آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مبارکه

حجت الله عباس زاده

کد متوفی: 641 یازدید: 326
-

حبيب اله صادقي

کد متوفی: 843 یازدید: 191
-

حبيب اله صادقي

کد متوفی: 846 یازدید: 773
-

حاج حبیب الله علی آبادی

کد متوفی: 977 یازدید: 269
-

حاج نعمت اله خواجه

کد متوفی: 1068 یازدید: 205
-

محمدحسین(ابوالفضل) پیروزفر

کد متوفی: 1598 یازدید: 464
-

بهرام{تهران) سعدی

کد متوفی: 1853 یازدید: 272
-

حاج علی کرکوندی اصفهانی

کد متوفی: 3428 یازدید: 211
-

محمدعلی عسگری

کد متوفی: 3747 یازدید: 236
-

عوضعلی حیدری

کد متوفی: 5090 یازدید: 241
-

صغرئ سلمانی

کد متوفی: 8349 یازدید: 190
-

رحمت اله صالحي

کد متوفی: 15305 یازدید: 194
-

گلبانو يزداني

کد متوفی: 15325 یازدید: 170
-

خديجه رفيعي

کد متوفی: 15333 یازدید: 206
-

محمود صالحي

کد متوفی: 15337 یازدید: 170
-

حليمه دارابي

کد متوفی: 15339 یازدید: 177
-

عباس عباسپور

کد متوفی: 15340 یازدید: 169
-

طاهره محمدی

کد متوفی: 16950 یازدید: 184
-

جعفر قلی ابراهیمی هراتمه

کد متوفی: 17184 یازدید: 351
-

حاج مرتضی ناجیان

کد متوفی: 17505 یازدید: 205
-

حسن شفیع زاده

کد متوفی: 17842 یازدید: 217
-

عبدالله نجاتی

کد متوفی: 22542 یازدید: 189
-

عبدالله نجاتی

کد متوفی: 22547 یازدید: 326
-

حاج اصغر شفیع زاده

کد متوفی: 24548 یازدید: 277
-

همت علی یلمه

کد متوفی: 25952 یازدید: 210
-

حاج رحمت اله ایرانپور

کد متوفی: 27858 یازدید: 207
-

سیدمحمود حسینی

کد متوفی: 29302 یازدید: 172
-

بانو موسوی زاده

کد متوفی: 31378 یازدید: 223
-

بانو رقیه ایرانپور

کد متوفی: 37264 یازدید: 219
-

بانو بلقیس قاسمی

کد متوفی: 37270 یازدید: 250
-

حاج عزیزالله بهرامی

کد متوفی: 37373 یازدید: 286
-

حاج زهرا تراب زاده

کد متوفی: 38573 یازدید: 301
-

اسکندر فنایی

کد متوفی: 39470 یازدید: 187
-

صفرعلی ایرانپور

کد متوفی: 39491 یازدید: 212
-

حاجیه خانم هما شیخ زاده

کد متوفی: 39849 یازدید: 249
-

هما شیخ زاده

کد متوفی: 39984 یازدید: 197
-

غلامرضا کامکار

کد متوفی: 42309 یازدید: 166
-

رضا مختاری کرچگانی

کد متوفی: 43303 یازدید: 166
-

غلامرضا پورقربانی

کد متوفی: 45244 یازدید: 171
-

ثمین واحدی

کد متوفی: 46800 یازدید: 182
-

ثمین واحدی

کد متوفی: 46805 یازدید: 184
-

ثمین واحدی

کد متوفی: 46808 یازدید: 218
-

ثمین واحدی

کد متوفی: 46816 یازدید: 182
-

احمدرضا جعفری

کد متوفی: 46866 یازدید: 206
-

صفرعلی جعفری

کد متوفی: 46922 یازدید: 163
-

حاج نورالله جعفری

کد متوفی: 46931 یازدید: 176
-

حاج نورالله جعفری

کد متوفی: 46936 یازدید: 181
-

حاج خداداد و عبداله نجاتی

کد متوفی: 47310 یازدید: 237
-

حاج عیوضعلی احسانی

کد متوفی: 49834 یازدید: 213
-

علی محمد رضاقلیان

کد متوفی: 57796 یازدید: 235
-

حاج عیوض وحاجیه خانم عصمت احسانی

کد متوفی: 57895 یازدید: 168
-

طاهره باقری

کد متوفی: 58007 یازدید: 190
-

محمدعلی عالی

کد متوفی: 58874 یازدید: 191
-

حاجیه خانم عشرت شفیعی

کد متوفی: 63344 یازدید: 156
-

حاجیه خانم فرخنده اسماعیلی

کد متوفی: 64325 یازدید: 146
-

حاج خیراله نجاتی

کد متوفی: 65294 یازدید: 212
-

سلطان علی بهرامی

کد متوفی: 66242 یازدید: 272
-

رضا خورسندی

کد متوفی: 66772 یازدید: 168
-

گمنام وطن

کد متوفی: 68452 یازدید: 153
-

شیخ مجتبی قائمی

کد متوفی: 70062 یازدید: 224
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70951 یازدید: 148
-

منصور کیانی

کد متوفی: 73573 یازدید: 166
-

بانو مردانی

کد متوفی: 78023 یازدید: 192
-

استاد حاج عباسعلی ایران پور

کد متوفی: 6003712 یازدید: 182
-

فاطمه صفایی

کد متوفی: 6007401 یازدید: 155
-

حاج عبدالعلی رحیمی

کد متوفی: 6008010 یازدید: 179
-

غلامعلی ضیائی

کد متوفی: 6009200 یازدید: 163
-

حاجیه خانم مریم صالحی

کد متوفی: 6009817 یازدید: 169
-

مظفر قریشوندی

کد متوفی: 6009888 یازدید: 155
-

محمدرضا قدیری

کد متوفی: 6010959 یازدید: 146
-

بهمن احمدی

کد متوفی: 6011914 یازدید: 198
-

سکینه غلامی و بختیار کیانی

کد متوفی: 6017673 یازدید: 184
-

بابا علی جزیره پور

کد متوفی: 6017688 یازدید: 192
-

حاج علی غلامی

کد متوفی: 6018259 یازدید: 154
-

حاج احمدرضا نوری

کد متوفی: 6021706 یازدید: 177
-

حاج خیرالله شیخان

کد متوفی: 6021727 یازدید: 174
-

حاج اسفندیار کرونی

کد متوفی: 6021927 یازدید: 190
-

حاج علی ابراهیمی

کد متوفی: 6021978 یازدید: 179
-

کبری امینی

کد متوفی: 6022172 یازدید: 152
-

مرتضى سليمى

کد متوفی: 6025612 یازدید: 178
-

زهرا شرافت

کد متوفی: 6031440 یازدید: 139
-

سردار قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032321 یازدید: 152
-

سید ایمان هاشمی

کد متوفی: 6032645 یازدید: 219
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033230 یازدید: 132
-

اقدس اکبری

کد متوفی: 6034157 یازدید: 194
-

پروین علیرضایی

کد متوفی: 6034224 یازدید: 142
-

حسین نصیری

کد متوفی: 6034236 یازدید: 143
-

عفت میرزایی

کد متوفی: 6038142 یازدید: 158
-

اقدس یزدانی

کد متوفی: 6039624 یازدید: 194
-

کریم صادقی

کد متوفی: 6039635 یازدید: 142
-

کربلایی رضا امیرخانی

کد متوفی: 6040087 یازدید: 157
-

جعفر دهقانی

کد متوفی: 6042035 یازدید: 148
-

جواد دهقانی

کد متوفی: 6042056 یازدید: 142
-

عباس دهقانی

کد متوفی: 6042062 یازدید: 114
-

کربلایی جواد دهقانی

کد متوفی: 6042071 یازدید: 154
-

سید محمد حسین علم الهدی

کد متوفی: 6042222 یازدید: 112
-

مهندس علی قاسمی

کد متوفی: 6051399 یازدید: 157
-

حاج حسین جلالی

کد متوفی: 6051624 یازدید: 153
-

بهمن احمدی

کد متوفی: 6052624 یازدید: 143
-

پدر عزیزم حاج حسینعلی بابایی

کد متوفی: 6052749 یازدید: 137
-

بهمن احمدی

کد متوفی: 6052893 یازدید: 216
-

امید مهیاری

کد متوفی: 6053925 یازدید: 370
-

حاج عزیزالله جعفری

کد متوفی: 6054067 یازدید: 121
-

حاج علی باقری

کد متوفی: 6054076 یازدید: 107
-

ایران هاشمی

کد متوفی: 6055421 یازدید: 161
1332/6/4 - 1394/10/29

ایران هاشمی

کد متوفی: 6055426 یازدید: 155
۴۶۱۳۳۲ - ۲۹۱۰۱۳۹۴

ایران هاشمی

کد متوفی: 6055430 یازدید: 147
۴۶۱۳۳۲ - ۲۹۱۰۱۳۹۴

مممم قققق

کد متوفی: 6055923 یازدید: 174
-

علی اکبری

کد متوفی: 6058052 یازدید: 136
-

قاسم بادرنگ بویه

کد متوفی: 6058633 یازدید: 154
- ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

قاسم بادرنگ بویه

کد متوفی: 6058636 یازدید: 159
- 1399/10/28

علی اکبری

کد متوفی: 6059312 یازدید: 142
-

حاجيه خانم مرادي

کد متوفی: 6060428 یازدید: 148
- 1399/10/21

باقر مرادی

کد متوفی: 6061085 یازدید: 163
- ۱۳۹۹/۱۱/۷

و همسر باوفایش،حاجیه خانم ایران بابایی

کد متوفی: 6065106 یازدید: 128
۱۳۲۴/۷/۲۶ - ۱۳۹۷/۷/۷

و همسر باوفایش،حاجیه خانم ایران بابایی

کد متوفی: 6065117 یازدید: 115
۱۳۲۴/۶/۷ - ۱۳۹۷/۷/۷

و همسر باوفایش،حاجیه خانم ایران بابایی

کد متوفی: 6065121 یازدید: 129
۱۳۲۴/۷/۲۶ - ۱۳۹۷/۷/۷

و همسر باوفایش حاجیه خانم ایران بابایی۱۳۲۴/۷/

کد متوفی: 6065125 یازدید: 172
۱۳۲۴/۷/۲۶ - ۱۳۹۷/۷/۷

مراد علی ضیایی

کد متوفی: 6066146 یازدید: 139
۱۳۱۱/۱۱/۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

حسن صفاپور

کد متوفی: 6067926 یازدید: 157
-

حاج سید مهدی شفیع نژاد

کد متوفی: 6075247 یازدید: 317
1326/4/4 - 1399/8/27

سکینه جعفری

کد متوفی: 6076330 یازدید: 267
- 1399/12/06

سکینه جعفری

کد متوفی: 6076342 یازدید: 342
- 1399/12/06

فاطمه زینلی

کد متوفی: 6077641 یازدید: 206
-

حاج عبدالله‌ آرامی خیرآبادی

کد متوفی: 6078690 یازدید: 163
1307/03/15 - 1392/11/10

حاجیه خانم پوران بهرامی

کد متوفی: 6082370 یازدید: 318
- 1399/12/21

رحمت الله یوسفی

کد متوفی: 6083120 یازدید: 225
۱۳۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

رحمت علی شفیع زاده

کد متوفی: 6083724 یازدید: 161
- 1399/12/25

حاج رحمت الله یوسفی

کد متوفی: 6090846 یازدید: 160
1320 - 99/11/21

حاجیه خانم سکینه صالحی

کد متوفی: 6091322 یازدید: 393
-

حاجیه خانم سکینه صالحی

کد متوفی: 6091334 یازدید: 207
-

حاج محمد کریم ابرهیمی

کد متوفی: 6092330 یازدید: 155
-

حاج محمد کریم ابراهیمی

کد متوفی: 6092443 یازدید: 450
-

کد متوفی: 6097521 یازدید: 329
-

اسفندیار باقرزاده

کد متوفی: 6100795 یازدید: 183
-

هوشنگ باقری کاهکش

کد متوفی: 6101418 یازدید: 180
- ۱۴۰۰/۱/۲۳

یدالله مومن زاده

کد متوفی: 6101592 یازدید: 280
1344/01/01 - 1379/04/20

کد متوفی: 6101650 یازدید: 131
-

علیداد حدادی

کد متوفی: 6103205 یازدید: 130
- ۱۳۹۸/۳/۲۱

مريم صابري

کد متوفی: 6108909 یازدید: 1212
1374/12/15 - 1399/7/9

رقیه هادی کریمی

کد متوفی: 6109371 یازدید: 596
۱۳۴۶/۴/۳۰ - ۱۳۹۶/۶۲۲

حاج سید میرزا حسینی

کد متوفی: 6110414 یازدید: 152
1311/9/10 - 1399/2/20

حاج سید میرزا حسینی

کد متوفی: 6110419 یازدید: 144
۱۳۱۱/۰۹/۱۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

حاج سید میرزا حسینی

کد متوفی: 6110431 یازدید: 341
1311/09/10 - 1399/02/20

ابوالفضل قربانی

کد متوفی: 6111907 یازدید: 288
1321/2/2 - 1400/2/13

حاج حسین فتحی

کد متوفی: 6112848 یازدید: 174
1298 - 1363

بانو اشرف مبارکه

کد متوفی: 6113220 یازدید: 183
-

بانو اشرف مبارکه

کد متوفی: 6113224 یازدید: 158
۰۵۰۲۱۳۴۴ -

حاج کریم ( امامقلی ) نصوحی

کد متوفی: 6114027 یازدید: 196
1328/7/4 - 1397/6/5

خدامراد ابراهیم محمدی

کد متوفی: 6114594 یازدید: 775
59/10/27 - 99/11/14

علیرضا عباسیان

کد متوفی: 6116542 یازدید: 98
۱۳۴۵/۰۳/۰۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مادری مهربان و دلسوز حاجیه خانم امیر خانی

کد متوفی: 6119865 یازدید: 315
- 1400/03/02

کرمعلی سلیمانی

کد متوفی: 6120197 یازدید: 182
1311/07/16 - 1400/02/29

مرضیه غلامی

کد متوفی: 6123574 یازدید: 949
1360/12/15 - 1400/03/15

کرمعلی سلیمانی

کد متوفی: 6126169 یازدید: 464
- 1400/02/29

حاج کریم کبولی

کد متوفی: 6126510 یازدید: 88
- 1395/05/30

نعمت الله کرمی

کد متوفی: 6127971 یازدید: 68
-

شهید عبدالکریم حسین زاده

کد متوفی: 6129482 یازدید: 1275
-

پژمان اسماعیلی

کد متوفی: 6129996 یازدید: 542
-

پژمان اسماعیلی

کد متوفی: 6130020 یازدید: 84
1360/04/03 - 1400/04/20

سید حسین لقائی

کد متوفی: 6132370 یازدید: 106
- 1400/04/22

حاج محمد باقری بداغ‌آبادی

کد متوفی: 6134837 یازدید: 233
1343/03/10 - 1400/05/07

کربلایی بانو محمدی

کد متوفی: 6135750 یازدید: 100
1340/01/01 - 1400/05/07

سجاد محمدی

کد متوفی: 6140012 یازدید: 1176
1377/06/29 - 1400/05/19

حاج حسن رضایی

کد متوفی: 6141242 یازدید: 203
-

ابراهیم شرفی

کد متوفی: 6147888 یازدید: 93
-

کربلایی رمضان عباسی

کد متوفی: 6148794 یازدید: 81
- 1400/06/15

کربلایی خیرالله میرزایی

کد متوفی: 6152790 یازدید: 668
1329/06/04 - 1400/06/06

اشرف سادات متحملیان

کد متوفی: 6154450 یازدید: 467
- 1395/07/07

محمد قنبری

کد متوفی: 6158589 یازدید: 132
1362/03/06 - 1400

محمد قنبری

کد متوفی: 6158590 یازدید: 94
1369/08/08 - 1400/07/30

پروین السادات موسوی

کد متوفی: 6164651 یازدید: 61
1338/11/10 - 1400/09/08

پروین موسوی

کد متوفی: 6165793 یازدید: 52
-

پروین موسوی

کد متوفی: 6165794 یازدید: 68
-

بانو پروین موسوی بانو پروین موسوی

کد متوفی: 6165799 یازدید: 59
-

بانو پروین موسوی

کد متوفی: 6165800 یازدید: 56
-

بانو پروین موسوی

کد متوفی: 6165801 یازدید: 45
-

حاجیه خانم مریم غلامی

کد متوفی: 6169867 یازدید: 229
1345 - 1400/08/28

حاج نوروزعلی فخری فخرآبادی

کد متوفی: 6171610 یازدید: 153
1334/01/04 - 1400/10/03

حسن نوری

کد متوفی: 6172257 یازدید: 397
1323/06/13 - 1400/09/18

حاج يوسف مرادي

کد متوفی: 6172472 یازدید: 87
-

راضیه سادات زمانی

کد متوفی: 6172608 یازدید: 59
-

بهروز خلیلی

کد متوفی: 6173078 یازدید: 178
-

زهرا باقریان

کد متوفی: 6173108 یازدید: 150
-

پرویز صالحی

کد متوفی: 6173115 یازدید: 131
-

پرویز صالحی

کد متوفی: 6173116 یازدید: 65
1349/11/25 - 1400/05/11

فرامرز خواجه

کد متوفی: 6173130 یازدید: 653
1347/02/15 - 1400/09/24

بهنام فروغی

کد متوفی: 6174443 یازدید: 88
1359/11/17 - 1397/02/13

علیرضا قاسمی

کد متوفی: 6175201 یازدید: 53
- 1400/10/24

علیرضا قاسمی

کد متوفی: 6175203 یازدید: 448
1333 - 1400/10/24

سید حسین (اکبر) موسوی

کد متوفی: 6178559 یازدید: 155
1334/01/04 - 1400/11/10

محمود کریمیان

کد متوفی: 6178688 یازدید: 55
1359/01/01 - 1399/08/04

حاجیه خانم محمدی ‌‌

کد متوفی: 6181761 یازدید: 36
-

کربلایی رمضان ایرانپور

کد متوفی: 6182403 یازدید: 89
-

حیدرعلی ابوالقاسمی

کد متوفی: 6182411 یازدید: 49
-

فاطمه الوندی

کد متوفی: 6182414 یازدید: 240
-

شهربانو نوروزی

کد متوفی: 6183363 یازدید: 40
1325/05/15 - 1393/01/16

شهربانو نوروزی

کد متوفی: 6183364 یازدید: 65
-

علی آزادی

کد متوفی: 6186273 یازدید: 93
1364/04/01 - 1395/03/19

محمد چوپانی

کد متوفی: 6186360 یازدید: 550
1359/06/30 - 1400/12/12

محمدرضا(بهادر) نجفی

کد متوفی: 6186985 یازدید: 28
-

احمدرضا(بهادر) نجفی

کد متوفی: 6186986 یازدید: 55
1341/01/05 - 1400/12/09

احمدرضا (بهادر) نجفی

کد متوفی: 6186989 یازدید: 261
1341/01/05 - 1400/12/09

احمدرضا (بهادر) نجفی

کد متوفی: 6188767 یازدید: 70
1341/01/05 - 1400/12/09

احمدرضا (بهادر) نجفی

کد متوفی: 6188792 یازدید: 271
1341/01/05 - 1400/12/09

کربلایی نصرالله میرزائی

کد متوفی: 6188980 یازدید: 47
-

نصراله میرزایی

کد متوفی: 6189441 یازدید: 37
-

حاج کاظم درویشی

کد متوفی: 6190541 یازدید: 45
-

حاج فرهاد سدهی

کد متوفی: 6190663 یازدید: 54
1330/11/10 - 1397/07/14

حاج حسین عباسی

کد متوفی: 6192074 یازدید: 114
-

شکرالله صادقی

کد متوفی: 6192103 یازدید: 109
-

اقدس رحیمی

کد متوفی: 6193111 یازدید: 53
- 1400/02/29

عبدالخالق کریمیان

کد متوفی: 6193112 یازدید: 44
1315/01/10 - 1366/10/26

معصومه خالوزاده

کد متوفی: 6193444 یازدید: 103
1324/01/22 - 1401/01/28

رضا ایزدی

کد متوفی: 6200823 یازدید: 137
1330/12/29 - 1388/03/09

حاج محمد علی رئیسی مبارکه

کد متوفی: 6203844 یازدید: 77
1318/11/02 - 1399/01/15

حاج منصور ایرانپور

کد متوفی: 6203959 یازدید: 49
1340/06/04 - 1400/11/14

کرمعلی ملت

کد متوفی: 6204142 یازدید: 70
-

محمد رضا نمازی

کد متوفی: 6205582 یازدید: 270
- 1401/04/09

محمدرضا سلیمانی

کد متوفی: 6205695 یازدید: 40
-

محسن بهرامی

کد متوفی: 6209782 یازدید: 198
-

ابراهیم خورزوان

کد متوفی: 6211598 یازدید: 35
- 1401/05/20

حاج احمد قاراخانی

کد متوفی: 6211950 یازدید: 45
- 1401/05/23

مهری بابایی

کد متوفی: 6212098 یازدید: 95
1342/01/10 - 1401/02/08

منیژه رضائی

کد متوفی: 6212408 یازدید: 196
- 1401/04/24

حاج تقی نوری

کد متوفی: 6213108 یازدید: 25
- 1400/01/25

کربلایی محمود شفیعی

کد متوفی: 6218020 یازدید: 21
- 1401/04/19

خدابخش بابایی

کد متوفی: 6218297 یازدید: 50
1343/02/04 - 1399/02/08

حاج بختیار خلیلی مبارکه

کد متوفی: 6219469 یازدید: 147
1324/10/10 - 1401/09/03

حاج حسن باقریان سرارودی

کد متوفی: 6219888 یازدید: 192
1331/04/10 - 1385/04/10

علی باقریان

کد متوفی: 6219911 یازدید: 61
1387/10/27 - 1390/01/01

رقیه ابوطالبی

کد متوفی: 6222347 یازدید: 42
-

حیدر کاظمی

کد متوفی: 6222456 یازدید: 34
1324/12/29 - 1391/12/30

حاج علی قربانی

کد متوفی: 6223854 یازدید: 81
- 1396/11/27

جهان حسامی

کد متوفی: 6223856 یازدید: 37
-

اکبرقلی صادقی

کد متوفی: 6223858 یازدید: 14
1318/01/01 - 1399/02/11

سعید خلیلیان

کد متوفی: 6224104 یازدید: 104
1343/04/01 - 1401/11/19

ابراهیم غلامی

کد متوفی: 6226425 یازدید: 34
-

هادی کاظمی

کد متوفی: 6232171 یازدید: 12
1365/04/02 - 1402/03/12

حاج مهدی پیراکه

کد متوفی: 6238172 یازدید: 19
1314/03/10 - 1388/08/15

محمدمهدی نظری

کد متوفی: 6238805 یازدید: 23
1381/09/19 - 1399/07/16

حاج رحمت اله نصرالهی

کد متوفی: 6239149 یازدید: 10
-

محمد احسانی

کد متوفی: 6239675 یازدید: 10
1379/03/01 - 1402/03/28

محمد ،سمیه وتوران احسانی

کد متوفی: 6239677 یازدید: 766
-

عباسعلی سیده فاطمه سلیمانی،موسوی

کد متوفی: 6239682 یازدید: 5
- 1389/12/10

زینب فخری

کد متوفی: 6239687 یازدید: 13
-

زینب فخری

کد متوفی: 6239937 یازدید: 275
1363/03/24 - 1402/07/25

کربلایی مرتضی گردانی

کد متوفی: 6240062 یازدید: 201
1347/08/13 - 1402/08/05

غلامعلی فلاح

کد متوفی: 6241439 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید