آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان جلفا

هدایت محسن پور سیسی

کد متوفی: 18759 یازدید: 365
-

هدایت محسن پور

کد متوفی: 18778 یازدید: 213
-

زرنشان قنبری

کد متوفی: 35831 یازدید: 169
-

ستار فرخی

کد متوفی: 35837 یازدید: 167
-

زرنشان قنبری

کد متوفی: 35848 یازدید: 188
-

زرنشان قنبری

کد متوفی: 35867 یازدید: 174
-

زرنشان فرخی

کد متوفی: 36088 یازدید: 186
-

میرشکور اوجاقی

کد متوفی: 43394 یازدید: 178
-

معصومه ایمانزاده

کد متوفی: 43444 یازدید: 163
-

معصومه ایمانزاده

کد متوفی: 43453 یازدید: 176
-

بانومعصومه ایمانزاده

کد متوفی: 43484 یازدید: 178
-

سید قاسم میرمحمدی

کد متوفی: 6003287 یازدید: 154
-

راحله افسری

کد متوفی: 6008927 یازدید: 164
-

رحمت رحمن زاده گرگری

کد متوفی: 6009455 یازدید: 153
-

گل افشان عبادی

کد متوفی: 6013248 یازدید: 175
-

گلشانه عبادی

کد متوفی: 6013263 یازدید: 152
-

گلشانه عبادی

کد متوفی: 6013636 یازدید: 161
-

صفر قاسمیان مقدم

کد متوفی: 6022493 یازدید: 203
-

خدیجه اختر شناس

کد متوفی: 6025649 یازدید: 185
-

خدیجه اخترشناس

کد متوفی: 6026658 یازدید: 153
-

سید جعفر حسینی

کد متوفی: 6026767 یازدید: 149
-

لیلا جودی

کد متوفی: 6029753 یازدید: 174
-

حاح ملک ملکی

کد متوفی: 6033939 یازدید: 161
-

یوسفعلی مرتضی‌پور

کد متوفی: 6040133 یازدید: 165
-

ابوالفضل ایوبی گرگری

کد متوفی: 6043915 یازدید: 126
-

کربلایی مجید عدلی عتیق

کد متوفی: 6047646 یازدید: 159
-

فاطمه مسلمی

کد متوفی: 6048840 یازدید: 156
-

ایام فاطمیه ... سلام الله علیها

کد متوفی: 6051131 یازدید: 139
-

شهادت حضرت فاطمه سلام علیها

کد متوفی: 6051189 یازدید: 136
-

حسین پاشا عبادی

کد متوفی: 6058554 یازدید: 149
-

کلثوم پورصمد گرگری

کد متوفی: 6062006 یازدید: 144
-

زهرا حسین خواه علمداری

کد متوفی: 6063072 یازدید: 127
-

سارا خورشیدی گرگری

کد متوفی: 6063696 یازدید: 416
1342/01/12 - 1399/09/06

طاهره حسین خواه علمداری ( عبادی )

کد متوفی: 6066664 یازدید: 146
-

حدیقه ایمانی

کد متوفی: 6068720 یازدید: 138
- 99/11/18

فضه شرمداری علمداری

کد متوفی: 6070396 یازدید: 141
1328/2/2 - 1399/9/2

امان اله خندانپور علمداری

کد متوفی: 6072846 یازدید: 146
-

راحله عبادی علمداری

کد متوفی: 6073237 یازدید: 309
-

محمد صراحی

کد متوفی: 6073647 یازدید: 143
1362/05/07 - 1400

امان اله خندانپور علمداری

کد متوفی: 6076323 یازدید: 140
-

عبداله عبادی علمداری

کد متوفی: 6076335 یازدید: 176
-

ابراهیم آخری شجاعی

کد متوفی: 6078289 یازدید: 326
- اسفند ۹۹

ابراهیم آخری شجاعی

کد متوفی: 6092836 یازدید: 138
۱۳۵۸/۳/۱۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱

حسین سلمانپور زالی

کد متوفی: 6095508 یازدید: 126
-

حسین سلمانپورزالی

کد متوفی: 6095509 یازدید: 151
-

حسین سلمانپورزالی

کد متوفی: 6095510 یازدید: 254
-

سیده خانم حسنیه باقرالموسوی

کد متوفی: 6095633 یازدید: 508
- 1400/1/17

الحاجیه گل نسا نجفی حقی

کد متوفی: 6099735 یازدید: 129
۱۳۲۴ - ۱۳۹۹

نقی جعفرنژاد

کد متوفی: 6101775 یازدید: 133
1315/01/05 - 1390/04/05

حاج عزت‌ا... نصیری

کد متوفی: 6106878 یازدید: 367
- 1400/02/06

ولی ابدالی

کد متوفی: 6108985 یازدید: 210
-

فاطمه فرخی

کد متوفی: 6126852 یازدید: 616
1330/08/28 - 1400/04/05

ابولفضل خلفی

کد متوفی: 6127711 یازدید: 536
1344/04/08 - 1400/04/06

عارف و جمیله حسینخانی و زیادی

کد متوفی: 6151140 یازدید: 130
1328/12/09 - 1390/12/13

حاج رضا پناهی

کد متوفی: 6152211 یازدید: 132
- 1400/06/27

احد ابروان

کد متوفی: 6155959 یازدید: 373
1352/06/30 - 1400/07/02

علی نورمحمدی

کد متوفی: 6156870 یازدید: 85
- 1400/07/19

خانم فوتیده

کد متوفی: 6163268 یازدید: 40
1315/01/01 - 1400/12/31

کلثوم شمسی

کد متوفی: 6165081 یازدید: 72
1318/02/02 - 1399/09/15

ذبیح الله واعظی

کد متوفی: 6165083 یازدید: 53
1305/04/03 - 1399/08/27

فرمان صفرخانلو

کد متوفی: 6168260 یازدید: 73
1339/11/08 - 1400/09/25

حاجیه خانم رقیه عظیمی

کد متوفی: 6170419 یازدید: 31
- 1400/10/06

حاج رجب زینال زاده

کد متوفی: 6170422 یازدید: 37
-

مسلم هلقی

کد متوفی: 6179239 یازدید: 691
1348/01/02 - 1400/11/15

حاج محمدحسین شهناز

کد متوفی: 6180168 یازدید: 22
-

حاج سیدحسین هاشمی عتیق

کد متوفی: 6186285 یازدید: 220
1349/03/05 - 1399/12/20

محمدرضا کریمی گرگری

کد متوفی: 6187970 یازدید: 41
1347/01/07 - 1390/06/14

الیاس محمدیان سیه رود

کد متوفی: 6189539 یازدید: 84
1313/02/03 - 1400/12/02

صادق صادقی

کد متوفی: 6190901 یازدید: 100
-

صادق صادقی

کد متوفی: 6190904 یازدید: 16
-

صادق صادقی

کد متوفی: 6190909 یازدید: 20
-

احمد شبانی

کد متوفی: 6192372 یازدید: 26
1353/07/01 - 1397/07/06

بابک صالحی

کد متوفی: 6194022 یازدید: 148
- 1400/07/21

خدیجه صالحی

کد متوفی: 6194038 یازدید: 56
- 1400/07/14

اسمائیل سیفی

کد متوفی: 6194585 یازدید: 42
1320/03/10 - 1370/08/18

محمد جعفر زاده ایری

کد متوفی: 6198791 یازدید: 470
1337/05/16 - 1401/02/27

رسول علی پور

کد متوفی: 6209389 یازدید: 60
1355/05/01 - 1385/05/09
Loading...

لطفا شکیبا باشید