آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ملکشاهی

صنم گرام زادگان

کد متوفی: 1943 یازدید: 240
-

علی محمد بیگ نظری

کد متوفی: 6876 یازدید: 190
-

علی محمد بیگ نظری

کد متوفی: 6885 یازدید: 219
-

جعفر امیدی

کد متوفی: 9551 یازدید: 197
-

علی نجات ایزدی

کد متوفی: 9580 یازدید: 182
-

سلمان خیمه زرنگاری

کد متوفی: 16152 یازدید: 177
-

صوفی محمودی پور

کد متوفی: 46770 یازدید: 169
-

صبریه عاطفی

کد متوفی: 48629 یازدید: 172
-

قدمخیر ترکجوش

کد متوفی: 48630 یازدید: 199
-

قیصر هدایت خواه

کد متوفی: 48631 یازدید: 192
-

شیرین خلف زاده

کد متوفی: 52767 یازدید: 202
-

بهروز غلامی

کد متوفی: 67284 یازدید: 186
-

کربلایی فرج حیدری

کد متوفی: 6006004 یازدید: 158
-

بهروز غلامی

کد متوفی: 6006299 یازدید: 190
-

احمد طهماسبی

کد متوفی: 6006713 یازدید: 181
-

احمد طهماسبی

کد متوفی: 6007469 یازدید: 199
-

نبي پيکره

کد متوفی: 6007657 یازدید: 158
-

حاج حیدر گراوندی

کد متوفی: 6007767 یازدید: 206
-

حاج حیدر گراوندی

کد متوفی: 6007788 یازدید: 162
-

حاج حیدر گراوندی

کد متوفی: 6007798 یازدید: 665
-

حاج حیدر گراوندی

کد متوفی: 6007895 یازدید: 173
-

عشی بردار

کد متوفی: 6017018 یازدید: 169
-

رئیس بگ (رحیم) فتحی

کد متوفی: 6017047 یازدید: 166
-

شربتی محمدی

کد متوفی: 6017330 یازدید: 170
-

اسکندر برزکار

کد متوفی: 6017370 یازدید: 174
-

سیما خانم دوستی

کد متوفی: 6018575 یازدید: 158
-

بساط بردار

کد متوفی: 6021476 یازدید: 176
-

شیما باقری

کد متوفی: 6021890 یازدید: 191
-

هدیه به آقا امام زمان(عج)

کد متوفی: 6022034 یازدید: 192
-

حمدیه آرمیون

کد متوفی: 6022661 یازدید: 183
-

عبدالله باولک زاده

کد متوفی: 6024648 یازدید: 181
-

* *

کد متوفی: 6025678 یازدید: 193
-

صیدرحیم میرزایی

کد متوفی: 6027917 یازدید: 161
-

محمدصدیق غلامی

کد متوفی: 6032107 یازدید: 168
-

زنده یاد مالک شامحمدی

کد متوفی: 6035375 یازدید: 429
-

ستار فرجی

کد متوفی: 6035915 یازدید: 184
-

سعدیه صیادی

کد متوفی: 6040650 یازدید: 165
-

اسد برجی

کد متوفی: 6055448 یازدید: 172
- 1399/10/27

علی محبی

کد متوفی: 6060421 یازدید: 176
- 3/11/99

علی محمد قدمی

کد متوفی: 6093194 یازدید: 156
- 1400/1/1

علی محمد قدمی

کد متوفی: 6093315 یازدید: 596
۱/۳/۱۳۴۸ - ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

حاجیه قشنگ رحیمی

کد متوفی: 6111277 یازدید: 145
- ۱۱/۲/۱۳۹۷

عارف یارمحمدی

کد متوفی: 6119745 یازدید: 151
-

عارف یارمحمدی

کد متوفی: 6119751 یازدید: 2185
- 1400/02/31

آدر تانگو

کد متوفی: 6126580 یازدید: 105
- 1400/04/04

کریم بشیری

کد متوفی: 6150553 یازدید: 98
- 1400/06/03

فرشید دارخانی

کد متوفی: 6153985 یازدید: 84
-

فرشید دارخانی

کد متوفی: 6153986 یازدید: 216
1378/05/05 - 1400/05/05

ایده خیریه صبریه فرضی

کد متوفی: 6163281 یازدید: 209
1363/04/01 - 1364/04/17

سمن گل محمدزاده

کد متوفی: 6163285 یازدید: 41
1317/06/05 - 1399/11/05

علی جفائیان

کد متوفی: 6164727 یازدید: 119
- 1400/09/08

سیدمجید مجیدیان

کد متوفی: 6165487 یازدید: 135
1305/01/01 - 1382/09/13

عزیز علی تارتار

کد متوفی: 6167033 یازدید: 404
1332 - 1381/12/18

سعید آلود

کد متوفی: 6167045 یازدید: 32
-

علی محبی

کد متوفی: 6170034 یازدید: 128
-

کربلایی ابراهیم فتاحیان

کد متوفی: 6189959 یازدید: 113
1308/04/06 - 1401/01/10

مرحوم آرمین عشرتی پور فرزند رضا عشرتی پور

کد متوفی: 6194900 یازدید: 227
1386/09/06 - 1401/01/14

خلیل غلامی

کد متوفی: 6199768 یازدید: 62
-

شهدا شهدا

کد متوفی: 6202123 یازدید: 15
-

یکشنبه بردار

کد متوفی: 6211263 یازدید: 399
- 1401/05/17

حمیده پیشگو

کد متوفی: 6212138 یازدید: 131
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید