آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دهلران

حاج رمضان رفیعی

کد متوفی: 1897 یازدید: 470
-

حمزه زهیری

کد متوفی: 8017 یازدید: 347
-

فرحان علیرضایی

کد متوفی: 13016 یازدید: 415
-

... ابراهیمی

کد متوفی: 13538 یازدید: 323
-

عبدالغنی ابراهیمیگ

کد متوفی: 13595 یازدید: 231
-

شیرمراد شمسی

کد متوفی: 14998 یازدید: 311
-

حاج کرم بشارتی

کد متوفی: 16311 یازدید: 431
-

زینب نظرزاده

کد متوفی: 18658 یازدید: 527
-

شاحسین باقری و همسر بزرگوارش

کد متوفی: 19583 یازدید: 312
-

مسعود سبزی

کد متوفی: 21797 یازدید: 335
-

علیرضا مرادی مقدم

کد متوفی: 23193 یازدید: 411
-

وداد خلفی نیا

کد متوفی: 31333 یازدید: 274
-

سید مجید و رمله بخات

کد متوفی: 33889 یازدید: 398
-

تاج دولت نظری

کد متوفی: 44385 یازدید: 262
-

شمامه سبزی

کد متوفی: 47076 یازدید: 259
-

عبدالرحیم دشتی

کد متوفی: 47651 یازدید: 275
-

ملکه روشنی

کد متوفی: 51577 یازدید: 234
-

جواد قاسمی

کد متوفی: 54767 یازدید: 297
-

دختربس مرادی

کد متوفی: 55938 یازدید: 257
-

لورا راسخی

کد متوفی: 56666 یازدید: 392
-

علی رحیمی وسیدسعید یوسفی

کد متوفی: 56992 یازدید: 257
-

شیخ رضا فتاحی

کد متوفی: 57209 یازدید: 255
-

سیدعبدالصاحب حسینی

کد متوفی: 60078 یازدید: 313
-

دیگو آرماندو مارادونا

کد متوفی: 64118 یازدید: 249
-

سیدیارعلی قاسمزاده

کد متوفی: 69135 یازدید: 325
-

نجیمه رشنوه

کد متوفی: 69615 یازدید: 191
-

سيد مهدی موسوی

کد متوفی: 76166 یازدید: 260
-

زنده یاد سیدمهدی موسوی

کد متوفی: 76291 یازدید: 298
-

شاخانم ملکی

کد متوفی: 79137 یازدید: 237
-

عبدالعباس ملکی

کد متوفی: 6011373 یازدید: 285
-

سبزعلی حافظ نژاد

کد متوفی: 6026720 یازدید: 261
-

عبدالحمید قاسمی

کد متوفی: 6030917 یازدید: 234
-

مهندس صفر حیدری

کد متوفی: 6031157 یازدید: 376
-

سیده عصمت موسوی

کد متوفی: 6034991 یازدید: 299
-

سید علی نظر حسینی

کد متوفی: 6040030 یازدید: 290
-

سید علی نظر حسینی

کد متوفی: 6040063 یازدید: 259
-

شادروان سید علی نظر حسینی

کد متوفی: 6040082 یازدید: 252
-

علیرضا فتاحی

کد متوفی: 6047884 یازدید: 284
-

حمیده احمدی

کد متوفی: 6049203 یازدید: 376
-

ملک حسین میرحسینی

کد متوفی: 6051938 یازدید: 216
-

حسین العوفی الجلیزی

کد متوفی: 6052644 یازدید: 274
-

علی شتیت الجلیزی

کد متوفی: 6052656 یازدید: 241
-

صفرعلی کرمی

کد متوفی: 6052715 یازدید: 255
-

معلم دلسوز و فداکار علیرضا قاسمی

کد متوفی: 6053456 یازدید: 222
-

نیم طلا هاشمپور

کد متوفی: 6060686 یازدید: 322
- ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

حجیه حوری علیزاده

کد متوفی: 6060702 یازدید: 307
- ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

حاج کرم بشارتی

کد متوفی: 6062059 یازدید: 237
-

حاج کرم بشارتی

کد متوفی: 6062112 یازدید: 317
-

زهرا شکری

کد متوفی: 6072900 یازدید: 226
-

علی رحمانی منش

کد متوفی: 6072948 یازدید: 223
18/11/1331 - 26/10/1397

پری زاهد زاده

کد متوفی: 6072955 یازدید: 232
۱۱۱۱۱۱۱۱۱ - ۱۱۱۱۱۱۱۱

مهدی ملک میرزایی

کد متوفی: 6074160 یازدید: 217
1362/01/24 - 1399/09/24

مهدی ملک میرزایی

کد متوفی: 6074162 یازدید: 382
-

موسی سبزواری

کد متوفی: 6074341 یازدید: 199
20.21982 - 25.2.2010

حسین المترفی

کد متوفی: 6076614 یازدید: 260
1369/06/23 - 1398/11 /2

مصطفی قاسمی

کد متوفی: 6078222 یازدید: 558
1379/2/2 - 1399/11/22

سیده خیرالنساء موسوی

کد متوفی: 6078613 یازدید: 373
- ۹۱

عبدالرحیم اسکندری

کد متوفی: 6080557 یازدید: 781
- 16/12/1399

صادق کاپری زاده

کد متوفی: 6092432 یازدید: 239
- ۱/۱/۱۴۰۰

غلامرضا اسکندری

کد متوفی: 6094548 یازدید: 212
-

سميه جام خانه

کد متوفی: 6095112 یازدید: 236
-

مجید تاجدینی

کد متوفی: 6096475 یازدید: 334
۱۳۴۳ - 13830119

امید حیدری

کد متوفی: 6097059 یازدید: 6961
1373 - 1400

مرحوم هادی حیدری

کد متوفی: 6100265 یازدید: 1219
1346 - 1400

طاووس کیهان

کد متوفی: 6100781 یازدید: 507
1325 - 1379/07/20

رنگینه ملکی

کد متوفی: 6101264 یازدید: 572
1340 - 1399/09/13

کد متوفی: 6102246 یازدید: 642
-

خدابس قاسمی

کد متوفی: 6102262 یازدید: 196
-

خدابس قاسمی

کد متوفی: 6102335 یازدید: 293
-

جهانگیر کارگر

کد متوفی: 6104487 یازدید: 1869
1351 - 1399/12/14

کریم دشتی

کد متوفی: 6107920 یازدید: 414
0000000 - 1385

بیگلر دشتی

کد متوفی: 6108003 یازدید: 404
-

جاسب جادری

کد متوفی: 6108013 یازدید: 263
-

چاسب جادری

کد متوفی: 6108025 یازدید: 293
-

تهمینه نویزاده

کد متوفی: 6108026 یازدید: 415
-

مردِ نیک نام ، حاج علی اکبر حیدری

کد متوفی: 6108919 یازدید: 358
1314 - 1400

فوزیه اسکندری

کد متوفی: 6109456 یازدید: 563
- 17/09/1398

سعاده جعفری

کد متوفی: 6109487 یازدید: 262
1359/1/15 - 1399/11/29

سعاده جعفری

کد متوفی: 6109507 یازدید: 643
1358/1/15 - 1399/11/29

دکتر عادل بالوی زاده

کد متوفی: 6111524 یازدید: 1184
2×/9×/1964 - 4×/5×/2021

شهید علی کارگر

کد متوفی: 6114753 یازدید: 173
-

فتح الله كدپور

کد متوفی: 6115173 یازدید: 227
1345/06/07 - 1400/02/04

محمد بهمنی

کد متوفی: 6117136 یازدید: 849
-

محمدجواد حسینی نسب

کد متوفی: 6120410 یازدید: 151
- 1400/03/04

سید محمد جواد حسینی نسب

کد متوفی: 6121266 یازدید: 2397
1365/05/01 - 1400/03/05

حاج سید سلیمان حسینی

کد متوفی: 6121530 یازدید: 1670
1318/04/06 - 1400/02/22

بهروز جهانی

کد متوفی: 6122051 یازدید: 660
-

سید قهرمان حسینی

کد متوفی: 6122693 یازدید: 210
-

حاجیه خانم سیده شمسیه حسینی

کد متوفی: 6122935 یازدید: 860
1314/09/09 - 1400/03/10

علی باقری

کد متوفی: 6123992 یازدید: 550
-

.نوروز شادی

کد متوفی: 6124496 یازدید: 161
-

مسینه شیری

کد متوفی: 6128186 یازدید: 141
1323/11/02 - 1400/04/05

نصرالله آبسالان

کد متوفی: 6129350 یازدید: 437
1348/06/01 - 1366/06/12

بهروز جهانی

کد متوفی: 6130737 یازدید: 193
-

محمد نظری

کد متوفی: 6135981 یازدید: 489
- 1400/05/10

حسن سبزواری

کد متوفی: 6140712 یازدید: 192
1359/04/08 - 1395/12/12

عباس عبالی

کد متوفی: 6144149 یازدید: 164
1377/06/05 - 1400/05/08

مرحومه نژدیه آبسالان

کد متوفی: 6146957 یازدید: 445
1339/06/01 - 1400/06/06

حیدر پورحیدریان

کد متوفی: 6157022 یازدید: 266
1358/06/26 - 1392/07/21

فاطمه صحرایی

کد متوفی: 6157086 یازدید: 338
- 1400/06/14

محمدرضا کایدخورده

کد متوفی: 6157250 یازدید: 161
1340/05/05 - 1399/07/22

نژدیه آبسالان

کد متوفی: 6159219 یازدید: 118
1339/06/06 - 1400/06/06

راسهن حمیدی

کد متوفی: 6167761 یازدید: 274
- 1400/09/18

حیدر سلیمان نژاد

کد متوفی: 6169478 یازدید: 203
-

ملک باویر

کد متوفی: 6170348 یازدید: 257
1309/10/01 - 1399/10/10

مشهدی مرتضی رضائیان

کد متوفی: 6171291 یازدید: 109
-

شیرزاد ابراهیمی

کد متوفی: 6171294 یازدید: 126
-

علی زمان جمشیدی

کد متوفی: 6171318 یازدید: 250
-

محسن دیناروند

کد متوفی: 6173276 یازدید: 318
-

کربلایی عبدالحسین دمادم

کد متوفی: 6173497 یازدید: 134
-

علیمردان زرین آبادی

کد متوفی: 6178853 یازدید: 138
1310 - 1378/08/14

علیمردان زرین آبادی

کد متوفی: 6178858 یازدید: 95
1310 - 1387

عصمت باپیروند شیرزادی

کد متوفی: 6178890 یازدید: 209
1329 - 1396/07/05

علی غلامی

کد متوفی: 6179026 یازدید: 268
- 1399/12/11

حاجیه خانم سیده حنیفه موسوی

کد متوفی: 6185826 یازدید: 87
-

رمضان نظری

کد متوفی: 6190107 یازدید: 789
1337/04/19 - 1401/01/05

سید اسماعیل فاضلی

کد متوفی: 6192540 یازدید: 115
-

سید اسماعیل فاضلی

کد متوفی: 6192545 یازدید: 58
-

مرحومه مغفوره سیده زهرا حسینی

کد متوفی: 6194305 یازدید: 1965
1378/03/18 - 1401/01/30

حاتم شاه محمدی

کد متوفی: 6194998 یازدید: 311
1318/09/14 - 1400/12/04

ابراهیم شاولی

کد متوفی: 6197047 یازدید: 631
1336/04/22 - 1401/02/09

وحید شیری۔افتخار ارمانده۔امیر یل شیری شیری

کد متوفی: 6197576 یازدید: 240
- 1401/01/02

برای اخرتم چابک

کد متوفی: 6197583 یازدید: 66
-

علی باقری

کد متوفی: 6199532 یازدید: 233
-

مرحومه مغفوره سیده فاطمه پاریاب

کد متوفی: 6202641 یازدید: 358
1335/06/01 - 1399/04/04

علیرضا روشنی

کد متوفی: 6203576 یازدید: 377
1339/10/04 - 1400/08/25

مراد ابراهیمی

کد متوفی: 6203578 یازدید: 70
1328/10/19 - 1400/07/07

علی نصراللهی

کد متوفی: 6207729 یازدید: 84
1331/04/10 - 1400/05/05

علی نصراللهی فرزند رحمت الله

کد متوفی: 6207730 یازدید: 120
- 1400/05/05

کربلایی علی عباس سهیلی

کد متوفی: 6208502 یازدید: 276
1303/07/10 - 1401/05/01

حمید کاوری زاده

کد متوفی: 6214414 یازدید: 83
1335/09/11 - 1401/03/05

سید امید علی حسینی

کد متوفی: 6218246 یازدید: 118
-

مرحوم فاطمه جمشیدی

کد متوفی: 6225281 یازدید: 95
1349/11/02 - 1392/03/25

علی حسین مرادی فرد

کد متوفی: 6226748 یازدید: 92
-

علی داد رضایی

کد متوفی: 6229400 یازدید: 59
1312/01/02 - 1390/08/14

علی‌پاشا فکوری

کد متوفی: 6232208 یازدید: 531
-

فرهاد نوروزی

کد متوفی: 6234826 یازدید: 25
-

دلشاد نوروزی

کد متوفی: 6234827 یازدید: 26
-

نصرت جابری

کد متوفی: 6239830 یازدید: 23
-

نصرت جابری

کد متوفی: 6239887 یازدید: 63
-

جانباز سرافراز سید بابا حسینی

کد متوفی: 6240722 یازدید: 22
-

حاج سید ماشاالله حسینی پناه

کد متوفی: 6247168 یازدید: 56
- 1401/12/22

صفر غریب

کد متوفی: 6247784 یازدید: 10
-

سیدهاشم موسوی‌نژاد

کد متوفی: 6247953 یازدید: 112
1355/07/01 - 1371/07/21

ن ذح

کد متوفی: 6249906 یازدید: 14
1399/09/09 - 1400/09/09
Loading...

لطفا شکیبا باشید