آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دیلم

صغری لیراوی

کد متوفی: 7441 یازدید: 335
-

رضا خليلي جواد الهياري

کد متوفی: 9122 یازدید: 289
-

سيده شريفه هاشمي نژاد

کد متوفی: 40678 یازدید: 548
-

حجیه فاطمه طاهری

کد متوفی: 53907 یازدید: 248
-

کربلایی هاشمه گمراه

کد متوفی: 71083 یازدید: 272
-

عبدالرسول عسکری

کد متوفی: 6001553 یازدید: 253
-

امیر احمدی

کد متوفی: 6001919 یازدید: 233
-

حاج حميد حسينى

کد متوفی: 6002500 یازدید: 240
-

سيد علي هاشمي

کد متوفی: 6019175 یازدید: 239
-

حاج مندنی شعبانی

کد متوفی: 6045438 یازدید: 247
-

حسین و مبارک شعبانی

کد متوفی: 6051951 یازدید: 341
-

سیدعبدالحسین زادبود

کد متوفی: 6057381 یازدید: 243
1312/12/18 - 1375/12/07

محمد شعبانی

کد متوفی: 6057668 یازدید: 254
- 1395/1/12

دختربس بهرامیان

کد متوفی: 6057896 یازدید: 318
-

محمد بویراتی

کد متوفی: 6062706 یازدید: 259
-

محمد بویراتی

کد متوفی: 6062711 یازدید: 219
-

مصطفی شرفی

کد متوفی: 6072709 یازدید: 346
-

مصطفی شرفی

کد متوفی: 6073122 یازدید: 366
-

کربلایی اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6096139 یازدید: 242
- ۱/۱/۱۴۰۰

کربلایی اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6096144 یازدید: 226
- 111400

کربلایی اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6096147 یازدید: 253
- 111400

کربلایی اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6096149 یازدید: 249
- 111400

کربلایی اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6096151 یازدید: 347
- 111400

حسن قاجاری

کد متوفی: 6105782 یازدید: 2010
-

پروین باباگپ پور

کد متوفی: 6107855 یازدید: 529
1337/06/30 - 1400/01/12

پروین باباگپ پور

کد متوفی: 6107862 یازدید: 676
1337/06/30 - 1400/01/12

پاسدار اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6112346 یازدید: 257
01/01/1345 - 30/12/1399

پاسدار اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6112390 یازدید: 427
-

قاسم الهیاری

کد متوفی: 6122412 یازدید: 290
-

پروین باباگپ پور

کد متوفی: 6126185 یازدید: 344
1337/06/30 - 1400/01/12

حسن قاجاری

کد متوفی: 6141408 یازدید: 458
-

کربلایی محمد توبلان

کد متوفی: 6141763 یازدید: 576
1364/01/14 - 1400/05/10

حاج حسین بریچی

کد متوفی: 6142214 یازدید: 196
1348/01/02 - 1398/04/27

کربلایی علی غزنوی

کد متوفی: 6145160 یازدید: 154
1366/06/31 - 1400/05/29

طوبی خادم

کد متوفی: 6151348 یازدید: 181
-

کربلایی عبدالله خلفی

کد متوفی: 6158904 یازدید: 374
1334/03/26 - 1400/07/29

سیده زینب میرجهانمردی

کد متوفی: 6161107 یازدید: 352
1376/06/06 - 1400/06/14

مریم فرخی (تاجدینی)

کد متوفی: 6166472 یازدید: 212
1314/10/29 - 1400/09/16

نوبر درويشي

کد متوفی: 6168484 یازدید: 128
- 1400/09/21

محمد علی باقرپور

کد متوفی: 6186310 یازدید: 339
1351/11/06 - 1388/01/03

حمید باقرپور

کد متوفی: 6189387 یازدید: 186
-

کنیز دیدار ( بویراتی )

کد متوفی: 6196269 یازدید: 999
1321/01/20 - 1401/02/02

مرحوم شیخ حاج غضبان بنی سعید «العوفیه»

کد متوفی: 6202596 یازدید: 685
- 1401/03/18

مرحومه سهیلا آقاجری

کد متوفی: 6204720 یازدید: 226
- 1401/04/03

كربلايى امين دريانورد

کد متوفی: 6210351 یازدید: 62
- 1401/05/13

مهندس كربلايى امين دريانورد

کد متوفی: 6210354 یازدید: 3031
- 1401/05/13

جواهر هندیجانی

کد متوفی: 6210611 یازدید: 32
-

امین دریانورد

کد متوفی: 6210717 یازدید: 76
-

حاجی یحیی ضیائی دیلم

کد متوفی: 6211932 یازدید: 69
1319/10/03 - 1391/03/09

امین دریانورد

کد متوفی: 6212294 یازدید: 60
-

علیرضا زورقی

کد متوفی: 6220331 یازدید: 71
-

علیرضا زورقی

کد متوفی: 6220333 یازدید: 326
1373/11/11 - 1401/08/29

آمنه دشمن زیاری

کد متوفی: 6220415 یازدید: 54
-

طلا رامشی

کد متوفی: 6222349 یازدید: 80
1319/04/12 - 1390/10/23

حاج علی خلیفه ای

کد متوفی: 6225058 یازدید: 38
-

حسین ارجمندیان

کد متوفی: 6233373 یازدید: 38
-

هاجر کاوی نژاد

کد متوفی: 6248469 یازدید: 5
- 1403/01/14
Loading...

لطفا شکیبا باشید