آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دره شهر

علی زینی وند مقدم

کد متوفی: 378 یازدید: 120
-

حسین منصوری

کد متوفی: 924 یازدید: 97
-

تمام از دست رفتگان ....

کد متوفی: 12355 یازدید: 100
-

میثم مبشر

کد متوفی: 16052 یازدید: 96
-

مصطفی بازگیر

کد متوفی: 18711 یازدید: 162
-

فرهان بازگیر

کد متوفی: 18850 یازدید: 126
-

محمد سیاه سیاه پشتکوه

کد متوفی: 19053 یازدید: 95
-

تقی گلی

کد متوفی: 19066 یازدید: 228
-

1 1

کد متوفی: 40604 یازدید: 84
-

کربلایی سلطان حسین زینی وند

کد متوفی: 44189 یازدید: 93
-

کربلایی سلطان حسین زینی وند

کد متوفی: 44418 یازدید: 84
-

صحبت الله اولاد

کد متوفی: 44456 یازدید: 103
-

هاجر منتی

کد متوفی: 44669 یازدید: 78
-

هاجر منتی

کد متوفی: 44671 یازدید: 246
-

جهانشاه بابائیان

کد متوفی: 44720 یازدید: 126
-

جهانشاه بابائیان

کد متوفی: 44721 یازدید: 99
-

ابراهیم شیراوند

کد متوفی: 45852 یازدید: 90
-

ابراهیم شیراوند

کد متوفی: 46011 یازدید: 91
-

علی مقدم

کد متوفی: 46071 یازدید: 92
-

ابراهیم شیراوند

کد متوفی: 46080 یازدید: 114
-

ابراهیم شیراوند

کد متوفی: 46107 یازدید: 113
-

ابراهیم شیراوند

کد متوفی: 46560 یازدید: 87
-

ابراهیم افشار

کد متوفی: 46572 یازدید: 95
-

ابراهیم شیراوند

کد متوفی: 46609 یازدید: 91
-

عبدالعلی خیری

کد متوفی: 46861 یازدید: 114
-

عبدالعلی خیری

کد متوفی: 46876 یازدید: 87
-

افسانه حسنوند عموزاده

کد متوفی: 46911 یازدید: 125
-

سیف اله ملکیان

کد متوفی: 48607 یازدید: 105
-

ولی حیدریان

کد متوفی: 57677 یازدید: 99
-

مرحوم علی نظر قنبرزاده

کد متوفی: 59248 یازدید: 88
-

اكبر-سامان-فرزانه نصراله زاده

کد متوفی: 59372 یازدید: 131
-

ربابه بساطی

کد متوفی: 71749 یازدید: 87
-

مهران احمدی

کد متوفی: 79883 یازدید: 77
-

خدیجه نصیری

کد متوفی: 6000404 یازدید: 98
-

فاطمه داوودی

کد متوفی: 6000738 یازدید: 107
-

مهران احمدی

کد متوفی: 6004178 یازدید: 135
-

دکتر افسانه حسنوند عموزاده

کد متوفی: 6006334 یازدید: 97
-

دکتر افسانه حسنوند عموزاده

کد متوفی: 6006338 یازدید: 102
-

مرادعلی غلامی

کد متوفی: 6013171 یازدید: 92
-

مرادعلی غلامی

کد متوفی: 6013195 یازدید: 86
-

علی یاری

کد متوفی: 6019844 یازدید: 92
-

مجتبی رحیمی

کد متوفی: 6029083 یازدید: 218
-

زمرد هوی

کد متوفی: 6035674 یازدید: 92
-

میلاد باقریان

کد متوفی: 6038860 یازدید: 94
-

میلاد باقریان

کد متوفی: 6038903 یازدید: 83
-

میلاد باقریان

کد متوفی: 6038908 یازدید: 78
-

سکینه ناصری

کد متوفی: 6038974 یازدید: 204
-

شهاب نوری

کد متوفی: 6041332 یازدید: 97
-

شعبان پیری

کد متوفی: 6041483 یازدید: 83
-

نورمحمد پیری

کد متوفی: 6042008 یازدید: 85
-

علی احمد حلاج

کد متوفی: 6042038 یازدید: 92
-

حمداله فرجی

کد متوفی: 6048741 یازدید: 89
-

معصومه غلامی

کد متوفی: 6058273 یازدید: 120
1330/10/7 - 1395/02/14

علی‌محمد هاشمیان

کد متوفی: 6068038 یازدید: 810
1316/11/9 - 1399/11/13

حاج داربلوط خدایاری

کد متوفی: 6068695 یازدید: 73
۱۳۰۸ - ۱۳۹۹

نرگس نصرابادی

کد متوفی: 6069618 یازدید: 71
۱۳۵۴/۶/۳۰ - ۱۳۹۴/۶/۲۷

نرگس نصرآبادی

کد متوفی: 6069748 یازدید: 89
۱۳۵۴/۶/۳۰ - ۱۳۹۴/۶۲۷

عباس زینی وند مقدم

کد متوفی: 6071702 یازدید: 75
4/1/1343 - 3/12/1398

کسعلی صیدی

کد متوفی: 6071941 یازدید: 57
1310.05.19 - 1385.11.27

جواد علی عموزاده

کد متوفی: 6071949 یازدید: 99
-

والیه غیاثوند

کد متوفی: 6095192 یازدید: 221
0 - 1400/01/15

نبی(شیخ نبی) شیخ زاده

کد متوفی: 6108237 یازدید: 1082
1326 - 1398

ذلیخا هاشمی

کد متوفی: 6108617 یازدید: 80
1333/09/12 - 1399/09/21

ذلیخا هاشمی

کد متوفی: 6108623 یازدید: 74
1333/09/12 - 1399/09/21

ذلیخا هاشمی

کد متوفی: 6108627 یازدید: 128
1333/09/12 - 1399/09/21

محرم نظرپور

کد متوفی: 6110722 یازدید: 694
-

محمد منصورنیا

کد متوفی: 6121302 یازدید: 743
1384/05/05 - 1400/03/06

محمد منصورتیا

کد متوفی: 6121305 یازدید: 50
- 1400/03/06

یونس عقیلی

کد متوفی: 6147816 یازدید: 595
1364/06/30 - 1400/06/12

یونس عقیلی

کد متوفی: 6147838 یازدید: 25
1364/06/30 - 1400/06/12

خدارحم رماوندی

کد متوفی: 6147877 یازدید: 32
-

غلام مقدمی پور

کد متوفی: 6150156 یازدید: 54
1323/01/01 - 1399/06/25

نرگس نصرابادی

کد متوفی: 6150679 یازدید: 22
-

ابدال عموزاده

کد متوفی: 6155844 یازدید: 28
-

شهناز جوادی

کد متوفی: 6155846 یازدید: 40
-

جناب سروان یارعلی یاری

کد متوفی: 6160130 یازدید: 28
1356/01/02 - 1399/08/17

ادیب هاشمی

کد متوفی: 6160345 یازدید: 4
1360/06/30 - 1398/01/02

مختار شیری

کد متوفی: 6161133 یازدید: 113
1360/05/15 - 1390/08/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید