آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بدره

جهان عزیزی

کد متوفی: 292 یازدید: 217
-

شبیب الله عزیزی

کد متوفی: 867 یازدید: 260
-

حسین منصوری

کد متوفی: 873 یازدید: 247
-

لحمد و محمد فرهادی

کد متوفی: 971 یازدید: 277
-

محمد و احمد فرهادری

کد متوفی: 972 یازدید: 237
-

سام کاظمی

کد متوفی: 1655 یازدید: 223
-

رحیم سلیمانی

کد متوفی: 1656 یازدید: 216
-

جواهر هندمینی پور

کد متوفی: 1657 یازدید: 225
-

خیربانو رحیمی دوستان

کد متوفی: 3117 یازدید: 218
-

مهدی صیدرضایی

کد متوفی: 3421 یازدید: 186
-

مهدی صیدرضایی

کد متوفی: 3425 یازدید: 221
-

مهدی صیدرضایی

کد متوفی: 3426 یازدید: 177
-

یعقوب صیدی

کد متوفی: 3431 یازدید: 210
-

برزو زرگوش

کد متوفی: 20433 یازدید: 197
-

گلنازار رئيسي

کد متوفی: 26590 یازدید: 208
-

محمد رضا کاظمی

کد متوفی: 36090 یازدید: 201
-

محمدرضا کاظمی

کد متوفی: 36092 یازدید: 186
-

فيروزعلي ملكي

کد متوفی: 38950 یازدید: 209
-

امین نجاتی

کد متوفی: 40197 یازدید: 184
-

محمدرضا کاظمی

کد متوفی: 40486 یازدید: 250
-

شاهمراد اعظمی

کد متوفی: 40617 یازدید: 229
-

معصومعلی ایدی

کد متوفی: 40619 یازدید: 179
-

سعدالله نجاتی

کد متوفی: 45874 یازدید: 165
-

سمیه یاری

کد متوفی: 47671 یازدید: 189
-

سمیه یاری

کد متوفی: 47676 یازدید: 182
-

سمیه یاری

کد متوفی: 47678 یازدید: 187
-

محمد رضا دارابی

کد متوفی: 53480 یازدید: 172
-

ولی پیری

کد متوفی: 53693 یازدید: 176
-

بهرام فتاحی

کد متوفی: 53725 یازدید: 181
-

ابراهیم رضایی

کد متوفی: 64324 یازدید: 170
-

عزت روشنی

کد متوفی: 64851 یازدید: 162
-

شاهمراد اعظمی

کد متوفی: 66663 یازدید: 947
- 1399/07/07

مراد رادی

کد متوفی: 79545 یازدید: 121
-

نورمحمد محمدی

کد متوفی: 6003113 یازدید: 145
-

نورمحمد محمدی

کد متوفی: 6003117 یازدید: 160
-

بهرام فتاحی

کد متوفی: 6007834 یازدید: 1418
1351/07/07 - 1399/08/27

فرخی عطشانی

کد متوفی: 6013839 یازدید: 165
-

دارا رضایی

کد متوفی: 6014426 یازدید: 178
-

علی یاری

کد متوفی: 6016537 یازدید: 207
-

میرزاولی پیری

کد متوفی: 6022509 یازدید: 163
-

میرزاولی پیری

کد متوفی: 6022672 یازدید: 177
-

لعل بانو پاکیزه

کد متوفی: 6022740 یازدید: 156
-

لعل بانو پاکیزه

کد متوفی: 6022766 یازدید: 165
-

علی احمد خدادادزاده

کد متوفی: 6022793 یازدید: 181
-

قاسمعلی رحمتی پور

کد متوفی: 6022978 یازدید: 221
-

گل شکر مهدوی

کد متوفی: 6022983 یازدید: 145
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029192 یازدید: 180
-

زیبا (بتول) شاهی

کد متوفی: 6030990 یازدید: 161
-

حسین بینائی فر

کد متوفی: 6032157 یازدید: 280
1323/06/01 - 1397/04/31

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032208 یازدید: 153
-

نور محمد پیری

کد متوفی: 6041987 یازدید: 146
-

حسین روشنی

کد متوفی: 6042427 یازدید: 208
-

حجت اله حجت اله روشنی

کد متوفی: 6042429 یازدید: 149
-

ربیع‌الله نورمحمدی

کد متوفی: 6048842 یازدید: 168
-

ربیع‌الله نورمحمدی

کد متوفی: 6050848 یازدید: 154
-

شاپور صفرخانی

کد متوفی: 6050897 یازدید: 167
-

دایی ستار مهدوی نژاد

کد متوفی: 6052381 یازدید: 155
-

محمد و احمد فرهادی

کد متوفی: 6056288 یازدید: 134
♥/♥/♥ - ♥/♥/♥

گوهر قیصوری

کد متوفی: 6072056 یازدید: 284
۱۳۱۳/۰۲/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

مروارید شریف زاده

کد متوفی: 6072379 یازدید: 119
۱۳۳۸/۳/۴ - ۱۳۸۷/۹/۲۶

تقی مرادی

کد متوفی: 6072387 یازدید: 151
۱۳۶۱/۸/۲۰ - ۱۳۸۷/۹/۲۶

نورمحمد محمدی

کد متوفی: 6075508 یازدید: 123
-

نورمحمد محمدی

کد متوفی: 6075516 یازدید: 119
-

کربلایی علی خانی

کد متوفی: 6100675 یازدید: 122
1319 - 1397

فردوس زرگوش

کد متوفی: 6108459 یازدید: 203
1324/01/24 - 1396/05/28

عباس(شیخ عباس) سیفی

کد متوفی: 6108482 یازدید: 231
1290 - 1380/09/28

ناصر نیک نیا

کد متوفی: 6112841 یازدید: 158
-

فریده رضوانی فر

کد متوفی: 6119820 یازدید: 154
1344/03/01 - 1399/11/20

معصومه فتاحی

کد متوفی: 6120669 یازدید: 380
1324/01/04 - 1391/04/04

قدرت یاری

کد متوفی: 6121687 یازدید: 255
-

قدرت یاری

کد متوفی: 6121692 یازدید: 158
-

شاطر شاطری

کد متوفی: 6123557 یازدید: 244
-

موسی اقدس فر

کد متوفی: 6123606 یازدید: 83
1359 - 1392/05/08

جلیل خسروی

کد متوفی: 6127539 یازدید: 271
1315/02/18 - 1400/04/08

کبری کردی

کد متوفی: 6174295 یازدید: 300
1340 - 1400/10/01

محمد رضا شهبازی

کد متوفی: 6179984 یازدید: 25
- 1400/11/11

حسین ارج

کد متوفی: 6180200 یازدید: 21
-

حسین ارج

کد متوفی: 6180970 یازدید: 16
-

حاجیه فاطمه آبهر پشتکوهی

کد متوفی: 6187406 یازدید: 24
-

نیما محمدی

کد متوفی: 6193807 یازدید: 15
-

کوکب (تهمینه) یاراحمدی

کد متوفی: 6197950 یازدید: 145
1316/01/01 - 1401/02/09

شیوا موسوی نژاد

کد متوفی: 6209200 یازدید: 11
- 1401/05/05

شبیب الله عزیزی

کد متوفی: 6209318 یازدید: 13
-

سیده شیوا موسوی نژاد

کد متوفی: 6209615 یازدید: 68
1379/05/01 - 1401/05/06

شهربانو علی زاده

کد متوفی: 6210950 یازدید: 87
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید