آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فریدن

حاج غلامرضا سلیمانی دارانی

کد متوفی: 160 یازدید: 86
-

RESERVED سلیمانی دارانی

کد متوفی: 163 یازدید: 135
-

بلور آغا عبدالهی

کد متوفی: 181 یازدید: 116
-

محمد رحیمی

کد متوفی: 2483 یازدید: 111
-

عذرا شفیعی

کد متوفی: 2893 یازدید: 93
-

بی بی فاطمه سلطان شفیعی

کد متوفی: 3111 یازدید: 112
-

مینا زالی

کد متوفی: 3209 یازدید: 86
-

مسیب رهبر

کد متوفی: 5642 یازدید: 107
-

مسیب رهبر

کد متوفی: 6178 یازدید: 94
-

حاج رحیم رحیمیان

کد متوفی: 6378 یازدید: 104
-

حاج رحیم رحیمیان

کد متوفی: 6405 یازدید: 141
-

حاج رحیم رحیمیان و بتول معصومی

کد متوفی: 6448 یازدید: 96
-

حاج رحیم رحیمیان

کد متوفی: 6467 یازدید: 94
-

بتول معصومی

کد متوفی: 6529 یازدید: 100
-

بتول معصومی

کد متوفی: 6531 یازدید: 100
-

رحیم رحیمیان و بتول معصومی

کد متوفی: 6532 یازدید: 92
-

حاج رحیم رحیمیان و بتول معصومی

کد متوفی: 6535 یازدید: 100
-

نوروزعلی رحیمی

کد متوفی: 8120 یازدید: 109
-

احمد رضا مقصودی

کد متوفی: 9457 یازدید: 93
-

محمد علی خرمی

کد متوفی: 9464 یازدید: 92
-

بهرام خرمی

کد متوفی: 10205 یازدید: 103
-

محمد علی خرمی

کد متوفی: 10211 یازدید: 81
-

فضه مقصودی

کد متوفی: 10217 یازدید: 82
-

علی رضا فتحی

کد متوفی: 10656 یازدید: 111
-

نورالدین هدایتی گنجه

کد متوفی: 11226 یازدید: 94
-

طلعت صدیقی

کد متوفی: 13162 یازدید: 92
-

طلعت صدیقی (حیدری)

کد متوفی: 13168 یازدید: 121
-

مرحومه،خانم آغا و بتول معصومی

کد متوفی: 15083 یازدید: 100
-

مرحوم محمد نجفیان

کد متوفی: 19104 یازدید: 94
-

کاظم شریفی

کد متوفی: 23673 یازدید: 269
-

ذبیح الله سلیمانی

کد متوفی: 24013 یازدید: 204
-

معصومه مقصودی

کد متوفی: 24900 یازدید: 90
-

حاج رضا گنجی

کد متوفی: 26573 یازدید: 212
1323/01/15 - 1395/08/30

اسماعیل اسماعیلی

کد متوفی: 26673 یازدید: 1452
-

خانم کرمی

کد متوفی: 27214 یازدید: 101
-

کوکب اسماعیلی

کد متوفی: 27375 یازدید: 89
-

پری حمیدی

کد متوفی: 27400 یازدید: 93
-

پری حمیدی

کد متوفی: 27403 یازدید: 108
-

فرخنده بابایی

کد متوفی: 27478 یازدید: 95
-

ناصر گنجی

کد متوفی: 27963 یازدید: 115
-

محمدعلی توکلی

کد متوفی: 28333 یازدید: 97
-

حاج قربانعلی معینی

کد متوفی: 28998 یازدید: 100
-

حاج قربانعلی معینی

کد متوفی: 29316 یازدید: 109
-

مرتضی میرزایی

کد متوفی: 31886 یازدید: 99
-

(شاهپور)رضا صالحی

کد متوفی: 32689 یازدید: 108
-

حاج محمد سبیلی

کد متوفی: 34803 یازدید: 109
-

خاندان براتی

کد متوفی: 34819 یازدید: 150
-

حاج رضا حیدری

کد متوفی: 37055 یازدید: 101
-

حاج رضا

کد متوفی: 37062 یازدید: 105
-

حاج رضا حیدری

کد متوفی: 37063 یازدید: 94
-

فاطمه زارعی

کد متوفی: 37725 یازدید: 100
-

حاج ابوالقاسم شفیعی

کد متوفی: 39314 یازدید: 110
-

حاج اکبر حیدری

کد متوفی: 39568 یازدید: 278
-

سلمان زالی

کد متوفی: 40164 یازدید: 91
-

صفرعلی نوروزی

کد متوفی: 53074 یازدید: 107
-

محمد رضا ناظمی

کد متوفی: 55423 یازدید: 158
-

کربلایی ثریا طاهری

کد متوفی: 57309 یازدید: 80
-

ندا بختیاری

کد متوفی: 64192 یازدید: 86
-

ندا بختیاری

کد متوفی: 64242 یازدید: 91
-

ندا بختیاری

کد متوفی: 64270 یازدید: 104
-

ندا بختیاری

کد متوفی: 64287 یازدید: 89
-

رضا بختیاری

کد متوفی: 64331 یازدید: 138
-

حاج غلامحسین بختیاری

کد متوفی: 64363 یازدید: 94
-

خاور وعلیرضا احمدی

کد متوفی: 68863 یازدید: 82
-

حاج موسی الرضا...مسیب مباشری

کد متوفی: 69553 یازدید: 90
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 71526 یازدید: 87
-

ملوک السادات عبداللهی

کد متوفی: 76876 یازدید: 69
-

مهدی یارعلی

کد متوفی: 77501 یازدید: 92
-

مهدی یارعلی

کد متوفی: 77507 یازدید: 135
-

سید فتح اله موسوی

کد متوفی: 78467 یازدید: 96
-

رجبعلی بهرامی

کد متوفی: 6000250 یازدید: 108
-

نجمه خاتون رفیعی

کد متوفی: 6008565 یازدید: 91
-

حمید نجف پور

کد متوفی: 6019881 یازدید: 88
-

حاج حسینعلی مرشدی

کد متوفی: 6020925 یازدید: 99
-

کبری مهدی آبادی

کد متوفی: 6023378 یازدید: 517
-

عذرا صانعي

کد متوفی: 6024062 یازدید: 113
-

حاج عزیز اله عباسی

کد متوفی: 6024548 یازدید: 86
-

حاجیه خانم صدیقه شیخ سلیمانی

کد متوفی: 6025313 یازدید: 405
-

افشارعلی محمدشریفی

کد متوفی: 6025442 یازدید: 112
-

کیامرث قریبی

کد متوفی: 6027767 یازدید: 78
-

بمانعلی رستمی

کد متوفی: 6029263 یازدید: 77
-

فضه بانو محمودی

کد متوفی: 6030978 یازدید: 73
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039667 یازدید: 70
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6040107 یازدید: 80
-

حاج عزیز الله عباسی

کد متوفی: 6040834 یازدید: 75
-

حاج عزیزالله عباسی

کد متوفی: 6040855 یازدید: 84
-

حاج عزیزالله عباسی

کد متوفی: 6040879 یازدید: 74
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6043241 یازدید: 61
-

ذبیح اله مهدیخانی

کد متوفی: 6045076 یازدید: 71
-

خانواده احمدی احمدی

کد متوفی: 6050721 یازدید: 70
-

گل طلا سلیمانی

کد متوفی: 6051306 یازدید: 73
-

پروین خلیلی

کد متوفی: 6051908 یازدید: 64
-

مصطفی صفری

کد متوفی: 6052214 یازدید: 63
-

محسن دهخدایی

کد متوفی: 6053917 یازدید: 65
-

مهدی مهدی خانی

کد متوفی: 6055335 یازدید: 71
-

شکرالله نجفیان

کد متوفی: 6060465 یازدید: 67
-

طاهره رضایی

کد متوفی: 6061894 یازدید: 72
1340 - 84/11/27

نصرالله یارعلی دارانی

کد متوفی: 6064732 یازدید: 198
1343/6/1 - 1364/11/27

.. ..

کد متوفی: 6072362 یازدید: 77
.. - ..

حفیظ الله محمودی

کد متوفی: 6072388 یازدید: 81
.. - ..

مهران درویشی

کد متوفی: 6073523 یازدید: 89
24/11/1365 - 1398/11/24

حاج سید داوود میری

کد متوفی: 6074181 یازدید: 108
1360/02/10 - 1398/12/01

زهرا قنبري

کد متوفی: 6077456 یازدید: 71
26/1/1348 - 22/5/1393

بدیع الله محمدی

کد متوفی: 6078683 یازدید: 64
3/3/1335 - 15/12/1398

بدیع الله محمدی

کد متوفی: 6078688 یازدید: 77
- 15/12/1398

رحمت الله زمانی دارانی

کد متوفی: 6081980 یازدید: 65
- 0181354

سیده بتول هاشمی

کد متوفی: 6095205 یازدید: 393
- 1400/01/15

محسن سیف‌اللهی

کد متوفی: 6095214 یازدید: 769
- 1400/01/16

کربلایی علی اکبر حاتمی

کد متوفی: 6095869 یازدید: 1101
1350/04/28 - 1399/12/25

شکراله سعیدی

کد متوفی: 6095894 یازدید: 69
22/8/63 - 15/1/99

شکراله سعیدی

کد متوفی: 6096089 یازدید: 354
22/8/63 - 15/1/99

علی اکبر قاسمی

کد متوفی: 6096297 یازدید: 99
1361/07/01 - 1399/02/17

مهدی ابراهیمی

کد متوفی: 6099461 یازدید: 1324
1379/12/25 - 1399/12/16

کد متوفی: 6101482 یازدید: 85
-

کد متوفی: 6101485 یازدید: 104
-

عباس یبلوئی

کد متوفی: 6102221 یازدید: 1648
1354/05/04 - 1400/01/30

کد متوفی: 6103239 یازدید: 75
-

فضه بانو محمودی

کد متوفی: 6104327 یازدید: 86
-

فاطمه قاسمی

کد متوفی: 6104479 یازدید: 81
-

عبدالغنی افشاری

کد متوفی: 6104853 یازدید: 533
- 1400.02.03

سجاد میرزایی

کد متوفی: 6105106 یازدید: 67
13781106 - 14000203

سجاد میرزایی

کد متوفی: 6105108 یازدید: 77
13781109 - 14000203

سجاد میرزایی

کد متوفی: 6105111 یازدید: 727
13781106 - 14000203

کد متوفی: 6106859 یازدید: 83
-

غلامعباس نوروزی

کد متوفی: 6106861 یازدید: 106
- 1400/02/06

محمد جعفری اسکندری

کد متوفی: 6107249 یازدید: 82
- 29/12/1393

حاج عباس عبدالهی

کد متوفی: 6108123 یازدید: 483
-

کد متوفی: 6108203 یازدید: 79
-

کد متوفی: 6108204 یازدید: 83
-

کد متوفی: 6108212 یازدید: 90
-

حسین کامکار

کد متوفی: 6108220 یازدید: 85
- ۱۳۹۵/۲/۱۲

حاج محمدتقی شریفی دارانی

کد متوفی: 6108427 یازدید: 184
- 1400/2/3

عباس سلیمی

کد متوفی: 6111593 یازدید: 308
-

داراب سلیمی

کد متوفی: 6111829 یازدید: 224
-

مصطفی صفری و هاشم اصغری

کد متوفی: 6111988 یازدید: 133
-

رمضانعلی معینی

کد متوفی: 6112008 یازدید: 117
-

شکرالله سعیدی

کد متوفی: 6113177 یازدید: 183
-

حاج علی میرزا ناصری

کد متوفی: 6114047 یازدید: 115
1312/06/01 - 1400/01/29

فاطمه( بی بی خانم) عباسی سفتجانی

کد متوفی: 6114122 یازدید: 61
1322 - 1400/02/18

فاطمه (بی بی خانم) عباسی سفتجانی

کد متوفی: 6114130 یازدید: 309
1322 - 1400/02/18

ملکی جان(گلی) یارعلی

کد متوفی: 6115265 یازدید: 608
1337/3/10 - 1400/2/5

حاج حیدر هاشمی (بزرگ خاندان)

کد متوفی: 6116106 یازدید: 397
-

رحمت الله قاسمی

کد متوفی: 6116308 یازدید: 110
-

حاج سید سراج حسینی

کد متوفی: 6116550 یازدید: 859
-

عباس سلیمی

کد متوفی: 6117422 یازدید: 292
-

حاجیه خانم مهین دادگستر دارانی

کد متوفی: 6117506 یازدید: 96
-

حاج محمد شیخ دارانی

کد متوفی: 6117532 یازدید: 168
-

بانو فاطمه صنیعی

کد متوفی: 6117665 یازدید: 96
-

سید حسین موسوی

کد متوفی: 6117749 یازدید: 114
-

حاج اسدالله اکبری چهل خانه

کد متوفی: 6118849 یازدید: 592
1322/07/07 - 1400/01/24

امید هاشمی

کد متوفی: 6118910 یازدید: 71
-

مرحوم حاج تیمور سلیمی

کد متوفی: 6122445 یازدید: 78
- 1388/12/05

ذبیح اله شیخی دارانی

کد متوفی: 6122855 یازدید: 72
-

معصومه احمدی

کد متوفی: 6123729 یازدید: 167
1326/04/07 -

جهانگیر فریدونپور

کد متوفی: 6124025 یازدید: 47
- 1400/02/17

رفتگان خویگان سفلی

کد متوفی: 6125439 یازدید: 249
-

حاجی آقا(مجید) رفیعی

کد متوفی: 6128657 یازدید: 490
1360/01/06 - 1400/04/13

مهری سپاهی

کد متوفی: 6134808 یازدید: 35
1388/06/31 - 1400/02/11

ام البنین حیدری

کد متوفی: 6139080 یازدید: 39
- 1399/07/11

عباس فتحی

کد متوفی: 6139311 یازدید: 71
1300/05/01 - 1355/05/24

عصمت شفیعی

کد متوفی: 6140667 یازدید: 33
- 1399/06/02

مشهدی حسن گنجعلی

کد متوفی: 6141210 یازدید: 33
1322 - 1386/10/14

ام البنین حیدری

کد متوفی: 6144272 یازدید: 34
- 1399/07/11

🌷شهید حسن شیاسی🌷 شیاسی

کد متوفی: 6146961 یازدید: 22
-

طاووس عباسی

کد متوفی: 6147992 یازدید: 324
1334/11/20 - 1400/06/10

محمداسماعیل صانعی سفتجانی

کد متوفی: 6150805 یازدید: 74
1312/01/26 - 1385/06/22

محمد جواد مهتدی

کد متوفی: 6151201 یازدید: 171
1334/12/16 - 1399/08/11

کربلایی جمیله علی محمدی

کد متوفی: 6153027 یازدید: 26
- 1400/06/27

زهره و گیتی و فرهاد نصیری

کد متوفی: 6153300 یازدید: 229
1349/01/01 - 1400/06/27

سیدحسین حسینی

کد متوفی: 6156245 یازدید: 17
-

غفور علی شفیعی

کد متوفی: 6158415 یازدید: 151
- 1400/07/23

غفورعلی غفورعلی شفیعی

کد متوفی: 6159024 یازدید: 13
1314/01/10 - 1400/07/23

محمد ملکی

کد متوفی: 6160297 یازدید: 9
- 1400/08/01

مشهدی باور آقا افشاری

کد متوفی: 6162066 یازدید: 12
1305 - 1374/04/25

حاج علی اصغر حاتمی دارانی

کد متوفی: 6166137 یازدید: 5
-

علی اصغر حاتمی دارانی

کد متوفی: 6166139 یازدید: 5
-

سیده فاطمه اصفهانی

کد متوفی: 6166224 یازدید: 217
-

حاج آقا میرزا اکبری

کد متوفی: 6166325 یازدید: 99
-

بی بی ماه پری صالحی

کد متوفی: 6170342 یازدید: 49
-

محمد وعباس اسدی

کد متوفی: 6170791 یازدید: 35
1364/12/20 - 1384/06/25

گل محمد کریمی

کد متوفی: 6172940 یازدید: 1
1325/01/10 - 1400/03/19

حشمت اله مل حسینی

کد متوفی: 6174421 یازدید: 1
1333/04/08 - 1389/10/29
Loading...

لطفا شکیبا باشید