آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان میبد

حاج مهدی کلانتر مهرجردی

کد متوفی: 7983 یازدید: 77
-

میرزا حسین اشتری رکن آبادی

کد متوفی: 8132 یازدید: 71
-

بی بی صفا انصاری رکن آبادی

کد متوفی: 8176 یازدید: 90
-

حاج سید جواد امامی

کد متوفی: 8695 یازدید: 112
-

حاج سید جواد امامی

کد متوفی: 8698 یازدید: 87
-

کبری شیرغلامی

کد متوفی: 10384 یازدید: 77
-

میرزا حسن شیرغلامی

کد متوفی: 10926 یازدید: 78
-

لیلی زارعشاهی

کد متوفی: 11613 یازدید: 76
-

زین العابدین موتاب

کد متوفی: 11940 یازدید: 76
-

سید روح الله طباطبایی ندوشن

کد متوفی: 20604 یازدید: 220
-

حاجیه معصوم جان انتظاری

کد متوفی: 20792 یازدید: 93
-

حاج ماشاءالله حاجی رشیدی

کد متوفی: 20796 یازدید: 96
-

حاج علی اکبر حیدری میبدی

کد متوفی: 20801 یازدید: 77
-

حاجیه ربابه رشیدی میبدی

کد متوفی: 20804 یازدید: 70
-

زبیده زرافشان

کد متوفی: 21596 یازدید: 97
-

محمد♡ ♡

کد متوفی: 23515 یازدید: 99
-

صاحب جان میرعلایی

کد متوفی: 23784 یازدید: 73
-

محمد حوله باف

کد متوفی: 24057 یازدید: 68
-

محمد ♡

کد متوفی: 24078 یازدید: 263
-

هدایت شیخ زاده مهرجردی

کد متوفی: 26065 یازدید: 85
-

محمد مهدی عسکری

کد متوفی: 26066 یازدید: 92
-

حسين كارگربفرويي

کد متوفی: 26535 یازدید: 78
-

حاج سید سعید آبیاری

کد متوفی: 27928 یازدید: 118
-

حاج غلامحسین کارگر بیده(کوثر)

کد متوفی: 27977 یازدید: 99
-

داوود دهقان

کد متوفی: 28353 یازدید: 842
-

عشرت عطار عشرت عطار

کد متوفی: 33113 یازدید: 83
-

حاج شیخ حسین موحدی فر

کد متوفی: 33346 یازدید: 65
-

یاران دیرین

کد متوفی: 35173 یازدید: 73
-

حاج علی محمد پوررضایی

کد متوفی: 35974 یازدید: 74
-

حجت الله ایرانپور مبارکه

کد متوفی: 36009 یازدید: 95
-

دکترمحمد آقائی میبدی

کد متوفی: 37114 یازدید: 78
-

حاج محمد آقا احمدی بفرویی

کد متوفی: 39019 یازدید: 79
-

حاج محمدرضا رضوانی

کد متوفی: 39082 یازدید: 73
-

دانشکده علوم قرآنی میبد

کد متوفی: 43157 یازدید: 92
-

حاج غلامرضا عابدینی ارجنان

کد متوفی: 43644 یازدید: 76
-

محمد حسن احمدی

کد متوفی: 44328 یازدید: 70
-

سمانه سادات نجفی عقدا

کد متوفی: 45941 یازدید: 92
-

حاج میرزا محمد زارع شاهی

کد متوفی: 46583 یازدید: 63
-

رباب متالهی اردکانی

کد متوفی: 47420 یازدید: 142
-

حاج حبیب پورابراهیمی

کد متوفی: 48301 یازدید: 196
-

حاج محمد حسین خالقیه

کد متوفی: 48399 یازدید: 104
-

حاج محمدرضا زارع

کد متوفی: 49194 یازدید: 289
-

حاج صديقه آقايي

کد متوفی: 49391 یازدید: 445
-

حاجیه حبیبه جمالیان

کد متوفی: 50278 یازدید: 214
-

حاجی رباب خانی

کد متوفی: 50316 یازدید: 77
-

علیرضا زارعشاهی

کد متوفی: 52855 یازدید: 80
-

علیرضا زارعشاهی

کد متوفی: 52876 یازدید: 71
-

نجمه برابادی

کد متوفی: 53982 یازدید: 68
-

محمد حسن زارع ده ابادی

کد متوفی: 54129 یازدید: 88
-

مرحومه سکینه آقایی

کد متوفی: 57851 یازدید: 327
-

فاطمه شکالی

کد متوفی: 58658 یازدید: 73
-

سیدصدرالدین حسینی

کد متوفی: 58679 یازدید: 280
-

مرحوم حسن ابراهيمي صدرآبادي

کد متوفی: 58950 یازدید: 70
-

سید علی امامی

کد متوفی: 59031 یازدید: 71
-

سید علی امامی میبدی

کد متوفی: 59034 یازدید: 78
-

سید علی امامی

کد متوفی: 59035 یازدید: 93
-

سید علی امامی

کد متوفی: 59036 یازدید: 67
-

سید علی امامی میبدی

کد متوفی: 59038 یازدید: 93
-

سید علی امامی میبدی

کد متوفی: 59040 یازدید: 68
-

بی بی ربابه کریمی

کد متوفی: 59160 یازدید: 83
-

خانم رباب کلانتری

کد متوفی: 59338 یازدید: 78
-

خانم رباب کلانتری

کد متوفی: 59351 یازدید: 153
-

محمد بیکی ده آبادی

کد متوفی: 59473 یازدید: 63
-

بی ربابه کریمی

کد متوفی: 60059 یازدید: 90
-

مرحومه سلطان جعفري نژاد

کد متوفی: 60369 یازدید: 64
-

رقیه آزاد یخدان

کد متوفی: 62314 یازدید: 54
-

رقیه آزاد یخدان

کد متوفی: 62324 یازدید: 60
-

سيد محمد امامي ميبدي

کد متوفی: 65279 یازدید: 64
-

لیلی برزگر

کد متوفی: 65332 یازدید: 62
-

غلامحسین غنی پور میبدی

کد متوفی: 66184 یازدید: 81
-

مرحوم حميد رضا سميعي ( حميد شمس )

کد متوفی: 67605 یازدید: 120
-

دکتر محسن فخری زاده

کد متوفی: 67956 یازدید: 62
-

کاظم حجتی

کد متوفی: 68260 یازدید: 71
-

حسن برزگری

کد متوفی: 68913 یازدید: 66
-

حاجیه ربابه زارعشاهی

کد متوفی: 69142 یازدید: 60
-

معصومه (ماشاا....) زارعی

کد متوفی: 70172 یازدید: 81
-

حاجیه ربابه ی زارع شاهی

کد متوفی: 70196 یازدید: 65
-

حاجیه ربابه زارع شاهی

کد متوفی: 70204 یازدید: 74
-

حاجیه ربابه زارع شاهی

کد متوفی: 71285 یازدید: 61
-

لیلی زارعشاهی

کد متوفی: 72944 یازدید: 55
-

مصطفی جندقی

کد متوفی: 73939 یازدید: 56
-

مصطفی جندقی

کد متوفی: 73942 یازدید: 87
-

سيدجليل اقبالي

کد متوفی: 73954 یازدید: 151
-

حجت زایر غلامی

کد متوفی: 74129 یازدید: 94
-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

کد متوفی: 74453 یازدید: 52
-

حجت اله طالبی بدرآبادی

کد متوفی: 74737 یازدید: 66
-

حاج اسدالله(حسین) آقایی میبدی

کد متوفی: 75140 یازدید: 93
-

مرحوم سيد جليل امامي ميبدي

کد متوفی: 76106 یازدید: 62
-

حاج محمدباقر حامدی نیا

کد متوفی: 76641 یازدید: 63
-

که هرگز تکرار نمیشوند

کد متوفی: 77140 یازدید: 106
-

امیر حمزه صابری

کد متوفی: 77425 یازدید: 71
-

موسی احمدی بفروئی۷

کد متوفی: 77478 یازدید: 72
-

غلامرضا زارع

کد متوفی: 78543 یازدید: 76
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 79746 یازدید: 59
-

حاجی بگم موسوی

کد متوفی: 79972 یازدید: 66
-

حاجی صولت دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 800480 یازدید: 61
-

محمد علي حجت ابادي

کد متوفی: 6000391 یازدید: 57
-

حاجیه مروارید برزگر

کد متوفی: 6000971 یازدید: 91
-

غلامرضا دهقانی

کد متوفی: 6001186 یازدید: 84
-

سید محمد آبیاری

کد متوفی: 6001884 یازدید: 144
-

زهرا معینی صدرآباد

کد متوفی: 6002084 یازدید: 192
-

زهرا معینی صدرآباد

کد متوفی: 6002631 یازدید: 61
-

حاج حبیب برزگری فیروزآبادی

کد متوفی: 6003014 یازدید: 439
-

حاج محمدعلی برزگری فیروزآبادی

کد متوفی: 6003023 یازدید: 82
-

محمد حسین امامی میبدی(استادعلی)

کد متوفی: 6003091 یازدید: 107
-

گمنام فرزند روح الله

کد متوفی: 6003124 یازدید: 56
-

حاج محمود غریب

کد متوفی: 6003200 یازدید: 55
-

دکترمحمد آقایی میبدی

کد متوفی: 6003249 یازدید: 54
-

حاج علی اکبری مهرجردی

کد متوفی: 6003374 یازدید: 68
-

حاج علیمحمد دهقان مهرجردی

کد متوفی: 6003397 یازدید: 72
-

حاج بی بی فلاح

کد متوفی: 6003470 یازدید: 88
-

عبدالرضا ابراهیمی

کد متوفی: 6003831 یازدید: 89
-

بمانعلی کریمی

کد متوفی: 6004247 یازدید: 82
-

فاطمه صغری توکلی

کد متوفی: 6005101 یازدید: 90
-

عبدرضا زارع

کد متوفی: 6005107 یازدید: 64
-

غلامرضا فلاح (مختار)

کد متوفی: 6005839 یازدید: 71
-

حاج محمد برزگرى

کد متوفی: 6006356 یازدید: 403
-

حاج عبد الخالق فلاحی

کد متوفی: 6012044 یازدید: 120
-

صغری بگم موسوی بفرویی

کد متوفی: 6012348 یازدید: 101
-

سیدعلی صفوی

کد متوفی: 6014169 یازدید: 70
-

محمد حسین حاجی ده آبادی

کد متوفی: 6015959 یازدید: 72
-

محمد حسین حاجی ده آبادی

کد متوفی: 6017010 یازدید: 124
-

حاج کمال شمسی

کد متوفی: 6017340 یازدید: 100
-

حاجی حبیبه جمالیان میبدی

کد متوفی: 6017763 یازدید: 77
-

مریم ،بابابزرگ ، پارسایی فر

کد متوفی: 6018854 یازدید: 87
-

سید محمد حوضی

کد متوفی: 6019389 یازدید: 87
-

میرزا محمد دهقانی

کد متوفی: 6019565 یازدید: 58
-

حاجیه ایران مصطفایی

کد متوفی: 6019584 یازدید: 77
-

رقیه مبینی

کد متوفی: 6020302 یازدید: 65
-

پدر پدر

کد متوفی: 6021031 یازدید: 81
-

حاجیه فاطمه مصطفایی

کد متوفی: 6022971 یازدید: 71
-

حبیب بهشتی زاده

کد متوفی: 6024111 یازدید: 84
-

حبیب الله بهشتی زاده

کد متوفی: 6024241 یازدید: 112
-

سید داود امامی

کد متوفی: 6025752 یازدید: 125
-

فخرالسادات ميرشمسي

کد متوفی: 6025957 یازدید: 73
-

حسین نوری و همسر مرحومش

کد متوفی: 6027537 یازدید: 84
-

سعید پوردهقان

کد متوفی: 6029794 یازدید: 81
-

بی بی مروارید خالقیه

کد متوفی: 6031986 یازدید: 74
-

فاطمه الزهرا

کد متوفی: 6032045 یازدید: 73
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033778 یازدید: 140
-

حاج محمدرضا ایمانی

کد متوفی: 6033813 یازدید: 77
-

زهرا خانم زارع

کد متوفی: 6035904 یازدید: 72
-

حبیب الله بهشتی زاده

کد متوفی: 6036204 یازدید: 127
-

سلام سلام گلم

کد متوفی: 6039903 یازدید: 69
-

سلام گلم سلام گلم تشکر خدا

کد متوفی: 6039904 یازدید: 69
-

حاج فتح الله دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6041071 یازدید: 81
-

حاج محمد گل محمدی

کد متوفی: 6041145 یازدید: 92
-

جمال کلانترزاده

کد متوفی: 6041152 یازدید: 84
-

فاطمه ثواقبی فیروزآبادی

کد متوفی: 6042129 یازدید: 56
-

سیدرضا دهقانی(میرحسین)

کد متوفی: 6042270 یازدید: 71
-

محمد محمدی رکن آبادی

کد متوفی: 6042764 یازدید: 84
-

سیدجلال یحیی زاده

کد متوفی: 6045068 یازدید: 104
-

حاجیه بی بی زارعی

کد متوفی: 6048084 یازدید: 69
-

فاطمه ذوالفقاری

کد متوفی: 6049369 یازدید: 78
-

رجب تقی زاده

کد متوفی: 6049376 یازدید: 55
-

حسین جلالیان

کد متوفی: 6049663 یازدید: 66
-

دکترحاج حسین جلالیان

کد متوفی: 6049731 یازدید: 64
-

حاجیه زهرا ابویی محمدآبادی

کد متوفی: 6051217 یازدید: 58
-

حاج مهدی شیخی

کد متوفی: 6053113 یازدید: 78
-

حبیب‌الله بهشتی‌زاده فیروزآبادی

کد متوفی: 6055485 یازدید: 62
1361 - 1399/09/28

حبیب الله بهشتی زاده.

کد متوفی: 6055752 یازدید: 68
-

حاج آقا علی خباز

کد متوفی: 6057986 یازدید: 89
-

فاطمه فراتی

کد متوفی: 6059309 یازدید: 71
-

حبیب الله بهشتی زاده

کد متوفی: 6060601 یازدید: 74
-

حاجیه نصرت بابایی فیروزآبادی

کد متوفی: 6061345 یازدید: 59
- 1362/9/11

حیـــدر کمـــالی فــر

کد متوفی: 6062158 یازدید: 73
-

راضیه فاضلی فرزندحاج محمدحاج ملاعباس

کد متوفی: 6062274 یازدید: 79
13271001 - 13981106

محمد ولی دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6063524 یازدید: 86
1334/5/2 - 1382/3/12

میرزا فتح الله دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6064155 یازدید: 66
-

اصغر کیانوشی (نظاهرات)

کد متوفی: 6068383 یازدید: 84
1332/01/01 - 1382/05/21

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068566 یازدید: 60
1364 - 1387/11/23

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068747 یازدید: 64
1364 - 1387/11/23

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068750 یازدید: 85
1364 - 1387/11/23

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068753 یازدید: 49
1364 - 1387/11/23

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068759 یازدید: 75
1364 - 1387/11/23

طلعت رشیدی

کد متوفی: 6072481 یازدید: 64
-

محمد فلاح یخدانی

کد متوفی: 6073692 یازدید: 92
۱۳۱۳/۰۱/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

محمد فلاح یخدانی

کد متوفی: 6073695 یازدید: 93
۱۳۱۳/۰۱/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

علی نبی پور

کد متوفی: 6074816 یازدید: 113
- 1397/01/06

حاج سیدکاظم میرجعفری

کد متوفی: 6076364 یازدید: 117
1327/06/05 - 1399/02/17

صدیقه مبینی

کد متوفی: 6076415 یازدید: 64
- 01081399

شهید اکبر ابوطالب دخت

کد متوفی: 6076469 یازدید: 86
1349/01/01 - 1367/03/27

دکتر ابراهیم اکبرزاده٫شورکی

کد متوفی: 6076639 یازدید: 82
-

سیدمحمد حسینی نسب

کد متوفی: 6076865 یازدید: 61
-

سید ابوالفضل پورمیرافضلی

کد متوفی: 6076932 یازدید: 125
- 1399/11/27

مهدی قهرمانی

کد متوفی: 6076935 یازدید: 166
-

حاج‌آقارضا اسعدی فیروزآبادی

کد متوفی: 6076938 یازدید: 103
- 1396/12/20

محمد دهقانی

کد متوفی: 6077723 یازدید: 69
-

فاطمه‌ کارگرزاده

کد متوفی: 6077802 یازدید: 67
-

میرزا محمد فاضلی

کد متوفی: 6077806 یازدید: 221
1348/02/06 - 1399/01/01

روحتان شاد و بهشت جایگاهتان

کد متوفی: 6077878 یازدید: 100
-

سیدمحمد حسینی نسب

کد متوفی: 6078035 یازدید: 71
-

احمد کارگر شورکی

کد متوفی: 6079183 یازدید: 71
-

حاج امیر احمد کارگر شورکی

کد متوفی: 6079216 یازدید: 211
- ۱۳۹۹۰۸۰۸

میرزا محمد واقف زاده

کد متوفی: 6079607 یازدید: 73
1323/2/28 - 1398/12/12

جمال قاسمی فیروزابادی

کد متوفی: 6079750 یازدید: 81
- 13991013

حاج غلامحسین زارع مهرجردی

کد متوفی: 6080193 یازدید: 91
1335/4/4 - 1399/8/7

حاج غلامحسین زارع مهرجردی

کد متوفی: 6080194 یازدید: 91
- ۱۳۹۹/8/7

رقیه حدادی مهرجردی

کد متوفی: 6080197 یازدید: 70
- 1395/5/8

براتعلی فاضلی

کد متوفی: 6081141 یازدید: 110
۱۳۲۰ - ۱۳۹۴

حاجی حبیب. (گارا‌ژی) دهقانی فیروزابادی

کد متوفی: 6082190 یازدید: 59
1308 - 8/4/1399

احمد اباصلتی

کد متوفی: 6091116 یازدید: 93
1333/10/1 - 1333/12/24

احمد اباصلتی

کد متوفی: 6091118 یازدید: 656
1333/10/1 - 1399/12/24

ربابه برزگر(رضاقصاب)

کد متوفی: 6091145 یازدید: 100
1335/08/10 - 1397/04/19

حاج ابوالقاسم ثواقبی

کد متوفی: 6091783 یازدید: 120
۱۳۱۲ - ۱۳۹۵

حاج شیخ محمد فلاح یخدانی

کد متوفی: 6091905 یازدید: 173
- 1399/12/01

محمد رضا دهقانی

کد متوفی: 6093051 یازدید: 135
- 1400/01/07

محمد رضا دهقانی

کد متوفی: 6093215 یازدید: 740
- 1400/01/07

میرزاحسین دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6093548 یازدید: 64
1325/3/5 - 1399/11/27

کد متوفی: 6095195 یازدید: 71
-

حاج علیرضا دلاوری فیروزآبادی

کد متوفی: 6095198 یازدید: 178
آذر 1325 - 1397/12/20

کد متوفی: 6096363 یازدید: 80
-

سید موسوی

کد متوفی: 6096403 یازدید: 512
-

فاطمه کریمی

کد متوفی: 6097619 یازدید: 2931
- ۱۴۰۰/۱/۲۰

صدیقه پورضائیان

کد متوفی: 6098905 یازدید: 308
1345/01/05 - 1398/03/19

جليل رضائي فيروزآبادي

کد متوفی: 6100243 یازدید: 410
1339/01/02 - 1396/10/08

میرزا حسین واقف زاده

کد متوفی: 6107364 یازدید: 60
1348/02/07 - 1397/02/09

میرزاحسین واقف زاده

کد متوفی: 6107365 یازدید: 65
۱۳۴۸/۰۲/۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

میرزاحسین واقف زاده

کد متوفی: 6107374 یازدید: 53
۱۳۴۸/۰۲/۰۷ - ۱۳۴۸/۰۲/۰۹

میرزاحسین واقف زاده

کد متوفی: 6107375 یازدید: 62
۱۳۴۸/۰۲/۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

میرزاحسین واقف زاده

کد متوفی: 6107393 یازدید: 549
۱۳۴۸/۰۲/۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

حسین دهقانی فیروز ابادی

کد متوفی: 6107936 یازدید: 53
-

امیر نوری

کد متوفی: 6107955 یازدید: 59
-

کد متوفی: 6108798 یازدید: 62
-

غلامرضا کریمی میبدی

کد متوفی: 6111285 یازدید: 104
1347/06/31 - 1392/07/15

عباس پورضائیان

کد متوفی: 6113423 یازدید: 147
- 1371/1/1

مهدی کارگر

کد متوفی: 6114691 یازدید: 34
-

جعفری بعمانعلی جعفری

کد متوفی: 6114760 یازدید: 47
1334ِ61 - 139965

میرزا محمود کارگر

کد متوفی: 6117939 یازدید: 57
- 1400/02/28

میرزا محمود کارگر

کد متوفی: 6117943 یازدید: 36
- 1400/02/28

شهید اکبر ابوطالب دخت

کد متوفی: 6119610 یازدید: 274
1349/01/01 - 1367/03/03

حاجیه خانم نوری زاده

کد متوفی: 6121758 یازدید: 85
- 1400/03/10

فاطمه صغري دهقاني

کد متوفی: 6122873 یازدید: 228
- 1400/03/14

احمد طالبی

کد متوفی: 6125905 یازدید: 671
1304/03/27 - 1400/03/27

محمد شبانی

کد متوفی: 6127995 یازدید: 37
- 1400/03/10

محمد شبانی

کد متوفی: 6127996 یازدید: 41
- 1400/03/10

علیرضا رشیدی

کد متوفی: 6129257 یازدید: 134
- 1400/04/15

سید محمد اقایی میبدی

کد متوفی: 6129515 یازدید: 184
1315/02/09 - 1400/03/13

حاجیه رقیه برزگر بفروئی

کد متوفی: 6133048 یازدید: 32
-

سکینه خادمی مهرجردی

کد متوفی: 6133558 یازدید: 52
1336 - 1396

زائر الحسین سید محمود میرطالبی رکن آبادی

کد متوفی: 6137092 یازدید: 32
1330/12/05 - 1398/07/28

ننه زهرا❤

کد متوفی: 6139036 یازدید: 24
- 1392/12/07

ننه زهرا❤

کد متوفی: 6139037 یازدید: 25
- 1392/12/07

بی بی ملوک امینی

کد متوفی: 6142277 یازدید: 352
-

حسن فلاحیان

کد متوفی: 6143253 یازدید: 103
- 1400/05/30

عصمت(صدیقه) آقایی

کد متوفی: 6149435 یازدید: 207
1337/10/15 - 1400/05/25

هدایت آقائی میبدی

کد متوفی: 6149886 یازدید: 77
1334/01/07 - 1400/05/13

بی بی فاطمه دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6152135 یازدید: 74
1308 -

شکراله دهقانی

کد متوفی: 6158455 یازدید: 42
-

سید محسن مقنیان

کد متوفی: 6164211 یازدید: 14
1338/01/01 - 1398/10/03

مصیب اله ابادی

کد متوفی: 6164723 یازدید: 57
-

حاج رضا دهقانی فیروزابادی

کد متوفی: 6168464 یازدید: 62
-

صغری برزگر برزگر بفروئی

کد متوفی: 6170747 یازدید: 3
1399/08/10 - 1399/08/10

محمد رضا فلاح

کد متوفی: 6173094 یازدید: 16
-

حمیدرضا سعیدی

کد متوفی: 6173101 یازدید: 122
- 1400/05/19

احمدعلی سعیدی

کد متوفی: 6173110 یازدید: 73
- 1400/07/20

شکرالله سعیدی

کد متوفی: 6173126 یازدید: 1
1322/04/05 - 1399/04/07

مجید قطب الدینی فخرآباد

کد متوفی: 6174301 یازدید: 91
- 1397/10/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید