آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نمین

کربلایی حاج خسرو ثمودی

کد متوفی: 10853 یازدید: 291
-

مرحوم حاج حسن درستکار

کد متوفی: 20981 یازدید: 278
-

حاج حسن درستکار

کد متوفی: 21643 یازدید: 464
-

حاج حسن درستکارخانقاه

کد متوفی: 21785 یازدید: 274
-

پرویز عبداللهی

کد متوفی: 30879 یازدید: 229
-

پرویز عبداللهی

کد متوفی: 30895 یازدید: 245
-

مرحوم کربلایی مالک همتی گرده

کد متوفی: 37292 یازدید: 269
-

کربلایی‌مالک همتی‌گرده

کد متوفی: 37363 یازدید: 251
-

حمزه پرنو صفیه تقیزاده

کد متوفی: 38597 یازدید: 280
-

شمس الله پیری سلوط

کد متوفی: 6009301 یازدید: 402
-

همایون ایمان زاده

کد متوفی: 6015083 یازدید: 227
-

بانو زهره پیری سلوط

کد متوفی: 6018820 یازدید: 343
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6021990 یازدید: 209
-

حاج زرائیل راحلی نمین

کد متوفی: 6024500 یازدید: 252
-

میرمحمد حسینی

کد متوفی: 6030553 یازدید: 209
-

مرحومه‌رعنا آران

کد متوفی: 6031367 یازدید: 245
-

خدیجه آقازاده

کد متوفی: 6033071 یازدید: 221
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038696 یازدید: 212
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039475 یازدید: 226
-

علی جعفری سولا

کد متوفی: 6048134 یازدید: 4063
-

شیر الله پیری سلوط

کد متوفی: 6067106 یازدید: 353
-

بانو فرحناز پیری سلوط

کد متوفی: 6067113 یازدید: 273
-

صادق شهبازی

کد متوفی: 6070337 یازدید: 338
۲۳/۸/۷ - ۲۰/۶/۷۹

سلطان علی طلائی

کد متوفی: 6095659 یازدید: 172
1338/4/1 - 1400/1/15

کد متوفی: 6109209 یازدید: 158
-

رعنا آران

کد متوفی: 6116023 یازدید: 148
1356/8/15 - 1396/15

دوشیزه رحیمه سادات سید علومی پور

کد متوفی: 6120745 یازدید: 275
-

تقی برقی ننه کران

کد متوفی: 6150644 یازدید: 495
1338/02/02 - 1395/06/22

شهید عوض دولتخواه پیله رود

کد متوفی: 6158896 یازدید: 240
1346/04/02 - 1367/05/28

حاج طالب محمد زاده

کد متوفی: 6223140 یازدید: 32
-

زهرا سیف‌الله‌زاده

کد متوفی: 6223227 یازدید: 11
1343/01/01 - 1398/10/23

شهلا محمدنجد

کد متوفی: 6230047 یازدید: 29
1363/12/03 - 1402/02/24
Loading...

لطفا شکیبا باشید