آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ایوان

سیف اله گوهری

کد متوفی: 19022 یازدید: 649
-

رمضان امیری

کد متوفی: 19052 یازدید: 294
-

سجاد اسماعیلی

کد متوفی: 19273 یازدید: 273
-

نجمه عینی

کد متوفی: 24711 یازدید: 262
-

نجمه عینی

کد متوفی: 25170 یازدید: 278
-

نجمه رضایی

کد متوفی: 25210 یازدید: 332
-

نجمه عینی

کد متوفی: 25221 یازدید: 253
-

نجمه عینی

کد متوفی: 25231 یازدید: 255
-

محمدرضا فرامرزی

کد متوفی: 37745 یازدید: 254
-

ابراهیم حسینی

کد متوفی: 41043 یازدید: 281
-

مالک حسن صیفی

کد متوفی: 46687 یازدید: 385
-

منت وحیدنیا

کد متوفی: 48045 یازدید: 280
-

علی کاظمی

کد متوفی: 49902 یازدید: 546
-

وحید ولیان

کد متوفی: 57858 یازدید: 381
-

وحید ولیان

کد متوفی: 58955 یازدید: 328
-

شهلا محمدی

کد متوفی: 63869 یازدید: 239
-

سکینه محمدیان

کد متوفی: 64418 یازدید: 206
-

ملوک سواری

کد متوفی: 65369 یازدید: 256
-

کربلایی عبدالرضا نظری

کد متوفی: 67461 یازدید: 212
-

کربلایی عبدالرضا نظری

کد متوفی: 67595 یازدید: 235
-

حبیب زارعی

کد متوفی: 6001973 یازدید: 266
-

کربلایی حبیب زارعی

کد متوفی: 6002422 یازدید: 512
1337/01/01 - 1399/08/28

معصومه اقبالی

کد متوفی: 6015238 یازدید: 243
-

معصومه اقبالی

کد متوفی: 6015516 یازدید: 266
-

طوفان غلامی

کد متوفی: 6015858 یازدید: 238
-

علی اسمعیلی

کد متوفی: 6016673 یازدید: 228
-

علی خورانی حیدری

کد متوفی: 6020294 یازدید: 250
-

عبداله خان دلشاد

کد متوفی: 6021808 یازدید: 212
-

معصومه اقبالی

کد متوفی: 6022405 یازدید: 257
-

محمود احمدی

کد متوفی: 6042751 یازدید: 336
-

مهرداد دارابی

کد متوفی: 6049409 یازدید: 311
-

محمد حسین میری

کد متوفی: 6072248 یازدید: 320
1369/5/24 - 1398/3/16

میرزا عزیزی زلانی

کد متوفی: 6075279 یازدید: 245
1335 - 1367/7/28

محمد اکبری

کد متوفی: 6082221 یازدید: 1432
- 1399/12/16

گل خاص عباسی

کد متوفی: 6082263 یازدید: 185
-

گل خاص عباسی

کد متوفی: 6082266 یازدید: 180
-

گل خاص عباسی

کد متوفی: 6082267 یازدید: 192
-

رقیه ناصری

کد متوفی: 6093149 یازدید: 225
-

حاج قاسم اکبر نژاد

کد متوفی: 6098303 یازدید: 238
22.3.1327 - 20.1..1400

مهندس عارفه اسماعیلی

کد متوفی: 6104450 یازدید: 854
- 1400/01/31

حیدر گل محمدی

کد متوفی: 6104493 یازدید: 565
1330/10/20 - 1393/03/03

روح اله بابایی

کد متوفی: 6105806 یازدید: 196
-

روح اله بابایی

کد متوفی: 6105820 یازدید: 201
-

حیدر گل محمدی

کد متوفی: 6108166 یازدید: 241
1330/10/20 - 1393/03/03

صفدر یوسفی سومار

کد متوفی: 6109382 یازدید: 197
1337/09/01 - 1398/11/21

صفدر یوسفی سومار

کد متوفی: 6109383 یازدید: 199
1337/09/01 - 1398/11/21

صفدر یوسفی سومار

کد متوفی: 6109386 یازدید: 201
-

کد متوفی: 6109787 یازدید: 167
-

احمد خانی

کد متوفی: 6110962 یازدید: 255
۱۳۰۹ - ۱۳۹۹

کربلایی احمد اکبری

کد متوفی: 6119746 یازدید: 130
1308/03/01 - 1398/03/03

روح اله صیدی

کد متوفی: 6126006 یازدید: 411
1326/04/01 - 1397/04/28

بگ میرزا غلامی

کد متوفی: 6139791 یازدید: 196
1310/10/07 - 1399/08/26

بگ میرزا غلامی

کد متوفی: 6139798 یازدید: 191
-

بازم نمیدونم دی چوه؟

کد متوفی: 6147440 یازدید: 132
1393/10/05 - 1400/06/04

یاسر طاهری

کد متوفی: 6150254 یازدید: 259
1371/05/22 - 1400/05/16

صیدعلی نورمحمدی

کد متوفی: 6150951 یازدید: 248
1352/12/03 - 1400/06/17

عباس احمدی

کد متوفی: 6156596 یازدید: 287
1354/11/07 - 1395/07/17

شهدای سارات سومار

کد متوفی: 6162296 یازدید: 544
-

خداداد ناصری

کد متوفی: 6167607 یازدید: 221
1338/06/09 - 1400/07/24

تقی یاسمی

کد متوفی: 6170237 یازدید: 144
1333/11/01 - 1394/05/24

حاج کریم یاسمی

کد متوفی: 6171167 یازدید: 149
-

ولی یاسمی

کد متوفی: 6171183 یازدید: 98
-

حسین مرادی

کد متوفی: 6174271 یازدید: 678
- 1400/10/19

عبادلله محمودی

کد متوفی: 6177762 یازدید: 165
- 1400/10/23

مرحومه مغفوره ساره شریفی

کد متوفی: 6179452 یازدید: 70
- 1400/11/17

حاج محمد علی یاسمی

کد متوفی: 6179747 یازدید: 85
1335/01/01 - 1400/11/06

کربلای عزیز ویسی

کد متوفی: 6179810 یازدید: 242
- 1400/11/17

حاج محمد علی یاسمی

کد متوفی: 6179909 یازدید: 216
- 1400/11/06

سبحان عباسی

کد متوفی: 6183764 یازدید: 70
-

حاجیه زهرا ماژین

کد متوفی: 6185137 یازدید: 74
-

حاجیه زهرا ماژین

کد متوفی: 6185138 یازدید: 79
-

صفدر یوسفی سومار

کد متوفی: 6186434 یازدید: 40
1337/09/01 - 1398/11/21

بهناز نادمی

کد متوفی: 6187415 یازدید: 62
1357/12/12 - 1393/01/13

فریده زرینه

کد متوفی: 6187498 یازدید: 42
1360 - 1400/06/25

سیامک یاسمی

کد متوفی: 6189009 یازدید: 233
- 1400/12/24

حیران اسماعیلی

کد متوفی: 6189818 یازدید: 72
- 1401/01/11

حاج علی فرامرزی

کد متوفی: 6190048 یازدید: 168
1308/10/07 - 1399/07/23

فرنگیس نادری سرتنگی

کد متوفی: 6194181 یازدید: 84
-

خسرو نادری فر

کد متوفی: 6194195 یازدید: 58
-

علی اکبر خانی

کد متوفی: 6194223 یازدید: 118
-

مهین قنبرنژاد

کد متوفی: 6199245 یازدید: 134
1359/05/03 - 1401/02/24

دلبر عزیزی

کد متوفی: 6199969 یازدید: 72
- 1378/08/08

قمر نظری

کد متوفی: 6200031 یازدید: 40
1339/01/01 - 1399/07/06

سیــــــــــاوش محمــــــــــــــــــدی

کد متوفی: 6200048 یازدید: 53
1300 - 1375/05/16

بندر احمدی سومار

کد متوفی: 6202789 یازدید: 27
-

کیومرث چولکی

کد متوفی: 6204941 یازدید: 55
- 1401/04/05

عزیز روشنی

کد متوفی: 6205092 یازدید: 215
1327/10/20 - 1400/04/16

شهرام علی پناه

کد متوفی: 6206103 یازدید: 181
1355/06/02 - 1401/03/13

مریم نجفی

کد متوفی: 6206193 یازدید: 48
- 1400/04/26

سیدموسی،سیدرستم چولکی

کد متوفی: 6206494 یازدید: 181
1300/08/24 - 1400/08/24

کریم فرهمند

کد متوفی: 6207557 یازدید: 104
-

محمدعلی شادکام

کد متوفی: 6208825 یازدید: 248
1352/02/01 - 1401/04/28

عباس خورانی

کد متوفی: 6210650 یازدید: 841
1352/06/04 - 1401/05/03

کوروش محمدی

کد متوفی: 6211757 یازدید: 85
-

عظیم خورانی

کد متوفی: 6215544 یازدید: 37
1333/02/09 - 1401/06/13

عظیم خورانی

کد متوفی: 6215545 یازدید: 30
1333/02/09 - 1401/06/13

اکبرخان احمدی

کد متوفی: 6217047 یازدید: 33
-

اکبرخان احمدی

کد متوفی: 6217194 یازدید: 772
1336/03/01 - 1401/05/25

بهمن کاظمی

کد متوفی: 6219464 یازدید: 43
1322 - 1401/06/19

حسن رضایتی

کد متوفی: 6220545 یازدید: 50
-

حیدر یاسمی

کد متوفی: 6224884 یازدید: 32
-

یاحسین ع یا حسین ع

کد متوفی: 6231659 یازدید: 37
-

علی لطفی

کد متوفی: 6232313 یازدید: 33
-

علی لطفی

کد متوفی: 6232596 یازدید: 44
1375/06/27 - 1402/02/20

خاهرم سانیا نوروزی

کد متوفی: 6234825 یازدید: 15
-

اسلام محمدی

کد متوفی: 6237929 یازدید: 8
- 1402/05/25

صافيه غلامی

کد متوفی: 6241289 یازدید: 0
1335/07/02 - 1402/07/16
Loading...

لطفا شکیبا باشید