آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نطنز

حسن نجف طرقی

کد متوفی: 2678 یازدید: 121
-

عباسعلی جلالیان

کد متوفی: 3311 یازدید: 110
-

جعفر اقا جلالیان

کد متوفی: 3313 یازدید: 94
-

نصرت فتح الهی

کد متوفی: 4745 یازدید: 113
-

حشمت اخلاق پسند

کد متوفی: 4764 یازدید: 108
-

علی وخورشید فتحی-باقری

کد متوفی: 5886 یازدید: 90
-

علی فتحی

کد متوفی: 6093 یازدید: 118
-

خورشید باقری

کد متوفی: 6095 یازدید: 109
-

علی فتحی

کد متوفی: 6328 یازدید: 82
-

علی بی باک

کد متوفی: 8442 یازدید: 96
-

حاج حسین طیبی رهنی

کد متوفی: 8558 یازدید: 84
-

حاجیه انسیه طیبی رهنی

کد متوفی: 8590 یازدید: 86
-

حاج حبيب اله شهبازيان

کد متوفی: 8635 یازدید: 78
-

سیداسماعیل حسینی برزی

کد متوفی: 8928 یازدید: 90
-

محمد خانی کلهرودی

کد متوفی: 9699 یازدید: 111
-

حسن اسدی

کد متوفی: 10941 یازدید: 88
-

رضا احمدي طامه

کد متوفی: 11857 یازدید: 170
-

ابوالفضل قنبری طامه

کد متوفی: 12121 یازدید: 92
-

اسماعیل عظیمی امین

کد متوفی: 12776 یازدید: 97
-

محمد امین مظاهری

کد متوفی: 12777 یازدید: 250
-

مبینا کمالی

کد متوفی: 12871 یازدید: 91
-

حاج ماشاالله محمدی طامه

کد متوفی: 13131 یازدید: 114
-

ربابه سادات میری

کد متوفی: 15074 یازدید: 203
-

نصرت(جمیله) عرب عامری

کد متوفی: 15160 یازدید: 88
-

ابوالقاسم کبیری طامه

کد متوفی: 15165 یازدید: 98
-

علي اصغر صفاري نطنزي

کد متوفی: 15742 یازدید: 82
-

سیدرضا موسوی نطنزی

کد متوفی: 16123 یازدید: 84
-

حاج سیدرضا موسوی

کد متوفی: 18787 یازدید: 81
-

فاطمه قدیری

کد متوفی: 19438 یازدید: 111
-

محمد احمدی ده ابادی

کد متوفی: 23812 یازدید: 102
-

شادروان فریبا-مهین مکاری نژاد

کد متوفی: 29365 یازدید: 99
-

فرخ احسانی چیمه

کد متوفی: 29707 یازدید: 126
-

حسین موی

کد متوفی: 30022 یازدید: 89
-

رضا ابوالحسنی چیمه

کد متوفی: 30550 یازدید: 80
-

صغرا ابوالحسنی

کد متوفی: 32233 یازدید: 93
-

صغری خانم اسدی

کد متوفی: 32236 یازدید: 83
-

حسین ابراهیمی

کد متوفی: 32317 یازدید: 101
-

مجتبی کریم باغچه

کد متوفی: 32403 یازدید: 82
-

عباس کریم باغچه

کد متوفی: 32405 یازدید: 77
-

حاجیه خانم اشرف حیدری علیزاده

کد متوفی: 34075 یازدید: 118
-

عباس سپهری

کد متوفی: 34099 یازدید: 80
-

حیدرعلی حاجی زاده مریم اکبری

کد متوفی: 35621 یازدید: 71
-

حاج حسین بابایی

کد متوفی: 38088 یازدید: 87
-

حاجیه صغری صنوبری

کد متوفی: 38089 یازدید: 80
-

عصمت اسدسلطان

کد متوفی: 40051 یازدید: 63
-

محمدحسین ترابی سرشکی

کد متوفی: 40412 یازدید: 72
-

حاج علی اقا ترابی سرشکی

کد متوفی: 40416 یازدید: 108
-

حشمت خانم ریسه ای

کد متوفی: 46020 یازدید: 72
-

عزت بیگم حسینی خالدی

کد متوفی: 46352 یازدید: 72
-

حاج علی آقا فخاری

کد متوفی: 48691 یازدید: 69
-

حاج علی آقا فخاری

کد متوفی: 48701 یازدید: 120
-

سید علی اکبر نوری تکیه

کد متوفی: 49055 یازدید: 66
-

محمود فروزاد

کد متوفی: 51225 یازدید: 148
-

حاج سید عباس رسول زاده حسینی

کد متوفی: 51960 یازدید: 76
-

علی اکبر اسدی وبتول شاه ابادی

کد متوفی: 52069 یازدید: 65
-

ابوالفضل شاطررجبی

کد متوفی: 52187 یازدید: 90
-

علی نقی زاده

کد متوفی: 52241 یازدید: 68
-

علی نقی زاده

کد متوفی: 52297 یازدید: 91
-

حاج لطیف برات طرقی

کد متوفی: 52327 یازدید: 88
-

حاج علی توتونچی

کد متوفی: 52865 یازدید: 66
-

فاطمه پورعسگر

کد متوفی: 52897 یازدید: 64
-

حاج محمد بابائی

کد متوفی: 52900 یازدید: 97
-

صادق علی صادق پور

کد متوفی: 52938 یازدید: 66
-

حاج علی صفری

کد متوفی: 53998 یازدید: 67
-

صغری نصرالله زاده

کد متوفی: 55519 یازدید: 68
-

حاج حسین ناطقی

کد متوفی: 55723 یازدید: 81
-

امیر رحیمی طرقی

کد متوفی: 58155 یازدید: 71
-

رسول جلالیان

کد متوفی: 58796 یازدید: 91
-

رسول جلالیان

کد متوفی: 58834 یازدید: 71
-

حسین فتحی

کد متوفی: 60622 یازدید: 55
-

آرامستان باغمیران

کد متوفی: 62363 یازدید: 96
-

حاج اکبر عظیمی

کد متوفی: 62523 یازدید: 87
-

حاج علی صالح جو

کد متوفی: 62698 یازدید: 73
-

سید حسین امامی نژاد

کد متوفی: 63269 یازدید: 60
-

احمد علی رحیمی

کد متوفی: 64958 یازدید: 79
-

غلامحسین شهریاری

کد متوفی: 65001 یازدید: 80
-

اشرف (ایران) بروجردی علوی

کد متوفی: 65620 یازدید: 96
-

نعمت آله ابطحی فاطمه حسینی

کد متوفی: 65975 یازدید: 64
-

شهربانو کاظمی ده آبادی

کد متوفی: 66362 یازدید: 68
-

فاطمه پورعسگر

کد متوفی: 66866 یازدید: 60
-

حاج منوچهر کریمپور نطنزی

کد متوفی: 68887 یازدید: 71
-

محسن حاجی زاده

کد متوفی: 74633 یازدید: 153
-

احمد فرجی خالدی

کد متوفی: 75092 یازدید: 127
-

محسن حاجی زاده

کد متوفی: 75156 یازدید: 70
-

حاج علی قنائیان

کد متوفی: 76442 یازدید: 56
-

حاجیه طاهره مهربانی

کد متوفی: 79870 یازدید: 58
-

محمود مرادی

کد متوفی: 6002359 یازدید: 72
-

مریم شیرزاد

کد متوفی: 6004613 یازدید: 128
-

ماشااله ابوالحسنی

کد متوفی: 6004847 یازدید: 65
-

حاجیه خانم فاطمه بکائی نطنزی

کد متوفی: 6004892 یازدید: 65
-

حسين صفوى

کد متوفی: 6008123 یازدید: 56
-

حسين هادى سهى

کد متوفی: 6008150 یازدید: 56
-

توران جلالى سهى

کد متوفی: 6008155 یازدید: 62
-

غلامعلی کرمی وشوشادی

کد متوفی: 6009316 یازدید: 101
-

سید تقی نجفی نژاد

کد متوفی: 6010251 یازدید: 70
-

حاج جعفر کشمیری

کد متوفی: 6010528 یازدید: 75
-

فاطمه السادات امامی نژاد

کد متوفی: 6010682 یازدید: 70
-

حاج دخیل(عباس) احمدی کیا

کد متوفی: 6010693 یازدید: 91
-

نعمت الله رجب پور

کد متوفی: 6016949 یازدید: 149
-

نصراله جعفری بیدهندی

کد متوفی: 6018216 یازدید: 60
-

نصراله جعفری بیدهندی

کد متوفی: 6018230 یازدید: 126
-

محمد گیویان طرقی

کد متوفی: 6018582 یازدید: 74
-

علی پیرفلک

کد متوفی: 6018667 یازدید: 94
-

عباس جوادی

کد متوفی: 6019208 یازدید: 70
-

عباس جوادی

کد متوفی: 6019211 یازدید: 65
-

عباس جوادی

کد متوفی: 6019746 یازدید: 68
-

حاج حمید رضا رحیمی

کد متوفی: 6022390 یازدید: 89
-

بتول خانم کمالی

کد متوفی: 6022990 یازدید: 87
-

فرخ بیگم شمس کمجانی

کد متوفی: 6024218 یازدید: 156
-

حسین ذاکریان بادی

کد متوفی: 6027743 یازدید: 68
-

حاج محمد محمد علی زاده

کد متوفی: 6028092 یازدید: 91
-

خیرالنسا مرادی بیدهندی

کد متوفی: 6028102 یازدید: 73
-

استاد ماشااله مرادی بیدهندی

کد متوفی: 6028137 یازدید: 75
-

قاسمعلی آقابابایی کمشچه

کد متوفی: 6028677 یازدید: 71
-

حاج علی میرزایی

کد متوفی: 6028732 یازدید: 131
-

ایمان حسینیان

کد متوفی: 6028767 یازدید: 100
-

قاسمعلی آقابابایی

کد متوفی: 6028799 یازدید: 63
-

عباس صدیقی

کد متوفی: 6028814 یازدید: 73
-

مرتضی صمدی طاری

کد متوفی: 6030806 یازدید: 825
-

کد متوفی: 6031027 یازدید: 67
-

حاج حسین شمسی نطنزی

کد متوفی: 6032131 یازدید: 103
-

رضا اسفندیاری

کد متوفی: 6032794 یازدید: 87
-

رضا اسفندیاری

کد متوفی: 6032797 یازدید: 66
-

رضا اسفندیاری

کد متوفی: 6032800 یازدید: 103
-

عباس سعیدی خادم

کد متوفی: 6033597 یازدید: 66
-

عباس سعیدی خادم

کد متوفی: 6033600 یازدید: 63
-

مریم فردوسی

کد متوفی: 6033699 یازدید: 67
-

هاجی محمد عسکری ده آبادی

کد متوفی: 6033714 یازدید: 64
-

کد متوفی: 6036324 یازدید: 67
-

کد متوفی: 6036355 یازدید: 73
-

کد متوفی: 6036368 یازدید: 138
-

احمد رضا جامعي

کد متوفی: 6037558 یازدید: 94
-

فاطمه ابوذری

کد متوفی: 6038631 یازدید: 69
-

حسن قماشی

کد متوفی: 6043523 یازدید: 92
-

سید داود حسینی خالدی

کد متوفی: 6045019 یازدید: 60
-

سید داود حسینی خالدی

کد متوفی: 6045026 یازدید: 76
-

مهرآسا امینی

کد متوفی: 6045798 یازدید: 73
-

فاطمه ماندیان بادی

کد متوفی: 6048097 یازدید: 67
-

مریم حاجی محمودی

کد متوفی: 6048305 یازدید: 69
-

فاطمه نصیری علیایی

کد متوفی: 6048311 یازدید: 221
-

مریم حاجی محمودی

کد متوفی: 6048330 یازدید: 83
-

مریم حاجی محمودی

کد متوفی: 6048340 یازدید: 67
-

صدیقه بیگم خدام الحسینی

کد متوفی: 6051160 یازدید: 267
-

حاج سیدمرتضی ذاکرالحسینی

کد متوفی: 6051168 یازدید: 58
-

حاج سید مرتضی ذاکرالحسینی

کد متوفی: 6051195 یازدید: 300
-

مریم قلعه نایبی

کد متوفی: 6051873 یازدید: 52
-

عبدا... ابوذری

کد متوفی: 6051964 یازدید: 49
-

اعظم جلالیان

کد متوفی: 6052535 یازدید: 93
-

اعظم جلالیان

کد متوفی: 6052829 یازدید: 75
-

زهرا بهارلویی

کد متوفی: 6054715 یازدید: 63
-

سیدحسینوسوی موسوی

کد متوفی: 6055767 یازدید: 61
۱۳۴۰/۷/۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

فاطمه زرابادی

کد متوفی: 6056365 یازدید: 112
1321/01/01 - 1399/10/29

فاطمه باغبادی

کد متوفی: 6056537 یازدید: 57
-

حاج سیدعلی ذاکرالحسینی

کد متوفی: 6057246 یازدید: 76
-

سید حسین موسوی

کد متوفی: 6059439 یازدید: 58
-

سید حسین موسوی خالدیش

کد متوفی: 6059442 یازدید: 60
-

سید حسین موسوی

کد متوفی: 6059446 یازدید: 74
-

جمیله سلمانی طامه

کد متوفی: 6063596 یازدید: 88
1322/04/05 - 1399/11/24

آرزو تبرایی نطنزی

کد متوفی: 6064483 یازدید: 116
-

علی خادمی مزده

کد متوفی: 6067411 یازدید: 70
۱۳۴۰ - ۱۳۹۹

شمایل پرسم

کد متوفی: 6067479 یازدید: 76
-

مجتبی اسمعیل زاده مهابادی

کد متوفی: 6068792 یازدید: 171
۱۳۵۳/۸/۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

طاهره سادات ابریشم

کد متوفی: 6068885 یازدید: 100
1329/04/12 - 1397/12/24

رقیه مومنی مزده

کد متوفی: 6069121 یازدید: 57
۱۳۲۱ - ۱۳۹۹

رقیه مومنی مزده

کد متوفی: 6069122 یازدید: 69
-

حمزه پجا

کد متوفی: 6069679 یازدید: 59
1371/03/26 - 1399/12/12

بلقیس غنمی

کد متوفی: 6069683 یازدید: 82
1311/01/01 - 1395/11/24

حسینعلی رحیم طرقی

کد متوفی: 6074827 یازدید: 105
-

حسین قدیمی

کد متوفی: 6075637 یازدید: 288
1313/07/10 - 1398/10/14

بانو لیلا صادقیان

کد متوفی: 6076750 یازدید: 78
1362/5/6 - 1398/12/19

بانو لیلا صادقیان

کد متوفی: 6076754 یازدید: 82
1362/5/6 - 1398/12/19

بانو لیلا صادقیان

کد متوفی: 6076772 یازدید: 72
1362/5/6 - 1398/12/19

بانو لیلا صادقیان

کد متوفی: 6076783 یازدید: 95
1362/05/06 - 1398/12/19

بانو لیلا صادقیان

کد متوفی: 6076792 یازدید: 74
1362/05/06 - 1398/12/19

بانو لیلا صادقیان

کد متوفی: 6076797 یازدید: 104
1362/05/06 - 1398/12/19

مادری مهربان و دلسوز بانو هاجرخدایاری

کد متوفی: 6077541 یازدید: 63
1323/11/29 - 1398/12/25

اکبر کاظم رضی

کد متوفی: 6080882 یازدید: 109
-

عباس شایان

کد متوفی: 6081169 یازدید: 633
28/2/1351 - 24/12/1396

رحمت الله کرامت

کد متوفی: 6081330 یازدید: 64
-

رحمت الله کرامت

کد متوفی: 6081331 یازدید: 177
1345/4/12 - 1389/10/5

سید محسن برهمند

کد متوفی: 6081369 یازدید: 77
- ۱۳۹۸.۱۲.۲۱

سید محسن برهمند

کد متوفی: 6081370 یازدید: 69
- ۱۳۹۸.۱۲.۲۱

حسین برزگری

کد متوفی: 6082801 یازدید: 68
- 1399/12/22

مرحوم مغفور سید عباس واقفی طرقی

کد متوفی: 6083390 یازدید: 82
-

فاطمه قصابی پور

کد متوفی: 6090657 یازدید: 185
- 1399/12/29

حاج علیرضا حسین عباس رحمت الله حمیده عملی و شفیعی

کد متوفی: 6090688 یازدید: 87
۱۳۰۴۰۵۱۰ - ۱۳۹۷۰۷۲۸

مهین مکاری نژاد

کد متوفی: 6092332 یازدید: 71
۱۳۴۳/۱۱/۰۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نعمت الله ابطحی

کد متوفی: 6093297 یازدید: 105
01/02/1320 - 10/1/1397

سیدعبدالله عبداله زاده حسینی

کد متوفی: 6093573 یازدید: 75
- 1400/01/10

سیدعبدالله عبدالله زاده حسینی

کد متوفی: 6094745 یازدید: 67
1347 - 1400

سیدعبدالله عبدالله زاده حسینی

کد متوفی: 6094747 یازدید: 205
1347 - 1400

سید اسماعیل حسن زاده طباطبایی

کد متوفی: 6097578 یازدید: 177
1304 - 1374/8/26

نصرالله وشایی

کد متوفی: 6097904 یازدید: 115
- 1393/9/19

علی وشایی

کد متوفی: 6097907 یازدید: 135
- 1399/11/8

حاج سید رضا طباطبائی فر

کد متوفی: 6097908 یازدید: 106
- 1392/8/15

حاج حسین غریبی

کد متوفی: 6099109 یازدید: 81
-

حاج حسین غریبی

کد متوفی: 6099118 یازدید: 385
-

حسین علافیان

کد متوفی: 6099356 یازدید: 92
-

حاج بخشعلی اکبری

کد متوفی: 6099428 یازدید: 77
-

حاج حسین غریبی

کد متوفی: 6099462 یازدید: 140
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

محمد رضا بامیری

کد متوفی: 6100599 یازدید: 836
-

فاطمه محلوجی

کد متوفی: 6100692 یازدید: 61
4.1.1345 - 9.9.1383

حاجیه بتول خانم حقیقی نظری

کد متوفی: 6100864 یازدید: 748
1310/05/10 - 1400/01/26

حاج سید رضا رسولزاده حسینی

کد متوفی: 6101010 یازدید: 63
-

سیدرضا رسول‌زاده حسینی

کد متوفی: 6101066 یازدید: 200
- 1400/01/28

حاج قدمعلی ابوالقاسمي ریسه

کد متوفی: 6102209 یازدید: 392
- 1400/01/23

حاج سید رضا رسولزاده حسینی

کد متوفی: 6102845 یازدید: 437
-

رضا علیزاده

کد متوفی: 6103112 یازدید: 56
-

رضا علیزاده

کد متوفی: 6103114 یازدید: 65
-

کد متوفی: 6103142 یازدید: 92
-

خانم نصرت اسماعیلی سرشکی

کد متوفی: 6103150 یازدید: 196
-

محمد دیزایی

کد متوفی: 6103288 یازدید: 199
۱۳۱۰/۱/۱ - ۱۳۹۹/۲/۲

حاج رضا علیزاده

کد متوفی: 6104551 یازدید: 392
1327/03/05 - 1400/02/01

ناصر قربیان

کد متوفی: 6106921 یازدید: 294
-

ناصر قربیان

کد متوفی: 6107187 یازدید: 453
-

فاطمه قصابی

کد متوفی: 6107291 یازدید: 491
- 1399/12/30

رضا بکایی

کد متوفی: 6108350 یازدید: 67
23/11/1327 - 07/02/1400

رضا بکایی

کد متوفی: 6108352 یازدید: 813
23/11/1326 - 07/02/1400

ربابه شکوهی

کد متوفی: 6111412 یازدید: 104
-

عصمت زندیه

کد متوفی: 6111978 یازدید: 80
-

میر عبدالکریم میرمهدی کمجانی

کد متوفی: 6113569 یازدید: 88
-

حاج حسين كاملي

کد متوفی: 6113583 یازدید: 75
4/4/1310 - 8/12/1395

غلامرضا زرفشان

کد متوفی: 6114193 یازدید: 395
-

ربابه شکوهی طرقی

کد متوفی: 6115051 یازدید: 796
1340/01/10 - 1400/02/12

سید محمد میرمحمد

کد متوفی: 6116457 یازدید: 56
1338/1/4 - 1400/1/23

سید محمد میرمحمد کربلایی

کد متوفی: 6116462 یازدید: 39
1338/1/4 - 1400/1/23

سید محمد میر محمد

کد متوفی: 6116471 یازدید: 697
1338/1/4 - 1400/1/23

فاطمه السادات امامی نژاد

کد متوفی: 6116933 یازدید: 434
1347/06/15 - 1398/02/27

فاطمه سادات حسینی

کد متوفی: 6120251 یازدید: 64
1320/06/09 - 1393/03/05

سید مهدی یزدان پرست

کد متوفی: 6121146 یازدید: 87
1312/06/03 - 1386/09/04

حاجیه خانم حشمت میرترابی

کد متوفی: 6122381 یازدید: 192
- 1400/03/11

شاهین اسدی

کد متوفی: 6124112 یازدید: 1445
-

حاج حسین کبیرزاده نطنزی

کد متوفی: 6124165 یازدید: 192
1320/12/08 - 1399/01/26

محمدرضا محمدی

کد متوفی: 6130751 یازدید: 164
1359/03/01 - 1400/03/17

حاج غلامرضا رحیم طرقی

کد متوفی: 6133310 یازدید: 430
- 1400/05/01

حاج محمد علیرحیمی

کد متوفی: 6139652 یازدید: 30
-

حاج محمد دهقان جزنی

کد متوفی: 6139894 یازدید: 69
1323/12/08 - 1400/05/23

رضا کریمی

کد متوفی: 6149611 یازدید: 16
-

شادروان ابوالفضل رسولی

کد متوفی: 6151507 یازدید: 278
1347/05/01 - 1400/06/24

حسن محبوبی

کد متوفی: 6153390 یازدید: 141
- 1400/06/19

کربلایی حسن محبوبی

کد متوفی: 6154952 یازدید: 44
-

فاطمه خضری

کد متوفی: 6155097 یازدید: 264
-

بتول شبانی اوره

کد متوفی: 6155876 یازدید: 320
- 1400/07/12

حمیده سبزبخت

کد متوفی: 6156126 یازدید: 33
-

حمیده سبزبخت

کد متوفی: 6156134 یازدید: 45
-

فرهاد اسلامي نطنزي

کد متوفی: 6156360 یازدید: 22
1349/01/05 - 1400/07/14

حبیب اله براتی

کد متوفی: 6159576 یازدید: 462
1332/03/02 - 1400/08/05

مرحومه حاجیه خانم فاطمه آگاهی

کد متوفی: 6159834 یازدید: 337
- 1400/08/04

سیف الله گیاهی

کد متوفی: 6159978 یازدید: 10
1317/09/17 -

سید رضا امیر واقفی

کد متوفی: 6162426 یازدید: 404
1315/10/01 - 1399/08/27

فاطمه خانوم رحیمی ریسه

کد متوفی: 6166676 یازدید: 55
1309 - 1400/09/17

حاج نعمت اله و حسین بیطاری خالدی

کد متوفی: 6170268 یازدید: 2
-

فاطمه سادات طباطبایی فر

کد متوفی: 6171897 یازدید: 8
-

خر باقری خری خرالاغ

کد متوفی: 6172389 یازدید: 4
1291/07/16 - 1292/08/09

احترام سادات میرسیدی

کد متوفی: 6172757 یازدید: 56
1342/01/01 - 1399/10/13

مهندس فریدون نسرانی

کد متوفی: 6173340 یازدید: 22
-

علیرضا نسرانی

کد متوفی: 6173391 یازدید: 24
-

حسن صالحیان خالدی

کد متوفی: 6174356 یازدید: 151
1356/06/01 - 1400/04/18

عذرا فرجی خالدی

کد متوفی: 6174423 یازدید: 16
1328/01/24 - 1392/10/22

محمد باقری

کد متوفی: 6174689 یازدید: 28
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید