آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مشگین شهر

عطاخان اوجاقی قوزلو

کد متوفی: 4061 یازدید: 335
-

خانعلی محمد علی نژاد

کد متوفی: 7709 یازدید: 261
-

صمد جوادی

کد متوفی: 7721 یازدید: 281
-

حاج نوروز شهبازی

کد متوفی: 39411 یازدید: 309
-

حاجیه خانم صوره خانم رضایی

کد متوفی: 39415 یازدید: 264
-

رحیمه احمدی ارجقی

کد متوفی: 53274 یازدید: 256
-

محرم افشاری

کد متوفی: 54159 یازدید: 358
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69479 یازدید: 243
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69538 یازدید: 245
-

شهناز هوشیار

کد متوفی: 72086 یازدید: 262
-

ابراهیم محمد زاده

کد متوفی: 73070 یازدید: 318
-

خانیم بادین

کد متوفی: 74085 یازدید: 243
-

ذبیع الله آذرمی

کد متوفی: 77147 یازدید: 229
-

ذبیح الله آذرمی

کد متوفی: 77159 یازدید: 210
-

نوش آفرین(بتول) بابانژاد

کد متوفی: 79389 یازدید: 205
-

رحیم برزین

کد متوفی: 79398 یازدید: 228
-

اعظم برزین

کد متوفی: 79408 یازدید: 254
-

سلیمه اسلامی

کد متوفی: 6008044 یازدید: 317
-

سید سلمان پارسا

کد متوفی: 6022903 یازدید: 272
-

معصومه عبادالهی

کد متوفی: 6022910 یازدید: 256
-

معصومه عبادالهی

کد متوفی: 6022911 یازدید: 253
-

نوش آفرین بابا نژاد

کد متوفی: 6025024 یازدید: 256
-

مصباح یزدی

کد متوفی: 6039199 یازدید: 237
-

محترم محمدحسینی خیاوی

کد متوفی: 6045801 یازدید: 227
-

حسن حائری خیاوی

کد متوفی: 6050774 یازدید: 253
-

قاسم حبیبی

کد متوفی: 6052143 یازدید: 226
-

حاج فرامرز اسکندری

کد متوفی: 6054773 یازدید: 252
-

خانم ننه پناه علی

کد متوفی: 6057285 یازدید: 218
-

عزیزان ازدست رفته اموات فامیلهای نسبی و سببی

کد متوفی: 6061184 یازدید: 235
1399/10/7 - 1399/10/7

جمشید (گل احمد) مالک فخرآبادی

کد متوفی: 6078248 یازدید: 245
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

لطفعلی کریم زاده اصل

کد متوفی: 6082149 یازدید: 199
۱۳۴۲/۷/۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

کد متوفی: 6091586 یازدید: 198
-

کد متوفی: 6093667 یازدید: 195
-

جمشید مالک

کد متوفی: 6093672 یازدید: 410
1310/03/06 - 1399/12/12

اسرافیل آذرنورین

کد متوفی: 6094993 یازدید: 226
1324 - 1399

شادروان اسرافیل آذرنورین

کد متوفی: 6094996 یازدید: 321
1324 - 1399

نازلوبیگم موحدی

کد متوفی: 6106068 یازدید: 458
1333/10/12 - 1400/2/6

منزلت کریم الهی

کد متوفی: 6107383 یازدید: 410
1332/03/10 - 1400/02/08

حاج لطیف کشی زاده

کد متوفی: 6114333 یازدید: 196
-

حمایل ندیمی

کد متوفی: 6116053 یازدید: 551
1353/04/01 - 1400/01/15

حاجیه خانم سید عادله رسته

کد متوفی: 6120623 یازدید: 242
- 1400/02/29

حاجیه خانم سید عادله رسته

کد متوفی: 6121014 یازدید: 260
1306/07/09 - 1400/02/29

اعظم حلبی

کد متوفی: 6127456 یازدید: 343
1324/04/01 - 1400/04/06

خداشکر جاویدی

کد متوفی: 6167500 یازدید: 2803
1326/07/02 - 1400/09/18

حاج صاحبعلی رحیمی عوری

کد متوفی: 6169963 یازدید: 157
-

کربلایی کمال روحی عیسی لو

کد متوفی: 6169966 یازدید: 444
-

حاج حسن موسوی میرک

کد متوفی: 6179407 یازدید: 70
-

ننه بیگم اسدالهی

کد متوفی: 6182322 یازدید: 255
- 1400/11/21

غنچه فرجی

کد متوفی: 6187155 یازدید: 144
-

احمد دادرس

کد متوفی: 6199174 یازدید: 107
- 1400/08/27

براتعلی ندایی

کد متوفی: 6200052 یازدید: 90
1344/03/27 - 1364/03/20

حامد جوادی

کد متوفی: 6212060 یازدید: 47
1374/02/17 - 1401/05/10

کربلایی محمد سلمانی

کد متوفی: 6213241 یازدید: 274
-

محمد سلمانی

کد متوفی: 6213250 یازدید: 115
-

افشین ناصری

کد متوفی: 6214442 یازدید: 413
1354/06/09 - 1401/06/05

حاج الله وردی علیزاده

کد متوفی: 6215005 یازدید: 59
-

شهید احمد قاسم زاده

کد متوفی: 6221354 یازدید: 284
1346/07/01 - 1365/10/20

سخاوت فیض الهی

کد متوفی: 6225054 یازدید: 42
1333/06/03 - 1401/10/21

آقای عبا نعمتی

کد متوفی: 6226723 یازدید: 50
-

اقای عبا نعمتی

کد متوفی: 6226726 یازدید: 129
1326/02/02 - 1399/03/13

حاج یوسف صادقی

کد متوفی: 6227911 یازدید: 61
1319/01/01 - 1395/11/25

خانم آمنه ملکی

کد متوفی: 6228980 یازدید: 48
-

کربلایی حدیقه زین العابدینی

کد متوفی: 6230761 یازدید: 48
1323/01/08 - 1397/07/03

عبا نعمتی

کد متوفی: 6231214 یازدید: 120
1326/02/02 - 1400/03/11

محمد علی عطایی

کد متوفی: 6231260 یازدید: 47
-

حاجیه خانم رحیمه

کد متوفی: 6231283 یازدید: 43
- 1400/03/07

فیروزه افخمی

کد متوفی: 6250735 یازدید: 127
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید