ساخت رایگان و آنلاین صفحه یادبود مجازی

پدري مهربان حاج حسين صفاري و صغري يگانگي همسر عزيزش حاج حسين صفاري و صغري يگانگي صفاري .يگانگي

پدري مهربان حاج حسين صفاري و صغري يگانگي همسر عزيزش حاج حسين صفاري و صغري يگانگي صفاري .يگانگي
با کلیک بر روی دکمه های زیر،در مراسم ختم شرکت نمایید
صلوات شمار
812
فاتحه
1
ياد بود حاج حسين صفاري و همسر عزيزش

آدرس آرامگاه : ((حاج حسين صفاري:يزد ابركوه بهشت زهرا))"((صغري يگانگي :تهران شهر ري صحن حرم شاه عبدالعظيم
فاتحه
سوره واقعه:
حدیث کساء:
صوت حدیث کساء(فرهمند)
تعداد دفعات ختم قران: 0 بار
جهت تسریع در ختم قرآن کریم پیشنهاد میشود حضرتعالی جزء شماره 1 را قرائت بفرمایید
جزء 1
جزء 2
جزء 3
جزء 4
جزء 5
جزء 6
جزء 7
جزء 8
جزء 9
جزء 10
جزء 11
جزء 12
جزء 13
جزء 14
جزء 15
جزء 16
جزء 17
جزء 18
جزء 19
جزء 20
جزء 21
جزء 22
جزء 23
جزء 24
جزء 25
جزء 26
جزء 27
جزء 28
جزء 29
جزء 30

صوت جزء شماره 1

صوت جزء شماره 2

صوت جزء شماره 3

صوت جزء شماره 4

صوت جزء شماره 5

صوت جزء شماره 6

صوت جزء شماره 7

صوت جزء شماره 8

صوت جزء شماره 9

صوت جزء شماره 10

صوت جزء شماره 11

صوت جزء شماره 12

صوت جزء شماره 13

صوت جزء شماره 14

صوت جزء شماره 15

صوت جزء شماره 16

صوت جزء شماره 17

صوت جزء شماره 18

صوت جزء شماره 19

صوت جزء شماره 20

صوت جزء شماره 21

صوت جزء شماره 22

صوت جزء شماره 23

صوت جزء شماره 24

صوت جزء شماره 25

صوت جزء شماره 26

صوت جزء شماره 27

صوت جزء شماره 28

صوت جزء شماره 29

صوت جزء شماره 30

تعداد بازدید : 161

اشتراک گذاری

Loading...

لطفا شکیبا باشید