آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گناوه

علی لاری

کد متوفی: 2432 یازدید: 111
-

علی لاری

کد متوفی: 2433 یازدید: 88
-

علی لاری

کد متوفی: 2434 یازدید: 107
-

نصرت لاری

کد متوفی: 2435 یازدید: 76
-

علی لاری

کد متوفی: 2454 یازدید: 100
-

هادی علیزاده

کد متوفی: 4187 یازدید: 87
-

عبدالعلی مرادپور

کد متوفی: 4700 یازدید: 123
-

غلامعباس خرم آبادی

کد متوفی: 4739 یازدید: 85
-

خانم صالحه عباسپور

کد متوفی: 4757 یازدید: 100
-

خانم صالحه عباسپور

کد متوفی: 4758 یازدید: 98
-

فاطمه فرهادي

کد متوفی: 7045 یازدید: 103
-

فاطمه فرهادی

کد متوفی: 7049 یازدید: 89
-

فاطمه فرهادی

کد متوفی: 7056 یازدید: 504
-

سید محمد سید شاهروبندی

کد متوفی: 9303 یازدید: 97
-

غلامحسین اسماعیلی

کد متوفی: 13247 یازدید: 102
-

عباس فربودیان

کد متوفی: 13776 یازدید: 105
-

حاج اصغر تمیمی

کد متوفی: 17425 یازدید: 102
-

حاج اصغر تمیمی

کد متوفی: 17438 یازدید: 114
-

اصغر صفا

کد متوفی: 18323 یازدید: 120
-

خ س

کد متوفی: 25093 یازدید: 95
-

حاج علی قائدی

کد متوفی: 25392 یازدید: 98
-

علی فاتحی

کد متوفی: 26026 یازدید: 80
-

علی فاتحی

کد متوفی: 26028 یازدید: 151
-

شاکر نجل علی دریساوی

کد متوفی: 28050 یازدید: 90
-

انیسه تمیمی

کد متوفی: 29522 یازدید: 118
-

حاج نادر عابدی

کد متوفی: 29798 یازدید: 90
-

علی قلندر

کد متوفی: 29821 یازدید: 94
-

محمد قلندر

کد متوفی: 29832 یازدید: 92
-

صمد جعفری

کد متوفی: 35038 یازدید: 79
-

شهید حسن رزمجو

کد متوفی: 36061 یازدید: 71
-

شیرین حیدری

کد متوفی: 36080 یازدید: 83
-

سید ماشاالله هاشمی

کد متوفی: 37444 یازدید: 99
-

سید ماشاالله هاشمی

کد متوفی: 37587 یازدید: 82
-

سيد ماشاالله هاشمي

کد متوفی: 37597 یازدید: 325
-

نوراله ترحم .

کد متوفی: 37871 یازدید: 78
-

محمد یوسف رزمجو

کد متوفی: 40439 یازدید: 105
-

علی حبیب زاده

کد متوفی: 40912 یازدید: 71
-

حاج غلامرضا درخشان

کد متوفی: 41693 یازدید: 97
-

عصمت مصیبی

کد متوفی: 41840 یازدید: 105
-

حسن عابدی

کد متوفی: 43754 یازدید: 84
-

حسن عابدی

کد متوفی: 43762 یازدید: 169
-

محسن خضری

کد متوفی: 45245 یازدید: 102
-

سیدغلامحسین گمارانی

کد متوفی: 51231 یازدید: 89
-

حسین زائری

کد متوفی: 54991 یازدید: 177
-

حسین زائری

کد متوفی: 55007 یازدید: 88
-

حسین زائری

کد متوفی: 55012 یازدید: 94
-

حاج ناصر بستانی

کد متوفی: 62687 یازدید: 155
-

سید محمد سید شاهروبندی

کد متوفی: 63970 یازدید: 69
-

امير حسين خسرواني

کد متوفی: 64060 یازدید: 139
-

حاج محمد گره

کد متوفی: 64895 یازدید: 32
-

غلامرضا بدخشان

کد متوفی: 65201 یازدید: 122
-

غلام رضا بدخشان

کد متوفی: 66299 یازدید: 81
-

غلام رضا بدخشان

کد متوفی: 66314 یازدید: 73
-

غلام رضا بدخشان

کد متوفی: 66345 یازدید: 79
-

حجیه سیده فاطمه کاظمی

کد متوفی: 67476 یازدید: 121
-

امیر امیری

کد متوفی: 68494 یازدید: 91
-

استاد کربلایی محمد تقی حیدری

کد متوفی: 69086 یازدید: 104
-

ناخدا حاج محمدباقر فرخزاده

کد متوفی: 69507 یازدید: 74
-

ناصر مندنی زاده

کد متوفی: 69616 یازدید: 89
-

کربلایی ماه شرف تزم

کد متوفی: 69897 یازدید: 80
-

حاج محمد اسماعیل زنگنه

کد متوفی: 71435 یازدید: 87
-

حاج محمد اسماعیل زنگنه

کد متوفی: 71516 یازدید: 96
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 71615 یازدید: 96
-

طیبه (فاطمه) خرمدل

کد متوفی: 71989 یازدید: 75
-

بلع بسعهرلیلا سجادی

کد متوفی: 72518 یازدید: 85
-

فضل الله بدخشان

کد متوفی: 74314 یازدید: 231
-

فضل الله بدخشان

کد متوفی: 75817 یازدید: 87
-

فاطمه یوسف زاده

کد متوفی: 75910 یازدید: 135
-

غلام رضا بدخشان

کد متوفی: 76023 یازدید: 76
-

غلام رضا بدخشان

کد متوفی: 76033 یازدید: 71
-

حاج امرالله تابنده

کد متوفی: 76825 یازدید: 114
-

حسنعلی هنرکار

کد متوفی: 76844 یازدید: 88
-

خدیجه دریانورد

کد متوفی: 76887 یازدید: 138
-

سید عیسی اسدی زاده

کد متوفی: 78838 یازدید: 86
-

سیده شریفه هاشمی نژاد

کد متوفی: 78954 یازدید: 90
-

فضل الله بدخشان

کد متوفی: 6001362 یازدید: 79
-

اسفندیار عباسی

کد متوفی: 6001687 یازدید: 78
-

سید غلامرضا موسوی

کد متوفی: 6002305 یازدید: 98
-

پرور بهروزی

کد متوفی: 6005123 یازدید: 78
-

محسن بهادری

کد متوفی: 6005957 یازدید: 93
-

كربلايي دولت احمدي

کد متوفی: 6006679 یازدید: 93
-

کربلایی نوش آفرین باباخانی

کد متوفی: 6007118 یازدید: 97
-

غلامعلی و احمد جوکار

کد متوفی: 6007257 یازدید: 81
-

فواد دریس

کد متوفی: 6009224 یازدید: 85
-

حاج رضا خسرواني

کد متوفی: 6010606 یازدید: 99
-

فاطمه بستانی

کد متوفی: 6010854 یازدید: 85
-

زهراعبدالهی خاتون ماهری

کد متوفی: 6010893 یازدید: 90
-

خانم کبری کیانی

کد متوفی: 6012063 یازدید: 144
-

سیدجلیل حسینی زاده

کد متوفی: 6015998 یازدید: 74
-

سکینه زبیری

کد متوفی: 6018730 یازدید: 91
-

حاج حيدر حياتداوودي

کد متوفی: 6019034 یازدید: 95
-

غلامرضا فهیم پور

کد متوفی: 6019084 یازدید: 93
-

اسماعیل خواجه گیری

کد متوفی: 6019698 یازدید: 95
-

حسین(جهانگیر) حسن زاده

کد متوفی: 6020682 یازدید: 81
-

سید علی (عباس) هاشمی نژاد

کد متوفی: 6023482 یازدید: 82
-

شهید نادر گودرزی گودرزی

کد متوفی: 6032127 یازدید: 79
-

علیرضا (مهرشاد) آزادی

کد متوفی: 6033662 یازدید: 78
-

حاج محمود عبدالهی

کد متوفی: 6037503 یازدید: 104
-

رباب حاجی زاده

کد متوفی: 6037583 یازدید: 99
-

صبیحه تمیمی

کد متوفی: 6043072 یازدید: 129
-

هاجر خدری

کد متوفی: 6043191 یازدید: 77
-

محدثه دارابی

کد متوفی: 6047334 یازدید: 71
-

محدثه دارابی

کد متوفی: 6047337 یازدید: 66
-

حجیه رقیه خلیفه

کد متوفی: 6047819 یازدید: 72
-

فاطمه سلمانپور

کد متوفی: 6050011 یازدید: 119
-

عبدالله خواجه گیری

کد متوفی: 6050964 یازدید: 68
-

عبدالله خواجه گیری

کد متوفی: 6050979 یازدید: 69
-

عبدالله خواجه گیری

کد متوفی: 6050995 یازدید: 73
-

عبداله خواجه گیری

کد متوفی: 6051048 یازدید: 69
-

مهراب لیراوی

کد متوفی: 6061123 یازدید: 71
-

غلام رضا بهمنی

کد متوفی: 6063328 یازدید: 79
1359 - 1390

حاج سيف الله(فضل الله) نوشادي

کد متوفی: 6066061 یازدید: 87
-

نعمت الله حسین زاده

کد متوفی: 6066173 یازدید: 70
-

حاج خلیل توسلی

کد متوفی: 6067869 یازدید: 84
1318/5/9 - 1399/11/5

فاطمه روستایی

کد متوفی: 6068009 یازدید: 65
1313/05/04 - 1399/11/20

یعقوب خلفی

کد متوفی: 6069462 یازدید: 85
1374/11/05 -

عصمت خلفی

کد متوفی: 6070097 یازدید: 82
۱۳۵۴/۳/۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

غلامرضا ملک زاده

کد متوفی: 6072488 یازدید: 83
1328/04/28 - 1374/03/18

خخخخخ لرزندز

کد متوفی: 6075965 یازدید: 86
1355 - 3rycz

حجیه هاجر حاجیانی

کد متوفی: 6079405 یازدید: 69
۱۳۲۶/۰۷/۰۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

حجیه هاجر حاجیانی

کد متوفی: 6079407 یازدید: 79
۱۳۲۶/۰۷/۰۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

کربلایی محسن واعظ

کد متوفی: 6080896 یازدید: 695
-

محمد سلمانپور

کد متوفی: 6080903 یازدید: 274
81/12/18 - 96/12/25

سمیرا علیرضاپور

کد متوفی: 6080960 یازدید: 100
-

سکینه کهن پور

کد متوفی: 6082529 یازدید: 182
- 1/3/2021

کنیز دهقان

کد متوفی: 6091812 یازدید: 87
-

خیری انصاری

کد متوفی: 6092974 یازدید: 147
۱۳۲۷/۰۴/۰۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۷

حاج عبدالحسین سلحشور

کد متوفی: 6093390 یازدید: 81
-

حاج عبدالحسین سلحشور

کد متوفی: 6093391 یازدید: 97
-

حاج عبدالحسين سلحشور

کد متوفی: 6093878 یازدید: 87
-

گوهر اسفندیار ی

کد متوفی: 6098834 یازدید: 68
-

شهریار قائدی

کد متوفی: 6099624 یازدید: 73
-

گلناز رستمی

کد متوفی: 6099891 یازدید: 62
- ۱۴۰۰/۱/۲۵

گوهر اسفندیاری

کد متوفی: 6104033 یازدید: 67
-

گوهر اسفندیاری

کد متوفی: 6104069 یازدید: 585
-

حاج بهروز بهروزی

کد متوفی: 6104110 یازدید: 72
1319/2/3 - 1394/1/27

خیری رضایی

کد متوفی: 6108301 یازدید: 406
-

حاجیه خانم ماه دلوت شکیب آزاد

کد متوفی: 6111016 یازدید: 73
1314/01/12 - 1400/01/17

غلام رضا حسینی

کد متوفی: 6122854 یازدید: 92
- 1400/03/14

حسین عباسی

کد متوفی: 6123157 یازدید: 465
1318/02/02 - 1400/03/15

غلامرضا حسینی

کد متوفی: 6123224 یازدید: 149
- 1400/03/14

طلا عظیمی

کد متوفی: 6128838 یازدید: 33
-

نساء عسکری

کد متوفی: 6129043 یازدید: 54
- 1400/04/16

حاج علی تاج دینی

کد متوفی: 6132323 یازدید: 52
1316/06/06 - 1400/04/28

کلثوم تراکمی

کد متوفی: 6132570 یازدید: 126
1328/01/01 - 1398/05/01

فاطمه دشتی

کد متوفی: 6133243 یازدید: 167
1323/08/10 - 1400/04/31

محمد جمی

کد متوفی: 6147496 یازدید: 22
- 1400/05/13

غلامشاه جمیله ای

کد متوفی: 6151329 یازدید: 618
1348 - 1400

علی دشتی زاده (فرزند غلامشاه)

کد متوفی: 6152898 یازدید: 104
- 1400/06/31

حاج محمد زارعی

کد متوفی: 6158521 یازدید: 15
- 1400/07/17
Loading...

لطفا شکیبا باشید