آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دیر

محمد صادقي

کد متوفی: 7138 یازدید: 117
-

معصومه دريايي

کد متوفی: 7146 یازدید: 145
-

عبدالله روشنايي فرد

کد متوفی: 7152 یازدید: 142
-

حسن زبیری

کد متوفی: 8658 یازدید: 125
-

فاطمه سلیمانی

کد متوفی: 13898 یازدید: 111
-

حاج حسین حاجی زاده

کد متوفی: 14302 یازدید: 123
-

حاج عبدالرزاق (حاج رضا) دشتی

کد متوفی: 15227 یازدید: 111
-

مهدی(حیدر) فولادی

کد متوفی: 18656 یازدید: 133
-

قاسم قاسم پور

کد متوفی: 20043 یازدید: 122
-

مهدی فولادی

کد متوفی: 20664 یازدید: 156
-

معصومه میدری

کد متوفی: 20940 یازدید: 960
-

جاسم معرف اصل

کد متوفی: 24228 یازدید: 126
-

دختربس مومني

کد متوفی: 24229 یازدید: 193
-

حاج سید قاسم حسینی نیا

کد متوفی: 25039 یازدید: 140
-

زبیده درویشی

کد متوفی: 28293 یازدید: 157
-

زاير احمد ابراهيمي

کد متوفی: 28502 یازدید: 198
-

عباس حسينى

کد متوفی: 28513 یازدید: 145
-

كربلايي محسن تميمي

کد متوفی: 28552 یازدید: 187
-

موسی بحرانی

کد متوفی: 28615 یازدید: 129
-

موسی بحرانی

کد متوفی: 28652 یازدید: 126
-

علی کُرد

کد متوفی: 28875 یازدید: 165
-

سكينه امير سادات

کد متوفی: 29193 یازدید: 139
-

طاهره مومنی

کد متوفی: 29271 یازدید: 141
-

شهریور تابستان

کد متوفی: 29296 یازدید: 149
-

حاج علی فخرایی

کد متوفی: 29438 یازدید: 130
-

فیروز عابدی

کد متوفی: 30497 یازدید: 169
-

فیروز عابدی

کد متوفی: 30508 یازدید: 129
-

حاج باقر سخاوتمند

کد متوفی: 32419 یازدید: 134
-

نامجو زحمتکش

کد متوفی: 32626 یازدید: 151
-

عبدالله ریشهری

کد متوفی: 32704 یازدید: 132
-

حاج سید اکبر هاشمی

کد متوفی: 32722 یازدید: 134
-

معصومه میدری

کد متوفی: 32727 یازدید: 113
-

معصومه میدری

کد متوفی: 33048 یازدید: 117
-

حاج شیخ غلام بحرانی راد

کد متوفی: 33108 یازدید: 154
-

محمد جوهری منفرد

کد متوفی: 33183 یازدید: 115
-

عباس فخرایی

کد متوفی: 33482 یازدید: 154
-

علی محسنی

کد متوفی: 33489 یازدید: 306
-

حیدر (مهدی) فولادی

کد متوفی: 33494 یازدید: 107
-

احمد محسنی

کد متوفی: 33533 یازدید: 125
-

مشتری فرض

کد متوفی: 33612 یازدید: 121
-

فرشته مومني

کد متوفی: 42382 یازدید: 105
-

حاج سلمان ابراهیمی

کد متوفی: 42948 یازدید: 124
-

فائزه علیپور

کد متوفی: 47817 یازدید: 150
-

احمد درخشان

کد متوفی: 55081 یازدید: 123
-

خیری میگویی

کد متوفی: 55194 یازدید: 132
-

باران صادقی

کد متوفی: 65907 یازدید: 117
-

حاج علی بردستانی

کد متوفی: 68305 یازدید: 116
-

سجاد شهنیایی

کد متوفی: 71513 یازدید: 121
-

علی محمد دشتی(بردستانی)

کد متوفی: 71784 یازدید: 119
-

حاج رضا بردستانی

کد متوفی: 75790 یازدید: 123
-

محمد صادق زارعی

کد متوفی: 6005498 یازدید: 330
-

عباس شجاعی فرد

کد متوفی: 6006746 یازدید: 153
-

حاج باران صادقی

کد متوفی: 6009164 یازدید: 115
-

حمزه ابراهیمی

کد متوفی: 6016786 یازدید: 116
-

حمزه ابراهیمی

کد متوفی: 6016788 یازدید: 139
-

مصطفی کشاورز

کد متوفی: 6019085 یازدید: 127
-

حاج حمزه ابراهیمی

کد متوفی: 6019519 یازدید: 126
-

ابراهیم درمانده

کد متوفی: 6026261 یازدید: 110
-

ماندنی رنجبر

کد متوفی: 6033222 یازدید: 91
-

علی کارگر

کد متوفی: 6056636 یازدید: 110
-

عباس واعظ

کد متوفی: 6065360 یازدید: 106
- 1399/10/13

صدیقه رئیسی

کد متوفی: 6067589 یازدید: 132
-

زایر عبدالله سعادت پور

کد متوفی: 6069535 یازدید: 105
-

کربلایی عبدالله سعادت پور

کد متوفی: 6069543 یازدید: 88
-

کربلایی عبدالله سعادت پور

کد متوفی: 6069551 یازدید: 103
-

حسین فضلی

کد متوفی: 6069606 یازدید: 98
- ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

محمد فضلی

کد متوفی: 6069614 یازدید: 223
- ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

حاج عبدالعلی حاجیانی

کد متوفی: 6069627 یازدید: 100
-

زهرا آبخو

کد متوفی: 6070352 یازدید: 180
-

احمد آبخو

کد متوفی: 6070392 یازدید: 138
-

رحمان درخشان نژاد

کد متوفی: 6070395 یازدید: 122
- ۱۳۹۸/۳/۷

کربلایی بهرام رئیسی

کد متوفی: 6081517 یازدید: 287
1966.5.27 - 2021.10.03

کربلایی بهرام رئیسی

کد متوفی: 6082389 یازدید: 87
-

زبیده بوستانی

کد متوفی: 6091726 یازدید: 124
-

محمد قائدی

کد متوفی: 6093242 یازدید: 99
-

غلامحسین و بهرام و صدیقه رئیسی

کد متوفی: 6099135 یازدید: 474
1950 - 1399

عبدالعلی دشتی و سکینه شنبدی

کد متوفی: 6100736 یازدید: 596
- ۱۳۹۹

سوده دیری

کد متوفی: 6107643 یازدید: 1501
1364/09/24 - 1400/02/08

غلامرضا رنجبر

کد متوفی: 6108733 یازدید: 208
22/08/1348 - 22/10/1379

علی فخرایی

کد متوفی: 6109093 یازدید: 92
1364.1.1 - 1399.1.17

علی فخرایی

کد متوفی: 6109100 یازدید: 434
1364 - 1399/01/07

حاج سید عبدالله حسینی

کد متوفی: 6111036 یازدید: 141
- 14/2/1400

هما قانون

کد متوفی: 6124916 یازدید: 286
-

رسول زیارتی

کد متوفی: 6125327 یازدید: 70
-

سید جمیله حسینی

کد متوفی: 6128688 یازدید: 116
- 1400/04/12

عباس بافنده

کد متوفی: 6144779 یازدید: 529
- 1400/06/04

رویا سهولی

کد متوفی: 6147774 یازدید: 89
1369/06/07 - 1400/06/12

مهدی(حیدر) فولادی

کد متوفی: 6151554 یازدید: 258
1366/06/13 - 1399/06/27

سید محمود رکنی حسینی

کد متوفی: 6162162 یازدید: 414
- 1400/08/24

مدینه بحرانی

کد متوفی: 6166485 یازدید: 17
-

مکیه الوندی

کد متوفی: 6172077 یازدید: 309
- 1399/10/16

سید اکبر حسینی نیا

کد متوفی: 6172635 یازدید: 104
- 1396/10/16

مظاهر زارعی

کد متوفی: 6174329 یازدید: 52
1349/07/01 - 1365/10/04

شهید مظاهر زارعی

کد متوفی: 6174629 یازدید: 25
-

مظاهر زارعی

کد متوفی: 6174697 یازدید: 38
1349/07/01 - 1365/10/04

مظاهر زارعی

کد متوفی: 6174752 یازدید: 81
1349/07/01 - 1365/10/04

حاج خدارحم هاشمی

کد متوفی: 6175525 یازدید: 77
-

حسین هوشمند

کد متوفی: 6177035 یازدید: 10
-

حسین هوشمند

کد متوفی: 6177039 یازدید: 82
-

حسین هوشمند

کد متوفی: 6177360 یازدید: 13
1318/11/08 - 1400/11/06

ابوالفضل زارعی

کد متوفی: 6178425 یازدید: 66
- 1400/11/01

سکینه حاجیانی

کد متوفی: 6182460 یازدید: 13
-

غلام مهدویان

کد متوفی: 6185231 یازدید: 11
- 1400/12/09

بهنام اقدامی

کد متوفی: 6186394 یازدید: 67
1372/08/05 - 1400/11/04

مهرداد رنجبر

کد متوفی: 6197000 یازدید: 294
1378/07/12 - 1401/02/09
Loading...

لطفا شکیبا باشید