آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سمیرم

عبدالحسین طغرایی

کد متوفی: 8004 یازدید: 208
-

سیدخلیل الموسوی

کد متوفی: 18243 یازدید: 158
-

علی حسین قاسمی

کد متوفی: 27320 یازدید: 297
-

زهرا طایی

کد متوفی: 36041 یازدید: 148
-

کلبعلی احمدی

کد متوفی: 39289 یازدید: 126
-

مشهدی کلبعلی احمدی

کد متوفی: 39296 یازدید: 225
-

گل عنبر احمدی قراچه

کد متوفی: 39399 یازدید: 114
-

مسعود و اکبر جاویدی

کد متوفی: 40004 یازدید: 122
-

داریوش احمدی قراچه

کد متوفی: 40287 یازدید: 204
-

امير بختيار و سيده صغري موسوي ص

کد متوفی: 52180 یازدید: 148
-

سارا رئیسیان

کد متوفی: 60552 یازدید: 135
-

سید صدرالدین و بانو صدیقه سامی امامی

کد متوفی: 60554 یازدید: 149
1318/07/23 - 1399/03/22

محمدعلی حیدری

کد متوفی: 63512 یازدید: 125
-

م م

کد متوفی: 67909 یازدید: 117
-

خان احمد سهرابی

کد متوفی: 71889 یازدید: 139
-

شاهرخ سهرابی

کد متوفی: 71917 یازدید: 148
-

فرامرز افشاری

کد متوفی: 73004 یازدید: 126
-

حاج قدرت الله موسوی

کد متوفی: 78329 یازدید: 127
-

نسا خانم عسکری نسا خانم عسکری

کد متوفی: 78785 یازدید: 136
-

شاهرخ سهرابی

کد متوفی: 79739 یازدید: 125
-

علی بهرامیان

کد متوفی: 6008745 یازدید: 130
-

علی غیاصی

کد متوفی: 6015683 یازدید: 121
-

سید عین الله قائم مقامی

کد متوفی: 6023550 یازدید: 325
-

ترلان طایی

کد متوفی: 6023978 یازدید: 119
-

یدالله آقایی و همسر مرحومه اش

کد متوفی: 6023981 یازدید: 119
-

سکینه منصورزاده

کد متوفی: 6027902 یازدید: 119
-

محمد جباری

کد متوفی: 6033272 یازدید: 106
-

رمضان امیری

کد متوفی: 6038513 یازدید: 127
-

سردار دلها سلیمانی

کد متوفی: 6038757 یازدید: 135
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038924 یازدید: 114
-

بی بی دوعالم

کد متوفی: 6041881 یازدید: 114
-

محمود نصیری زاده نصیری زاده

کد متوفی: 6057415 یازدید: 119
1/1/57 - 1/1/76

عموی عزیزم محمود نصیری زاده

کد متوفی: 6057417 یازدید: 115
-

محمود نصیری زاده

کد متوفی: 6057423 یازدید: 95
-

محمود نصیری

کد متوفی: 6057426 یازدید: 114
-

محمود نصیری

کد متوفی: 6057433 یازدید: 120
-

حمید بهادری منش

کد متوفی: 6057475 یازدید: 144
- ۱۳۹۹/۳/۲

حاج سید جلال فلسفی

کد متوفی: 6058169 یازدید: 123
-

ابولقاسم عطایی

کد متوفی: 6061484 یازدید: 114
- 98/2/18

ابولقاسم عطایی

کد متوفی: 6062055 یازدید: 121
- 98/2/18

ابولقاسم عطایی

کد متوفی: 6062065 یازدید: 100
- 98/2/18

مشهدی خیرالله عطایی

کد متوفی: 6062077 یازدید: 114
- 98/2/20

نرجس پیرمرادیان

کد متوفی: 6064083 یازدید: 114
- 1399/07/27

علی اقا پیرمرادیان

کد متوفی: 6064199 یازدید: 104
- 1387/05/08

ربابه سلطان تنها

کد متوفی: 6069195 یازدید: 114
15.7.1338 - 7.8.1393

حوریجان شیبانی

کد متوفی: 6076702 یازدید: 111
- 1399/12/08

سرتیپ(محمد علی) قربانی

کد متوفی: 6083035 یازدید: 127
1337 - 1399/12/20

محمدعلی(سرتیپ) قربانی

کد متوفی: 6083304 یازدید: 574
1336.5.20 - 1399.12.19

مهتاب رشیدی

کد متوفی: 6090739 یازدید: 108
-

حاج سید نوذر (نوروز) داوودی

کد متوفی: 6099252 یازدید: 90
-

حاج سید نوذر (نوروز) داوودی

کد متوفی: 6099262 یازدید: 100
-

حاج سید نوذر (نوروز) داوودی

کد متوفی: 6099406 یازدید: 274
-

همایون (فاطمه) افشاری

کد متوفی: 6100498 یازدید: 540
1322/05/17 - 1400/01/26

گلناز مغانلو

کد متوفی: 6101087 یازدید: 221
1335/11/06 - 1399/03/05

لشکر ثاقب پور

کد متوفی: 6101094 یازدید: 189
1330/07309 - 1392/09/28

لشکر ثاقب پور

کد متوفی: 6101345 یازدید: 123
1330/9/7 - 1392/8/29

ولی الله پیرمرادیان

کد متوفی: 6102825 یازدید: 100
1318/6/12 - 1400/1/31

حاج سید عبداله داودی

کد متوفی: 6104398 یازدید: 779
1348/12/20 - 1399/02/07

حاج ملک منصور و سیامک سامی

کد متوفی: 6105068 یازدید: 520
1313/11/18 - 1397/06/19

کد متوفی: 6105073 یازدید: 92
-

حاج جهانگیر عباسی

کد متوفی: 6105098 یازدید: 106
- ۱۳۷۳۶۹

زهرا طایی

کد متوفی: 6106467 یازدید: 102
-

صدیقه افشاری

کد متوفی: 6113776 یازدید: 96
- 1400/02/14

صدیقه افشاری

کد متوفی: 6113777 یازدید: 90
- 1400/02/14

صدیقه افشاری

کد متوفی: 6113839 یازدید: 92
- 1400/02/14

صدیقه افشاری

کد متوفی: 6113887 یازدید: 102
1320 - 1400/02/14

صدیقه افشاری

کد متوفی: 6113893 یازدید: 244
1320/02/20 - 1400/02/14

مرتضی افشاری

کد متوفی: 6114461 یازدید: 87
۱۳۴۴ - ۱۳۶۷

کیانوش فرهمند

کد متوفی: 6115751 یازدید: 92
-

کیانوش فرهمند

کد متوفی: 6115752 یازدید: 76
-

بانو افروز نیکنام

کد متوفی: 6120412 یازدید: 177
1336/01/02 - 1398/03/10

حفیظ الله (حافظ) همتی

کد متوفی: 6122474 یازدید: 447
-

سیده نعناء شيرمردى

کد متوفی: 6123591 یازدید: 102
- 1399/08/02

حاج ذبیح الله صادقی و بهمن صادقی

کد متوفی: 6128621 یازدید: 77
- 1400/02/04

عزت الله عسکری شهیدی

کد متوفی: 6128637 یازدید: 442
1327/09/05 - 1400/03/27

فیض اله عباسی

کد متوفی: 6137098 یازدید: 539
1340/04/21 - 1400/05/10

گنبگل سرور

کد متوفی: 6138652 یازدید: 55
1323/12/01 - 1400/05/20

فرهاد رئیسیان

کد متوفی: 6141453 یازدید: 92
- 1365/12/12

حاج علی اکبر عباسی

کد متوفی: 6148447 یازدید: 111
- 1399/06/20

جهانبخش(جهانگیر) بهرامیان

کد متوفی: 6156991 یازدید: 56
- 1400/01/27

نرجس پیرمرادیان

کد متوفی: 6157807 یازدید: 239
- 1399/07/27

سیده نعناء شیرمردی

کد متوفی: 6157833 یازدید: 241
1333/01/02 - 1399/08/02

قربانعلی پیرالو

کد متوفی: 6159348 یازدید: 33
-

طلعت رجایی فرد

کد متوفی: 6162185 یازدید: 112
1316 - 1400/08/22

محمدعلی قائدی

کد متوفی: 6167863 یازدید: 134
1328/10/10 - 1400/07/24

محمد علی قائدی ها هونجانی

کد متوفی: 6167952 یازدید: 74
1328/10/10 - 1400/07/23

مهتاب رشیدی

کد متوفی: 6168010 یازدید: 33
-

حاج خسرو کاوه

کد متوفی: 6173212 یازدید: 15
1320/04/16 - 1383/03/03

محمد امین(ارمینا) کاوه

کد متوفی: 6175793 یازدید: 436
-

حاج شیبت افشاری

کد متوفی: 6183633 یازدید: 25
1320 - 1382

حفیظ اله(حافظ) همتی

کد متوفی: 6190523 یازدید: 13
1310/07/01 - 1400/01/25

حفیظ اله(حافظ) همتی

کد متوفی: 6190539 یازدید: 99
1310/07/01 - 1400/01/25

محمدناصر هاشمی

کد متوفی: 6196265 یازدید: 2
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید