آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مشگین شهر

عطاخان اوجاقی قوزلو

کد متوفی: 4061 یازدید: 172
-

خانعلی محمد علی نژاد

کد متوفی: 7709 یازدید: 158
-

صمد جوادی

کد متوفی: 7721 یازدید: 162
-

حاج نوروز شهبازی

کد متوفی: 39411 یازدید: 136
-

حاجیه خانم صوره خانم رضایی

کد متوفی: 39415 یازدید: 130
-

رحیمه احمدی ارجقی

کد متوفی: 53274 یازدید: 143
-

محرم افشاری

کد متوفی: 54159 یازدید: 166
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69479 یازدید: 126
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69538 یازدید: 133
-

شهناز هوشیار

کد متوفی: 72086 یازدید: 135
-

ابراهیم محمد زاده

کد متوفی: 73070 یازدید: 135
-

خانیم بادین

کد متوفی: 74085 یازدید: 121
-

ذبیع الله آذرمی

کد متوفی: 77147 یازدید: 127
-

ذبیح الله آذرمی

کد متوفی: 77159 یازدید: 111
-

نوش آفرین(بتول) بابانژاد

کد متوفی: 79389 یازدید: 110
-

رحیم برزین

کد متوفی: 79398 یازدید: 137
-

اعظم برزین

کد متوفی: 79408 یازدید: 140
-

سلیمه اسلامی

کد متوفی: 6008044 یازدید: 202
-

سید سلمان پارسا

کد متوفی: 6022903 یازدید: 142
-

معصومه عبادالهی

کد متوفی: 6022910 یازدید: 139
-

معصومه عبادالهی

کد متوفی: 6022911 یازدید: 145
-

نوش آفرین بابا نژاد

کد متوفی: 6025024 یازدید: 146
-

مصباح یزدی

کد متوفی: 6039199 یازدید: 132
-

محترم محمدحسینی خیاوی

کد متوفی: 6045801 یازدید: 127
-

حسن حائری خیاوی

کد متوفی: 6050774 یازدید: 125
-

قاسم حبیبی

کد متوفی: 6052143 یازدید: 122
-

حاج فرامرز اسکندری

کد متوفی: 6054773 یازدید: 139
-

خانم ننه پناه علی

کد متوفی: 6057285 یازدید: 110
-

عزیزان ازدست رفته اموات فامیلهای نسبی و سببی

کد متوفی: 6061184 یازدید: 121
1399/10/7 - 1399/10/7

جمشید (گل احمد) مالک فخرآبادی

کد متوفی: 6078248 یازدید: 129
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

لطفعلی کریم زاده اصل

کد متوفی: 6082149 یازدید: 116
۱۳۴۲/۷/۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

کد متوفی: 6091586 یازدید: 113
-

کد متوفی: 6093667 یازدید: 120
-

جمشید مالک

کد متوفی: 6093672 یازدید: 260
1310/03/06 - 1399/12/12

اسرافیل آذرنورین

کد متوفی: 6094993 یازدید: 125
1324 - 1399

شادروان اسرافیل آذرنورین

کد متوفی: 6094996 یازدید: 236
1324 - 1399

نازلوبیگم موحدی

کد متوفی: 6106068 یازدید: 378
1333/10/12 - 1400/2/6

منزلت کریم الهی

کد متوفی: 6107383 یازدید: 293
1332/03/10 - 1400/02/08

حاج لطیف کشی زاده

کد متوفی: 6114333 یازدید: 111
-

حمایل ندیمی

کد متوفی: 6116053 یازدید: 408
1353/04/01 - 1400/01/15

حاجیه خانم سید عادله رسته

کد متوفی: 6120623 یازدید: 114
- 1400/02/29

حاجیه خانم سید عادله رسته

کد متوفی: 6121014 یازدید: 163
1306/07/09 - 1400/02/29

اعظم حلبی

کد متوفی: 6127456 یازدید: 240
1324/04/01 - 1400/04/06

خداشکر جاویدی

کد متوفی: 6167500 یازدید: 2618
1326/07/02 - 1400/09/18

حاج صاحبعلی رحیمی عوری

کد متوفی: 6169963 یازدید: 22
-

کربلایی کمال روحی عیسی لو

کد متوفی: 6169966 یازدید: 33
-

حاج حسن موسوی میرک

کد متوفی: 6179407 یازدید: 12
-

ننه بیگم اسدالهی

کد متوفی: 6182322 یازدید: 120
- 1400/11/21

غنچه فرجی

کد متوفی: 6187155 یازدید: 84
-

احمد دادرس

کد متوفی: 6199174 یازدید: 39
- 1400/08/27

براتعلی ندایی

کد متوفی: 6200052 یازدید: 7
1344/03/27 - 1364/03/20
Loading...

لطفا شکیبا باشید