آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دهلران

حاج رمضان رفیعی

کد متوفی: 1897 یازدید: 137
-

حمزه زهیری

کد متوفی: 8017 یازدید: 135
-

فرحان علیرضایی

کد متوفی: 13016 یازدید: 137
-

... ابراهیمی

کد متوفی: 13538 یازدید: 120
-

عبدالغنی ابراهیمیگ

کد متوفی: 13595 یازدید: 89
-

شیرمراد شمسی

کد متوفی: 14998 یازدید: 104
-

حاج کرم بشارتی

کد متوفی: 16311 یازدید: 126
-

زینب نظرزاده

کد متوفی: 18658 یازدید: 278
-

شاحسین باقری و همسر بزرگوارش

کد متوفی: 19583 یازدید: 112
-

مسعود سبزی

کد متوفی: 21797 یازدید: 109
-

علیرضا مرادی مقدم

کد متوفی: 23193 یازدید: 194
-

وداد خلفی نیا

کد متوفی: 31333 یازدید: 93
-

سید مجید و رمله بخات

کد متوفی: 33889 یازدید: 120
-

شمامه سبزی

کد متوفی: 38902 یازدید: 123
-

تاج دولت نظری

کد متوفی: 44385 یازدید: 98
-

شمامه سبزی

کد متوفی: 47076 یازدید: 105
-

عبدالرحیم دشتی

کد متوفی: 47651 یازدید: 103
-

ملکه روشنی

کد متوفی: 51577 یازدید: 80
-

جواد قاسمی

کد متوفی: 54767 یازدید: 101
-

دختربس مرادی

کد متوفی: 55938 یازدید: 104
-

لورا راسخی

کد متوفی: 56666 یازدید: 179
-

علی رحیمی وسیدسعید یوسفی

کد متوفی: 56992 یازدید: 85
-

شیخ رضا فتاحی

کد متوفی: 57209 یازدید: 87
-

سیدعبدالصاحب حسینی

کد متوفی: 60078 یازدید: 114
-

دیگو آرماندو مارادونا

کد متوفی: 64118 یازدید: 98
-

سیدیارعلی قاسمزاده

کد متوفی: 69135 یازدید: 194
-

نجیمه رشنوه

کد متوفی: 69615 یازدید: 74
-

سيد مهدی موسوی

کد متوفی: 76166 یازدید: 93
-

زنده یاد سیدمهدی موسوی

کد متوفی: 76291 یازدید: 128
-

شاخانم ملکی

کد متوفی: 79137 یازدید: 95
-

شاه خانم ملکی

کد متوفی: 79157 یازدید: 81
-

عبدالعباس ملکی

کد متوفی: 6011373 یازدید: 123
-

سبزعلی حافظ نژاد

کد متوفی: 6026720 یازدید: 98
-

عبدالحمید قاسمی

کد متوفی: 6030917 یازدید: 87
-

مهندس صفر حیدری

کد متوفی: 6031157 یازدید: 204
-

سیده عصمت موسوی

کد متوفی: 6034991 یازدید: 102
-

سید علی نظر حسینی

کد متوفی: 6040030 یازدید: 98
-

سید علی نظر حسینی

کد متوفی: 6040063 یازدید: 102
-

شادروان سید علی نظر حسینی

کد متوفی: 6040082 یازدید: 103
-

علیرضا فتاحی

کد متوفی: 6047884 یازدید: 114
-

حمیده احمدی

کد متوفی: 6049203 یازدید: 107
-

ملک حسین میرحسینی

کد متوفی: 6051938 یازدید: 77
-

حسین العوفی الجلیزی

کد متوفی: 6052644 یازدید: 92
-

علی شتیت الجلیزی

کد متوفی: 6052656 یازدید: 109
-

صفرعلی کرمی

کد متوفی: 6052715 یازدید: 106
-

معلم دلسوز و فداکار علیرضا قاسمی

کد متوفی: 6053456 یازدید: 70
-

نیم طلا هاشمپور

کد متوفی: 6060686 یازدید: 82
- ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

حجیه حوری علیزاده

کد متوفی: 6060702 یازدید: 147
- ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

حاج کرم بشارتی

کد متوفی: 6062059 یازدید: 96
-

حاج کرم بشارتی

کد متوفی: 6062112 یازدید: 129
-

حاج کرم بشارتی

کد متوفی: 6062147 یازدید: 96
-

زهرا شکری

کد متوفی: 6072900 یازدید: 94
-

علی رحمانی منش

کد متوفی: 6072948 یازدید: 85
18/11/1331 - 26/10/1397

پری زاهد زاده

کد متوفی: 6072955 یازدید: 110
۱۱۱۱۱۱۱۱۱ - ۱۱۱۱۱۱۱۱

مهدی ملک میرزایی

کد متوفی: 6074160 یازدید: 75
1362/01/24 - 1399/09/24

مهدی ملک میرزایی

کد متوفی: 6074162 یازدید: 240
-

موسی سبزواری

کد متوفی: 6074341 یازدید: 86
20.21982 - 25.2.2010

حسین المترفی

کد متوفی: 6076614 یازدید: 117
1369/06/23 - 1398/11 /2

مصطفی قاسمی

کد متوفی: 6078222 یازدید: 395
1379/2/2 - 1399/11/22

سیده خیرالنساء موسوی

کد متوفی: 6078613 یازدید: 204
- ۹۱

عبدالرحیم اسکندری

کد متوفی: 6080557 یازدید: 507
- 16/12/1399

صادق کاپری زاده

کد متوفی: 6092432 یازدید: 96
- ۱/۱/۱۴۰۰

غلامرضا اسکندری

کد متوفی: 6094548 یازدید: 95
-

سميه جام خانه

کد متوفی: 6095112 یازدید: 90
-

مجید تاجدینی

کد متوفی: 6096475 یازدید: 200
۱۳۴۳ - 13830119

امید حیدری

کد متوفی: 6097059 یازدید: 6456
1373 - 1400

مرحوم هادی حیدری

کد متوفی: 6100265 یازدید: 1074
1346 - 1400

طاووس کیهان

کد متوفی: 6100781 یازدید: 375
1325 - 1379/07/20

رنگینه ملکی

کد متوفی: 6101264 یازدید: 415
1340 - 1399/09/13

کد متوفی: 6102246 یازدید: 511
-

خدابس قاسمی

کد متوفی: 6102262 یازدید: 81
-

خدابس قاسمی

کد متوفی: 6102335 یازدید: 86
-

جهانگیر کارگر

کد متوفی: 6104487 یازدید: 1727
1351 - 1399/12/14

کریم دشتی

کد متوفی: 6107920 یازدید: 244
0000000 - 1385

بیگلر دشتی

کد متوفی: 6108003 یازدید: 233
-

جاسب جادری

کد متوفی: 6108013 یازدید: 89
-

چاسب جادری

کد متوفی: 6108025 یازدید: 120
-

تهمینه نویزاده

کد متوفی: 6108026 یازدید: 239
-

مردِ نیک نام ، حاج علی اکبر حیدری

کد متوفی: 6108919 یازدید: 168
1314 - 1400

فوزیه اسکندری

کد متوفی: 6109456 یازدید: 453
- 17/09/1398

سعاده جعفری

کد متوفی: 6109487 یازدید: 96
1359/1/15 - 1399/11/29

سعاده جعفری

کد متوفی: 6109507 یازدید: 503
1358/1/15 - 1399/11/29

دکتر عادل بالوی زاده

کد متوفی: 6111524 یازدید: 622
2×/9×/1964 - 4×/5×/2021

شهید علی کارگر

کد متوفی: 6114753 یازدید: 62
-

فتح الله كدپور

کد متوفی: 6115173 یازدید: 59
1345/06/07 - 1400/02/04

محمد بهمنی

کد متوفی: 6117136 یازدید: 619
-

محمدجواد حسینی نسب

کد متوفی: 6120410 یازدید: 53
- 1400/03/04

سید محمد جواد حسینی نسب

کد متوفی: 6121266 یازدید: 2127
1365/05/01 - 1400/03/05

حاج سید سلیمان حسینی

کد متوفی: 6121530 یازدید: 1301
1318/04/06 - 1400/02/22

بهروز جهانی

کد متوفی: 6122051 یازدید: 461
-

سید قهرمان حسینی

کد متوفی: 6122693 یازدید: 53
-

حاجیه خانم سیده شمسیه حسینی

کد متوفی: 6122935 یازدید: 699
1314/09/09 - 1400/03/10

علی باقری

کد متوفی: 6123992 یازدید: 426
-

.نوروز شادی

کد متوفی: 6124496 یازدید: 43
-

مسینه شیری

کد متوفی: 6128186 یازدید: 34
1323/11/02 - 1400/04/05

نصرالله آبسالان

کد متوفی: 6129350 یازدید: 123
1348/06/01 - 1366/06/12

بهروز جهانی

کد متوفی: 6130737 یازدید: 44
-

محمد نظری

کد متوفی: 6135981 یازدید: 362
- 1400/05/10

حسن سبزواری

کد متوفی: 6140712 یازدید: 35
1359/04/08 - 1395/12/12

عباس عبالی

کد متوفی: 6144149 یازدید: 45
1377/06/05 - 1400/05/08

مرحومه نژدیه آبسالان

کد متوفی: 6146957 یازدید: 172
1339/06/01 - 1400/06/06

حیدر پورحیدریان

کد متوفی: 6157022 یازدید: 101
1358/06/26 - 1392/07/21

فاطمه صحرایی

کد متوفی: 6157086 یازدید: 208
- 1400/06/14

محمدرضا کایدخورده

کد متوفی: 6157250 یازدید: 53
1340/05/05 - 1399/07/22

نژدیه آبسالان

کد متوفی: 6159219 یازدید: 6
1339/06/06 - 1400/06/06
Loading...

لطفا شکیبا باشید