آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بناب

محمد حامدصائین

کد متوفی: 7103 یازدید: 211
-

سیده سکینه غفوری

کد متوفی: 15328 یازدید: 160
-

احمد داوودی وند

کد متوفی: 28581 یازدید: 164
-

کد متوفی: 37009 یازدید: 198
-

کد متوفی: 38828 یازدید: 158
-

رباب وکبری یگانه ورنجور

کد متوفی: 40506 یازدید: 157
-

عبدالله محی الدین بناب

کد متوفی: 6004936 یازدید: 143
-

اسماعیل بروشک

کد متوفی: 6050549 یازدید: 160
-

علی قهرمانی قدیم

کد متوفی: 6066379 یازدید: 147
-

حسین کریمی

کد متوفی: 6101456 یازدید: 762
- ۱۴۰۰/۱/۲۸

اکبر هدایتی

کد متوفی: 6103089 یازدید: 234
1340 - 1400

بهمن عباسی

کد متوفی: 6108370 یازدید: 132
1356 - 14000125

حاج اصغر خیالی

کد متوفی: 6110689 یازدید: 175
1325/6/29 - 30/9/1395

مصطفی حیدری

کد متوفی: 6111130 یازدید: 165
۱۳۲۰/۵/۱۵ - ۱۳۹۵/۵/۳۱

کربلایی مصطفی حیدری

کد متوفی: 6111230 یازدید: 165
1320/5/15 - 1395/5/31

رباب جوانمرد

کد متوفی: 6112499 یازدید: 254
22021333 - 21011400

محسن رضائی

کد متوفی: 6121218 یازدید: 399
1326/04/27 - 1397/03/09

سکینه اروجعلی زاده

کد متوفی: 6140664 یازدید: 82
-

منیره لطیفی

کد متوفی: 6142477 یازدید: 219
-

علی اکبر داوری

کد متوفی: 6145150 یازدید: 131
1340/07/30 - 1400/04/28

مرتضی آذریون

کد متوفی: 6176550 یازدید: 17
1332/04/02 - 1386/04/16

مرتضی آذریون

کد متوفی: 6176552 یازدید: 18
1331/08/08 - 1386/04/16

حاج تیمور بایرامی اقدم قشلاق

کد متوفی: 6182879 یازدید: 77
-

حاج عبدالله حدادی بناب

کد متوفی: 6182912 یازدید: 14
-

لیلا کاظم نژند اصل

کد متوفی: 6191082 یازدید: 17
1360/06/20 - 1401/01/10

لیلا کاظم نژند اصل

کد متوفی: 6191093 یازدید: 135
1360/06/25 - 1401/01/10

یدالله علافی

کد متوفی: 6198184 یازدید: 71
1313/10/10 - 1401/02/05

شادروان یدالله علافی

کد متوفی: 6198196 یازدید: 106
-

یدالله علافیع

کد متوفی: 6198216 یازدید: 3
-

روح الله الموسوی الخمینی

کد متوفی: 6201492 یازدید: 4
-

غلامعلی محبوبی

کد متوفی: 6202880 یازدید: 55
-

غلامعلی محبوبی

کد متوفی: 6202881 یازدید: 1
-

یداله علافی

کد متوفی: 6205957 یازدید: 20
1313/10/10 - 1401/02/05
Loading...

لطفا شکیبا باشید