آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اردستان

حاج اسماعیل رحمتی

کد متوفی: 2442 یازدید: 414
-

زلیخا دهقان

کد متوفی: 8216 یازدید: 222
-

عباس دهقان

کد متوفی: 8330 یازدید: 231
-

یدالله قادرزاده

کد متوفی: 8333 یازدید: 217
-

ذلیخا دهقان

کد متوفی: 8351 یازدید: 244
-

مرحوم سید حسن قریشی

کد متوفی: 9342 یازدید: 302
-

بانو هاجر سادات قریشی

کد متوفی: 9547 یازدید: 279
-

قاسم قاسی

کد متوفی: 9582 یازدید: 207
-

علی میرزایی فرد

کد متوفی: 10904 یازدید: 280
-

سیما یزدانیان

کد متوفی: 11367 یازدید: 219
-

خدیجه سعیدیان

کد متوفی: 16556 یازدید: 368
-

حاج حسین کامیاب

کد متوفی: 19970 یازدید: 286
-

علی اکبر جلالی

کد متوفی: 20300 یازدید: 471
-

مهران شفیعی

کد متوفی: 20956 یازدید: 241
-

سید ابوالفضل (عباس) میرکاظمی

کد متوفی: 21087 یازدید: 348
-

غلامرضا عابدینی

کد متوفی: 22686 یازدید: 194
-

غلامرضا عابدینی

کد متوفی: 23277 یازدید: 254
-

غلامرضا عابدینی

کد متوفی: 23281 یازدید: 213
-

منور طالبی

کد متوفی: 27118 یازدید: 262
-

ابراهیم اکبری

کد متوفی: 33194 یازدید: 251
-

حسین اکبری

کد متوفی: 35355 یازدید: 272
-

صديقه داوري

کد متوفی: 35453 یازدید: 237
-

حاج علي اكبر باقري

کد متوفی: 36093 یازدید: 317
-

زلیخا دهقان

کد متوفی: 36731 یازدید: 226
-

حاجیه خانم زلیخا دهقان

کد متوفی: 36732 یازدید: 225
-

سيّدرضا نكويى اَوَنجى

کد متوفی: 38212 یازدید: 248
-

غلامرضا امیری ماربینی

کد متوفی: 39518 یازدید: 309
-

حاجیه خانم بتول منتهایی

کد متوفی: 42317 یازدید: 452
-

اقدس پورشفیع

کد متوفی: 46337 یازدید: 248
-

اقدس پورشفیع

کد متوفی: 46346 یازدید: 240
-

سکینه بیگم رحیمی

کد متوفی: 47687 یازدید: 210
-

سید حسن یگانه روح اللهی

کد متوفی: 48974 یازدید: 230
-

مرتضی سمیعی زفرقندی

کد متوفی: 50585 یازدید: 649
-

مرتضی سمیعی زفرقندی

کد متوفی: 50623 یازدید: 268
-

صدیقه شمسایی

کد متوفی: 50644 یازدید: 223
-

مرتضی سمیعی زفرقندی

کد متوفی: 50650 یازدید: 217
-

حشمت مرتضوی

کد متوفی: 50816 یازدید: 258
-

زهرا حاجی پور

کد متوفی: 51954 یازدید: 225
-

رحمت الله مهدوی ظفرقندی

کد متوفی: 52072 یازدید: 222
-

شیرزاد زارعی زفرقندی

کد متوفی: 53221 یازدید: 232
-

حاج سید عباس میرکاظمی

کد متوفی: 53405 یازدید: 232
-

حاج سید منصور میرعابدینی

کد متوفی: 53428 یازدید: 420
-

سیدحسین میرعابدینی

کد متوفی: 53858 یازدید: 300
-

رضا طحانیان زاده

کد متوفی: 56967 یازدید: 184
-

حاج مصطفی جعفری معصومه جعفری

کد متوفی: 57294 یازدید: 224
-

حاجیه خانم معصومه روحانی

کد متوفی: 59736 یازدید: 196
-

سجاد جلالی

کد متوفی: 59833 یازدید: 181
-

سجاد جلالی

کد متوفی: 60065 یازدید: 189
-

محمدرضا اثیمی

کد متوفی: 64254 یازدید: 231
-

رضا آخوندی نیسیانی

کد متوفی: 66074 یازدید: 209
-

مرحومه معصومه شمسایی

کد متوفی: 66241 یازدید: 276
-

رضا توفیقی

کد متوفی: 72038 یازدید: 202
-

سجاد جلالی

کد متوفی: 73805 یازدید: 195
-

حاج علیرضا شفیعی اردستانی

کد متوفی: 74866 یازدید: 215
-

مرتضی توفیقی

کد متوفی: 75095 یازدید: 211
-

حاج مهدی توفیقی

کد متوفی: 75209 یازدید: 186
-

حاج مهدی توفیقی

کد متوفی: 75217 یازدید: 180
-

تت هنن

کد متوفی: 76038 یازدید: 216
-

رضا داوری

کد متوفی: 76847 یازدید: 198
-

رضا داوری

کد متوفی: 76867 یازدید: 181
-

علی فرح بخش

کد متوفی: 77304 یازدید: 252
-

حسن بخشایش اردستانی

کد متوفی: 77714 یازدید: 204
-

حاج عباس جبروتیان

کد متوفی: 78167 یازدید: 240
-

سجاد جلالی

کد متوفی: 800598 یازدید: 191
-

صديقه طالبي

کد متوفی: 6000133 یازدید: 192
-

محمد قادرزاده اردستانی

کد متوفی: 6004598 یازدید: 199
-

محمد قادرزاده

کد متوفی: 6004602 یازدید: 233
-

معصومه لباف قاسمی

کد متوفی: 6004943 یازدید: 209
-

جواد عابدینی

کد متوفی: 6005075 یازدید: 704
-

حاج منصور صدوقی

کد متوفی: 6005122 یازدید: 222
-

جواد عابدینی

کد متوفی: 6005195 یازدید: 224
-

سیدعلیرضا صمیمی اردستانی

کد متوفی: 6007547 یازدید: 278
-

حاج آقا منصور صدوقی

کد متوفی: 6009154 یازدید: 190
-

فاطمه امیران اردستانی

کد متوفی: 6010034 یازدید: 244
-

شهربانو جعفری

کد متوفی: 6011814 یازدید: 155
-

کربلائی شاهرخ آقائیان

کد متوفی: 6012062 یازدید: 179
-

ابراهیم خالوئی

کد متوفی: 6012930 یازدید: 238
-

احمد توفیقی

کد متوفی: 6017132 یازدید: 193
-

کربلایی حسن ملکی حیدرآبادی

کد متوفی: 6017484 یازدید: 206
-

حاج غلامرضا جهرمی

کد متوفی: 6019832 یازدید: 221
-

عباسعلی دهقانی کسوجی

کد متوفی: 6020020 یازدید: 191
-

رفعت(فروغ) نعمت الهی

کد متوفی: 6022337 یازدید: 190
-

حاج غلامرضا یزدانی

کد متوفی: 6022343 یازدید: 181
-

غلامحسین عبابافی زواره

کد متوفی: 6025002 یازدید: 294
-

حاج سیدعلی هاشمی طباطبایی

کد متوفی: 6025183 یازدید: 206
-

محمد طحانی

کد متوفی: 6026152 یازدید: 253
-

کوکب خاکسار

کد متوفی: 6026301 یازدید: 168
-

مصیب اقاشاهی

کد متوفی: 6026795 یازدید: 251
-

محمد طحانی

کد متوفی: 6027754 یازدید: 199
-

مجید صابریان

کد متوفی: 6028851 یازدید: 206
-

اکرم رئیسی

کد متوفی: 6029440 یازدید: 198
-

اکرم رئیسی

کد متوفی: 6029444 یازدید: 2692
-

محمد جمشيديها

کد متوفی: 6033940 یازدید: 179
-

حاج حسین کامیاب و حاجیه خانم جوادی

کد متوفی: 6035351 یازدید: 222
-

سجاد جلالی

کد متوفی: 6035364 یازدید: 170
-

سجاد جلالی

کد متوفی: 6035370 یازدید: 145
-

محمد طحانپور

کد متوفی: 6037769 یازدید: 167
1233/02/15 - 1383/04/23

رضا شفیعی

کد متوفی: 6042201 یازدید: 147
-

رضا شفیعی اردستانی

کد متوفی: 6042204 یازدید: 911
-

رضا شفیعی

کد متوفی: 6042205 یازدید: 137
-

مرتضی سعیدی

کد متوفی: 6043618 یازدید: 157
-

محمد جمشيديها

کد متوفی: 6045294 یازدید: 163
-

مرحومه لیلا کامرانی

کد متوفی: 6050922 یازدید: 151
-

《مرحومه لیلا کامرانی》

کد متوفی: 6050929 یازدید: 149
-

عبداله و زهره رستگار

کد متوفی: 6056833 یازدید: 136
-

عبداله و زهره رستگار

کد متوفی: 6056855 یازدید: 167
-

عبداله و زهره رستگار

کد متوفی: 6056883 یازدید: 168
-

ابولفضل صالحی

کد متوفی: 6057610 یازدید: 177
-

وجیهه شفیعی ار دستانی

کد متوفی: 6060150 یازدید: 265
۱۳۲۹/۰۱۰۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

سعید فرخی

کد متوفی: 6060182 یازدید: 182
/۱۳۵۲/۵/۱ - ۱۳۹۶/۴/۷

حاجيه خانم معصومه دهقاني

کد متوفی: 6061245 یازدید: 371
- 1399/11/07

حاج رضا اکبری

کد متوفی: 6061272 یازدید: 179
1/1/1317 - 99/10/21

بتول مطلب زاده

کد متوفی: 6061309 یازدید: 412
- 1399/11/07

حسین الیاسی

کد متوفی: 6061427 یازدید: 203
1354/17/2 - 1398/12/16

نجما طحانیان

کد متوفی: 6061942 یازدید: 166
-

آقايان علي و فرهاد عابديني

کد متوفی: 6062031 یازدید: 182
-

کوکب صالح عجمی

کد متوفی: 6062057 یازدید: 165
- 99/11/8

صدیقه ملایی اردستانی

کد متوفی: 6063482 یازدید: 151
-

جعفر صادقی

کد متوفی: 6063740 یازدید: 228
-

اقدس سادات احتشامی

کد متوفی: 6064040 یازدید: 207
-

حسن میرانیان

کد متوفی: 6064170 یازدید: 184
- 1399/11/10

مجتبی عرب

کد متوفی: 6064191 یازدید: 152
-

عزیزاله شبانی

کد متوفی: 6066474 یازدید: 154
-

ذبیح اله دشتبانی

کد متوفی: 6066498 یازدید: 161
-

ذبیح اله دشتبانی

کد متوفی: 6066509 یازدید: 154
-

ذبیح اله دشتبانی

کد متوفی: 6066518 یازدید: 167
-

اکرم بابایی

کد متوفی: 6066951 یازدید: 204
1329 - 1399

اکرم بابائی

کد متوفی: 6067050 یازدید: 187
1329 - 1399

سیده عذرا هدایتی

کد متوفی: 6068110 یازدید: 153
-

عباس ربیعی ربیعی

کد متوفی: 6068864 یازدید: 156
2221/02/10 - 1399/11/22

عباس ربیعی

کد متوفی: 6068866 یازدید: 187
1309/09/04 - 1399/11/22

حسین صفاری فر

کد متوفی: 6068939 یازدید: 175
1328/01/03 - 1399/02/09

اقدس عباسی

کد متوفی: 6070853 یازدید: 610
1942/11/21 - 2021/2/10

حسین مومن زاده

کد متوفی: 6071931 یازدید: 318
1342/01/01 - 1399/11/28

عزیز محبوبی فر

کد متوفی: 6072164 یازدید: 145
۱۳۰۲/۵/۱۹ - ۱۳۸۲/۸/۱۴

کربلایی عزیز محبوبی فر

کد متوفی: 6072171 یازدید: 169
۱۳۰۲ - ۱۳۸۵

فرهنگ مسعود

کد متوفی: 6072525 یازدید: 353
- 1370/12/01

باقر جعفری

کد متوفی: 6072767 یازدید: 206
-

علی پورتوکلی

کد متوفی: 6073096 یازدید: 173
۱۱۱۳۳۹ - ۲۵۸۱۳۹۹

علی پورتوکلی

کد متوفی: 6073189 یازدید: 186
۱۳۳۹/۱/۱ - ۱۳۹۹/۸/۲۵

حاجیه خانم کبری(طوبی) گل محمدی

کد متوفی: 6073552 یازدید: 224
۱۳۲۱/۱۰/۱۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱

علی اکبر عامری

کد متوفی: 6075077 یازدید: 167
1318/07/01 - 1399/01/24

علی اصغر عامری

کد متوفی: 6075201 یازدید: 182
28 / 11 / - 13 / 4 / 1

علی اصغر عامری

کد متوفی: 6075217 یازدید: 204
28 / 11 / - 13 / 4 / 1

علی اصغر عامری

کد متوفی: 6075234 یازدید: 151
1935/11/28 - 1999/4/13

حاج عباسعلی راد

کد متوفی: 6077506 یازدید: 260
- ۹۸/۱۲/۱۱

ایران جلالی طحان

کد متوفی: 6077691 یازدید: 200
-

ام الشهید حاجیه خانم صغری سلمانی فرد

کد متوفی: 6077777 یازدید: 236
- 24/12/1398

حسن قربانی

کد متوفی: 6090374 یازدید: 224
1317/5/1 - 1399/11/23

علی شفیعی

کد متوفی: 6090748 یازدید: 171
1313/10/06 - 1399/01/02

کربلایی رضا شهابی

کد متوفی: 6090750 یازدید: 166
-

کربلائی رضا شهابی

کد متوفی: 6090752 یازدید: 132
-

کربلایی رضا شهابی

کد متوفی: 6090754 یازدید: 147
-

کربلایی رضا شهابی

کد متوفی: 6090765 یازدید: 216
-

اشرف محنتی

کد متوفی: 6091244 یازدید: 182
13320103 - 13990103

اشرف محنتی

کد متوفی: 6091315 یازدید: 224
-

اشرف محنتی

کد متوفی: 6091317 یازدید: 207
-

محمد عظیمی

کد متوفی: 6091723 یازدید: 171
1318 - 1385

محمد عظیمی

کد متوفی: 6091727 یازدید: 160
1318 - 1385

کربلایی حبیب حدادی کهنگی

کد متوفی: 6092937 یازدید: 166
1300 - 1400/1/8

عبدالحسین حبیب پور

کد متوفی: 6094416 یازدید: 258
- ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

حسین جعفری

کد متوفی: 6098793 یازدید: 2657
1328/06/01 - 1400/01/24

ابوالفضل مهربان

کد متوفی: 6099421 یازدید: 221
۱۳۸۳/۰۹/۰۷ - ۱۴۰۰/۱/۲۶

حاج کرمعلی قاسمی موغاری

کد متوفی: 6100449 یازدید: 186
1321/1/1 - 1399/10/23

سید اسدالله بنی هاشمی

کد متوفی: 6100487 یازدید: 180
1309/09/10 - 1399/08/30

حاج رضا شماعی

کد متوفی: 6101096 یازدید: 216
1320/01/18 - 1400/01/26

حاج رضا شماعی

کد متوفی: 6101098 یازدید: 1549
1326/01/18 - 1400/01/26

رضا حاج کتابی

کد متوفی: 6101141 یازدید: 154
-

کربلایی رضا حاج کتابی

کد متوفی: 6101273 یازدید: 284
-

حاج حسن جعفری درباغی

کد متوفی: 6101475 یازدید: 1099
- 1400/01/27

بانوعنبر حاج عظیمی

کد متوفی: 6103359 یازدید: 174
-

معصومه زوارئیان

کد متوفی: 6103468 یازدید: 151
-

معصومه زوارئیان

کد متوفی: 6103471 یازدید: 240
-

محسن باقری

کد متوفی: 6104465 یازدید: 538
-

فاطمه سادات صفا زواره

کد متوفی: 6104947 یازدید: 617
01.05.1970 - 24.4.2021

کربلایی غلامرضا صادقی امیر آبادی

کد متوفی: 6107139 یازدید: 332
-

عزیزاله نورانی

کد متوفی: 6107176 یازدید: 138
-

رضا صالح عجمی

کد متوفی: 6110495 یازدید: 179
-

کد متوفی: 6110497 یازدید: 159
-

محمود رحمانی

کد متوفی: 6115912 یازدید: 327
-

سید رضا نیری طبایی

کد متوفی: 6117806 یازدید: 638
-

عباس جعفری نیسیانی

کد متوفی: 6120498 یازدید: 376
-

عباس جلالی

کد متوفی: 6121492 یازدید: 197
- 1400/03/08

مرحوم ابراهیم سلیمانی درباغی

کد متوفی: 6123381 یازدید: 351
- 1400/03/17

ابراهیم سلیمانی درباغی

کد متوفی: 6123510 یازدید: 268
-

طاهره سادات فتوحی

کد متوفی: 6124571 یازدید: 192
- 1400/03/23

حسین رجبی

کد متوفی: 6124586 یازدید: 500
1332/03/20 - 1399/03/31

حسین حبیب پور

کد متوفی: 6124804 یازدید: 631
1337/09/20 - 1400/03/24

یدالله بهمرد

کد متوفی: 6125003 یازدید: 99
1335/10/12 - 1400/02/20

مرحوم عباس جلالی

کد متوفی: 6125769 یازدید: 171
- 1400/03/08

محمد عابدینی

کد متوفی: 6126290 یازدید: 98
-

محمد زینلی مهابادی

کد متوفی: 6126784 یازدید: 351
- 1400/03/29

غلامرضا صباغی

کد متوفی: 6129305 یازدید: 712
-

ملوک صادقی

کد متوفی: 6129605 یازدید: 249
- 1399/05/04

بهجت ملکی

کد متوفی: 6130778 یازدید: 134
1318 - 1400

علیرضا....علیجونه صادق شفیعی اردستانی

کد متوفی: 6130822 یازدید: 172
1334/01/20 - 1399/10/05

عادل موفق

کد متوفی: 6131347 یازدید: 1080
- 1400/04/22

محمدوعادل ومحمدهادی رمضانی وموفق

کد متوفی: 6131355 یازدید: 391
1367/09/23 - 1400/04/22

عادل موفق

کد متوفی: 6131394 یازدید: 422
- 1400/04/22

حاج رضا شفیعی

کد متوفی: 6132023 یازدید: 374
- 1400/04/28

طیبه سادات ضیایی طباطبایی

کد متوفی: 6132565 یازدید: 282
-

حاج یوسف شفیعی اردستانی

کد متوفی: 6132697 یازدید: 118
1320/01/01 - 1383/11/14

بانو خاور همبری

کد متوفی: 6133985 یازدید: 169
- 1400/05/04

شوکت(صنم) میران زاده

کد متوفی: 6134715 یازدید: 902
1311/10/01 - 1400/04/05

حسین عسکری

کد متوفی: 6134811 یازدید: 188
-

حسن صانعی

کد متوفی: 6134843 یازدید: 161
1345/01/01 - 1400/05/06

محمد خالوئی

کد متوفی: 6134858 یازدید: 109
-

حسن صانعی

کد متوفی: 6135245 یازدید: 249
-

خدیجه عرب

کد متوفی: 6135667 یازدید: 302
- 1400/05/10

جواد خلیلیان

کد متوفی: 6136688 یازدید: 168
-

معصومه مومن زاده

کد متوفی: 6136767 یازدید: 134
- 1400/01/21

فرشته مطلب زاده

کد متوفی: 6138258 یازدید: 295
- 1400/05/19

فاطمه سادات شاهمرادی

کد متوفی: 6143484 یازدید: 209
- 1400/06/01

جمشید ذاقلی

کد متوفی: 6146345 یازدید: 243
1322/02/27 - 1397/02/24

مسلم خسروی

کد متوفی: 6146722 یازدید: 107
1357/01/04 - 1388/10/16

حاجیه صدیقه عرب زاده قهیازی

کد متوفی: 6151694 یازدید: 127
- 1400/06/24

مسعود هانی

کد متوفی: 6152962 یازدید: 581
- 1400/06/22

حاج ولی اله صابری

کد متوفی: 6152992 یازدید: 144
-

سيده زهرا طبايي زاده

کد متوفی: 6153724 یازدید: 183
1324/08/24 - 1400/07/02

عباس محبوبیان

کد متوفی: 6154155 یازدید: 325
1337/11/10 - 1400/07/04

خانم آزاده نژادرمضانی

کد متوفی: 6154175 یازدید: 97
1365/12/16 - 1400/06/26

خانم آزاده نژادرمضانی

کد متوفی: 6154242 یازدید: 105
1365/12/16 - 1400/06/26

خانم آزاده نژادرمضانی

کد متوفی: 6154251 یازدید: 495
1365/12/16 - 1400/06/26

حاج محمد نعنایی

کد متوفی: 6155789 یازدید: 428
-

مرتضی توفیقی

کد متوفی: 6158930 یازدید: 146
1349/08/19 - 1389/08/04

سید حسن طاهری طبائی زواره

کد متوفی: 6159130 یازدید: 248
- 1400/08/03

حاجیه خانم سیده افتخار نیریان

کد متوفی: 6160415 یازدید: 110
1310/09/06 - 1400/08/13

عصمت صادقی

کد متوفی: 6162312 یازدید: 169
1342/08/02 - 1385/07/12

جمیله ملکی

کد متوفی: 6162508 یازدید: 194
-

خادم الحسین مشهدی حسن ابراهیمی موغاری

کد متوفی: 6163418 یازدید: 102
1306 - 1386

حشمت خانم شاکری موغاری

کد متوفی: 6163436 یازدید: 92
1311 - 1389

کربلایی خلیل جلیلی

کد متوفی: 6169881 یازدید: 405
- 1400/09/29

محمد جمشيديها

کد متوفی: 6170080 یازدید: 64
1399/01/01 - 1398/11/22

خلیلی جلیلی

کد متوفی: 6170157 یازدید: 312
-

کربلایی خلیل جلیلی

کد متوفی: 6170236 یازدید: 1554
1342/04/19 - 1400/09/28

حاج قاسمعلی جعفری نیسیانی

کد متوفی: 6170690 یازدید: 687
-

حسن راهنورد

کد متوفی: 6170776 یازدید: 63
- 1399/10/10

حسن راهنورد

کد متوفی: 6170778 یازدید: 70
- 1399/10/10

حسن راهنورد

کد متوفی: 6170783 یازدید: 109
- 1399/10/10

حاج حسین جعفریلان

کد متوفی: 6171431 یازدید: 56
1309/10/09 - 1395/12/24

محمد و فرخنده وزیری و عابدین زاده

کد متوفی: 6171447 یازدید: 73
-

علی اکبر پاينده

کد متوفی: 6171710 یازدید: 133
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171865 یازدید: 92
1335/12/20 - 1398/10/13

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172700 یازدید: 64
-

سیمین ایماندوست

کد متوفی: 6174458 یازدید: 677
1337/08/02 - 1400/09/15

حاجیه خانم عفت آغا توسلی

کد متوفی: 6174583 یازدید: 145
- 1400/09/09

عصمت توکلی زاده

کد متوفی: 6175786 یازدید: 149
- 1397/10/29

کربلایی غلامرضا قاسمی زواره

کد متوفی: 6175950 یازدید: 429
- 1400/10/17

مصیب اسکندری

کد متوفی: 6176893 یازدید: 73
1330/06/17 - 1393/02/21

کربلائی غلامرضا قاسمی زواره

کد متوفی: 6177264 یازدید: 898
- 1400/10/17

فاطمه سادات نجاتی

کد متوفی: 6177307 یازدید: 86
-

سکینه معبدی

کد متوفی: 6177547 یازدید: 241
1306/05/01 - 1392/11/09

محمد رضا احسانی کچوسنگی

کد متوفی: 6177735 یازدید: 115
1351/02/08 - 1400/10/11

حسن احسانی

کد متوفی: 6177755 یازدید: 53
-

رضا دهقانی

کد متوفی: 6184735 یازدید: 71
-

ماشاالله صادقی

کد متوفی: 6184746 یازدید: 59
-

سیمین ایماندوست

کد متوفی: 6186425 یازدید: 65
1334/08/01 - 1400/09/05

عبد الحسین جلالی طحان زواره

کد متوفی: 6186726 یازدید: 144
1347/06/27 - 1398/12/22

محمدرضا فرهادیان

کد متوفی: 6189444 یازدید: 61
- 1401/01/01

خدیجه (اشرف) کریمی چناری

کد متوفی: 6193072 یازدید: 137
1341/08/10 - 1394/10/16

کربلائی فرانگیز جلالپور

کد متوفی: 6193522 یازدید: 1811
1316/03/24 - 1401/01/26

استاد حسین قربانی

کد متوفی: 6196321 یازدید: 50
1320/01/11 - 1400/11/30

استاد حسین قربانی

کد متوفی: 6196323 یازدید: 353
1320/01/12 - 1400/11/30

علی محمد رضاییان

کد متوفی: 6196552 یازدید: 143
-

حاج عباس عابدینی

کد متوفی: 6196571 یازدید: 119
-

فرانگیز جلال پور

کد متوفی: 6197019 یازدید: 1302
- 1401/01/26

رحیمه رجبی

کد متوفی: 6197867 یازدید: 176
-

حاجیه خانم بتول مختاریان

کد متوفی: 6198628 یازدید: 77
-

بتول مختاریان

کد متوفی: 6198638 یازدید: 35
-

روح انگیز(اقدس) جمالی

کد متوفی: 6198867 یازدید: 156
-

ایران گلی

کد متوفی: 6198878 یازدید: 196
1339/03/14 - 1401/02/19

فاطمه مددی

کد متوفی: 6199351 یازدید: 93
-

ابوالفضل رجب پور

کد متوفی: 6201751 یازدید: 217
1382/06/18 - 1401/03/15

سیداسماعیل واقفی

کد متوفی: 6203090 یازدید: 421
1329/05/09 - 1401/02/22

حسینعلی معصومی

کد متوفی: 6203245 یازدید: 56
1316/01/02 - 1401/01/11

حاج غلامحسین غلامحسینی حلاج

کد متوفی: 6203287 یازدید: 91
-

حسینعلی معصومی

کد متوفی: 6203503 یازدید: 123
1316/01/02 - 1401/01/11

حسین قربانی

کد متوفی: 6206809 یازدید: 41
-

سید مرتضی مرتضوی

کد متوفی: 6207402 یازدید: 48
1319/06/06 - 1401/03/24

زین العابدین(علی) امامی

کد متوفی: 6209827 یازدید: 129
1357/07/07 - 1401/05/08

رحمت الله محمدی استانه

کد متوفی: 6211977 یازدید: 840
1331/02/02 - 1401/05/22

مهین حسینی فرد

کد متوفی: 6215367 یازدید: 689
1345/06/10 - 1401/05/14

حسین سبیلان

کد متوفی: 6215460 یازدید: 217
1348/01/04 - 1401/05/13

شهدا و اموات بستگان گروه

کد متوفی: 6215473 یازدید: 43
-

ابوالفضل ملایی

کد متوفی: 6215501 یازدید: 123
1364/06/31 - 1401/02/29

بتول کبودانیان

کد متوفی: 6215870 یازدید: 116
1331/01/01 - 1386/02/07

حاج قاسم باقری

کد متوفی: 6216291 یازدید: 90
-

حاج قاسم باقری

کد متوفی: 6216451 یازدید: 199
-

کربلایی حاج محمد حسین جعفری

کد متوفی: 6218033 یازدید: 105
-

مهندس علی نژادکریمی

کد متوفی: 6218487 یازدید: 75
1364/04/02 - 1401/07/02

حاج حلیمه صانعی

کد متوفی: 6218491 یازدید: 115
1310/03/01 - 1396/08/14

بانو منوّر پورباقری

کد متوفی: 6219077 یازدید: 151
- 1401/08/24

فاطمه امیری ‍‍‍‍‍‍‍ پور

کد متوفی: 6219924 یازدید: 61
- 1401/09/08

حاجیه خانم شهربانو عباسی

کد متوفی: 6220262 یازدید: 43
- 1401/09/17

حورابگم ارجمندی

کد متوفی: 6222850 یازدید: 35
-

حاجیه خانم فاطمه امیری پور

کد متوفی: 6223265 یازدید: 66
1337/02/12 - 1401/09/07

مرتضی صابری اردستانی

کد متوفی: 6223266 یازدید: 40
1329 - 1379/05/18

مرتضی حاجی حسینی سفیده

کد متوفی: 6224312 یازدید: 85
- 1393/11/22

حاج رضا زائری

کد متوفی: 6226322 یازدید: 218
1328/01/01 - 1401/12/23

سیدرضا ایرانی

کد متوفی: 6226810 یازدید: 81
1321/01/08 - 1398/05/03

محمدعلی محمدی

کد متوفی: 6228263 یازدید: 61
-

حاج علی اکبر قادری

کد متوفی: 6229530 یازدید: 180
- 1402/02/15

ولي الله شفيعي

کد متوفی: 6229972 یازدید: 109
-

هوشنگ مسعود

کد متوفی: 6230780 یازدید: 196
- 1402/03/03

کربلایی علی محمدی

کد متوفی: 6231868 یازدید: 73
- 1402/03/14

حاج خدیجه رحمتی

کد متوفی: 6232553 یازدید: 63
-

سید محسن شرفی

کد متوفی: 6234237 یازدید: 32
-

عشرت کاظمی

کد متوفی: 6237785 یازدید: 98
-

اشرف(عصمت) کبودانیان

کد متوفی: 6238500 یازدید: 66
1322/10/14 - 1402/07/07

دکتر سید مهدی تولایی زواره

کد متوفی: 6238559 یازدید: 149
1365/05/14 - 1402/07/04

حاج رضا کریمی حسن ابادی

کد متوفی: 6239816 یازدید: 173
1320/05/01 - 1402/06/02

فخرالسادات خلیلی اردستانی

کد متوفی: 6240934 یازدید: 159
- 1402/08/20

فروغ و حسن سالک و اعتضادی

کد متوفی: 6241438 یازدید: 23
-

شادروان سید احمدعلی شاهمرادی

کد متوفی: 6241809 یازدید: 153
1340/06/20 - 1402/09/06

محمد برزگر

کد متوفی: 6241840 یازدید: 26
- 1402/09/13

محمد برزگر

کد متوفی: 6241841 یازدید: 24
- 1402/09/13

کربلای محمد برزگر

کد متوفی: 6241886 یازدید: 64
- 1402/09/13

معصومه فلاح نژاد

کد متوفی: 6243369 یازدید: 833
-

جمیله خانم تو فیقی زواره

کد متوفی: 6244262 یازدید: 23
1333/01/01 - 1402/10/23

نگار جعفریان

کد متوفی: 6247974 یازدید: 704
- 1403/01/05

مرحومه مغفوره ایران خانم عصاری تلک آبادی

کد متوفی: 6249124 یازدید: 492
- 1403/01/30

شهربانو بیگم فاطمی

کد متوفی: 6252701 یازدید: 3
- 1403/04/23
Loading...

لطفا شکیبا باشید