آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گناوه

علی لاری

کد متوفی: 2432 یازدید: 215
-

علی لاری

کد متوفی: 2433 یازدید: 147
-

علی لاری

کد متوفی: 2434 یازدید: 174
-

نصرت لاری

کد متوفی: 2435 یازدید: 136
-

علی لاری

کد متوفی: 2454 یازدید: 181
-

هادی علیزاده

کد متوفی: 4187 یازدید: 166
-

عبدالعلی مرادپور

کد متوفی: 4700 یازدید: 187
-

غلامعباس خرم آبادی

کد متوفی: 4739 یازدید: 162
-

خانم صالحه عباسپور

کد متوفی: 4757 یازدید: 177
-

خانم صالحه عباسپور

کد متوفی: 4758 یازدید: 176
-

فاطمه فرهادي

کد متوفی: 7045 یازدید: 152
-

فاطمه فرهادی

کد متوفی: 7049 یازدید: 226
-

فاطمه فرهادی

کد متوفی: 7056 یازدید: 776
-

سید محمد سید شاهروبندی

کد متوفی: 9303 یازدید: 204
-

غلامحسین اسماعیلی

کد متوفی: 13247 یازدید: 177
-

عباس فربودیان

کد متوفی: 13776 یازدید: 200
-

حاج اصغر تمیمی

کد متوفی: 17425 یازدید: 176
-

حاج اصغر تمیمی

کد متوفی: 17438 یازدید: 190
-

اصغر صفا

کد متوفی: 18323 یازدید: 273
-

خ س

کد متوفی: 25093 یازدید: 187
-

حاج علی قائدی

کد متوفی: 25392 یازدید: 185
-

علی فاتحی

کد متوفی: 26026 یازدید: 155
-

علی فاتحی

کد متوفی: 26028 یازدید: 220
-

شاکر نجل علی دریساوی

کد متوفی: 28050 یازدید: 168
-

انیسه تمیمی

کد متوفی: 29522 یازدید: 236
-

حاج نادر عابدی

کد متوفی: 29798 یازدید: 224
-

علی قلندر

کد متوفی: 29821 یازدید: 157
-

محمد قلندر

کد متوفی: 29832 یازدید: 169
-

صمد جعفری

کد متوفی: 35038 یازدید: 140
-

شهید حسن رزمجو

کد متوفی: 36061 یازدید: 149
-

شیرین حیدری

کد متوفی: 36080 یازدید: 168
-

سید ماشاالله هاشمی

کد متوفی: 37444 یازدید: 169
-

سید ماشاالله هاشمی

کد متوفی: 37587 یازدید: 145
-

سيد ماشاالله هاشمي

کد متوفی: 37597 یازدید: 392
-

نوراله ترحم .

کد متوفی: 37871 یازدید: 144
-

محمد یوسف رزمجو

کد متوفی: 40439 یازدید: 296
-

علی حبیب زاده

کد متوفی: 40912 یازدید: 134
-

حاج غلامرضا درخشان

کد متوفی: 41693 یازدید: 159
-

عصمت مصیبی

کد متوفی: 41840 یازدید: 199
-

حسن عابدی

کد متوفی: 43754 یازدید: 152
-

حسن عابدی

کد متوفی: 43762 یازدید: 239
-

محسن خضری

کد متوفی: 45245 یازدید: 163
-

سیدغلامحسین گمارانی

کد متوفی: 51231 یازدید: 138
-

حسین زائری

کد متوفی: 54991 یازدید: 339
-

حسین زائری

کد متوفی: 55007 یازدید: 152
-

حسین زائری

کد متوفی: 55012 یازدید: 163
-

حاج ناصر بستانی

کد متوفی: 62687 یازدید: 227
-

سید محمد سید شاهروبندی

کد متوفی: 63970 یازدید: 123
-

امير حسين خسرواني

کد متوفی: 64060 یازدید: 211
-

حاج محمد گره

کد متوفی: 64895 یازدید: 91
-

غلامرضا بدخشان

کد متوفی: 65201 یازدید: 172
-

غلام رضا بدخشان

کد متوفی: 66299 یازدید: 123
-

غلام رضا بدخشان

کد متوفی: 66314 یازدید: 120
-

غلام رضا بدخشان

کد متوفی: 66345 یازدید: 131
-

حجیه سیده فاطمه کاظمی

کد متوفی: 67476 یازدید: 173
-

امیر امیری

کد متوفی: 68494 یازدید: 161
-

استاد کربلایی محمد تقی حیدری

کد متوفی: 69086 یازدید: 169
-

ناخدا حاج محمدباقر فرخزاده

کد متوفی: 69507 یازدید: 117
-

ناصر مندنی زاده

کد متوفی: 69616 یازدید: 133
-

کربلایی ماه شرف تزم

کد متوفی: 69897 یازدید: 131
-

حاج محمد اسماعیل زنگنه

کد متوفی: 71435 یازدید: 146
-

حاج محمد اسماعیل زنگنه

کد متوفی: 71516 یازدید: 167
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 71615 یازدید: 144
-

طیبه (فاطمه) خرمدل

کد متوفی: 71989 یازدید: 134
-

بلع بسعهرلیلا سجادی

کد متوفی: 72518 یازدید: 133
-

فضل الله بدخشان

کد متوفی: 74314 یازدید: 289
-

فضل الله بدخشان

کد متوفی: 75817 یازدید: 125
-

فاطمه یوسف زاده

کد متوفی: 75910 یازدید: 193
-

غلام رضا بدخشان

کد متوفی: 76023 یازدید: 124
-

غلام رضا بدخشان

کد متوفی: 76033 یازدید: 107
-

حاج امرالله تابنده

کد متوفی: 76825 یازدید: 234
-

حسنعلی هنرکار

کد متوفی: 76844 یازدید: 166
-

خدیجه دریانورد

کد متوفی: 76887 یازدید: 231
-

سید عیسی اسدی زاده

کد متوفی: 78838 یازدید: 129
-

سیده شریفه هاشمی نژاد

کد متوفی: 78954 یازدید: 139
-

فضل الله بدخشان

کد متوفی: 6001362 یازدید: 119
-

اسفندیار عباسی

کد متوفی: 6001687 یازدید: 131
-

سید غلامرضا موسوی

کد متوفی: 6002305 یازدید: 149
-

پرور بهروزی

کد متوفی: 6005123 یازدید: 117
-

محسن بهادری

کد متوفی: 6005957 یازدید: 176
-

كربلايي دولت احمدي

کد متوفی: 6006679 یازدید: 127
-

کربلایی نوش آفرین باباخانی

کد متوفی: 6007118 یازدید: 146
-

غلامعلی و احمد جوکار

کد متوفی: 6007257 یازدید: 138
-

فواد دریس

کد متوفی: 6009224 یازدید: 128
-

حاج رضا خسرواني

کد متوفی: 6010606 یازدید: 154
-

فاطمه بستانی

کد متوفی: 6010854 یازدید: 119
-

زهراعبدالهی خاتون ماهری

کد متوفی: 6010893 یازدید: 129
-

خانم کبری کیانی

کد متوفی: 6012063 یازدید: 206
-

سیدجلیل حسینی زاده

کد متوفی: 6015998 یازدید: 115
-

سکینه زبیری

کد متوفی: 6018730 یازدید: 132
-

حاج حيدر حياتداوودي

کد متوفی: 6019034 یازدید: 156
-

غلامرضا فهیم پور

کد متوفی: 6019084 یازدید: 136
-

اسماعیل خواجه گیری

کد متوفی: 6019698 یازدید: 177
-

حسین(جهانگیر) حسن زاده

کد متوفی: 6020682 یازدید: 146
-

سید علی (عباس) هاشمی نژاد

کد متوفی: 6023482 یازدید: 124
-

شهید نادر گودرزی گودرزی

کد متوفی: 6032127 یازدید: 130
-

علیرضا (مهرشاد) آزادی

کد متوفی: 6033662 یازدید: 113
-

حاج محمود عبدالهی

کد متوفی: 6037503 یازدید: 180
-

رباب حاجی زاده

کد متوفی: 6037583 یازدید: 140
-

صبیحه تمیمی

کد متوفی: 6043072 یازدید: 166
-

هاجر خدری

کد متوفی: 6043191 یازدید: 122
-

محدثه دارابی

کد متوفی: 6047334 یازدید: 138
-

محدثه دارابی

کد متوفی: 6047337 یازدید: 106
-

حجیه رقیه خلیفه

کد متوفی: 6047819 یازدید: 135
-

فاطمه سلمانپور

کد متوفی: 6050011 یازدید: 272
-

عبدالله خواجه گیری

کد متوفی: 6050964 یازدید: 110
-

عبدالله خواجه گیری

کد متوفی: 6050979 یازدید: 115
-

عبدالله خواجه گیری

کد متوفی: 6050995 یازدید: 118
-

عبداله خواجه گیری

کد متوفی: 6051048 یازدید: 123
-

مهراب لیراوی

کد متوفی: 6061123 یازدید: 136
-

غلام رضا بهمنی

کد متوفی: 6063328 یازدید: 127
1359 - 1390

حاج سيف الله(فضل الله) نوشادي

کد متوفی: 6066061 یازدید: 141
-

نعمت الله حسین زاده

کد متوفی: 6066173 یازدید: 104
-

حاج خلیل توسلی

کد متوفی: 6067869 یازدید: 146
1318/5/9 - 1399/11/5

فاطمه روستایی

کد متوفی: 6068009 یازدید: 110
1313/05/04 - 1399/11/20

یعقوب خلفی

کد متوفی: 6069462 یازدید: 131
1374/11/05 -

عصمت خلفی

کد متوفی: 6070097 یازدید: 121
۱۳۵۴/۳/۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

غلامرضا ملک زاده

کد متوفی: 6072488 یازدید: 124
1328/04/28 - 1374/03/18

خخخخخ لرزندز

کد متوفی: 6075965 یازدید: 150
1355 - 3rycz

حجیه هاجر حاجیانی

کد متوفی: 6079405 یازدید: 129
۱۳۲۶/۰۷/۰۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

حجیه هاجر حاجیانی

کد متوفی: 6079407 یازدید: 132
۱۳۲۶/۰۷/۰۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

کربلایی محسن واعظ

کد متوفی: 6080896 یازدید: 733
-

محمد سلمانپور

کد متوفی: 6080903 یازدید: 371
81/12/18 - 96/12/25

سمیرا علیرضاپور

کد متوفی: 6080960 یازدید: 134
-

سکینه کهن پور

کد متوفی: 6082529 یازدید: 211
- 1/3/2021

کنیز دهقان

کد متوفی: 6091812 یازدید: 129
-

خیری انصاری

کد متوفی: 6092974 یازدید: 206
۱۳۲۷/۰۴/۰۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۷

حاج عبدالحسین سلحشور

کد متوفی: 6093390 یازدید: 132
-

حاج عبدالحسین سلحشور

کد متوفی: 6093391 یازدید: 165
-

حاج عبدالحسين سلحشور

کد متوفی: 6093878 یازدید: 154
-

گوهر اسفندیار ی

کد متوفی: 6098834 یازدید: 114
-

شهریار قائدی

کد متوفی: 6099624 یازدید: 105
-

گلناز رستمی

کد متوفی: 6099891 یازدید: 105
- ۱۴۰۰/۱/۲۵

گوهر اسفندیاری

کد متوفی: 6104033 یازدید: 98
-

گوهر اسفندیاری

کد متوفی: 6104069 یازدید: 642
-

حاج بهروز بهروزی

کد متوفی: 6104110 یازدید: 116
1319/2/3 - 1394/1/27

خیری رضایی

کد متوفی: 6108301 یازدید: 446
-

حاجیه خانم ماه دلوت شکیب آزاد

کد متوفی: 6111016 یازدید: 131
1314/01/12 - 1400/01/17

غلام رضا حسینی

کد متوفی: 6122854 یازدید: 125
- 1400/03/14

حسین عباسی

کد متوفی: 6123157 یازدید: 661
1318/02/02 - 1400/03/15

غلامرضا حسینی

کد متوفی: 6123224 یازدید: 192
- 1400/03/14

طلا عظیمی

کد متوفی: 6128838 یازدید: 66
-

نساء عسکری

کد متوفی: 6129043 یازدید: 90
- 1400/04/16

حاج علی تاج دینی

کد متوفی: 6132323 یازدید: 123
1316/06/06 - 1400/04/28

کلثوم تراکمی

کد متوفی: 6132570 یازدید: 154
1328/01/01 - 1398/05/01

فاطمه دشتی

کد متوفی: 6133243 یازدید: 196
1323/08/10 - 1400/04/31

محمد جمی

کد متوفی: 6147496 یازدید: 55
- 1400/05/13

غلامشاه جمیله ای

کد متوفی: 6151329 یازدید: 714
1348 - 1400

علی دشتی زاده (فرزند غلامشاه)

کد متوفی: 6152898 یازدید: 128
- 1400/06/31

حاج محمد زارعی

کد متوفی: 6158521 یازدید: 65
- 1400/07/17

مسعود عباسی

کد متوفی: 6170379 یازدید: 38
-

حجیه سیده لیلا موسوی الاصل

کد متوفی: 6172460 یازدید: 49
-

مجید محمدی

کد متوفی: 6176932 یازدید: 632
1361/11/10 - 1400/09/21

حیدر جعفری

کد متوفی: 6179440 یازدید: 153
1330/01/01 - 1400/11/16

نادر باقرى

کد متوفی: 6182144 یازدید: 10
1337/01/01 - 1400/10/11

شهربانو شیری

کد متوفی: 6186292 یازدید: 15
1357/01/01 - 1400/01/02

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6186959 یازدید: 84
1339/07/12 - 1400/03/24

جبار و مهدی خدری و شیرافکن

کد متوفی: 6192614 یازدید: 24
-

جبار خدری مهدی شیرافکن

کد متوفی: 6192617 یازدید: 9
-

جبار خدری و مهدی شیرافکن

کد متوفی: 6192620 یازدید: 227
-

مرحوم عبدالغنی و نصراله دریانوردی

کد متوفی: 6192760 یازدید: 94
1345 -

سیمین خدری (فرزند محمد رضا)

کد متوفی: 6193734 یازدید: 147
1378/04/20 - 1401/01/27

احمد دیراوی

کد متوفی: 6194208 یازدید: 8
-

کربلایی حاجتی وحاجیه آزیتا محسنی

کد متوفی: 6194390 یازدید: 217
-

سید حسین موسوی نسب

کد متوفی: 6197700 یازدید: 35
1338 - 1400/06/22

محمد امین عرب

کد متوفی: 6199890 یازدید: 5
-

غلامحسین خرمی نیا فرزند حسین

کد متوفی: 6201258 یازدید: 18
- 1401/03/12

منیژه علیزاده

کد متوفی: 6201653 یازدید: 6
1335/05/07 - 1384/03/15

حاج غلامرضا قاسمی

کد متوفی: 6203847 یازدید: 4
-

حاج غلامرضا قاسمی

کد متوفی: 6203849 یازدید: 263
-

حاج غلامرضا قاسمی

کد متوفی: 6203854 یازدید: 2
-

خدامراد عبدشیخی

کد متوفی: 6205298 یازدید: 8
-

كربلايي آسیه مظفری

کد متوفی: 6212190 یازدید: 574
1346/04/01 - 1401/05/21

آسیه مظفری

کد متوفی: 6212197 یازدید: 4
1346/04/01 - 1401/05/21

مانساء ملک حیاتی

کد متوفی: 6212414 یازدید: 93
- 1401/05/26

محمدطاها احمدی چابک

کد متوفی: 6213494 یازدید: 3
-

محمودرضا بازهوائی

کد متوفی: 6217690 یازدید: 1
-

کربلایی صغری ویسی

کد متوفی: 6218036 یازدید: 115
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید