آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فریدونشهر

صفرعلی قاسمی

کد متوفی: 5529 یازدید: 126
-

رحمان اسلامی نژاد

کد متوفی: 21496 یازدید: 261
-

اسماعیل لچینانی

کد متوفی: 50149 یازدید: 117
-

ستاره عبداللهی

کد متوفی: 52111 یازدید: 132
-

کربلایی معصومه زارعی

کد متوفی: 53497 یازدید: 110
-

جواهر قدسی

کد متوفی: 70199 یازدید: 134
-

حسن رحیمی

کد متوفی: 73520 یازدید: 126
-

محمد علی هارونی

کد متوفی: 6001812 یازدید: 117
-

جهان افشاری

کد متوفی: 6004913 یازدید: 112
-

علی اصغر چیانی

کد متوفی: 6013477 یازدید: 153
-

بتول اسپنانی

کد متوفی: 6025807 یازدید: 114
-

غلامرضا سپیانی

کد متوفی: 6034410 یازدید: 126
-

iPorse.ir iPorse.ir

کد متوفی: 6034618 یازدید: 107
-

:-) :-)

کد متوفی: 6034623 یازدید: 116
-

عباس انوشا

کد متوفی: 6038474 یازدید: 124
-

سید حیدر صالحی

کد متوفی: 6069281 یازدید: 111
۱۳۱۱ - ۹۵

مرحوم مغفور محمد جمالی

کد متوفی: 6092910 یازدید: 311
-

کد متوفی: 6111091 یازدید: 112
-

شهناز خلیلی

کد متوفی: 6111287 یازدید: 312
1340/11/6 - 1400/1/13

زنده یاد علی شیاسی

کد متوفی: 6125331 یازدید: 68
1363/05/20 - 1400/01/11

نورالله کربلی

کد متوفی: 6129684 یازدید: 65
-

سیدقاسم جعفری

کد متوفی: 6162909 یازدید: 12
-

اشرف مقصودی

کد متوفی: 6170262 یازدید: 7
-

علی محمد رحیمی

کد متوفی: 6170310 یازدید: 3
1342 - 1365/10/04
Loading...

لطفا شکیبا باشید