آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اردستان

حاج اسماعیل رحمتی

کد متوفی: 2442 یازدید: 117
-

زلیخا دهقان

کد متوفی: 8216 یازدید: 93
-

عباس دهقان

کد متوفی: 8330 یازدید: 97
-

یدالله قادرزاده

کد متوفی: 8333 یازدید: 76
-

ذلیخا دهقان

کد متوفی: 8351 یازدید: 97
-

مرحوم سید حسن قریشی

کد متوفی: 9342 یازدید: 119
-

بانو هاجر سادات قریشی

کد متوفی: 9547 یازدید: 96
-

قاسم قاسی

کد متوفی: 9582 یازدید: 78
-

علی میرزایی فرد

کد متوفی: 10904 یازدید: 77
-

سیما یزدانیان

کد متوفی: 11367 یازدید: 81
-

خدیجه سعیدیان

کد متوفی: 16556 یازدید: 139
-

حاج حسین کامیاب

کد متوفی: 19970 یازدید: 90
-

علی اکبر جلالی

کد متوفی: 20300 یازدید: 216
-

مهران شفیعی

کد متوفی: 20956 یازدید: 90
-

سید ابوالفضل (عباس) میرکاظمی

کد متوفی: 21087 یازدید: 93
-

غلامرضا عابدینی

کد متوفی: 22686 یازدید: 79
-

غلامرضا عابدینی

کد متوفی: 23277 یازدید: 85
-

غلامرضا عابدینی

کد متوفی: 23281 یازدید: 80
-

منور طالبی

کد متوفی: 27118 یازدید: 75
-

ابراهیم اکبری

کد متوفی: 33194 یازدید: 83
-

حسین اکبری

کد متوفی: 35355 یازدید: 92
-

صديقه داوري

کد متوفی: 35453 یازدید: 80
-

حاج علي اكبر باقري

کد متوفی: 36093 یازدید: 89
-

زلیخا دهقان

کد متوفی: 36731 یازدید: 83
-

حاجیه خانم زلیخا دهقان

کد متوفی: 36732 یازدید: 94
-

سيّدرضا نكويى اَوَنجى

کد متوفی: 38212 یازدید: 102
-

غلامرضا امیری ماربینی

کد متوفی: 39518 یازدید: 98
-

حاجیه خانم بتول منتهایی

کد متوفی: 42317 یازدید: 165
-

اقدس پورشفیع

کد متوفی: 46337 یازدید: 112
-

اقدس پورشفیع

کد متوفی: 46346 یازدید: 104
-

سکینه بیگم رحیمی

کد متوفی: 47687 یازدید: 89
-

سید حسن یگانه روح اللهی

کد متوفی: 48974 یازدید: 82
-

مرتضی سمیعی زفرقندی

کد متوفی: 50585 یازدید: 466
-

مرتضی سمیعی زفرقندی

کد متوفی: 50623 یازدید: 82
-

صدیقه شمسایی

کد متوفی: 50644 یازدید: 83
-

مرتضی سمیعی زفرقندی

کد متوفی: 50650 یازدید: 80
-

حشمت مرتضوی

کد متوفی: 50816 یازدید: 85
-

زهرا حاجی پور

کد متوفی: 51954 یازدید: 106
-

رحمت الله مهدوی ظفرقندی

کد متوفی: 52072 یازدید: 83
-

شیرزاد زارعی زفرقندی

کد متوفی: 53221 یازدید: 76
-

حاج سید عباس میرکاظمی

کد متوفی: 53405 یازدید: 90
-

حاج سید منصور میرعابدینی

کد متوفی: 53428 یازدید: 135
-

سیدحسین میرعابدینی

کد متوفی: 53858 یازدید: 71
-

رضا طحانیان زاده

کد متوفی: 56967 یازدید: 67
-

حاج مصطفی جعفری معصومه جعفری

کد متوفی: 57294 یازدید: 80
-

حاجیه خانم معصومه روحانی

کد متوفی: 59736 یازدید: 75
-

سجاد جلالی

کد متوفی: 59833 یازدید: 84
-

سجاد جلالی

کد متوفی: 60065 یازدید: 97
-

محمدرضا اثیمی

کد متوفی: 64254 یازدید: 95
-

رضا آخوندی نیسیانی

کد متوفی: 66074 یازدید: 92
-

مرحومه معصومه شمسایی

کد متوفی: 66241 یازدید: 78
-

رضا توفیقی

کد متوفی: 72038 یازدید: 83
-

سجاد جلالی

کد متوفی: 73805 یازدید: 80
-

حاج علیرضا شفیعی اردستانی

کد متوفی: 74866 یازدید: 84
-

مرتضی توفیقی

کد متوفی: 75095 یازدید: 75
-

حاج مهدی توفیقی

کد متوفی: 75209 یازدید: 77
-

حاج مهدی توفیقی

کد متوفی: 75217 یازدید: 79
-

تت هنن

کد متوفی: 76038 یازدید: 93
-

رضا داوری

کد متوفی: 76847 یازدید: 85
-

رضا داوری

کد متوفی: 76867 یازدید: 85
-

علی فرح بخش

کد متوفی: 77304 یازدید: 69
-

حسن بخشایش اردستانی

کد متوفی: 77714 یازدید: 82
-

حاج عباس جبروتیان

کد متوفی: 78167 یازدید: 94
-

سجاد جلالی

کد متوفی: 800598 یازدید: 69
-

صديقه طالبي

کد متوفی: 6000133 یازدید: 79
-

محمد قادرزاده اردستانی

کد متوفی: 6004598 یازدید: 60
-

محمد قادرزاده

کد متوفی: 6004602 یازدید: 114
-

معصومه لباف قاسمی

کد متوفی: 6004943 یازدید: 77
-

جواد عابدینی

کد متوفی: 6005075 یازدید: 126
-

حاج منصور صدوقی

کد متوفی: 6005122 یازدید: 75
-

جواد عابدینی

کد متوفی: 6005195 یازدید: 85
-

سیدعلیرضا صمیمی اردستانی

کد متوفی: 6007547 یازدید: 160
-

حاج آقا منصور صدوقی

کد متوفی: 6009154 یازدید: 70
-

فاطمه امیران اردستانی

کد متوفی: 6010034 یازدید: 67
-

شهربانو جعفری

کد متوفی: 6011814 یازدید: 65
-

کربلائی شاهرخ آقائیان

کد متوفی: 6012062 یازدید: 71
-

ابراهیم خالوئی

کد متوفی: 6012930 یازدید: 96
-

احمد توفیقی

کد متوفی: 6017132 یازدید: 81
-

کربلایی حسن ملکی حیدرآبادی

کد متوفی: 6017484 یازدید: 66
-

حاج غلامرضا جهرمی

کد متوفی: 6019832 یازدید: 82
-

عباسعلی دهقانی کسوجی

کد متوفی: 6020020 یازدید: 65
-

رفعت(فروغ) نعمت الهی

کد متوفی: 6022337 یازدید: 90
-

حاج غلامرضا یزدانی

کد متوفی: 6022343 یازدید: 77
-

غلامحسین عبابافی زواره

کد متوفی: 6025002 یازدید: 92
-

حاج سیدعلی هاشمی طباطبایی

کد متوفی: 6025183 یازدید: 83
-

محمد طحانی

کد متوفی: 6026152 یازدید: 160
-

کوکب خاکسار

کد متوفی: 6026301 یازدید: 74
-

مصیب اقاشاهی

کد متوفی: 6026795 یازدید: 64
-

محمد طحانی

کد متوفی: 6027754 یازدید: 84
-

مجید صابریان

کد متوفی: 6028851 یازدید: 89
-

اکرم رئیسی

کد متوفی: 6029440 یازدید: 72
-

اکرم رئیسی

کد متوفی: 6029444 یازدید: 1025
-

محمد جمشيديها

کد متوفی: 6033940 یازدید: 77
-

سجاد جلالی

کد متوفی: 6035364 یازدید: 70
-

سجاد جلالی

کد متوفی: 6035370 یازدید: 54
-

محمد طحانپور

کد متوفی: 6037769 یازدید: 63
1233/02/15 - 1383/04/23

رضا شفیعی

کد متوفی: 6042201 یازدید: 49
-

رضا شفیعی اردستانی

کد متوفی: 6042204 یازدید: 763
-

رضا شفیعی

کد متوفی: 6042205 یازدید: 47
-

مرتضی سعیدی

کد متوفی: 6043618 یازدید: 56
-

محمد جمشيديها

کد متوفی: 6045294 یازدید: 52
-

مرحومه لیلا کامرانی

کد متوفی: 6050922 یازدید: 49
-

《مرحومه لیلا کامرانی》

کد متوفی: 6050929 یازدید: 47
-

عبداله و زهره رستگار

کد متوفی: 6056833 یازدید: 42
-

عبداله و زهره رستگار

کد متوفی: 6056855 یازدید: 58
-

عبداله و زهره رستگار

کد متوفی: 6056883 یازدید: 57
-

ابولفضل صالحی

کد متوفی: 6057610 یازدید: 75
-

وجیهه شفیعی ار دستانی

کد متوفی: 6060150 یازدید: 163
۱۳۲۹/۰۱۰۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

سعید فرخی

کد متوفی: 6060182 یازدید: 57
/۱۳۵۲/۵/۱ - ۱۳۹۶/۴/۷

حاجيه خانم معصومه دهقاني

کد متوفی: 6061245 یازدید: 256
- 1399/11/07

حاج رضا اکبری

کد متوفی: 6061272 یازدید: 68
1/1/1317 - 99/10/21

بتول مطلب زاده

کد متوفی: 6061309 یازدید: 237
- 1399/11/07

حسین الیاسی

کد متوفی: 6061427 یازدید: 76
1354/17/2 - 1398/12/16

نجما طحانیان

کد متوفی: 6061942 یازدید: 49
-

آقايان علي و فرهاد عابديني

کد متوفی: 6062031 یازدید: 74
-

کوکب صالح عجمی

کد متوفی: 6062057 یازدید: 51
- 99/11/8

صدیقه ملایی اردستانی

کد متوفی: 6063482 یازدید: 73
-

جعفر صادقی

کد متوفی: 6063740 یازدید: 109
-

اقدس سادات احتشامی

کد متوفی: 6064040 یازدید: 69
-

حسن میرانیان

کد متوفی: 6064170 یازدید: 64
- 1399/11/10

مجتبی عرب

کد متوفی: 6064191 یازدید: 69
-

عزیزاله شبانی

کد متوفی: 6066474 یازدید: 56
-

ذبیح اله دشتبانی

کد متوفی: 6066498 یازدید: 57
-

ذبیح اله دشتبانی

کد متوفی: 6066509 یازدید: 61
-

ذبیح اله دشتبانی

کد متوفی: 6066518 یازدید: 62
-

اکرم بابایی

کد متوفی: 6066951 یازدید: 81
1329 - 1399

اکرم بابائی

کد متوفی: 6067050 یازدید: 87
1329 - 1399

سیده عذرا هدایتی

کد متوفی: 6068110 یازدید: 63
-

عباس ربیعی ربیعی

کد متوفی: 6068864 یازدید: 71
2221/02/10 - 1399/11/22

عباس ربیعی

کد متوفی: 6068866 یازدید: 76
1309/09/04 - 1399/11/22

حسین صفاری فر

کد متوفی: 6068939 یازدید: 71
1328/01/03 - 1399/02/09

اقدس عباسی

کد متوفی: 6070853 یازدید: 264
1942/11/21 - 2021/2/10

حسین مومن زاده

کد متوفی: 6071931 یازدید: 131
1342/01/01 - 1399/11/28

عزیز محبوبی فر

کد متوفی: 6072164 یازدید: 63
۱۳۰۲/۵/۱۹ - ۱۳۸۲/۸/۱۴

کربلایی عزیز محبوبی فر

کد متوفی: 6072171 یازدید: 68
۱۳۰۲ - ۱۳۸۵

فرهنگ مسعود

کد متوفی: 6072525 یازدید: 92
۱۳۳۸ - ۱۳۷۰/۱۲/۰۱

باقر جعفری

کد متوفی: 6072767 یازدید: 78
-

علی پورتوکلی

کد متوفی: 6073096 یازدید: 61
۱۱۱۳۳۹ - ۲۵۸۱۳۹۹

علی پورتوکلی

کد متوفی: 6073189 یازدید: 67
۱۳۳۹/۱/۱ - ۱۳۹۹/۸/۲۵

حاجیه خانم کبری(طوبی) گل محمدی

کد متوفی: 6073552 یازدید: 112
۱۳۲۱/۱۰/۱۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱

علی اکبر عامری

کد متوفی: 6075077 یازدید: 84
1318/07/01 - 1399/01/24

علی اصغر عامری

کد متوفی: 6075201 یازدید: 76
28 / 11 / - 13 / 4 / 1

علی اصغر عامری

کد متوفی: 6075217 یازدید: 64
28 / 11 / - 13 / 4 / 1

علی اصغر عامری

کد متوفی: 6075234 یازدید: 67
1935/11/28 - 1999/4/13

حاج عباسعلی راد

کد متوفی: 6077506 یازدید: 101
- ۹۸/۱۲/۱۱

ایران جلالی طحان

کد متوفی: 6077691 یازدید: 76
-

ام الشهید حاجیه خانم صغری سلمانی فرد

کد متوفی: 6077777 یازدید: 104
- 24/12/1398

حسن قربانی

کد متوفی: 6090374 یازدید: 127
1317/5/1 - 1399/11/23

علی شفیعی

کد متوفی: 6090748 یازدید: 70
1313/10/06 - 1399/01/02

کربلایی رضا شهابی

کد متوفی: 6090750 یازدید: 65
-

کربلائی رضا شهابی

کد متوفی: 6090752 یازدید: 57
-

کربلایی رضا شهابی

کد متوفی: 6090754 یازدید: 70
-

کربلایی رضا شهابی

کد متوفی: 6090765 یازدید: 100
-

اشرف محنتی

کد متوفی: 6091244 یازدید: 78
13320103 - 13990103

اشرف محنتی

کد متوفی: 6091315 یازدید: 85
-

اشرف محنتی

کد متوفی: 6091317 یازدید: 89
-

محمد عظیمی

کد متوفی: 6091723 یازدید: 70
1318 - 1385

محمد عظیمی

کد متوفی: 6091727 یازدید: 93
1318 - 1385

کربلایی حبیب حدادی کهنگی

کد متوفی: 6092937 یازدید: 77
1300 - 1400/1/8

عبدالحسین حبیب پور

کد متوفی: 6094416 یازدید: 135
- ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

حاج اکبر و شهید والامقام رضا گلخنی

کد متوفی: 6095234 یازدید: 171
-

حسین جعفری

کد متوفی: 6098793 یازدید: 2430
1328/06/01 - 1400/01/24

ابوالفضل مهربان

کد متوفی: 6099421 یازدید: 78
۱۳۸۳/۰۹/۰۷ - ۱۴۰۰/۱/۲۶

حاج کرمعلی قاسمی موغاری

کد متوفی: 6100449 یازدید: 57
1321/1/1 - 1399/10/23

سید اسدالله بنی هاشمی

کد متوفی: 6100487 یازدید: 65
1309/09/10 - 1399/08/30

حاج رضا شماعی

کد متوفی: 6101096 یازدید: 69
1320/01/18 - 1400/01/26

حاج رضا شماعی

کد متوفی: 6101098 یازدید: 1409
1326/01/18 - 1400/01/26

رضا حاج کتابی

کد متوفی: 6101141 یازدید: 56
-

کربلایی رضا حاج کتابی

کد متوفی: 6101273 یازدید: 142
-

حاج حسن جعفری درباغی

کد متوفی: 6101475 یازدید: 923
- 1400/01/27

بانوعنبر حاج عظیمی

کد متوفی: 6103359 یازدید: 65
-

معصومه زوارئیان

کد متوفی: 6103468 یازدید: 62
-

معصومه زوارئیان

کد متوفی: 6103471 یازدید: 151
-

محسن باقری

کد متوفی: 6104465 یازدید: 459
-

فاطمه سادات صفا زواره

کد متوفی: 6104947 یازدید: 521
01.05.1970 - 24.4.2021

کربلایی غلامرضا صادقی امیر آبادی

کد متوفی: 6107139 یازدید: 232
-

عزیزاله نورانی

کد متوفی: 6107176 یازدید: 51
-

رضا صالح عجمی

کد متوفی: 6110495 یازدید: 53
-

کد متوفی: 6110497 یازدید: 74
-

محمود رحمانی

کد متوفی: 6115912 یازدید: 219
-

سید رضا نیری طبایی

کد متوفی: 6117806 یازدید: 538
-

عباس جعفری نیسیانی

کد متوفی: 6120498 یازدید: 108
-

عباس جلالی

کد متوفی: 6121492 یازدید: 110
- 1400/03/08

مرحوم ابراهیم سلیمانی درباغی

کد متوفی: 6123381 یازدید: 239
- 1400/03/17

ابراهیم سلیمانی درباغی

کد متوفی: 6123510 یازدید: 148
-

طاهره سادات فتوحی

کد متوفی: 6124571 یازدید: 101
- 1400/03/23

حسین رجبی

کد متوفی: 6124586 یازدید: 394
1332/03/20 - 1399/03/31

حسین حبیب پور

کد متوفی: 6124804 یازدید: 459
1337/09/20 - 1400/03/24

یدالله بهمرد

کد متوفی: 6125003 یازدید: 29
1335/10/12 - 1400/02/20

مرحوم عباس جلالی

کد متوفی: 6125769 یازدید: 93
- 1400/03/08

محمد عابدینی

کد متوفی: 6126290 یازدید: 29
-

محمد زینلی مهابادی

کد متوفی: 6126784 یازدید: 200
- 1400/03/29

غلامرضا صباغی

کد متوفی: 6129305 یازدید: 607
-

ملوک صادقی

کد متوفی: 6129605 یازدید: 118
- 1399/05/04

بهجت ملکی

کد متوفی: 6130778 یازدید: 35
1318 - 1400

علیرضا....علیجونه صادق شفیعی اردستانی

کد متوفی: 6130822 یازدید: 30
1334/01/20 - 1399/10/05

عادل موفق

کد متوفی: 6131347 یازدید: 791
- 1400/04/22

محمدوعادل ومحمدهادی رمضانی وموفق

کد متوفی: 6131355 یازدید: 240
1367/09/23 - 1400/04/22

عادل موفق

کد متوفی: 6131394 یازدید: 310
- 1400/04/22

حاج رضا شفیعی

کد متوفی: 6132023 یازدید: 260
- 1400/04/28

طیبه سادات ضیایی طباطبایی

کد متوفی: 6132565 یازدید: 203
-

حاج یوسف شفیعی اردستانی

کد متوفی: 6132697 یازدید: 33
1320/01/01 - 1383/11/14

بانو خاور همبری

کد متوفی: 6133985 یازدید: 71
- 1400/05/04

شوکت(صنم) میران زاده

کد متوفی: 6134715 یازدید: 715
1311/10/01 - 1400/04/05

حسین عسکری

کد متوفی: 6134811 یازدید: 94
-

حسن صانعی

کد متوفی: 6134843 یازدید: 27
1345/01/01 - 1400/05/06

محمد خالوئی

کد متوفی: 6134858 یازدید: 24
-

حسن صانعی

کد متوفی: 6135245 یازدید: 158
-

خدیجه عرب

کد متوفی: 6135667 یازدید: 186
- 1400/05/10

جواد خلیلیان

کد متوفی: 6136688 یازدید: 44
-

معصومه مومن زاده

کد متوفی: 6136767 یازدید: 29
- 1400/01/21

فرشته مطلب زاده

کد متوفی: 6138258 یازدید: 138
- 1400/05/19

فاطمه سادات شاهمرادی

کد متوفی: 6143484 یازدید: 102
- 1400/06/01

جمشید ذاقلی

کد متوفی: 6146345 یازدید: 90
1322/02/27 - 1397/02/24

مسلم خسروی

کد متوفی: 6146722 یازدید: 27
1357/01/04 - 1388/10/16

حاجیه صدیقه عرب زاده قهیازی

کد متوفی: 6151694 یازدید: 23
- 1400/06/24

مسعود هانی

کد متوفی: 6152962 یازدید: 464
- 1400/06/22

حاج ولی اله صابری

کد متوفی: 6152992 یازدید: 33
-

سيده زهرا طبايي زاده

کد متوفی: 6153724 یازدید: 102
1324/08/24 - 1400/07/02

عباس محبوبیان

کد متوفی: 6154155 یازدید: 206
1337/11/10 - 1400/07/04

خانم آزاده نژادرمضانی

کد متوفی: 6154175 یازدید: 16
1365/12/16 - 1400/06/26

خانم آزاده نژادرمضانی

کد متوفی: 6154242 یازدید: 23
1365/12/16 - 1400/06/26

خانم آزاده نژادرمضانی

کد متوفی: 6154251 یازدید: 402
1365/12/16 - 1400/06/26

حاج محمد نعنایی

کد متوفی: 6155789 یازدید: 289
-

مرتضی توفیقی

کد متوفی: 6158930 یازدید: 20
1349/08/19 - 1389/08/04

سید حسن طاهری طبائی زواره

کد متوفی: 6159130 یازدید: 152
- 1400/08/03

حاجیه خانم سیده افتخار نیریان

کد متوفی: 6160415 یازدید: 10
1310/09/06 - 1400/08/13

عصمت صادقی

کد متوفی: 6162312 یازدید: 53
1342/08/02 - 1385/07/12

جمیله ملکی

کد متوفی: 6162508 یازدید: 129
-

خادم الحسین مشهدی حسن ابراهیمی موغاری

کد متوفی: 6163418 یازدید: 23
1306 - 1386

حشمت خانم شاکری موغاری

کد متوفی: 6163436 یازدید: 13
1311 - 1389

کربلایی خلیل جلیلی

کد متوفی: 6169881 یازدید: 327
- 1400/09/29

محمد جمشيديها

کد متوفی: 6170080 یازدید: 3
1399/01/01 - 1398/11/22

خلیلی جلیلی

کد متوفی: 6170157 یازدید: 262
-

کربلایی خلیل جلیلی

کد متوفی: 6170236 یازدید: 958
1342/04/19 - 1400/09/28

حاج قاسمعلی جعفری نیسیانی

کد متوفی: 6170690 یازدید: 513
-

حسن راهنورد

کد متوفی: 6170776 یازدید: 3
- 1399/10/10

حسن راهنورد

کد متوفی: 6170778 یازدید: 1
- 1399/10/10

حسن راهنورد

کد متوفی: 6170783 یازدید: 55
- 1399/10/10

حاج حسین جعفریلان

کد متوفی: 6171431 یازدید: 0
1309/10/09 - 1395/12/24

محمد و فرخنده وزیری و عابدین زاده

کد متوفی: 6171447 یازدید: 0
-

علی اکبر پاينده

کد متوفی: 6171710 یازدید: 65
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171865 یازدید: 7
1335/12/20 - 1398/10/13

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172700 یازدید: 3
-

سیمین ایماندوست

کد متوفی: 6174458 یازدید: 519
1337/08/02 - 1400/09/15

حاجیه خانم عفت آغا توسلی

کد متوفی: 6174583 یازدید: 42
- 1400/09/09
Loading...

لطفا شکیبا باشید