آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سمیرم

عبدالحسین طغرایی

کد متوفی: 8004 یازدید: 246
-

سیدخلیل الموسوی

کد متوفی: 18243 یازدید: 216
-

علی حسین قاسمی

کد متوفی: 27320 یازدید: 329
-

زهرا طایی

کد متوفی: 36041 یازدید: 202
-

کلبعلی احمدی

کد متوفی: 39289 یازدید: 158
-

مشهدی کلبعلی احمدی

کد متوفی: 39296 یازدید: 286
-

گل عنبر احمدی قراچه

کد متوفی: 39399 یازدید: 137
-

مسعود و اکبر جاویدی

کد متوفی: 40004 یازدید: 149
-

داریوش احمدی قراچه

کد متوفی: 40287 یازدید: 256
-

امير بختيار و سيده صغري موسوي ص

کد متوفی: 52180 یازدید: 175
-

سارا رئیسیان

کد متوفی: 60552 یازدید: 187
-

سید صدرالدین و بانو صدیقه سامی امامی

کد متوفی: 60554 یازدید: 184
1318/07/23 - 1399/03/22

محمدعلی حیدری

کد متوفی: 63512 یازدید: 146
-

م م

کد متوفی: 67909 یازدید: 141
-

خان احمد سهرابی

کد متوفی: 71889 یازدید: 179
-

شاهرخ سهرابی

کد متوفی: 71917 یازدید: 184
-

فرامرز افشاری

کد متوفی: 73004 یازدید: 152
-

حاج قدرت الله موسوی

کد متوفی: 78329 یازدید: 175
-

نسا خانم عسکری نسا خانم عسکری

کد متوفی: 78785 یازدید: 158
-

شاهرخ سهرابی

کد متوفی: 79739 یازدید: 169
-

علی بهرامیان

کد متوفی: 6008745 یازدید: 158
-

علی غیاصی

کد متوفی: 6015683 یازدید: 145
-

سید عین الله قائم مقامی

کد متوفی: 6023550 یازدید: 367
-

ترلان طایی

کد متوفی: 6023978 یازدید: 147
-

یدالله آقایی و همسر مرحومه اش

کد متوفی: 6023981 یازدید: 154
-

سکینه منصورزاده

کد متوفی: 6027902 یازدید: 154
-

محمد جباری

کد متوفی: 6033272 یازدید: 123
-

رمضان امیری

کد متوفی: 6038513 یازدید: 160
-

سردار دلها سلیمانی

کد متوفی: 6038757 یازدید: 171
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038924 یازدید: 148
-

بی بی دوعالم

کد متوفی: 6041881 یازدید: 147
-

محمود نصیری زاده نصیری زاده

کد متوفی: 6057415 یازدید: 137
1/1/57 - 1/1/76

عموی عزیزم محمود نصیری زاده

کد متوفی: 6057417 یازدید: 139
-

محمود نصیری زاده

کد متوفی: 6057423 یازدید: 113
-

محمود نصیری

کد متوفی: 6057426 یازدید: 136
-

محمود نصیری

کد متوفی: 6057433 یازدید: 139
-

حمید بهادری منش

کد متوفی: 6057475 یازدید: 182
- ۱۳۹۹/۳/۲

حاج سید جلال فلسفی

کد متوفی: 6058169 یازدید: 151
-

ابولقاسم عطایی

کد متوفی: 6061484 یازدید: 143
- 98/2/18

ابولقاسم عطایی

کد متوفی: 6062055 یازدید: 148
- 98/2/18

ابولقاسم عطایی

کد متوفی: 6062065 یازدید: 125
- 98/2/18

مشهدی خیرالله عطایی

کد متوفی: 6062077 یازدید: 132
- 98/2/20

نرجس پیرمرادیان

کد متوفی: 6064083 یازدید: 131
- 1399/07/27

علی اقا پیرمرادیان

کد متوفی: 6064199 یازدید: 124
- 1387/05/08

ربابه سلطان تنها

کد متوفی: 6069195 یازدید: 149
15.7.1338 - 7.8.1393

حوریجان شیبانی

کد متوفی: 6076702 یازدید: 142
- 1399/12/08

سرتیپ(محمد علی) قربانی

کد متوفی: 6083035 یازدید: 164
1337 - 1399/12/20

محمدعلی(سرتیپ) قربانی

کد متوفی: 6083304 یازدید: 587
1336.5.20 - 1399.12.19

مهتاب رشیدی

کد متوفی: 6090739 یازدید: 123
-

حاج سید نوذر (نوروز) داوودی

کد متوفی: 6099252 یازدید: 117
-

حاج سید نوذر (نوروز) داوودی

کد متوفی: 6099262 یازدید: 127
-

حاج سید نوذر (نوروز) داوودی

کد متوفی: 6099406 یازدید: 298
-

همایون (فاطمه) افشاری

کد متوفی: 6100498 یازدید: 564
1322/05/17 - 1400/01/26

گلناز مغانلو

کد متوفی: 6101087 یازدید: 235
1335/11/06 - 1399/03/05

لشکر ثاقب پور

کد متوفی: 6101094 یازدید: 202
1330/07309 - 1392/09/28

لشکر ثاقب پور

کد متوفی: 6101345 یازدید: 136
1330/9/7 - 1392/8/29

ولی الله پیرمرادیان

کد متوفی: 6102825 یازدید: 115
1318/6/12 - 1400/1/31

حاج سید عبداله داودی

کد متوفی: 6104398 یازدید: 819
1348/12/20 - 1399/02/07

حاج ملک منصور و سیامک سامی

کد متوفی: 6105068 یازدید: 562
1313/11/18 - 1397/06/19

کد متوفی: 6105073 یازدید: 113
-

حاج جهانگیر عباسی

کد متوفی: 6105098 یازدید: 135
- ۱۳۷۳۶۹

زهرا طایی

کد متوفی: 6106467 یازدید: 129
-

صدیقه افشاری

کد متوفی: 6113776 یازدید: 105
- 1400/02/14

صدیقه افشاری

کد متوفی: 6113777 یازدید: 98
- 1400/02/14

صدیقه افشاری

کد متوفی: 6113839 یازدید: 120
- 1400/02/14

صدیقه افشاری

کد متوفی: 6113887 یازدید: 119
1320 - 1400/02/14

صدیقه افشاری

کد متوفی: 6113893 یازدید: 253
1320/02/20 - 1400/02/14

مرتضی افشاری

کد متوفی: 6114461 یازدید: 121
۱۳۴۴ - ۱۳۶۷

کیانوش فرهمند

کد متوفی: 6115751 یازدید: 109
-

کیانوش فرهمند

کد متوفی: 6115752 یازدید: 90
-

بانو افروز نیکنام

کد متوفی: 6120412 یازدید: 201
1336/01/02 - 1398/03/10

حفیظ الله (حافظ) همتی

کد متوفی: 6122474 یازدید: 489
-

سیده نعناء شيرمردى

کد متوفی: 6123591 یازدید: 134
- 1399/08/02

حاج ذبیح الله صادقی و بهمن صادقی

کد متوفی: 6128621 یازدید: 114
- 1400/02/04

عزت الله عسکری شهیدی

کد متوفی: 6128637 یازدید: 450
1327/09/05 - 1400/03/27

فیض اله عباسی

کد متوفی: 6137098 یازدید: 550
1340/04/21 - 1400/05/10

گنبگل سرور

کد متوفی: 6138652 یازدید: 63
1323/12/01 - 1400/05/20

فرهاد رئیسیان

کد متوفی: 6141453 یازدید: 114
- 1365/12/12

حاج علی اکبر عباسی

کد متوفی: 6148447 یازدید: 143
- 1399/06/20

جهانبخش(جهانگیر) بهرامیان

کد متوفی: 6156991 یازدید: 84
- 1400/01/27

نرجس پیرمرادیان

کد متوفی: 6157807 یازدید: 254
- 1399/07/27

سیده نعناء شیرمردی

کد متوفی: 6157833 یازدید: 280
1333/01/02 - 1399/08/02

قربانعلی پیرالو

کد متوفی: 6159348 یازدید: 59
-

طلعت رجایی فرد

کد متوفی: 6162185 یازدید: 120
1316 - 1400/08/22

محمدعلی قائدی

کد متوفی: 6167863 یازدید: 146
1328/10/10 - 1400/07/24

محمد علی قائدی ها هونجانی

کد متوفی: 6167952 یازدید: 88
1328/10/10 - 1400/07/23

مهتاب رشیدی

کد متوفی: 6168010 یازدید: 40
-

حاج خسرو کاوه

کد متوفی: 6173212 یازدید: 19
1320/04/16 - 1383/03/03

محمد امین(ارمینا) کاوه

کد متوفی: 6175793 یازدید: 450
-

حاج شیبت افشاری

کد متوفی: 6183633 یازدید: 31
1320 - 1382

حفیظ اله(حافظ) همتی

کد متوفی: 6190523 یازدید: 18
1310/07/01 - 1400/01/25

حفیظ اله(حافظ) همتی

کد متوفی: 6190539 یازدید: 103
1310/07/01 - 1400/01/25

محمدناصر هاشمی

کد متوفی: 6196265 یازدید: 8
-

علیرضا و بانو افشاری

کد متوفی: 6209923 یازدید: 8
-

امرالله بهرامیان

کد متوفی: 6210365 یازدید: 350
1343/07/12 - 1401/05/12

حاج امرالله بهرامیان

کد متوفی: 6210557 یازدید: 7
-

صنوبر جمعه پور

کد متوفی: 6211933 یازدید: 95
- 1401/05/18

مجتبی افشاری

کد متوفی: 6212814 یازدید: 20
1351/12/29 - 1388/03/27

نصرالله رنجبر

کد متوفی: 6213110 یازدید: 16
- 1390

محمدامین افشاری

کد متوفی: 6213111 یازدید: 13
1380/05/29 - 1398/11/12

مشهدی ذبیح اله پیرمرادیان

کد متوفی: 6217012 یازدید: 6
1316/12/09 - 1399/03/23

بهمن آقائی

کد متوفی: 6217016 یازدید: 5
1358/11/20 - 1401/06/25

بگراس محمدی جانبازلو

کد متوفی: 6217534 یازدید: 26
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید