آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گلپایگان

زهرا ابراهیمیان

کد متوفی: 3013 یازدید: 288
-

رباب عسگری

کد متوفی: 4261 یازدید: 335
-

فاطمه دانشمندی

کد متوفی: 4810 یازدید: 293
-

قنبرعلی نکونام

کد متوفی: 4815 یازدید: 284
-

پری اکبری

کد متوفی: 4819 یازدید: 485
-

صدیقه نکونام

کد متوفی: 5054 یازدید: 221
-

اعظم نکونام

کد متوفی: 5149 یازدید: 311
-

ناهید سیادتی

کد متوفی: 5674 یازدید: 205
-

محمدتقی شبانی

کد متوفی: 6266 یازدید: 224
-

مرضیه ادیبی

کد متوفی: 7739 یازدید: 259
-

فاطمه اشراقی

کد متوفی: 9809 یازدید: 287
-

گوهرتاج ربیعی

کد متوفی: 10126 یازدید: 188
-

گوهرتاج ربیعی

کد متوفی: 10131 یازدید: 191
-

زهرا سلطانی

کد متوفی: 12051 یازدید: 401
-

حاج محمد حسین توسلی

کد متوفی: 12057 یازدید: 424
-

محمد مهدی صدیق

کد متوفی: 12540 یازدید: 259
-

حسن کریمی

کد متوفی: 14360 یازدید: 367
-

محمد کریمی

کد متوفی: 14369 یازدید: 215
-

علی کریمی

کد متوفی: 14378 یازدید: 223
-

کریم کریمی

کد متوفی: 14380 یازدید: 244
-

محمد کریمی

کد متوفی: 14387 یازدید: 219
-

احسان الله جابری

کد متوفی: 14682 یازدید: 498
-

کربلایی محمد هدایتی

کد متوفی: 14831 یازدید: 249
-

حاجیه خانم زهرا شایسته

کد متوفی: 16653 یازدید: 371
-

حاج اقا محمد روشنی

کد متوفی: 16661 یازدید: 217
-

حاج محمد حسین نیازی

کد متوفی: 17067 یازدید: 309
-

حاج محمدحسین نیازی

کد متوفی: 17069 یازدید: 219
-

علی اکبر قائدی

کد متوفی: 17925 یازدید: 251
-

طيبه مسلمي

کد متوفی: 19557 یازدید: 219
-

حاج احمد علي اخگري

کد متوفی: 19614 یازدید: 349
-

حاجيه خانم فاطمه اخگري

کد متوفی: 19653 یازدید: 259
-

اسماعیل تشیعی

کد متوفی: 21134 یازدید: 341
-

علی شایسته

کد متوفی: 22391 یازدید: 228
-

سید محمد رضا بطحایی

کد متوفی: 23335 یازدید: 316
-

محمد حسین محمد باقری

کد متوفی: 23725 یازدید: 231
-

. ..

کد متوفی: 24072 یازدید: 207
-

عباس دلیری

کد متوفی: 26957 یازدید: 258
-

احسان مسافری

کد متوفی: 28707 یازدید: 301
-

عبدالکریم درخشنده

کد متوفی: 28879 یازدید: 262
-

علی عبدالحمیدی

کد متوفی: 28911 یازدید: 265
-

فرخنده سروی

کد متوفی: 29694 یازدید: 232
-

حاج اکبر عمادی

کد متوفی: 30109 یازدید: 393
-

احمد مرتضوی

کد متوفی: 30269 یازدید: 265
-

سید احمد حجازی

کد متوفی: 30317 یازدید: 296
-

سیداحمد حجازی

کد متوفی: 30329 یازدید: 241
-

حاج محمد جواد غفاری

کد متوفی: 30488 یازدید: 276
-

محمد علی شیبانی

کد متوفی: 30758 یازدید: 302
-

عذرا وکیلی

کد متوفی: 31837 یازدید: 369
-

مرحوم حاج محمد تقی رجبی

کد متوفی: 32406 یازدید: 261
-

مرحوم حاج محمد تقی رجبی

کد متوفی: 32442 یازدید: 542
-

سیدرضا مقدسی

کد متوفی: 32788 یازدید: 242
-

مهین دخت خوشنویسان

کد متوفی: 32838 یازدید: 259
-

حسین محمدی زاده

کد متوفی: 33569 یازدید: 205
-

محمدرضا تقرّبی

کد متوفی: 35740 یازدید: 531
-

سیدسادات مدنی

کد متوفی: 35743 یازدید: 239
-

حاج محمّد شهامت

کد متوفی: 35745 یازدید: 214
-

حاجیه خانم شوکت جمالی

کد متوفی: 36046 یازدید: 240
-

شوکت جمالی

کد متوفی: 36054 یازدید: 243
-

معصومه شرافت

کد متوفی: 36059 یازدید: 216
-

پری حسین زاده

کد متوفی: 36138 یازدید: 232
-

خدیجه ثمری

کد متوفی: 36195 یازدید: 225
-

سبزه علی شاکری

کد متوفی: 36199 یازدید: 280
-

عزیزالله زمانی

کد متوفی: 36200 یازدید: 258
-

سکینه شاکری

کد متوفی: 36204 یازدید: 460
-

کد متوفی: 36206 یازدید: 267
-

کد متوفی: 36208 یازدید: 256
-

کد متوفی: 36209 یازدید: 317
-

کد متوفی: 36212 یازدید: 262
-

کد متوفی: 36213 یازدید: 265
-

کد متوفی: 36216 یازدید: 264
-

کد متوفی: 36218 یازدید: 239
-

امیرحسین عبیری

کد متوفی: 38037 یازدید: 1863
1371/08/14 - 1388/09/19

زهرا بهشتی

کد متوفی: 38216 یازدید: 847
-

سید عباسعلی خاکزاری

کد متوفی: 38877 یازدید: 259
-

علی حسین ذلقی

کد متوفی: 39384 یازدید: 191
-

مشهدی غلامرضا نوری

کد متوفی: 40322 یازدید: 240
-

پری حسین زاده

کد متوفی: 42655 یازدید: 740
-

محمود عقیقی

کد متوفی: 42935 یازدید: 1463
-

محمود ربيعي

کد متوفی: 44020 یازدید: 242
-

حاج محمد علی مهراسبی

کد متوفی: 46016 یازدید: 302
-

حاج محمدحسین رهبری

کد متوفی: 46286 یازدید: 209
-

سیدنصرت اللّه هاشمی

کد متوفی: 46395 یازدید: 259
-

حاج شیخ محمود عقیقی

کد متوفی: 46689 یازدید: 2196
۱۳۴۲/۲/۲۵ - ۱۳۹۹/۸/۱۷

ام لیلا رضایی

کد متوفی: 46968 یازدید: 291
-

ام لیلا رضایی

کد متوفی: 47057 یازدید: 248
-

یداله قندهاری

کد متوفی: 47236 یازدید: 210
-

فاطمه ثمری

کد متوفی: 47895 یازدید: 224
-

کوکب مشایخی

کد متوفی: 48496 یازدید: 201
-

حسین قربانی

کد متوفی: 48763 یازدید: 374
-

عزت سادات صفوی تهرانی

کد متوفی: 48793 یازدید: 220
-

فاطمه شیخعلی و ربابه عبدالمنافی

کد متوفی: 49590 یازدید: 332
-

کربلایی آقامیر محمودی

کد متوفی: 49611 یازدید: 179
-

کربلایی آقامیر محمودی

کد متوفی: 49616 یازدید: 268
-

عزرا جلالی

کد متوفی: 49678 یازدید: 195
-

کربلایی حسن علیشاهی

کد متوفی: 50506 یازدید: 204
-

کربلایی زهره آزادی

کد متوفی: 51312 یازدید: 211
-

الهام زین الدینی

کد متوفی: 51524 یازدید: 264
-

دکتر منوچهر مشرفی

کد متوفی: 57203 یازدید: 247
-

حاج علی آقا عبیری

کد متوفی: 58526 یازدید: 270
-

حاج براتعلی(حسین) رهبر

کد متوفی: 58960 یازدید: 210
-

فاطمه نجفی

کد متوفی: 59197 یازدید: 1807
1340/02/02 - 1399/06/16

کربلایی حسین اشراقی

کد متوفی: 59518 یازدید: 188
-

مصطفی اشراقی

کد متوفی: 59530 یازدید: 193
-

احمد زهری

کد متوفی: 59564 یازدید: 242
-

احمدرضا اشراقی

کد متوفی: 59840 یازدید: 304
-

عباس اشراقی

کد متوفی: 60008 یازدید: 194
-

علی جمشیدی

کد متوفی: 62423 یازدید: 197
-

محمود محرابیان

کد متوفی: 63342 یازدید: 193
-

علی اکبر محسنی

کد متوفی: 64231 یازدید: 192
-

براتعلی رهبر

کد متوفی: 65421 یازدید: 231
-

معصومه(اعظم) خطیبی

کد متوفی: 66628 یازدید: 172
-

مرحوم علی نوبخت

کد متوفی: 66735 یازدید: 203
-

ابوالفضل فضائلی

کد متوفی: 67123 یازدید: 265
-

ابوالفضل فضائلی

کد متوفی: 67136 یازدید: 263
-

حاج مصطفی ریاضت

کد متوفی: 68707 یازدید: 332
-

خدیجه میرشریفی

کد متوفی: 68890 یازدید: 183
-

محمد مهدی غفاری

کد متوفی: 70491 یازدید: 1044
-

محمدجواد حاج عابدی

کد متوفی: 70584 یازدید: 205
-

علی اکبر یاوری

کد متوفی: 71431 یازدید: 183
-

کربلایی اکرم زینلی

کد متوفی: 74495 یازدید: 223
-

بتول روشنی

کد متوفی: 74628 یازدید: 230
-

بتول روشنی

کد متوفی: 74636 یازدید: 258
-

بتول روشنی

کد متوفی: 74642 یازدید: 227
-

کربلایی ولی الله موگویی

کد متوفی: 75372 یازدید: 156
-

حسن نوربخش

کد متوفی: 76651 یازدید: 176
-

سید حسن نوربخش

کد متوفی: 76701 یازدید: 212
-

حاج يوسف نجفي

کد متوفی: 78840 یازدید: 164
-

اعظم خطیبی

کد متوفی: 79069 یازدید: 224
-

حسن قاضیدی

کد متوفی: 800443 یازدید: 208
-

روستای تیکن گلپایگان

کد متوفی: 801013 یازدید: 599
-

مصطفی توسلی

کد متوفی: 6000771 یازدید: 232
-

محمد مشایخی

کد متوفی: 6001101 یازدید: 162
-

حاجيه خانوم معصومه توكل

کد متوفی: 6001836 یازدید: 284
-

حاجیه خانم نصرت فخوری

کد متوفی: 6002193 یازدید: 204
-

زهرا علائی

کد متوفی: 6002198 یازدید: 202
-

حاجیه خانم نصرت فخوری

کد متوفی: 6002201 یازدید: 222
-

رمضانعلی دهداری

کد متوفی: 6002544 یازدید: 150
-

نصرت فخوري

کد متوفی: 6002827 یازدید: 146
-

مرضیه کلبعلی

کد متوفی: 6004798 یازدید: 232
-

محمد حسین شمسعلی

کد متوفی: 6005703 یازدید: 162
-

حاج رضا نوبخت

کد متوفی: 6006008 یازدید: 164
-

طیبه سهیلی

کد متوفی: 6007196 یازدید: 222
-

حاج حسین پاکروان

کد متوفی: 6007297 یازدید: 251
-

اعظم نکونام

کد متوفی: 6010283 یازدید: 213
-

اکرم گلی

کد متوفی: 6011666 یازدید: 199
-

ام کلثوم اعظمی

کد متوفی: 6013982 یازدید: 188
-

ربابه افضلی

کد متوفی: 6014298 یازدید: 166
-

بتول سیفی

کد متوفی: 6014382 یازدید: 197
-

فاطمه فخاری

کد متوفی: 6014839 یازدید: 201
-

سید ناصر میرغضنفری

کد متوفی: 6019183 یازدید: 204
-

مجتبی سهرابی

کد متوفی: 6019907 یازدید: 190
-

راضیه غفاری

کد متوفی: 6020379 یازدید: 158
-

صدیقه غفاری

کد متوفی: 6020447 یازدید: 196
-

محمدجواد غفاری

کد متوفی: 6020458 یازدید: 195
-

معصومه اشراقی

کد متوفی: 6020650 یازدید: 202
-

فاطمه قلمی

کد متوفی: 6020854 یازدید: 171
-

فاطمه قلمی

کد متوفی: 6020871 یازدید: 211
-

زهرا بتول زینلی

کد متوفی: 6021350 یازدید: 194
-

حاج علی اکبر اعظمی

کد متوفی: 6023064 یازدید: 193
-

حاج محمدعلی ودادی

کد متوفی: 6023163 یازدید: 184
1290 - 1374

حاج عباس هدایتی

کد متوفی: 6023224 یازدید: 196
-

حاج عباس هدایتی

کد متوفی: 6023233 یازدید: 206
-

فاطمه سعیدپور

کد متوفی: 6024767 یازدید: 164
-

فاطمه سعیدپور

کد متوفی: 6024769 یازدید: 182
-

فاطمه سعیدپور

کد متوفی: 6024770 یازدید: 149
-

فاطمه سعیدپور

کد متوفی: 6024771 یازدید: 148
-

فاطمه سعیدپور

کد متوفی: 6024773 یازدید: 240
-

احمد رضا هدایتی

کد متوفی: 6025251 یازدید: 301
-

فاطمه حق پناه

کد متوفی: 6025710 یازدید: 180
-

حاج محمد حسين رفعتی

کد متوفی: 6025843 یازدید: 157
-

محمد حسین رفعتی

کد متوفی: 6025853 یازدید: 145
-

محمدحسین رفعتی

کد متوفی: 6025857 یازدید: 155
-

محمدحسین رفعتی

کد متوفی: 6025861 یازدید: 175
-

محمد حسین رفعتی

کد متوفی: 6025868 یازدید: 168
-

اقدس استکی

کد متوفی: 6026325 یازدید: 174
-

مشهدی رضا ناظمی

کد متوفی: 6028241 یازدید: 189
-

مشهدی اقا رضا ناظمی

کد متوفی: 6028249 یازدید: 193
-

فاطمه هدایتی

کد متوفی: 6028723 یازدید: 170
-

حاجیه خانوم سیده خدیجه محمودی

کد متوفی: 6028757 یازدید: 255
-

کربلایی محمد هدایتی

کد متوفی: 6029230 یازدید: 160
-

محمد رضا هدایتی

کد متوفی: 6029246 یازدید: 138
-

محمد رضا هدایتی

کد متوفی: 6029259 یازدید: 138
-

محمد حسین صدیق

کد متوفی: 6029358 یازدید: 144
-

شهیدمحمدعلی یاوری

کد متوفی: 6029656 یازدید: 179
-

برادران خلیلی

کد متوفی: 6029717 یازدید: 188
-

پدر و مادر خلیلی

کد متوفی: 6029727 یازدید: 195
-

یدالله یاوری

کد متوفی: 6029859 یازدید: 175
-

علی اکبر اسعدی

کد متوفی: 6030780 یازدید: 177
-

حسین یاوری

کد متوفی: 6031424 یازدید: 200
-

حاج اسماعیل بصائری

کد متوفی: 6031543 یازدید: 162
-

زینب فیضی

کد متوفی: 6032192 یازدید: 167
-

سکینه هاشمی

کد متوفی: 6033299 یازدید: 162
-

زبیده نوبخت

کد متوفی: 6033970 یازدید: 179
-

بتول اشراقی

کد متوفی: 6034603 یازدید: 220
-

جنت خانم صدرائی

کد متوفی: 6034931 یازدید: 157
-

جنت خانم صدرائی

کد متوفی: 6034943 یازدید: 208
-

سیده معصومه مصطفوی

کد متوفی: 6038920 یازدید: 192
- 1398/10/11

محمد یاوری

کد متوفی: 6039339 یازدید: 172
-

علی اکبر صفایی

کد متوفی: 6039401 یازدید: 197
-

رجبعلی یاوری

کد متوفی: 6040117 یازدید: 173
-

محمد تقی عبیری

کد متوفی: 6040558 یازدید: 169
-

رجبعلی یاوری

کد متوفی: 6040804 یازدید: 173
-

محمدتقی قاضی زاهدی

کد متوفی: 6040825 یازدید: 173
-

حاج عباس عزيزى

کد متوفی: 6040936 یازدید: 146
-

محمدتقی قاضی زاهدی

کد متوفی: 6041245 یازدید: 484
1340/01/12 - 1397/06/26

شوکت شریفزاده

کد متوفی: 6041697 یازدید: 153
-

حاجیه خانم اقدس ابراهیمی

کد متوفی: 6046660 یازدید: 158
-

حاج محمد غفاری

کد متوفی: 6047930 یازدید: 161
-

مصطفی طالبی

کد متوفی: 6047960 یازدید: 171
-

عزت‌الله بنی فاطمه

کد متوفی: 6049310 یازدید: 171
-

سیدعزت الله بنی فاطمه

کد متوفی: 6049314 یازدید: 182
-

حاج نوروز علی هدایتی

کد متوفی: 6052780 یازدید: 217
-

حاجیه خانم بتول شکوری

کد متوفی: 6052784 یازدید: 199
-

حاج نوروز علی هدایتی

کد متوفی: 6052796 یازدید: 230
-

حاج سیداحمد حجازی

کد متوفی: 6054903 یازدید: 152
1314/5/7 - 1399/1/24

حاج سید احمد حجازی

کد متوفی: 6054908 یازدید: 165
-

حاج سیداحمد حجازی

کد متوفی: 6054909 یازدید: 214
1314/5/7 - 1399/1/24

سید احمد حجازی

کد متوفی: 6054914 یازدید: 160
۱۳۱۴/۰۵/۰۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

مرتضی ( شنتی) حسینی

کد متوفی: 6056134 یازدید: 167
1336/04/18 - 1389/11/02

محمد باقر جنت

کد متوفی: 6056240 یازدید: 142
1345 - 1397

حاج محمد غفاری

کد متوفی: 6056404 یازدید: 154
1318/3/6 - 1398/11/1

کبری حیدری

کد متوفی: 6057174 یازدید: 156
-

محمد نامداري

کد متوفی: 6057989 یازدید: 180
-

کوکب سادات بنوفاطمه

کد متوفی: 6059504 یازدید: 204
- 1399/11/03

احمد سخایی

کد متوفی: 6059775 یازدید: 190
-

سیده کبری موسوی

کد متوفی: 6060916 یازدید: 150
1333/4/5 - 1399/9/16

حاج اسماعیل بصائری

کد متوفی: 6061424 یازدید: 136
-

غلامرضا کفایتی

کد متوفی: 6061532 یازدید: 165
1344/6/31 - 1391/3/28

حاج عبدالرضا علامه

کد متوفی: 6062400 یازدید: 164
-

شوذب زارعی

کد متوفی: 6063631 یازدید: 220
۱۳۷۱ - ۶/۸/۱۳۹۷

محمد علامه

کد متوفی: 6063724 یازدید: 144
-

مشهدی نصرالله نوبخت

کد متوفی: 6065464 یازدید: 441
۲۲_۶_۱۳۲۳ - ۸_۱۱_۱۳۹۹

حاج نظرعلی عارفی و حاجیه سکینه قجاوند

کد متوفی: 6066549 یازدید: 280
۱۳۲۵/۳/۴ - ۱۳۹۶/۷/۲۰

دانیال رمضانی

کد متوفی: 6066848 یازدید: 127
1387/7/10 - نامُشَخَّص

نصرت غیاثی

کد متوفی: 6067554 یازدید: 149
2/2/1324 - 26/11/1394

ابوالفضل سالاری

کد متوفی: 6067915 یازدید: 224
-

ابوالفضل سالاری

کد متوفی: 6067916 یازدید: 216
1314/10/19 - 1399/10/19

نورعلی حقانی

کد متوفی: 6068171 یازدید: 163
-

سکینه شهری

کد متوفی: 6071330 یازدید: 160
-

محمد حسین تقدسی

کد متوفی: 6071924 یازدید: 129
1324/05/03 - 1399/11/29

محمد حسین تقدسی

کد متوفی: 6071927 یازدید: 156
1323/05/03 - 1399/11/29

سید حسین محمودی

کد متوفی: 6073961 یازدید: 97
1320 - 1400

آقا سید حسین حسینی

کد متوفی: 6074973 یازدید: 163
-

زهرا عبدی

کد متوفی: 6075129 یازدید: 146
1320/1/1 - 1399/11/12

علی اکبر صیادی

کد متوفی: 6077783 یازدید: 161
1313/09/01 - 1397/07/14

کلیه اموات جمع

کد متوفی: 6078473 یازدید: 151
-

سید احمد موسوی مقدم

کد متوفی: 6078856 یازدید: 154
1371/9/11 - 1399/11/25

پریا ..

کد متوفی: 6079202 یازدید: 162
-

قجر جوهري

کد متوفی: 6079365 یازدید: 284
1316/5/7 - 1399/11/14

سیداحمد موسوی مقدم

کد متوفی: 6080031 یازدید: 155
1371/9/11 - 1399/11/25

حاج حیدر طالاری حاجیه خانم اقدس طالاری

کد متوفی: 6080453 یازدید: 187
سالگرد - ۱۸ اسفند

غلامحسین دولتی

کد متوفی: 6080558 یازدید: 192
1309/10/26 - 1390/12/16

سیده شهربانو منیری

کد متوفی: 6080670 یازدید: 154
- 1393/12/18

محمدعلی تالاری

کد متوفی: 6083019 یازدید: 268
- 1339/12/22

محمد رضا خدابخشی

کد متوفی: 6083124 یازدید: 719
1313/10/10 - 1399/12/21

حاج محمدرضا طاهری

کد متوفی: 6091627 یازدید: 1777
- 1400/01/02

سکینه بصیری

کد متوفی: 6092177 یازدید: 234
- 1384/04/12

بلور نوبخت

کد متوفی: 6093081 یازدید: 187
1323/8/20 - 1396/1/25

بلور نوبخت

کد متوفی: 6093086 یازدید: 284
1323/8/20 - 1396/1/25

زهرا اشراقی

کد متوفی: 6093115 یازدید: 2435
-

احمد رهبری

کد متوفی: 6093564 یازدید: 246
1333/07/01 - 1393/06/03

رباب نیرینی

کد متوفی: 6093641 یازدید: 161
1325/10/1 - 1399/11/12

سیده رباب نیرینی

کد متوفی: 6093779 یازدید: 251
1325 - 1399/11/12

حاج سید رضا تکمیلی

کد متوفی: 6094084 یازدید: 204
1334/1/2 - 1399/10/26

..... ....

کد متوفی: 6094561 یازدید: 358
1000/00/00 - 1000/00/00

زهرا بیاتی

کد متوفی: 6094623 یازدید: 172
-

زهرا بیاتی

کد متوفی: 6094645 یازدید: 343
-

حاج محمد تقی محب محمدی

کد متوفی: 6094668 یازدید: 173
133156 - 1399824

سیدمحسن یاسینی

کد متوفی: 6095587 یازدید: 274
-

حاج سیدمحسن یاسینی

کد متوفی: 6095589 یازدید: 380
-

کد متوفی: 6096775 یازدید: 167
-

رباب صبری

کد متوفی: 6096968 یازدید: 213
-

رباب صبری

کد متوفی: 6096973 یازدید: 158
-

مهدی صبری

کد متوفی: 6096975 یازدید: 191
-

باقر صبری

کد متوفی: 6096976 یازدید: 170
-

محمد تقی صبری

کد متوفی: 6096977 یازدید: 140
-

اشرف اورعی

کد متوفی: 6097237 یازدید: 235
-

حاج اسماعیل وثوقی

کد متوفی: 6097437 یازدید: 319
1306/10/01 - 1378/08/28

محمد باقر مرجانی

کد متوفی: 6097450 یازدید: 218
-

عذرا اسدی

کد متوفی: 6098531 یازدید: 155
-

سیداحمد حجازی

کد متوفی: 6098760 یازدید: 199
1314/5/7 - 1399/1/24

حاج محمدرضا حاج نوروزی

کد متوفی: 6098875 یازدید: 542
-

حمیدرضا نوروزی

کد متوفی: 6100093 یازدید: 142
1347/06/01 - 1400/01/24

زین العابدین حاج نوروزی

کد متوفی: 6100597 یازدید: 165
-

طوبی مشایخی

کد متوفی: 6100873 یازدید: 183
-

طوبی مشایخی

کد متوفی: 6100884 یازدید: 141
-

محسن چیوایی

کد متوفی: 6101452 یازدید: 295
- 1400/1/28

حاج جعفر خوب بخت

کد متوفی: 6101984 یازدید: 151
1303/12/20 - 1398

سلطانعلی محمدی

کد متوفی: 6102087 یازدید: 314
1336/8/25 - 1368/8/5

حاج جعفر خوب بخت

کد متوفی: 6102294 یازدید: 171
1303/12/20 - 1398/5/26

اکرم زینلی

کد متوفی: 6103490 یازدید: 275
-

حاج‌محمد رضا مرجانی

کد متوفی: 6103612 یازدید: 227
- ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

سیدعلی اکبر مصطفوی

کد متوفی: 6103671 یازدید: 161
- ۱۴۰۰/۲/۱

کد متوفی: 6103699 یازدید: 188
-

سید علی اکبر مصطفوی

کد متوفی: 6104145 یازدید: 406
- 1400/2/2

سید علی اکبر مصطفوی

کد متوفی: 6104442 یازدید: 242
- 1400/02/02

.. ...

کد متوفی: 6107580 یازدید: 265
-

حاج محمدحسن پیروی

کد متوفی: 6107994 یازدید: 480
-

حاج نصرت الله اسعدی

کد متوفی: 6109511 یازدید: 157
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6109592 یازدید: 244
- ۱۳۹۸/۱۰/۱۳

سید محسن یاسینی

کد متوفی: 6109728 یازدید: 318
-

سید محسن یاسینی

کد متوفی: 6109730 یازدید: 143
-

محسن شکوری

کد متوفی: 6109779 یازدید: 134
-

سید محسن یاسینی

کد متوفی: 6109910 یازدید: 190
-

سید رضا یاسینی

کد متوفی: 6109912 یازدید: 308
-

میلاد زیبایی

کد متوفی: 6109917 یازدید: 219
1368 - 1393/10/6

محمد مهدی گورابی

کد متوفی: 6111348 یازدید: 311
۱۳۰۹/۰۱/۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

نصرت الله سرلک

کد متوفی: 6111927 یازدید: 137
- 12/02/1378

نصرت الله سرلک

کد متوفی: 6112041 یازدید: 260
- 1378/02/12

محمد ابراهیم جنت

کد متوفی: 6113190 یازدید: 172
1337/03/01 - 1370/10/22

محسن شکوری

کد متوفی: 6113717 یازدید: 202
-

محسن شکوری

کد متوفی: 6113721 یازدید: 374
-

محمد باقر یوسفی

کد متوفی: 6115468 یازدید: 360
-

محمد علی هدایتی

کد متوفی: 6116373 یازدید: 274
- 1389�211

حسن دکمه بند ( پورمظفری)

کد متوفی: 6116429 یازدید: 666
-

فاطمه اسماعیلی

کد متوفی: 6116456 یازدید: 221
-

عزت‌اله زارع

کد متوفی: 6116744 یازدید: 538
- ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

محمد حسن مجیدی

کد متوفی: 6117703 یازدید: 259
۱۳۰۰۰۱۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

حاج محمد حسین نکونام

کد متوفی: 6121679 یازدید: 319
-

مصطفى رزاقی

کد متوفی: 6122664 یازدید: 172
-

حاجیه خانم صدیقه زالی

کد متوفی: 6123088 یازدید: 335
- 1400/03/15

سیده زهرا سیادتی

کد متوفی: 6123286 یازدید: 132
1314/01/01 - 1400/03/15

محمدجواد توحیدی

کد متوفی: 6123794 یازدید: 108
1317/01/01 - 1390/07/04

حاج حسن آذرنگ

کد متوفی: 6124139 یازدید: 658
1321/11/24 - 1400/02/08

مولود محمدی

کد متوفی: 6124381 یازدید: 166
1316/06/01 - 1400/03/20

عطاالله پورمظفری

کد متوفی: 6124520 یازدید: 149
1333/01/04 - 1381/05/14

بانو صغری فراست همسر مرحوم عیدی محمد

کد متوفی: 6125013 یازدید: 166
- 1400/03/25

ابوالفضل اشراقی

کد متوفی: 6126778 یازدید: 457
1340/01/05 - 1400/03/26

رحمت رستگار

کد متوفی: 6127726 یازدید: 93
-

سید علی اطیابی

کد متوفی: 6127973 یازدید: 111
-

مرحوم حاج رضا محمدی

کد متوفی: 6128416 یازدید: 175
- 1400/03/30

مصيب و زينب عين اللهي

کد متوفی: 6128499 یازدید: 193
-

مرضیه سلامی

کد متوفی: 6128948 یازدید: 93
-

مشهدی نصرت هلیلی

کد متوفی: 6130223 یازدید: 171
- 1400/04/21

حاجيه خانم سيده زهرا سیادتی

کد متوفی: 6131304 یازدید: 444
-

زهرا سلطان عبدالحمیدی

کد متوفی: 6132260 یازدید: 340
1305/12/01 - 1400/04/29

خانم زهرا بی بی هدایتی

کد متوفی: 6137346 یازدید: 253
-

کربلایی محمد قاسم سهیلی

کد متوفی: 6137790 یازدید: 443
1314/10/25 - 1399/06/07

فاطمه دلگشایی

کد متوفی: 6139763 یازدید: 109
1374/06/24 - 1400/02/19

حیدر یاوری

کد متوفی: 6142084 یازدید: 117
-

سکینه دلاوری

کد متوفی: 6143548 یازدید: 200
- 1400/06/01

حاجیه خانم بهجت سعیدی

کد متوفی: 6143715 یازدید: 159
1325/05/01 - 1398/07/06

نعمت الله چمنی

کد متوفی: 6144613 یازدید: 123
1356/10/18 - 1400/05/23

حاج محمد علی خرمی (بزرگ خاندان)

کد متوفی: 6146962 یازدید: 463
-

حاج علی اکبر فصاحت

کد متوفی: 6147777 یازدید: 525
- 1400/06/14

علی اکبر فصاحت

کد متوفی: 6148052 یازدید: 140
-

سمانه مالکی

کد متوفی: 6149767 یازدید: 500
1362/11/22 - 1400/06/18

مرحوم حاج محمدحسین رفیعی

کد متوفی: 6150068 یازدید: 242
- 1400/06/20

زینت الملوک طوماری

کد متوفی: 6151158 یازدید: 291
1309 - 1400

حاجیه خانم فروغ سمیعی

کد متوفی: 6152214 یازدید: 130
1329/08/15 - 1400/03/16

محترم اشراقي

کد متوفی: 6152446 یازدید: 107
-

مصطفی فصاحت

کد متوفی: 6152667 یازدید: 166
- 1400/06/28

صغری شهنازی

کد متوفی: 6155155 یازدید: 199
1326/04/30 - 1395/01/15

حاج علی اکبر عظیمی

کد متوفی: 6155467 یازدید: 96
- 1400

پری حسین زاده

کد متوفی: 6155977 یازدید: 97
1337/07/01 - 1399/07/27

سلطان بانو عبدالمنافی

کد متوفی: 6159946 یازدید: 158
1300/01/01 - 1400/08/09

کربلایی محمد حسن حافظی

کد متوفی: 6159968 یازدید: 198
- 1400/08/06

محمد مرجانی

کد متوفی: 6160365 یازدید: 483
1331/01/15 - 1400/06/10

محمود مرادی

کد متوفی: 6161718 یازدید: 177
1342/05/05 - 1394/08/22

زهرا تائبی

کد متوفی: 6162690 یازدید: 139
- 1400/08/29

بانواقبال عبداله حسنی

کد متوفی: 6164671 یازدید: 345
1333/05/20 - 1398/10/13

محمد حسن سروی

کد متوفی: 6164842 یازدید: 72
-

محمد حسن سروی

کد متوفی: 6164878 یازدید: 97
- 1399/09/12

سید مرتضی نوربخش

کد متوفی: 6166483 یازدید: 101
-

سکینه زهری

کد متوفی: 6166536 یازدید: 127
1321/10/05 - 1399/12/14

حاج اسماعیل بصائری

کد متوفی: 6167765 یازدید: 52
-

جعفر رمزعلی

کد متوفی: 6169402 یازدید: 80
1315/07/01 - 1378/07/01

کربلایی سید محمد باقر و حاجیه سیده بتول حسینی حسینی

کد متوفی: 6170288 یازدید: 208
1296/09/17 - 1333/07/15

سید علی اکبر مقدسی

کد متوفی: 6171205 یازدید: 68
-

حاجیه خانم ربابه حاجی علی

کد متوفی: 6171578 یازدید: 296
1333/05/02 - 1400/10/02

علی قهاری

کد متوفی: 6174526 یازدید: 88
1331/08/10 - 1373/04/14

حسین عبیری

کد متوفی: 6174747 یازدید: 64
1322/03/12 - 1400/06/30

حاج حسین عبیری

کد متوفی: 6174762 یازدید: 142
1322/03/12 - 1400/06/03

زهرا بی بی پیروی

کد متوفی: 6174907 یازدید: 89
1310 - 1400/10/05

خواتون مدنی

کد متوفی: 6175139 یازدید: 115
1318/07/01 - 1400/10/24

فاطمه اشراقی فاطمه اشراقی

کد متوفی: 6175697 یازدید: 55
-

زهرا مجیدی

کد متوفی: 6176296 یازدید: 129
1351/09/01 - 1397/05/07

داوود پیش بین پیش بین

کد متوفی: 6176998 یازدید: 67
1374/07/10 - 1399/11/26

داوود پیش بین

کد متوفی: 6176999 یازدید: 240
1374/07/10 - 1399/11/26

زهرابی بی غزنوی

کد متوفی: 6177107 یازدید: 159
1300 - 1386/11/26

محمد هاشمی

کد متوفی: 6177248 یازدید: 166
1333/02/10 - 1399/08/14

حاج رحمت الله بیات

کد متوفی: 6177311 یازدید: 51
-

اسماعیل تشیعی

کد متوفی: 6177640 یازدید: 77
- 1389/02/23

حاج سیدکاظم شریعت

کد متوفی: 6178854 یازدید: 71
-

لطف الله صافی گلپایگانی

کد متوفی: 6179128 یازدید: 85
1297/11/30 - 1400/11/12

محمد علی ناصری

کد متوفی: 6179280 یازدید: 118
1310 - 1400/09/09

حاج غلامرضا ابراهیمی

کد متوفی: 6183317 یازدید: 76
1329/11/19 - 1398/01/16

خادم الحسین حاج سید کاظم شریعت

کد متوفی: 6183781 یازدید: 185
1332/04/01 - 1398/12/03

حاج باقر رنجبر

کد متوفی: 6183792 یازدید: 259
1317/03/29 - 1399/12/06

محمد مهدی شکوری

کد متوفی: 6183982 یازدید: 57
-

محمد علی نوروزی

کد متوفی: 6185075 یازدید: 93
- 1398/12/11

حسین شادمانی

کد متوفی: 6185653 یازدید: 53
-

محمد سعادتى

کد متوفی: 6187527 یازدید: 81
1308/01/01 - 1391/10/26

حاج حسن شادمانی

کد متوفی: 6187740 یازدید: 128
1321/01/02 - 1400/09/04

سیده حمیده منیری

کد متوفی: 6188684 یازدید: 624
-

محمد باقر و سیده بتول حسینی

کد متوفی: 6188998 یازدید: 125
1297/06/07 - 1334/07/06

محمدتقی قاضی زاهدی

کد متوفی: 6190385 یازدید: 186
1340/01/12 - 1397/06/26

خدیجه سلطانی

کد متوفی: 6190389 یازدید: 39
-

خدیجه سلطانی

کد متوفی: 6190396 یازدید: 70
-

محمود فراست

کد متوفی: 6190585 یازدید: 85
-

کربلایی درویش یوسفی

کد متوفی: 6191908 یازدید: 76
1302 - 1400/03/17

کربلایی درویش یوسفی

کد متوفی: 6191913 یازدید: 179
1302/07/01 - 1400/03/17

احمد یاوری

کد متوفی: 6200003 یازدید: 79
-

کربلایی محمدعلی سرلک (دادا)

کد متوفی: 6203523 یازدید: 776
1315/03/09 - 1401/03/21

سید محمد رضا یاسینی

کد متوفی: 6203556 یازدید: 64
-

سکینه معانی

کد متوفی: 6205223 یازدید: 70
1322/03/04 - 1400/12/08

محمد حسین هدایتی

کد متوفی: 6205450 یازدید: 541
1322/03/06 - 1401/03/20

جمیله پیروی

کد متوفی: 6205464 یازدید: 54
-

مریم مسلمی

کد متوفی: 6205485 یازدید: 82
- 1401/04/10

سمیه یزدانپرست

کد متوفی: 6207311 یازدید: 110
-

محمدرضا وطنی

کد متوفی: 6208382 یازدید: 107
1337/09/20 - 1401/05/02

فاطمه تدین

کد متوفی: 6209851 یازدید: 66
-

فاطمه تدین

کد متوفی: 6209852 یازدید: 108
-

امیر اشراقی

کد متوفی: 6210299 یازدید: 51
-

حاج سید محمد ابطحی

کد متوفی: 6210994 یازدید: 142
-

سید سجاد نصیری

کد متوفی: 6211035 یازدید: 31
-

سید سجاد نصیری

کد متوفی: 6211036 یازدید: 101
1378/11/06 - 1400/05/05

مشهدی محمد علی آرامی

کد متوفی: 6211098 یازدید: 81
1317/01/01 - 1400/11/10

حاج کریم سخائی

کد متوفی: 6212441 یازدید: 48
1306/01/01 - 1401/01/10

خدیجه ناظمی

کد متوفی: 6213140 یازدید: 70
-

مرحوم محمود محرابی

کد متوفی: 6214471 یازدید: 68
1337/02/13 - 1386/12/14

حاج محمد صدرایی

کد متوفی: 6214748 یازدید: 68
-

حاج ماشااله سلکی

کد متوفی: 6217137 یازدید: 797
1319 - 1401/06/24

غلامرضا کیانی

کد متوفی: 6217185 یازدید: 40
- 1401/05/22

شوکت کازر

کد متوفی: 6217367 یازدید: 47
-

زهرا دانشی

کد متوفی: 6218073 یازدید: 54
- 1401/07/30

اقبال عبداله حسنی

کد متوفی: 6220876 یازدید: 209
1333/05/20 - 1398/10/13

محمد ابراهیم شیری

کد متوفی: 6221288 یازدید: 488
-

زهرا اشراقی

کد متوفی: 6222027 یازدید: 86
1336/04/10 - 1400/01/09

حاجیه‌خانم صدیقه السادات تکمیلی وحاج قدرت اله سیروس

کد متوفی: 6222874 یازدید: 150
1310/09/01 - 1400/12/15

حاج قدرت اله سیروس وحاجیه خانم صدیقه السادات تکمیلی

کد متوفی: 6222877 یازدید: 175
1301/01/01 - 1401/03/28

مهنوش بوذرجمهری

کد متوفی: 6224199 یازدید: 54
1358/12/16 - 1397/04/27

محمدحسین طیبی

کد متوفی: 6226828 یازدید: 34
1320/04/12 - 1401/12/02

محمدرضا ربیعی

کد متوفی: 6227064 یازدید: 39
-

صدیقه ربیعی

کد متوفی: 6227065 یازدید: 45
-

حاج حسن ملکی

کد متوفی: 6227447 یازدید: 32
-

حاجیه خانم فاطمه قانع

کد متوفی: 6227448 یازدید: 25
-

حاج علی اشرف ربیعی

کد متوفی: 6227452 یازدید: 30
-

علیرضا بختیار

کد متوفی: 6227929 یازدید: 127
1356/08/02 - 1401/12/17

جمیله زمانی

کد متوفی: 6228013 یازدید: 128
- 1400/07/03

عباس برجی

کد متوفی: 6228385 یازدید: 26
-

استاد محمد بختیار

کد متوفی: 6228432 یازدید: 91
1339/09/01 - 1401/11/08

عزت جوهری

کد متوفی: 6229094 یازدید: 64
1328/01/06 - 1394/02/09

هاشم داودوندی

کد متوفی: 6231458 یازدید: 35
1311/03/11 - 1387/11/15

زهرا عبیری

کد متوفی: 6232253 یازدید: 186
1335/02/01 - 1401/03/26

فایزه قوی اندام

کد متوفی: 6232850 یازدید: 44
1373/07/12 - 1400/02/09

سکینه (مریم) آقاشاهی

کد متوفی: 6233078 یازدید: 146
- 1402/04/02

محمد تقی کیانی

کد متوفی: 6233142 یازدید: 105
1311/06/19 - 1402/03/30

طیبه مرجانی

کد متوفی: 6233742 یازدید: 109
- 1402/04/09

محمد مصدق

کد متوفی: 6235200 یازدید: 42
-

سکینه شجاعی

کد متوفی: 6235342 یازدید: 163
- 1397/05/11

مرحوم جوان ناکام محمدصادق یاوری

کد متوفی: 6235430 یازدید: 44
-

خدارحم شعیب

کد متوفی: 6237316 یازدید: 22
1325/01/18 - 1389/01/18

ولی الله حاج ناصری

کد متوفی: 6238059 یازدید: 46
1324/04/01 - 1378/08/09

فهیمه سلکی

کد متوفی: 6238366 یازدید: 13
-

فهیمه سلکی

کد متوفی: 6238367 یازدید: 245
- 1402/06/15

حاکمه جان حاجیعلی

کد متوفی: 6240189 یازدید: 41
1385/11/04 - 1401/08/17

بتول السادات خادمی

کد متوفی: 6241822 یازدید: 58
-

اعظم السادات اطیابی

کد متوفی: 6241823 یازدید: 101
-

حاج محمد الهیاری

کد متوفی: 6241874 یازدید: 50
1322/01/06 - 1402/08/20

حاج محمد الهیاری

کد متوفی: 6241881 یازدید: 189
1322/01/06 - 1402/08/20

مرتضی انصاری

کد متوفی: 6242679 یازدید: 50
- 1402/09/23

حاج میرزا محمد مشایخی

کد متوفی: 6242973 یازدید: 21
- 1402/08/06

حاج سیدعلی اکبر مقدسی

کد متوفی: 6243383 یازدید: 38
1302/05/01 - 1383/10/10

سید عباس اطیابی

کد متوفی: 6244300 یازدید: 89
1328/04/11 - 1402/10/23

قنبرعلی وکیلی

کد متوفی: 6246251 یازدید: 10
1326/06/30 - 1402/12/02

ندا اطیابی

کد متوفی: 6246298 یازدید: 8
1362/08/19 - 1402/11/15

مرحوم حاج محمدصادق خرمی

کد متوفی: 6246913 یازدید: 102
-

مرحومه مغفوره ایران صمدی

کد متوفی: 6246914 یازدید: 111
-

خاندان قاضی زاهدی قاضی زاهدی

کد متوفی: 6248803 یازدید: 32
-

محمود توانا

کد متوفی: 6249294 یازدید: 13
-

صغری غلامی

کد متوفی: 6251069 یازدید: 12
1333/05/05 - 1394/03/05
Loading...

لطفا شکیبا باشید