آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دیر

محمد صادقي

کد متوفی: 7138 یازدید: 158
-

معصومه دريايي

کد متوفی: 7146 یازدید: 289
-

عبدالله روشنايي فرد

کد متوفی: 7152 یازدید: 199
-

حسن زبیری

کد متوفی: 8658 یازدید: 211
-

فاطمه سلیمانی

کد متوفی: 13898 یازدید: 186
-

حاج حسین حاجی زاده

کد متوفی: 14302 یازدید: 200
-

حاج عبدالرزاق (حاج رضا) دشتی

کد متوفی: 15227 یازدید: 188
-

مهدی(حیدر) فولادی

کد متوفی: 18656 یازدید: 226
-

قاسم قاسم پور

کد متوفی: 20043 یازدید: 206
-

مهدی فولادی

کد متوفی: 20664 یازدید: 222
-

معصومه میدری

کد متوفی: 20940 یازدید: 1424
-

جاسم معرف اصل

کد متوفی: 24228 یازدید: 207
-

دختربس مومني

کد متوفی: 24229 یازدید: 258
-

حاج سید قاسم حسینی نیا

کد متوفی: 25039 یازدید: 221
-

زبیده درویشی

کد متوفی: 28293 یازدید: 271
-

زاير احمد ابراهيمي

کد متوفی: 28502 یازدید: 304
-

عباس حسينى

کد متوفی: 28513 یازدید: 259
-

كربلايي محسن تميمي

کد متوفی: 28552 یازدید: 259
-

موسی بحرانی

کد متوفی: 28615 یازدید: 209
-

موسی بحرانی

کد متوفی: 28652 یازدید: 185
-

علی کُرد

کد متوفی: 28875 یازدید: 215
-

سكينه امير سادات

کد متوفی: 29193 یازدید: 221
-

طاهره مومنی

کد متوفی: 29271 یازدید: 203
-

شهریور تابستان

کد متوفی: 29296 یازدید: 282
-

حاج علی فخرایی

کد متوفی: 29438 یازدید: 250
-

فیروز عابدی

کد متوفی: 30497 یازدید: 244
-

فیروز عابدی

کد متوفی: 30508 یازدید: 199
-

حاج باقر سخاوتمند

کد متوفی: 32419 یازدید: 220
-

نامجو زحمتکش

کد متوفی: 32626 یازدید: 230
-

عبدالله ریشهری

کد متوفی: 32704 یازدید: 179
-

حاج سید اکبر هاشمی

کد متوفی: 32722 یازدید: 216
-

معصومه میدری

کد متوفی: 32727 یازدید: 152
-

معصومه میدری

کد متوفی: 33048 یازدید: 183
-

حاج شیخ غلام بحرانی راد

کد متوفی: 33108 یازدید: 233
-

محمد جوهری منفرد

کد متوفی: 33183 یازدید: 189
-

عباس فخرایی

کد متوفی: 33482 یازدید: 201
-

علی محسنی

کد متوفی: 33489 یازدید: 365
-

حیدر (مهدی) فولادی

کد متوفی: 33494 یازدید: 179
-

احمد محسنی

کد متوفی: 33533 یازدید: 165
-

مشتری فرض

کد متوفی: 33612 یازدید: 169
-

فرشته مومني

کد متوفی: 42382 یازدید: 169
-

حاج سلمان ابراهیمی

کد متوفی: 42948 یازدید: 213
-

فائزه علیپور

کد متوفی: 47817 یازدید: 223
-

احمد درخشان

کد متوفی: 55081 یازدید: 184
-

خیری میگویی

کد متوفی: 55194 یازدید: 183
-

باران صادقی

کد متوفی: 65907 یازدید: 196
-

حاج علی بردستانی

کد متوفی: 68305 یازدید: 155
-

سجاد شهنیایی

کد متوفی: 71513 یازدید: 209
-

علی محمد دشتی(بردستانی)

کد متوفی: 71784 یازدید: 188
-

حاج رضا بردستانی

کد متوفی: 75790 یازدید: 196
-

محمد صادق زارعی

کد متوفی: 6005498 یازدید: 422
-

عباس شجاعی فرد

کد متوفی: 6006746 یازدید: 258
-

حاج باران صادقی

کد متوفی: 6009164 یازدید: 164
-

حمزه ابراهیمی

کد متوفی: 6016786 یازدید: 188
-

حمزه ابراهیمی

کد متوفی: 6016788 یازدید: 177
-

مصطفی کشاورز

کد متوفی: 6019085 یازدید: 158
-

حاج حمزه ابراهیمی

کد متوفی: 6019519 یازدید: 196
-

ابراهیم درمانده

کد متوفی: 6026261 یازدید: 172
-

ماندنی رنجبر

کد متوفی: 6033222 یازدید: 139
-

علی کارگر

کد متوفی: 6056636 یازدید: 145
-

عباس واعظ

کد متوفی: 6065360 یازدید: 167
- 1399/10/13

صدیقه رئیسی

کد متوفی: 6067589 یازدید: 193
-

زایر عبدالله سعادت پور

کد متوفی: 6069535 یازدید: 165
-

کربلایی عبدالله سعادت پور

کد متوفی: 6069543 یازدید: 120
-

کربلایی عبدالله سعادت پور

کد متوفی: 6069551 یازدید: 131
-

حسین فضلی

کد متوفی: 6069606 یازدید: 164
- ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

محمد فضلی

کد متوفی: 6069614 یازدید: 286
- ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

حاج عبدالعلی حاجیانی

کد متوفی: 6069627 یازدید: 143
-

زهرا آبخو

کد متوفی: 6070352 یازدید: 265
-

احمد آبخو

کد متوفی: 6070392 یازدید: 199
-

رحمان درخشان نژاد

کد متوفی: 6070395 یازدید: 196
- ۱۳۹۸/۳/۷

کربلایی بهرام رئیسی

کد متوفی: 6081517 یازدید: 344
1966.5.27 - 2021.10.03

کربلایی بهرام رئیسی

کد متوفی: 6082389 یازدید: 108
-

زبیده بوستانی

کد متوفی: 6091726 یازدید: 198
-

محمد قائدی

کد متوفی: 6093242 یازدید: 125
-

غلامحسین و بهرام و صدیقه رئیسی

کد متوفی: 6099135 یازدید: 563
1950 - 1399

عبدالعلی دشتی و سکینه شنبدی

کد متوفی: 6100736 یازدید: 687
- ۱۳۹۹

سوده دیری

کد متوفی: 6107643 یازدید: 1637
1364/09/24 - 1400/02/08

غلامرضا رنجبر

کد متوفی: 6108733 یازدید: 263
22/08/1348 - 22/10/1379

علی فخرایی

کد متوفی: 6109093 یازدید: 134
1364.1.1 - 1399.1.17

علی فخرایی

کد متوفی: 6109100 یازدید: 459
1364 - 1399/01/07

حاج سید عبدالله حسینی

کد متوفی: 6111036 یازدید: 235
- 14/2/1400

هما قانون

کد متوفی: 6124916 یازدید: 313
-

رسول زیارتی

کد متوفی: 6125327 یازدید: 114
-

سید جمیله حسینی

کد متوفی: 6128688 یازدید: 185
- 1400/04/12

عباس بافنده

کد متوفی: 6144779 یازدید: 626
- 1400/06/04

رویا سهولی

کد متوفی: 6147774 یازدید: 157
1369/06/07 - 1400/06/12

مهدی(حیدر) فولادی

کد متوفی: 6151554 یازدید: 317
1366/06/13 - 1399/06/27

سید محمود رکنی حسینی

کد متوفی: 6162162 یازدید: 497
- 1400/08/24

مدینه بحرانی

کد متوفی: 6166485 یازدید: 84
-

مکیه الوندی

کد متوفی: 6172077 یازدید: 326
- 1399/10/16

سید اکبر حسینی نیا

کد متوفی: 6172635 یازدید: 162
- 1396/10/16

مظاهر زارعی

کد متوفی: 6174329 یازدید: 79
1349/07/01 - 1365/10/04

شهید مظاهر زارعی

کد متوفی: 6174629 یازدید: 44
-

مظاهر زارعی

کد متوفی: 6174697 یازدید: 65
1349/07/01 - 1365/10/04

مظاهر زارعی

کد متوفی: 6174752 یازدید: 110
1349/07/01 - 1365/10/04

حاج خدارحم هاشمی

کد متوفی: 6175525 یازدید: 103
-

حسین هوشمند

کد متوفی: 6177035 یازدید: 21
-

حسین هوشمند

کد متوفی: 6177039 یازدید: 97
-

حسین هوشمند

کد متوفی: 6177360 یازدید: 24
1318/11/08 - 1400/11/06

ابوالفضل زارعی

کد متوفی: 6178425 یازدید: 113
- 1400/11/01

سکینه حاجیانی

کد متوفی: 6182460 یازدید: 22
-

غلام مهدویان

کد متوفی: 6185231 یازدید: 25
- 1400/12/09

بهنام اقدامی

کد متوفی: 6186394 یازدید: 105
1372/08/05 - 1400/11/04

مهرداد رنجبر

کد متوفی: 6197000 یازدید: 313
1378/07/12 - 1401/02/09

امید اقبالی

کد متوفی: 6220423 یازدید: 683
1378/07/20 - 1400/09/24

خاتون حمیدی

کد متوفی: 6228465 یازدید: 1
-

عبدالحسین درویشی

کد متوفی: 6229306 یازدید: 4
-

عبدالحسین درویشی

کد متوفی: 6229307 یازدید: 25
1339/05/10 - 1401/07/15

پرویز درویشی

کد متوفی: 6229308 یازدید: 24
1377/05/25 - 1401/07/15

حمیدرضا اندخس

کد متوفی: 6230044 یازدید: 5
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید