آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دشتی

رییس عبدالرسول رزمی

کد متوفی: 9076 یازدید: 90
-

زینب سلیمانی

کد متوفی: 13905 یازدید: 82
-

مشهدی حیدر حاجی زاده

کد متوفی: 15757 یازدید: 69
-

حاج مراد زارعی

کد متوفی: 20676 یازدید: 92
-

بهادر انگوتین

کد متوفی: 20828 یازدید: 87
-

ابراهيم قامتى مجرد

کد متوفی: 21566 یازدید: 79
-

حاج مرتضی درویشی

کد متوفی: 21677 یازدید: 159
-

زایر ماندنی بردستانی

کد متوفی: 24047 یازدید: 74
-

سیدجلال حسینی

کد متوفی: 24065 یازدید: 74
-

جمعا جمعا

کد متوفی: 24071 یازدید: 91
-

سید ابوطالب فاطمی

کد متوفی: 24082 یازدید: 75
-

سید ابوطالب فاطمی

کد متوفی: 24087 یازدید: 97
-

حاج حسین جمالی حاجیانی

کد متوفی: 24099 یازدید: 97
-

حاجیه شیرین گرامی

کد متوفی: 24106 یازدید: 69
-

سهراب (محمد) درگویی

کد متوفی: 24135 یازدید: 83
-

حاج اسماعیل حاجیانی

کد متوفی: 24137 یازدید: 126
-

حاج حسین قلندر

کد متوفی: 24159 یازدید: 93
-

سجاد علي زاده

کد متوفی: 24305 یازدید: 248
-

ابراهیم شیخیانی

کد متوفی: 24426 یازدید: 88
-

محمود درویشی

کد متوفی: 24543 یازدید: 87
-

حاج حسین قلندر

کد متوفی: 24653 یازدید: 98
-

نرجس کاظمی

کد متوفی: 24654 یازدید: 82
-

سید علی(آقاعلی) حسینی

کد متوفی: 24658 یازدید: 91
-

آقاعلی حاج سید محمد

کد متوفی: 24664 یازدید: 94
-

جعفر فرد

کد متوفی: 24817 یازدید: 99
-

کرامت رضایی

کد متوفی: 24855 یازدید: 70
-

کرامت رضایی

کد متوفی: 24860 یازدید: 88
-

سید ابوطالب فاطمی

کد متوفی: 24880 یازدید: 88
-

سید عیسی جعفری

کد متوفی: 24910 یازدید: 92
-

بی بی نرگس علوی

کد متوفی: 24939 یازدید: 111
-

کربلایی بهادر انگوتین

کد متوفی: 24957 یازدید: 126
-

بی بی نرگس علوی

کد متوفی: 25050 یازدید: 87
-

سجاد علیزاده

کد متوفی: 25084 یازدید: 80
-

علی احمدی

کد متوفی: 25109 یازدید: 90
-

زائر خلیل سعادت پور

کد متوفی: 25182 یازدید: 89
-

مهدی شیخیانی

کد متوفی: 25273 یازدید: 77
-

مرحوم کرباائی غلامحسین قائدی

کد متوفی: 25280 یازدید: 85
-

عبدالمجید سرادار

کد متوفی: 25531 یازدید: 86
-

حسین کارگر

کد متوفی: 25555 یازدید: 93
-

حسین کارگر

کد متوفی: 25556 یازدید: 130
-

مجتبی زارع زاده

کد متوفی: 25559 یازدید: 124
-

سید حیدر امیردیوانی

کد متوفی: 26002 یازدید: 86
-

محمد رومنا

کد متوفی: 26145 یازدید: 116
-

شادروان محمد رومنا

کد متوفی: 26155 یازدید: 87
-

عبدالله حاجی پور

کد متوفی: 26226 یازدید: 123
-

طوبی عقابنشان

کد متوفی: 26232 یازدید: 90
-

حبیب مسعودی زاده

کد متوفی: 26243 یازدید: 87
-

ميلاد فاطمى

کد متوفی: 26854 یازدید: 105
-

آسـيـايـى نـژاد

کد متوفی: 26869 یازدید: 102
-

حسين زارعى

کد متوفی: 26871 یازدید: 98
-

عليرضا كروبى

کد متوفی: 26874 یازدید: 92
-

حاج حسین پناهنده

کد متوفی: 29020 یازدید: 306
-

عبدالمجید سرادار

کد متوفی: 29281 یازدید: 103
-

حاج عبدالله بحرینی

کد متوفی: 29357 یازدید: 90
-

علی زارع

کد متوفی: 32639 یازدید: 81
-

علی زارع

کد متوفی: 33164 یازدید: 72
-

حاج علی پناهنده

کد متوفی: 34228 یازدید: 201
-

عباس زارعی

کد متوفی: 34261 یازدید: 82
-

عباس زارعی

کد متوفی: 34272 یازدید: 92
-

محمد حسین خرم روز

کد متوفی: 34966 یازدید: 171
-

کد متوفی: 35527 یازدید: 83
-

کد متوفی: 35540 یازدید: 221
-

محدثه قاسمی

کد متوفی: 35821 یازدید: 136
-

محمد رضا رزمی

کد متوفی: 37202 یازدید: 71
-

حاج مظفر احمدي رادي

کد متوفی: 41009 یازدید: 69
-

حسن قلي زاده

کد متوفی: 41109 یازدید: 81
-

حسن قلي زاده

کد متوفی: 41115 یازدید: 80
-

کربلا علی جمالی حاجیانی

کد متوفی: 48210 یازدید: 96
-

کربلایی ناصر زارعی

کد متوفی: 63568 یازدید: 71
-

عبدالله ملک زاده

کد متوفی: 66077 یازدید: 58
-

حاج حیدر خسروی

کد متوفی: 67842 یازدید: 69
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68623 یازدید: 68
-

سید محمد علی حسینی نسب

کد متوفی: 71039 یازدید: 61
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 75352 یازدید: 59
-

کربلایی حسن احمدی رحمت الله علیه

کد متوفی: 6001971 یازدید: 989
-

ناصر حاجی زاده

کد متوفی: 6002101 یازدید: 62
-

محمد حاجی زاده

کد متوفی: 6002112 یازدید: 70
-

اسماعیل اسکندرمجرد

کد متوفی: 6004447 یازدید: 67
-

اسماعیل اسکندرمجرد

کد متوفی: 6004464 یازدید: 88
-

مریم نعمتی

کد متوفی: 6004829 یازدید: 63
-

محمود (جعفر) جاگیرو

کد متوفی: 6005552 یازدید: 63
-

محمد(جعفر) جاگیرو(فاطمی کیا)

کد متوفی: 6005635 یازدید: 63
-

رضا قاسمی

کد متوفی: 6005637 یازدید: 54
-

محمد جاگیرو

کد متوفی: 6006227 یازدید: 66
-

محمدطاهر احمدی

کد متوفی: 6006682 یازدید: 73
-

مهدی میرشکاری

کد متوفی: 6006755 یازدید: 85
-

علی کارفرما

کد متوفی: 6006764 یازدید: 79
-

محمدرضا زارعی

کد متوفی: 6007620 یازدید: 70
-

زارعباس شجاعی

کد متوفی: 6009101 یازدید: 59
-

آغی (مظفر) زارعی

کد متوفی: 6011040 یازدید: 75
-

سید حمزه حسینی

کد متوفی: 6015092 یازدید: 54
-

مدینه پریشن

کد متوفی: 6015237 یازدید: 56
-

حلیمه فاطمی

کد متوفی: 6015607 یازدید: 53
-

امین احمدی

کد متوفی: 6015788 یازدید: 73
-

تهاخاهلا العت۴وا

کد متوفی: 6016050 یازدید: 80
-

بی بی حلیمه فاطمی

کد متوفی: 6016260 یازدید: 92
-

شهید سردارسلیمانی

کد متوفی: 6016842 یازدید: 58
-

سردارسلیمانی شادی روح شهدا صلوات

کد متوفی: 6016868 یازدید: 141
-

سرداردلها سلیمانی

کد متوفی: 6017052 یازدید: 55
-

علی حاجیانی

کد متوفی: 6017355 یازدید: 70
-

علی حاجیانی

کد متوفی: 6017361 یازدید: 74
-

بی بی حلیمه فاطمی

کد متوفی: 6017519 یازدید: 79
-

عبدالمهدی میرشکاری

کد متوفی: 6021801 یازدید: 143
-

سمیرا امینی فرد

کد متوفی: 6024750 یازدید: 64
-

حاج حسن بازدار

کد متوفی: 6025353 یازدید: 69
-

حاج حسن بازدار

کد متوفی: 6025363 یازدید: 73
-

حاج حسن بازدار

کد متوفی: 6025368 یازدید: 68
-

حاج حسن بازدار

کد متوفی: 6025371 یازدید: 84
-

حاج حسن بازدار

کد متوفی: 6025375 یازدید: 77
-

حاج حسن بازدار

کد متوفی: 6025387 یازدید: 81
-

حسن بازدار

کد متوفی: 6025534 یازدید: 63
-

علی رضا کاشفی

کد متوفی: 6027635 یازدید: 67
-

زائر حسن نجفی

کد متوفی: 6033293 یازدید: 175
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033511 یازدید: 66
-

پریزاد حیدری

کد متوفی: 6037807 یازدید: 74
-

فاطمی سید بزگوار

کد متوفی: 6038792 یازدید: 66
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039477 یازدید: 66
-

ابراهیم فقیه احمدانی

کد متوفی: 6040418 یازدید: 102
-

ابراهیم فقیه همدانی

کد متوفی: 6040555 یازدید: 105
-

حاج احمد بردستانی

کد متوفی: 6040567 یازدید: 90
-

حاج شهریار ابولی

کد متوفی: 6041872 یازدید: 595
-

جاج سید اسماعیل .

کد متوفی: 6044143 یازدید: 71
-

درویش قادری

کد متوفی: 6048583 یازدید: 81
-

حسین زارع

کد متوفی: 6054383 یازدید: 78
-

اعظم عبدالهی

کد متوفی: 6055432 یازدید: 71
1339/10/07 - 1399/10/28

اعظم عبدالهی

کد متوفی: 6055439 یازدید: 106
1339/10/07 - 1399/10/28

سیدعلی ح

کد متوفی: 6063110 یازدید: 75
Ali - ۸۲

زائر رضا نیرو

کد متوفی: 6065316 یازدید: 93
-

رضا نیرو

کد متوفی: 6065404 یازدید: 65
-

جاج سید اسماعیل فاطمی

کد متوفی: 6068827 یازدید: 61
۲۹ - ۹۹

کربلایی بهادر بهمنی

کد متوفی: 6070581 یازدید: 822
۱۳۴۲ - ۱۶ بهمن ۹۹

جعفر غلامی

کد متوفی: 6071152 یازدید: 78
-

کربلایی خورشید علیزاده

کد متوفی: 6071231 یازدید: 70
1340 - 99/11/22

مرحوم حاج سید محسن پورفاطمی

کد متوفی: 6071685 یازدید: 87
۱۳۳۷ - ۲۹ بهمن ۱۳

حاج حیدر اکبری

کد متوفی: 6071724 یازدید: 77
۱۰ ۴ - 6 1

عسکر دهقانی کاشف

کد متوفی: 6071787 یازدید: 69
-

حاج ابراهیم فقیه

کد متوفی: 6073884 یازدید: 92
-

علیرضا محمودی

کد متوفی: 6074011 یازدید: 72
-

کیمیا اسمعیلی

کد متوفی: 6075809 یازدید: 70
-

کیمیا اسمعیلی

کد متوفی: 6075814 یازدید: 80
-

سید مهدی حسینی

کد متوفی: 6076664 یازدید: 72
-

سید مهدی حسینی

کد متوفی: 6076813 یازدید: 93
-

سید مهدی حسینی

کد متوفی: 6076814 یازدید: 74
-

سید مهدی حسینی

کد متوفی: 6076820 یازدید: 170
-

سید مهدی حسینی

کد متوفی: 6077059 یازدید: 82
-

حاج احمد زارعی

کد متوفی: 6080219 یازدید: 77
-

حاج حسین حاج مختار بهمنی

کد متوفی: 6081778 یازدید: 294
۲۰/۰۲/۰۲ - ۹۲/۱۲/۲۱

بهرام رئيسی

کد متوفی: 6082394 یازدید: 400
43/11/1 - 99/12/20

حاج احمد زارعی

کد متوفی: 6083223 یازدید: 502
- 1399/12/13

خیرالنسا عبدی

کد متوفی: 6083263 یازدید: 86
-

گرگعلی صفدری

کد متوفی: 6090689 یازدید: 862
1312/09/20 - 1399/12/30

غلامحسین رئیسی

کد متوفی: 6091873 یازدید: 440
- 1400/1/5

کمالی عبدالحسین کمالی

کد متوفی: 6092486 یازدید: 71
1362 - 1400

عبدالحسین رزمی

کد متوفی: 6093931 یازدید: 67
-

عبدالحسین رزمی

کد متوفی: 6093937 یازدید: 188
-

زائر اکبر پناهنده

کد متوفی: 6094297 یازدید: 106
-

شهريار شريف نژاد

کد متوفی: 6094577 یازدید: 1949
-

ام البنین شاکری فر

کد متوفی: 6094637 یازدید: 71
1384/03/20 -

سید حسن و سید محمد حسینی

کد متوفی: 6094644 یازدید: 50
-

محمدرضا احمدی

کد متوفی: 6096395 یازدید: 57
1373/01/12 - 1399/12/05

مسعود محبی

کد متوفی: 6099274 یازدید: 67
-

زائره سکینه بحرانی

کد متوفی: 6103369 یازدید: 1051
1349/3/12 - 1400/2/1

حیدر ال بویه

کد متوفی: 6105505 یازدید: 55
1334/11/20 - 1365/5/2

بی‌بی صفورا علوی

کد متوفی: 6107942 یازدید: 57
- 1400/02/09

غلامعلی رضایی واحد

کد متوفی: 6108743 یازدید: 672
- ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

غلامعلی رضایی واحد

کد متوفی: 6108781 یازدید: 46
-

شیرین حیدری

کد متوفی: 6109807 یازدید: 246
- ۱۲/۲/۱۴۰۰

غلامرضا اسيايى مجرد

کد متوفی: 6110710 یازدید: 51
-

غلامرضا آسیایی مجرد

کد متوفی: 6111670 یازدید: 1789
-

عزیزمان .

کد متوفی: 6111716 یازدید: 117
-

زائر محمد جاگیرو

کد متوفی: 6111734 یازدید: 567
-

اسماعیل صمدیان

کد متوفی: 6112046 یازدید: 56
-

غلامرضا منصوری

کد متوفی: 6112883 یازدید: 42
1317/11/02 - 1399/11/17

حیدر تماره(قایدی)

کد متوفی: 6115376 یازدید: 215
1320 - 1400/02/21

علی دیبادین

کد متوفی: 6123100 یازدید: 29
-

یممینی سوطچوسس

کد متوفی: 6124509 یازدید: 45
-

امین فقیه نژاد (دشتی)

کد متوفی: 6125772 یازدید: 358
1356/04/05 - 1400/03/29

حمزه احمدی

کد متوفی: 6127422 یازدید: 226
1332 - 1400/04/08

نرگس مشایخی

کد متوفی: 6127486 یازدید: 362
1342/04/09 - 1400/04/07

حاج اکبر اکبری

کد متوفی: 6127761 یازدید: 562
1335 - 1400/04/03

حسن حاج حیدر بهمنی

کد متوفی: 6127972 یازدید: 284
1316 - 1400/04/04

زینب(فاطمه) احمدی

کد متوفی: 6129989 یازدید: 985
1331/06/31 - 1400/04/17

حاج محمد محمدی

کد متوفی: 6130115 یازدید: 28
- 1397/05/09

حلیمه بهمنی

کد متوفی: 6130261 یازدید: 1007
1324 - 1400/04/21

ماه زینب دریاح(قلی زاده)

کد متوفی: 6130472 یازدید: 571
1331/01/02 - 1400/04/21

حسین یوسفی

کد متوفی: 6131266 یازدید: 438
-

هاجر جمالی

کد متوفی: 6131421 یازدید: 24
-

زایره خیری منصوری

کد متوفی: 6132104 یازدید: 200
1339/12/05 - 1399/04/31

بانو بدرالدین

کد متوفی: 6133063 یازدید: 375
1306/02/01 - 1400/05/01

محمد جواد حسینی پناه

کد متوفی: 6134638 یازدید: 183
-

سید اصغر حسنیان پور

کد متوفی: 6135430 یازدید: 116
-

سیداصغر حسینیان پور

کد متوفی: 6135503 یازدید: 25
- 1400/05/10

ناصر ظریف آزاد

کد متوفی: 6135757 یازدید: 116
1354/04/06 - 1400/03/09

عالی عالی عالی زاده

کد متوفی: 6135877 یازدید: 1305
1350/05/30 - 1400/05/10

منوچهر رزمی(حاجیانی)

کد متوفی: 6135980 یازدید: 339
-

عبدالله ظریف آزاد

کد متوفی: 6136780 یازدید: 26
1324/06/21 - 1400/03/09

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمد انجم افروز

کد متوفی: 6139277 یازدید: 30
- 1400/05/20

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمد انجم افروز

کد متوفی: 6139300 یازدید: 258
1323/01/25 - 1400/05/20

شهربانو سالمی

کد متوفی: 6139900 یازدید: 135
-

کوچک آورمزد

کد متوفی: 6142777 یازدید: 25
1341/05/04 - 1400/05/29

سروش کلبی

کد متوفی: 6147321 یازدید: 1388
- 1400/06/11

یوسف اسکندری

کد متوفی: 6148393 یازدید: 153
1355/04/05 - 1400/06/10

سید عزالدین حسینی

کد متوفی: 6148451 یازدید: 19
- 1400/06/15

ابوالقاسم شريف نژاد

کد متوفی: 6148477 یازدید: 207
-

ابوالقاسم شریف نژاد

کد متوفی: 6148610 یازدید: 212
-

زائر مختار عالی پور

کد متوفی: 6148713 یازدید: 88
- 1400/06/15

سید عزّالدین حسینی

کد متوفی: 6148843 یازدید: 743
- 1400/06/15

حاج غلامرضا قاسمی نژاذ

کد متوفی: 6149832 یازدید: 19
- 1400/06/15

ثریا مظفری

کد متوفی: 6150373 یازدید: 176
-

حلیمه سلیمانی راد

کد متوفی: 6150480 یازدید: 143
-

حاجیه خانم شاه زینب فرشادفر

کد متوفی: 6152425 یازدید: 201
1335/07/05 - 1400/06/25

سکینه شریف نژاد

کد متوفی: 6152841 یازدید: 1219
-

علی سلیمی

کد متوفی: 6155101 یازدید: 18
-

معصومه رضایی کهن

کد متوفی: 6155735 یازدید: 294
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید