آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فریدونشهر

صفرعلی قاسمی

کد متوفی: 5529 یازدید: 252
-

رحمان اسلامی نژاد

کد متوفی: 21496 یازدید: 445
-

اسماعیل لچینانی

کد متوفی: 50149 یازدید: 216
-

ستاره عبداللهی

کد متوفی: 52111 یازدید: 238
-

کربلایی معصومه زارعی

کد متوفی: 53497 یازدید: 199
-

جواهر قدسی

کد متوفی: 70199 یازدید: 234
-

حسن رحیمی

کد متوفی: 73520 یازدید: 226
-

محمد علی هارونی

کد متوفی: 6001812 یازدید: 231
-

جهان افشاری

کد متوفی: 6004913 یازدید: 210
-

علی اصغر چیانی

کد متوفی: 6013477 یازدید: 237
-

بتول اسپنانی

کد متوفی: 6025807 یازدید: 221
-

غلامرضا سپیانی

کد متوفی: 6034410 یازدید: 231
-

iPorse.ir iPorse.ir

کد متوفی: 6034618 یازدید: 233
-

:-) :-)

کد متوفی: 6034623 یازدید: 220
-

عباس انوشا

کد متوفی: 6038474 یازدید: 225
-

سید حیدر صالحی

کد متوفی: 6069281 یازدید: 184
۱۳۱۱ - ۹۵

مرحوم مغفور محمد جمالی

کد متوفی: 6092910 یازدید: 401
-

کد متوفی: 6111091 یازدید: 182
-

شهناز خلیلی

کد متوفی: 6111287 یازدید: 423
1340/11/6 - 1400/1/13

زنده یاد علی شیاسی

کد متوفی: 6125331 یازدید: 190
1363/05/20 - 1400/01/11

نورالله کربلی

کد متوفی: 6129684 یازدید: 129
-

سیدقاسم جعفری

کد متوفی: 6162909 یازدید: 77
-

اشرف مقصودی

کد متوفی: 6170262 یازدید: 73
-

علی محمد رحیمی

کد متوفی: 6170310 یازدید: 46
1342 - 1365/10/04

یحیی بهارلویی

کد متوفی: 6177300 یازدید: 56
1355/06/09 - 1398/07/13

سید کریم میرشاهکرمی

کد متوفی: 6184094 یازدید: 270
-

قاسم اله دادی

کد متوفی: 6197262 یازدید: 72
- 1399/08/20

رقیه اصلانی

کد متوفی: 6199693 یازدید: 20
-

ابراهیم دستگردی

کد متوفی: 6200220 یازدید: 19
1315/08/17 - 1401/02/19

صفرعلی مومنی

کد متوفی: 6203484 یازدید: 63
1326/03/10 - 1400/06/17

علی اکبر سوادکوهی

کد متوفی: 6222818 یازدید: 17
- 1401/09/10

مرضیه حسینی

کد متوفی: 6225011 یازدید: 121
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید