آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نمین

کربلایی حاج خسرو ثمودی

کد متوفی: 10853 یازدید: 236
-

مرحوم حاج حسن درستکار

کد متوفی: 20981 یازدید: 199
-

حاج حسن درستکار

کد متوفی: 21643 یازدید: 337
-

حاج حسن درستکارخانقاه

کد متوفی: 21785 یازدید: 225
-

پرویز عبداللهی

کد متوفی: 30879 یازدید: 169
-

پرویز عبداللهی

کد متوفی: 30895 یازدید: 185
-

مرحوم کربلایی مالک همتی گرده

کد متوفی: 37292 یازدید: 211
-

کربلایی‌مالک همتی‌گرده

کد متوفی: 37363 یازدید: 206
-

حمزه پرنو صفیه تقیزاده

کد متوفی: 38597 یازدید: 214
-

شمس الله پیری سلوط

کد متوفی: 6009301 یازدید: 307
-

همایون ایمان زاده

کد متوفی: 6015083 یازدید: 190
-

بانو زهره پیری سلوط

کد متوفی: 6018820 یازدید: 244
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6021990 یازدید: 176
-

حاج زرائیل راحلی نمین

کد متوفی: 6024500 یازدید: 209
-

میرمحمد حسینی

کد متوفی: 6030553 یازدید: 173
-

مرحومه‌رعنا آران

کد متوفی: 6031367 یازدید: 205
-

خدیجه آقازاده

کد متوفی: 6033071 یازدید: 177
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038696 یازدید: 171
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039475 یازدید: 178
-

علی جعفری سولا

کد متوفی: 6048134 یازدید: 3856
-

شیر الله پیری سلوط

کد متوفی: 6067106 یازدید: 257
-

بانو فرحناز پیری سلوط

کد متوفی: 6067113 یازدید: 227
-

صادق شهبازی

کد متوفی: 6070337 یازدید: 302
۲۳/۸/۷ - ۲۰/۶/۷۹

سلطان علی طلائی

کد متوفی: 6095659 یازدید: 144
1338/4/1 - 1400/1/15

کد متوفی: 6109209 یازدید: 141
-

رعنا آران

کد متوفی: 6116023 یازدید: 129
1356/8/15 - 1396/15

دوشیزه رحیمه سادات سید علومی پور

کد متوفی: 6120745 یازدید: 227
-

تقی برقی ننه کران

کد متوفی: 6150644 یازدید: 307
1338/02/02 - 1395/06/22

شهید عوض دولتخواه پیله رود

کد متوفی: 6158896 یازدید: 118
1346/04/02 - 1367/05/28
Loading...

لطفا شکیبا باشید