آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آران وبیدگل

غلامرضا تدبیری

کد متوفی: 6240 یازدید: 233
-

غلامرضا تدبیری

کد متوفی: 6264 یازدید: 230
-

مهندس حاج مهدی احمدی

کد متوفی: 11428 یازدید: 251
-

عباسعلی ملایی نوش ابادی

کد متوفی: 11486 یازدید: 219
-

علیجان و فاطمه راوندی و ضیاء

کد متوفی: 12405 یازدید: 266
-

بانو فاطمه قربانی

کد متوفی: 20952 یازدید: 260
-

هانی قاری یزدلی

کد متوفی: 27296 یازدید: 305
-

حاجیه عذرا مصدق

کد متوفی: 27442 یازدید: 264
-

سیداحمد سیدزاده بیدگلی

کد متوفی: 43637 یازدید: 234
-

حاج عباس نادری صفا

کد متوفی: 43750 یازدید: 280
-

حاج عباس نادری صفا

کد متوفی: 44002 یازدید: 297
-

فیصل سید حسینی

کد متوفی: 45198 یازدید: 241
-

راضیه فریدونی

کد متوفی: 49153 یازدید: 207
-

راضیه فریدونی

کد متوفی: 49172 یازدید: 227
-

محمد عظیمی بیدگلی

کد متوفی: 54095 یازدید: 294
-

عباس دهقانی یزدلی

کد متوفی: 54483 یازدید: 232
-

حسین حداد

کد متوفی: 58740 یازدید: 236
-

حاجیه خانم سلیمی

کد متوفی: 59080 یازدید: 221
-

حاج حسینعلی زهتاب

کد متوفی: 59885 یازدید: 226
-

حاج حسینعلی زهتاب

کد متوفی: 59901 یازدید: 364
-

قدرت الله سدیی

کد متوفی: 62449 یازدید: 224
-

قدرت الله سدیی

کد متوفی: 62471 یازدید: 185
-

قدرت الله سدیی

کد متوفی: 62476 یازدید: 242
-

بتول برفی

کد متوفی: 62714 یازدید: 214
-

حاج حسین راحمی

کد متوفی: 63359 یازدید: 271
-

علی اکبر سنجر بانو گوهر سلطانی

کد متوفی: 63948 یازدید: 178
-

غلامعلی غلامیان

کد متوفی: 64240 یازدید: 195
-

خانم غلامیان

کد متوفی: 64311 یازدید: 214
-

خانم انتخابی

کد متوفی: 64723 یازدید: 192
-

شکرالله آسیابان زاده

کد متوفی: 64744 یازدید: 221
-

احسان باقری

کد متوفی: 64777 یازدید: 205
-

حسین سنجر

کد متوفی: 64801 یازدید: 217
-

فاطمه پراور فاطمه پراور

کد متوفی: 65770 یازدید: 217
-

عباس فخرآبادی

کد متوفی: 65941 یازدید: 217
-

عباس فخرآبادی

کد متوفی: 65969 یازدید: 206
-

مرتضی مردادی

کد متوفی: 68233 یازدید: 257
-

غلامعلی دافعی

کد متوفی: 68585 یازدید: 164
-

حسین رافضی

کد متوفی: 68652 یازدید: 396
-

علی کفاش

کد متوفی: 70832 یازدید: 214
-

حیدر علی محمدی

کد متوفی: 70886 یازدید: 216
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 71935 یازدید: 186
-

ناهید فرزین

کد متوفی: 72804 یازدید: 328
-

باباسید عباس حسینی بیدگلی

کد متوفی: 73470 یازدید: 241
-

حاج سیف الله رئوفی

کد متوفی: 75413 یازدید: 242
-

کبری خادم_ کاظمی

کد متوفی: 75454 یازدید: 163
-

صدیقه خانم اسلامی

کد متوفی: 75883 یازدید: 182
-

صدیقه خانم و خانم کوکب اسلامی

کد متوفی: 75886 یازدید: 170
-

کوکب خانم اسلامی

کد متوفی: 75894 یازدید: 185
-

صدیقه اسلامی

کد متوفی: 75929 یازدید: 182
-

قاسم سلـیمانی

کد متوفی: 78105 یازدید: 163
-

شیخ عزیزالله شکوری آرانی

کد متوفی: 78155 یازدید: 269
-

اعظم سادات قرشی

کد متوفی: 78158 یازدید: 217
-

فاطمه کوچه گرد

کد متوفی: 78910 یازدید: 167
-

فاطمه کوچه گرد

کد متوفی: 78946 یازدید: 180
-

عوضعلی کشاورزی

کد متوفی: 6000853 یازدید: 374
-

سعید کله ای

کد متوفی: 6002814 یازدید: 195
-

علی آقا اربابی

کد متوفی: 6003286 یازدید: 193
-

علی آقا اربابی

کد متوفی: 6003297 یازدید: 410
1337/02/10 - 1367/03/23

فاطمه قاسمی

کد متوفی: 6003801 یازدید: 192
-

عباسعلی ملایی نوش آبادی

کد متوفی: 6005528 یازدید: 206
-

حاج رضا علفی

کد متوفی: 6005533 یازدید: 209
-

سید محمود سیدی یزدلی

کد متوفی: 6005675 یازدید: 289
-

ارسلان لشگری

کد متوفی: 6005767 یازدید: 279
-

سید علی آقا(فضل اله) سکوت

کد متوفی: 6005902 یازدید: 179
-

رحمت اله خزیری

کد متوفی: 6007421 یازدید: 267
-

ماشاالله سعیدی

کد متوفی: 6007614 یازدید: 300
-

حاجیه خانم ایمانیان

کد متوفی: 6007781 یازدید: 227
-

رباب سادات حسینی بیدگلی

کد متوفی: 6009191 یازدید: 188
-

حاج ولی الله حفیظیان

کد متوفی: 6009234 یازدید: 203
-

حاج ولی الله حفیظیان

کد متوفی: 6009246 یازدید: 203
-

شیخ احمد امین پور

کد متوفی: 6009314 یازدید: 230
-

اقای جواد اقبال ارانی

کد متوفی: 6009793 یازدید: 260
-

عباس ملائی نوش آبادی

کد متوفی: 6010520 یازدید: 204
-

سید جواد هاشمیان

کد متوفی: 6011333 یازدید: 184
-

مهدی روحانی

کد متوفی: 6013669 یازدید: 215
-

شيخ احمد معين آبادي بيدگلي

کد متوفی: 6015050 یازدید: 228
-

شيخ احمد معين آبادي بيدگلي

کد متوفی: 6015053 یازدید: 175
-

علی و رضا شعوری و دربندی

کد متوفی: 6017957 یازدید: 167
-

علی شعوری _رضا دربندی

کد متوفی: 6017961 یازدید: 166
-

حاجیه خانم خدیجه خدانه

کد متوفی: 6018909 یازدید: 182
-

حاج حسین اکرمیان آرانی

کد متوفی: 6019033 یازدید: 336
-

حاج عبدالله خان اکرمیان آرانی

کد متوفی: 6019715 یازدید: 358
-

حاجیه خانم باشی رزاقی آرانی

کد متوفی: 6019729 یازدید: 349
-

سیدمحمد میرعابدینی

کد متوفی: 6020430 یازدید: 192
-

حسین و علی وراضیه عرشی آرانی و لامع

کد متوفی: 6021585 یازدید: 169
-

حاج رضا بصره ای آرانی

کد متوفی: 6022114 یازدید: 388
-

کبری خادم آرانی

کد متوفی: 6022173 یازدید: 202
-

حاج عباسعلی کاظمی آرانی

کد متوفی: 6022817 یازدید: 239
-

حاج سيداكبرآقا بنايي

کد متوفی: 6023102 یازدید: 237
-

استاد حسن انتخابي

کد متوفی: 6025061 یازدید: 252
-

حاج غلامرضا حق پرست بیدگلی

کد متوفی: 6026842 یازدید: 262
-

حاج غلامرضا حق پرست بیدگلی

کد متوفی: 6026985 یازدید: 513
-

حاج میرزا قربانی طرقی

کد متوفی: 6028376 یازدید: 194
-

علی آقا، علیمحمد و علی اصغر اربابی

کد متوفی: 6028886 یازدید: 236
-

حاج جواد خادمپور آرانی

کد متوفی: 6029313 یازدید: 192
-

حسین بلالی بیدگلی

کد متوفی: 6029801 یازدید: 187
-

نعمت اله همائي پور

کد متوفی: 6030484 یازدید: 219
-

سید فضل الله طاهایی بیدگلی

کد متوفی: 6031173 یازدید: 200
-

حسین بلالی بیدگلی

کد متوفی: 6032733 یازدید: 192
-

حسین بلالی بیدگلی

کد متوفی: 6032744 یازدید: 317
-

اکبر ناظمی پور

کد متوفی: 6033277 یازدید: 218
-

منتها پورفیضی

کد متوفی: 6034376 یازدید: 188
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6036535 یازدید: 191
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037506 یازدید: 228
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037555 یازدید: 216
-

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039044 یازدید: 172
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039078 یازدید: 206
-

الهام دولوسی

کد متوفی: 6050663 یازدید: 198
-

حاج سیدحسین مهدوی

کد متوفی: 6050944 یازدید: 212
-

علی مسکینی

کد متوفی: 6051258 یازدید: 185
-

گوهر صالحی نسب

کد متوفی: 6053760 یازدید: 174
-

محمد رضا جندقیان

کد متوفی: 6059023 یازدید: 204
1339/1/1 - 1359/8/28

گاگار اعظمی

کد متوفی: 6059347 یازدید: 180
1200/7/15 - 1399/11/4

ناصر سامانی

کد متوفی: 6059870 یازدید: 182
-

مسعود سامانی

کد متوفی: 6059873 یازدید: 161
-

عباس اخباری پور

کد متوفی: 6060417 یازدید: 232
۱۳۰۰/۰۱/۰۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۶

غلامحسین شاه میرزایی

کد متوفی: 6060530 یازدید: 168
19850120 - 20150120

حاج حسین دلیری

کد متوفی: 6061934 یازدید: 206
-

میثم عبدالله زاده

کد متوفی: 6065308 یازدید: 182
1358/12/10 - 1397/11/24

حاج محمدرضا محرابی پناه

کد متوفی: 6066473 یازدید: 203
1312/03/10 - 1399/10/17

میثم عبداله زاده آرانی

کد متوفی: 6067210 یازدید: 158
10/12/1358 - 24/11/1397

میثم عبداله زاده آرانی

کد متوفی: 6067221 یازدید: 152
10/12/1358 - 24/11/1397

عذرا فرح آبادی

کد متوفی: 6071305 یازدید: 165
1312/07/08 - 1398/12/07

حاج علی اکبر استادی

کد متوفی: 6074208 یازدید: 277
1313/1/1 - 1399/12/2

حاج علی اکبر مزروعی

کد متوفی: 6074211 یازدید: 217
1313/1/1 - 1399/12/2

سيدجمال توكليان نوش آبادي

کد متوفی: 6077667 یازدید: 170
-

سيد جمال توكليان نوش آبادي

کد متوفی: 6077673 یازدید: 163
-

سید احسان زهرایی (علی آبادی)

کد متوفی: 6083014 یازدید: 621
19750823 - 20200708

علیرضا ابراهیم زاده

کد متوفی: 6083665 یازدید: 769
1379/06/21 - 1398/12/28

کبری مهرانی

کد متوفی: 6090459 یازدید: 532
1316/10/7 - 1396/1/2

عذرا عراقي آراني

کد متوفی: 6090952 یازدید: 266
1318/05/29 - 1400/01/02

کد متوفی: 6091843 یازدید: 189
-

سیده سادات علوی بانو خاتمی

کد متوفی: 6092159 یازدید: 165
-

یادبود زنده یاد امیر علی سید نصیری

کد متوفی: 6096456 یازدید: 239
-

ابوالفضل مسلمی زواره

کد متوفی: 6098971 یازدید: 236
۱۳۳۶۰۱۰۱ - ۱۳۹۸

حسن نیکویی

کد متوفی: 6099002 یازدید: 153
- 1397/8/30

ابوالفضل مسلمی زواره

کد متوفی: 6099148 یازدید: 402
- 1398/01/25

خانم زهرا غنی و خانم زینب کمال

کد متوفی: 6102037 یازدید: 1082
-

کد متوفی: 6102501 یازدید: 183
-

آقای عبدالله داداشی

کد متوفی: 6106712 یازدید: 290
1315/07/01 - 1399/07/19

فاطمه ایمانیان

کد متوفی: 6120786 یازدید: 222
-

11 11

کد متوفی: 6121145 یازدید: 156
-

بانو عصمت باقریان

کد متوفی: 6122047 یازدید: 159
1328/02/06 - 1400/03/08

بانو زینب میرزاجانی

کد متوفی: 6122394 یازدید: 139
- 1400/03/12

احمد احمد احمدی

کد متوفی: 6123308 یازدید: 158
-

ریحانه توکلی

کد متوفی: 6123703 یازدید: 1765
1383/05/04 - 1400/02/27

امیر طاهریان

کد متوفی: 6124956 یازدید: 178
- 1397/03/26

فرزانه دهقانی ارانی

کد متوفی: 6128113 یازدید: 224
1323/09/08 - 1400/04/10

فاطمه نورشرق

کد متوفی: 6128321 یازدید: 357
1363/06/09 - 1398/08/03

بهشته صباحی بیدگلی

کد متوفی: 6129027 یازدید: 146
- 1400/04/08

زینت(صغرا) محمدی

کد متوفی: 6129205 یازدید: 116
1339 - 1400/04/03

خورشید زارع زاده

کد متوفی: 6130603 یازدید: 323
1320/04/07 - 1400/04/18

غلامرضا راوندی

کد متوفی: 6133682 یازدید: 518
- 1400/05/03

علیمحمد موحدیان

کد متوفی: 6136434 یازدید: 109
-

جواد خلیلیان مهابادی

کد متوفی: 6136493 یازدید: 299
-

مرتضی محلوجی

کد متوفی: 6137699 یازدید: 135
-

حاجیه خانم شمسی صدیقیان

کد متوفی: 6138972 یازدید: 114
1304/11/01 - 1399/11/28

عصمت شفیعی

کد متوفی: 6140870 یازدید: 329
-

حاجیه خانم بشارت رشیدی

کد متوفی: 6142543 یازدید: 109
-

مصطفی شیخ فرشی

کد متوفی: 6149661 یازدید: 93
1322/12/20 - 1394/08/09

حاج محمد مهدی مانده گاران

کد متوفی: 6150523 یازدید: 140
1313/09/05 - 1400/06/21

عباس بابایی

کد متوفی: 6151614 یازدید: 107
-

بیگم عباسی

کد متوفی: 6151689 یازدید: 182
1303/10/21 - 1399/04/25

ابراهیم رشیدقامت

کد متوفی: 6155695 یازدید: 188
1352/01/04 - 1399/07/19

عباس مسلمی زاده

کد متوفی: 6155919 یازدید: 174
- 1399/07/13

فرهاد اسلامی نطنزی

کد متوفی: 6156299 یازدید: 1277
1349/01/05 - 1400/07/14

قاسم خندان یزدلی

کد متوفی: 6158496 یازدید: 152
- 1400/07/29

حسن محرابی پناه

کد متوفی: 6159815 یازدید: 383
1318/07/29 - 1400/08/09

1212 1212

کد متوفی: 6161319 یازدید: 163
1400 - 1392

کد متوفی: 6161982 یازدید: 88
-

حسین زمانی

کد متوفی: 6164518 یازدید: 194
- 1400/06/19

حسین رافضی

کد متوفی: 6164630 یازدید: 182
-

حسین رافضی

کد متوفی: 6164632 یازدید: 135
-

داوود عالی محمودی

کد متوفی: 6168103 یازدید: 74
1353/07/13 - 1400/09/09

جواهر سادات سعید زاده

کد متوفی: 6168624 یازدید: 101
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6170899 یازدید: 85
-

حاج عباس دهقانیان آرانی

کد متوفی: 6171815 یازدید: 280
- 1400/10/10

حاج نصرالله هاشمیان

کد متوفی: 6172072 یازدید: 201
-

احسان الله دهاقین

کد متوفی: 6172808 یازدید: 62
-

علی نم نبات

کد متوفی: 6173331 یازدید: 84
1332/04/14 - 1400/10/15

حاجیه خانم گلرخ نجفی

کد متوفی: 6174487 یازدید: 159
- 1400/10/05

حاج‌حسن معتمدی

کد متوفی: 6174607 یازدید: 63
1320/03/05 - 1400/09/05

اکبر عمیدزاده

کد متوفی: 6176081 یازدید: 83
1319/03/09 - 1381/09/27

اقای جواد افروز

کد متوفی: 6176401 یازدید: 115
-

منیژه مختاری

کد متوفی: 6176704 یازدید: 71
-

عباس اخباری

کد متوفی: 6177011 یازدید: 127
1302/01/01 - 1392/11/06

نسیم عبدالهی

کد متوفی: 6177193 یازدید: 63
-

نسیم عبدالهی

کد متوفی: 6177194 یازدید: 57
-

نسیم عبدالهی

کد متوفی: 6177195 یازدید: 57
- 1399/11/04

عذری کاظم پور

کد متوفی: 6177908 یازدید: 60
- 1397/11/10

سید عباس جولائی

کد متوفی: 6178374 یازدید: 175
-

بهرام رهبری

کد متوفی: 6180129 یازدید: 69
-

محمود حاجی حسینی

کد متوفی: 6180316 یازدید: 67
1332/08/01 - 1400/06/02

حاج عباسعلی میرسعیدی

کد متوفی: 6180489 یازدید: 69
-

حمید رضا سیاوشان

کد متوفی: 6181346 یازدید: 281
1357/09/22 - 1400/11/23

حسین ابراهیمی

کد متوفی: 6182888 یازدید: 50
-

باقری صدیقه باقری

کد متوفی: 6182962 یازدید: 54
-

رحیم جهانبانی

کد متوفی: 6183290 یازدید: 77
1316 - 1400/11/24

صغری یاریان همسر حسین ملکوتی خواه

کد متوفی: 6183486 یازدید: 287
-

حسینعلی رضایی

کد متوفی: 6184985 یازدید: 302
1337/07/20 - 1400/12/09

مهری اشرفی

کد متوفی: 6185022 یازدید: 148
1313/01/01 - 1400/11/27

طیبه غفورزاده

کد متوفی: 6185067 یازدید: 263
-

حاج مرتضی اکبریان

کد متوفی: 6185198 یازدید: 64
- 1399/12/05

محمد علی رحمتی

کد متوفی: 6185468 یازدید: 57
1345/01/01 - 1390/12/12

محمد رحمتی

کد متوفی: 6185471 یازدید: 87
1344/01/01 - 1390/12/12

محمد علی رحمتی

کد متوفی: 6185473 یازدید: 68
1344/01/01 - 1390/12/12

عباس نمازیان

کد متوفی: 6185529 یازدید: 316
-

حاج حسین قیصری

کد متوفی: 6185720 یازدید: 217
- 1400/11/07

میرزاعلی جباریان

کد متوفی: 6187326 یازدید: 51
- 1400/12/23

میرزاعلی جباریان

کد متوفی: 6187327 یازدید: 103
-

علیرضا جباریان

کد متوفی: 6187328 یازدید: 64
-

میثم درخشان نژاد ارانی

کد متوفی: 6187718 یازدید: 84
1367/07/07 - 1398/11/20

میثم درخشان نژاد

کد متوفی: 6187721 یازدید: 232
-

الا ذبر

کد متوفی: 6187772 یازدید: 66
1395/06/07 - 1400/08/06

فاطمه علی رضایی

کد متوفی: 6189357 یازدید: 89
1327/01/22 - 1400/02/06

محمود میرزایی

کد متوفی: 6189888 یازدید: 52
1345/05/05 - 1401/01/04

اله کرم بیدکانی بختیاروند

کد متوفی: 6189954 یازدید: 215
-

فاطمه ربیعی

کد متوفی: 6191200 یازدید: 52
- 1401/01/09

فاطمه ربیعی

کد متوفی: 6191203 یازدید: 53
- 1401/01/09

فاطمه ربیعی

کد متوفی: 6191204 یازدید: 57
- 1401/01/09

ابوالفضل قنایی مقدم

کد متوفی: 6193374 یازدید: 49
-

ابوالفضل قنایی مقدم

کد متوفی: 6193375 یازدید: 212
-

زهرا تبارک

کد متوفی: 6195722 یازدید: 57
-

زهرا تبارک

کد متوفی: 6195723 یازدید: 56
-

حاجیه خانم خالقی

کد متوفی: 6195787 یازدید: 47
-

حمیدرضا کیخسروی

کد متوفی: 6196106 یازدید: 83
- 1401/02/06

شهربانو قربانیان

کد متوفی: 6196746 یازدید: 67
1317/07/07 - 1389/10/25

نور علی سلیمانی

کد متوفی: 6197266 یازدید: 85
1324/04/04 - 1401/02/14

سید محمد سیدزاده

کد متوفی: 6197636 یازدید: 81
-

رضا خودسیانی

کد متوفی: 6198800 یازدید: 207
- 1401/02/26

عباس محبوبی

کد متوفی: 6199549 یازدید: 101
1343/01/01 - 1381/02/31

سیدعلی اکبر موسوی نژاد

کد متوفی: 6200138 یازدید: 65
-

محسن مداحی آرانی

کد متوفی: 6200233 یازدید: 629
-

غلامحسین پولادسنج

کد متوفی: 6200418 یازدید: 55
-

رضوان وکبری ملکی استواره

کد متوفی: 6200423 یازدید: 53
1336/05/02 - 1378/04/24

حاجیه خانم سلطان عربیان

کد متوفی: 6200456 یازدید: 125
1312/12/01 - 1400/09/21

زهرا مداحی

کد متوفی: 6200687 یازدید: 97
-

فاطمه فرزین

کد متوفی: 6200688 یازدید: 108
1312/01/02 - 1398/05/13

حاج دخیل ضابطی

کد متوفی: 6200691 یازدید: 67
-

مرحوم مغفورحاج دخیل ضابطی 🌱🌱

کد متوفی: 6200697 یازدید: 157
-

حاج علی اکبر شعبانزاده

کد متوفی: 6200698 یازدید: 51
-

حاج علی اکبر شعبانزاده

کد متوفی: 6200699 یازدید: 123
-

زهرا داروغه

کد متوفی: 6200700 یازدید: 98
-

محمد فدائیان

کد متوفی: 6200791 یازدید: 80
-

محمد فدائیان

کد متوفی: 6200794 یازدید: 169
-

حاج سید عباس خراسانی

کد متوفی: 6201474 یازدید: 72
-

علی اکبر خداپناه ارانی

کد متوفی: 6204306 یازدید: 48
-

محسن و علی آذرنگ

کد متوفی: 6205156 یازدید: 124
1350/01/01 - 1401/02/18

طاهره اکبری

کد متوفی: 6205259 یازدید: 48
1312/06/04 - 1401/03/04

سید رضا کرمی

کد متوفی: 6205317 یازدید: 99
-

نصرت اله احمدی بیدگلی

کد متوفی: 6206010 یازدید: 60
-

نصرت اله احمدی بیدگلی

کد متوفی: 6206219 یازدید: 59
-

سید علی مشتاقی

کد متوفی: 6207538 یازدید: 59
1358/09/16 - 1387/06/06

سکینه بیگم بنی طبا

کد متوفی: 6207707 یازدید: 132
1316 - 1385/05/01

حاج عبدالحسین مقنی

کد متوفی: 6207968 یازدید: 87
1314/01/01 - 1396/02/21

امیرعباس خسروان‌زاده

کد متوفی: 6208436 یازدید: 70
1374/05/17 - 1401/05/17

محسن قاسمپور

کد متوفی: 6208437 یازدید: 67
1373/08/09 - 1401/05/01

مهدی روشنی

کد متوفی: 6208697 یازدید: 71
- 1401/05/02

رحمت‌اله مائلیان نوش‌آبادی

کد متوفی: 6209140 یازدید: 147
-

محمد حیدری سیمانی

کد متوفی: 6210012 یازدید: 69
1367/06/04 - 1397/06/07

محمد صادقی

کد متوفی: 6210399 یازدید: 61
1324/02/09 - 1399/09/24

رحمت الله واحدی

کد متوفی: 6216239 یازدید: 152
-

رحمت الله واحدی

کد متوفی: 6216248 یازدید: 51
-

ایران عظیم زاده

کد متوفی: 6217284 یازدید: 47
1325/01/01 - 1397/05/05

راضیه بنکدار

کد متوفی: 6218061 یازدید: 370
1309/04/07 - 1401/07/03

معصومه واحدی

کد متوفی: 6219373 یازدید: 34
-

سیداسماعیل مهدی بیدگلی

کد متوفی: 6220455 یازدید: 63
- 1390/09/24

حاج غضنفر باقری

کد متوفی: 6220506 یازدید: 38
1312/04/02 - 1399/08/22

علی اضغر رحیمی

کد متوفی: 6220643 یازدید: 34
-

سعید صمدب

کد متوفی: 6220734 یازدید: 45
-

یحیی نجفی پور و حاج خانم زهرا خدابخشی

کد متوفی: 6220817 یازدید: 134
1318/07/25 - 1400/07/15

هلیا محمد مرادی

کد متوفی: 6221029 یازدید: 49
-

عباسعلی کوهگرد

کد متوفی: 6222411 یازدید: 43
-

حاج بلال سرمدی بیدگلی

کد متوفی: 6222782 یازدید: 102
-

حاج حبیب الله کشایی

کد متوفی: 6223095 یازدید: 39
1313/01/01 - 1371/05/05

پسرم محمد جواد سیم جو

کد متوفی: 6223097 یازدید: 48
-

علی سعدآبادی

کد متوفی: 6223165 یازدید: 65
1346/08/01 - 1392/03/05

حاج ماشاالله مومن زاده

کد متوفی: 6223540 یازدید: 91
1324/01/13 - 1397/12/16

علی سعدآبادی بیدگلی

کد متوفی: 6223798 یازدید: 48
-

کربلایی حسن افشاری

کد متوفی: 6225015 یازدید: 68
-

حاج حسن حاج حیدری

کد متوفی: 6226041 یازدید: 236
-

حاج حسن حاجی حیدری

کد متوفی: 6226046 یازدید: 52
-

علی نقی امیراحمدی

کد متوفی: 6226583 یازدید: 85
1323/08/08 - 1398

Alekey Eston

کد متوفی: 6227049 یازدید: 36
1401/01/01 - 1401/01/01

حمید مشتعل آرانی

کد متوفی: 6229351 یازدید: 109
1347/09/06 - 1402/02/14

حاج غلامرضا شعوری بیدگلی

کد متوفی: 6229885 یازدید: 93
1313/07/10 - 1397/01/05

معصومه حق وردی

کد متوفی: 6230049 یازدید: 78
-

ام الشهید قربان پور

کد متوفی: 6230987 یازدید: 197
1318/09/18 - 1402/03/01

حسین دکتر همدرد

کد متوفی: 6231194 یازدید: 50
-

مجید باغبان بصیر

کد متوفی: 6231803 یازدید: 38
-

ابوالفضل مقبلی

کد متوفی: 6232131 یازدید: 457
1375 - 1402/03/16

علی دخیلی بیدگلی

کد متوفی: 6232133 یازدید: 36
-

عباس پهلوانی

کد متوفی: 6232217 یازدید: 73
1343/03/01 - 1401/11/30

عباس پهلوانی

کد متوفی: 6232221 یازدید: 162
1343/03/01 - 1401/11/30

هادی دخیلی بیدگلی

کد متوفی: 6232276 یازدید: 30
1369/04/30 -

سیدحسین خاتمی بیدگلی

کد متوفی: 6234046 یازدید: 54
- 1402/04/18

حاج حسن (محمود) طاووسی

کد متوفی: 6234203 یازدید: 90
-

نعمت الله شواخی

کد متوفی: 6234355 یازدید: 29
1310/04/10 - 1402/04/25

محمد ایزدی ایزدی

کد متوفی: 6235691 یازدید: 29
-

کبری طحان بیدگلی

کد متوفی: 6235951 یازدید: 66
1331/03/02 - 1395/04/10

ماشااله سعیدی

کد متوفی: 6235998 یازدید: 48
-

شکرالله نیکبخت

کد متوفی: 6238302 یازدید: 23
-

شکرالله نیکبخت

کد متوفی: 6238303 یازدید: 154
- 1402/07/01

فاطمه صغری اسماعیلی

کد متوفی: 6240264 یازدید: 38
-

محمد حسین رحمانی

کد متوفی: 6240566 یازدید: 17
1373/06/09 - 1402/07/05

زهراسادات جلالی

کد متوفی: 6241020 یازدید: 196
-

حسین عباسی

کد متوفی: 6241321 یازدید: 9
-

حسین عباسی

کد متوفی: 6241322 یازدید: 10
-

حسین عباسی

کد متوفی: 6241324 یازدید: 52
-

🌹 پنج شهید گمنام ‌

کد متوفی: 6241821 یازدید: 143
-

محسن خبازی آرانی

کد متوفی: 6242274 یازدید: 49
-

سردار شهید قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6243334 یازدید: 13
-

محترم اشجعی

کد متوفی: 6244287 یازدید: 36
- 1402/10/14

زهرا ریش سفیدی

کد متوفی: 6244525 یازدید: 171
1332/01/01 - 1402/10/26

محمد امین اسماعیلی

کد متوفی: 6245847 یازدید: 10
1385/07/07 - 1402/05/24

محمد نوذری

کد متوفی: 6246359 یازدید: 7
1303/05/11 - 1400/05/13

سیدعلی معتمدی

کد متوفی: 6246962 یازدید: 6
-

مرحوم دکتر عالم مرحوم دکتر عالم

کد متوفی: 6247244 یازدید: 7
-

سیف الله نوروزی

کد متوفی: 6249409 یازدید: 112
-

مهدی شایان خواه(ژیانی)

کد متوفی: 6249981 یازدید: 61
-

سید ابراهیم رئیسی

کد متوفی: 6250620 یازدید: 4
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید