آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فریدونشهر

صفرعلی قاسمی

کد متوفی: 5529 یازدید: 160
-

رحمان اسلامی نژاد

کد متوفی: 21496 یازدید: 329
-

اسماعیل لچینانی

کد متوفی: 50149 یازدید: 143
-

ستاره عبداللهی

کد متوفی: 52111 یازدید: 163
-

کربلایی معصومه زارعی

کد متوفی: 53497 یازدید: 128
-

جواهر قدسی

کد متوفی: 70199 یازدید: 161
-

حسن رحیمی

کد متوفی: 73520 یازدید: 150
-

محمد علی هارونی

کد متوفی: 6001812 یازدید: 145
-

جهان افشاری

کد متوفی: 6004913 یازدید: 138
-

علی اصغر چیانی

کد متوفی: 6013477 یازدید: 175
-

بتول اسپنانی

کد متوفی: 6025807 یازدید: 139
-

غلامرضا سپیانی

کد متوفی: 6034410 یازدید: 156
-

iPorse.ir iPorse.ir

کد متوفی: 6034618 یازدید: 135
-

:-) :-)

کد متوفی: 6034623 یازدید: 144
-

عباس انوشا

کد متوفی: 6038474 یازدید: 148
-

سید حیدر صالحی

کد متوفی: 6069281 یازدید: 132
۱۳۱۱ - ۹۵

مرحوم مغفور محمد جمالی

کد متوفی: 6092910 یازدید: 342
-

کد متوفی: 6111091 یازدید: 126
-

شهناز خلیلی

کد متوفی: 6111287 یازدید: 344
1340/11/6 - 1400/1/13

زنده یاد علی شیاسی

کد متوفی: 6125331 یازدید: 96
1363/05/20 - 1400/01/11

نورالله کربلی

کد متوفی: 6129684 یازدید: 83
-

سیدقاسم جعفری

کد متوفی: 6162909 یازدید: 29
-

اشرف مقصودی

کد متوفی: 6170262 یازدید: 21
-

علی محمد رحیمی

کد متوفی: 6170310 یازدید: 14
1342 - 1365/10/04

یحیی بهارلویی

کد متوفی: 6177300 یازدید: 9
1355/06/09 - 1398/07/13

سید کریم میرشاهکرمی

کد متوفی: 6184094 یازدید: 251
-

قاسم اله دادی

کد متوفی: 6197262 یازدید: 60
- 1399/08/20

رقیه اصلانی

کد متوفی: 6199693 یازدید: 5
-

ابراهیم دستگردی

کد متوفی: 6200220 یازدید: 6
1315/08/17 - 1401/02/19

صفرعلی مومنی

کد متوفی: 6203484 یازدید: 41
1326/03/10 - 1400/06/17
Loading...

لطفا شکیبا باشید