آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دهاقان

خاندان داودی و طاووسی

کد متوفی: 13485 یازدید: 127
-

اسفندیار افشاری

کد متوفی: 13987 یازدید: 100
-

حاج بابا آقاباباییان

کد متوفی: 19013 یازدید: 152
-

کربلایی حبیب اله عسگری زاده

کد متوفی: 20694 یازدید: 108
-

حاج حسین یزدانی

کد متوفی: 20989 یازدید: 137
-

مهدی امین جعفری

کد متوفی: 26250 یازدید: 176
-

مهدی امین جعفری

کد متوفی: 26575 یازدید: 99
-

حاج اسماعیل عمرانی

کد متوفی: 27176 یازدید: 170
-

حاجیه خانم جمیله حاجی محمد کریمی

کد متوفی: 27639 یازدید: 146
-

حاج یداله احمدیان دهاقانی

کد متوفی: 27640 یازدید: 116
-

حاجیه خانم صدیقه عسگریان

کد متوفی: 27677 یازدید: 122
-

حاج قدمعلی عمرانی

کد متوفی: 27770 یازدید: 113
-

ماهرخ جانقربان

کد متوفی: 28492 یازدید: 108
-

فاطمه ابراهیم زاده

کد متوفی: 29121 یازدید: 120
-

زهره باباعلیان

کد متوفی: 29148 یازدید: 112
-

رضا بخشی زاده

کد متوفی: 43044 یازدید: 223
-

حاج یداله سعيدی

کد متوفی: 46271 یازدید: 125
-

فاطمه ناطقي

کد متوفی: 48070 یازدید: 134
-

پرویز زمانی

کد متوفی: 56432 یازدید: 172
-

حاج نصرالله وحیدی

کد متوفی: 64315 یازدید: 101
-

مرحومه حاجیه خانم ممتاز

کد متوفی: 68536 یازدید: 102
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68704 یازدید: 90
-

سید اسدالله سجادی

کد متوفی: 69150 یازدید: 107
-

عیوضعلی سالخورده

کد متوفی: 69896 یازدید: 102
-

مرحومه سکینه جهانبخش

کد متوفی: 69917 یازدید: 94
-

محمد غفاری

کد متوفی: 72690 یازدید: 98
-

حاج اسماعیل داتلی بیگی

کد متوفی: 78976 یازدید: 156
-

حاج سیدحسن سجادی

کد متوفی: 79561 یازدید: 118
-

کربلایی محمود فعال

کد متوفی: 6007081 یازدید: 140
-

قنبرعلی احسانی

کد متوفی: 6014601 یازدید: 97
-

قنبرعلی احسانی

کد متوفی: 6014602 یازدید: 97
-

قنبرعلی احسانی

کد متوفی: 6014603 یازدید: 101
-

قنبرعلی احسانی

کد متوفی: 6014605 یازدید: 94
-

محمد تقی آزاده

کد متوفی: 6025877 یازدید: 100
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6026499 یازدید: 99
-

حاجیه راحیل سادات اسحاقی اسحاقی

کد متوفی: 6027454 یازدید: 156
-

خدیجه مختاریان

کد متوفی: 6030326 یازدید: 111
-

کربلایی براتعلی داتلی بیگی

کد متوفی: 6031688 یازدید: 85
-

حسن رسولی

کد متوفی: 6031876 یازدید: 130
-

سید حبیب الله حجازی

کد متوفی: 6032176 یازدید: 93
-

مرتضی جمشیدی

کد متوفی: 6033265 یازدید: 120
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034031 یازدید: 98
-

فاطمه الزهراء

کد متوفی: 6034045 یازدید: 94
-

. .

کد متوفی: 6043652 یازدید: 86
-

. .

کد متوفی: 6044336 یازدید: 95
-

حاج آقا احمد صالحی

کد متوفی: 6045323 یازدید: 84
-

حاج آقا احمد صالحی

کد متوفی: 6045377 یازدید: 91
-

محمد جواد صدری

کد متوفی: 6050556 یازدید: 123
-

نازنین بیگم سیدحسینی

کد متوفی: 6058854 یازدید: 155
- 1399/11/01

سید حسن سجادی

کد متوفی: 6059125 یازدید: 93
-

علی قلی بازوار بروجنی

کد متوفی: 6068516 یازدید: 92
1332/03/26 - 1398/11/26

حاج اسدالله ذوالفقاری

کد متوفی: 6068906 یازدید: 138
1309/11/15 - 1398/11/22

حاج حجت الله یزدانی

کد متوفی: 6070119 یازدید: 98
-

سهراب هنرفر

کد متوفی: 6073860 یازدید: 104
05 09 1318 - 28 10 1399

کربلایی یوسف حسین پور

کد متوفی: 6074502 یازدید: 81
1344 - 30 دی

فرخ مقصودی

کد متوفی: 6079924 یازدید: 103
1324/01/08 - 1399/10/03

حاج سید محمدجواد فاطمی

کد متوفی: 6090756 یازدید: 1077
- 1/1/1400

بهمن شکری زاده

کد متوفی: 6096287 یازدید: 191
1325/10/9 - 1386/12/26

سید جمال میرباقری

کد متوفی: 6099468 یازدید: 85
-

سید جمال میرباقری

کد متوفی: 6099475 یازدید: 87
-

سید جمال میرباقری

کد متوفی: 6102091 یازدید: 663
1334/01/07 - 1396/01/18

معصومه یعقوبی

کد متوفی: 6106470 یازدید: 85
-

کد متوفی: 6110066 یازدید: 98
-

حاجیه خانم فاطمه کمالی قهه

کد متوفی: 6110067 یازدید: 119
۱۳۴۸ - ۱۳۹۸

حاج اکبر چلمقانی

کد متوفی: 6110194 یازدید: 101
1325/5/14 - 1397/4/31

مرکز یادگیری پویندگان پوده

کد متوفی: 6113061 یازدید: 136
-

سید ابراهیم داتلی بیگی

کد متوفی: 6126372 یازدید: 93
-

حاج عباسعلی فروتن

کد متوفی: 6141221 یازدید: 82
1310 - 1393/06/03

محمد ناصر کیخایی

کد متوفی: 6141570 یازدید: 40
- 1398/08/08

حاج اکبر عابدپور

کد متوفی: 6155464 یازدید: 166
1305/03/07 - 1400/07/04

حاجیه خانم رضوانی

کد متوفی: 6158048 یازدید: 36
1319/01/10 - 1400/06/27

حسین سهرابی دهاقانی

کد متوفی: 6169008 یازدید: 5
-

حاج رضا جانقربان

کد متوفی: 6170123 یازدید: 4
-

حاج رضا جانقربان

کد متوفی: 6170741 یازدید: 6
1331/08/09 - 1399/09/10
Loading...

لطفا شکیبا باشید