آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خور و بیابانک

حاج رضا علی معتمدی

کد متوفی: 42763 یازدید: 296
-

حمید کمالی

کد متوفی: 45227 یازدید: 287
-

حمید کمالی

کد متوفی: 45231 یازدید: 299
-

یارعلی نقوی

کد متوفی: 54815 یازدید: 220
-

حسینقلی سلمان

کد متوفی: 54858 یازدید: 260
-

شهیدحسین مقیمی

کد متوفی: 55054 یازدید: 231
-

عزت ثابتی

کد متوفی: 64163 یازدید: 396
-

علی اکبر کاظمی

کد متوفی: 68660 یازدید: 250
-

خدیجه بیگم آخوند

کد متوفی: 72655 یازدید: 244
-

علی اکبر سلمان

کد متوفی: 79209 یازدید: 250
-

سید عبد المجید عبادی

کد متوفی: 6004820 یازدید: 232
-

حاجیه صغری خانم میرزادی

کد متوفی: 6008966 یازدید: 240
-

آقا میرزا محمود امینی

کد متوفی: 6012311 یازدید: 274
-

حسین کاشف

کد متوفی: 6018658 یازدید: 261
-

سیدحسن آل داود

کد متوفی: 6018899 یازدید: 251
-

علی ثابتی

کد متوفی: 6019914 یازدید: 241
-

جمیله ثابتی

کد متوفی: 6020034 یازدید: 279
-

حاج مهدی ناصر

کد متوفی: 6020677 یازدید: 255
-

حاج مهدی ناصر

کد متوفی: 6020819 یازدید: 239
-

سیدحسین طباطبایی

کد متوفی: 6021789 یازدید: 228
-

سیدحسین طباطبایی

کد متوفی: 6021805 یازدید: 244
-

حاج يارعلي رحماني

کد متوفی: 6032885 یازدید: 242
-

حاج غلامعلی کمال

کد متوفی: 6038587 یازدید: 229
-

علي اكبر عسكري

کد متوفی: 6042602 یازدید: 233
-

سیدآقا آل داود

کد متوفی: 6044696 یازدید: 240
-

۱ ۱

کد متوفی: 6045891 یازدید: 199
-

حامد بابائیان

کد متوفی: 6047929 یازدید: 444
-

ابراهیم هنری

کد متوفی: 6051489 یازدید: 218
-

ابراهیم هنری

کد متوفی: 6051525 یازدید: 222
-

حاج محمدصادق رییسی

کد متوفی: 6063320 یازدید: 218
-

حاج سیداسماعیل موسوی

کد متوفی: 6077864 یازدید: 220
1311/5/16 - 1383/12/14

کد متوفی: 6093222 یازدید: 198
-

حاج علی آقا محترم

کد متوفی: 6093224 یازدید: 496
-

حاج آقا رضا فیروزی

کد متوفی: 6093226 یازدید: 313
-

فیروزی فیروزی

کد متوفی: 6093430 یازدید: 291
-

صغری فیروزی

کد متوفی: 6093439 یازدید: 278
-

جعفرآقا شیبانی

کد متوفی: 6094547 یازدید: 178
- ۱۳۹۹/۱/۲۵

بی بی فاطمه قاضوی

کد متوفی: 6097090 یازدید: 375
-

حاج سید میر هادی آل داود

کد متوفی: 6102247 یازدید: 1704
- 1400/01/30

محمد علیخانی

کد متوفی: 6103304 یازدید: 138
۶۶/۲/۱۱ - ۸۶/۴/۱۸

حاجیه صغری غلامرضایی

کد متوفی: 6105998 یازدید: 336
1313/03/20 - 1395/03/20

کد متوفی: 6106057 یازدید: 180
-

محمد سلطان

کد متوفی: 6107737 یازدید: 173
-

۳۱ شهید چاه‌ملک

کد متوفی: 6108901 یازدید: 655
-

حسن عامری

کد متوفی: 6113463 یازدید: 509
1309.08.09 - 1400.02.17

صفورا محبی

کد متوفی: 6115375 یازدید: 202
135353 - 01-09-1400

کبری خانم دانا

کد متوفی: 6119877 یازدید: 392
1306/09/01 - 1400/03/02

محمدآقا وهاب

کد متوفی: 6126466 یازدید: 206
1321/09/16 - 1387/12/23

حاج سیدمیرزامحمد موسوی

کد متوفی: 6129294 یازدید: 216
1317/08/08 - 1400/03/15

علی اکبر پارسا

کد متوفی: 6129532 یازدید: 264
1319/06/16 - 1385/10/22

آقاحسین جندقی

کد متوفی: 6132799 یازدید: 172
1307 - 1400/04/24

سمیه سادات زراعتی

کد متوفی: 6145035 یازدید: 462
1364/12/12 - 1400/06/01

سیدرسول فاطمی

کد متوفی: 6149770 یازدید: 201
-

حاج سید میرزا آل یاسین

کد متوفی: 6151337 یازدید: 373
1318 - 1397

حاج بابا حسین وهاب

کد متوفی: 6154479 یازدید: 249
- 1397/07/06

حاجیه خانم فاطمه جان رحمانی

کد متوفی: 6167196 یازدید: 90
1320/01/01 - 1394/08/29

معصومه بیگم موسوی

کد متوفی: 6173236 یازدید: 74
1314/10/26 - 1400/10/02

حاج محمد محبی

کد متوفی: 6175284 یازدید: 73
- 1400/10/24

کربلائی شهربانو خ فاضلی

کد متوفی: 6180962 یازدید: 56
1306 - 1400/11/18

حاج سید میرزا محمد موسوی

کد متوفی: 6195556 یازدید: 159
1317/08/08 - 1400/03/15

کربلایی صفیه اقبال

کد متوفی: 6196942 یازدید: 59
- 1401/02/12

ربابه جلالپور

کد متوفی: 6201165 یازدید: 139
1298 - 1393/04/12

حاج عصمت جلالپور

کد متوفی: 6201215 یازدید: 182
1321 - 1396/04/12

کربلایی زری خانم افضل

کد متوفی: 6205160 یازدید: 144
1341/04/02 -

حوربانوخانم جلالپور

کد متوفی: 6205472 یازدید: 159
1313 - 1393/07/26

حسین آزاد

کد متوفی: 6215757 یازدید: 36
-

حسین ایرجی

کد متوفی: 6218557 یازدید: 44
-

خادم الحسین حاج باباحسین وهاب

کد متوفی: 6225920 یازدید: 26
-

فاطمه نسا رحمانی

کد متوفی: 6227495 یازدید: 45
1334/01/01 - 1399/08/11

شهید احمد یغمائی

کد متوفی: 6235446 یازدید: 70
- 1363/07/27

علی خاکساری

کد متوفی: 6240224 یازدید: 3
-

علی خاکساری

کد متوفی: 6240225 یازدید: 5
1339/06/01 - 1402/07/01
Loading...

لطفا شکیبا باشید