آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان جلفا

هدایت محسن پور سیسی

کد متوفی: 18759 یازدید: 191
-

هدایت محسن پور

کد متوفی: 18778 یازدید: 136
-

زرنشان قنبری

کد متوفی: 35831 یازدید: 101
-

ستار فرخی

کد متوفی: 35837 یازدید: 100
-

زرنشان قنبری

کد متوفی: 35848 یازدید: 117
-

زرنشان قنبری

کد متوفی: 35867 یازدید: 111
-

زرنشان فرخی

کد متوفی: 36088 یازدید: 106
-

میرشکور اوجاقی

کد متوفی: 43394 یازدید: 111
-

معصومه ایمانزاده

کد متوفی: 43444 یازدید: 96
-

معصومه ایمانزاده

کد متوفی: 43453 یازدید: 110
-

بانومعصومه ایمانزاده

کد متوفی: 43484 یازدید: 105
-

سید قاسم میرمحمدی

کد متوفی: 6003287 یازدید: 94
-

راحله افسری

کد متوفی: 6008927 یازدید: 96
-

رحمت رحمن زاده گرگری

کد متوفی: 6009455 یازدید: 99
-

گل افشان عبادی

کد متوفی: 6013248 یازدید: 113
-

گلشانه عبادی

کد متوفی: 6013263 یازدید: 83
-

گلشانه عبادی

کد متوفی: 6013636 یازدید: 90
-

صفر قاسمیان مقدم

کد متوفی: 6022493 یازدید: 127
-

خدیجه اختر شناس

کد متوفی: 6025649 یازدید: 124
-

خدیجه اخترشناس

کد متوفی: 6026658 یازدید: 92
-

سید جعفر حسینی

کد متوفی: 6026767 یازدید: 95
-

لیلا جودی

کد متوفی: 6029753 یازدید: 109
-

حاح ملک ملکی

کد متوفی: 6033939 یازدید: 100
-

یوسفعلی مرتضی‌پور

کد متوفی: 6040133 یازدید: 115
-

ابوالفضل ایوبی گرگری

کد متوفی: 6043915 یازدید: 81
-

کربلایی مجید عدلی عتیق

کد متوفی: 6047646 یازدید: 104
-

فاطمه مسلمی

کد متوفی: 6048840 یازدید: 95
-

ایام فاطمیه ... سلام الله علیها

کد متوفی: 6051131 یازدید: 84
-

شهادت حضرت فاطمه سلام علیها

کد متوفی: 6051189 یازدید: 81
-

حسین پاشا عبادی

کد متوفی: 6058554 یازدید: 92
-

کلثوم پورصمد گرگری

کد متوفی: 6062006 یازدید: 88
-

زهرا حسین خواه علمداری

کد متوفی: 6063072 یازدید: 74
-

سارا خورشیدی گرگری

کد متوفی: 6063696 یازدید: 362
1342/01/12 - 1399/09/06

طاهره حسین خواه علمداری ( عبادی )

کد متوفی: 6066664 یازدید: 94
-

حدیقه ایمانی

کد متوفی: 6068720 یازدید: 92
- 99/11/18

فضه شرمداری علمداری

کد متوفی: 6070396 یازدید: 90
1328/2/2 - 1399/9/2

امان اله خندانپور علمداری

کد متوفی: 6072846 یازدید: 90
-

راحله عبادی علمداری

کد متوفی: 6073237 یازدید: 205
-

محمد صراحی

کد متوفی: 6073647 یازدید: 92
1362/05/07 - 1400

امان اله خندانپور علمداری

کد متوفی: 6076323 یازدید: 83
-

عبداله عبادی علمداری

کد متوفی: 6076335 یازدید: 113
-

ابراهیم آخری شجاعی

کد متوفی: 6078289 یازدید: 244
- اسفند ۹۹

ابراهیم آخری شجاعی

کد متوفی: 6092836 یازدید: 95
۱۳۵۸/۳/۱۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱

حسین سلمانپور زالی

کد متوفی: 6095508 یازدید: 76
-

حسین سلمانپورزالی

کد متوفی: 6095509 یازدید: 109
-

حسین سلمانپورزالی

کد متوفی: 6095510 یازدید: 209
-

سیده خانم حسنیه باقرالموسوی

کد متوفی: 6095633 یازدید: 438
- 1400/1/17

الحاجیه گل نسا نجفی حقی

کد متوفی: 6099735 یازدید: 81
۱۳۲۴ - ۱۳۹۹

نقی جعفرنژاد

کد متوفی: 6101775 یازدید: 82
1315/01/05 - 1390/04/05

حاج عزت‌ا... نصیری

کد متوفی: 6106878 یازدید: 322
- 1400/02/06

ولی ابدالی

کد متوفی: 6108985 یازدید: 166
-

فاطمه فرخی

کد متوفی: 6126852 یازدید: 542
1330/08/28 - 1400/04/05

ابولفضل خلفی

کد متوفی: 6127711 یازدید: 469
1344/04/08 - 1400/04/06

عارف و جمیله حسینخانی و زیادی

کد متوفی: 6151140 یازدید: 62
1328/12/09 - 1390/12/13

حاج رضا پناهی

کد متوفی: 6152211 یازدید: 79
- 1400/06/27

احد ابروان

کد متوفی: 6155959 یازدید: 119
1352/06/30 - 1400/07/02

علی نورمحمدی

کد متوفی: 6156870 یازدید: 40
- 1400/07/19

خانم فوتیده

کد متوفی: 6163268 یازدید: 5
1315/01/01 - 1400/12/31

کلثوم شمسی

کد متوفی: 6164983 یازدید: 2
-

کلثوم شمسی

کد متوفی: 6165081 یازدید: 31
1318/02/02 - 1399/09/15

ذبیح الله واعظی

کد متوفی: 6165083 یازدید: 9
1305/04/03 - 1399/08/27

تمام اموات منظور جمع

کد متوفی: 6165314 یازدید: 745
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید