آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مشگین شهر

عطاخان اوجاقی قوزلو

کد متوفی: 4061 یازدید: 220
-

خانعلی محمد علی نژاد

کد متوفی: 7709 یازدید: 193
-

صمد جوادی

کد متوفی: 7721 یازدید: 208
-

حاج نوروز شهبازی

کد متوفی: 39411 یازدید: 200
-

حاجیه خانم صوره خانم رضایی

کد متوفی: 39415 یازدید: 170
-

رحیمه احمدی ارجقی

کد متوفی: 53274 یازدید: 186
-

محرم افشاری

کد متوفی: 54159 یازدید: 228
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69479 یازدید: 173
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69538 یازدید: 173
-

شهناز هوشیار

کد متوفی: 72086 یازدید: 179
-

ابراهیم محمد زاده

کد متوفی: 73070 یازدید: 168
-

خانیم بادین

کد متوفی: 74085 یازدید: 169
-

ذبیع الله آذرمی

کد متوفی: 77147 یازدید: 157
-

ذبیح الله آذرمی

کد متوفی: 77159 یازدید: 155
-

نوش آفرین(بتول) بابانژاد

کد متوفی: 79389 یازدید: 137
-

رحیم برزین

کد متوفی: 79398 یازدید: 166
-

اعظم برزین

کد متوفی: 79408 یازدید: 182
-

سلیمه اسلامی

کد متوفی: 6008044 یازدید: 242
-

سید سلمان پارسا

کد متوفی: 6022903 یازدید: 181
-

معصومه عبادالهی

کد متوفی: 6022910 یازدید: 181
-

معصومه عبادالهی

کد متوفی: 6022911 یازدید: 179
-

نوش آفرین بابا نژاد

کد متوفی: 6025024 یازدید: 186
-

مصباح یزدی

کد متوفی: 6039199 یازدید: 164
-

محترم محمدحسینی خیاوی

کد متوفی: 6045801 یازدید: 159
-

حسن حائری خیاوی

کد متوفی: 6050774 یازدید: 158
-

قاسم حبیبی

کد متوفی: 6052143 یازدید: 147
-

حاج فرامرز اسکندری

کد متوفی: 6054773 یازدید: 176
-

خانم ننه پناه علی

کد متوفی: 6057285 یازدید: 142
-

عزیزان ازدست رفته اموات فامیلهای نسبی و سببی

کد متوفی: 6061184 یازدید: 156
1399/10/7 - 1399/10/7

جمشید (گل احمد) مالک فخرآبادی

کد متوفی: 6078248 یازدید: 156
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

لطفعلی کریم زاده اصل

کد متوفی: 6082149 یازدید: 143
۱۳۴۲/۷/۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

کد متوفی: 6091586 یازدید: 152
-

کد متوفی: 6093667 یازدید: 154
-

جمشید مالک

کد متوفی: 6093672 یازدید: 304
1310/03/06 - 1399/12/12

اسرافیل آذرنورین

کد متوفی: 6094993 یازدید: 160
1324 - 1399

شادروان اسرافیل آذرنورین

کد متوفی: 6094996 یازدید: 270
1324 - 1399

نازلوبیگم موحدی

کد متوفی: 6106068 یازدید: 406
1333/10/12 - 1400/2/6

منزلت کریم الهی

کد متوفی: 6107383 یازدید: 329
1332/03/10 - 1400/02/08

حاج لطیف کشی زاده

کد متوفی: 6114333 یازدید: 141
-

حمایل ندیمی

کد متوفی: 6116053 یازدید: 458
1353/04/01 - 1400/01/15

حاجیه خانم سید عادله رسته

کد متوفی: 6120623 یازدید: 154
- 1400/02/29

حاجیه خانم سید عادله رسته

کد متوفی: 6121014 یازدید: 199
1306/07/09 - 1400/02/29

اعظم حلبی

کد متوفی: 6127456 یازدید: 283
1324/04/01 - 1400/04/06

خداشکر جاویدی

کد متوفی: 6167500 یازدید: 2654
1326/07/02 - 1400/09/18

حاج صاحبعلی رحیمی عوری

کد متوفی: 6169963 یازدید: 40
-

کربلایی کمال روحی عیسی لو

کد متوفی: 6169966 یازدید: 77
-

حاج حسن موسوی میرک

کد متوفی: 6179407 یازدید: 24
-

ننه بیگم اسدالهی

کد متوفی: 6182322 یازدید: 135
- 1400/11/21

غنچه فرجی

کد متوفی: 6187155 یازدید: 92
-

احمد دادرس

کد متوفی: 6199174 یازدید: 53
- 1400/08/27

براتعلی ندایی

کد متوفی: 6200052 یازدید: 20
1344/03/27 - 1364/03/20

حامد جوادی

کد متوفی: 6212060 یازدید: 5
1374/02/17 - 1401/05/10

کربلایی محمد سلمانی

کد متوفی: 6213241 یازدید: 229
-

محمد سلمانی

کد متوفی: 6213250 یازدید: 76
-

افشین ناصری

کد متوفی: 6214442 یازدید: 337
1354/06/09 - 1401/06/05

حاج الله وردی علیزاده

کد متوفی: 6215005 یازدید: 31
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید