آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دهاقان

خاندان داودی و طاووسی

کد متوفی: 13485 یازدید: 292
-

اسفندیار افشاری

کد متوفی: 13987 یازدید: 234
-

حاج بابا آقاباباییان

کد متوفی: 19013 یازدید: 315
-

کربلایی حبیب اله عسگری زاده

کد متوفی: 20694 یازدید: 231
-

حاج حسین یزدانی

کد متوفی: 20989 یازدید: 298
-

مهدی امین جعفری

کد متوفی: 26250 یازدید: 388
-

مهدی امین جعفری

کد متوفی: 26575 یازدید: 223
-

حاج اسماعیل عمرانی

کد متوفی: 27176 یازدید: 319
-

حاجیه خانم جمیله حاجی محمد کریمی

کد متوفی: 27639 یازدید: 480
-

حاج یداله احمدیان دهاقانی

کد متوفی: 27640 یازدید: 310
-

حاجیه خانم صدیقه عسگریان

کد متوفی: 27677 یازدید: 332
-

حاج قدمعلی عمرانی

کد متوفی: 27770 یازدید: 245
-

ماهرخ جانقربان

کد متوفی: 28492 یازدید: 238
-

فاطمه ابراهیم زاده

کد متوفی: 29121 یازدید: 286
-

زهره باباعلیان

کد متوفی: 29148 یازدید: 298
-

رضا بخشی زاده

کد متوفی: 43044 یازدید: 505
-

حاج یداله سعيدی

کد متوفی: 46271 یازدید: 258
-

فاطمه ناطقي

کد متوفی: 48070 یازدید: 280
-

پرویز زمانی

کد متوفی: 56432 یازدید: 285
-

حاج نصرالله وحیدی

کد متوفی: 64315 یازدید: 259
-

مرحومه حاجیه خانم ممتاز

کد متوفی: 68536 یازدید: 209
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68704 یازدید: 169
-

سید اسدالله سجادی

کد متوفی: 69150 یازدید: 242
-

عیوضعلی سالخورده

کد متوفی: 69896 یازدید: 227
-

مرحومه سکینه جهانبخش

کد متوفی: 69917 یازدید: 199
-

محمد غفاری

کد متوفی: 72690 یازدید: 222
-

حاج اسماعیل داتلی بیگی

کد متوفی: 78976 یازدید: 575
-

حاج سیدحسن سجادی

کد متوفی: 79561 یازدید: 245
-

کربلایی محمود فعال

کد متوفی: 6007081 یازدید: 223
-

قنبرعلی احسانی

کد متوفی: 6014601 یازدید: 205
-

قنبرعلی احسانی

کد متوفی: 6014602 یازدید: 204
-

قنبرعلی احسانی

کد متوفی: 6014603 یازدید: 199
-

قنبرعلی احسانی

کد متوفی: 6014605 یازدید: 236
-

محمد تقی آزاده

کد متوفی: 6025877 یازدید: 188
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6026499 یازدید: 237
-

حاجیه راحیل سادات اسحاقی اسحاقی

کد متوفی: 6027454 یازدید: 295
-

خدیجه مختاریان

کد متوفی: 6030326 یازدید: 240
-

کربلایی براتعلی داتلی بیگی

کد متوفی: 6031688 یازدید: 186
-

حسن رسولی

کد متوفی: 6031876 یازدید: 239
-

سید حبیب الله حجازی

کد متوفی: 6032176 یازدید: 215
-

مرتضی جمشیدی

کد متوفی: 6033265 یازدید: 231
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034031 یازدید: 198
-

فاطمه الزهراء

کد متوفی: 6034045 یازدید: 211
-

. .

کد متوفی: 6043652 یازدید: 169
-

. .

کد متوفی: 6044336 یازدید: 199
-

حاج آقا احمد صالحی

کد متوفی: 6045323 یازدید: 217
-

حاج آقا احمد صالحی

کد متوفی: 6045377 یازدید: 245
-

محمد جواد صدری

کد متوفی: 6050556 یازدید: 257
-

نازنین بیگم سیدحسینی

کد متوفی: 6058854 یازدید: 241
- 1399/11/01

سید حسن سجادی

کد متوفی: 6059125 یازدید: 191
-

علی قلی بازوار بروجنی

کد متوفی: 6068516 یازدید: 207
1332/03/26 - 1398/11/26

حاج اسدالله ذوالفقاری

کد متوفی: 6068906 یازدید: 299
1309/11/15 - 1398/11/22

حاج حجت الله یزدانی

کد متوفی: 6070119 یازدید: 222
-

سهراب هنرفر

کد متوفی: 6073860 یازدید: 206
05 09 1318 - 28 10 1399

کربلایی یوسف حسین پور

کد متوفی: 6074502 یازدید: 168
1344 - 30 دی

فرخ مقصودی

کد متوفی: 6079924 یازدید: 208
1324/01/08 - 1399/10/03

حاج سید محمدجواد فاطمی

کد متوفی: 6090756 یازدید: 1196
- 1/1/1400

بهمن شکری زاده

کد متوفی: 6096287 یازدید: 313
1325/10/9 - 1386/12/26

سید جمال میرباقری

کد متوفی: 6099468 یازدید: 209
-

سید جمال میرباقری

کد متوفی: 6099475 یازدید: 186
-

سید جمال میرباقری

کد متوفی: 6102091 یازدید: 772
1334/01/07 - 1396/01/18

معصومه یعقوبی

کد متوفی: 6106470 یازدید: 167
-

کد متوفی: 6110066 یازدید: 185
-

حاجیه خانم فاطمه کمالی قهه

کد متوفی: 6110067 یازدید: 243
۱۳۴۸ - ۱۳۹۸

حاج اکبر چلمقانی

کد متوفی: 6110194 یازدید: 277
1325/5/14 - 1397/4/31

مرکز یادگیری پویندگان پوده

کد متوفی: 6113061 یازدید: 206
-

سید ابراهیم داتلی بیگی

کد متوفی: 6126372 یازدید: 322
-

حاج عباسعلی فروتن

کد متوفی: 6141221 یازدید: 191
1310 - 1393/06/03

محمد ناصر کیخایی

کد متوفی: 6141570 یازدید: 142
- 1398/08/08

حاج اکبر عابدپور

کد متوفی: 6155464 یازدید: 347
1305/03/07 - 1400/07/04

حاجیه خانم رضوانی

کد متوفی: 6158048 یازدید: 138
1319/01/10 - 1400/06/27

حسین سهرابی دهاقانی

کد متوفی: 6169008 یازدید: 70
-

حاج رضا جانقربان

کد متوفی: 6170123 یازدید: 79
-

حاج رضا جانقربان

کد متوفی: 6170741 یازدید: 103
1331/08/09 - 1399/09/10

رضوان شاهوردی

کد متوفی: 6177216 یازدید: 46
- 1399/03/22

حاج سید محمد تقوی

کد متوفی: 6180879 یازدید: 326
1306/07/03 - 1400/11/19

فرامرز ابراهیم پور

کد متوفی: 6182211 یازدید: 208
1337/07/03 - 1400/11/22

نصرالله ملاسعیدی

کد متوفی: 6189379 یازدید: 116
1318/07/27 - 1401/01/09

طیبه عباسی رمضان دارابپور

کد متوفی: 6191315 یازدید: 80
-

حاج منصور شریعتی

کد متوفی: 6192943 یازدید: 317
1327/05/02 - 1397/12/01

حاج حبیب آقا چلمقانی

کد متوفی: 6192986 یازدید: 463
1326/01/05 - 1401/01/18

محمد علی شریعتی

کد متوفی: 6193379 یازدید: 71
-

حسن حسینعلی زاده

کد متوفی: 6197328 یازدید: 217
- 1400/12/28

سید ابراهیم تقوی

کد متوفی: 6198014 یازدید: 38
-

سید ابراهیم تقوی

کد متوفی: 6198015 یازدید: 57
1339/08/07 - 1399/11/22

شوکت عنایتی

کد متوفی: 6198187 یازدید: 300
1323/05/23 - 1400/11/08

شوکت عنایتی

کد متوفی: 6198231 یازدید: 88
1320/05/23 - 1400/11/08

امیر امین جعفری

کد متوفی: 6202623 یازدید: 210
1337/01/01 - 1384/02/02

مسلم فرهمندیان

کد متوفی: 6202924 یازدید: 328
1361/11/23 - 1401/03/23

یدالله ناطقی

کد متوفی: 6204195 یازدید: 48
1312/07/15 - 1390/09/12

مرحوم حاج حبیب الله عسگری زاده دهاقانی

کد متوفی: 6206886 یازدید: 133
1336/02/10 - 1398/08/11

حاج فتح‌الله سعادت‌نیا(چلمقانی)

کد متوفی: 6213042 یازدید: 37
- 1401/05/26

حاج فتح‌الله سعادت‌نیا(چلمقانی)

کد متوفی: 6213044 یازدید: 227
- 1401/05/26

سید مجتبی میرباقری

کد متوفی: 6214056 یازدید: 59
-

رحمت اله مختاری

کد متوفی: 6220933 یازدید: 64
-

محمد نصراللهی

کد متوفی: 6220936 یازدید: 32
-

حاج ماشاالله ذوالفقاری

کد متوفی: 6233572 یازدید: 131
1352/01/03 - 1402/04/07

رقیه احسانی

کد متوفی: 6233895 یازدید: 21
-

جمشید سنجری

کد متوفی: 6235002 یازدید: 98
-

امید احسانی

کد متوفی: 6239681 یازدید: 13
-

رقیه صانعی

کد متوفی: 6241433 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید