آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بناب

محمد حامدصائین

کد متوفی: 7103 یازدید: 297
-

سیده سکینه غفوری

کد متوفی: 15328 یازدید: 262
-

احمد داوودی وند

کد متوفی: 28581 یازدید: 266
-

کد متوفی: 37009 یازدید: 278
-

کد متوفی: 38828 یازدید: 239
-

رباب وکبری یگانه ورنجور

کد متوفی: 40506 یازدید: 267
-

عبدالله محی الدین بناب

کد متوفی: 6004936 یازدید: 227
-

اسماعیل بروشک

کد متوفی: 6050549 یازدید: 225
-

علی قهرمانی قدیم

کد متوفی: 6066379 یازدید: 222
-

حسین کریمی

کد متوفی: 6101456 یازدید: 821
- ۱۴۰۰/۱/۲۸

اکبر هدایتی

کد متوفی: 6103089 یازدید: 332
1340 - 1400

بهمن عباسی

کد متوفی: 6108370 یازدید: 194
1356 - 14000125

حاج اصغر خیالی

کد متوفی: 6110689 یازدید: 267
1325/6/29 - 30/9/1395

مصطفی حیدری

کد متوفی: 6111130 یازدید: 256
۱۳۲۰/۵/۱۵ - ۱۳۹۵/۵/۳۱

کربلایی مصطفی حیدری

کد متوفی: 6111230 یازدید: 243
1320/5/15 - 1395/5/31

رباب جوانمرد

کد متوفی: 6112499 یازدید: 334
22021333 - 21011400

محسن رضائی

کد متوفی: 6121218 یازدید: 453
1326/04/27 - 1397/03/09

سکینه اروجعلی زاده

کد متوفی: 6140664 یازدید: 140
-

منیره لطیفی

کد متوفی: 6142477 یازدید: 294
-

علی اکبر داوری

کد متوفی: 6145150 یازدید: 197
1340/07/30 - 1400/04/28

مرتضی آذریون

کد متوفی: 6176550 یازدید: 45
1332/04/02 - 1386/04/16

مرتضی آذریون

کد متوفی: 6176552 یازدید: 49
1331/08/08 - 1386/04/16

حاج تیمور بایرامی اقدم قشلاق

کد متوفی: 6182879 یازدید: 138
-

حاج عبدالله حدادی بناب

کد متوفی: 6182912 یازدید: 53
-

لیلا کاظم نژند اصل

کد متوفی: 6191082 یازدید: 83
1360/06/20 - 1401/01/10

لیلا کاظم نژند اصل

کد متوفی: 6191093 یازدید: 174
1360/06/25 - 1401/01/10

یدالله علافی

کد متوفی: 6198184 یازدید: 101
1313/10/10 - 1401/02/05

شادروان یدالله علافی

کد متوفی: 6198196 یازدید: 127
-

یدالله علافیع

کد متوفی: 6198216 یازدید: 26
-

روح الله الموسوی الخمینی

کد متوفی: 6201492 یازدید: 24
-

غلامعلی محبوبی

کد متوفی: 6202880 یازدید: 99
-

غلامعلی محبوبی

کد متوفی: 6202881 یازدید: 30
-

یداله علافی

کد متوفی: 6205957 یازدید: 100
1313/10/10 - 1401/02/05

محمد طهوری

کد متوفی: 6207817 یازدید: 23
-

محمد طهوری

کد متوفی: 6207818 یازدید: 17
-

محمد طهوری

کد متوفی: 6207819 یازدید: 35
1315 - 1384/12/07

بشیر مقدم

کد متوفی: 6209961 یازدید: 41
1322/11/01 - 1377/08/11

.. ..

کد متوفی: 6209981 یازدید: 250
1322/11/01 - 1377/08/11

حاج مرتضی رحیمی

کد متوفی: 6212884 یازدید: 55
1324/02/12 - 1401/04/30

حاجیه حسنعلی پور

کد متوفی: 6215013 یازدید: 18
1318/01/10 - 1372/10/01

فتح الله صحرایی

کد متوفی: 6219334 یازدید: 14
-

ابوالفضل معبودی

کد متوفی: 6223726 یازدید: 11
1327/01/17 - 1400/07/01

امیررضا ولیلو

کد متوفی: 6228441 یازدید: 431
- 1402/01/29
Loading...

لطفا شکیبا باشید