آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ایوان

سیف اله گوهری

کد متوفی: 19022 یازدید: 255
-

رمضان امیری

کد متوفی: 19052 یازدید: 210
-

سجاد اسماعیلی

کد متوفی: 19273 یازدید: 210
-

نجمه عینی

کد متوفی: 24711 یازدید: 191
-

نجمه عینی

کد متوفی: 25170 یازدید: 208
-

نجمه رضایی

کد متوفی: 25210 یازدید: 224
-

نجمه عینی

کد متوفی: 25221 یازدید: 190
-

نجمه عینی

کد متوفی: 25231 یازدید: 196
-

محمدرضا فرامرزی

کد متوفی: 37745 یازدید: 191
-

ابراهیم حسینی

کد متوفی: 41043 یازدید: 208
-

مالک حسن صیفی

کد متوفی: 46687 یازدید: 299
-

منت وحیدنیا

کد متوفی: 48045 یازدید: 223
-

علی کاظمی

کد متوفی: 49902 یازدید: 492
-

وحید ولیان

کد متوفی: 57858 یازدید: 307
-

وحید ولیان

کد متوفی: 58955 یازدید: 263
-

شهلا محمدی

کد متوفی: 63869 یازدید: 175
-

سکینه محمدیان

کد متوفی: 64418 یازدید: 165
-

ملوک سواری

کد متوفی: 65369 یازدید: 181
-

کربلایی عبدالرضا نظری

کد متوفی: 67461 یازدید: 149
-

کربلایی عبدالرضا نظری

کد متوفی: 67595 یازدید: 200
-

حبیب زارعی

کد متوفی: 6001973 یازدید: 199
-

کربلایی حبیب زارعی

کد متوفی: 6002422 یازدید: 442
1337/01/01 - 1399/08/28

معصومه اقبالی

کد متوفی: 6015238 یازدید: 177
-

معصومه اقبالی

کد متوفی: 6015516 یازدید: 207
-

طوفان غلامی

کد متوفی: 6015858 یازدید: 193
-

علی اسمعیلی

کد متوفی: 6016673 یازدید: 189
-

علی خورانی حیدری

کد متوفی: 6020294 یازدید: 193
-

عبداله خان دلشاد

کد متوفی: 6021808 یازدید: 174
-

معصومه اقبالی

کد متوفی: 6022405 یازدید: 193
-

محمود احمدی

کد متوفی: 6042751 یازدید: 290
-

مهرداد دارابی

کد متوفی: 6049409 یازدید: 226
-

محمد حسین میری

کد متوفی: 6072248 یازدید: 259
1369/5/24 - 1398/3/16

میرزا عزیزی زلانی

کد متوفی: 6075279 یازدید: 187
1335 - 1367/7/28

محمد اکبری

کد متوفی: 6082221 یازدید: 1296
- 1399/12/16

گل خاص عباسی

کد متوفی: 6082263 یازدید: 141
-

گل خاص عباسی

کد متوفی: 6082266 یازدید: 140
-

گل خاص عباسی

کد متوفی: 6082267 یازدید: 148
-

رقیه ناصری

کد متوفی: 6093149 یازدید: 180
-

حاج قاسم اکبر نژاد

کد متوفی: 6098303 یازدید: 178
22.3.1327 - 20.1..1400

مهندس عارفه اسماعیلی

کد متوفی: 6104450 یازدید: 739
- 1400/01/31

حیدر گل محمدی

کد متوفی: 6104493 یازدید: 505
1330/10/20 - 1393/03/03

روح اله بابایی

کد متوفی: 6105806 یازدید: 139
-

روح اله بابایی

کد متوفی: 6105820 یازدید: 141
-

حیدر گل محمدی

کد متوفی: 6108166 یازدید: 175
1330/10/20 - 1393/03/03

صفدر یوسفی سومار

کد متوفی: 6109382 یازدید: 149
1337/09/01 - 1398/11/21

صفدر یوسفی سومار

کد متوفی: 6109383 یازدید: 154
1337/09/01 - 1398/11/21

صفدر یوسفی سومار

کد متوفی: 6109386 یازدید: 151
-

کد متوفی: 6109787 یازدید: 141
-

احمد خانی

کد متوفی: 6110962 یازدید: 182
۱۳۰۹ - ۱۳۹۹

کربلایی احمد اکبری

کد متوفی: 6119746 یازدید: 94
1308/03/01 - 1398/03/03

روح اله صیدی

کد متوفی: 6126006 یازدید: 346
1326/04/01 - 1397/04/28

بگ میرزا غلامی

کد متوفی: 6139791 یازدید: 160
1310/10/07 - 1399/08/26

بگ میرزا غلامی

کد متوفی: 6139798 یازدید: 163
-

بازم نمیدونم دی چوه؟

کد متوفی: 6147440 یازدید: 90
1393/10/05 - 1400/06/04

یاسر طاهری

کد متوفی: 6150254 یازدید: 132
1371/05/22 - 1400/05/16

صیدعلی نورمحمدی

کد متوفی: 6150951 یازدید: 197
1352/12/03 - 1400/06/17

عباس احمدی

کد متوفی: 6156596 یازدید: 255
1354/11/07 - 1395/07/17

شهدای سارات سومار

کد متوفی: 6162296 یازدید: 271
-

خداداد ناصری

کد متوفی: 6167607 یازدید: 189
1338/06/09 - 1400/07/24

تقی یاسمی

کد متوفی: 6170237 یازدید: 90
1333/11/01 - 1394/05/24

حاج کریم یاسمی

کد متوفی: 6171167 یازدید: 63
-

ولی یاسمی

کد متوفی: 6171183 یازدید: 44
-

حسین مرادی

کد متوفی: 6174271 یازدید: 631
- 1400/10/19

عبادلله محمودی

کد متوفی: 6177762 یازدید: 120
- 1400/10/23

مرحومه مغفوره ساره شریفی

کد متوفی: 6179452 یازدید: 17
- 1400/11/17

حاج محمد علی یاسمی

کد متوفی: 6179747 یازدید: 25
1335/01/01 - 1400/11/06

کربلای عزیز ویسی

کد متوفی: 6179810 یازدید: 169
- 1400/11/17

حاج محمد علی یاسمی

کد متوفی: 6179909 یازدید: 156
- 1400/11/06

سبحان عباسی

کد متوفی: 6183764 یازدید: 32
-

حاجیه زهرا ماژین

کد متوفی: 6185137 یازدید: 32
-

حاجیه زهرا ماژین

کد متوفی: 6185138 یازدید: 26
-

صفدر یوسفی سومار

کد متوفی: 6186434 یازدید: 19
1337/09/01 - 1398/11/21

بهناز نادمی

کد متوفی: 6187415 یازدید: 19
1357/12/12 - 1393/01/13

فریده زرینه

کد متوفی: 6187498 یازدید: 22
1360 - 1400/06/25

سیامک یاسمی

کد متوفی: 6189009 یازدید: 160
- 1400/12/24

حیران اسماعیلی

کد متوفی: 6189818 یازدید: 31
- 1401/01/11

حاج علی فرامرزی

کد متوفی: 6190048 یازدید: 124
1308/10/07 - 1399/07/23

فرنگیس نادری سرتنگی

کد متوفی: 6194181 یازدید: 31
-

خسرو نادری فر

کد متوفی: 6194195 یازدید: 20
-

علی اکبر خانی

کد متوفی: 6194223 یازدید: 60
-

مهین قنبرنژاد

کد متوفی: 6199245 یازدید: 65
1359/05/03 - 1401/02/24

دلبر عزیزی

کد متوفی: 6199969 یازدید: 37
- 1378/08/08

قمر نظری

کد متوفی: 6200031 یازدید: 11
1339/01/01 - 1399/07/06

سیــــــــــاوش محمــــــــــــــــــدی

کد متوفی: 6200048 یازدید: 13
1300 - 1375/05/16

بندر احمدی سومار

کد متوفی: 6202789 یازدید: 8
-

کیومرث چولکی

کد متوفی: 6204941 یازدید: 11
- 1401/04/05

عزیز روشنی

کد متوفی: 6205092 یازدید: 167
1327/10/20 - 1400/04/16

شهرام علی پناه

کد متوفی: 6206103 یازدید: 155
1355/06/02 - 1401/03/13

مریم نجفی

کد متوفی: 6206193 یازدید: 11
- 1400/04/26

سیدموسی،سیدرستم چولکی

کد متوفی: 6206494 یازدید: 141
1300/08/24 - 1400/08/24

کریم فرهمند

کد متوفی: 6207557 یازدید: 69
-

محمدعلی شادکام

کد متوفی: 6208825 یازدید: 185
1352/02/01 - 1401/04/28

عباس خورانی

کد متوفی: 6210650 یازدید: 805
1352/06/04 - 1401/05/03

کوروش محمدی

کد متوفی: 6211757 یازدید: 48
-

عظیم خورانی

کد متوفی: 6215544 یازدید: 3
1333/02/09 - 1401/06/13

عظیم خورانی

کد متوفی: 6215545 یازدید: 11
1333/02/09 - 1401/06/13

اکبرخان احمدی

کد متوفی: 6217047 یازدید: 4
-

اکبرخان احمدی

کد متوفی: 6217194 یازدید: 367
1336/03/01 - 1401/05/25

بهمن کاظمی

کد متوفی: 6219464 یازدید: 8
1322 - 1401/06/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید