آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بناب

محمد حامدصائین

کد متوفی: 7103 یازدید: 327
-

سیده سکینه غفوری

کد متوفی: 15328 یازدید: 325
-

احمد داوودی وند

کد متوفی: 28581 یازدید: 316
-

کد متوفی: 37009 یازدید: 305
-

کد متوفی: 38828 یازدید: 293
-

رباب وکبری یگانه ورنجور

کد متوفی: 40506 یازدید: 320
-

عبدالله محی الدین بناب

کد متوفی: 6004936 یازدید: 267
-

اسماعیل بروشک

کد متوفی: 6050549 یازدید: 287
-

علی قهرمانی قدیم

کد متوفی: 6066379 یازدید: 269
-

حسین کریمی

کد متوفی: 6101456 یازدید: 843
- ۱۴۰۰/۱/۲۸

اکبر هدایتی

کد متوفی: 6103089 یازدید: 356
1340 - 1400

بهمن عباسی

کد متوفی: 6108370 یازدید: 253
1356 - 14000125

حاج اصغر خیالی

کد متوفی: 6110689 یازدید: 315
1325/6/29 - 30/9/1395

مصطفی حیدری

کد متوفی: 6111130 یازدید: 305
۱۳۲۰/۵/۱۵ - ۱۳۹۵/۵/۳۱

کربلایی مصطفی حیدری

کد متوفی: 6111230 یازدید: 300
1320/5/15 - 1395/5/31

رباب جوانمرد

کد متوفی: 6112499 یازدید: 384
22021333 - 21011400

محسن رضائی

کد متوفی: 6121218 یازدید: 489
1326/04/27 - 1397/03/09

سکینه اروجعلی زاده

کد متوفی: 6140664 یازدید: 176
-

منیره لطیفی

کد متوفی: 6142477 یازدید: 340
-

علی اکبر داوری

کد متوفی: 6145150 یازدید: 234
1340/07/30 - 1400/04/28

مرتضی آذریون

کد متوفی: 6176550 یازدید: 79
1332/04/02 - 1386/04/16

مرتضی آذریون

کد متوفی: 6176552 یازدید: 100
1331/08/08 - 1386/04/16

حاج تیمور بایرامی اقدم قشلاق

کد متوفی: 6182879 یازدید: 170
-

حاج عبدالله حدادی بناب

کد متوفی: 6182912 یازدید: 89
-

لیلا کاظم نژند اصل

کد متوفی: 6191082 یازدید: 111
1360/06/20 - 1401/01/10

لیلا کاظم نژند اصل

کد متوفی: 6191093 یازدید: 198
1360/06/25 - 1401/01/10

یدالله علافی

کد متوفی: 6198184 یازدید: 134
1313/10/10 - 1401/02/05

شادروان یدالله علافی

کد متوفی: 6198196 یازدید: 169
-

یدالله علافیع

کد متوفی: 6198216 یازدید: 57
-

روح الله الموسوی الخمینی

کد متوفی: 6201492 یازدید: 53
-

غلامعلی محبوبی

کد متوفی: 6202880 یازدید: 136
-

غلامعلی محبوبی

کد متوفی: 6202881 یازدید: 68
-

یداله علافی

کد متوفی: 6205957 یازدید: 155
1313/10/10 - 1401/02/05

محمد طهوری

کد متوفی: 6207817 یازدید: 49
-

محمد طهوری

کد متوفی: 6207818 یازدید: 36
-

محمد طهوری

کد متوفی: 6207819 یازدید: 43
1315 - 1384/12/07

بشیر مقدم

کد متوفی: 6209961 یازدید: 81
1322/11/01 - 1377/08/11

.. ..

کد متوفی: 6209981 یازدید: 267
1322/11/01 - 1377/08/11

حاج مرتضی رحیمی

کد متوفی: 6212884 یازدید: 92
1324/02/12 - 1401/04/30

حاجیه حسنعلی پور

کد متوفی: 6215013 یازدید: 48
1318/01/10 - 1372/10/01

فتح الله صحرایی

کد متوفی: 6219334 یازدید: 53
-

ابوالفضل معبودی

کد متوفی: 6223726 یازدید: 54
1327/01/17 - 1400/07/01

امیررضا ولیلو

کد متوفی: 6228441 یازدید: 556
- 1402/01/29

حلیمه شایان

کد متوفی: 6242137 یازدید: 0
- 1402/09/16
Loading...

لطفا شکیبا باشید