آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نایین

ضرب علی یاری

کد متوفی: 1757 یازدید: 306
-

غلامرضا فخارزاده نایینی

کد متوفی: 21740 یازدید: 452
-

همدم خانم توسلی نائینی

کد متوفی: 21907 یازدید: 330
-

محمد علی اعظمی نائینی

کد متوفی: 21912 یازدید: 356
-

محمد رضا اعظمی نائینی

کد متوفی: 21917 یازدید: 330
-

حاج قنبر مطهری نایینی

کد متوفی: 21949 یازدید: 276
-

خدیجه بنده علی نایینی

کد متوفی: 22274 یازدید: 251
-

حاج عبدالحسن ميزااميري

کد متوفی: 22728 یازدید: 301
-

فاطمه فودازی

کد متوفی: 24550 یازدید: 290
-

فاطمه فودازی

کد متوفی: 24705 یازدید: 268
-

فاطمه فودازی

کد متوفی: 24963 یازدید: 303
-

علی نصر

کد متوفی: 25126 یازدید: 1185
-

سپیده طالبی

کد متوفی: 25565 یازدید: 494
-

کربلایی محمد سعادت

کد متوفی: 25668 یازدید: 309
-

کربلایی محمد سعادت

کد متوفی: 25670 یازدید: 271
-

ناصــــــــــــــــر کریمیان

کد متوفی: 26061 یازدید: 273
-

حاج داود رحیمی

کد متوفی: 26463 یازدید: 332
-

حاج رمضان بلانیان

کد متوفی: 26465 یازدید: 269
-

حاج حسین اقا کاویانی

کد متوفی: 26469 یازدید: 341
-

علی اکبر رحیمی

کد متوفی: 26473 یازدید: 324
-

حسین حاجی آقا بیکی نایینی

کد متوفی: 26487 یازدید: 299
-

حاجیه شهربانو فرح آبادی زاده

کد متوفی: 27006 یازدید: 403
-

معصومه طالبی مزرعه شاهی

کد متوفی: 27314 یازدید: 279
-

محمد حعفر قاسمی تودشکی

کد متوفی: 27705 یازدید: 260
-

حاج ولی الله بلانیان

کد متوفی: 27881 یازدید: 304
-

حاج میرزا محمود بلانیان

کد متوفی: 27883 یازدید: 341
-

ابراهیم بلانیان

کد متوفی: 27884 یازدید: 301
-

مصطفی محمدی فیض آباد

کد متوفی: 32818 یازدید: 264
-

منصوره شفیعی

کد متوفی: 35897 یازدید: 456
-

کربلایی ابراهیم ترابی

کد متوفی: 36944 یازدید: 270
-

کربلایی ابراهیم ترابی

کد متوفی: 36945 یازدید: 281
-

محمد قاسمی تودشکچویی

کد متوفی: 42920 یازدید: 490
-

میرزا علی محمد عبدانی

کد متوفی: 44217 یازدید: 277
-

کربلایی محمد رحیمی مزرعه شاهی

کد متوفی: 46282 یازدید: 247
-

حاج حسین قنبری جندابه

کد متوفی: 49706 یازدید: 311
-

فتح الله کریمی

کد متوفی: 50552 یازدید: 258
-

حاج حسن قاسمی کجانی

کد متوفی: 52092 یازدید: 324
-

مجید جهان پناه

کد متوفی: 55400 یازدید: 342
-

سکینه صل علی نایینی

کد متوفی: 55631 یازدید: 249
-

حاج حسین جبلی

کد متوفی: 62671 یازدید: 251
-

حسین حیدری

کد متوفی: 62853 یازدید: 239
-

حاج محمد توکلی

کد متوفی: 64122 یازدید: 281
-

حاج محمد توکلی

کد متوفی: 64593 یازدید: 279
-

محمد علی حسینی

کد متوفی: 70592 یازدید: 239
-

کرمعلی رحیمی تودشکی

کد متوفی: 71740 یازدید: 219
-

رحیم رضایی

کد متوفی: 71831 یازدید: 214
-

حسن عباسی تودشکی

کد متوفی: 71904 یازدید: 299
-

عماد احمدی

کد متوفی: 78214 یازدید: 286
-

غلامعلی محمدی مزرعه شاهی

کد متوفی: 79606 یازدید: 253
-

فاطمه (کلثوم ) عاشقی حسین آباد

کد متوفی: 79680 یازدید: 219
-

احمد سقاباشی نایینی

کد متوفی: 80084 یازدید: 247
-

حاج حسن صفری صفری محمدی

کد متوفی: 6004716 یازدید: 530
-

حاج خلیل حاجی نقدی (حاج ملامهدی)

کد متوفی: 6006245 یازدید: 276
-

حاج حسن یوسف پور محمدی

کد متوفی: 6006433 یازدید: 247
-

حاج ملاباقر واعظی نیستانک

کد متوفی: 6006692 یازدید: 297
-

مریم رحیمی داپاری

کد متوفی: 6007260 یازدید: 225
-

سید روح الله حسینی پناه

کد متوفی: 6020395 یازدید: 286
-

محمدرضا حیدریان نایینی

کد متوفی: 6020514 یازدید: 226
-

حاج عبدالحسین محمدی محمدی

کد متوفی: 6022480 یازدید: 287
-

عبدالرسول تقی زاده کجانی

کد متوفی: 6024208 یازدید: 305
-

رقیه کریمی

کد متوفی: 6024768 یازدید: 209
-

فیروز زاهدی انارکی

کد متوفی: 6030100 یازدید: 271
1349 - 1379

محمدعلی قاسم پور انارکی

کد متوفی: 6030161 یازدید: 241
-

رقیه کریمی

کد متوفی: 6032123 یازدید: 211
-

کربلایی کرمعلی داوودی

کد متوفی: 6032191 یازدید: 210
-

حاج يارعلي رحماني

کد متوفی: 6032881 یازدید: 249
-

نرگس دوستی

کد متوفی: 6036125 یازدید: 224
-

حاج صغری کریمی

کد متوفی: 6036959 یازدید: 245
-

سعید خطیب‌نیا

کد متوفی: 6040586 یازدید: 200
-

سعید خطیب نیا

کد متوفی: 6040593 یازدید: 219
-

فاطمه فودای

کد متوفی: 6041099 یازدید: 187
-

سعید خطیب نیا

کد متوفی: 6041517 یازدید: 265
-

عباس پوربافرانی

کد متوفی: 6042096 یازدید: 167
-

کربلایی محمد احمدی زمانی

کد متوفی: 6042300 یازدید: 261
-

کبری عسگری

کد متوفی: 6042335 یازدید: 182
-

شهربانو رضاپور انارکی

کد متوفی: 6042352 یازدید: 177
-

شهربانو رضاپور انارکی

کد متوفی: 6042356 یازدید: 196
-

حاجیه خانم عامری

کد متوفی: 6042430 یازدید: 196
-

محمدعلی ورپایی

کد متوفی: 6044132 یازدید: 187
-

سید بیژن افتخارزاده فاطمی نایینی

کد متوفی: 6045099 یازدید: 216
-

محمدعلی ورپایی

کد متوفی: 6045353 یازدید: 213
-

محمدعلی ورپایی

کد متوفی: 6045362 یازدید: 203
-

حاج خدابخش فرّخ

کد متوفی: 6045986 یازدید: 223
-

محمود ضیایی

کد متوفی: 6046055 یازدید: 278
-

عباس پوربافرانی

کد متوفی: 6046754 یازدید: 194
-

حاج محمد رضا سودخانی نایینی

کد متوفی: 6048371 یازدید: 278
-

عباس رحیم پور نایینی

کد متوفی: 6048820 یازدید: 219
-

مریم ثابتی

کد متوفی: 6048863 یازدید: 215
-

حاج محمد رضا سودخانی

کد متوفی: 6051980 یازدید: 215
-

رضا پیروزمند

کد متوفی: 6053124 یازدید: 175
-

مهدی صداقت

کد متوفی: 6056984 یازدید: 278
1342/11/20 - 1396/11/26

کربلایی فاطمه فودازی

کد متوفی: 6058707 یازدید: 170
-

حاجیه خانم معصومه پوربافرانی

کد متوفی: 6059274 یازدید: 224
۱۳۲۵/۰۲/۰۲ - ۱۳۸۷/۱۱/۰۴

حاج کریم حسنی

کد متوفی: 6059512 یازدید: 315
07/08/1317 - 05/11/1394

فاطمه قیومیان محمدی

کد متوفی: 6059656 یازدید: 230
-

کربلایی مهدی یزدانی

کد متوفی: 6064530 یازدید: 176
-

حجت الاسلام حاج شیخ محمد واعظی محمدی

کد متوفی: 6067373 یازدید: 272
- 1399/11/18

خدیجه عباسی تودشکی

کد متوفی: 6068859 یازدید: 145
۱۳۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

از 26 بهمن 98 تا 24 بهمن 99

کد متوفی: 6070034 یازدید: 258
1398/11/26 - 1399/11/24

علی اکبر پورصلحی نایینی

کد متوفی: 6073150 یازدید: 206
- 1399/11/26

صدیقه برزگری نا‌‌‌‌یینی

کد متوفی: 6073541 یازدید: 153
- 1399/11/30

ابوالفضل عابدی جلال آباد

کد متوفی: 6077330 یازدید: 294
-

سروناز شیخی

کد متوفی: 6077666 یازدید: 197
1314/02/09 - 1399/06/19

سروناز شیخی

کد متوفی: 6077669 یازدید: 181
1314/02/09 - 1399/06/19

استاد مشهدی مراد اسماعیلی

کد متوفی: 6079017 یازدید: 192
- 1346

حاج قاسم فردوسی زاده نایینی

کد متوفی: 6081936 یازدید: 210
-

حاج قاسم فردوسی زاده

کد متوفی: 6081940 یازدید: 202
-

عبدالصمد فودازی و فاطمه فودازی

کد متوفی: 6091983 یازدید: 311
1305/05/23 - 1370/07/14

خلیل محمدی محمدی

کد متوفی: 6096001 یازدید: 272
- 1400/01/14

بتول سادات حسینی

کد متوفی: 6098071 یازدید: 349
-

حاج سید هادی بنی طبا

کد متوفی: 6099231 یازدید: 829
-

الله یار سعیدی

کد متوفی: 6101864 یازدید: 480
1330/1/3 - 1400/1/29

اكبر قاسمى

کد متوفی: 6102952 یازدید: 268
1340/4/20 - 1399/12/22

اکبر قاسمی جندابه

کد متوفی: 6103101 یازدید: 255
1340/4/20 - 1399/12/22

محمود حسنی بافرانی

کد متوفی: 6104575 یازدید: 176
1315/9/1 - 1400/1/31

کد متوفی: 6104578 یازدید: 199
-

حاج محمود حسنی بافرانی

کد متوفی: 6104972 یازدید: 1972
1315/9/1 - 1400/1/31

کد متوفی: 6105059 یازدید: 171
-

میرزاابوالقاسم نظری محمدی

کد متوفی: 6105500 یازدید: 274
- 1400/02/05

مرحوم سعید بلانیان

کد متوفی: 6105731 یازدید: 813
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

آقای سعید باقی زاده

کد متوفی: 6106041 یازدید: 278
-

احمد عرب بافرانی

کد متوفی: 6107689 یازدید: 459
- ۱۳۹۴/۸/۹

غلامحسین عباسی حسین آبادی

کد متوفی: 6107971 یازدید: 197
-

علی اکبر پورصلعی نایینی

کد متوفی: 6108188 یازدید: 370
۲۸ ۵ ۱۳۰۹ - ۲۵ ۱۱ ۱۳۹۹

مریم اوشنی

کد متوفی: 6108436 یازدید: 416
1304/05/06 - 1400/02/05

حوا و حاجیه خانم صغری محمدی محمدی

کد متوفی: 6109242 یازدید: 542
-

میرزا ابوالفضل شاطریان محمدی

کد متوفی: 6109659 یازدید: 323
-

شهربانو ترابی دستگردویی

کد متوفی: 6110073 یازدید: 494
-

نجات صادق پور

کد متوفی: 6115403 یازدید: 1207
-

فاطمه مردانی

کد متوفی: 6117209 یازدید: 214
- 1400/02/25

شهید مجید جهان پناه

کد متوفی: 6117414 یازدید: 186
- 1362/2/28

حاج ابوالفضل عابدین نژاد نایینی

کد متوفی: 6117558 یازدید: 229
01/02/1320 - 77/1/10

مرحومه مریم عابدینی محمدی

کد متوفی: 6120211 یازدید: 202
-

حسین عباسی

کد متوفی: 6123799 یازدید: 148
1313/11/10 - 1400/07/27

فضل الله کریمی بلان

کد متوفی: 6126102 یازدید: 239
-

حسین خورسند

کد متوفی: 6128239 یازدید: 603
- 1400/04/05

اعظم امینی

کد متوفی: 6128867 یازدید: 211
1348/02/03 - 1400/03/17

عبدالرحیم حسینیان‌فر

کد متوفی: 6129455 یازدید: 157
1343 - 1379/04/29

حاج عبد المجید یوسفی محمدی

کد متوفی: 6130717 یازدید: 262
- 1400/04/22

مسعود ایرانپور انارکی

کد متوفی: 6132117 یازدید: 437
1342/07/20 - 1400/04/02

سید کمال فاطمی محمدی

کد متوفی: 6133143 یازدید: 1322
- 1400/05/01

سیدکمال فاطمی محمدی

کد متوفی: 6133376 یازدید: 372
- 1400/05/01

حاج ابراهیم صبا(عربیان)

کد متوفی: 6134165 یازدید: 548
- 1400/05/04

سید کمال فاطمی محمدی

کد متوفی: 6134185 یازدید: 1241
1355/01/01 - 1400/05/01

عصمت حسینیان نائینی

کد متوفی: 6134357 یازدید: 848
1323/11/17 - 1400/04/29

محسن عسگری

کد متوفی: 6134908 یازدید: 485
-

محمدعلی اباذری

کد متوفی: 6135099 یازدید: 719
- 1400/05/07

حاجیه خانم صفورا زارعان قهی

کد متوفی: 6139075 یازدید: 140
1312 - 1400/03/06

فاطمه کربلائیون محمدی

کد متوفی: 6139453 یازدید: 132
-

فاطمه کربلائیون محمدی

کد متوفی: 6139461 یازدید: 286
- 1400/05/19

حاج ملاعلی اسماعیلی

کد متوفی: 6140116 یازدید: 157
-

پدران ومادران آسمانی

کد متوفی: 6141028 یازدید: 557
-

رقیه قاسمی

کد متوفی: 6142137 یازدید: 257
-

رضا مردانی

کد متوفی: 6150709 یازدید: 157
1333/03/04 - 1400/06/06

رضا بقائی مقدم

کد متوفی: 6152176 یازدید: 170
- 1400/01/12

عزت منجذب

کد متوفی: 6152375 یازدید: 216
-

هادی شهریاری محمدی

کد متوفی: 6153377 یازدید: 239
- 1400/07/01

حسین عباسی

کد متوفی: 6158189 یازدید: 103
- 1400/07/27

حاج ابوالفضل حیدری زاده

کد متوفی: 6158263 یازدید: 649
1319/07/29 - 1400/07/25

ماشااله عابدی

کد متوفی: 6162867 یازدید: 104
1324/11/20 - 1392/09/24

شاد روان کربلایی سید مهدی موسی کاظمی

کد متوفی: 6165890 یازدید: 131
1307 - 1400/09/13

کربلایی سید مهدی موسی کاظمی

کد متوفی: 6166360 یازدید: 112
-

حامد ومحمد حسین فرخی حاجی آباد

کد متوفی: 6166627 یازدید: 258
-

حاج کمال یمانی نائینی

کد متوفی: 6166650 یازدید: 511
1308/04/05 - 1400/08/21

عباس محمدی اروجه

کد متوفی: 6167998 یازدید: 155
-

مریم عباسی حسین آبادی

کد متوفی: 6169199 یازدید: 181
1358/04/01 - 1397/10/11

حشمت خانم امیریان نایینی

کد متوفی: 6169554 یازدید: 62
-

رسول پوربافرانی

کد متوفی: 6170108 یازدید: 160
1374 - 1391/10/10

مرادعلی پهلوانی

کد متوفی: 6170243 یازدید: 97
1324 - 1400/09/29

مرادعلی پهلوانی

کد متوفی: 6170289 یازدید: 154
1324 - 1400/09/29

محمد متولی زاده نایینی

کد متوفی: 6170922 یازدید: 247
1337 - 1400/10/07

رضا صفری

کد متوفی: 6171015 یازدید: 97
-

حاج عباسقلی ملکی

کد متوفی: 6171545 یازدید: 277
1326/04/07 - 1400/08/15

حاج محمدرضا سودخانی نایینی

کد متوفی: 6172522 یازدید: 1085
-

حاج سیدحسین موسوی طبا

کد متوفی: 6173014 یازدید: 101
-

پروانه اسماعیلی

کد متوفی: 6173237 یازدید: 75
-

معصومه وزیری

کد متوفی: 6173402 یازدید: 382
1316/02/20 - 1400/10/11

کربلایی رحمت الله قربانی

کد متوفی: 6174416 یازدید: 376
- 1400/10/18

زنده یادمحمدحسین عابدی عابدی

کد متوفی: 6174792 یازدید: 106
-

حاجیه خانم زمزم برزگری نائینی

کد متوفی: 6174919 یازدید: 310
- 1400/10/20

سید حمزه موسوی فلاح آبادی

کد متوفی: 6178604 یازدید: 94
- 1400/11/14

خدیجه خارزنی

کد متوفی: 6178813 یازدید: 152
1327/02/06 - 1397/06/02

محمد اسماعیلی

کد متوفی: 6179000 یازدید: 84
1315/06/07 - 1394/11/15

صمد خارزنی

کد متوفی: 6179039 یازدید: 140
-

فاطمه اسدی اسداباد

کد متوفی: 6180911 یازدید: 71
1350/02/02 - 1398/03/03

فاطمه اسدی اسداباد

کد متوفی: 6180912 یازدید: 122
1350/02/02 - 1398/03/03

کربلایی یدالله ملکوتی خواه

کد متوفی: 6183523 یازدید: 119
1323/01/01 - 1395/05/19

حاج محمد كريمى

کد متوفی: 6183565 یازدید: 74
- 1400/11/02

ابوالحسن و احمد آرندیان

کد متوفی: 6183860 یازدید: 113
-

حاجیه زهرا افضل نایینی

کد متوفی: 6184709 یازدید: 79
1302/05/05 - 1394/04/17

حاجیه خانم صدیقه چاهیانچی چاهیانچی و چائی چیان

کد متوفی: 6184801 یازدید: 93
1303/01/01 - 1389/06/20

محمد متولی زاده نائینی

کد متوفی: 6185035 یازدید: 130
1339/12/07 - 1400/10/04

سیدعلی موسی کاظمی

کد متوفی: 6187473 یازدید: 96
-

زهرا جعفریان

کد متوفی: 6187474 یازدید: 99
-

رمضان و صغري بلانيان

کد متوفی: 6188611 یازدید: 76
- 1379/10/19

حاج حسين آقا كاوياني

کد متوفی: 6189007 یازدید: 145
1308 - 1379/11/09

حاج سید جواد موسی کاظمی محمدی

کد متوفی: 6197275 یازدید: 244
-

کربلایی خلیل عبایی محمدی

کد متوفی: 6197277 یازدید: 85
-

کربلایی خلیل عبائی محمدی

کد متوفی: 6197279 یازدید: 161
-

کربلایی یدالله ملکوتی خواه

کد متوفی: 6198892 یازدید: 84
1323/01/01 - 1395/05/19

کربلایی یدالله ملکوتی خواه

کد متوفی: 6198893 یازدید: 79
-

ایراندخت امیریان

کد متوفی: 6200409 یازدید: 92
1315/12/01 - 1401/02/17

مصطفی صالح فر

کد متوفی: 6200517 یازدید: 72
-

حاج محمدعلی ملکی

کد متوفی: 6202806 یازدید: 106
1319 - 1400/09/17

احمدرضا برزوئیان

کد متوفی: 6205580 یازدید: 267
1347/05/19 - 1394/04/13

حسین دهقانی معینی

کد متوفی: 6205592 یازدید: 210
1336/03/02 - 1395/01/16

حاج رضا رضایی

کد متوفی: 6205620 یازدید: 145
1330/05/05 - 1398/09/09

جعفر اوشنی

کد متوفی: 6206856 یازدید: 133
- 1401/04/23

جعفر اوشنی

کد متوفی: 6207011 یازدید: 154
- 1401/04/23

سیده خدیجه امامیان

کد متوفی: 6208269 یازدید: 88
1320/04/10 - 1399/08/27

حاج حسین قنبریان نائینی

کد متوفی: 6209769 یازدید: 174
-

محمود اسماعیلی

کد متوفی: 6210454 یازدید: 224
1315/09/01 - 1400/05/30

علی مستقیمی نائینی

کد متوفی: 6213029 یازدید: 107
1304/03/10 - 1401/04/12

سید بیژن افتخارزاده فاطمی

کد متوفی: 6218899 یازدید: 79
1341/08/20 - 1399/08/29

فاطمه و داوود نجاری و گرگیان

کد متوفی: 6222485 یازدید: 62
-

حاج محمد محمدی تمینانی

کد متوفی: 6225910 یازدید: 490
1327/02/02 - 1401/12/09

فاطمه شیخ محمدی

کد متوفی: 6228431 یازدید: 90
1307/01/01 - 1399/02/01

حاج نورالله یادگاری

کد متوفی: 6228618 یازدید: 52
- 1383/11/29

حاج حسن اسفیجانی

کد متوفی: 6233597 یازدید: 34
-

عطیه اسماعیلی

کد متوفی: 6233755 یازدید: 32
-

حاج علی اکبر میرزابیگی نائینی

کد متوفی: 6238140 یازدید: 78
- 1402/06/30

کربلایی حاج غلامرضا صفری محمدی

کد متوفی: 6238724 یازدید: 387
- 1381/07/15

مائده حاجی زاده

کد متوفی: 6238729 یازدید: 32
1381/09/29 - 1402/08/27

حاج احمد جبلی نائینی

کد متوفی: 6239209 یازدید: 597
-

ابوالفضل هرمزنصیری

کد متوفی: 6239259 یازدید: 23
-

حاجیه خانم چلمقانی

کد متوفی: 6239491 یازدید: 227
-

حاج محمد رضا شریعتی

کد متوفی: 6240089 یازدید: 52
- 1402/08/14

محمد سلیس یکتا

کد متوفی: 6241407 یازدید: 59
- 1402/09/06

علیرضا نایبی نائینی

کد متوفی: 6242462 یازدید: 76
1341/01/10 - 1402/09/23

گوهر رمضانی

کد متوفی: 6244857 یازدید: 150
- 1402/11/02

رباب کاشفیان محمدی

کد متوفی: 6247693 یازدید: 10
1337/03/12 - 1402/08/20

رباب کاشفیان محمدی

کد متوفی: 6247808 یازدید: 304
1337/03/12 - 1402/08/19

بتول آقایی محمدی

کد متوفی: 6247886 یازدید: 7
1340/01/10 - 1402/07/07

یوسف رضائی

کد متوفی: 6248628 یازدید: 141
- 1399/02/04

مامان فزده ملکی انارکی

کد متوفی: 6250170 یازدید: 7
1307/01/01 - 1403/01/14
Loading...

لطفا شکیبا باشید