آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دهلران

حاج رمضان رفیعی

کد متوفی: 1897 یازدید: 390
-

حمزه زهیری

کد متوفی: 8017 یازدید: 305
-

فرحان علیرضایی

کد متوفی: 13016 یازدید: 363
-

... ابراهیمی

کد متوفی: 13538 یازدید: 266
-

عبدالغنی ابراهیمیگ

کد متوفی: 13595 یازدید: 192
-

شیرمراد شمسی

کد متوفی: 14998 یازدید: 261
-

حاج کرم بشارتی

کد متوفی: 16311 یازدید: 382
-

زینب نظرزاده

کد متوفی: 18658 یازدید: 453
-

شاحسین باقری و همسر بزرگوارش

کد متوفی: 19583 یازدید: 271
-

مسعود سبزی

کد متوفی: 21797 یازدید: 271
-

علیرضا مرادی مقدم

کد متوفی: 23193 یازدید: 361
-

وداد خلفی نیا

کد متوفی: 31333 یازدید: 231
-

سید مجید و رمله بخات

کد متوفی: 33889 یازدید: 329
-

تاج دولت نظری

کد متوفی: 44385 یازدید: 224
-

شمامه سبزی

کد متوفی: 47076 یازدید: 210
-

عبدالرحیم دشتی

کد متوفی: 47651 یازدید: 224
-

ملکه روشنی

کد متوفی: 51577 یازدید: 191
-

جواد قاسمی

کد متوفی: 54767 یازدید: 248
-

دختربس مرادی

کد متوفی: 55938 یازدید: 202
-

لورا راسخی

کد متوفی: 56666 یازدید: 331
-

علی رحیمی وسیدسعید یوسفی

کد متوفی: 56992 یازدید: 198
-

شیخ رضا فتاحی

کد متوفی: 57209 یازدید: 200
-

سیدعبدالصاحب حسینی

کد متوفی: 60078 یازدید: 253
-

دیگو آرماندو مارادونا

کد متوفی: 64118 یازدید: 210
-

سیدیارعلی قاسمزاده

کد متوفی: 69135 یازدید: 286
-

نجیمه رشنوه

کد متوفی: 69615 یازدید: 151
-

سيد مهدی موسوی

کد متوفی: 76166 یازدید: 201
-

زنده یاد سیدمهدی موسوی

کد متوفی: 76291 یازدید: 225
-

شاخانم ملکی

کد متوفی: 79137 یازدید: 188
-

عبدالعباس ملکی

کد متوفی: 6011373 یازدید: 236
-

سبزعلی حافظ نژاد

کد متوفی: 6026720 یازدید: 214
-

عبدالحمید قاسمی

کد متوفی: 6030917 یازدید: 194
-

مهندس صفر حیدری

کد متوفی: 6031157 یازدید: 316
-

سیده عصمت موسوی

کد متوفی: 6034991 یازدید: 234
-

سید علی نظر حسینی

کد متوفی: 6040030 یازدید: 235
-

سید علی نظر حسینی

کد متوفی: 6040063 یازدید: 220
-

شادروان سید علی نظر حسینی

کد متوفی: 6040082 یازدید: 206
-

علیرضا فتاحی

کد متوفی: 6047884 یازدید: 216
-

حمیده احمدی

کد متوفی: 6049203 یازدید: 325
-

ملک حسین میرحسینی

کد متوفی: 6051938 یازدید: 161
-

حسین العوفی الجلیزی

کد متوفی: 6052644 یازدید: 220
-

علی شتیت الجلیزی

کد متوفی: 6052656 یازدید: 185
-

صفرعلی کرمی

کد متوفی: 6052715 یازدید: 209
-

معلم دلسوز و فداکار علیرضا قاسمی

کد متوفی: 6053456 یازدید: 163
-

نیم طلا هاشمپور

کد متوفی: 6060686 یازدید: 291
- ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

حجیه حوری علیزاده

کد متوفی: 6060702 یازدید: 263
- ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

حاج کرم بشارتی

کد متوفی: 6062059 یازدید: 201
-

حاج کرم بشارتی

کد متوفی: 6062112 یازدید: 284
-

زهرا شکری

کد متوفی: 6072900 یازدید: 186
-

علی رحمانی منش

کد متوفی: 6072948 یازدید: 177
18/11/1331 - 26/10/1397

پری زاهد زاده

کد متوفی: 6072955 یازدید: 183
۱۱۱۱۱۱۱۱۱ - ۱۱۱۱۱۱۱۱

مهدی ملک میرزایی

کد متوفی: 6074160 یازدید: 180
1362/01/24 - 1399/09/24

مهدی ملک میرزایی

کد متوفی: 6074162 یازدید: 331
-

موسی سبزواری

کد متوفی: 6074341 یازدید: 166
20.21982 - 25.2.2010

حسین المترفی

کد متوفی: 6076614 یازدید: 216
1369/06/23 - 1398/11 /2

مصطفی قاسمی

کد متوفی: 6078222 یازدید: 505
1379/2/2 - 1399/11/22

سیده خیرالنساء موسوی

کد متوفی: 6078613 یازدید: 331
- ۹۱

عبدالرحیم اسکندری

کد متوفی: 6080557 یازدید: 699
- 16/12/1399

صادق کاپری زاده

کد متوفی: 6092432 یازدید: 201
- ۱/۱/۱۴۰۰

غلامرضا اسکندری

کد متوفی: 6094548 یازدید: 176
-

سميه جام خانه

کد متوفی: 6095112 یازدید: 194
-

مجید تاجدینی

کد متوفی: 6096475 یازدید: 300
۱۳۴۳ - 13830119

امید حیدری

کد متوفی: 6097059 یازدید: 6882
1373 - 1400

مرحوم هادی حیدری

کد متوفی: 6100265 یازدید: 1159
1346 - 1400

طاووس کیهان

کد متوفی: 6100781 یازدید: 455
1325 - 1379/07/20

رنگینه ملکی

کد متوفی: 6101264 یازدید: 520
1340 - 1399/09/13

کد متوفی: 6102246 یازدید: 611
-

خدابس قاسمی

کد متوفی: 6102262 یازدید: 161
-

خدابس قاسمی

کد متوفی: 6102335 یازدید: 238
-

جهانگیر کارگر

کد متوفی: 6104487 یازدید: 1826
1351 - 1399/12/14

کریم دشتی

کد متوفی: 6107920 یازدید: 366
0000000 - 1385

بیگلر دشتی

کد متوفی: 6108003 یازدید: 348
-

جاسب جادری

کد متوفی: 6108013 یازدید: 216
-

چاسب جادری

کد متوفی: 6108025 یازدید: 240
-

تهمینه نویزاده

کد متوفی: 6108026 یازدید: 372
-

مردِ نیک نام ، حاج علی اکبر حیدری

کد متوفی: 6108919 یازدید: 278
1314 - 1400

فوزیه اسکندری

کد متوفی: 6109456 یازدید: 526
- 17/09/1398

سعاده جعفری

کد متوفی: 6109487 یازدید: 217
1359/1/15 - 1399/11/29

سعاده جعفری

کد متوفی: 6109507 یازدید: 593
1358/1/15 - 1399/11/29

دکتر عادل بالوی زاده

کد متوفی: 6111524 یازدید: 1033
2×/9×/1964 - 4×/5×/2021

شهید علی کارگر

کد متوفی: 6114753 یازدید: 147
-

فتح الله كدپور

کد متوفی: 6115173 یازدید: 187
1345/06/07 - 1400/02/04

محمد بهمنی

کد متوفی: 6117136 یازدید: 797
-

محمدجواد حسینی نسب

کد متوفی: 6120410 یازدید: 118
- 1400/03/04

سید محمد جواد حسینی نسب

کد متوفی: 6121266 یازدید: 2331
1365/05/01 - 1400/03/05

حاج سید سلیمان حسینی

کد متوفی: 6121530 یازدید: 1632
1318/04/06 - 1400/02/22

بهروز جهانی

کد متوفی: 6122051 یازدید: 620
-

سید قهرمان حسینی

کد متوفی: 6122693 یازدید: 160
-

حاجیه خانم سیده شمسیه حسینی

کد متوفی: 6122935 یازدید: 808
1314/09/09 - 1400/03/10

علی باقری

کد متوفی: 6123992 یازدید: 499
-

.نوروز شادی

کد متوفی: 6124496 یازدید: 136
-

مسینه شیری

کد متوفی: 6128186 یازدید: 113
1323/11/02 - 1400/04/05

نصرالله آبسالان

کد متوفی: 6129350 یازدید: 374
1348/06/01 - 1366/06/12

بهروز جهانی

کد متوفی: 6130737 یازدید: 139
-

محمد نظری

کد متوفی: 6135981 یازدید: 454
- 1400/05/10

حسن سبزواری

کد متوفی: 6140712 یازدید: 151
1359/04/08 - 1395/12/12

عباس عبالی

کد متوفی: 6144149 یازدید: 118
1377/06/05 - 1400/05/08

مرحومه نژدیه آبسالان

کد متوفی: 6146957 یازدید: 399
1339/06/01 - 1400/06/06

حیدر پورحیدریان

کد متوفی: 6157022 یازدید: 222
1358/06/26 - 1392/07/21

فاطمه صحرایی

کد متوفی: 6157086 یازدید: 298
- 1400/06/14

محمدرضا کایدخورده

کد متوفی: 6157250 یازدید: 121
1340/05/05 - 1399/07/22

نژدیه آبسالان

کد متوفی: 6159219 یازدید: 74
1339/06/06 - 1400/06/06

راسهن حمیدی

کد متوفی: 6167761 یازدید: 242
- 1400/09/18

حیدر سلیمان نژاد

کد متوفی: 6169478 یازدید: 156
-

ملک باویر

کد متوفی: 6170348 یازدید: 216
1309/10/01 - 1399/10/10

مشهدی مرتضی رضائیان

کد متوفی: 6171291 یازدید: 72
-

شیرزاد ابراهیمی

کد متوفی: 6171294 یازدید: 89
-

علی زمان جمشیدی

کد متوفی: 6171318 یازدید: 143
-

محسن دیناروند

کد متوفی: 6173276 یازدید: 279
-

کربلایی عبدالحسین دمادم

کد متوفی: 6173497 یازدید: 89
-

علیمردان زرین آبادی

کد متوفی: 6178853 یازدید: 104
1310 - 1378/08/14

علیمردان زرین آبادی

کد متوفی: 6178858 یازدید: 52
1310 - 1387

عصمت باپیروند شیرزادی

کد متوفی: 6178890 یازدید: 150
1329 - 1396/07/05

علی غلامی

کد متوفی: 6179026 یازدید: 236
- 1399/12/11

حاجیه خانم سیده حنیفه موسوی

کد متوفی: 6185826 یازدید: 39
-

رمضان نظری

کد متوفی: 6190107 یازدید: 750
1337/04/19 - 1401/01/05

سید اسماعیل فاضلی

کد متوفی: 6192540 یازدید: 94
-

سید اسماعیل فاضلی

کد متوفی: 6192545 یازدید: 34
-

مرحومه مغفوره سیده زهرا حسینی

کد متوفی: 6194305 یازدید: 1844
1378/03/18 - 1401/01/30

حاتم شاه محمدی

کد متوفی: 6194998 یازدید: 281
1318/09/14 - 1400/12/04

ابراهیم شاولی

کد متوفی: 6197047 یازدید: 564
1336/04/22 - 1401/02/09

وحید شیری۔افتخار ارمانده۔امیر یل شیری شیری

کد متوفی: 6197576 یازدید: 192
- 1401/01/02

برای اخرتم چابک

کد متوفی: 6197583 یازدید: 43
-

علی باقری

کد متوفی: 6199532 یازدید: 202
-

مرحومه مغفوره سیده فاطمه پاریاب

کد متوفی: 6202641 یازدید: 303
1335/06/01 - 1399/04/04

علیرضا روشنی

کد متوفی: 6203576 یازدید: 246
1339/10/04 - 1400/08/25

مراد ابراهیمی

کد متوفی: 6203578 یازدید: 32
1328/10/19 - 1400/07/07

علی نصراللهی

کد متوفی: 6207729 یازدید: 35
1331/04/10 - 1400/05/05

علی نصراللهی فرزند رحمت الله

کد متوفی: 6207730 یازدید: 88
- 1400/05/05

کربلایی علی عباس سهیلی

کد متوفی: 6208502 یازدید: 245
1303/07/10 - 1401/05/01

حمید کاوری زاده

کد متوفی: 6214414 یازدید: 48
1335/09/11 - 1401/03/05

سید امید علی حسینی

کد متوفی: 6218246 یازدید: 55
-

مرحوم فاطمه جمشیدی

کد متوفی: 6225281 یازدید: 72
1349/11/02 - 1392/03/25

علی حسین مرادی فرد

کد متوفی: 6226748 یازدید: 54
-

علی داد رضایی

کد متوفی: 6229400 یازدید: 24
1312/01/02 - 1390/08/14

علی‌پاشا فکوری

کد متوفی: 6232208 یازدید: 500
-

فرهاد نوروزی

کد متوفی: 6234826 یازدید: 4
-

دلشاد نوروزی

کد متوفی: 6234827 یازدید: 3
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید