آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان طالقان

محمدرضا جعفریان (شیخ سلمانی)

کد متوفی: 2233 یازدید: 304
-

زین العابدین حاتمی

کد متوفی: 5370 یازدید: 211
-

حاج غفار مصلحی

کد متوفی: 5378 یازدید: 233
-

حاج احسان اله کلانکی

کد متوفی: 7133 یازدید: 308
-

زعفر گرشاسبی

کد متوفی: 10097 یازدید: 180
-

محمد محرابی

کد متوفی: 27061 یازدید: 214
-

محمد محرابی

کد متوفی: 27074 یازدید: 206
-

عبدالله ادیبی

کد متوفی: 27080 یازدید: 200
-

عبدالله ادیبی

کد متوفی: 27083 یازدید: 222
-

عبدالله ادیبی

کد متوفی: 27085 یازدید: 243
-

عبدالله ادیبی

کد متوفی: 27088 یازدید: 232
-

ناهید روستایی

کد متوفی: 27093 یازدید: 307
-

محمد محرابی

کد متوفی: 27098 یازدید: 215
-

گلجهان رئیسی

کد متوفی: 27394 یازدید: 191
-

گلبانو فرامرزی

کد متوفی: 27465 یازدید: 212
-

مختار فرامرزی

کد متوفی: 27469 یازدید: 277
-

مختار فرامرزی

کد متوفی: 27471 یازدید: 192
-

امان الله فرامرزی

کد متوفی: 27476 یازدید: 213
-

مادر شهید سرافراز حسن فرامرزی

کد متوفی: 27479 یازدید: 217
-

صدراله مهرانی

کد متوفی: 28223 یازدید: 238
-

نساء(صدری) رضایی

کد متوفی: 28587 یازدید: 205
-

هوشنگ مهرانی

کد متوفی: 28637 یازدید: 252
-

سبحان حدادي

کد متوفی: 28660 یازدید: 222
-

محمد حسن مهرانی(صادقی)

کد متوفی: 28815 یازدید: 230
-

محمدطاهر و بهادر مهرانی

کد متوفی: 28872 یازدید: 192
-

حبیب اله مهرانی

کد متوفی: 29130 یازدید: 202
-

ماه بانو مهرانی

کد متوفی: 29805 یازدید: 286
-

عیسی مهرانی(بهشتی)

کد متوفی: 29859 یازدید: 236
-

علی اکبر مهرانی

کد متوفی: 29885 یازدید: 242
-

حاجیه خانم افضل ملوک الهویی

کد متوفی: 30131 یازدید: 242
-

صفر آهنگری

کد متوفی: 30217 یازدید: 195
-

صفر آهنگری

کد متوفی: 30255 یازدید: 193
-

خانم سیده نجیمه کیایی

کد متوفی: 30303 یازدید: 216
-

آقای سید صالح کیایی

کد متوفی: 30756 یازدید: 214
-

حاج تقی زینعلی

کد متوفی: 30792 یازدید: 216
-

حاج نوروز علی زینعلی

کد متوفی: 30847 یازدید: 202
-

حاج نوروز علی زینعلی

کد متوفی: 30858 یازدید: 229
-

هاجر آبجی الهویی

کد متوفی: 30910 یازدید: 218
-

آقای شفیع زینعلی

کد متوفی: 31019 یازدید: 229
-

خانم خورشید زینعلی

کد متوفی: 31029 یازدید: 397
-

خانم محرم بانو زینعلی

کد متوفی: 31050 یازدید: 223
-

حاج علی پاشایی

کد متوفی: 31067 یازدید: 235
-

مینا خانم یحیایی

کد متوفی: 31688 یازدید: 219
-

محمدرضا شجاعی

کد متوفی: 37679 یازدید: 302
1322/12/25 - 1359/07/02

حاج ضیغم (موسی) عقبایی

کد متوفی: 37720 یازدید: 287
-

حاجی سهراب مصلحی

کد متوفی: 40050 یازدید: 429
-

غلامعلی ادیبی

کد متوفی: 42502 یازدید: 180
-

حبیبه مسیبی

کد متوفی: 44329 یازدید: 371
-

صفیه قربانی

کد متوفی: 44337 یازدید: 214
-

محمد قاسم محمودی

کد متوفی: 44343 یازدید: 249
-

مریم مسیبی

کد متوفی: 44412 یازدید: 185
-

رضا محمودی

کد متوفی: 44415 یازدید: 233
-

حاج غلامرضا ميثاقي

کد متوفی: 44968 یازدید: 267
-

استاد کرم گرشاسبی

کد متوفی: 46403 یازدید: 246
-

احمد پایکاری

کد متوفی: 50238 یازدید: 206
-

علی سلطان محمدی

کد متوفی: 52526 یازدید: 174
-

علی جعفری‌مهر

کد متوفی: 53647 یازدید: 243
-

سید صمصام الدین قاضی میرسعید

کد متوفی: 53776 یازدید: 188
-

مسعود تاجدینی

کد متوفی: 56103 یازدید: 140
-

مسعود تاجدینی

کد متوفی: 56122 یازدید: 153
-

حاجیه خانم زینب شاه حسینی

کد متوفی: 59115 یازدید: 191
-

اکرم محمودی

کد متوفی: 60260 یازدید: 187
-

رضا محمودی

کد متوفی: 60264 یازدید: 155
-

انصارالله گرشاسبی

کد متوفی: 60651 یازدید: 178
-

حاج مرتضی هادیان

کد متوفی: 65582 یازدید: 175
-

سید محمد میرسعید قاضی

کد متوفی: 65883 یازدید: 145
-

معروف میران

کد متوفی: 68515 یازدید: 135
-

ربابه سادات میرسلیمی

کد متوفی: 72254 یازدید: 143
-

سیدمحسن میرحسینی

کد متوفی: 74140 یازدید: 153
-

رقیه هادیان

کد متوفی: 74141 یازدید: 161
-

استاد کرمعلی گرشاسبی

کد متوفی: 75713 یازدید: 197
-

سید علی اکبر قاضی میرسعید

کد متوفی: 76393 یازدید: 279
-

فخراله اهنگری

کد متوفی: 6003574 یازدید: 174
-

فخراله اهنگری

کد متوفی: 6004871 یازدید: 161
-

حاج داوود لهراسبی

کد متوفی: 6006687 یازدید: 164
-

راحیل سلطانیان

کد متوفی: 6008735 یازدید: 113
-

عمه بانو صباغ

کد متوفی: 6008761 یازدید: 298
- 1383/04/07

ذکریا جزنی

کد متوفی: 6008862 یازدید: 174
-

گل بوته مرندی

کد متوفی: 6008892 یازدید: 165
-

عبدلعلی مرندی

کد متوفی: 6008894 یازدید: 157
-

ماه جهان مرندی

کد متوفی: 6008897 یازدید: 152
-

ماه جهان دیزانی

کد متوفی: 6008899 یازدید: 163
-

عبداله شاه‌حسینی

کد متوفی: 6009554 یازدید: 153
-

گلبانو میناوندچال

کد متوفی: 6010006 یازدید: 155
-

کرمعلی ربیعی

کد متوفی: 6011936 یازدید: 222
-

بانوصنم شاه حسینی

کد متوفی: 6012094 یازدید: 185
-

سید برات صادقیان مطهر

کد متوفی: 6012436 یازدید: 144
-

سید شاهمیر عظیمی

کد متوفی: 6012873 یازدید: 141
-

ام البنین مهرانی

کد متوفی: 6014251 یازدید: 180
-

کوچکعلی آطاهریان

کد متوفی: 6020645 یازدید: 189
-

شعبانعلی شهیدی

کد متوفی: 6020809 یازدید: 164
-

محمدرضا جعفریان

کد متوفی: 6020851 یازدید: 158
-

اموات خاندان شهیدی

کد متوفی: 6020953 یازدید: 193
-

خاندان شهیدی

کد متوفی: 6020971 یازدید: 194
-

درگذشتگان خاندان شهیدی

کد متوفی: 6020999 یازدید: 166
-

سودابه عبدالحسینی

کد متوفی: 6025477 یازدید: 149
-

احمد علی عزیزی

کد متوفی: 6025594 یازدید: 183
-

علی اکبر سلطان محمدی

کد متوفی: 6032307 یازدید: 159
-

گلشاه ملاصالحی

کد متوفی: 6032855 یازدید: 142
-

گلشاه ملاصالحی

کد متوفی: 6032859 یازدید: 155
-

زینت جعفریان

کد متوفی: 6034359 یازدید: 151
-

شیما جعفریان

کد متوفی: 6034384 یازدید: 157
-

عزیزالله پورنیا

کد متوفی: 6034783 یازدید: 161
-

عزیزالله پورنیا

کد متوفی: 6034784 یازدید: 124
-

عزیزالله پورنیا

کد متوفی: 6034787 یازدید: 145
-

ابو مهدی المهندس

کد متوفی: 6036878 یازدید: 190
-

مشهدی عیسی شهیدی

کد متوفی: 6040129 یازدید: 250
-

حاجيه خانم مشكين لقا روحي

کد متوفی: 6040507 یازدید: 210
-

کربلایی شیخ محمدرضا جعفریان

کد متوفی: 6040661 یازدید: 234
-

حمزه مامانی

کد متوفی: 6041982 یازدید: 156
-

سیما مامانی

کد متوفی: 6043701 یازدید: 143
-

مرحوم حاج داوود لهراسبی

کد متوفی: 6047831 یازدید: 137
-

حاج داوود لهراسبی

کد متوفی: 6048699 یازدید: 180
-

موسی مهرانی

کد متوفی: 6052471 یازدید: 148
-

موسی مهرانی

کد متوفی: 6052481 یازدید: 129
-

موسی مهرانی

کد متوفی: 6052485 یازدید: 122
-

موسی مهرانی

کد متوفی: 6052886 یازدید: 151
-

موسی مهرانی

کد متوفی: 6052898 یازدید: 150
-

ید الله قدسی

کد متوفی: 6053502 یازدید: 206
-

شهربانو صائمیان

کد متوفی: 6058987 یازدید: 230
۱۳۰۸/۰۷/۱۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

سرور مهرانی

کد متوفی: 6064591 یازدید: 255
-

جعفر شهیدی

کد متوفی: 6066294 یازدید: 171
۱۳۵۳/۱۰/۲ - تقدیر الهی

عصمت احمد خانبیگی

کد متوفی: 6067280 یازدید: 232
- 1399/10/14

ساسان کاظمی

کد متوفی: 6067727 یازدید: 193
-

گلستان صائمیان

کد متوفی: 6067910 یازدید: 147
- 1384/11/28

حاج مهدی مصلحی

کد متوفی: 6068097 یازدید: 158
-

حاج مهدی مصلحی

کد متوفی: 6068104 یازدید: 201
-

صفیه زلال

کد متوفی: 6068132 یازدید: 144
-

مرحوم کربلایی محمد شهیدی و مرحومه کربلایی زلیخا آطاهریان

کد متوفی: 6069685 یازدید: 119
سنوات قبل - سنوات قبل

مشهدی قمری(کلثوم) ملکان

کد متوفی: 6069815 یازدید: 132
سنوات قبل - ۱۳۹۹/۲/۲۱

علی تمیمی

کد متوفی: 6070223 یازدید: 137
1374/02/24 - 1399/11/24

حاج محمد علی سیفی

کد متوفی: 6071518 یازدید: 144
۱۳۱۸/۱۱/۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

شهید ابوالقاسم رزاقی

کد متوفی: 6071671 یازدید: 142
-

ابوالقاسم رزاقی

کد متوفی: 6071821 یازدید: 202
-

حاج سید علی اکبر قاضی میر سعید

کد متوفی: 6076167 یازدید: 163
- ۱۳۹۹

حاج خانم فرنگیس بیگی

کد متوفی: 6077885 یازدید: 152
01/03/99 - 5/12/99

منظر یوسفی

کد متوفی: 6079677 یازدید: 124
- 1399/11/7

منظر یوسفی

کد متوفی: 6079678 یازدید: 129
- 99/11/07

مهدی محمودان

کد متوفی: 6095226 یازدید: 268
- ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

عفت امیرخانی

کد متوفی: 6097817 یازدید: 141
-

بلوهر قجری

کد متوفی: 6098622 یازدید: 242
- ۱۳/۱/۰۰

سیدفتح الله میرحسینی

کد متوفی: 6099372 یازدید: 158
-

منوچهر سلیمیان

کد متوفی: 6100352 یازدید: 228
1326/01/02 - 1390/09/25

تخالفردتن ولدونمور

کد متوفی: 6116421 یازدید: 112
-

راضیه(زینب) عباسی

کد متوفی: 6116642 یازدید: 813
- 1400/02/24

راضیه عباسی

کد متوفی: 6117063 یازدید: 281
- ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

روح الله شجاعی

کد متوفی: 6119104 یازدید: 108
1318/02/10 - 1400/02/30

زیبا حیدری

کد متوفی: 6119131 یازدید: 813
-

روح الله شجاعی

کد متوفی: 6119270 یازدید: 257
1318/02/10 - 1400/02/30

کربلایی فضل اله تاج دینی

کد متوفی: 6119429 یازدید: 155
-

کربلایی زبیده سوداگری

کد متوفی: 6119430 یازدید: 127
-

حاج موسی شاه حسینی

کد متوفی: 6121351 یازدید: 168
-

سمیه ملکان

کد متوفی: 6121924 یازدید: 195
1361/04/16 - 1400/02/09

تاجی علاالدینی

کد متوفی: 6124003 یازدید: 377
1316/10/09 - 1400/03/16

جمشید صائمیان

کد متوفی: 6125808 یازدید: 398
1323/09/10 - 1400/03/30

حاج موسی شاه حسینی

کد متوفی: 6127265 یازدید: 127
-

حاج رشید گرشاسبی

کد متوفی: 6132811 یازدید: 194
-

ثارالله سیفی

کد متوفی: 6134417 یازدید: 147
-

فتح الله علیان

کد متوفی: 6135990 یازدید: 424
1314/12/28 - 1400/04/26

ناهيد ملكان

کد متوفی: 6137254 یازدید: 142
1335/01/01 - 1378/10/11

اسماعیل مهرجویی

کد متوفی: 6145945 یازدید: 453
1321/10/09 - 1399/07/27

سید علی سادات رسول

کد متوفی: 6148924 یازدید: 1349
1352/08/24 - 1400/06/14

بانو مهرانگیز مرندی

کد متوفی: 6150223 یازدید: 237
- 1378/06/22

سید قاسم میرحسینی

کد متوفی: 6153723 یازدید: 154
1340 - 1400/07/03

وحید کیا

کد متوفی: 6153838 یازدید: 406
- 1400/07/02

مرحومین آقا علی و ننه گلی

کد متوفی: 6156119 یازدید: 91
-

حاجیه خانم سکینه احسانی

کد متوفی: 6156150 یازدید: 185
- 1400/07/13

محمد رفیع عقبایی

کد متوفی: 6156591 یازدید: 351
1337 - 1400/07/16

محمد محمدی

کد متوفی: 6156701 یازدید: 61
-

حاج رضا بهتویی

کد متوفی: 6157787 یازدید: 233
- 1400/07/25

کربلایی ناصر یادگاری

کد متوفی: 6160748 یازدید: 116
1330/11/04 - 1400/07/12

حاج غلامرضا احسانی

کد متوفی: 6161482 یازدید: 104
- 1400/08/11

حاج میرزاقا ابراهیمی

کد متوفی: 6162163 یازدید: 129
- 1400/07/22

حبیبه فرهنگی

کد متوفی: 6164524 یازدید: 172
- 1359/09/10

صادق میثاقی

کد متوفی: 6166049 یازدید: 133
1309/12/06 - 1398/09/16

سیده بیگم خانم عظیمی

کد متوفی: 6168176 یازدید: 373
1309/04/01 - 1393/10/03

طاهره آقا صفری

کد متوفی: 6169034 یازدید: 496
1350/01/11 - 1400/08/26

مشهدی گل طلا یزدانی

کد متوفی: 6169155 یازدید: 99
1310/04/05 - 1397/10/02

مرحومه حلیمه گرشاسبی

کد متوفی: 6170613 یازدید: 157
1322/01/01 - 1400/03/23

روستای دیزان

کد متوفی: 6170896 یازدید: 103
- 1398

آقای رشید گرشاسبی

کد متوفی: 6171263 یازدید: 374
1318/01/12 - 1400/04/27

کبوتر گرشاسبی

کد متوفی: 6172799 یازدید: 168
1334/01/03 - 1400/03/29

عبدالباقی گرشاسبی

کد متوفی: 6172801 یازدید: 138
1310/10/03 - 1400/02/26

روستای دیزان

کد متوفی: 6175547 یازدید: 467
-

امام موسی کاظم امام موسی کاظم

کد متوفی: 6184638 یازدید: 39
-

سید محمد میرسعید قاضی

کد متوفی: 6185765 یازدید: 97
-

سکینه امامی

کد متوفی: 6186369 یازدید: 78
- 1400/11/23

نام نام خانوادگی

کد متوفی: 6190382 یازدید: 37
-

سیدفرخ میرغیاثی

کد متوفی: 6193124 یازدید: 46
1315 - 1382/02/26

علی بامری

کد متوفی: 6195617 یازدید: 40
-

نادعلی جعفریان

کد متوفی: 6196112 یازدید: 191
1332/09/04 - 1400/06/01

حاج علي سلطانيان

کد متوفی: 6197870 یازدید: 84
1324/04/01 - 1324/10/24

رمضان صیادی

کد متوفی: 6199168 یازدید: 331
1322 - 1400/09/08

حوا الهیاری

کد متوفی: 6200537 یازدید: 261
1314/11/01 - 1401/03/03

نظرعلی مینایی فرد

کد متوفی: 6202307 یازدید: 584
1326/10/20 - 1401/03/16

لیلا صمیمی

کد متوفی: 6205358 یازدید: 78
-

حبیب الله آطاهریان

کد متوفی: 6205658 یازدید: 41
-

صفرعلي اسحاقي

کد متوفی: 6206274 یازدید: 36
-

عبدالله امیدوار

کد متوفی: 6207233 یازدید: 107
1310 - 1401/04/23

احمد رزاقی نژاد

کد متوفی: 6210099 یازدید: 54
1341/06/04 - 1386/05/15

ناصر زرعکانی

کد متوفی: 6210680 یازدید: 87
1345/07/01 - 1386/05/16

ماه نو عبدارزاقی

کد متوفی: 6211236 یازدید: 22
-

سید حبیب اله قاضی میرسعید

کد متوفی: 6212481 یازدید: 59
-

مجید مرزبان

کد متوفی: 6214194 یازدید: 48
1332/06/28 - 1401/04/08

حاج علیخان ملکان

کد متوفی: 6214201 یازدید: 101
1308/07/10 - 1401/03/04

محمد حاجی پور

کد متوفی: 6216110 یازدید: 27
1318/08/10 - 1396/07/16

رضوان اله ملکان

کد متوفی: 6219841 یازدید: 27
1335/11/21 - 1401/09/04

حاج احسان ساعدی

کد متوفی: 6226336 یازدید: 57
- 1401/12/25

فاضل جزنی

کد متوفی: 6226832 یازدید: 130
1331/02/03 - 1402/01/03

عبدالعلي نجاران

کد متوفی: 6228416 یازدید: 20
-

سید عباس ضیا الحق

کد متوفی: 6228508 یازدید: 33
1365/03/11 - 1402/01/29

سید حمید میرحسینی

کد متوفی: 6231400 یازدید: 330
- 1402/03/12

یوسف صالحی

کد متوفی: 6231933 یازدید: 23
-

یوسف صالحی

کد متوفی: 6231934 یازدید: 29
-

حاج یوسف صالحی

کد متوفی: 6231935 یازدید: 21
-

حاج یوسمف صالحی

کد متوفی: 6231937 یازدید: 24
-

حاج یوسف صالحی

کد متوفی: 6232275 یازدید: 132
1322/01/02 - 1397/01/03

سیدمحمد میرغیاثی

کد متوفی: 6234179 یازدید: 131
1364/06/02 - 1402/03/06

سیده خانم سیدمیرزایی

کد متوفی: 6234291 یازدید: 20
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید