آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دره شهر

علی زینی وند مقدم

کد متوفی: 378 یازدید: 296
-

حسین منصوری

کد متوفی: 924 یازدید: 206
-

تمام از دست رفتگان ....

کد متوفی: 12355 یازدید: 217
-

میثم مبشر

کد متوفی: 16052 یازدید: 195
-

مصطفی بازگیر

کد متوفی: 18711 یازدید: 321
-

فرهان بازگیر

کد متوفی: 18850 یازدید: 241
-

محمد سیاه سیاه پشتکوه

کد متوفی: 19053 یازدید: 202
-

تقی گلی

کد متوفی: 19066 یازدید: 402
-

1 1

کد متوفی: 40604 یازدید: 194
-

کربلایی سلطان حسین زینی وند

کد متوفی: 44189 یازدید: 213
-

کربلایی سلطان حسین زینی وند

کد متوفی: 44418 یازدید: 171
-

صحبت الله اولاد

کد متوفی: 44456 یازدید: 209
-

هاجر منتی

کد متوفی: 44669 یازدید: 158
-

هاجر منتی

کد متوفی: 44671 یازدید: 438
-

جهانشاه بابائیان

کد متوفی: 44720 یازدید: 233
-

جهانشاه بابائیان

کد متوفی: 44721 یازدید: 213
-

ابراهیم شیراوند

کد متوفی: 45852 یازدید: 192
-

ابراهیم شیراوند

کد متوفی: 46011 یازدید: 186
-

علی مقدم

کد متوفی: 46071 یازدید: 225
-

ابراهیم شیراوند

کد متوفی: 46080 یازدید: 247
-

ابراهیم شیراوند

کد متوفی: 46107 یازدید: 302
-

ابراهیم شیراوند

کد متوفی: 46560 یازدید: 168
-

ابراهیم افشار

کد متوفی: 46572 یازدید: 190
-

ابراهیم شیراوند

کد متوفی: 46609 یازدید: 177
-

عبدالعلی خیری

کد متوفی: 46861 یازدید: 204
-

عبدالعلی خیری

کد متوفی: 46876 یازدید: 200
-

افسانه حسنوند عموزاده

کد متوفی: 46911 یازدید: 244
-

سیف اله ملکیان

کد متوفی: 48607 یازدید: 213
-

ولی حیدریان

کد متوفی: 57677 یازدید: 190
-

مرحوم علی نظر قنبرزاده

کد متوفی: 59248 یازدید: 187
-

اكبر-سامان-فرزانه نصراله زاده

کد متوفی: 59372 یازدید: 251
-

ربابه بساطی

کد متوفی: 71749 یازدید: 169
-

مهران احمدی

کد متوفی: 79883 یازدید: 228
-

خدیجه نصیری

کد متوفی: 6000404 یازدید: 191
-

فاطمه داوودی

کد متوفی: 6000738 یازدید: 214
-

مهران احمدی

کد متوفی: 6004178 یازدید: 235
-

دکتر افسانه حسنوند عموزاده

کد متوفی: 6006334 یازدید: 192
-

دکتر افسانه حسنوند عموزاده

کد متوفی: 6006338 یازدید: 171
-

مرادعلی غلامی

کد متوفی: 6013171 یازدید: 178
-

مرادعلی غلامی

کد متوفی: 6013195 یازدید: 158
-

علی یاری

کد متوفی: 6019844 یازدید: 202
-

مجتبی رحیمی

کد متوفی: 6029083 یازدید: 304
-

زمرد هوی

کد متوفی: 6035674 یازدید: 199
-

میلاد باقریان

کد متوفی: 6038860 یازدید: 165
-

میلاد باقریان

کد متوفی: 6038903 یازدید: 179
-

میلاد باقریان

کد متوفی: 6038908 یازدید: 279
-

سکینه ناصری

کد متوفی: 6038974 یازدید: 312
-

شهاب نوری

کد متوفی: 6041332 یازدید: 194
-

شعبان پیری

کد متوفی: 6041483 یازدید: 169
-

نورمحمد پیری

کد متوفی: 6042008 یازدید: 150
-

علی احمد حلاج

کد متوفی: 6042038 یازدید: 184
-

حمداله فرجی

کد متوفی: 6048741 یازدید: 194
-

معصومه غلامی

کد متوفی: 6058273 یازدید: 223
1330/10/7 - 1395/02/14

علی‌محمد هاشمیان

کد متوفی: 6068038 یازدید: 1181
1316/11/9 - 1399/11/13

حاج داربلوط خدایاری

کد متوفی: 6068695 یازدید: 169
۱۳۰۸ - ۱۳۹۹

نرگس نصرابادی

کد متوفی: 6069618 یازدید: 139
۱۳۵۴/۶/۳۰ - ۱۳۹۴/۶/۲۷

نرگس نصرآبادی

کد متوفی: 6069748 یازدید: 145
۱۳۵۴/۶/۳۰ - ۱۳۹۴/۶۲۷

عباس زینی وند مقدم

کد متوفی: 6071702 یازدید: 167
4/1/1343 - 3/12/1398

کسعلی صیدی

کد متوفی: 6071941 یازدید: 159
1310/05/19 - 1385/11/27

جواد علی عموزاده

کد متوفی: 6071949 یازدید: 187
-

والیه غیاثوند

کد متوفی: 6095192 یازدید: 313
0 - 1400/01/15

نبی(شیخ نبی) شیخ زاده

کد متوفی: 6108237 یازدید: 1150
1326 - 1398

ذلیخا هاشمی

کد متوفی: 6108617 یازدید: 175
1333/09/12 - 1399/09/21

ذلیخا هاشمی

کد متوفی: 6108623 یازدید: 168
1333/09/12 - 1399/09/21

ذلیخا هاشمی

کد متوفی: 6108627 یازدید: 229
1333/09/12 - 1399/09/21

محرم نظرپور

کد متوفی: 6110722 یازدید: 815
-

محمد منصورنیا

کد متوفی: 6121302 یازدید: 902
1384/05/05 - 1400/03/06

محمد منصورتیا

کد متوفی: 6121305 یازدید: 114
- 1400/03/06

یونس عقیلی

کد متوفی: 6147816 یازدید: 666
1364/06/30 - 1400/06/12

یونس عقیلی

کد متوفی: 6147838 یازدید: 197
1364/06/30 - 1400/06/12

خدارحم رماوندی

کد متوفی: 6147877 یازدید: 113
-

غلام مقدمی پور

کد متوفی: 6150156 یازدید: 138
1323/01/01 - 1399/06/25

نرگس نصرابادی

کد متوفی: 6150679 یازدید: 93
-

ابدال عموزاده

کد متوفی: 6155844 یازدید: 122
-

جناب سروان یارعلی یاری

کد متوفی: 6160130 یازدید: 103
1356/01/02 - 1399/08/17

ادیب هاشمی

کد متوفی: 6160345 یازدید: 366
1360/06/30 - 1398/01/02

مختار شیری

کد متوفی: 6161133 یازدید: 263
1360/05/15 - 1390/08/19

پریسا شادی وند

کد متوفی: 6166436 یازدید: 62
-

پریسا شادی وند

کد متوفی: 6166437 یازدید: 45
-

پریسا شادی وند

کد متوفی: 6166438 یازدید: 151
-

علی یاری

کد متوفی: 6167561 یازدید: 50
1356/01/02 - 1399/08/17

یونس معصومی

کد متوفی: 6169641 یازدید: 204
1371/04/09 - 1399/02/07

فاطمه برخی

کد متوفی: 6175152 یازدید: 746
- 1400/10/23

محمود زینی وند

کد متوفی: 6188954 یازدید: 31
1330/01/01 - 1362/09/27

محمود زینی وند

کد متوفی: 6188955 یازدید: 53
1320/01/01 - 1362/09/27

رضا ارزانی

کد متوفی: 6189373 یازدید: 26
-

رضا ارزانی

کد متوفی: 6189374 یازدید: 23
-

رضا ارزانی

کد متوفی: 6189376 یازدید: 33
-

تورج اصلمرز

کد متوفی: 6199433 یازدید: 264
1369/10/12 - 1400/12/07

عزیزالله حسنوند

کد متوفی: 6199439 یازدید: 187
1338/03/05 - 1400/12/05

شادروان محمد و ماندانا حق زاده

کد متوفی: 6200155 یازدید: 140
-

شادروان مرحومه جهان کریمی الوار

کد متوفی: 6202367 یازدید: 59
1331/02/01 - 1399/11/23

فریبا نوروزی

کد متوفی: 6203379 یازدید: 29
1355/06/07 - 1399/03/18

رضا دانیاری

کد متوفی: 6204470 یازدید: 278
1346/01/25 - 1401/03/29

سیده گوهر تاج طاهری

کد متوفی: 6208139 یازدید: 106
- 1395/05/01

علی محمدی

کد متوفی: 6210647 یازدید: 194
-

شیرین زینوندمقدم

کد متوفی: 6217956 یازدید: 15
-

صفر شکوهی

کد متوفی: 6224578 یازدید: 47
1333/04/03 - 1399/06/25

محسن بهزادی

کد متوفی: 6227272 یازدید: 434
1369 - 1401/12/05

احمد محمدی

کد متوفی: 6227273 یازدید: 9
-

احمد محمدب

کد متوفی: 6227274 یازدید: 1
-

احمد محمدی

کد متوفی: 6227275 یازدید: 3
-

جهانبخش زینی وند

کد متوفی: 6227424 یازدید: 4
1339/07/03 - 1362/01/10
Loading...

لطفا شکیبا باشید