چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور شادروان حاج ارشد رسول زاده

چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور شادروان حاج ارشد رسول زاده
بمناسبت چهلمین روز در گذشت مرحوم مغفور شادروان حاج ارشد رسول زاده

آدرس آرامگاه : وادی رحمت ماکو
صلوات شمار
557
فاتحه
393

تعداد بازدید : 94

اشتراک گذاری یادبود

Loading...

لطفا شکیبا باشید