آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نمین

کربلایی حاج خسرو ثمودی

کد متوفی: 10853 یازدید: 272
-

مرحوم حاج حسن درستکار

کد متوفی: 20981 یازدید: 239
-

حاج حسن درستکار

کد متوفی: 21643 یازدید: 422
-

حاج حسن درستکارخانقاه

کد متوفی: 21785 یازدید: 258
-

پرویز عبداللهی

کد متوفی: 30879 یازدید: 211
-

پرویز عبداللهی

کد متوفی: 30895 یازدید: 220
-

مرحوم کربلایی مالک همتی گرده

کد متوفی: 37292 یازدید: 248
-

کربلایی‌مالک همتی‌گرده

کد متوفی: 37363 یازدید: 237
-

حمزه پرنو صفیه تقیزاده

کد متوفی: 38597 یازدید: 267
-

شمس الله پیری سلوط

کد متوفی: 6009301 یازدید: 355
-

همایون ایمان زاده

کد متوفی: 6015083 یازدید: 215
-

بانو زهره پیری سلوط

کد متوفی: 6018820 یازدید: 308
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6021990 یازدید: 200
-

حاج زرائیل راحلی نمین

کد متوفی: 6024500 یازدید: 239
-

میرمحمد حسینی

کد متوفی: 6030553 یازدید: 201
-

مرحومه‌رعنا آران

کد متوفی: 6031367 یازدید: 230
-

خدیجه آقازاده

کد متوفی: 6033071 یازدید: 206
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038696 یازدید: 198
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039475 یازدید: 216
-

علی جعفری سولا

کد متوفی: 6048134 یازدید: 4013
-

شیر الله پیری سلوط

کد متوفی: 6067106 یازدید: 318
-

بانو فرحناز پیری سلوط

کد متوفی: 6067113 یازدید: 258
-

صادق شهبازی

کد متوفی: 6070337 یازدید: 330
۲۳/۸/۷ - ۲۰/۶/۷۹

سلطان علی طلائی

کد متوفی: 6095659 یازدید: 167
1338/4/1 - 1400/1/15

کد متوفی: 6109209 یازدید: 155
-

رعنا آران

کد متوفی: 6116023 یازدید: 140
1356/8/15 - 1396/15

دوشیزه رحیمه سادات سید علومی پور

کد متوفی: 6120745 یازدید: 256
-

تقی برقی ننه کران

کد متوفی: 6150644 یازدید: 408
1338/02/02 - 1395/06/22

شهید عوض دولتخواه پیله رود

کد متوفی: 6158896 یازدید: 192
1346/04/02 - 1367/05/28

حاج طالب محمد زاده

کد متوفی: 6223140 یازدید: 27
-

زهرا سیف‌الله‌زاده

کد متوفی: 6223227 یازدید: 6
1343/01/01 - 1398/10/23

شهلا محمدنجد

کد متوفی: 6230047 یازدید: 9
1363/12/03 - 1402/02/24
Loading...

لطفا شکیبا باشید