سنگ یادبود مجازی بسازید

شهید والا مقام اصغر شکرگذار

شهید والا مقام اصغر شکرگذار
با کلیک بر روی دکمه های زیر،در مراسم ختم شرکت نمایید

تولد : 1344/01/01 شهادت : 1365/01/15

فرزند ابوالحسن
از طرف : اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان زرقان

تعداد بازدید : 97

اشتراک گذاری

Loading...

لطفا شکیبا باشید