آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فریدونشهر

صفرعلی قاسمی

کد متوفی: 5529 یازدید: 316
-

رحمان اسلامی نژاد

کد متوفی: 21496 یازدید: 553
-

اسماعیل لچینانی

کد متوفی: 50149 یازدید: 288
-

ستاره عبداللهی

کد متوفی: 52111 یازدید: 293
-

کربلایی معصومه زارعی

کد متوفی: 53497 یازدید: 266
-

جواهر قدسی

کد متوفی: 70199 یازدید: 292
-

حسن رحیمی

کد متوفی: 73520 یازدید: 289
-

محمد علی هارونی

کد متوفی: 6001812 یازدید: 283
-

جهان افشاری

کد متوفی: 6004913 یازدید: 255
-

علی اصغر چیانی

کد متوفی: 6013477 یازدید: 308
-

بتول اسپنانی

کد متوفی: 6025807 یازدید: 288
-

غلامرضا سپیانی

کد متوفی: 6034410 یازدید: 307
-

iPorse.ir iPorse.ir

کد متوفی: 6034618 یازدید: 281
-

:-) :-)

کد متوفی: 6034623 یازدید: 294
-

عباس انوشا

کد متوفی: 6038474 یازدید: 293
-

سید حیدر صالحی

کد متوفی: 6069281 یازدید: 256
۱۳۱۱ - ۹۵

مرحوم مغفور محمد جمالی

کد متوفی: 6092910 یازدید: 456
-

کد متوفی: 6111091 یازدید: 226
-

شهناز خلیلی

کد متوفی: 6111287 یازدید: 517
1340/11/6 - 1400/1/13

زنده یاد علی شیاسی

کد متوفی: 6125331 یازدید: 258
1363/05/20 - 1400/01/11

نورالله کربلی

کد متوفی: 6129684 یازدید: 185
-

سیدقاسم جعفری

کد متوفی: 6162909 یازدید: 126
-

اشرف مقصودی

کد متوفی: 6170262 یازدید: 115
-

علی محمد رحیمی

کد متوفی: 6170310 یازدید: 113
1342 - 1365/10/04

یحیی بهارلویی

کد متوفی: 6177300 یازدید: 140
1355/06/09 - 1398/07/13

سید کریم میرشاهکرمی

کد متوفی: 6184094 یازدید: 397
-

قاسم اله دادی

کد متوفی: 6197262 یازدید: 115
- 1399/08/20

رقیه اصلانی

کد متوفی: 6199693 یازدید: 77
-

ابراهیم دستگردی

کد متوفی: 6200220 یازدید: 77
1315/08/17 - 1401/02/19

صفرعلی مومنی

کد متوفی: 6203484 یازدید: 105
1326/03/10 - 1400/06/17

علی اکبر سوادکوهی

کد متوفی: 6222818 یازدید: 104
- 1401/09/10

مرضیه حسینی

کد متوفی: 6225011 یازدید: 160
-

محمدحسن شیاسی

کد متوفی: 6233633 یازدید: 98
1385/03/23 - 1401/04/24

محمد حسن شیاسی

کد متوفی: 6233639 یازدید: 48
1385/03/23 - 1401/04/24

محمد حسن شیاسی

کد متوفی: 6233661 یازدید: 71
1385/03/23 - 1401/04/24

سید احمد موسوی

کد متوفی: 6238409 یازدید: 326
- 1359/07/07

حاج قاسم شیاسی

کد متوفی: 6244841 یازدید: 28
- 1349/11/29

هیبت اله شیاسی

کد متوفی: 6245262 یازدید: 13
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید