آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دیلم

صغری لیراوی

کد متوفی: 7441 یازدید: 170
-

رضا خليلي جواد الهياري

کد متوفی: 9122 یازدید: 125
-

سيده شريفه هاشمي نژاد

کد متوفی: 40678 یازدید: 263
-

حجیه فاطمه طاهری

کد متوفی: 53907 یازدید: 134
-

کربلایی هاشمه گمراه

کد متوفی: 71083 یازدید: 143
-

عبدالرسول عسکری

کد متوفی: 6001553 یازدید: 147
-

امیر احمدی

کد متوفی: 6001919 یازدید: 135
-

حاج حميد حسينى

کد متوفی: 6002500 یازدید: 110
-

سيد علي هاشمي

کد متوفی: 6019175 یازدید: 118
-

حاج مندنی شعبانی

کد متوفی: 6045438 یازدید: 125
-

حسین و مبارک شعبانی

کد متوفی: 6051951 یازدید: 235
-

سیدعبدالحسین زادبود

کد متوفی: 6057381 یازدید: 123
1312/12/18 - 1375/12/07

محمد شعبانی

کد متوفی: 6057668 یازدید: 134
- 1395/1/12

دختربس بهرامیان

کد متوفی: 6057896 یازدید: 192
-

محمد بویراتی

کد متوفی: 6062706 یازدید: 132
-

محمد بویراتی

کد متوفی: 6062711 یازدید: 114
-

مصطفی شرفی

کد متوفی: 6072709 یازدید: 212
-

مصطفی شرفی

کد متوفی: 6073122 یازدید: 163
-

کربلایی اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6096139 یازدید: 126
- ۱/۱/۱۴۰۰

کربلایی اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6096144 یازدید: 125
- 111400

کربلایی اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6096147 یازدید: 161
- 111400

کربلایی اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6096149 یازدید: 137
- 111400

کربلایی اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6096151 یازدید: 222
- 111400

حسن قاجاری

کد متوفی: 6105782 یازدید: 1911
-

پروین باباگپ پور

کد متوفی: 6107855 یازدید: 399
1337/06/30 - 1400/01/12

پروین باباگپ پور

کد متوفی: 6107862 یازدید: 499
1337/06/30 - 1400/01/12

پاسدار اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6112346 یازدید: 149
01/01/1345 - 30/12/1399

پاسدار اسماعیل مهدوی

کد متوفی: 6112390 یازدید: 315
-

قاسم الهیاری

کد متوفی: 6122412 یازدید: 193
-

پروین باباگپ پور

کد متوفی: 6126185 یازدید: 127
1337/06/30 - 1400/01/12

حسن قاجاری

کد متوفی: 6141408 یازدید: 364
-

کربلایی محمد توبلان

کد متوفی: 6141763 یازدید: 428
1364/01/14 - 1400/05/10

حاج حسین بریچی

کد متوفی: 6142214 یازدید: 76
1348/01/02 - 1398/04/27

کربلایی علی غزنوی

کد متوفی: 6145160 یازدید: 63
1366/06/31 - 1400/05/29

طوبی خادم

کد متوفی: 6151348 یازدید: 77
-

کربلایی عبدالله خلفی

کد متوفی: 6158904 یازدید: 243
1334/03/26 - 1400/07/29

سیده زینب میرجهانمردی

کد متوفی: 6161107 یازدید: 266
1376/06/06 - 1400/06/14

مریم فرخی (تاجدینی)

کد متوفی: 6166472 یازدید: 150
1314/10/29 - 1400/09/16

نوبر درويشي

کد متوفی: 6168484 یازدید: 79
- 1400/09/21

محمد علی باقرپور

کد متوفی: 6186310 یازدید: 272
1351/11/06 - 1388/01/03

حمید باقرپور

کد متوفی: 6189387 یازدید: 80
-

کنیز دیدار ( بویراتی )

کد متوفی: 6196269 یازدید: 786
1321/01/20 - 1401/02/02

مرحوم شیخ حاج غضبان بنی سعید «العوفیه»

کد متوفی: 6202596 یازدید: 403
- 1401/03/18

مرحومه سهیلا آقاجری

کد متوفی: 6204720 یازدید: 120
- 1401/04/03
Loading...

لطفا شکیبا باشید