آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خداآفرین

بلال نیازی

کد متوفی: 67939 یازدید: 376
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67963 یازدید: 314
-

نوالدین محمدی لاریجان

کد متوفی: 67988 یازدید: 287
-

حسن نعمتی

کد متوفی: 70439 یازدید: 303
-

فرشاد قربانی وفاطمه بساینده

کد متوفی: 76128 یازدید: 432
-

مجید محمد پور

کد متوفی: 6168351 یازدید: 178
1325/07/15 - 1400/10/15

مجید محمدپور

کد متوفی: 6168355 یازدید: 141
1325/10/15 - 1400/10/15

چنگیز نوجوان

کد متوفی: 6177652 یازدید: 663
1352 - 1400/11/08

چنگیز نوجوان

کد متوفی: 6177655 یازدید: 100
1352 - 1400

اصغر جواندل

کد متوفی: 6231484 یازدید: 141
1344/05/12 - 1402/02/06

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6243407 یازدید: 71
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6243410 یازدید: 82
1335/12/20 - 1398/10/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید