آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بناب

محمد حامدصائین

کد متوفی: 7103 یازدید: 263
-

سیده سکینه غفوری

کد متوفی: 15328 یازدید: 215
-

احمد داوودی وند

کد متوفی: 28581 یازدید: 223
-

کد متوفی: 37009 یازدید: 248
-

کد متوفی: 38828 یازدید: 207
-

رباب وکبری یگانه ورنجور

کد متوفی: 40506 یازدید: 224
-

عبدالله محی الدین بناب

کد متوفی: 6004936 یازدید: 198
-

اسماعیل بروشک

کد متوفی: 6050549 یازدید: 199
-

علی قهرمانی قدیم

کد متوفی: 6066379 یازدید: 197
-

حسین کریمی

کد متوفی: 6101456 یازدید: 800
- ۱۴۰۰/۱/۲۸

اکبر هدایتی

کد متوفی: 6103089 یازدید: 284
1340 - 1400

بهمن عباسی

کد متوفی: 6108370 یازدید: 173
1356 - 14000125

حاج اصغر خیالی

کد متوفی: 6110689 یازدید: 225
1325/6/29 - 30/9/1395

مصطفی حیدری

کد متوفی: 6111130 یازدید: 225
۱۳۲۰/۵/۱۵ - ۱۳۹۵/۵/۳۱

کربلایی مصطفی حیدری

کد متوفی: 6111230 یازدید: 217
1320/5/15 - 1395/5/31

رباب جوانمرد

کد متوفی: 6112499 یازدید: 303
22021333 - 21011400

محسن رضائی

کد متوفی: 6121218 یازدید: 432
1326/04/27 - 1397/03/09

سکینه اروجعلی زاده

کد متوفی: 6140664 یازدید: 120
-

منیره لطیفی

کد متوفی: 6142477 یازدید: 271
-

علی اکبر داوری

کد متوفی: 6145150 یازدید: 175
1340/07/30 - 1400/04/28

مرتضی آذریون

کد متوفی: 6176550 یازدید: 33
1332/04/02 - 1386/04/16

مرتضی آذریون

کد متوفی: 6176552 یازدید: 34
1331/08/08 - 1386/04/16

حاج تیمور بایرامی اقدم قشلاق

کد متوفی: 6182879 یازدید: 104
-

حاج عبدالله حدادی بناب

کد متوفی: 6182912 یازدید: 28
-

لیلا کاظم نژند اصل

کد متوفی: 6191082 یازدید: 44
1360/06/20 - 1401/01/10

لیلا کاظم نژند اصل

کد متوفی: 6191093 یازدید: 149
1360/06/25 - 1401/01/10

یدالله علافی

کد متوفی: 6198184 یازدید: 83
1313/10/10 - 1401/02/05

شادروان یدالله علافی

کد متوفی: 6198196 یازدید: 117
-

یدالله علافیع

کد متوفی: 6198216 یازدید: 14
-

روح الله الموسوی الخمینی

کد متوفی: 6201492 یازدید: 14
-

غلامعلی محبوبی

کد متوفی: 6202880 یازدید: 83
-

غلامعلی محبوبی

کد متوفی: 6202881 یازدید: 15
-

یداله علافی

کد متوفی: 6205957 یازدید: 58
1313/10/10 - 1401/02/05

محمد طهوری

کد متوفی: 6207817 یازدید: 12
-

محمد طهوری

کد متوفی: 6207818 یازدید: 8
-

محمد طهوری

کد متوفی: 6207819 یازدید: 15
1315 - 1384/12/07

بشیر مقدم

کد متوفی: 6209961 یازدید: 22
1322/11/01 - 1377/08/11

.. ..

کد متوفی: 6209981 یازدید: 228
1322/11/01 - 1377/08/11

حاج مرتضی رحیمی

کد متوفی: 6212884 یازدید: 43
1324/02/12 - 1401/04/30

حاجیه حسنعلی پور

کد متوفی: 6215013 یازدید: 7
1318/01/10 - 1372/10/01

فتح الله صحرایی

کد متوفی: 6219334 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید