آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تنگستان

حاج حسن شکوه

کد متوفی: 3422 یازدید: 235
-

سکینه پوررضا

کد متوفی: 3547 یازدید: 230
-

خدارحم خدری

کد متوفی: 3551 یازدید: 229
-

غلامحسین صبوری

کد متوفی: 3552 یازدید: 214
-

مهران اهرمیان نسب

کد متوفی: 3622 یازدید: 184
-

مهران اهرمیان نسب

کد متوفی: 3628 یازدید: 201
-

بهرام ( مرتضی) پوررضا

کد متوفی: 3730 یازدید: 237
-

ابوالفضل نامیان نژاد

کد متوفی: 3955 یازدید: 277
-

سید مجتبی اخدر

کد متوفی: 3970 یازدید: 215
-

احمدرضا زارع

کد متوفی: 7989 یازدید: 231
-

هاجر عالی

کد متوفی: 9041 یازدید: 165
-

جعفر جعفرپور

کد متوفی: 13955 یازدید: 187
-

جعفر جعفرپور

کد متوفی: 13961 یازدید: 188
-

رضوان مظفری

کد متوفی: 14636 یازدید: 188
-

وحید ارجمندی

کد متوفی: 25939 یازدید: 213
-

حکیمه سعادتیان

کد متوفی: 27823 یازدید: 335
-

سیده فاطمه هاشمی

کد متوفی: 33088 یازدید: 193
-

سیده فاطمه هاشمی

کد متوفی: 33099 یازدید: 175
-

حاج کرم حیدری حقیقی

کد متوفی: 36783 یازدید: 176
-

حاج کرم حیدری حقیقی

کد متوفی: 36786 یازدید: 194
-

وحيد ارجمندي

کد متوفی: 37574 یازدید: 166
-

جانباز حاج حسین صادق

کد متوفی: 37935 یازدید: 229
-

فاطمه ماهری

کد متوفی: 41601 یازدید: 149
-

اسفندیار یگانه

کد متوفی: 41670 یازدید: 236
-

اسفندیار یگانه

کد متوفی: 41677 یازدید: 183
-

اصغر محمدی

کد متوفی: 58289 یازدید: 235
-

فاطمه جمالی

کد متوفی: 64537 یازدید: 151
-

ابراهیم خادم

کد متوفی: 64887 یازدید: 184
-

ابراهیم خادم

کد متوفی: 64927 یازدید: 173
-

سید جعفر اخدر

کد متوفی: 65562 یازدید: 137
-

عصمت میرشکاری

کد متوفی: 69252 یازدید: 197
1335/02/09 - 1400/03/29

حسین و ابراهیم جهانبخش

کد متوفی: 72167 یازدید: 252
-

یاسین حسن زاده

کد متوفی: 77344 یازدید: 140
-

زهرا ممسنی

کد متوفی: 6015627 یازدید: 136
-

کربلایی محمد علی دلواری

کد متوفی: 6015821 یازدید: 139
-

محمدعلی دلواری بزرگ خاندان

کد متوفی: 6015825 یازدید: 137
-

عبدالصمد قایدی حقیقی

کد متوفی: 6019100 یازدید: 141
-

دلم محمدم

کد متوفی: 6022944 یازدید: 1067
-

مهدی عاشوری اهرمی

کد متوفی: 6026364 یازدید: 152
-

لیلا احسن زاده

کد متوفی: 6027903 یازدید: 161
-

حمید سپهری

کد متوفی: 6027985 یازدید: 181
-

شهید حسین سپهری

کد متوفی: 6028037 یازدید: 149
-

حسین سپهری اهرمی

کد متوفی: 6028048 یازدید: 162
-

امير جمي

کد متوفی: 6028367 یازدید: 175
-

امیر جمی

کد متوفی: 6028389 یازدید: 159
-

میرزاابوالقاسم قاسمی

کد متوفی: 6029368 یازدید: 158
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032827 یازدید: 184
-

زینب حسن زاده

کد متوفی: 6041768 یازدید: 134
-

اسدالله محمدزاده

کد متوفی: 6043490 یازدید: 135
-

اسداللّه محمد زاده

کد متوفی: 6043500 یازدید: 169
-

اسدالله محمد زاده

کد متوفی: 6043536 یازدید: 161
-

اسدالله محمدزاده

کد متوفی: 6043544 یازدید: 190
-

زهرا حق پرست

کد متوفی: 6048122 یازدید: 154
-

زهرا حق پرست

کد متوفی: 6048131 یازدید: 135
-

غلامرضا قایدی زاده

کد متوفی: 6048141 یازدید: 139
-

غلامرضا قایدی زاده

کد متوفی: 6048145 یازدید: 164
-

عبدالصمد قایدی حقیقی

کد متوفی: 6048152 یازدید: 177
-

ماندنی قایدحسینی

کد متوفی: 6048633 یازدید: 146
-

شهید الله یار ورضا اسماعیلی

کد متوفی: 6050433 یازدید: 233
-

سکینه برزگر

کد متوفی: 6056333 یازدید: 153
1306.8.6 - 1399.10.29

حمید بحرانی دشتی

کد متوفی: 6056506 یازدید: 226
۱۳۴۲/۰۱/۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

حمید بحرانی دشتی

کد متوفی: 6056508 یازدید: 172
۱۳۴۲/۰۱/۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

رضا بحرینی

کد متوفی: 6062066 یازدید: 182
-

مشهدی الله کرم سالمي

کد متوفی: 6062987 یازدید: 127
1307/1/1 - 1398/11/10

حاجیه زهره اکرامیان

کد متوفی: 6063515 یازدید: 166
1357/11/27 - 1399/11/6

حاج خلیل پرنگ

کد متوفی: 6063686 یازدید: 231
1328/01/04 - 1399/06/15

حاجیه نصرت اکرامیان

کد متوفی: 6063698 یازدید: 268
1333/10/01 - 1399/06/20

حاج عباس ماهینی

کد متوفی: 6064270 یازدید: 173
1340 - 13991112

شریفه عبادی

کد متوفی: 6071386 یازدید: 138
-

پاسدار حریم ولایت محمد بهزادی

کد متوفی: 6072197 یازدید: 160
15/09/1366 - 17/02/96

پاسدار حریم ولایت محمد بهزادی

کد متوفی: 6072207 یازدید: 159
15/09/1366 - 17/02/1396

حسین سپهری اهرمی

کد متوفی: 6072592 یازدید: 165
- 21 2 99

حسین سپهری اهرمی

کد متوفی: 6072600 یازدید: 204
31 6 1367 - 21 2 1399

حسین سپهری اهرمی

کد متوفی: 6072603 یازدید: 170
31 6 1367 - 21 2 1399

حسین سپهری اهرمی

کد متوفی: 6072707 یازدید: 172
31 6 1367 - 21 2 1399

ماشاالله تمدنی

کد متوفی: 6073325 یازدید: 178
- 22/11/1399

صغری پادیواری

کد متوفی: 6077696 یازدید: 146
0000000 - 1399/12/11

صغری پادیواری

کد متوفی: 6077726 یازدید: 165
00000 - 1399/12/11

حسین جمالی

کد متوفی: 6078635 یازدید: 156
000000139 - 1399

عبدالله(مهدی) شهابی

کد متوفی: 6078637 یازدید: 138
29/05/1339 - 14/12/1398

حاج خضر غریبی

کد متوفی: 6090999 یازدید: 288
1347 - 1400/1/1

حاج خضر غریبی

کد متوفی: 6091028 یازدید: 1004
1347 - 1400/01/01

کد متوفی: 6093754 یازدید: 138
-

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6095281 یازدید: 186
00/00/00 - 1400/01/14

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6095307 یازدید: 568
00/00/00 - 1400/01/14

حسن حیدری

کد متوفی: 6096979 یازدید: 432
1364/04/01 - 1399/12/29

حسین مانعی

کد متوفی: 6101139 یازدید: 213
1332/6/3 - 1399/2/16

حسین مانعی

کد متوفی: 6102867 یازدید: 172
1332/6/3 - 1399/2/16

مرحوم مغفورمصطفی حسین پور

کد متوفی: 6104808 یازدید: 179
1375/06/05 - 1400/06/10

کد متوفی: 6104812 یازدید: 145
-

غلامرضا احمدی

کد متوفی: 6111882 یازدید: 526
۱۳۳۴/۱۱/۲۷ - ۱۴۰۰/۱/۲۳

سکینه خلیفه

کد متوفی: 6114669 یازدید: 100
۱۹۵۶ - ۲۰۲۱

حسین خلیلی

کد متوفی: 6121110 یازدید: 217
1330/07/07 - 1400/03/06

عصمت میرشکاری

کد متوفی: 6125824 یازدید: 100
- 1400/03/29

عصمت میرشکاری

کد متوفی: 6125871 یازدید: 83
- 1400/03/29

عصمت میرشکاری

کد متوفی: 6125880 یازدید: 69
- 1400/03/29

عصمت میرشکاری

کد متوفی: 6125886 یازدید: 120
1335/02/09 - 1400/03/29

محسن مهرآور

کد متوفی: 6129962 یازدید: 103
1371/12/08 - 1400/04/17

علیرضا کشتگر

کد متوفی: 6132111 یازدید: 250
- 1400/04/25

غلامرضا احمدی

کد متوفی: 6133634 یازدید: 1041
-

رضا افشاریان

کد متوفی: 6135220 یازدید: 201
-

کربلایی زینب کرمی

کد متوفی: 6140043 یازدید: 137
1316/12/25 - 1400/04/23

🌷 🌷

کد متوفی: 6144675 یازدید: 107
- 1400/05/29

فاطمه کشتکار

کد متوفی: 6157961 یازدید: 379
1356/07/03 - 1400/07/27

«محمد» «ارجمندی اهرم»

کد متوفی: 6169532 یازدید: 21
1331/06/02 - 1399/04/07

مشهدی محمد شادمان

کد متوفی: 6170033 یازدید: 104
- 1374/10/05

مرتضی جهانی

کد متوفی: 6171785 یازدید: 407
1348/03/03 - 1400/10/10

شنبه افروشه

کد متوفی: 6174396 یازدید: 43
- 1400/10/20

فاطمه عالی

کد متوفی: 6175923 یازدید: 1201
-

شهدای حوزه میهمانی لاله ها

کد متوفی: 6178722 یازدید: 292
-

حاج خدر جمالی

کد متوفی: 6180647 یازدید: 19
1348/06/02 - 1400/11/01

حاج کرم پیکار

کد متوفی: 6181547 یازدید: 159
1308 - 1400/11/23

حاجی زنده بودی

کد متوفی: 6182122 یازدید: 21
-

علی انصاری

کد متوفی: 6188863 یازدید: 22
- 1391/01/15

عبدالحسن میرشکاری

کد متوفی: 6189548 یازدید: 105
1337/08/05 - 1401/01/07

هاجر عالی

کد متوفی: 6193706 یازدید: 108
-

فاطمه عالی

کد متوفی: 6194987 یازدید: 18
1383/03/14 - 1400/10/25

سیده سکینه حسینی

کد متوفی: 6196525 یازدید: 22
- 1401/02/10

کربلایی حسین کشت گر

کد متوفی: 6200263 یازدید: 34
1313/08/15 - 1400/10/19

حاج حسین صادق

کد متوفی: 6203272 یازدید: 84
1330/06/27 - 1394/03/27

کریم آق منگول

کد متوفی: 6218131 یازدید: 11
1401/01/01 - 1401/01/02

محمد خواستار

کد متوفی: 6224556 یازدید: 33
1370/03/29 - 1401/09/08
Loading...

لطفا شکیبا باشید