آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان جم

زائر علمدار ادیب پور

کد متوفی: 47995 یازدید: 274
-

مرحوم حاج اکبر ایاز

کد متوفی: 54981 یازدید: 354
-

حلج عبداله رنجبر

کد متوفی: 55031 یازدید: 364
-

شهید دکتر محسن فخری زاده

کد متوفی: 67656 یازدید: 299
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67928 یازدید: 313
-

برای ظهورش #

کد متوفی: 6021602 یازدید: 282
-

حمیدرضا طیب منصوری

کد متوفی: 6034362 یازدید: 293
-

اصغر نامجو

کد متوفی: 6041264 یازدید: 319
-

عبدالرضا مظفری

کد متوفی: 6066088 یازدید: 325
1335/03/18 - 1393/03/16

فاطمه پروین

کد متوفی: 6071760 یازدید: 356
1384 - 1399

کفایت پالاش

کد متوفی: 6107096 یازدید: 637
1340/01/01 - 1400/02/06

یحیی تاجیک خواه

کد متوفی: 6110566 یازدید: 249
۱۳۴۷/۰۶/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

حاجیه خانم خاتون کوهنورد

کد متوفی: 6141947 یازدید: 273
1333/02/22 - 1399/05/07

معصومه قاسمی

کد متوفی: 6216478 یازدید: 62
1300/01/03 - 1398/06/24

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221429 یازدید: 144
-

استاد حسین دهقان

کد متوفی: 6225569 یازدید: 175
-

سبحان حاجی زاده

کد متوفی: 6228155 یازدید: 57
-

امام خمینی رحمة‌الله‌علیه

کد متوفی: 6231002 یازدید: 169
-

جعفر، حکیمه درستی، طاعت پور

کد متوفی: 6238062 یازدید: 24
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید