آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خور و بیابانک

حاج رضا علی معتمدی

کد متوفی: 42763 یازدید: 325
-

حمید کمالی

کد متوفی: 45227 یازدید: 313
-

حمید کمالی

کد متوفی: 45231 یازدید: 324
-

یارعلی نقوی

کد متوفی: 54815 یازدید: 251
-

حسینقلی سلمان

کد متوفی: 54858 یازدید: 279
-

شهیدحسین مقیمی

کد متوفی: 55054 یازدید: 250
-

عزت ثابتی

کد متوفی: 64163 یازدید: 433
-

علی اکبر کاظمی

کد متوفی: 68660 یازدید: 273
-

خدیجه بیگم آخوند

کد متوفی: 72655 یازدید: 267
-

علی اکبر سلمان

کد متوفی: 79209 یازدید: 266
-

سید عبد المجید عبادی

کد متوفی: 6004820 یازدید: 258
-

حاجیه صغری خانم میرزادی

کد متوفی: 6008966 یازدید: 259
-

آقا میرزا محمود امینی

کد متوفی: 6012311 یازدید: 294
-

حسین کاشف

کد متوفی: 6018658 یازدید: 285
-

سیدحسن آل داود

کد متوفی: 6018899 یازدید: 273
-

علی ثابتی

کد متوفی: 6019914 یازدید: 263
-

جمیله ثابتی

کد متوفی: 6020034 یازدید: 307
-

حاج مهدی ناصر

کد متوفی: 6020677 یازدید: 276
-

حاج مهدی ناصر

کد متوفی: 6020819 یازدید: 254
-

سیدحسین طباطبایی

کد متوفی: 6021789 یازدید: 246
-

سیدحسین طباطبایی

کد متوفی: 6021805 یازدید: 268
-

حاج يارعلي رحماني

کد متوفی: 6032885 یازدید: 263
-

حاج غلامعلی کمال

کد متوفی: 6038587 یازدید: 251
-

علي اكبر عسكري

کد متوفی: 6042602 یازدید: 265
-

سیدآقا آل داود

کد متوفی: 6044696 یازدید: 264
-

۱ ۱

کد متوفی: 6045891 یازدید: 237
-

حامد بابائیان

کد متوفی: 6047929 یازدید: 478
-

ابراهیم هنری

کد متوفی: 6051489 یازدید: 245
-

ابراهیم هنری

کد متوفی: 6051525 یازدید: 254
-

حاج محمدصادق رییسی

کد متوفی: 6063320 یازدید: 255
-

حاج سیداسماعیل موسوی

کد متوفی: 6077864 یازدید: 244
1311/5/16 - 1383/12/14

کد متوفی: 6093222 یازدید: 220
-

حاج علی آقا محترم

کد متوفی: 6093224 یازدید: 521
-

حاج آقا رضا فیروزی

کد متوفی: 6093226 یازدید: 344
-

فیروزی فیروزی

کد متوفی: 6093430 یازدید: 326
-

صغری فیروزی

کد متوفی: 6093439 یازدید: 304
-

جعفرآقا شیبانی

کد متوفی: 6094547 یازدید: 198
- ۱۳۹۹/۱/۲۵

بی بی فاطمه قاضوی

کد متوفی: 6097090 یازدید: 405
-

حاج سید میر هادی آل داود

کد متوفی: 6102247 یازدید: 1729
- 1400/01/30

محمد علیخانی

کد متوفی: 6103304 یازدید: 158
۶۶/۲/۱۱ - ۸۶/۴/۱۸

حاجیه صغری غلامرضایی

کد متوفی: 6105998 یازدید: 359
1313/03/20 - 1395/03/20

کد متوفی: 6106057 یازدید: 197
-

محمد سلطان

کد متوفی: 6107737 یازدید: 199
-

۳۱ شهید چاه‌ملک

کد متوفی: 6108901 یازدید: 716
-

حسن عامری

کد متوفی: 6113463 یازدید: 528
1309.08.09 - 1400.02.17

صفورا محبی

کد متوفی: 6115375 یازدید: 217
135353 - 01-09-1400

کبری خانم دانا

کد متوفی: 6119877 یازدید: 406
1306/09/01 - 1400/03/02

محمدآقا وهاب

کد متوفی: 6126466 یازدید: 228
1321/09/16 - 1387/12/23

حاج سیدمیرزامحمد موسوی

کد متوفی: 6129294 یازدید: 232
1317/08/08 - 1400/03/15

علی اکبر پارسا

کد متوفی: 6129532 یازدید: 312
1319/06/16 - 1385/10/22

آقاحسین جندقی

کد متوفی: 6132799 یازدید: 207
1307 - 1400/04/24

سمیه سادات زراعتی

کد متوفی: 6145035 یازدید: 505
1364/12/12 - 1400/06/01

سیدرسول فاطمی

کد متوفی: 6149770 یازدید: 224
-

حاج سید میرزا آل یاسین

کد متوفی: 6151337 یازدید: 389
1318 - 1397

حاج بابا حسین وهاب

کد متوفی: 6154479 یازدید: 275
- 1397/07/06

حاجیه خانم فاطمه جان رحمانی

کد متوفی: 6167196 یازدید: 106
1320/01/01 - 1394/08/29

معصومه بیگم موسوی

کد متوفی: 6173236 یازدید: 90
1314/10/26 - 1400/10/02

حاج محمد محبی

کد متوفی: 6175284 یازدید: 84
- 1400/10/24

کربلائی شهربانو خ فاضلی

کد متوفی: 6180962 یازدید: 69
1306 - 1400/11/18

حاج سید میرزا محمد موسوی

کد متوفی: 6195556 یازدید: 179
1317/08/08 - 1400/03/15

کربلایی صفیه اقبال

کد متوفی: 6196942 یازدید: 71
- 1401/02/12

ربابه جلالپور

کد متوفی: 6201165 یازدید: 152
1298 - 1393/04/12

حاج عصمت جلالپور

کد متوفی: 6201215 یازدید: 196
1321 - 1396/04/12

کربلایی زری خانم افضل

کد متوفی: 6205160 یازدید: 167
1341/04/02 -

حوربانوخانم جلالپور

کد متوفی: 6205472 یازدید: 178
1313 - 1393/07/26

حسین آزاد

کد متوفی: 6215757 یازدید: 54
-

حسین ایرجی

کد متوفی: 6218557 یازدید: 59
-

خادم الحسین حاج باباحسین وهاب

کد متوفی: 6225920 یازدید: 37
-

فاطمه نسا رحمانی

کد متوفی: 6227495 یازدید: 57
1334/01/01 - 1399/08/11

شهید احمد یغمائی

کد متوفی: 6235446 یازدید: 82
- 1363/07/27

علی خاکساری

کد متوفی: 6240224 یازدید: 16
-

علی خاکساری

کد متوفی: 6240225 یازدید: 13
1339/06/01 - 1402/07/01
Loading...

لطفا شکیبا باشید