آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دهاقان

خاندان داودی و طاووسی

کد متوفی: 13485 یازدید: 163
-

اسفندیار افشاری

کد متوفی: 13987 یازدید: 127
-

حاج بابا آقاباباییان

کد متوفی: 19013 یازدید: 195
-

کربلایی حبیب اله عسگری زاده

کد متوفی: 20694 یازدید: 142
-

حاج حسین یزدانی

کد متوفی: 20989 یازدید: 178
-

مهدی امین جعفری

کد متوفی: 26250 یازدید: 227
-

مهدی امین جعفری

کد متوفی: 26575 یازدید: 134
-

حاج اسماعیل عمرانی

کد متوفی: 27176 یازدید: 208
-

حاجیه خانم جمیله حاجی محمد کریمی

کد متوفی: 27639 یازدید: 199
-

حاج یداله احمدیان دهاقانی

کد متوفی: 27640 یازدید: 163
-

حاجیه خانم صدیقه عسگریان

کد متوفی: 27677 یازدید: 167
-

حاج قدمعلی عمرانی

کد متوفی: 27770 یازدید: 143
-

ماهرخ جانقربان

کد متوفی: 28492 یازدید: 138
-

فاطمه ابراهیم زاده

کد متوفی: 29121 یازدید: 155
-

زهره باباعلیان

کد متوفی: 29148 یازدید: 148
-

رضا بخشی زاده

کد متوفی: 43044 یازدید: 284
-

حاج یداله سعيدی

کد متوفی: 46271 یازدید: 156
-

فاطمه ناطقي

کد متوفی: 48070 یازدید: 162
-

پرویز زمانی

کد متوفی: 56432 یازدید: 200
-

حاج نصرالله وحیدی

کد متوفی: 64315 یازدید: 128
-

مرحومه حاجیه خانم ممتاز

کد متوفی: 68536 یازدید: 132
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68704 یازدید: 117
-

سید اسدالله سجادی

کد متوفی: 69150 یازدید: 138
-

عیوضعلی سالخورده

کد متوفی: 69896 یازدید: 132
-

مرحومه سکینه جهانبخش

کد متوفی: 69917 یازدید: 122
-

محمد غفاری

کد متوفی: 72690 یازدید: 133
-

حاج اسماعیل داتلی بیگی

کد متوفی: 78976 یازدید: 251
-

حاج سیدحسن سجادی

کد متوفی: 79561 یازدید: 145
-

کربلایی محمود فعال

کد متوفی: 6007081 یازدید: 167
-

قنبرعلی احسانی

کد متوفی: 6014601 یازدید: 127
-

قنبرعلی احسانی

کد متوفی: 6014602 یازدید: 129
-

قنبرعلی احسانی

کد متوفی: 6014603 یازدید: 134
-

قنبرعلی احسانی

کد متوفی: 6014605 یازدید: 150
-

محمد تقی آزاده

کد متوفی: 6025877 یازدید: 128
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6026499 یازدید: 123
-

حاجیه راحیل سادات اسحاقی اسحاقی

کد متوفی: 6027454 یازدید: 187
-

خدیجه مختاریان

کد متوفی: 6030326 یازدید: 144
-

کربلایی براتعلی داتلی بیگی

کد متوفی: 6031688 یازدید: 120
-

حسن رسولی

کد متوفی: 6031876 یازدید: 159
-

سید حبیب الله حجازی

کد متوفی: 6032176 یازدید: 124
-

مرتضی جمشیدی

کد متوفی: 6033265 یازدید: 154
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034031 یازدید: 124
-

فاطمه الزهراء

کد متوفی: 6034045 یازدید: 119
-

. .

کد متوفی: 6043652 یازدید: 107
-

. .

کد متوفی: 6044336 یازدید: 116
-

حاج آقا احمد صالحی

کد متوفی: 6045323 یازدید: 108
-

حاج آقا احمد صالحی

کد متوفی: 6045377 یازدید: 121
-

محمد جواد صدری

کد متوفی: 6050556 یازدید: 152
-

نازنین بیگم سیدحسینی

کد متوفی: 6058854 یازدید: 179
- 1399/11/01

سید حسن سجادی

کد متوفی: 6059125 یازدید: 113
-

علی قلی بازوار بروجنی

کد متوفی: 6068516 یازدید: 117
1332/03/26 - 1398/11/26

حاج اسدالله ذوالفقاری

کد متوفی: 6068906 یازدید: 171
1309/11/15 - 1398/11/22

حاج حجت الله یزدانی

کد متوفی: 6070119 یازدید: 123
-

سهراب هنرفر

کد متوفی: 6073860 یازدید: 132
05 09 1318 - 28 10 1399

کربلایی یوسف حسین پور

کد متوفی: 6074502 یازدید: 105
1344 - 30 دی

فرخ مقصودی

کد متوفی: 6079924 یازدید: 128
1324/01/08 - 1399/10/03

حاج سید محمدجواد فاطمی

کد متوفی: 6090756 یازدید: 1102
- 1/1/1400

بهمن شکری زاده

کد متوفی: 6096287 یازدید: 232
1325/10/9 - 1386/12/26

سید جمال میرباقری

کد متوفی: 6099468 یازدید: 115
-

سید جمال میرباقری

کد متوفی: 6099475 یازدید: 112
-

سید جمال میرباقری

کد متوفی: 6102091 یازدید: 682
1334/01/07 - 1396/01/18

معصومه یعقوبی

کد متوفی: 6106470 یازدید: 105
-

کد متوفی: 6110066 یازدید: 117
-

حاجیه خانم فاطمه کمالی قهه

کد متوفی: 6110067 یازدید: 150
۱۳۴۸ - ۱۳۹۸

حاج اکبر چلمقانی

کد متوفی: 6110194 یازدید: 135
1325/5/14 - 1397/4/31

مرکز یادگیری پویندگان پوده

کد متوفی: 6113061 یازدید: 159
-

سید ابراهیم داتلی بیگی

کد متوفی: 6126372 یازدید: 130
-

حاج عباسعلی فروتن

کد متوفی: 6141221 یازدید: 107
1310 - 1393/06/03

محمد ناصر کیخایی

کد متوفی: 6141570 یازدید: 64
- 1398/08/08

حاج اکبر عابدپور

کد متوفی: 6155464 یازدید: 198
1305/03/07 - 1400/07/04

حاجیه خانم رضوانی

کد متوفی: 6158048 یازدید: 65
1319/01/10 - 1400/06/27

حسین سهرابی دهاقانی

کد متوفی: 6169008 یازدید: 23
-

حاج رضا جانقربان

کد متوفی: 6170123 یازدید: 21
-

حاج رضا جانقربان

کد متوفی: 6170741 یازدید: 25
1331/08/09 - 1399/09/10

رضوان شاهوردی

کد متوفی: 6177216 یازدید: 11
- 1399/03/22

حاج سید محمد تقوی

کد متوفی: 6180879 یازدید: 290
1306/07/03 - 1400/11/19

فرامرز ابراهیم پور

کد متوفی: 6182211 یازدید: 125
1337/07/03 - 1400/11/22

نصرالله ملاسعیدی

کد متوفی: 6189379 یازدید: 59
1318/07/27 - 1401/01/09

طیبه عباسی رمضان دارابپور

کد متوفی: 6191315 یازدید: 44
-

حاج منصور شریعتی

کد متوفی: 6192943 یازدید: 264
1327/05/02 - 1397/12/01

حاج حبیب آقا چلمقانی

کد متوفی: 6192986 یازدید: 362
1326/01/05 - 1401/01/18

محمد علی شریعتی

کد متوفی: 6193379 یازدید: 20
-

حسن حسینعلی زاده

کد متوفی: 6197328 یازدید: 130
- 1400/12/28

سید ابراهیم تقوی

کد متوفی: 6198014 یازدید: 6
-

سید ابراهیم تقوی

کد متوفی: 6198015 یازدید: 7
1339/08/07 - 1399/11/22

شوکت عنایتی

کد متوفی: 6198187 یازدید: 154
1323/05/23 - 1400/11/08

شوکت عنایتی

کد متوفی: 6198231 یازدید: 10
1320/05/23 - 1400/11/08

امیر امین جعفری

کد متوفی: 6202623 یازدید: 129
1337/01/01 - 1384/02/02

مسلم فرهمندیان

کد متوفی: 6202924 یازدید: 274
1361/11/23 - 1401/03/23

یدالله ناطقی

کد متوفی: 6204195 یازدید: 3
1312/07/15 - 1390/09/12
Loading...

لطفا شکیبا باشید