آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان میبد

حاج مهدی کلانتر مهرجردی

کد متوفی: 7983 یازدید: 229
-

میرزا حسین اشتری رکن آبادی

کد متوفی: 8132 یازدید: 227
-

بی بی صفا انصاری رکن آبادی

کد متوفی: 8176 یازدید: 231
-

حاج سید جواد امامی

کد متوفی: 8695 یازدید: 263
-

حاج سید جواد امامی

کد متوفی: 8698 یازدید: 241
-

کبری شیرغلامی

کد متوفی: 10384 یازدید: 223
-

میرزا حسن شیرغلامی

کد متوفی: 10926 یازدید: 211
-

لیلی زارعشاهی

کد متوفی: 11613 یازدید: 198
-

زین العابدین موتاب

کد متوفی: 11940 یازدید: 209
-

سید روح الله طباطبایی ندوشن

کد متوفی: 20604 یازدید: 573
-

حاجیه معصوم جان انتظاری

کد متوفی: 20792 یازدید: 230
-

حاج ماشاءالله حاجی رشیدی

کد متوفی: 20796 یازدید: 247
-

حاج علی اکبر حیدری میبدی

کد متوفی: 20801 یازدید: 247
-

حاجیه ربابه رشیدی میبدی

کد متوفی: 20804 یازدید: 234
-

زبیده زرافشان

کد متوفی: 21596 یازدید: 237
-

محمد ..

کد متوفی: 23515 یازدید: 244
-

صاحب جان میرعلایی

کد متوفی: 23784 یازدید: 212
-

محمد حوله باف

کد متوفی: 24057 یازدید: 197
-

محمد ♡

کد متوفی: 24078 یازدید: 433
-

هدایت شیخ زاده مهرجردی

کد متوفی: 26065 یازدید: 267
-

محمد مهدی عسکری

کد متوفی: 26066 یازدید: 240
-

حسين كارگربفرويي

کد متوفی: 26535 یازدید: 227
-

حاج سید سعید آبیاری

کد متوفی: 27928 یازدید: 509
-

حاج غلامحسین کارگر بیده(کوثر)

کد متوفی: 27977 یازدید: 287
-

داوود دهقان

کد متوفی: 28353 یازدید: 1206
-

عشرت عطار عشرت عطار

کد متوفی: 33113 یازدید: 221
-

حاج شیخ حسین موحدی فر

کد متوفی: 33346 یازدید: 204
-

یاران دیرین

کد متوفی: 35173 یازدید: 212
-

حاج علی محمد پوررضایی

کد متوفی: 35974 یازدید: 210
-

حجت الله ایرانپور مبارکه

کد متوفی: 36009 یازدید: 242
-

دکترمحمد آقائی میبدی

کد متوفی: 37114 یازدید: 240
-

حاج محمد آقا احمدی بفرویی

کد متوفی: 39019 یازدید: 244
-

حاج محمدرضا رضوانی

کد متوفی: 39082 یازدید: 187
-

دانشکده علوم قرآنی میبد

کد متوفی: 43157 یازدید: 381
-

حاج غلامرضا عابدینی ارجنان

کد متوفی: 43644 یازدید: 234
-

محمد حسن احمدی

کد متوفی: 44328 یازدید: 168
-

سمانه سادات نجفی عقدا

کد متوفی: 45941 یازدید: 206
-

حاج میرزا محمد زارع شاهی

کد متوفی: 46583 یازدید: 156
-

رباب متالهی اردکانی

کد متوفی: 47420 یازدید: 274
-

حاج حبیب پورابراهیمی

کد متوفی: 48301 یازدید: 440
-

حاج محمد حسین خالقیه

کد متوفی: 48399 یازدید: 249
-

حاج محمدرضا زارع

کد متوفی: 49194 یازدید: 1135
-

حاج صديقه آقايي

کد متوفی: 49391 یازدید: 611
-

حاجیه حبیبه جمالیان

کد متوفی: 50278 یازدید: 1653
-

حاجی رباب خانی

کد متوفی: 50316 یازدید: 199
-

علیرضا زارعشاهی

کد متوفی: 52855 یازدید: 176
-

علیرضا زارعشاهی

کد متوفی: 52876 یازدید: 174
-

نجمه برابادی

کد متوفی: 53982 یازدید: 172
-

محمد حسن زارع ده ابادی

کد متوفی: 54129 یازدید: 207
-

مرحومه سکینه آقایی

کد متوفی: 57851 یازدید: 495
-

فاطمه شکالی

کد متوفی: 58658 یازدید: 188
-

سیدصدرالدین حسینی

کد متوفی: 58679 یازدید: 478
-

مرحوم حميدرضا دهقاني فيروزآبادي

کد متوفی: 58938 یازدید: 206
-

مرحوم حسن ابراهيمي صدرآبادي

کد متوفی: 58950 یازدید: 175
-

سید علی امامی

کد متوفی: 59031 یازدید: 181
-

سید علی امامی میبدی

کد متوفی: 59034 یازدید: 194
-

سید علی امامی

کد متوفی: 59035 یازدید: 210
-

سید علی امامی

کد متوفی: 59036 یازدید: 179
-

سید علی امامی میبدی

کد متوفی: 59038 یازدید: 204
-

سید علی امامی میبدی

کد متوفی: 59040 یازدید: 163
-

بی بی ربابه کریمی

کد متوفی: 59160 یازدید: 232
-

خانم رباب کلانتری

کد متوفی: 59338 یازدید: 210
-

خانم رباب کلانتری

کد متوفی: 59351 یازدید: 306
-

محمد بیکی ده آبادی

کد متوفی: 59473 یازدید: 175
-

بی ربابه کریمی

کد متوفی: 60059 یازدید: 210
-

مرحومه سلطان جعفري نژاد

کد متوفی: 60369 یازدید: 181
-

رقیه آزاد یخدان

کد متوفی: 62314 یازدید: 151
-

رقیه آزاد یخدان

کد متوفی: 62324 یازدید: 141
-

مرحوم میرزا حسین رحیم زاده میبدی

کد متوفی: 64059 یازدید: 190
-

سيد محمد امامي ميبدي

کد متوفی: 65279 یازدید: 237
-

لیلی برزگر

کد متوفی: 65332 یازدید: 168
-

غلامحسین غنی پور میبدی

کد متوفی: 66184 یازدید: 174
-

مرحوم حميد رضا سميعي ( حميد شمس )

کد متوفی: 67605 یازدید: 214
-

دکتر محسن فخری زاده

کد متوفی: 67956 یازدید: 148
-

کاظم حجتی

کد متوفی: 68260 یازدید: 169
-

حسن برزگری

کد متوفی: 68913 یازدید: 178
-

حاجیه ربابه زارعشاهی

کد متوفی: 69142 یازدید: 156
-

معصومه (ماشاا....) زارعی

کد متوفی: 70172 یازدید: 188
-

حاجیه ربابه ی زارع شاهی

کد متوفی: 70196 یازدید: 151
-

حاجیه ربابه زارع شاهی

کد متوفی: 70204 یازدید: 220
-

حاجیه ربابه زارع شاهی

کد متوفی: 71285 یازدید: 189
-

لیلی زارعشاهی

کد متوفی: 72944 یازدید: 132
-

مصطفی جندقی

کد متوفی: 73939 یازدید: 142
-

مصطفی جندقی

کد متوفی: 73942 یازدید: 176
-

سيدجليل اقبالي

کد متوفی: 73954 یازدید: 263
-

حجت زایر غلامی

کد متوفی: 74129 یازدید: 224
-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

کد متوفی: 74453 یازدید: 155
-

حجت اله طالبی بدرآبادی

کد متوفی: 74737 یازدید: 193
-

حاج اسدالله(حسین) آقایی میبدی

کد متوفی: 75140 یازدید: 198
-

مرحوم سيد جليل امامي ميبدي

کد متوفی: 76106 یازدید: 218
-

حاج محمدباقر حامدی نیا

کد متوفی: 76641 یازدید: 156
-

که هرگز تکرار نمیشوند

کد متوفی: 77140 یازدید: 292
-

امیر حمزه صابری

کد متوفی: 77425 یازدید: 177
-

موسی احمدی بفروئی۷

کد متوفی: 77478 یازدید: 147
-

غلامرضا زارع

کد متوفی: 78543 یازدید: 150
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 79746 یازدید: 141
-

حاجی بگم موسوی

کد متوفی: 79972 یازدید: 144
-

حاجی صولت دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 800480 یازدید: 139
-

محمد علي حجت ابادي

کد متوفی: 6000391 یازدید: 179
-

حاجیه مروارید برزگر

کد متوفی: 6000971 یازدید: 202
-

غلامرضا دهقانی

کد متوفی: 6001186 یازدید: 199
-

سید محمد آبیاری

کد متوفی: 6001884 یازدید: 288
-

زهرا معینی صدرآباد

کد متوفی: 6002084 یازدید: 316
-

زهرا معینی صدرآباد

کد متوفی: 6002631 یازدید: 151
-

حاج حبیب برزگری فیروزآبادی

کد متوفی: 6003014 یازدید: 574
-

حاج محمدعلی برزگری فیروزآبادی

کد متوفی: 6003023 یازدید: 183
-

محمد حسین امامی میبدی(استادعلی)

کد متوفی: 6003091 یازدید: 215
-

گمنام فرزند روح الله

کد متوفی: 6003124 یازدید: 149
-

حاج محمود غریب

کد متوفی: 6003200 یازدید: 148
-

دکترمحمد آقایی میبدی

کد متوفی: 6003249 یازدید: 152
-

حاج علی اکبری مهرجردی

کد متوفی: 6003374 یازدید: 189
-

حاج علیمحمد دهقان مهرجردی

کد متوفی: 6003397 یازدید: 182
-

حاج بی بی فلاح

کد متوفی: 6003470 یازدید: 190
-

عبدالرضا ابراهیمی

کد متوفی: 6003831 یازدید: 191
-

بمانعلی کریمی

کد متوفی: 6004247 یازدید: 189
-

فاطمه صغری توکلی

کد متوفی: 6005101 یازدید: 193
-

عبدرضا زارع

کد متوفی: 6005107 یازدید: 161
-

غلامرضا فلاح (مختار)

کد متوفی: 6005839 یازدید: 164
-

حاج محمد برزگرى

کد متوفی: 6006356 یازدید: 491
-

حاج عبد الخالق فلاحی

کد متوفی: 6012044 یازدید: 247
-

صغری بگم موسوی بفرویی

کد متوفی: 6012348 یازدید: 213
-

سیدعلی صفوی

کد متوفی: 6014169 یازدید: 178
-

محمد حسین حاجی ده آبادی

کد متوفی: 6015959 یازدید: 174
-

محمد حسین حاجی ده آبادی

کد متوفی: 6017010 یازدید: 463
-

حاج کمال شمسی

کد متوفی: 6017340 یازدید: 209
-

حاجی حبیبه جمالیان میبدی

کد متوفی: 6017763 یازدید: 185
-

مریم ،بابابزرگ ، پارسایی فر

کد متوفی: 6018854 یازدید: 227
-

سید محمد حوضی

کد متوفی: 6019389 یازدید: 210
-

میرزا محمد دهقانی

کد متوفی: 6019565 یازدید: 175
-

حاجیه ایران مصطفایی

کد متوفی: 6019584 یازدید: 190
-

رقیه مبینی

کد متوفی: 6020302 یازدید: 173
-

پدر پدر

کد متوفی: 6021031 یازدید: 177
-

حاجیه فاطمه مصطفایی

کد متوفی: 6022971 یازدید: 211
-

حبیب بهشتی زاده

کد متوفی: 6024111 یازدید: 325
-

حبیب الله بهشتی زاده

کد متوفی: 6024241 یازدید: 230
-

سید داود امامی

کد متوفی: 6025752 یازدید: 245
-

فخرالسادات ميرشمسي

کد متوفی: 6025957 یازدید: 177
-

حسین نوری و همسر مرحومش

کد متوفی: 6027537 یازدید: 185
-

سعید پوردهقان

کد متوفی: 6029794 یازدید: 172
-

بی بی مروارید خالقیه

کد متوفی: 6031986 یازدید: 197
-

فاطمه الزهرا

کد متوفی: 6032045 یازدید: 185
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033778 یازدید: 540
-

حاج محمدرضا ایمانی

کد متوفی: 6033813 یازدید: 208
-

زهرا خانم زارع

کد متوفی: 6035904 یازدید: 189
-

حبیب الله بهشتی زاده

کد متوفی: 6036204 یازدید: 250
-

سلام سلام گلم

کد متوفی: 6039903 یازدید: 191
-

سلام گلم سلام گلم تشکر خدا

کد متوفی: 6039904 یازدید: 195
-

حاج فتح الله دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6041071 یازدید: 203
-

حاج محمد گل محمدی

کد متوفی: 6041145 یازدید: 204
-

جمال کلانترزاده

کد متوفی: 6041152 یازدید: 216
-

فاطمه ثواقبی فیروزآبادی

کد متوفی: 6042129 یازدید: 154
-

سیدرضا دهقانی(میرحسین)

کد متوفی: 6042270 یازدید: 164
-

محمد محمدی رکن آبادی

کد متوفی: 6042764 یازدید: 192
-

سیدجلال یحیی زاده

کد متوفی: 6045068 یازدید: 294
-

حاجیه بی بی زارعی

کد متوفی: 6048084 یازدید: 175
-

فاطمه ذوالفقاری

کد متوفی: 6049369 یازدید: 195
-

رجب تقی زاده

کد متوفی: 6049376 یازدید: 170
-

حسین جلالیان

کد متوفی: 6049663 یازدید: 170
-

دکترحاج حسین جلالیان

کد متوفی: 6049731 یازدید: 156
-

حاجیه زهرا ابویی محمدآبادی

کد متوفی: 6051217 یازدید: 161
-

حاج مهدی شیخی

کد متوفی: 6053113 یازدید: 175
-

حبیب الله بهشتی زاده.

کد متوفی: 6055752 یازدید: 167
-

حاج آقا علی خباز

کد متوفی: 6057986 یازدید: 188
-

فاطمه فراتی

کد متوفی: 6059309 یازدید: 175
-

حبیب الله بهشتی زاده

کد متوفی: 6060601 یازدید: 174
-

حاجیه نصرت بابایی فیروزآبادی

کد متوفی: 6061345 یازدید: 146
- 1362/9/11

حیـــدر کمـــالی فــر

کد متوفی: 6062158 یازدید: 153
-

راضیه فاضلی فرزندحاج محمدحاج ملاعباس

کد متوفی: 6062274 یازدید: 190
13271001 - 13981106

محمد ولی دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6063524 یازدید: 188
1334/5/2 - 1382/3/12

میرزا فتح الله دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6064155 یازدید: 164
-

اصغر کیانوشی (نظاهرات)

کد متوفی: 6068383 یازدید: 168
1332/01/01 - 1382/05/21

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068566 یازدید: 141
1364 - 1387/11/23

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068747 یازدید: 146
1364 - 1387/11/23

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068750 یازدید: 161
1364 - 1387/11/23

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068753 یازدید: 135
1364 - 1387/11/23

حسینعلی جعفریان

کد متوفی: 6068759 یازدید: 153
1364 - 1387/11/23

طلعت رشیدی

کد متوفی: 6072481 یازدید: 309
-

محمد فلاح یخدانی

کد متوفی: 6073692 یازدید: 186
۱۳۱۳/۰۱/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

محمد فلاح یخدانی

کد متوفی: 6073695 یازدید: 194
۱۳۱۳/۰۱/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

علی نبی پور

کد متوفی: 6074816 یازدید: 198
- 1397/01/06

حاج سیدکاظم میرجعفری

کد متوفی: 6076364 یازدید: 221
1327/06/05 - 1399/02/17

صدیقه مبینی

کد متوفی: 6076415 یازدید: 161
- 01081399

شهید اکبر ابوطالب دخت

کد متوفی: 6076469 یازدید: 210
1349/01/01 - 1367/03/27

دکتر ابراهیم اکبرزاده٫شورکی

کد متوفی: 6076639 یازدید: 190
-

سیدمحمد حسینی نسب

کد متوفی: 6076865 یازدید: 142
-

سید ابوالفضل پورمیرافضلی

کد متوفی: 6076932 یازدید: 235
- 1399/11/27

مهدی قهرمانی

کد متوفی: 6076935 یازدید: 320
-

حاج‌آقارضا اسعدی فیروزآبادی

کد متوفی: 6076938 یازدید: 218
- 1396/12/20

محمد دهقانی

کد متوفی: 6077723 یازدید: 157
-

فاطمه‌ کارگرزاده

کد متوفی: 6077802 یازدید: 168
-

میرزا محمد فاضلی

کد متوفی: 6077806 یازدید: 313
1348/02/06 - 1399/01/01

روحتان شاد و بهشت جایگاهتان

کد متوفی: 6077878 یازدید: 220
-

سیدمحمد حسینی نسب

کد متوفی: 6078035 یازدید: 185
-

احمد کارگر شورکی

کد متوفی: 6079183 یازدید: 193
-

حاج امیر احمد کارگر شورکی

کد متوفی: 6079216 یازدید: 328
- ۱۳۹۹۰۸۰۸

میرزا محمد واقف زاده

کد متوفی: 6079607 یازدید: 172
1323/2/28 - 1398/12/12

جمال قاسمی فیروزابادی

کد متوفی: 6079750 یازدید: 202
- 13991013

حاج غلامحسین زارع مهرجردی

کد متوفی: 6080193 یازدید: 227
1335/4/4 - 1399/8/7

حاج غلامحسین زارع مهرجردی

کد متوفی: 6080194 یازدید: 208
- ۱۳۹۹/8/7

رقیه حدادی مهرجردی

کد متوفی: 6080197 یازدید: 176
- 1395/5/8

براتعلی فاضلی

کد متوفی: 6081141 یازدید: 212
۱۳۲۰ - ۱۳۹۴

حاجی حبیب. (گارا‌ژی) دهقانی فیروزابادی

کد متوفی: 6082190 یازدید: 164
1308 - 8/4/1399

احمد اباصلتی

کد متوفی: 6091116 یازدید: 186
1333/10/1 - 1333/12/24

احمد اباصلتی

کد متوفی: 6091118 یازدید: 751
1333/10/1 - 1399/12/24

ربابه برزگر(رضاقصاب)

کد متوفی: 6091145 یازدید: 171
1335/08/10 - 1397/04/19

حاج ابوالقاسم ثواقبی

کد متوفی: 6091783 یازدید: 236
۱۳۱۲ - ۱۳۹۵

حاج شیخ محمد فلاح یخدانی

کد متوفی: 6091905 یازدید: 364
- 1399/12/01

محمد رضا دهقانی

کد متوفی: 6093051 یازدید: 210
- 1400/01/07

محمد رضا دهقانی

کد متوفی: 6093215 یازدید: 853
- 1400/01/07

میرزاحسین دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6093548 یازدید: 133
1325/3/5 - 1399/11/27

کد متوفی: 6095195 یازدید: 191
-

حاج علیرضا دلاوری فیروزآبادی

کد متوفی: 6095198 یازدید: 292
آذر 1325 - 1397/12/20

کد متوفی: 6096363 یازدید: 219
-

سید موسوی

کد متوفی: 6096403 یازدید: 604
-

فاطمه کریمی

کد متوفی: 6097619 یازدید: 3122
- ۱۴۰۰/۱/۲۰

صدیقه پورضائیان

کد متوفی: 6098905 یازدید: 412
1345/01/05 - 1398/03/19

جليل رضائي فيروزآبادي

کد متوفی: 6100243 یازدید: 500
1339/01/02 - 1396/10/08

میرزا حسین واقف زاده

کد متوفی: 6107364 یازدید: 149
1348/02/07 - 1397/02/09

میرزاحسین واقف زاده

کد متوفی: 6107365 یازدید: 145
۱۳۴۸/۰۲/۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

میرزاحسین واقف زاده

کد متوفی: 6107374 یازدید: 154
۱۳۴۸/۰۲/۰۷ - ۱۳۴۸/۰۲/۰۹

میرزاحسین واقف زاده

کد متوفی: 6107375 یازدید: 169
۱۳۴۸/۰۲/۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

میرزاحسین واقف زاده

کد متوفی: 6107393 یازدید: 647
۱۳۴۸/۰۲/۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

حسین دهقانی فیروز ابادی

کد متوفی: 6107936 یازدید: 128
-

امیر نوری

کد متوفی: 6107955 یازدید: 142
-

کد متوفی: 6108798 یازدید: 171
-

غلامرضا کریمی میبدی

کد متوفی: 6111285 یازدید: 247
1347/06/31 - 1392/07/15

عباس پورضائیان

کد متوفی: 6113423 یازدید: 225
- 1371/1/1

مهدی کارگر

کد متوفی: 6114691 یازدید: 111
-

جعفری بعمانعلی جعفری

کد متوفی: 6114760 یازدید: 147
1334ِ61 - 139965

میرزا محمود کارگر

کد متوفی: 6117939 یازدید: 123
- 1400/02/28

میرزا محمود کارگر

کد متوفی: 6117943 یازدید: 115
- 1400/02/28

شهید اکبر ابوطالب دخت

کد متوفی: 6119610 یازدید: 370
1349/01/01 - 1367/03/03

حاجیه خانم نوری زاده

کد متوفی: 6121758 یازدید: 172
- 1400/03/10

فاطمه صغري دهقاني

کد متوفی: 6122873 یازدید: 315
- 1400/03/14

حاج حبیب سقاچی فیروزآبادی(حبیب رضا آسیابان)

کد متوفی: 6123677 یازدید: 223
- 1381/03/19

احمد طالبی

کد متوفی: 6125905 یازدید: 949
1304/03/27 - 1400/03/27

محمد شبانی

کد متوفی: 6127995 یازدید: 124
- 1400/03/10

محمد شبانی

کد متوفی: 6127996 یازدید: 119
- 1400/03/10

علیرضا رشیدی

کد متوفی: 6129257 یازدید: 255
- 1400/04/15

سید محمد اقایی میبدی

کد متوفی: 6129515 یازدید: 377
1315/02/09 - 1400/03/13

حاجیه رقیه برزگر بفروئی

کد متوفی: 6133048 یازدید: 118
-

سکینه خادمی مهرجردی

کد متوفی: 6133558 یازدید: 138
1336 - 1396

زائر الحسین سید محمود میرطالبی رکن آبادی

کد متوفی: 6137092 یازدید: 117
1330/12/05 - 1398/07/28

ننه زهرا❤

کد متوفی: 6139036 یازدید: 118
- 1392/12/07

ننه زهرا❤

کد متوفی: 6139037 یازدید: 112
- 1392/12/07

بی بی ملوک امینی

کد متوفی: 6142277 یازدید: 459
-

حسن فلاحیان

کد متوفی: 6143253 یازدید: 257
- 1400/05/30

عصمت(صدیقه) آقایی

کد متوفی: 6149435 یازدید: 399
1337/10/15 - 1400/05/25

هدایت آقائی میبدی

کد متوفی: 6149886 یازدید: 174
1334/01/07 - 1400/05/13

بی بی فاطمه دهقانی فیروزآبادی

کد متوفی: 6152135 یازدید: 174
1308 -

شکراله دهقانی

کد متوفی: 6158455 یازدید: 124
-

سید محسن مقنیان

کد متوفی: 6164211 یازدید: 114
1338/01/01 - 1398/10/03

مصیب اله ابادی

کد متوفی: 6164723 یازدید: 161
-

حاج رضا دهقانی فیروزابادی

کد متوفی: 6168464 یازدید: 119
-

صغری برزگر برزگر بفروئی

کد متوفی: 6170747 یازدید: 86
1399/08/10 - 1399/08/10

محمد رضا فلاح

کد متوفی: 6173094 یازدید: 89
-

حمیدرضا سعیدی

کد متوفی: 6173101 یازدید: 220
- 1400/05/19

احمدعلی سعیدی

کد متوفی: 6173110 یازدید: 139
- 1400/07/20

شکرالله سعیدی

کد متوفی: 6173126 یازدید: 82
1322/04/05 - 1399/04/07

مجید قطب الدینی فخرآباد

کد متوفی: 6174301 یازدید: 236
- 1397/10/25

حسنیه فرزند حبیب اله دهقانی

کد متوفی: 6175373 یازدید: 67
-

طاهره سقاچی فیروز آبادی

کد متوفی: 6176221 یازدید: 262
- 1400/10/28

سید جلال امامی میبدی

کد متوفی: 6176302 یازدید: 177
- 1400/08/30

سید علی اصغر حیدری

کد متوفی: 6176747 یازدید: 219
1318 - 1400/11/01

عباس اسدزاده

کد متوفی: 6176776 یازدید: 153
1315/04/01 - 1400/06/17

شیخ محمدرضا آخوندی

کد متوفی: 6180478 یازدید: 995
- 1400/11/19

هلال الدین برزگر بفروئی

کد متوفی: 6181533 یازدید: 220
1336/11/23 - 1399/10/26

یوسفعلی آقایی

کد متوفی: 6181729 یازدید: 122
-

مهدی شیخی شورکی{مهدی حسین متی}

کد متوفی: 6183153 یازدید: 228
1318/12/26 - 1396/11/25

عاطفه جعفری

کد متوفی: 6186351 یازدید: 2232
1367/02/17 - 1400/12/16

معصومه جعفری

کد متوفی: 6186393 یازدید: 511
- 1400/12/12

حمد معلایی

کد متوفی: 6187626 یازدید: 123
- 1400/08/17

حبیب برزگری

کد متوفی: 6187631 یازدید: 55
1340/08/12 - 1399/01/05

حبیب برزگری

کد متوفی: 6187632 یازدید: 61
-

حاج سید یحیی موسوی بفروئی

کد متوفی: 6190761 یازدید: 142
1311/10/09 - 1401/01/10

حاجی فاطمه دهقانی

کد متوفی: 6191133 یازدید: 62
-

علیرضا دهقانی فیروزآباد

کد متوفی: 6191134 یازدید: 186
1368/05/15 - 1389/12/15

محمد حسین زارع(عیشی)

کد متوفی: 6191147 یازدید: 90
-

سعید زارع ده آبادی

کد متوفی: 6191389 یازدید: 47
-

سعید زارع ده آبادی

کد متوفی: 6191393 یازدید: 70
-

غلامحسین (حسین حاج ابوطالب) فلاح

کد متوفی: 6191627 یازدید: 230
1310/07/01 - 1399/12/26

حاج سید محمود بنی فاطمی

کد متوفی: 6191633 یازدید: 123
1306/02/01 - 1396/02/03

حاجی فاطمه خانم فلاحی

کد متوفی: 6191769 یازدید: 79
-

حاجی فاطمه فلاحی

کد متوفی: 6191775 یازدید: 59
-

حاجی فاطمه دهقانی دهقانی

کد متوفی: 6192403 یازدید: 111
1320/01/01 - 1400/12/25

حاجی فاطمه دهقانی

کد متوفی: 6192652 یازدید: 83
1316/04/01 - 1400/12/18

حاج میرزا محمود برجسته

کد متوفی: 6193047 یازدید: 53
-

حاج عبدالخالق امامی میبدی

کد متوفی: 6193683 یازدید: 85
1320/03/04 - 1397/05/11

کد متوفی: 6194798 یازدید: 147
-

حاج علیبمان صادقی

کد متوفی: 6198999 یازدید: 211
- 1401/02/28

یوسفعلی زارع

کد متوفی: 6199045 یازدید: 408
1339/06/26 - 1401/02/07

اکبر ابوطالب دخت شورکی

کد متوفی: 6199806 یازدید: 163
1348/01/08 - 1367/03/23

مسعود ارشت

کد متوفی: 6199952 یازدید: 48
1401/03/04 - 1401/02/28

مسعود ارشت

کد متوفی: 6199958 یازدید: 44
-

مسعود ارشت

کد متوفی: 6199959 یازدید: 48
-

شهدا هیات قمربنی هاشم شهدا

کد متوفی: 6201198 یازدید: 56
-

سيد علي اكبر موسوي فيروزابادي

کد متوفی: 6203181 یازدید: 171
1305/09/07 - 1401/02/24

حاج سید علی اکبر موسوی

کد متوفی: 6203724 یازدید: 426
1305/09/07 - 1401/02/24

حاج حسین اسدزاده

کد متوفی: 6204357 یازدید: 61
-

فاطمه آقایی

کد متوفی: 6205430 یازدید: 164
- 1401/04/11

عباس زارعشاهی

کد متوفی: 6206298 یازدید: 102
-

رضا حیدری

کد متوفی: 6206556 یازدید: 298
-

جلال عابدین زاده

کد متوفی: 6207517 یازدید: 78
-

حاج عزت سلطانی

کد متوفی: 6210450 یازدید: 74
-

حاجی محمود رضایی فیروزآبادی

کد متوفی: 6210665 یازدید: 71
-

علیرضا دلاوری

کد متوفی: 6211117 یازدید: 58
1342/10/12 - 1397/12/20

محمدرضا عینکی

کد متوفی: 6212473 یازدید: 54
-

محمدرضا عینکی

کد متوفی: 6212474 یازدید: 78
-

حسینعلی اقایی

کد متوفی: 6216632 یازدید: 79
-

حاجیه اشرف یزدی

کد متوفی: 6217945 یازدید: 279
- 1401/07/24

مداح اهل بیت حاج محمد بقایی

کد متوفی: 6218770 یازدید: 598
- 1401/08/13

سرکار خانم شفیعی

کد متوفی: 6219242 یازدید: 316
- 1401/08/28

محمود پاکدامن

کد متوفی: 6219674 یازدید: 64
- 1399/08/29

سید نصرالله سیدالحسینی

کد متوفی: 6219795 یازدید: 81
-

حبیب برزگری

کد متوفی: 6219869 یازدید: 41
-

الهه زارع

کد متوفی: 6221107 یازدید: 490
-

الهه زارع ده آبادی محمدسجاد یوسفی

کد متوفی: 6221182 یازدید: 309
-

حاجی محمد علی برجسته فیروزآباد

کد متوفی: 6221212 یازدید: 51
1318 - 1401/09/15

هدایت اله کریمی

کد متوفی: 6221533 یازدید: 42
1323/01/04 - 1399/08/03

محمد سلیمی

کد متوفی: 6221810 یازدید: 35
-

محمد سلیمی حجت آبادي

کد متوفی: 6221811 یازدید: 38
1308/08/08 - 1385/09/20

محمد سلیمی حجت آبادي

کد متوفی: 6221813 یازدید: 51
-

حاجیه قمر سلطان فلاح

کد متوفی: 6221886 یازدید: 72
1313/01/01 - 1401/10/12

میرزا محمد عابدینی ندوشن

کد متوفی: 6221888 یازدید: 181
1314/09/01 - 1395/10/14

مهدی جعفری

کد متوفی: 6222050 یازدید: 55
1368/02/26 - 1398/04/02

فریبا جعفری

کد متوفی: 6222139 یازدید: 44
1371/02/12 - 1401/08/20

حاجیه احترام ضمان

کد متوفی: 6222246 یازدید: 124
1401/10/02 - 1401/10/16

حاجیه رباب متألهی اردکانی

کد متوفی: 6222681 یازدید: 57
1320/05/29 - 1399/08/21

شهید محمد حسین ذوالفقاری

کد متوفی: 6222725 یازدید: 35
-

حاجیه خیرالنساء فلاح یخدانی

کد متوفی: 6223629 یازدید: 39
-

حاج علی اکبر استادی مهرجردی

کد متوفی: 6224720 یازدید: 65
- 1391/11/28

حاجیه فاطمه سادات احمدی میبدی

کد متوفی: 6230560 یازدید: 173
- 1402/02/30

سکینه یوسفی

کد متوفی: 6231762 یازدید: 32
-

فاطمه پرکار

کد متوفی: 6232879 یازدید: 66
1331/08/05 - 1390/08/09

حاجیه حلیمه فلاح

کد متوفی: 6233222 یازدید: 33
1291/04/01 - 1402/04/04

همسر جناب آقای زارع

کد متوفی: 6233469 یازدید: 158
-

معصومه چوپان

کد متوفی: 6235672 یازدید: 33
-

نصرت (فضه) دهقانی فیروزابادی

کد متوفی: 6235838 یازدید: 44
1332 - 1393/09/03

عباسعلی عرب بافرانی

کد متوفی: 6236295 یازدید: 348
1313/08/06 - 1402/05/20

محمد باقر کارگر شورکی

کد متوفی: 6237458 یازدید: 119
1310/01/01 - 1399/01/06

احمد کارگر و لیلا غالبی

کد متوفی: 6237460 یازدید: 52
-

حاج قنبر آرامش و همسر مرحومه اش

کد متوفی: 6237463 یازدید: 42
-

حاجی رجب دهقانی

کد متوفی: 6237472 یازدید: 139
-

طیبه ملانوری شمسی

کد متوفی: 6239628 یازدید: 590
-

ربابه کارگر بیده

کد متوفی: 6240284 یازدید: 41
-

بی بی کوچک برزگر بفروئی

کد متوفی: 6244541 یازدید: 33
- 1400/10/25

حسن جوکار

کد متوفی: 6246536 یازدید: 17
1362/06/20 - 1402/12/13

صمد تقی زاده کاظم آباد

کد متوفی: 6246933 یازدید: 15
-

حاج ابوالفضل زارع مهرجردی

کد متوفی: 6247469 یازدید: 12
1337/01/21 - 1399/09/10

امیر حسین فلاح یخدانی

کد متوفی: 6248996 یازدید: 17
1381/12/22 - 1402/10/16

علی جعفری

کد متوفی: 6250630 یازدید: 4
-

آیت الله سیدابراهیم رئیسی

کد متوفی: 6250669 یازدید: 9
-

جمال آقایی

کد متوفی: 6251267 یازدید: 157
- 1403/03/09
Loading...

لطفا شکیبا باشید