سنگ یادبود مجازی بسازید

زنده یاد کربلایی احمد قلی بابایی

زنده یاد کربلایی احمد قلی بابایی
با کلیک بر روی دکمه های زیر،در مراسم ختم شرکت نمایید
صلوات شمار
3
فاتحه
3
اَللّهَّم َصَّل عَلی مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ • ما دامَتِ الصَلَواتِ وَ َصَّل عَلی مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ ما دامَتِ البَرَکاتِ وَ َصَّل عَلی مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ ما دامَتِ الرَّحَمهِ ، اَللّهَّم َصَّل عَلی رُوحِ مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ فِی الاَرواحِ وَ َصَّل عَلی جَسَدِ مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ فِی الاَجسادِ وَ َصَّل عَلی قَبرِ مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ فِی القُبُورِ وَ َصَّل عَلی صُورَۃِ مُحمَّدٍ وَ •آلِ مُحمَّدٍ فِی الصُّوَرِ وَ َصَّل عَلی تُربَهِ مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ فِی التُّرابِ •وَ َصَّل عَلی نُورِ مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ فِی الاَنوارِ بِرَحمَتِکَ یا اَرَحمَ الرّاحِمینْ .

آدرس آرامگاه : عادگان
فاتحه
آیت الکرسی:
صوت آیت الکرسی

تعداد بازدید : 222

اشتراک گذاری

Loading...

لطفا شکیبا باشید