آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آران وبیدگل

غلامرضا تدبیری

کد متوفی: 6240 یازدید: 114
-

غلامرضا تدبیری

کد متوفی: 6264 یازدید: 120
-

مهندس حاج مهدی احمدی

کد متوفی: 11428 یازدید: 117
-

عباسعلی ملایی نوش ابادی

کد متوفی: 11486 یازدید: 109
-

علیجان و فاطمه راوندی و ضیاء

کد متوفی: 12405 یازدید: 123
-

بانو فاطمه قربانی

کد متوفی: 20952 یازدید: 115
-

هانی قاری یزدلی

کد متوفی: 27296 یازدید: 139
-

حاجیه عذرا مصدق

کد متوفی: 27442 یازدید: 129
-

سیداحمد سیدزاده بیدگلی

کد متوفی: 43637 یازدید: 120
-

حاج عباس نادری صفا

کد متوفی: 43750 یازدید: 114
-

حاج عباس نادری صفا

کد متوفی: 44002 یازدید: 127
-

فیصل سید حسینی

کد متوفی: 45198 یازدید: 128
-

راضیه فریدونی

کد متوفی: 49153 یازدید: 107
-

راضیه فریدونی

کد متوفی: 49172 یازدید: 125
-

محمد عظیمی بیدگلی

کد متوفی: 54095 یازدید: 154
-

عباس دهقانی یزدلی

کد متوفی: 54483 یازدید: 99
-

حسین حداد

کد متوفی: 58740 یازدید: 101
-

حاجیه خانم سلیمی

کد متوفی: 59080 یازدید: 108
-

حاج حسینعلی زهتاب

کد متوفی: 59885 یازدید: 109
-

حاج حسینعلی زهتاب

کد متوفی: 59901 یازدید: 125
-

قدرت الله سدیی

کد متوفی: 62449 یازدید: 115
-

قدرت الله سدیی

کد متوفی: 62471 یازدید: 81
-

قدرت الله سدیی

کد متوفی: 62476 یازدید: 104
-

بتول برفی

کد متوفی: 62714 یازدید: 105
-

حاج حسین راحمی

کد متوفی: 63359 یازدید: 99
-

علی اکبر سنجر بانو گوهر سلطانی

کد متوفی: 63948 یازدید: 90
-

غلامعلی غلامیان

کد متوفی: 64240 یازدید: 87
-

خانم غلامیان

کد متوفی: 64311 یازدید: 86
-

خانم انتخابی

کد متوفی: 64723 یازدید: 90
-

شکرالله آسیابان زاده

کد متوفی: 64744 یازدید: 118
-

احسان باقری

کد متوفی: 64777 یازدید: 94
-

حسین سنجر

کد متوفی: 64801 یازدید: 92
-

فاطمه پراور فاطمه پراور

کد متوفی: 65770 یازدید: 96
-

عباس فخرآبادی

کد متوفی: 65941 یازدید: 114
-

عباس فخرآبادی

کد متوفی: 65969 یازدید: 99
-

مرتضی مردادی

کد متوفی: 68233 یازدید: 94
-

غلامعلی دافعی

کد متوفی: 68585 یازدید: 90
-

حسین رافضی

کد متوفی: 68652 یازدید: 145
-

علی کفاش

کد متوفی: 70832 یازدید: 93
-

حیدر علی محمدی

کد متوفی: 70886 یازدید: 114
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 71935 یازدید: 90
-

ناهید فرزین

کد متوفی: 72804 یازدید: 214
-

باباسید عباس حسینی بیدگلی

کد متوفی: 73470 یازدید: 123
-

حاج سیف الله رئوفی

کد متوفی: 75413 یازدید: 125
-

کبری خادم_ کاظمی

کد متوفی: 75454 یازدید: 89
-

صدیقه خانم اسلامی

کد متوفی: 75883 یازدید: 95
-

صدیقه خانم و خانم کوکب اسلامی

کد متوفی: 75886 یازدید: 87
-

کوکب خانم اسلامی

کد متوفی: 75894 یازدید: 93
-

صدیقه اسلامی

کد متوفی: 75929 یازدید: 90
-

قاسم سلـیمانی

کد متوفی: 78105 یازدید: 79
-

شیخ عزیزالله شکوری آرانی

کد متوفی: 78155 یازدید: 110
-

اعظم سادات قرشی

کد متوفی: 78158 یازدید: 102
-

فاطمه کوچه گرد

کد متوفی: 78910 یازدید: 84
-

فاطمه کوچه گرد

کد متوفی: 78946 یازدید: 95
-

عوضعلی کشاورزی

کد متوفی: 6000853 یازدید: 197
-

سعید کله ای

کد متوفی: 6002814 یازدید: 96
-

علی آقا اربابی

کد متوفی: 6003286 یازدید: 94
-

علی آقا اربابی

کد متوفی: 6003297 یازدید: 286
1337/02/10 - 1367/03/23

فاطمه قاسمی

کد متوفی: 6003801 یازدید: 111
-

عباسعلی ملایی نوش آبادی

کد متوفی: 6005528 یازدید: 108
-

حاج رضا علفی

کد متوفی: 6005533 یازدید: 101
-

سید محمود سیدی یزدلی

کد متوفی: 6005675 یازدید: 117
-

ارسلان لشگری

کد متوفی: 6005767 یازدید: 144
-

سید علی آقا(فضل اله) سکوت

کد متوفی: 6005902 یازدید: 106
-

رحمت اله خزیری

کد متوفی: 6007421 یازدید: 154
-

ماشاالله سعیدی

کد متوفی: 6007614 یازدید: 131
-

حاجیه خانم ایمانیان

کد متوفی: 6007781 یازدید: 119
-

رباب سادات حسینی بیدگلی

کد متوفی: 6009191 یازدید: 97
-

حاج ولی الله حفیظیان

کد متوفی: 6009234 یازدید: 118
-

حاج ولی الله حفیظیان

کد متوفی: 6009246 یازدید: 99
-

شیخ احمد امین پور

کد متوفی: 6009314 یازدید: 116
-

اقای جواد اقبال ارانی

کد متوفی: 6009793 یازدید: 108
-

عباس ملائی نوش آبادی

کد متوفی: 6010520 یازدید: 96
-

سید جواد هاشمیان

کد متوفی: 6011333 یازدید: 89
-

مهدی روحانی

کد متوفی: 6013669 یازدید: 135
-

شيخ احمد معين آبادي بيدگلي

کد متوفی: 6015050 یازدید: 128
-

شيخ احمد معين آبادي بيدگلي

کد متوفی: 6015053 یازدید: 97
-

علی و رضا شعوری و دربندی

کد متوفی: 6017957 یازدید: 90
-

علی شعوری _رضا دربندی

کد متوفی: 6017961 یازدید: 93
-

حاجیه خانم خدیجه خدانه

کد متوفی: 6018909 یازدید: 99
-

حاج حسین اکرمیان آرانی

کد متوفی: 6019033 یازدید: 149
-

حاج عبدالله خان اکرمیان آرانی

کد متوفی: 6019715 یازدید: 145
-

حاجیه خانم باشی رزاقی آرانی

کد متوفی: 6019729 یازدید: 140
-

سیدمحمد میرعابدینی

کد متوفی: 6020430 یازدید: 102
-

حاج رضا بصره ای آرانی

کد متوفی: 6022114 یازدید: 278
-

کبری خادم آرانی

کد متوفی: 6022173 یازدید: 111
-

حاج عباسعلی کاظمی آرانی

کد متوفی: 6022817 یازدید: 130
-

حاج سيداكبرآقا بنايي

کد متوفی: 6023102 یازدید: 113
-

استاد حسن انتخابي

کد متوفی: 6025061 یازدید: 117
-

حاج غلامرضا حق پرست بیدگلی

کد متوفی: 6026842 یازدید: 108
-

حاج غلامرضا حق پرست بیدگلی

کد متوفی: 6026985 یازدید: 365
-

حاج میرزا قربانی طرقی

کد متوفی: 6028376 یازدید: 107
-

علی آقا، علیمحمد و علی اصغر اربابی

کد متوفی: 6028886 یازدید: 150
-

حاج جواد خادمپور آرانی

کد متوفی: 6029313 یازدید: 110
-

حسین بلالی بیدگلی

کد متوفی: 6029801 یازدید: 104
-

نعمت اله همائي پور

کد متوفی: 6030484 یازدید: 94
-

سید فضل الله طاهایی بیدگلی

کد متوفی: 6031173 یازدید: 102
-

حسین بلالی بیدگلی

کد متوفی: 6032733 یازدید: 110
-

حسین بلالی بیدگلی

کد متوفی: 6032744 یازدید: 166
-

اکبر ناظمی پور

کد متوفی: 6033277 یازدید: 100
-

منتها پورفیضی

کد متوفی: 6034376 یازدید: 105
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6036535 یازدید: 100
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037506 یازدید: 106
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037555 یازدید: 117
-

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039044 یازدید: 95
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039078 یازدید: 100
-

الهام دولوسی

کد متوفی: 6050663 یازدید: 105
-

حاج سیدحسین مهدوی

کد متوفی: 6050944 یازدید: 100
-

علی مسکینی

کد متوفی: 6051258 یازدید: 89
-

گوهر صالحی نسب

کد متوفی: 6053760 یازدید: 93
-

محمد رضا جندقیان

کد متوفی: 6059023 یازدید: 106
1339/1/1 - 1359/8/28

گاگار اعظمی

کد متوفی: 6059347 یازدید: 92
1200/7/15 - 1399/11/4

ناصر سامانی

کد متوفی: 6059870 یازدید: 99
-

مسعود سامانی

کد متوفی: 6059873 یازدید: 87
-

عباس اخباری پور

کد متوفی: 6060417 یازدید: 101
۱۳۰۰/۰۱/۰۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۶

غلامحسین شاه میرزایی

کد متوفی: 6060530 یازدید: 88
19850120 - 20150120

حاج حسین دلیری

کد متوفی: 6061934 یازدید: 94
-

میثم عبدالله زاده

کد متوفی: 6065308 یازدید: 101
1358/12/10 - 1397/11/24

حاج محمدرضا محرابی پناه

کد متوفی: 6066473 یازدید: 127
1312/03/10 - 1399/10/17

میثم عبداله زاده آرانی

کد متوفی: 6067210 یازدید: 77
10/12/1358 - 24/11/1397

میثم عبداله زاده آرانی

کد متوفی: 6067221 یازدید: 85
10/12/1358 - 24/11/1397

عذرا فرح آبادی

کد متوفی: 6071305 یازدید: 92
1312/07/08 - 1398/12/07

حاج علی اکبر استادی

کد متوفی: 6074208 یازدید: 110
1313/1/1 - 1399/12/2

حاج علی اکبر مزروعی

کد متوفی: 6074211 یازدید: 101
1313/1/1 - 1399/12/2

سيدجمال توكليان نوش آبادي

کد متوفی: 6077667 یازدید: 85
-

سيد جمال توكليان نوش آبادي

کد متوفی: 6077673 یازدید: 84
-

سید احسان زهرایی (علی آبادی)

کد متوفی: 6083014 یازدید: 534
19750823 - 20200708

علیرضا ابراهیم زاده

کد متوفی: 6083665 یازدید: 682
1379/06/21 - 1398/12/28

کبری مهرانی

کد متوفی: 6090459 یازدید: 460
1316/10/7 - 1396/1/2

عذرا عراقي آراني

کد متوفی: 6090952 یازدید: 192
1318/05/29 - 1400/01/02

کد متوفی: 6091843 یازدید: 88
-

سیده سادات علوی بانو خاتمی

کد متوفی: 6092159 یازدید: 98
-

یادبود زنده یاد امیر علی سید نصیری

کد متوفی: 6096456 یازدید: 150
-

ابوالفضل مسلمی زواره

کد متوفی: 6098971 یازدید: 99
۱۳۳۶۰۱۰۱ - ۱۳۹۸

حسن نیکویی

کد متوفی: 6099002 یازدید: 83
- 1397/8/30

ابوالفضل مسلمی زواره

کد متوفی: 6099148 یازدید: 300
- 1398/01/25

خانم زهرا غنی و خانم زینب کمال

کد متوفی: 6102037 یازدید: 838
-

کد متوفی: 6102501 یازدید: 95
-

آقای عبدالله داداشی

کد متوفی: 6106712 یازدید: 182
1315/07/01 - 1399/07/19

فاطمه ایمانیان

کد متوفی: 6120786 یازدید: 154
-

11 11

کد متوفی: 6121145 یازدید: 66
-

بانو عصمت باقریان

کد متوفی: 6122047 یازدید: 58
1328/02/06 - 1400/03/08

بانو زینب میرزاجانی

کد متوفی: 6122394 یازدید: 55
- 1400/03/12

احمد احمد احمدی

کد متوفی: 6123308 یازدید: 64
-

ریحانه توکلی

کد متوفی: 6123703 یازدید: 1464
1383/05/04 - 1400/02/27

امیر طاهریان

کد متوفی: 6124956 یازدید: 73
- 1397/03/26

فرزانه دهقانی ارانی

کد متوفی: 6128113 یازدید: 142
1323/09/08 - 1400/04/10

فاطمه نورشرق

کد متوفی: 6128321 یازدید: 217
1363/06/09 - 1398/08/03

بهشته صباحی بیدگلی

کد متوفی: 6129027 یازدید: 61
- 1400/04/08

زینت(صغرا) محمدی

کد متوفی: 6129205 یازدید: 45
1339 - 1400/04/03

خورشید زارع زاده

کد متوفی: 6130603 یازدید: 113
1320/04/07 - 1400/04/18

غلامرضا راوندی

کد متوفی: 6133682 یازدید: 436
- 1400/05/03

علیمحمد موحدیان

کد متوفی: 6136434 یازدید: 50
-

جواد خلیلیان مهابادی

کد متوفی: 6136493 یازدید: 181
-

مرتضی محلوجی

کد متوفی: 6137699 یازدید: 54
-

حاجیه خانم شمسی صدیقیان

کد متوفی: 6138972 یازدید: 46
1304/11/01 - 1399/11/28

عصمت شفیعی

کد متوفی: 6140870 یازدید: 274
-

حاجیه خانم بشارت رشیدی

کد متوفی: 6142543 یازدید: 41
-

مصطفی شیخ فرشی

کد متوفی: 6149661 یازدید: 42
1322/12/20 - 1394/08/09

حاج محمد مهدی مانده گاران

کد متوفی: 6150523 یازدید: 72
1313/09/05 - 1400/06/21

عباس بابایی

کد متوفی: 6151614 یازدید: 45
-

بیگم عباسی

کد متوفی: 6151689 یازدید: 72
1303/10/21 - 1399/04/25

ابراهیم رشیدقامت

کد متوفی: 6155695 یازدید: 81
1352/01/04 - 1399/07/19

عباس مسلمی زاده

کد متوفی: 6155919 یازدید: 95
- 1399/07/13

فرهاد اسلامی نطنزی

کد متوفی: 6156299 یازدید: 1122
1349/01/05 - 1400/07/14

قاسم خندان یزدلی

کد متوفی: 6158496 یازدید: 70
- 1400/07/29

حسن محرابی پناه

کد متوفی: 6159815 یازدید: 286
1318/07/29 - 1400/08/09

1212 1212

کد متوفی: 6161319 یازدید: 32
1400 - 1392

کد متوفی: 6161982 یازدید: 28
-

حسین زمانی

کد متوفی: 6164518 یازدید: 111
- 1400/06/19

حسین رافضی

کد متوفی: 6164630 یازدید: 27
-

حسین رافضی

کد متوفی: 6164632 یازدید: 74
-

داوود عالی محمودی

کد متوفی: 6168103 یازدید: 20
1353/07/13 - 1400/09/09

جواهر سادات سعید زاده

کد متوفی: 6168624 یازدید: 58
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6170899 یازدید: 14
-

حاج عباس دهقانیان آرانی

کد متوفی: 6171815 یازدید: 175
- 1400/10/10

حاج نصرالله هاشمیان

کد متوفی: 6172072 یازدید: 112
-

احسان الله دهاقین

کد متوفی: 6172808 یازدید: 12
-

علی نم نبات

کد متوفی: 6173331 یازدید: 14
1332/04/14 - 1400/10/15

حاجیه خانم گلرخ نجفی

کد متوفی: 6174487 یازدید: 87
- 1400/10/05

حاج‌حسن معتمدی

کد متوفی: 6174607 یازدید: 12
1320/03/05 - 1400/09/05

اکبر عمیدزاده

کد متوفی: 6176081 یازدید: 14
1319/03/09 - 1381/09/27

اقای جواد افروز

کد متوفی: 6176401 یازدید: 47
-

منیژه مختاری

کد متوفی: 6176704 یازدید: 12
-

عباس اخباری

کد متوفی: 6177011 یازدید: 57
1302/01/01 - 1392/11/06

نسیم عبدالهی

کد متوفی: 6177193 یازدید: 14
-

نسیم عبدالهی

کد متوفی: 6177194 یازدید: 10
-

نسیم عبدالهی

کد متوفی: 6177195 یازدید: 13
- 1399/11/04

عذری کاظم پور

کد متوفی: 6177908 یازدید: 12
- 1397/11/10

سید عباس جولائی

کد متوفی: 6178374 یازدید: 9
-

بهرام رهبری

کد متوفی: 6180129 یازدید: 19
-

محمود حاجی حسینی

کد متوفی: 6180316 یازدید: 12
1332/08/01 - 1400/06/02

حاج عباسعلی میرسعیدی

کد متوفی: 6180489 یازدید: 12
-

حمید رضا سیاوشان

کد متوفی: 6181346 یازدید: 185
1357/09/22 - 1400/11/23

حسین ابراهیمی

کد متوفی: 6182888 یازدید: 11
-

باقری صدیقه باقری

کد متوفی: 6182962 یازدید: 10
-

رحیم جهانبانی

کد متوفی: 6183290 یازدید: 38
1316 - 1400/11/24

صغری یاریان همسر حسین ملکوتی خواه

کد متوفی: 6183486 یازدید: 176
-

حسینعلی رضایی

کد متوفی: 6184985 یازدید: 255
1337/07/20 - 1400/12/09

مهری اشرفی

کد متوفی: 6185022 یازدید: 91
1313/01/01 - 1400/11/27

طیبه غفورزاده

کد متوفی: 6185067 یازدید: 213
-

حاج مرتضی اکبریان

کد متوفی: 6185198 یازدید: 12
- 1399/12/05

محمد علی رحمتی

کد متوفی: 6185468 یازدید: 16
1345/01/01 - 1390/12/12

محمد رحمتی

کد متوفی: 6185471 یازدید: 41
1344/01/01 - 1390/12/12

محمد علی رحمتی

کد متوفی: 6185473 یازدید: 15
1344/01/01 - 1390/12/12

عباس نمازیان

کد متوفی: 6185529 یازدید: 189
-

حاج حسین قیصری

کد متوفی: 6185720 یازدید: 88
- 1400/11/07

میرزاعلی جباریان

کد متوفی: 6187326 یازدید: 9
- 1400/12/23

میرزاعلی جباریان

کد متوفی: 6187327 یازدید: 9
-

علیرضا جباریان

کد متوفی: 6187328 یازدید: 9
-

میثم درخشان نژاد ارانی

کد متوفی: 6187718 یازدید: 22
1367/07/07 - 1398/11/20

میثم درخشان نژاد

کد متوفی: 6187721 یازدید: 141
-

الا ذبر

کد متوفی: 6187772 یازدید: 13
1395/06/07 - 1400/08/06

فاطمه علی رضایی

کد متوفی: 6189357 یازدید: 19
1327/01/22 - 1400/02/06

محمود میرزایی

کد متوفی: 6189888 یازدید: 10
1345/05/05 - 1401/01/04

اله کرم بیدکانی بختیاروند

کد متوفی: 6189954 یازدید: 15
-

فاطمه ربیعی

کد متوفی: 6191200 یازدید: 8
- 1401/01/09

فاطمه ربیعی

کد متوفی: 6191203 یازدید: 7
- 1401/01/09

فاطمه ربیعی

کد متوفی: 6191204 یازدید: 6
- 1401/01/09

ابوالفضل قنایی مقدم

کد متوفی: 6193374 یازدید: 10
-

ابوالفضل قنایی مقدم

کد متوفی: 6193375 یازدید: 66
-

زهرا تبارک

کد متوفی: 6195722 یازدید: 10
-

زهرا تبارک

کد متوفی: 6195723 یازدید: 6
-

حاجیه خانم خالقی

کد متوفی: 6195787 یازدید: 4
-

حمیدرضا کیخسروی

کد متوفی: 6196106 یازدید: 32
- 1401/02/06

شهربانو قربانیان

کد متوفی: 6196746 یازدید: 30
1317/07/07 - 1389/10/25

نور علی سلیمانی

کد متوفی: 6197266 یازدید: 30
1324/04/04 - 1401/02/14

سید محمد سیدزاده

کد متوفی: 6197636 یازدید: 26
-

رضا خودسیانی

کد متوفی: 6198800 یازدید: 123
- 1401/02/26

عباس محبوبی

کد متوفی: 6199549 یازدید: 48
1343/01/01 - 1381/02/31

سیدعلی اکبر موسوی نژاد

کد متوفی: 6200138 یازدید: 12
-

محسن مداحی آرانی

کد متوفی: 6200233 یازدید: 433
-

غلامحسین پولادسنج

کد متوفی: 6200418 یازدید: 3
-

رضوان وکبری ملکی استواره

کد متوفی: 6200423 یازدید: 2
1336/05/02 - 1378/04/24

حاجیه خانم سلطان عربیان

کد متوفی: 6200456 یازدید: 50
1312/12/01 - 1400/09/21

زهرا مداحی

کد متوفی: 6200687 یازدید: 24
-

فاطمه فرزین

کد متوفی: 6200688 یازدید: 9
1312/01/02 - 1398/05/13

حاج دخیل ضابطی

کد متوفی: 6200691 یازدید: 17
-

مرحوم مغفورحاج دخیل ضابطی 🌱🌱

کد متوفی: 6200697 یازدید: 109
-

حاج علی اکبر شعبانزاده

کد متوفی: 6200698 یازدید: 1
-

حاج علی اکبر شعبانزاده

کد متوفی: 6200699 یازدید: 78
-

زهرا داروغه

کد متوفی: 6200700 یازدید: 6
-

محمد فدائیان

کد متوفی: 6200791 یازدید: 2
-

محمد فدائیان

کد متوفی: 6200794 یازدید: 4
-

حاج سید عباس خراسانی

کد متوفی: 6201474 یازدید: 22
-

علی اکبر خداپناه ارانی

کد متوفی: 6204306 یازدید: 0
-

محسن و علی آذرنگ

کد متوفی: 6205156 یازدید: 71
1350/01/01 - 1401/02/18

طاهره اکبری

کد متوفی: 6205259 یازدید: 1
1312/06/04 - 1401/03/04

سید رضا کرمی

کد متوفی: 6205317 یازدید: 43
-

نصرت اله احمدی بیدگلی

کد متوفی: 6205887 یازدید: 29
1318/08/16 - 1399/01/22
Loading...

لطفا شکیبا باشید