-

دانشکده علوم قرآنی میبد

کد متوفی: 43157 یازدید: 124
-

حاج غلامرضا عابدینی ارجنان

کد متوفی: 43644 یازدید: 100
-

محمد حسن احمدی

کد متوفی: 44328 یازدید: 86
-

سمانه سادات نجفی عقدا

کد متوفی: 45941 یازدید: 111
-

حاج میرزا محمد زارع شاهی

کد متوفی: 46583 یازدید: 76
-

رباب متالهی اردکانی

کد متوفی: 47420 یازدید: 177
-

حاج حبیب پورابراهیمی

کد متوفی: 48301 یازدید: 217
-

حاج محمد حسین خالقیه

کد متوفی: 48399 یازدید: 128
-

حاج محمدرضا زارع

کد متوفی: 49194 یازدید: 491
-

حاج صديقه آقايي

کد متوفی: 49391 یازدید: 466
-

حاجیه حبیبه جمالیان

کد متوفی: 50278 یازدید: 511
-

حاجی رباب خانی

کد متوفی: 50316 یازدید: 96
-

علیرضا زارعشاهی

کد متوفی: 52855 یازدید: 96
-

علیرضا زارعشاهی

کد متوفی: 52876 یازدید: 89
-

نجمه برابادی

کد متوفی: 53982 یازدید: 87
-

محمد حسن زارع ده ابادی

کد متوفی: 54129 یازدید: 111
-

مرحومه سکینه آقایی

کد متوفی: 57851 یازدید: 356
-

فاطمه شکالی

کد متوفی: 58658 یازدید: 89
-

سیدصدرالدین حسینی

کد متوفی: 58679 یازدید: 359
-

مرحوم حسن ابراهيمي صدرآبادي

کد متوفی: 58950 یازدید: 88
-

سید علی امامی

کد متوفی: 59031 یازدید: 97
-

سید علی امامی میبدی

کد متوفی: 59034 یازدید: 105
-

سید علی امامی

کد متوفی: 59035 یازدید: 110
-

سید علی امامی

کد متوفی: 59036 یازدید: 91
-

سید علی امامی میبدی

کد متوفی: 59038 یازدید: 110
-

سید علی امامی میبدی

کد متوفی: 59040 یازدید: 84
-

بی بی ربابه کریمی

کد متوفی: 59160 یازدید: 111
-

خانم رباب کلانتری

کد متوفی: 59338 یازدید: 101
-

خانم رباب کلانتری

کد متوفی: 59351 یازدید: 191
-

محمد بیکی ده آبادی

کد متوفی: 59473 یازدید: 87
-

بی ربابه کریمی

کد متوفی: 60059 یازدید: 110
-

مرحومه سلطان جعفري نژاد

کد متوفی: 60369 یازدید: 83
-

رقیه آزاد یخدان

کد متوفی: 62314 یازدید: 70
-

رقیه آزاد یخدان

کد متوفی: 62324 یازدید: 71
-

سيد محمد امامي ميبدي

کد متوفی: 65279 یازدید: 87
-

لیلی برزگر

کد متوفی: 65332 یازدید: 72
-

غلامحسین غنی پور میبدی

کد متوفی: 66184 یازدید: 95
-

مرحوم حميد رضا سميعي ( حميد شمس )

کد متوفی: 67605 یازدید: 134
-

دکتر محسن فخری زاده

کد متوفی: 67956 یازدید: 78
-

کاظم حجتی

کد متوفی: 68260 یازدید: 82
-

حسن برزگری

کد متوفی: 68913 یازدید: 92
-

حاجیه ربابه زارعشاهی

کد متوفی: 69142 یازدید: 72
-

معصومه (ماشاا....) زارعی

کد متوفی: 70172 یازدید: 103
-

حاجیه ربابه ی زارع شاهی

کد متوفی: 70196 یازدید: 80
-

حاجیه ربابه زارع شاهی

کد متوفی: 70204 یازدید: 90
-

حاجیه ربابه زارع شاهی

کد متوفی: 71285 یازدید: 75
-

لیلی زارعشاهی

کد متوفی: 72944 یازدید: 67
-

مصطفی جندقی

کد متوفی: 73939 یازدید: 71
-

مصطفی جندقی

کد متوفی: 73942 یازدید: 101
-

سيدجليل اقبالي

کد متوفی: 73954 یازدید: 172
-

حجت زایر غلامی

کد متوفی: 74129 یازدید: 135
-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

کد متوفی: 74453 یازدید: 73
-

حجت اله طالبی بدرآبادی

کد متوفی: 74737 یازدید: 112
-

حاج اسدالله(حسین) آقایی میبدی

کد متوفی: 75140 یازدید: 108
-

مرحوم سيد جليل امامي ميبدي

کد متوفی: 76106 یازدید: 76
-

حاج محمدباقر حامدی نیا

کد متوفی: 76641 یازدید: 69
-

که هرگز تکرار نمیشوند

کد متوفی: 77140 یازدید: 153
-

امیر حمزه صابری

کد متوفی: 77425 یازدید: 84
-

موسی احمدی بفروئی۷

کد متوفی: 77478 یازدید: 85
-

غلامرضا زارع

کد متوفی: 78543 یازدید: 92
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 79746 یازدید: 66
-

حاجی بگم موسوی

کد متوفی: 79972 یازدید: 78
-

حاجی صولت دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 800480 یازدید: 72
-

محمد علي حجت ابادي

کد متوفی: 6000391 یازدید: 74
-

حاجیه مروارید برزگر

کد متوفی: 6000971 یازدید: 111
-

غلامرضا دهقانی

کد متوفی: 6001186 یازدید: 100
-

سید محمد آبیاری

کد متوفی: 6001884 یازدید: 184
-

زهرا معینی صدرآباد

کد متوفی: 6002084 یازدید: 227
-

زهرا معینی صدرآباد

کد متوفی: 6002631 یازدید: 79
-

حاج حبیب برزگری فیروزآبادی

کد متوفی: 6003014 یازدید: 462
-

حاج محمدعلی برزگری فیروزآبادی

کد متوفی: 6003023 یازدید: 99
-

محمد حسین امامی میبدی(استادعلی)

کد متوفی: 6003091 یازدید: 129
-

گمنام فرزند روح الله

کد متوفی: 6003124 یازدید: 79
-

حاج محمود غریب

کد متوفی: 6003200 یازدید: 72
-

دکترمحمد آقایی میبدی

کد متوفی: 6003249 یازدید: 72
-

حاج علی اکبری مهرجردی

کد متوفی: 6003374 یازدید: 86
-

حاج علیمحمد دهقان مهرجردی

کد متوفی: 6003397 یازدید: 90
-

حاج بی بی فلاح

کد متوفی: 6003470 یازدید: 107
-

عبدالرضا ابراهیمی

کد متوفی: 6003831 یازدید: 107
-

بمانعلی کریمی

کد متوفی: 6004247 یازدید: 96
-

فاطمه صغری توکلی

کد متوفی: 6005101 یازدید: 106
-

عبدرضا زارع

کد متوفی: 6005107 یازدید: 80
-

غلامرضا فلاح (مختار)

کد متوفی: 6005839 یازدید: 86
-

حاج محمد برزگرى

کد متوفی: 6006356 یازدید: 420
-

حاج عبد الخالق فلاحی

کد متوفی: 6012044 یازدید: 140
-

صغری بگم موسوی بفرویی

کد متوفی: 6012348 یازدید: 114
-

سیدعلی صفوی

کد متوفی: 6014169 یازدید: 84
-

محمد حسین حاجی ده آبادی

کد متوفی: 6015959 یازدید: 90
-

محمد حسین حاجی ده آبادی

کد متوفی: 6017010 یازدید: 196
-

حاج کمال شمسی

کد متوفی: 6017340 یازدید: 118
-

حاجی حبیبه جمالیان میبدی

کد متوفی: 6017763 یازدید: 99
-

مریم ،بابابزرگ ، پارسایی فر

کد متوفی: 6018854 یازدید: 118
-

سید محمد حوضی

کد متوفی: 6019389 یازدید: 106
-

میرزا محمد دهقانی

کد متوفی: 6019565 یازدید: 80
-

حاجیه ایران مصطفایی

کد متوفی: 6019584 یازدید: 100
-

رقیه مبینی

کد متوفی: 6020302 یازدید: 83
-

پدر پدر

کد متوفی: 6021031 یازدید: 98
-

حاجیه فاطمه مصطفایی

کد متوفی: 6022971 یازدید: 96
-

حبیب بهشتی زاده

کد متوفی: 6024111 یازدید: 113
-

حبیب الله بهشتی زاده

کد متوفی: 6024241 یازدید: 140
-

سید داود امامی

کد متوفی: 6025752 یازدید: 145
-

فخرالسادات ميرشمسي

کد متوفی: 6025957 یازدید: 92
-

حسین نوری و همسر مرحومش

کد متوفی: 6027537 یازدید: 100
-

سعید پوردهقان

کد متوفی: 6029794 یازدید: 94
-

بی بی مروارید خالقیه

کد متوفی: 6031986 یازدید: 94
-

فاطمه الزهرا

کد متوفی: 6032045 یازدید: 90
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033778 یازدید: 255
-

حاج محمدرضا ایمانی

کد متوفی: 6033813 یازدید: 97
-

زهرا خانم زارع

کد متوفی: 6035904 یازدید: 95
-

حبیب الله بهشتی زاده

کد متوفی: 6036204 یازدید: 150
-

سلام سلام گلم

کد متوفی: 6039903 یازدید: 93
-

سلام گلم سلام گلم تشکر خدا

کد متوفی: 6039904 یازدید: 96
-

حاج فتح الله دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6041071 یازدید: 100
-

حاج محمد گل محمدی

کد متوفی: 6041145 یازدید: 108
-

جمال کلانترزاده

کد متوفی: 6041152 یازدید: 102
-

فاطمه ثواقبی فیروزآبادی

کد متوفی: 6042129 یازدید: 71
-

سیدرضا دهقانی(میرحسین)

کد متوفی: 6042270 یازدید: 89
-

محمد محمدی رکن آبادی

کد متوفی: 6042764 یازدید: 101
-

سیدجلال یحیی زاده

کد متوفی: 6045068 یازدید: 131
-

حاجیه بی بی زارعی

کد متوفی: 6048084 یازدید: 87
-

فاطمه ذوالفقاری

کد متوفی: 6049369 یازدید: 96
-

رجب تقی زاده

کد متوفی: 6049376 یازدید: 67
-

حسین جلالیان

کد متوفی: 6049663 یازدید: 81
-

دکترحاج حسین جلالیان

کد متوفی: 6049731 یازدید: 76
-

حاجیه زهرا ابویی محمدآبادی

کد متوفی: 6051217 یازدید: 84
-

حاج مهدی شیخی

کد متوفی: 6053113 یازدید: 92
-

حبیب‌الله بهشتی‌زاده فیروزآبادی

کد متوفی: 6055485 یازدید: 74
1361 - 1399/09/28

حبیب الله بهشتی زاده.

کد متوفی: 6055752 یازدید: 90
-

حاج آقا علی خباز

کد متوفی: 6057986 یازدید: 105
-

فاطمه فراتی

کد متوفی: 6059309 یازدید: 90
-

حبیب الله بهشتی زاده

کد متوفی: 6060601 یازدید: 93
-

حاجیه نصرت بابایی فیروزآبادی

کد متوفی: 6061345 یازدید: 75
- 1362/9/11

حیـــدر کمـــالی فــر

کد متوفی: 6062158 یازدید: 88
-

راضیه فاضلی فرزندحاج محمدحاج ملاعباس

کد متوفی: 6062274 یازدید: 108
13271001 - 13981106

محمد ولی دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6063524 یازدید: 105
1334/5/2 - 1382/3/12

میرزا فتح الله دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6064155 یازدید: 86
-

اصغر کیانوشی (نظاهرات)

کد متوفی: 6068383 یازدید: 97
1332/01/01 - 1382/05/21

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068566 یازدید: 75
1364 - 1387/11/23

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068747 یازدید: 80
1364 - 1387/11/23

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068750 یازدید: 98
1364 - 1387/11/23

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068753 یازدید: 60
1364 - 1387/11/23

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068759 یازدید: 87
1364 - 1387/11/23

طلعت رشیدی

کد متوفی: 6072481 یازدید: 77
-

محمد فلاح یخدانی

کد متوفی: 6073692 یازدید: 111
۱۳۱۳/۰۱/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

محمد فلاح یخدانی

کد متوفی: 6073695 یازدید: 106
۱۳۱۳/۰۱/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

علی نبی پور

کد متوفی: 6074816 یازدید: 129
- 1397/01/06

حاج سیدکاظم میرجعفری

کد متوفی: 6076364 یازدید: 135
1327/06/05 - 1399/02/17

صدیقه مبینی

کد متوفی: 6076415 یازدید: 81
- 01081399

شهید اکبر ابوطالب دخت

کد متوفی: 6076469 یازدید: 112
1349/01/01 - 1367/03/27

دکتر ابراهیم اکبرزاده٫شورکی

کد متوفی: 6076639 یازدید: 99
-

سیدمحمد حسینی نسب

کد متوفی: 6076865 یازدید: 75
-

سید ابوالفضل پورمیرافضلی

کد متوفی: 6076932 یازدید: 139
- 1399/11/27

مهدی قهرمانی

کد متوفی: 6076935 یازدید: 195
-

حاج‌آقارضا اسعدی فیروزآبادی

کد متوفی: 6076938 یازدید: 124
- 1396/12/20

محمد دهقانی

کد متوفی: 6077723 یازدید: 84
-

فاطمه‌ کارگرزاده

کد متوفی: 6077802 یازدید: 82
-

میرزا محمد فاضلی

کد متوفی: 6077806 یازدید: 240
1348/02/06 - 1399/01/01

روحتان شاد و بهشت جایگاهتان

کد متوفی: 6077878 یازدید: 130
-

سیدمحمد حسینی نسب

کد متوفی: 6078035 یازدید: 91
-

احمد کارگر شورکی

کد متوفی: 6079183 یازدید: 90
-

حاج امیر احمد کارگر شورکی

کد متوفی: 6079216 یازدید: 228
- ۱۳۹۹۰۸۰۸

میرزا محمد واقف زاده

کد متوفی: 6079607 یازدید: 92
1323/2/28 - 1398/12/12

جمال قاسمی فیروزابادی

کد متوفی: 6079750 یازدید: 96
- 13991013

حاج غلامحسین زارع مهرجردی

کد متوفی: 6080193 یازدید: 119
1335/4/4 - 1399/8/7

حاج غلامحسین زارع مهرجردی

کد متوفی: 6080194 یازدید: 106
- ۱۳۹۹/8/7

رقیه حدادی مهرجردی

کد متوفی: 6080197 یازدید: 91
- 1395/5/8

براتعلی فاضلی

کد متوفی: 6081141 یازدید: 122
۱۳۲۰ - ۱۳۹۴

حاجی حبیب. (گارا‌ژی) دهقانی فیروزابادی

کد متوفی: 6082190 یازدید: 74
1308 - 8/4/1399

احمد اباصلتی

کد متوفی: 6091116 یازدید: 105
1333/10/1 - 1333/12/24

احمد اباصلتی

کد متوفی: 6091118 یازدید: 671
1333/10/1 - 1399/12/24

ربابه برزگر(رضاقصاب)

کد متوفی: 6091145 یازدید: 112
1335/08/10 - 1397/04/19

حاج ابوالقاسم ثواقبی

کد متوفی: 6091783 یازدید: 138
۱۳۱۲ - ۱۳۹۵

حاج شیخ محمد فلاح یخدانی

کد متوفی: 6091905 یازدید: 204
- 1399/12/01

محمد رضا دهقانی

کد متوفی: 6093051 یازدید: 144
- 1400/01/07

محمد رضا دهقانی

کد متوفی: 6093215 یازدید: 787
- 1400/01/07

میرزاحسین دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6093548 یازدید: 76
1325/3/5 - 1399/11/27

کد متوفی: 6095195 یازدید: 89
-

حاج علیرضا دلاوری فیروزآبادی

کد متوفی: 6095198 یازدید: 201
آذر 1325 - 1397/12/20

کد متوفی: 6096363 یازدید: 102
-

سید موسوی

کد متوفی: 6096403 یازدید: 524
-

فاطمه کریمی

کد متوفی: 6097619 یازدید: 2955
- ۱۴۰۰/۱/۲۰

صدیقه پورضائیان

کد متوفی: 6098905 یازدید: 321
1345/01/05 - 1398/03/19

جليل رضائي فيروزآبادي

کد متوفی: 6100243 یازدید: 426
1339/01/02 - 1396/10/08

میرزا حسین واقف زاده

کد متوفی: 6107364 یازدید: 81
1348/02/07 - 1397/02/09

میرزاحسین واقف زاده

کد متوفی: 6107365 یازدید: 84
۱۳۴۸/۰۲/۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

میرزاحسین واقف زاده

کد متوفی: 6107374 یازدید: 71
۱۳۴۸/۰۲/۰۷ - ۱۳۴۸/۰۲/۰۹

میرزاحسین واقف زاده

کد متوفی: 6107375 یازدید: 82
۱۳۴۸/۰۲/۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

میرزاحسین واقف زاده

کد متوفی: 6107393 یازدید: 566
۱۳۴۸/۰۲/۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

حسین دهقانی فیروز ابادی

کد متوفی: 6107936 یازدید: 65
-

امیر نوری

کد متوفی: 6107955 یازدید: 73
-

کد متوفی: 6108798 یازدید: 70
-

غلامرضا کریمی میبدی

کد متوفی: 6111285 یازدید: 127
1347/06/31 - 1392/07/15

عباس پورضائیان

کد متوفی: 6113423 یازدید: 154
- 1371/1/1

مهدی کارگر

کد متوفی: 6114691 یازدید: 47
-

جعفری بعمانعلی جعفری

کد متوفی: 6114760 یازدید: 61
1334ِ61 - 139965

میرزا محمود کارگر

کد متوفی: 6117939 یازدید: 64
- 1400/02/28

میرزا محمود کارگر

کد متوفی: 6117943 یازدید: 50
- 1400/02/28

شهید اکبر ابوطالب دخت

کد متوفی: 6119610 یازدید: 296
1349/01/01 - 1367/03/03

حاجیه خانم نوری زاده

کد متوفی: 6121758 یازدید: 96
- 1400/03/10

فاطمه صغري دهقاني

کد متوفی: 6122873 یازدید: 251
- 1400/03/14

احمد طالبی

کد متوفی: 6125905 یازدید: 697
1304/03/27 - 1400/03/27

محمد شبانی

کد متوفی: 6127995 یازدید: 58
- 1400/03/10

محمد شبانی

کد متوفی: 6127996 یازدید: 52
- 1400/03/10

علیرضا رشیدی

کد متوفی: 6129257 یازدید: 154
- 1400/04/15

سید محمد اقایی میبدی

کد متوفی: 6129515 یازدید: 246
1315/02/09 - 1400/03/13

حاجیه رقیه برزگر بفروئی

کد متوفی: 6133048 یازدید: 49
-

سکینه خادمی مهرجردی

کد متوفی: 6133558 یازدید: 65
1336 - 1396

زائر الحسین سید محمود میرطالبی رکن آبادی

کد متوفی: 6137092 یازدید: 44
1330/12/05 - 1398/07/28

ننه زهرا❤

کد متوفی: 6139036 یازدید: 46
- 1392/12/07

ننه زهرا❤

کد متوفی: 6139037 یازدید: 39
- 1392/12/07

بی بی ملوک امینی

کد متوفی: 6142277 یازدید: 371
-

حسن فلاحیان

کد متوفی: 6143253 یازدید: 123
- 1400/05/30

عصمت(صدیقه) آقایی

کد متوفی: 6149435 یازدید: 322
1337/10/15 - 1400/05/25

هدایت آقائی میبدی

کد متوفی: 6149886 یازدید: 94
1334/01/07 - 1400/05/13

بی بی فاطمه دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6152135 یازدید: 81
1308 -

شکراله دهقانی

کد متوفی: 6158455 یازدید: 58
-

سید محسن مقنیان

کد متوفی: 6164211 یازدید: 32
1338/01/01 - 1398/10/03

مصیب اله ابادی

کد متوفی: 6164723 یازدید: 74
-

حاج رضا دهقانی فیروزابادی

کد متوفی: 6168464 یازدید: 75
-

صغری برزگر برزگر بفروئی

کد متوفی: 6170747 یازدید: 15
1399/08/10 - 1399/08/10

محمد رضا فلاح

کد متوفی: 6173094 یازدید: 28
-

حمیدرضا سعیدی

کد متوفی: 6173101 یازدید: 136
- 1400/05/19

احمدعلی سعیدی

کد متوفی: 6173110 یازدید: 86
- 1400/07/20

شکرالله سعیدی

کد متوفی: 6173126 یازدید: 10
1322/04/05 - 1399/04/07

مجید قطب الدینی فخرآباد

کد متوفی: 6174301 یازدید: 106
- 1397/10/25

حسنیه فرزند حبیب اله دهقانی

کد متوفی: 6175373 یازدید: 6
-

طاهره سقاچی فیروز آبادی

کد متوفی: 6176221 یازدید: 187
- 1400/10/28

سید جلال امامی میبدی

کد متوفی: 6176302 یازدید: 79
- 1400/08/30

سید علی اصغر حیدری

کد متوفی: 6176747 یازدید: 67
1318 - 1400/11/01

عباس اسدزاده

کد متوفی: 6176776 یازدید: 84
1315/04/01 - 1400/06/17

شیخ محمدرضا آخوندی

کد متوفی: 6180478 یازدید: 874
- 1400/11/19

هلال الدین برزگر بفروئی

کد متوفی: 6181533 یازدید: 150
1336/11/23 - 1399/10/26

یوسفعلی آقایی

کد متوفی: 6181729 یازدید: 72
-

مهدی شیخی شورکی{مهدی حسین متی}

کد متوفی: 6183153 یازدید: 158
1318/12/26 - 1396/11/25

عاطفه جعفری

کد متوفی: 6186351 یازدید: 2133
1367/02/17 - 1400/12/16

معصومه جعفری

کد متوفی: 6186393 یازدید: 439
- 1400/12/12

حمد معلایی

کد متوفی: 6187626 یازدید: 58
- 1400/08/17

حبیب برزگری

کد متوفی: 6187631 یازدید: 4
1340/08/12 - 1399/01/05

حبیب برزگری

کد متوفی: 6187632 یازدید: 6
-

حاج سید یحیی موسوی بفروئی

کد متوفی: 6190761 یازدید: 89
1311/10/09 - 1401/01/10

پدر بزرگ مهربان حاج احمد رشیدی

کد متوفی: 6191032 یازدید: 88
-

حاجی فاطمه دهقانی

کد متوفی: 6191133 یازدید: 8
-

علیرضا دهقانی فیروزآباد

کد متوفی: 6191134 یازدید: 127
1368/05/15 - 1389/12/15

محمد حسین زارع(عیشی)

کد متوفی: 6191147 یازدید: 32
-

سعید زارع ده آبادی

کد متوفی: 6191389 یازدید: 1
-

سعید زارع ده آبادی

کد متوفی: 6191393 یازدید: 7
-

غلامحسین (حسین حاج ابوطالب) فلاح

کد متوفی: 6191627 یازدید: 168
1310/07/01 - 1399/12/26

حاج سید محمود بنی فاطمی

کد متوفی: 6191633 یازدید: 60
1306/02/01 - 1396/02/03

حاجی فاطمه خانم فلاحی

کد متوفی: 6191769 یازدید: 28
-

حاجی فاطمه فلاحی

کد متوفی: 6191775 یازدید: 5
-

حاجی فاطمه دهقانی دهقانی

کد متوفی: 6192403 یازدید: 55
1320/01/01 - 1400/12/25

حاجی فاطمه دهقانی

کد متوفی: 6192652 یازدید: 6
1316/04/01 - 1400/12/18

حاج میرزا محمود برجسته

کد متوفی: 6193047 یازدید: 8
-

حاج عبدالخالق امامی میبدی

کد متوفی: 6193683 یازدید: 2
1320/03/04 - 1397/05/11

کد متوفی: 6194798 یازدید: 83
-

حاج علیبمان صادقی

کد متوفی: 6198999 یازدید: 141
- 1401/02/28

یوسفعلی زارع

کد متوفی: 6199045 یازدید: 346
1339/06/26 - 1401/02/07

اکبر ابوطالب دخت شورکی

کد متوفی: 6199806 یازدید: 58
1348/01/08 - 1367/03/03

مسعود ارشت

کد متوفی: 6199952 یازدید: 2
1401/03/04 - 1401/02/28

مسعود ارشت

کد متوفی: 6199958 یازدید: 2
-

مسعود ارشت

کد متوفی: 6199959 یازدید: 2
-

شهدا هیات قمربنی هاشم شهدا

کد متوفی: 6201198 یازدید: 2
-

سيد علي اكبر موسوي فيروزابادي

کد متوفی: 6203181 یازدید: 86
1305/09/07 - 1401/02/24

حاج سید علی اکبر موسوی

کد متوفی: 6203724 یازدید: 139
1305/09/07 - 1401/02/24

حاج حسین اسدزاده

کد متوفی: 6204357 یازدید: 3
-

فاطمه آقایی

کد متوفی: 6205430 یازدید: 52
- 1401/04/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید