آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آبدانان

رضا جان محمدی

کد متوفی: 1829 یازدید: 380
-

گل طلا احمدی

کد متوفی: 1836 یازدید: 264
-

میرحسین میرزایی

کد متوفی: 7173 یازدید: 263
-

رحمان رحمتی فرزند سید علی کرم

کد متوفی: 9495 یازدید: 234
-

حامد و جواد جادری فرزند عبدرضا

کد متوفی: 9815 یازدید: 315
-

ملکیه بایره

کد متوفی: 12284 یازدید: 224
-

صیدعلی ذوالفقاری

کد متوفی: 19784 یازدید: 217
-

امین،فروزان،سجاد نظری

کد متوفی: 21340 یازدید: 410
-

کریم سیاحی

کد متوفی: 21374 یازدید: 310
-

صفرعلی زینی وند

کد متوفی: 21400 یازدید: 246
-

علی اکبر رشیدی نیا

کد متوفی: 21402 یازدید: 325
-

غلامحسین سلیمانی

کد متوفی: 21597 یازدید: 225
-

کوثر عبدی

کد متوفی: 21611 یازدید: 279
-

علی احمد بیگ نظری

کد متوفی: 21639 یازدید: 273
-

فروزان و امین نظری

کد متوفی: 21711 یازدید: 382
-

میرحاج علیمراذی

کد متوفی: 21737 یازدید: 231
-

سید ابراهیم حسینی نیا

کد متوفی: 22143 یازدید: 251
-

فیض اله سلیمانی

کد متوفی: 22459 یازدید: 235
-

علیرضا مرادی مقدم

کد متوفی: 23006 یازدید: 249
-

قزی پیرانی

کد متوفی: 25364 یازدید: 244
-

زهره محمدی .

کد متوفی: 38895 یازدید: 506
-

زنده یاد حسین و حسن روشنی

کد متوفی: 39916 یازدید: 297
-

قدم خیر علیزاده حیوری

کد متوفی: 42893 یازدید: 217
-

سمیه دارابی

کد متوفی: 43130 یازدید: 395
-

تاج بانو قاسمی

کد متوفی: 43470 یازدید: 301
-

شمسیه کولیوندی

کد متوفی: 43651 یازدید: 212
-

کربلایی شمامه سبزی

کد متوفی: 46047 یازدید: 228
-

شمامه سبزی

کد متوفی: 46880 یازدید: 229
-

سعید درخشانفر

کد متوفی: 47607 یازدید: 282
-

مهدی خان عبدی

کد متوفی: 47700 یازدید: 254
-

عبدالکریم نیکخواه

کد متوفی: 48125 یازدید: 244
-

اسماعیل فرزند(کشور) قاسمی زاده

کد متوفی: 48141 یازدید: 253
-

اسماعیل قاسمی زاده

کد متوفی: 48145 یازدید: 276
-

اسماعیل قاسمی زاده

کد متوفی: 48151 یازدید: 235
-

مانسارواسماعیل یاری نژادوقاسمی زاده

کد متوفی: 48527 یازدید: 237
1335 - 1398/11/07

مانسار یاری نژاد

کد متوفی: 48534 یازدید: 203
-

کربلایی طلا رحمانی

کد متوفی: 55183 یازدید: 458
-

یارمراد لطفی

کد متوفی: 67927 یازدید: 215
-

سارا جعفری

کد متوفی: 68597 یازدید: 234
-

فخریه برفی

کد متوفی: 68679 یازدید: 195
-

طلا رحمانی

کد متوفی: 68754 یازدید: 200
-

سید ابوذر ساعدی

کد متوفی: 68786 یازدید: 267
-

رضا یزدان پناه

کد متوفی: 69062 یازدید: 233
-

عبدالکریم نیکخواه

کد متوفی: 72590 یازدید: 330
-

سیما امیدی

کد متوفی: 76682 یازدید: 236
-

عرفان پیرانی

کد متوفی: 77212 یازدید: 295
-

شیخ عباس خشنودی نیا

کد متوفی: 6007087 یازدید: 215
-

صیدمحمد میرزایی

کد متوفی: 6007701 یازدید: 183
-

صیدمحمد میرزایی

کد متوفی: 6007719 یازدید: 194
-

معصومه عزیزی زهره محمدی

کد متوفی: 6008816 یازدید: 211
-

محمد جواد حبیبی

کد متوفی: 6009648 یازدید: 215
-

محمد جواد حبیبی

کد متوفی: 6009732 یازدید: 193
-

علی رضایی نژاد

کد متوفی: 6010735 یازدید: 220
-

فرود محمدمیرزایی

کد متوفی: 6015549 یازدید: 196
-

فرود محمدمیرزایی

کد متوفی: 6015551 یازدید: 202
-

ابراهیم محمدمیرزایی

کد متوفی: 6015553 یازدید: 243
-

بیتوک پشمی

کد متوفی: 6015556 یازدید: 251
-

محدثه صانعی

کد متوفی: 6025732 یازدید: 205
-

محدثه صانعی

کد متوفی: 6026176 یازدید: 262
-

سیده فردوس موسوے

کد متوفی: 6031728 یازدید: 252
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034374 یازدید: 277
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034488 یازدید: 205
-

قلی غارتی

کد متوفی: 6035728 یازدید: 192
-

عبدالله جمادی

کد متوفی: 6035860 یازدید: 217
-

قلی غارتی

کد متوفی: 6036941 یازدید: 199
-

قلی غارتی

کد متوفی: 6036970 یازدید: 268
-

عیسی غارتی

کد متوفی: 6037009 یازدید: 214
-

علی رضایی نژاد

کد متوفی: 6038183 یازدید: 210
-

حاج سید سجاد سیدی

کد متوفی: 6039784 یازدید: 265
-

بهروز مرادی

کد متوفی: 6042664 یازدید: 4984
-

داراب شریفی

کد متوفی: 6042808 یازدید: 245
-

زیدعلی یاراحمدی

کد متوفی: 6046672 یازدید: 222
-

ولی سلطانی و شادروان امیر سلطانی

کد متوفی: 6047621 یازدید: 292
-

سام فرج زاده

کد متوفی: 6047636 یازدید: 253
-

احمد مجاهد نیا

کد متوفی: 6052904 یازدید: 215
-

ملوک حاجیان

کد متوفی: 6057924 یازدید: 183
- 1399/01/09

ملوک ،، سیدولی حاجیان ،عبدالهی

کد متوفی: 6057930 یازدید: 201
- 1399/01/09

یدالله جشک

کد متوفی: 6060718 یازدید: 171
-

رضا صیدی

کد متوفی: 6063925 یازدید: 231
- 051099

رضا صیدی

کد متوفی: 6063930 یازدید: 211
- 06/11/1399

مقدم مومنی

کد متوفی: 6064376 یازدید: 182
۵۳/۱۱/۴ - ۹۹/۱۱/۱۰

مقدم مومنی

کد متوفی: 6064416 یازدید: 225
-

مقدم مومنی

کد متوفی: 6064421 یازدید: 213
-

حاج خسرو خدادادی

کد متوفی: 6073261 یازدید: 299
-

خسرو خدادادی

کد متوفی: 6074517 یازدید: 226
1347/05/08 - 1399/11/15

مامان بابا

کد متوفی: 6077159 یازدید: 203
-

صاحب جان صارمی

کد متوفی: 6078701 یازدید: 482
1338/9/20 - 1399/11/27

رعنا بهنامه

کد متوفی: 6081273 یازدید: 226
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

حسین نصیری

کد متوفی: 6082133 یازدید: 211
۱۳۶۹/۳/۲۵ - ۱۳۹۹/۹/۵

شیخ حسین نصرالهی

کد متوفی: 6082633 یازدید: 324
- 1399/12/22

صاحب جان صارمی

کد متوفی: 6090730 یازدید: 1908
20/9/1338 - 28/11/1399

حسین نصیری

کد متوفی: 6093162 یازدید: 296
۱۳۶۹/۳/۲۵ - ۱۳۹۹/۹/۵

سهراب نظرزرین

کد متوفی: 6096078 یازدید: 203
-

سمیه دارابی

کد متوفی: 6096091 یازدید: 773
1361/06/31 - 1399/06/09

سهراب نظرزرین

کد متوفی: 6096119 یازدید: 196
-

سهراب نظرزرین

کد متوفی: 6096121 یازدید: 200
-

سهراب نظرزرین

کد متوفی: 6096129 یازدید: 454
-

حمید فروشی

کد متوفی: 6096867 یازدید: 3619
1338 - 1400

کد متوفی: 6100437 یازدید: 170
-

صفرعلی محمدی

کد متوفی: 6102380 یازدید: 477
1315/9/12 - 1400/1/15

سید محمد شفیعی

کد متوفی: 6106269 یازدید: 461
13480401 - 13930210

سهیلا سلطانی

کد متوفی: 6106695 یازدید: 318
- ۱۴۰۰/۲/۵

ومهربان زنده یاد جبار پورسلمان

کد متوفی: 6107085 یازدید: 365
-

خوشنور یاری وند.

کد متوفی: 6108415 یازدید: 204
1334.10.10 - 1386.2.22

محمد سلیمانخانی

کد متوفی: 6109256 یازدید: 246
-

کدخدا چراغعلی همتی

کد متوفی: 6110565 یازدید: 169
1303/02/05 - 1391/10/23

کدخدا چراغعلی همتی

کد متوفی: 6110621 یازدید: 382
1303 - 1391

موسی علیمرادی

کد متوفی: 6122723 یازدید: 182
-

منیژه آبسالان

کد متوفی: 6125254 یازدید: 229
1345 - 1400/03/22

غلامحسین زارعی

کد متوفی: 6127420 یازدید: 144
1238 - 1400/02/01

کربلایی اسدالله دانیالی

کد متوفی: 6128322 یازدید: 1136
-

شهیدحسن دانیالی

کد متوفی: 6128607 یازدید: 158
1331 - 1374

تاج عزیزی

کد متوفی: 6132038 یازدید: 163
1327/07/07 - 1400/04/27

امیرحسین فتاحی

کد متوفی: 6135535 یازدید: 167
- 1400/05/07

عباس روشن

کد متوفی: 6137615 یازدید: 127
1336/12/14 - 1400/05/12

عبدشاه احمدی

کد متوفی: 6145463 یازدید: 191
- 1400/06/04

عباس عباس روشن

کد متوفی: 6149001 یازدید: 140
1336/12/14 - 1400/05/12

(عباس) عباس روشن

کد متوفی: 6149029 یازدید: 410
1336/12/14 - 1400/05/12

فانوس گوهری

کد متوفی: 6155929 یازدید: 129
1309/01/06 - 1384/10/08

فائزه جمادی

کد متوفی: 6156808 یازدید: 364
- 1400/07/17

سید عبدالرضا حسینی

کد متوفی: 6159364 یازدید: 209
1337/11/20 - 1400/06/11

مراد رحیمی

کد متوفی: 6160920 یازدید: 138
1331/01/01 - 1400/08/14

عظیم محمدبیگی

کد متوفی: 6164786 یازدید: 110
-

عظیم محمد بیگی

کد متوفی: 6164797 یازدید: 403
1348/12/20 - 1400/06/08

حاج محسن غفوریان

کد متوفی: 6166387 یازدید: 545
1315/10/10 - 1400/09/14

عظیم محمدبیگی

کد متوفی: 6166887 یازدید: 95
-

علی اصغر دانیالی

کد متوفی: 6179226 یازدید: 694
1363/05/06 - 1400/11/04

سپهر پیام رسان

کد متوفی: 6181850 یازدید: 90
1369/10/06 - 1391/09/05

رضا یاری رضا یاری

کد متوفی: 6184550 یازدید: 79
1390/08/06 - 1392/11/07

مینا پاپایی فر

کد متوفی: 6184844 یازدید: 79
-

محمدرضا کاظمی

کد متوفی: 6186560 یازدید: 75
-

علی رحم صداقت(اروانی)

کد متوفی: 6189543 یازدید: 118
1326/12/20 - 1400/11/30

محمد دارابی

کد متوفی: 6194538 یازدید: 76
- 1400/07/15

محمد دارابی

کد متوفی: 6194539 یازدید: 69
- 1400/07/15

حسین نصیری

کد متوفی: 6195866 یازدید: 160
1369/03/25 - 1399/09/05

دانه انار قاسمی

کد متوفی: 6196184 یازدید: 69
-

دانه انار قاسمی

کد متوفی: 6196188 یازدید: 100
- 1391

هادی نصرالهی

کد متوفی: 6196853 یازدید: 213
1328/05/04 - 1397/06/20

سید اعلاالدین رفیعی

کد متوفی: 6197955 یازدید: 55
-

سید اعلاالدین رفیعی

کد متوفی: 6197956 یازدید: 52
-

سید علاالدین رفیعی

کد متوفی: 6197957 یازدید: 60
-

میرحسین رضایی

کد متوفی: 6199503 یازدید: 306
-

حمید امیدزاده

کد متوفی: 6199815 یازدید: 50
-

کربلایی موسی اسکندری

کد متوفی: 6200086 یازدید: 283
-

قاسم حیدری

کد متوفی: 6201433 یازدید: 169
- 1401/02/30

میرحسین رضایی

کد متوفی: 6202460 یازدید: 79
-

نجم الدین صانعی

کد متوفی: 6207279 یازدید: 121
-

حاج مجتبی مرادی

کد متوفی: 6208579 یازدید: 36
-

حاج مجتبی مرادی

کد متوفی: 6208580 یازدید: 381
-

شوکت شریفیان

کد متوفی: 6212710 یازدید: 139
-

یدالله سبزی

کد متوفی: 6213647 یازدید: 335
- 1401/06/02

حمید هاشمی

کد متوفی: 6215412 یازدید: 45
-

کلثوم احمدپور

کد متوفی: 6218108 یازدید: 174
- 1401/07/28

بهزاد ملک زاده

کد متوفی: 6225063 یازدید: 1047
1369/01/12 - 1401/11/16

ولی احمدپور بیرانوند

کد متوفی: 6234214 یازدید: 58
1370/12/04 - 1402/04/20

ولی احمدپور بیرانوند

کد متوفی: 6234216 یازدید: 239
1370/12/04 - 1402/04/20

آنیتا نوری

کد متوفی: 6241306 یازدید: 14
-

آنیتا نوری

کد متوفی: 6241307 یازدید: 43
-

ناکام مهندس حسین محمودی

کد متوفی: 6247256 یازدید: 77
1370/05/30 - 1402/07/14

سرگرد سجاد نیاصفر

کد متوفی: 6247858 یازدید: 48
1354/11/20 - 1403/01/05

مهندس نادیا کشاورز

کد متوفی: 6247934 یازدید: 73
1378/02/19 - 1402/12/18

کریم بناوند

کد متوفی: 6248036 یازدید: 5
1347 - 1366/05/04
Loading...

لطفا شکیبا باشید